DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Resursa ta de Drept: Examen de definitivat 2007-----------------
Linkuri utile
 • Tematica Definitivat Avocatura - Tematica de examen si bibliografia, examen de definitivat noiembrie 2007, Baroul Bucuresti - Tematica pentru definitivat Bucuresti, februarie 2008
 • Tematica Definitivat Avocatura - Tematica de examen si bibliografia, examen de definitivat noiembrie 2007, Baroul Bucuresti
 • Subiecte Examen de definitivat avocatura - noiembrie 2007, Baroul Bucuresti

  -----------------


  TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA
  Examenului de definitivare in profesia de avocat
  SESIUNEA MAI 2007
  Text preluat de la Uniunea Nationala a Barourilor din Romania
 • Barourile pot formula subiecte de examen din combinarea tematicii prezentate mai jos.
  I. ORGANIZAREA SI EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT

  1. Caracterizarea profesiei. Principii si reguli fundamentale ale exercitarii profesiei de avocat.
  2. Formele de exercitare ale profesiei de avocat.
  3. Conditii de inscriere in avocatura. Incompatibilitati si interdictii.
  4. Modalitatile de primire in avocatura. Stagiul profesional.
  5. Tabloul anual al avocatilor.
  6. Drepturile avocatilor si exercitarea lor.
  7. Indatoririle avocatilor. Demnitatea profesionala. Reguli de deontologie profesionala.
  8. Transferul. Incetarea si suspendarea calitatii de avocat.
  9. Raspunderea disciplinara a avocatilor.
  10. Asistenta judiciara.
  11. Reguli privind organizarea si functionarea baroului.
  12. UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA.
  13. Casa de Asigurari a Avocatilor.

  BIBLIOGRAFIA:


  1. Legea nr. 51 din 7 iunie 1995, republicata (Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 113 din 6 martie 2001), cu modificarile ulterioare.
  2. Statutul profesiei de avocat, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 45/13 ianuarie 2005.
  3. Codul deontologic al avocatilor din Uniunea Europeana, publicat in "Legislatia profesiei de avocat", ed. a III-a revazuta si adaugita, Regia autonoma Monitorul Oficial, Bucuresti, 2001.

  FACULTATIV:


  4. Tiberiu Savu, Stefan Naubauer "Comentariile noului cadru legal privind profesia de avocat" Ed. "Universul Juridic", Bucuresti, 2004
  5. Ligia Danila, "Organizarea si exercitarea profesiei de avocat", Ed. "Lumina Lex", Bucuresti, 1999.
  6. "Avocatura in Romania" Culegere de texte, Ed. "Muntenia", Constanta, (Editata de Baroul Constanta).  II. DREPT CIVIL


  A. TEORIA GENERALA


  1. Raport juridic civil. Definitie. Caractere. Elemente (parti, continut, obiect).
  2. Actul juridic civil. Notiune si clasificare. Capacitatea de a incheia actul juridic civil. Consimtamantul. Obiectul actului juridic civil. Cauza (scopul) actului juridic. Forma actului juridic civil. Modalitatile actului juridic civil (termenul, conditia, sarcina). Efectele actului juridic civil. Nulitatea actului juridic civil.
  3. Prescriptia extinctiva. Definitie, reglementare, natura juridica si delimitare fata de alte institutii. Efectul prescriptiei extinctive. Domeniul prescriptiei extinctive. Termenele de prescriptie extinctiva. Cursul prescriptiei extinctive (inceput, suspendare, intrerupere, repunere in termen).

  BIBLIOGRAFIE


  1. Gh. Beleiu, Drept civil roman. Introducere in dreptul civil. Ed. a VII-a revazuta si adaugita de M. Nicolae si P. Trusca, Bucuresti, 2001
  2. G. Boroi, Drept civil. Partea generala, ed. a II-a revizuita si adaugita, Ed. All Beck, Bucuresti, 1999.
  3. O. Ungureanu, Drept civil. Introducere, Editura Rosetti, Bucuresti, 2002.
  4. Marian Nicolae, "Prescriptia extinctiva", Editura Rosetti, Bucuresti, 2004.

