DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Lege cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice. Lege-cadru 330/2009Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 762 din 9 noiembrie 2009

Important
 • Legea 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice

  Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.


  PARTEA I  Capitolul I - Dispozitii generale


  Art. 1
  (1) Prezenta lege are ca obiect de reglementare stabilirea unui sistem unitar de salarizare pentru personalul din sectorul bugetar platit din bugetul general consolidat al statului.
  (2) Incepand cu data intrarii in vigoare, in tot sau in parte, a prezentei legi, drepturile salariale ale personalului prevazut la alin. (1) sunt si raman in mod exclusiv cele prevazute in prezenta lege.
  (3) Partea a II-a a prezentei legi reglementeaza sistemul unitar de salarizare pentru o perioada tranzitorie, pana cand sistemul va fi simplificat si imbunatatit in conformitate cu partea a III-a a prezentei legi.

  Art. 2
  (1) Dispozitiile prezentei legi se aplica:
  a) personalului din autoritati si institutii publice, respectiv Parlamentul, Administratia Prezidentiala, autoritatea judecatoreasca, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, alte autoritati publice, autoritati administrative autonome, precum si institutiile din subordinea acestora, finantate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale;
  b) personalului din autoritati si institutii publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale;
  c) personalului din autoritatile si institutiile publice finantate integral din venituri proprii.
  (2) Dispozitiile prezentei legi nu se aplica Bancii Nationale a Romaniei, Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor si Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.
  (3) Intra in categoria personalului din sectorul bugetar personalul incadrat pe baza contractului individual de munca, personalul care ocupa functii de demnitate publica si asimilat acestuia, precum si personalul care beneficiaza de statute speciale, inclusiv functionarii publici.

  Art. 3
  Sistemul de salarizare reglementat prin prezenta lege are la baza urmatoarele principii:
  a) caracterul unitar, in sensul ca reglementeaza salarizarea tuturor categoriilor de personal din sectorul bugetar, prin luarea in considerare a drepturilor de natura salariala stabilite prin acte normative speciale in sistemul de salarizare reglementat de prezenta lege;
  b) suprematia legii, in sensul ca drepturile de natura salariala se stabilesc numai prin norme juridice de forta legii;
  c) luarea in considerare a sporurilor, a adaosurilor salariale, a majorarilor, a indemnizatiilor cu caracter general sau special, precum si a altor drepturi de natura salariala, recunoscute sau stabilite, pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, prin hotarari judecatoresti, prin acte de negociere colectiva, precum si prin alte modalitati, acestea regasindu-se la un nivel acceptat, potrivit principiilor prezentei legi, in salariul brut sau, dupa caz, in salariul de baza, in solda functiei de baza sau in indemnizatia lunara de incadrare;
  d) echitate si coerenta, prin crearea de oportunitati egale si remuneratie egala pentru munca de valoare egala pe baza principiilor si normelor unitare privind stabilirea si acordarea salariului si a celorlalte drepturi de natura salariala ale personalului din sectorul bugetar;
  e) sustenabilitate financiara, prin stabilirea de majorari salariale in baza legilor speciale anuale, astfel incat ponderea in produsul intern brut a cheltuielilor de personal aferente personalului din sectorul bugetar sa se reduca progresiv la un nivel sustenabil.

  Art. 4
  Raportul intre salariul de baza minim si cel maxim in sectorul bugetar este de 1 la 12.

  Art. 5
  Prin legile speciale prevazute la art. 7 alin. (1) se stabilesc majorari salariale anuale, astfel incat ponderea in produsul intern brut prognozat a cheltuielilor de personal aferente personalului din sectorul bugetar sa se reduca progresiv, de la 9,40% in anul 2009 la 8,70% in anul 2010, la 8,16% in anul 2011, la 7,88% in anul 2012, la 7,58% in anul 2013, la 7,34% in anul 2014 si la 7,00% in anul 2015 si in anii urmatori.


  PARTEA II  Capitolul II - Reglementari comune


  Art. 6
  Reglementarile din cuprinsul prezentei legi au ca scop si finalitate urmatoarele:
  a) armonizarea sistemului de salarizare a personalului din sectorul bugetar in raport cu importanta, raspunderea, complexitatea activitatii si nivelul studiilor necesare pentru desfasurarea activitatii;
  b) stabilirea salariului de baza, a soldelor functiilor de baza si a indemnizatiilor lunare de incadrare, ca principal element al castigului salarial, prin includerea in acestea, dupa caz, a unor sporuri, majorari sau indemnizatii cu caracter general;
  c) realizarea ierarhiei salariilor functiilor de baza, a soldelor si a indemnizatiilor lunare de incadrare, atat intre domeniile de activitate, cat si in cadrul aceluiasi domeniu, in functie de complexitatea si importanta activitatii desfasurate, avand la baza urmatoarele criterii:
 • nivelul studiilor si al competentelor;
 • importanta sociala a muncii;
 • complexitatea si diversitatea activitatilor;
 • responsabilitatea si impactul deciziilor;
 • expunerea la factori de risc;
 • incompatibilitatile si conflictele de interese;
 • dificultatea activitatilor specifice;
 • conditiile de acceptare pe post;
  d) transparenta mecanismului de stabilire a salariului de baza, a soldelor functiilor de baza si a indemnizatiilor lunare de incadrare, precum si a celorlalte drepturi salariale;
  e) compatibilizarea procesului de descentralizare cu principiile prevazute de prezenta lege;
  f) diferentierea salariilor de baza, a soldelor functiilor de baza si a indemnizatiilor lunare de incadrare in functie si de nivelul la care se presteaza activitatea: central, teritorial si local.