  B. PERSOANELE


  1. Identificarea persoanei fizice. Notiune si natura juridica a atributelor de identificare. Numele. Domiciliul si resedinta. Starea civila.
  2. Capacitatea civila a persoanei fizice. Notiune. Capacitatea civila de folosinta. Capacitatea civila de exercitiu.
  3. Persoana juridica. Notiune, enumerare si clasificare. Elementele constitutive. Identificarea persoanei juridice. Infiintarea, reorganizarea si incetarea persoanelor juridice.

  BIBLIOGRAFIE:


  2. Gh. Beleiu, Drept civil roman. Introducere in dreptul civil. Subiectele dreptului civil, ed. a VI-a (revazuta si adaugita de M. Nicolae si P. Trusca), Editura "Universul Juridic", Bucuresti, 2001.
  3. G. Boroi, Drept civil. Persoanele, Ed. All Beck, Bucuresti, 2001

  C. TEORIA DREPTURILOR REALE


  1. Teoria generala a proprietatii. Definitia si caracterele dreptului de proprietate; proprietatea publica si proprietatea privata. Exproprierea pentru cauza de utilitate publica. Formele dreptului de proprietate.
  2. Regimul juridic al bunurilor imobile (terenuri si constructii) proprietate privata.
  3. Modalitatile juridice ale dreptului de proprietate.
  4. Apararea dreptului de proprietate si a celorlalte drepturi reale.
  5. Posesia si efectele sale.
  6. Dezmembramintele dreptului de proprietate.
  7. Accesiunea (incorporatiunea) si uzucapiunea (prescriptia achizitiva) moduri de dobandire a dreptului de proprietate si a celorlalte drepturi reale.
  8. Publicitatea imobiliara.

  BIBLIOGRAFIE:


  1. L. Pop, Dreptul de proprietate si dezmembramintele sale, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 2001
  2. C. Birsan, Maria Gaita, Mona Maria Pivniceru, Drept civil. Drepturile reale, Institutul European, Iasi, 1997; Drept civil. Drepturile reale principale, Editura "All Beck", Bucuresti, 2001.
  3. E. Chelaru, Curs de drept civil. Drepturile reale principale, Ed. All Beck, Bucuresti, 2000.
  4. Valeriu Stoica, Drept civil. Drepturi reale principale. Ed. "Humanitas", Bucuresti, 2004.

  D. TEORIA GENERALA A OBLIGATIILOR


  1. Consideratii generale. Notiune, elementele raportului juridic de obligatie si clasificarea obligatiilor
  2. Contractul izvor al obligatiilor. Notiune si clasificare. Incheiere. Efectele contractului. Efecte specifice (speciale) ale contractelor sinalagmatice.
  3. Gestiunea de afaceri (Gestiunea intereselor altei persoane). Plata lucrului nedatorat. Imbogatirea fara justa cauza.
  4. Fapta ilicita cauzatoare de prejudicii, izvor al obligatiilor (Raspunderea civila delictuala). Notiune, principii si functii. Delimitarea raspunderii civile delictuale de alte forme de raspundere juridica. Raspunderea pentru fapta proprie. Raspunderea pentru fapta altei persoane. Raspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale. Raspunderea pentru ruina edificiului. Raspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri in general.
  5. Efectele obligatiilor. Executarea directa (in natura) a obligatiilor. Executarea indirecta a obligatiilor (executarea prin echivalent). Actiunea oblica (indirecta sau subrogatorie). Actiunea revocatorie (pauliana).
  6. Transmisiunea si transformarea obligatiilor. Cesiunea de creanta. Subrogatia in drepturile creditului prin plata creantei. Novatia. Delegatia.
  7. Stingerea obligatiilor. Compensatia. Remiterea de datorii.
  8. Obligatiile complexe (obligatiile afectate de modalitati, obligatiile plurale).
  9. Garantarea obligatiilor. Fidejusiunea. Cautiunea. Dreptul de retentie. Garantiile reale mobiliare. Ipoteca. Privilegiile speciale imobiliare.