  Art. 7
  (1) Aplicarea prevederilor prezentei legi se realizeaza etapizat in perioada 2010—2015, prin modificarea succesiva, dupa caz, a salariilor de baza, a soldelor functiilor de baza pentru personalul militar si a indemnizatiilor lunare de incadrare, prevazute in anexele la prezenta lege, stabilite anual prin legi speciale.
  (2) Realizarea trecerii de la actualul sistem de salarizare la noul sistem de salarizare se efectueaza in mod etapizat, astfel incat in perioada de implementare a prezentei legi nicio persoana sa nu inregistreze o diminuare a salariului brut de care beneficiaza potrivit actualelor reglementari.

  Art. 8
  In anul 2010, majorarea salariilor, a soldelor functiilor de baza si a indemnizatiilor se va face numai pentru acelea care au un nivel mai mic de 705 lei/luna si fara a depasi aceasta valoare.

  Art. 9
  (1) In limita fondurilor bugetare alocate prin bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale, ordonatorii principali de credite repartizeaza pentru personalul bugetar din aparatul propriu si din unitatile subordonate sumele destinate cheltuielilor salariale.
  (2) Gestiunea sistemului de salarizare a personalului bugetar se asigura de fiecare ordonator principal de credite cu incadrarea in resursele financiare alocate anual prin legile privind bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale sau prin reglementari specifice domeniului.

  Art. 10
  Monitorizarea si controlul aplicarii prevederilor legale privind salarizarea personalului bugetar se realizeaza de catre Guvern, prin Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Finantelor Publice, potrivit atributiilor din domeniul de activitate al acestor institutii.


  Capitolul III - Elementele sistemului de salarizare


  Art. 11
  (1) Sistemul de salarizare reglementeaza remunerarea personalului din sectorul bugetar in raport cu munca depusa, cu cantitatea si calitatea acesteia, cu importanta sociala a muncii, cu conditiile concrete in care aceasta se desfasoara, cu rezultatele obtinute, precum si cu principiile prevazute la art. 6.
  (2) Sistemul de salarizare cuprinde salariile de baza, soldele functiilor de baza si indemnizatiile lunare de incadrare, sporurile, premiile, stimulentele si alte drepturi, corespunzatoare fiecarei categorii de personal din sectorul bugetar.

  Art. 12
  (1) Coeficientii de ierarhizare pe baza carora se stabilesc salariile de baza, soldele functiilor de baza si indemnizatiile lunare de incadrare, sporurile si alte drepturi specifice fiecarui domeniu de activitate sunt prevazuti in anexele nr. I, nr. I/1, nr. I/2, nr. I/3, nr. I/4, nr. II, nr. II/1.1, nr. II/1.2, nr. II/1.3, nr. II/1.4, nr. II/2, nr. II/3, nr. II/4.1, nr. II/4.2, nr. II/4.3, nr. II/4.4, nr. II/4.5, nr. II/4.6, nr. II/4.7, nr. II/5, nr. II/6, nr. II/7, nr. II/8, nr. II/9, nr. II/10, nr. II/11, nr. II/12, nr. II/13, nr. II/14, nr. III, nr. III/1, nr. III/2, nr. III/3, nr. III/4, nr. IV, nr. IV/1A, nr. IV/1B, nr. IV/1C, nr. IV/2, nr. IV/3A, nr. IV/3B, nr. IV/4, nr. IV/5, nr. IV/6, nr. V, nr. V/1, nr. V/2, nr. V/3, nr. V/3A, nr. V/4, nr. VI, nr. VI/1—7, nr. VII, nr. VII/1, nr. VIII, nr. VIII/1, nr. IX, nr. IX/1, nr. IX/2, nr. IX/3, nr. IX/4, nr. X, nr. X/1, nr. XI, nr. XI/1, nr. XII, nr. XII/1, nr. XII/2, nr. XII/3 si nr. XIII.
  (2) Valoarea coeficientului de ierarhizare 1,00 pentru anul 2010 este de 705 lei, iar cresterea coeficientului de ierarhizare 1,00 dupa anul 2010 va fi conditionata de reducerea numarului de angajati, necesara realizarii tintelor anuale privind ponderea cheltuielilor de personal in produsul intern brut prevazute la art. 5, in vederea atingerii unui nivel al coeficientului de ierarhizare 1,00 de 1.100 lei in 2015.
  (3) In anul 2010, salariile, soldele si indemnizatiile lunare de incadrare se stabilesc potrivit art. 30 alin. (5), fara a fi utilizati coeficientii de ierarhizare prevazuti in anexele la prezenta lege.


  SECTIUNEA 1 - Salariile de baza, soldele functiilor de baza si indemnizatiile lunare de incadrare


  Art. 13
  (1) Salariile de baza se diferentiaza pe functii in raport cu nivelul pregatirii profesionale, experienta si raspunderea in munca, precum si cu nivelul de complexitate a activitatii specifice fiecarui post.
  (2) In cadrul fiecarei functii, salariile de baza se diferentiaza pe grade in cazul studiilor superioare, studiilor superioare de scurta durata si pe trepte profesionale in cazul studiilor medii, astfel incat sa se asigure posibilitatea diferentierii salariilor de baza individuale in raport cu nivelul pregatirii profesionale a fiecarei persoane si cu experienta acesteia in munca. De regula, se utilizeaza 2—3 grade si, respectiv, 2—3 trepte profesionale.
  (3) In cadrul fiecarui grad sau al fiecarei trepte profesionale, diferentierea salariilor de baza se face pe un numar de 5 gradatii, corespunzatoare celor 5 transe de vechime in munca, prevazute la art. 16, cu exceptia functiilor publice, unde se utilizeaza 3 grade profesionale si 3 trepte de salarizare.
  (4) Salariile de baza, soldele functiilor de baza si indemnizatiile lunare de incadrare se determina prin inmultirea coeficientilor de ierarhizare prevazuti pentru fiecare functie cu valoarea coeficientului 1,00, rotunjindu-se din leu in leu, in favoarea salariatului.