  BIBLIOGRAFIE

  1. C. Statescu, C. Birsan, Drept civil. Teoria generala a obligatiilor, Ed. All, Bucuresti, 1998 2. L. Pop, Drept civil roman. Teoria generala a obligatiilor, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 2000.

  E. CONTRACTE SPECIALE


  1. Contractul de vanzare-cumparare.
  2. Contractul de donatie.
  3. Contractul de locatiune.
  4. Contractul de arendare.
  5. Contractul de antrepriza.
  6. Contractul de mandat.
  7. Contractul de depozit.
  8. Contractul de societate civila.
  9. Contractul de renta viagera.
  10. Contractul de intretinere.
  11. Contractul de tranzactie.
  12. Imprumutul de folosinta si imprumutul de consumatie.
  13. Contractul de asigurare.

  BIBLIOGRAFIE:


  1. Fr. Deak, Tratat de drept civil. Contracte speciale, Ed. a III-a, Editura "Universul Juridic", Bucuresti, 2001
  2. D. Chirica, Drept civil. Contracte speciale, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 2000.

  F. SUCCESIUNI


  1. Reguli generale privitoare la mostenire. Notiuni. Caracterele generale ale transmiterii mostenirii. Deschiderea mostenirii. Conditiile generale ale dreptului la mostenire.
  2. Mostenirea legala. Conditiile dreptului de mostenire legala. Principiile generale ale devolutiunii legale a mostenirii si exceptiile de la aceste principii. Dreptul de mostenire al rudelor defunctului. Drepturile succesorale ale sotului supravietuitor.
  3. Mostenirea testamentara. Notiunea de testament. Conditii de validitate. Testamentul autentic. Legatul. Limitele dreptului de dispozitie asupra mostenirii.
  4. Transmisiunea mostenirii (inclusiv imparteala de ascendent).

  BIBLIOGRAFIE


  1. Fr. Deak, Tratat de Drept succesoral, Ed. Actami, Bucuresti, 1999.
  2. D. Chirica, Drept civil. Succesiunile, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 2000.
  3. Romeo Popescu, Dreptul de mostenire, Ed. "Universul Juridic", Bucuresti, 2004.  III. DREPT PROCESUAL CIVIL

  1. Competenta. Competenta generala a instantelor judecatoresti (delimitarea fata de atributiile altor instante sau autoritati in materia controlului de constitutionalitate, in materie electorala, in materia contenciosului administrativ, in materia litigiilor de munca, in materia exercitarii drepturilor si indatoririlor parintesti, in materia inregistrarilor si actelor de stare civila). Competenta materiala. Competenta teritoriala. Prorogarea competentei. Delegarea instantei. Stramutarea. Exceptia de necompetenta. Conflictele de competenta.
  2. Capacitatea procesuala, calitatea procesuala si interesul - conditii de exercitare a actiunii civile.
  3. Clasificarea actiunilor civile.
  4. Participantii la procesul civil. Rolul si pozitia instantei in procesul civil (art. 128-129 C. proc. civ.). Compunerea si constituirea instantei. Incompatibilitatea, abtinerea si recuzarea. Coparticiparea procesuala. Interventia voluntara si fortata a tertilor in procesul civil. Reprezentarea judiciara (conventionala) a persoanelor fizice in procesul civil. Formele participarii procurorului la procesul civil.
  5. Nulitatea actelor de procedura.
  6. Termenele procedurale. Notiune. Clasificare. Mod de calcul. Durata termenelor procedurale. Decaderea. Repunerea in termen.
  7. Cererea de chemare in judecata. Cuprins. Timbrare. Introducerea cererii si constituirea dosarului. Efectele cererii de chemare in judecata.
  8. Intampinarea si cererea reconventionala.
  9. Masurile asiguratorii. Sechestrul asigurator. Poprirea asiguratorie. Sechestrul judiciar.
  10. Citarea si comunicarea actelor de procedura.
  11. Sedinta de judecata. Prima zi de infatisare. Incheierile. Exceptiile procesuale (fara exceptia de neconstitutionalitate). Probele (Subiectul, obiectul si sarcina probei. Reguli comune privind admisibilitatea si administrarea probelor. Asigurarea probelor. Proba prin inscrisuri. Proba prin declaratiile martorilor. Marturisirea. Expertiza. Prezumtiile). Suspendarea judecatii. Perimarea. Actele de dispozitie ale partilor (Renuntarea, Achiesarea, Tranzactia).
  12. Hotararea judecatoreasca. Deliberarea si pronuntarea. Clasificarea hotararilor. Redactarea, semnarea si comunicarea hotararii. Termenul de gratie. Cheltuielile de judecata. Efectele hotararii. Executia vremelnica. Indreptarea, lamurirea si completarea hotararii. Investirea cu formula executorie.
  13. Caile de atac. Apelul. Recursul. Contestatia in anulare. Revizuirea. Recursul in interesul legii.
  14. Proceduri speciale. Procedura necontencioasa. Ordonanta presedintiala. Oferta de plata (oferta reala). Procedura divortului. Actiunile posesorii. Procedura impartelii judiciare (Partajul judiciar).
  15. Executarea silita. Scopul si obiectul executarii silite (art. 371'1 371'8 C. proc. civ.). Modalitatile executarii silite. Competenta si desfasurarea activitatii executorilor judecatoresti. Sesizarea organului de executare (cererea de executare, caracterul creantelor puse in executare, titlurile executorii, cerintele pentru ca hotararea judecatoreasca sa constituie titlu executoriu). Instiintarea prealabila a debitorului. Prescriptia dreptului de a cere executarea silita. Incidente care temporizeaza sau sting executarea silita (suspendarea, perimarea, existenta proprietatii comune asupra bunului urmarit, beneficiul de discutiune si beneficiul de diviziune). Contestatia la executare. Intoarcerea executarii silite. Urmarirea silita mobiliara. Poprirea. Urmarirea silita imobiliara. Predarea silita a bunurilor si executarea altor obligatii de a face sau de a nu face.

  BIBLIOGRAFIE


  1. V. M. Ciobanu s.a., Drept procesual civil. Acte normative esentiale pentru judecatori, avocati, notari publici, consilieri juridici si executori judecatoresti, Bucuresti, Editura Global Lex, 2003.
  2. V. M. Ciobanu, Tratat teoretic si practic de procedura civila. Editia a II-a, Editura "National", 1998 (vol. I si II).
  3. G. Boroi "Codul de procedura civila comentat si adnotat", vol. I, Editura "All Beck", Bucuresti, 2001.
  4. Ion Deleanu, Tratat de procedura civila, vol. 1 si 2, Editia a IV-a, Editura Servo-Sat, Arad, 2004.
  5. Ioan Les, Comentariile codului de procedura civila, Editura "All Beck", 2001, vol. 1 si 2.
  6. M. Tabarca, Drept procesual civil, (doua volume) Ed. "Global Lex", Bucuresti, 2004.  IV. DREPT PENAL


  A. PARTEA GENERALA


  1. Notiunea, trasaturile esentiale si continutul infractiunii.
  2. Cauzele care exclud infractiunea (inlaturarea caracterului penal al faptei). Aspecte generale. Lipsa pericolului social. Legitima aparare. Starea de necesitate. Constrangerea fizica si constrangerea morala. Cazul Fortuit. Iresponsabilitatea. Betia accidentala (fortuita). Minoritatea faptuitorului. Eroarea de fapt.
  3. Pedepsele. Notiuni si feluri. Pedepsele principale. Pedepsele complimentare. Pedepsele accesorii.
  4. Raspunderea penala a minorilor.
  5. Masurile de siguranta.
  6. Formele infractiunii. Actele preparatorii. Tentativa. Infractiunea consumata.
  7. Unitatea si pluralitatea de infractiuni. Unitatea naturala de infractiune. Unitatea legala de infractiune. Concursul de infractiuni. Recidiva. Pluralitatea intermediara.
  8. Pluralitatea de infractori. Notiuni si forme. Participatia penala.
  9. Raspunderea penala. Notiune si principii.
  10. Inlocuirea raspunderii penale.
  11. Cauzele care inlatura raspunderea penala.
  12. Individualizarea judiciara a pedepselor si a executarii pedepselor.
  13. Gratierea.
  14. Reabilitarea.
  15. Prescriptia executarii pedepsei.