  Art. 14
  Diferentierea salariilor de baza, a soldelor functiilor de baza si a indemnizatiilor lunare de incadrare se realizeaza prin utilizarea unor coeficienti de ierarhizare cuprinsi in intervalul 1,00, pentru functia cu cea mai mica responsabilitate, si 12,00, pentru functia cu cea mai mare responsabilitate in stat.

  Art. 15
  (1) Pentru personalul care ocupa o functie de conducere, diferentierea salariilor de baza se face potrivit art. 13, utilizandu-se doua niveluri de salarizare corespunzatoare celor doua grade, respectiv trepte de salarizare in cazul functionarilor publici, care contin indemnizatia de conducere, sporul de vechime, precum si sporurile cuprinse in coeficientii de ierarhizare, prevazuti in anexele la prezenta lege.
  (2) Nivelul de salarizare corespunzator gradului, respectiv celor doua trepte de salarizare in cazul functionarilor publici se stabileste de ordonatorul principal de credite, potrivit prevederilor prezentei legi.

  Art. 16
  (1) Transele de vechime in munca, in functie de care se acorda cele 5 gradatii, sunt urmatoarele:
 • de la 3 la 5 ani;
 • de la 5 la 10 ani;
 • de la 10 la 15 ani;
 • de la 15 la 20 ani;
 • peste 20 ani.
  (2) Gradatia corespunzatoare transei de vechime in munca se plateste cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a implinit vechimea in munca prevazuta la transa respectiva.
  (3) Pentru acordarea gradatiei corespunzatoare transei de vechime in munca, angajatorul va lua in considerare integral si perioadele lucrate anterior in alte domenii de activitate decat cele bugetare.

  Art. 17
  (1) Personalului care s-a aflat in concediu platit pentru cresterea si ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv 7 ani, in cazul copilului cu handicap, precum si personalului ale carui raporturi de munca sau raporturi de serviciu au fost suspendate din alte cauze, potrivit legii, i se acorda, la reluarea activitatii, salariul de baza aferent gradului sau treptei profesionale in care a fost incadrat anterior suspendarii.
  (2) Pentru personalul prevazut la alin. (1), gradatia corespunzatoare transei de vechime in munca se stabileste conform legilor specifice.


  SECTIUNEA 2 - Sporuri


  Art. 18
  Personalul care, potrivit programului normal de lucru, isi desfasoara activitatea in timpul noptii, intre orele 22,00 si 6,00, beneficiaza pentru orele lucrate in acest interval de un spor pentru munca prestata in timpul noptii de 25% din salariul de baza, daca timpul astfel lucrat reprezinta cel putin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru.

  Art. 19
  (1) Orele prestate peste durata normala a timpului de lucru de catre personalul incadrat in functii de executie sau de conducere se compenseaza cu timp liber corespunzator.
  (2) In cazul in care munca prestata peste durata normala a timpului de lucru nu a putut fi compensata cu timp liber corespunzator, conform alin. (1), aceasta se plateste in luna urmatoare, cu un spor de 75% aplicat la salariul de baza.
  (3) Munca prestata peste durata normala a timpului de lucru si sporul prevazute la alin. (2) se pot plati numai daca efectuarea orelor suplimentare a fost dispusa de seful ierarhic, fara a se depasi 360 de ore anual. In cazul prestarii de ore suplimentare peste un numar de 180 de ore anual este necesar acordul sindicatelor reprezentative sau, dupa caz, al reprezentantilor salariatilor, potrivit legii.
  (4) La locurile de munca la care durata normala a timpului de lucru a fost redusa, potrivit legii, sub 8 ore pe zi, depasirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzator.
  (5) Prevederile alin. (1) nu se aplica persoanelor salarizate prin plata cu ora sau prin cumulul de functii in aceeasi unitate, la functia cumulata.

  Art. 20
  Munca prestata in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza, in cadrul schimbului normal de lucru, se plateste cu un spor de 100% din salariul de baza al functiei indeplinite. Munca astfel prestata si platita nu se compenseaza si cu timp liber corespunzator.

  Art. 21
  Pentru activitatea desfasurata de nevazatorii cu handicap accentuat, in cadrul programului normal de lucru, se acorda un spor de 15% din salariul de baza.

  Art. 22
  Sporurile, majorarile, precum si indemnizatiile de conducere care, potrivit prezentei legi, sunt incluse in salariul de baza, in solda functiei de baza sau in indemnizatia lunara de incadrare, dupa caz, sunt prevazute in notele din cuprinsul anexelor la prezenta lege.

  Art. 23
  (1) Suma sporurilor acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator principal de credite nu poate depasi 30% din suma salariilor de baza, a soldelor functiilor de baza sau a indemnizatiilor lunare de incadrare, dupa caz.
  (2) Suma sporurilor si indemnizatiilor individuale nu va depasi 30% din salariul de baza, solda functiei de baza sau indemnizatia lunara de incadrare.
  (3) Guvernul poate aproba depasiri ale limitei prevazute la alin. (2) pentru anumite categorii de personal si pentru conditii temporare de munca care fac necesara acordarea unei plati suplimentare, cu respectarea limitei prevazute la alin. (1).


  SECTIUNEA 3 - Premii


  Art. 24
  (1) Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare in limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului prevazut in statul de functii, cu incadrare in fondurile aprobate prin buget. Premiile se pot acorda in cursul anului salariatilor care au realizat sau au participat direct la obtinerea unor rezultate deosebite in activitatea institutiei. Sumele neconsumate pot fi utilizate in lunile urmatoare, in cadrul aceluiasi an bugetar.
  (2) Premiile individuale se stabilesc de catre ordonatorii de credite in limita sumelor alocate cu aceasta destinatie de catre ordonatorul principal de credite, cu consultarea organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, dupa caz, cu consultarea reprezentantilor salariatilor, acolo unde nu sunt astfel de organizatii sindicale.

  Art. 25
  (1) Pentru activitatea desfasurata, personalul beneficiaza de un premiu anual egal cu media salariilor de baza sau a indemnizatiilor de incadrare, dupa caz, realizate in anul pentru care se face premierea.
  (2) Pentru personalul care nu a lucrat tot timpul anului, premiul anual se acorda proportional cu perioada in care a lucrat, luandu-se in calcul media salariilor de baza brute lunare realizate in perioada in care a desfasurat activitate.
  (3) Premiile anuale pot fi reduse sau nu se acorda in cazul persoanelor care in cursul anului au desfasurat activitati profesionale nesatisfacatoare ori au savarsit abateri pentru care au fost sanctionate disciplinar. Aceste drepturi nu se acorda in cazul persoanelor care au fost suspendate sau inlaturate din functie pentru fapte imputabile lor.
  (4) Plata premiului anual se va face pentru intregul personal salarizat potrivit prezentei legi, incepand cu luna ianuarie a anului urmator perioadei pentru care se acorda premiul.

  SECTIUNEA 4 - Alte drepturi


  Art. 26
  (1) In cazuri exceptionale, posturile vacante si temporar vacante pot fi ocupate si prin cumul de functii, de personal angajat prin concurs sau examen, cu respectarea prevederilor legale privind cumulul de functii si a celor referitoare la ocuparea posturilor vacante.
  (2) Posturile vacante si temporar vacante din unitatile sanitare publice, din unitatile de asistenta sociala si medicosociala, de cultura si invatamant, care nu au putut fi ocupate prin concurs, pot fi ocupate prin cumul si de catre persoane din aceeasi unitate.

  Art. 27
  Angajarea personalului prin cumul de functii in cazul in care o parte din programul functiei cumulate se suprapune celui corespunzator functiei in care este incadrat se face cu acordul conducerii unitatii la care persoana in cauza are functia de baza.

  Art. 28
  (1) Exercitarea cu caracter temporar a unei functii de conducere se realizeaza prin numirea temporara a unei persoane angajate care indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei de conducere si care nu a fost sanctionata disciplinar.
  (2) In perioada prevazuta la alin. (1), persoana beneficiaza de salariul de baza aferent functiei de conducere respective.


  Capitolul IV - Modul de stabilire a salariilor in primul an de aplicare a legii


  Art. 29
  (1) Aplicarea prevederilor prezentei legi in ceea ce priveste nivelul de salarizare pentru functiile prevazute in anexele prezentei legi se realizeaza etapizat, prin modificarea succesiva a salariilor de baza in plata, a soldelor functiilor de baza sau a indemnizatiilor lunare de incadrare.
  (2) Salariile de baza, soldele functiilor de baza sau indemnizatiile lunare de incadrare rezultate prin majorari potrivit prevederilor alin. (1) nu vor depasi valoarea corespunzatoare coeficientului de ierarhizare stabilit conform incadrarilor in grilele de salarizare, multiplicat cu valoarea coeficientului 1,00.

  Art. 30
  (1) Incepand cu 1 ianuarie 2010, sporurile, acordate prin legi sau hotarari ale Guvernului, si, dupa caz, indemnizatiile de conducere, care potrivit legii faceau parte din salariul de baza, din soldele functiilor de baza, respectiv din indemnizatiile lunare de incadrare, prevazute in notele din anexele la prezenta lege, se introduc in salariul de baza, in soldele functiilor de baza, respectiv in indemnizatiile lunare de incadrare corespunzatoare functiilor din luna decembrie 2009, atat pentru personalul de executie, cat si pentru functiile de conducere.
  (2) Sporurile specifice pe categorii de personal si domenii de activitate sunt cele prevazute in cap. III si in anexele la prezenta lege.
  (3) Reincadrarea personalului se face corespunzator transelor de vechime in munca si pe functiile corespunzatoare categoriei, gradului si treptei profesionale avute in luna decembrie 2009.
  (4) La functiile de executie unde s-a redus numarul de grade sau trepte profesionale, reincadrarea personalului ale carui grade sau trepte profesionale au fost eliminate se face la gradul sau treapta profesionala imediat urmatoare celei eliminate.
  (5) In anul 2010, personalul aflat in functie la 31 decembrie 2009 isi va pastra salariul avut, fara a fi afectat de masurile de reducere a cheltuielilor de personal din luna decembrie 2009, astfel:
  a) noul salariu de baza, solda functiei de baza sau, dupa caz, indemnizatia lunara de incadrare va fi cel/cea corespunzatoare functiilor din luna decembrie 2009, la care se adauga sporurile care se introduc in acesta/aceasta potrivit anexelor la prezenta lege;
  b) sporurile prevazute in anexele la prezenta lege ramase in afara salariului de baza, soldei functiei de baza sau, dupa caz, indemnizatiei lunare de incadrare se vor acorda intr-un cuantum care sa conduca la o valoare egala cu suma calculata pentru luna decembrie 2009.
  (6) Pentru persoanele ale caror sporuri cu caracter permanent acordate in luna decembrie 2009 nu se mai regasesc in anexele la prezenta lege si nu au fost incluse in salariile de baza, in soldele functiilor de baza sau, dupa caz, in indemnizatiile lunare de incadrare, sumele corespunzatoare acestor sporuri vor fi avute in vedere in legile anuale de salarizare, pana la acoperirea integrala a acestora.
  (7) Prevederile art. 19 alin. (2), art. 20 si 24 nu se aplica in anul 2010.