  BIBLIOGRAFIE:


  1. C. Bulai, Manual de drept penal. Partea generala., Ed. All, Bucuresti, 1997
  2. C. Bulai, A. Filipas, C. Mitrache, Institutii de Drept Penal, Editura Trei, Bucuresti, 2001.
  3. Gh. Nistoreanu, A. Boroi, Drept penal. Partea generala, Ed. All Beck, Bucuresti, 2002
  4. M. Zolyneak, Drept penal, vol. I si II, Fundatia Chemarea, Iasi, 1996.
  5. M. Basarab, Drept penal roman. Partea generala, vol. I si II, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 1996.
  6. Iancu Tanasescu, Camil Tanasescu, Gabriel Tanasescu, Drept penal general, Ed. All Beck, Bucuresti, 2002.

  B. PARTEA SPECIALA


  1. Infractiuni contra persoanei (uciderea din culpa. Lovirea sau alte violente. Vatamarea corporala grava. Vatamarea corporala din culpa. Lipsirea de libertate in mod ilegal. Violarea de domiciliu. Santajul).
  2. Infractiuni privitoare la viata sexuala (Violul. Actul sexual cu un minor).
  3. Infractiuni contra demnitatii (Insulta. Calomnia. Proba veritatii).
  4. Infractiuni contra patrimoniului (Aspecte comune. Furtul. Furtul calificat. Talharia. Abuzul de incredere. Gestiunea frauduloasa. Inselaciunea. Delapidarea. Distrugerea. Tulburarea de posesie. Tainuirea).
  5. Infractiuni contra autoritatii (Ultrajul. Sustragerea sau distrugerea de inscrisuri. Sustragerea sub sechestru).
  6. Infractiuni de serviciu sau in legatura cu serviciul. Reglementari din codul penal sau din legi speciale Legea nr. 78/2000 (Aspecte comune. Abuzul in serviciu prin ingradirea unor drepturi. Abuzul in serviciu contra intereselor publice. Neglijenta in serviciu. Purtarea abuziva. Luarea de mita. Primirea de foloase necuvenite).
  7. Infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei (Aspecte comune. Denuntarea calomnioasa. Marturia mincinoasa. Omisiunea sesizarii organelor judiciare. Favorizarea infractorului. Nerespectarea hotararilor judecatoresti. Retinerea sau distrugerea de inscrisuri).
  8. Infractiuni de fals. (Falsificarea de monede sau alte valori. Falsificarea de timbre, marci sau bilete de transport. Detinerea de instrumente in vederea falsificarii de valori. Falsul material in inscrisuri oficiale. Falsul intelectual. Falsul de inscrisuri sub semnatura privata. Uzul de fals. Falsul in declaratii. Falsul privind identitatea).
  9. Infractiuni prevazute de Legea nr. 143/2000, privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri.
  10. Infractiuni care aduc atingere unor relatii privind convietuirea sociala (Abandonul de familie. Relele tratamente aplicate minorului. Nerespectarea masurilor privind incredintarea minorului. Contaminarea venerica si transmiterea sindromului imunodeficitar dobandit).