  Art. 31
  Pentru personalul nou-incadrat pe functii in perioada de aplicare etapizata, salarizarea se face la nivelul de salarizare in plata pentru functiile similare.

  Art. 32
  Pentru personalul promovat in functii in perioada de aplicare etapizata, salarizarea se face la nivelul de salarizare in plata pentru functiile similare.

  Art. 33
  Personalul bugetar trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar beneficiaza de drepturile prevazute de reglementarile specifice in domeniu.

  Art. 34
  (1) Solutionarea contestatiilor in legatura cu stabilirea salariilor de baza individuale, a sporurilor, a premiilor si a altor drepturi care se acorda potrivit prevederilor prezentei legi este de competenta ordonatorilor de credite.
  (2) Contestatia poate fi depusa in termen de 5 zile de la data luarii la cunostinta a actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale, la sediul ordonatorului de credite.
  (3) Ordonatorii de credite vor solutiona contestatiile in termen de 10 zile.
  (4) Impotriva masurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1) persoana nemultumita se poate adresa instantei de contencios administrativ sau, dupa caz, instantei judecatoresti competente potrivit legii, in termen de 30 de zile de la data comunicarii solutionarii contestatiei.

  Art. 35
  Sumele necesare pentru plata salariilor de baza, a sporurilor, a premiilor, a sumelor pentru promovarea personalului in functii, grade si trepte profesionale, pentru avansarea in gradatii, precum si pentru acordarea celorlalte drepturi salariale trebuie sa se incadreze in cheltuielile de personal aprobate in bugetele de venituri si cheltuieli.

  Art. 36
  (1) Persoanele care ocupa functii de conducere in institutiile si autoritatile publice care sunt supuse restructurarii vor fi trecute pe un post vacant in cadrul structurii organizatorice aprobate potrivit legii, cu respectarea conditiilor de vechime prevazute de lege.
  (2) In cazul in care postul vacant este inferior postului aferent functiei de executie a persoanei care a ocupat functia de conducere, postul vacant va fi transformat la acel nivel.
  (3) In situatia in care in cadrul structurii organizatorice, aprobata potrivit legii, nu exista un post vacant, se transforma postul propriu al persoanei intr-o functie de executie, corespunzatoare studiilor si conditiilor de vechime ale acesteia.

  Art. 37
  (1) Conditia prevazuta la art. 57 alin. (7) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu este obligatorie pentru recrutarea functionarilor publici de conducere, in cazul exercitarii cu caracter temporar a unei functii publice de conducere, precum si pentru functionarii publici care ocupa o functie publica de conducere, pe o perioada de 5 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
  (2) Functionarii publici prevazuti la alin. (1) sunt obligati sa indeplineasca conditia prevazuta la art. 57 alin. (7) din Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in termenul prevazut, sub sanctiunea eliberarii din functia publica.

  Art. 38
  In baza art. 18 alin. (1) si (3) din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificarile si completarile ulterioare, salarizarea absolventilor ciclului I si II (Bologna) se face la nivelul absolventilor cu studii superioare de lunga durata (S).

  Art. 39
  Salariile de baza ale personalului contractual incadrat in functii specifice, care nu sunt prevazute in prezenta lege, se stabilesc de ordonatorii principali de credite, prin asimilare cu salariile de baza prevazute in anexele la prezenta lege, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor Publice.

  Art. 40
  Incalcarea dispozitiilor prezentei legi privind stabilirea salariului de baza individual, a indemnizatiilor si, dupa caz, a soldelor functiilor de baza la incadrarea, promovarea si avansarea personalului, a celorlalte drepturi, precum si acordarea de drepturi fara respectarea prevederilor acesteia atrag, dupa caz, raspunderea disciplinara, materiala sau penala a persoanelor vinovate, potrivit legii.


  PARTEA III  Capitolul V - Aplicarea etapizata a legii


  Art. 41
  (1) Incepand cu 1 ianuarie 2011 si pana la 31 decembrie 2012 sistemul public de salarizare si ierarhizare va fi reformat si simplificat printr-un proiect de lege, care sa prevada inclusiv: reducerea numarului de functii din sectorul bugetar, trecerea treptata la salarii nominale, imbunatatirea ierarhiilor in cadrul domeniilor bugetare si a sistemului de grade, gradatii si trepte salariale.
  (2) Principiile proiectului de lege prevazut la alin. (1) vor fi:
  a) stabilirea unui sistem reformat si simplificat de ierarhizare in sectorul bugetar, care sa cuprinda grupuri ocupationale si grade si care sa se bazeze pe o metodologie moderna de evaluare pe baza de ocupatie si responsabilitati, astfel incat sa promoveze remuneratie egala pentru munca egala. In cadrul unui grup ocupational, toate pozitiile vor fi clasificate pe grade, doar pe baza responsabilitatilor efective ale fiecarei pozitii;
  b) stabilirea unei grile unice pentru toate institutiile publice care fac obiectul acestei legi, care sa defineasca nivelul salariului de baza pentru toate pozitiile din toate grupurile ocupationale.
  Fiecare grup ocupational si grad va fi conceput pentru a recompensa mai mult functiile cu o mai mare responsabilitate si pentru a oferi motivatii pentru ca personalul cu calificarea si experienta corespunzatoare sa-si asume responsabilitati mai mari;
  c) competitivitatea in raport cu piata muncii, in cadrul constrangerilor bugetare, pentru a atrage si a mentine personal calificat;
  d) controlul unitar; ministrii sau conducatorii institutiilor publice care fac obiectul acestei legi nu pot acorda drepturi salariale suplimentare fata de cele prevazute de prezenta lege;
  e) eliminarea cumulului de functii.

  Art. 42
  (1) In vederea aplicarii prevederilor art. 41, in termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, se infiinteaza o comisie bipartita, denumita in continuare Comisia. Comisia va fi formata din specialisti ai Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, ai Ministerului Finantelor Publice, ai Ministerului Administratiei si Internelor, ai Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, ai Ministerului Afacerilor Externe, ai Ministerului Apararii Nationale, ai Ministerului Sanatatii si ai Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii si cate un reprezentant desemnat de catre confederatiile sindicale reprezentative la nivel national. Atributiile Comisiei vor fi aprobate pana la 30 octombrie 2009. Comisia poate solicita asistenta tehnica, in masura in care considera necesar.
  (2) Componenta nominala a Comisiei si atributiile acesteia se aproba prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.
  (3) Nu mai tarziu de 30 iunie 2010, Comisia va publica un raport, care va descrie in detaliu structura grupurilor ocupationale si a gradelor, grila unica, dispozitiile revizuite pentru sporuri si alte stimulente financiare, cerintele unui sistem centralizat si automatizat de administrare a salariilor, precum si orice alte aspecte conexe.
  (4) Pana la 30 septembrie 2010, dupa luarea in considerare a raportului Comisiei, Guvernul va prezenta Parlamentului spre aprobare un proiect de lege simplificat al salarizarii in sectorul public pentru anul 2011.

  Art. 43
  Pe baza datelor furnizate de Institutul National de Statistica, de alte institutii si autoritati, precum si pe baza studiilor independente, Comisia va realiza o analiza comparativa a evolutiei drepturilor salariale din sectorul public si sectorul privat, in vederea asigurarii competitivitatii drepturilor salariale din sectorul bugetar cu cele de pe piata fortei de munca.

  Art. 44
  Comisia formuleaza propuneri cu privire la reformarea sistemului public de salarizare si ierarhizare in conformitate cu prevederile art. 41.

  Art. 45
  (1) Prin legile anuale de implementare, pe baza raportului publicat de Comisie, sistemul public de salarizare si ierarhizare va fi reformat in conformitate cu prevederile art. 41, corelat cu schimbarile structurale din administratia publica si din alte domenii din sectorul bugetar.
  (2) In sistemul de salarizare prevazut la alin. (1), salariul de baza pentru fiecare functie, stabilit in valori nominale pe baza de responsabilitati, va reprezenta principalul element al veniturilor salariale, iar sporurile si indemnizatiile vor fi stabilite numai in cazul in care conditiile temporare de munca fac necesara acordarea unei plati suplimentare, cu respectarea prevederilor art. 23.


  Capitolul VI - Dispozitii finale


  Art. 46
  Anexele nr. I—XIII fac parte integranta din prezenta lege.

  Art. 47
  Prezenta lege intra in vigoare la 1 ianuarie 2010, cu exceptia dispozitiilor art. 49—52 si ale art. 4 alin. (1) din anexa nr. VI, care intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

  Art. 48
  (1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:

  1. Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Presedintelui si Guvernului Romaniei, precum si a personalului Presedintiei, Guvernului si al celorlalte organe ale puterii executive, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 162 din 14 iulie 1993, cu modificarile ulterioare, cu exceptia art. 22, 23, 35 si 36.

  2. Hotararea Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 135 din 25 iunie 1993, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia art. 21, 22, 23 si 30.

  3. Legea nr. 53/1991 privind indemnizatiile si celelalte drepturi ale senatorilor si deputatilor, precum si salarizarea personalului din aparatul Parlamentului Romaniei, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 23 din 31 ianuarie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia art. 18 si a anexei nr. 5.

  4. Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 266 din 16 iulie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare.

  5. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 138 din 31 martie 2000, aprobata prin Legea nr. 383/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

  6. Legea nr. 56/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale judecatorilor Curtii Supreme de Justitie, ale magistratilorasistenti si ale celorlalte categorii de personal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 139 din 4 iulie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

  7. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecatorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 314 din 7 aprilie 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 45/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia art. 10 alin. (8), art. 11 alin. (4), art. 12—14, art. 15 alin. (1), art. 17, art. 22—29, art. 30—31, art. 31^1 alin. (2), art. 32—34 si art. 37—41.

  8. Legea nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 347 din 22 iulie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia prevederilor art. 1, 23, 42, 43, 62, art. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, precum si pct. 1, 7 si 11—16 din nota la anexa nr. 1, anexa nr. 5, pct. 4 din anexa nr. 7, precum si pct. 2, 4 si 6 din anexa nr. 9.

  9. Ordonanta Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 65 din 2 februarie 2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 353/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia art. 1, 25, 29 alin. (2) si (3), art. 37, 38, 52, 55—58, pct. 1 al notei la anexa nr. 1, pct. 3 al anexei nr. 4, pct. 2 si 3 ale anexei nr. 5.

  10. Legea nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi banesti ale personalului din administratia centrala a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale romanesti din strainatate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.136 din 1 decembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia art. 6, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31^1, 31^2, 36, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 si anexei nr. 5^1.

  11. Legea nr. 435/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului care isi desfasoara activitatea in sistemul sanitarveterinar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 980 din 7 decembrie 2006, cu modificarile ulterioare, cu exceptia art. 23, 26, 27, 28, 29, 35 si 36.

  12. Ordonanta Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de baza si al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, precum si unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 79 din 1 februarie 2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 177/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia art. 23, 25 si 30^2.

  13. Ordonanta Guvernului nr. 6/2007 privind unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pana la intrarea in vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici, precum si cresterile salariale care se acorda functionarilor publici in anul 2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 66 din 29 ianuarie 2007, aprobata cu modificari prin Legea nr. 232/2007, cu modificarile ulterioare, cu exceptia art. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 si 33.

  14. Legea nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 375 din 3 iunie 2009.

  15. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curtii de Conturi, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 510 din 18 octombrie 2000, aprobata prin Legea nr. 711/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

  16. Ordonanta Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2008 si in anul 2009 personalului din invatamant, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 221/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

  17. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.138 din 2 decembrie 2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 125/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia art. 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 36,37 si art. 41^1.

  18. Ordonanta Guvernului nr. 16/2007 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2007 personalului salarizat potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi banesti ale personalului din administratia centrala a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale romanesti din strainatate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 81 din 1 februarie 2007, aprobata prin Legea nr. 218/2007.

  19. Ordonanta Guvernului nr. 13/2008 privind cresterile salariale aplicabile judecatorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei pentru anul 2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 81 din 1 februarie 2008, aprobata prin Legea nr. 209/2008, cu modificarile ulterioare.

  20. Ordonanta Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, precum si din cadrul altor unitati din sistemul justitiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 72 din 31 ianuarie 2007, aprobata cu modificari prin Legea nr. 247/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia art. 3 alin. (3), art. 7, 20, 23, 24, 26, 27 si 29—31. Dispozitiile art. 23 alin. (1) se aplica in mod corespunzator si personalului de probatiune.

  21. Legea nr. 327/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din serviciile de probatiune, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 624 din 19 iulie 2006, cu exceptia art. 4 alin. (6), art. 12 si 14—24.

  22. Ordonanta Guvernului nr. 16/2008 privind nivelul salariilor de baza si al altor drepturi ale personalului care isi desfasoara activitatea in sistemul sanitar-veterinar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 84 din 1 februarie 2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 272/2008, cu modificarile ulterioare.

  23. Art. 51 alin. (3)—(6) din Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare.

  24. Art. 25 alin. (2)—(6) din Legea muzeelor si a colectiilor publice nr. 311/2003, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 15 noiembrie 2006.

  25. Ordonanta Guvernului nr. 14/2008 privind cresterile salariale care se vor acorda in anul 2008 controlorilor financiari din cadrul Curtii de Conturi, salarizati potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curtii de Conturi, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 81 din 1 februarie 2008, aprobata prin Legea nr. 237/2008, cu modificarile ulterioare.

  26. Ordonanta Guvernului nr. 8/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii si pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor si a Ordonantei Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 78 din 31 ianuarie 2008, cu modificarile ulterioare, cu exceptia art. I.

  27. Ordonanta Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 747 din 1 septembrie 2006, aprobata cu modificari prin Legea nr. 462/2006, cu modificarile ulterioare, cu exceptia art. 1, 25, art. 29 alin. (2) si (3), art. 38, 39, 52, 56, 59, 62, pct. 3 din anexa nr. 4, precum si pct. 3 din anexa nr. 5.

  28. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2000 privind salarizarea personalului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, precum si indemnizatiile si celelalte drepturi ale membrilor Colegiului Consiliului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 227 din 23 mai 2000, aprobata prin Legea nr. 395/2001, cu modificarile ulterioare.

  29. Art. 12 alin. (2), art. 15^1 si anexa din Ordonanta Guvernului nr. 21/2007 privind institutiile si companiile de spectacole sau concerte, precum si desfasurarea activitatii de impresariat artistic, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 82 din 2 februarie 2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 353/2007.

  30. Ordonanta Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 40 din 30 ianuarie 1998, aprobata cu modificari prin Legea nr. 27/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.

  31. Art. 13 din Legea gazelor nr. 351/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 679 din 28 iulie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

  32. Art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 121/2003 pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 875 din 10 decembrie 2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 184/2004, cu modificarile ulterioare.

  33. Art. 20 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 904 din 12 decembrie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

  34. Hotararea Guvernului nr. 749/1998 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale si de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 407 din 27 octombrie 1998, cu modificarile ulterioare.

  35. Hotararea Guvernului nr. 775/1998 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite si a normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru personalul angajat in structurile administratiei publice locale si in serviciile publice din subordinea acestora, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 420 din 6 noiembrie 1998, cu modificarile ulterioare.

  36. Hotararea Guvernului nr. 150/1999 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale si de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite pentru personalul de specialitate medico-sanitar si personalul auxiliar sanitar, incadrat in unitati sanitare si de asistenta sociala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 103 din 11 martie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare.

  37. Hotararea Guvernului nr. 238/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului didactic din invatamantul superior, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 141 din 3 aprilie 2000.

  38. Hotararea Guvernului nr. 125/1999 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale si de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite pentru institutiile publice de cultura, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 100 din 10 martie 1999.

  39. Art. 70 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 643 din 16 iulie 2004.

  40. Art. 49 alin. (2) si (3), art. 50 alin. (2), (3), (4), (6), (7), (8), (11), (12) si (13), art. 51 alin. (1), (2), (4), (5) si (7), art. 89, 90 alin. (2), (3), (4), (6), (7), (9), (10), (11) si (12), art. 91 alin. (1), art. 94 alin. (4), art. 106 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 158 din 16 iulie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare.

  41. Art. 6 din Hotararea Guvernului nr. 567/1991 privind organizarea si functionarea Aeroclubului Romaniei, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 291 din 15 decembrie 1995, cu modificarile ulterioare.

  42. Art. 28 alin. (2) si art. 33 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 817 din 5 decembrie 2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 269/2009.

  43. Orice alte dispozitii contrare prezentei legi. (2) Prevederile din actele normative referitoare la detasare, delegare si mutare, acordarea concediilor, a primei de vacanta, la cheltuieli de transport, cheltuieli cu cazarea si locuinta raman in vigoare.

  Art. 49
  La 3 zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, se abroga:

  1. Art. 19 si 21 din Ordonanta Guvernului nr. 6/2007 privind unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pana la intrarea in vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici, precum si cresterile salariale care se acorda functionarilor publici in anul 2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 66 din 29 ianuarie 2007, aprobata cu modificari prin Legea nr. 232/2007, cu modificarile ulterioare.

  2. Art. 11 si 12 din Ordonanta Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de baza si al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, precum si unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 79 din 1 februarie 2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 177/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

  3. Art. 19 si 20 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecatorilor, procurorilor si altor categorii din sistemul justitiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 314 din 7 aprilie 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 45/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

  4. Art. 19 din Legea nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi banesti ale personalului din administratia centrala a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale romanesti din strainatate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.136 din 1 decembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

  5. Art. 21 si 41^2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.138 din 2 decembrie 2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 125/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.

  6. Art. 24 din Ordonanta Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 65 din 2 februarie 2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 353/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

  7. Art. 28 din Legea nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 347 din 22 iulie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare.

  8. Art. 24 din Ordonanta Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 747 din 1 septembrie 2006, aprobata cu modificari prin Legea nr. 462/2006, cu modificarile ulterioare.

  9. Art. 17 si 18 din Ordonanta Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, precum si din cadrul altor unitati din sistemul justitiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 72 din 31 ianuarie 2007, aprobata cu modificari prin Legea nr. 247/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

  10. Art. 21 din Legea nr. 435/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului care isi desfasoara activitatea in sistemul sanitar-veterinar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 980 din 7 decembrie 2006, cu modificarile ulterioare.

  11. Art. 16 din Legea nr. 50/1995 cu privire la salarizarea membrilor si personalului Curtii de Conturi, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 107 din 31 mai 1995, cu modificarile ulterioare.

  12. Art. 98 alin. (2) liniuta a 2-a din Legea audiovizualului nr. 504/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 534 din 22 iulie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

  13. Art. 15 din Legea nr. 53/1991 privind indemnizatiile si celelalte drepturi ale senatorilor si deputatilor, precum si salarizarea personalului din aparatul Parlamentului Romaniei, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 23 din 31 ianuarie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

  14. Art. 31 alin. (1) lit. c) si d) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

  Art. 50
  La 3 zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, inceteaza urmatoarele drepturi salariale suplimentare stabilite prin acte juridice in favoarea personalului autoritatilor si institutiilor publice:
  a) suplimentul postului si suplimentul corespunzator treptei de salarizare;
  b) sporul de mobilitate.

  Art. 51
  La 3 zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, litera c) a alineatului (2) al articolului 94 din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
  "c) in cadrul regiilor autonome, societatilor comerciale ori in alte unitati cu scop lucrativ din sectorul public;”.

  Art. 52
  La 3 zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, alineatul (1) al articolului 96 din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
  "Art. 96
  (1) Functionarii publici pot exercita functii sau activitati in domeniul didactic, al cercetarii stiintifice, al creatiei literar-artistice si in alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt in legatura directa sau indirecta cu atributiile exercitate ca functionar public potrivit fisei postului.”


  Anexe


  ANEXA Nr. I - Reglementari specifice personalului incadrat pe baza de contract individual de munca — personal contractual din administratia publica

  ANEXA Nr. II -Reglementari specifice personalului contractual din unitatile bugetare subordonate autoritatilor administratiei publice

  ANEXA Nr. III - Reglementari specifice functionarilor publici

  ANEXA Nr. IV - Reglementari specifice personalului incadrat in institutiile publice de aparare, ordine publica si siguranta nationala

  ANEXA Nr. V - Reglementari specifice personalului incadrat in aparatul central al Ministerului Afacerilor Externe si la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale românesti din strainatate

  ANEXA Nr. VI - Reglementari specifice personalului din sistemul justitiei

  Anexa nr VII - Reglementari specifice personalului din cadrul Curtii de Conturi
  ANEXA Nr. VIII - Reglementari specifice pentru personalul de specialitate si personalul auxiliar de specialitate din cadrul Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor
  ANEXA Nr. IX - Reglementari specifice personalului care ocupa functii de demnitate publica si personalului care ocupa functii asimilate cu functii de demnitate publica
  ANEXA Nr. X - Reglementari specifice pentru personalul de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei
  ANEXA Nr. XI - Reglementari specifice pentru personalul de specialitate din cadrul Agentiei Nationale de Integritate
  ANEXA Nr. XII - Reglementari specifice personalului clerical care isi desfasoara activitatea in tara, in cadrul cultelor religioase din România, recunoscute potrivit legii
  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------