  BIBLIOGRAFIE:


  1. C. Bulai, A. Filipas, C. Mitrache, Institutii de Drept Penal, Editura Trei, Bucuresti, 2001.
  2. O. Loghin, T. Toader, Drept penal. Partea speciala, Casa de editura si presa Sansa SRL, Bucuresti, 2001.
  3. V. Dobrinoiu, Drept penal, Partea speciala, vol. I si V.Dobrinoiu, N.Cornea, Drept penal. Partea speciala, vol. II, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 2000.
  4. Gh. Nistoreanu, A. Boroi, Drept penal. Partea speciala, Ed. All Beck, Bucuresti, 2002.  V. DREPT PROCESUAL PENAL

  1. Principii fundamentale care stau la baza procesului penal in Romania.
  2. Participantii la procesul penal. Consideratii generale. Organele judiciare. Partile. Aparatorul.
  3. Actiunea penala. Notiune. Obiect si subiecti. Trasaturile actiunii penale. Momentele desfasurarii actiunii penale.
  4. Actiunea civila in procesul penal. Notiune. Conditii de exercitare. Elementele actiunii. Exercitarea actiunii civile. Modul de rezolvare a actiunii civile.
  5. Competenta in materie penala. Notiune si forme. Competenta functionala, materiala si personala a instantelor judecatoresti. Prorogarea de competenta. Incompatibilitatea, abtinerea si recuzarea. Declinarea de competenta, conflictele de competenta si exceptiile de necompetenta. Stramutarea.
  6. Probele si mijloacele de proba in procesul penal. Notiune si clasificare. Obiectul probatiunii. Sarcina probatiunii. Aprecierea probelor. Mijloacele de proba.
  7. Masurile procesuale. Masurile preventive. Masurile de ocrotire si de siguranta. Masurile asiguratorii.
  8. Actele procesuale si procedurale comune. Actele procesuale si actele procedurale. Termenele in procesul penal. Sanctiunile procedurale penale. Cheltuielile judiciare si amenda judiciara.
  9. Urmarirea penala. Obiect, limite, trasaturi caracteristice, dispozitii generale privind urmarirea penala. Competenta organelor de urmarire penala. Supravegherea exercitata de procuror. Sesizarea organelor de urmarire penala. Desfasurarea urmaririi penale. Suspendarea urmaririi penale. Solutiile ce pot fi date pe parcursul sau la terminarea urmaririi penale. Procedura prezentarii materialului de urmarire penala. Terminarea urmaririi penale. Trimiterea in judecata. Reluarea urmaririi penale.
  10. Procedura plangerii prealabile. Notiune, titularii plangerii prealabile si continutul acesteia. Organele la care poate fi introdusa si competenta acestora.
  11. Judecata. Principii specifice. Reglementari generale. Judecata in prima instanta: etapele procesuale ale judecatii in prima instanta, structura si continutul hotararii judecatoresti.
  Apelul: hotarari supuse apelului, titularii apelului, termenul de apel, repunerea in termen si apelul peste termen, efectele apelului.
  Recursul: hotarari supuse recursului, efectele recursului.
  Contestatia in anulare: cazurile de contestatie in anulare.
  Revizuirea: hotarari supuse revizuirii, cazurile de revizuire.
  12. Proceduri speciale. Procedura in cauzele cu infractori minori. Urmarirea si judecarea unor infractiuni flagrante. Procedura reabilitarii judecatoresti.

  BIBLIOGRAFIE:


  1. I. Neagu, Drept procesual penal, Tratat, Editura "Global Lex", Bucuresti, 2002.
  2. N. Volonciu, Tratat de procedura penala, vol. I si II, Bucuresti, 2001.
  3. Gr. Theodoru, Drept procesual penal, Ed. Cugetarea, Iasi, 1998.
  4. Gh. Mateut, Procedura penala. Partea speciala, vol. I si II, Editura "Lumina Lex", Bucuresti, 1998.
  5. Codul de procedura penala cu modificarile aduse la zi.  NOTA:
  La toate disciplinele, studierea materialului bibliografic trebuie sa se faca si in functie de actele normative intervenite dupa publicarea cursului, pana la data sustinerii examenului.

  Materialul de fata a fost publicat pe site-ul oficial al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania: www.unbr.ro. Pentru alte informatii, sau pentru consultarea materialelor actualizate si oficiale, va sfatuim sa vizitati acest site.


  Pagina Comunitatii

  Termeni juridici, grupare tematica

  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  16 useri online

  Useri autentificati: