DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Subiecte Examen de definitivat avocatura - noiembrie 2007, Baroul Bucuresti
EXAMENUL DE DEFINITIVARE IN PROFESIE SESIUNEA NOIEMBRIE 2007, SUBIECTELE DE EXAMENMaterialul de fata a fost preluat de pe site-ul oficial al Baroului Bucuresti: www.baroul-bucuresti.ro


--------------
Tematica examen Definitivat avocatura, noiembrie 2007, Baroul Bucuresti
--------------


Subiecte la proba: Organizarea si exercitarea profesiei de avocat


Activitatea avocatului. Activitati fiduciare.
Adunarea Generala a baroului. Componenta. Competente. Conditii de intrunire.
Asistenta judiciara.
Aspecte procedurale privind modalitatile de primire in profesia de avocat.
Atributiile Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania.
Atributiile Presedintelui Uniunii Nationale a Barourilor din Romania.
Cabinetele individuale de avocat asociate si grupate. Diferentieri.
Comisia Permanenta a Uniunii Nationale a Barourilor din Romania. Componenta si
atributii.
Competentele organelor profesiei in ceea ce priveste anchetarea abaterilor disciplinare si
exercitarea actiunii disciplinare.
Conditiile dobandirii calitatii de avocat definitiv.
Conditiile generale de inscriere in avocatura .
Conflictul de interese. Gestionarea acestui conflict.
Congresul avocatilor.
Consiliul baroului. Componenta si atributii.
Contractul de asistenta juridica. Efecte. Incetare
Contractul de formare profesionala initiala
Decanul baroului. Alegerea si competentele decanului. Actele emise de decan in
exercitarea atributiilor sale.
Deontologia relatiilor avocatilor cu clientii. Initierea si incetarea relatiilor cu clientul.
Conflictul de interese
Deontologia relatiilor dintre avocati. Cooperarea dintre avocatii din State-membre diferite.
Corespondenta intre avocati din State membre ale Uniunii Europene diferite
Exercitarea dreptului de a pune concluzii in instanta de judecata. Conditii generale si
speciale.
Exercitarea profesiei de avocat in Romania de catre membrul unui barou din alta tara.
Formele de exercitare a profesiei de avocat.
Formele de exercitare a profesiei de avocat. Cabinetul individual de avocat
Independenta, autonomia si libertatea avocatului.
Interdictii privind exercitarea profesiei de avocat.
Incetarea calitatii de avocat. Cazurile de incetare. Aspecte procedurale. Posibilitatea
continuarii exercitarii profesiei.
Indatoririle avocatilor. Fapte ce constituie cazuri de concurenta profesionala neloiala
Judecarea actiunii disciplinare. Cai de atac.
Libertatea contractuala a avocatului. Stabilirea relatiilor de colaborare cu alti profesionisti.
Modalitati de exercitare a profesiei de avocat. Avocatul colaborator si avocatul salarizat
in interiorul profesiei. Regim juridic aplicabil.
Modalitati de exercitare a profesiei de avocat. Avocatul titular al cabinetului individual si
avocatul asociat.
Modalitati de primire in profesia de avocat. Dreptul de a solicita primirea in profesia de
avocat prin prisma varstei persoanei solicitante.
Modalitati de realizare a activitatii avocatului.
Modalitati de rezolvare a neintelegerilor dintre avocati. Arbitrajul
Modalitati de rezolvare a neintelegerilor dintre avocati. Medierea
Nedemnitati si incompatibilitati privind exercitarea profesiei de avocat.
Obligativitatea asigurarii de raspundere profesionala. Conditii
Ocrotirea prin lege a avocatului in exercitarea profesiei. Raspunderea avocatului pentru
sustinerile sale in fata organelor cu activitate jurisdictionala.
Onorarii. Stabilire. Impartirea onorariului cu o persoana care nu este avocat. Onorariile
pentru recomandare
Onorariul. Criterii si modalitati de stabilire. Procedura de solutionare a contestatiilor si
reclamatiilor privind onorariul
Organele de conducere ale Baroului.
Organele de conducere ale Uniunii Nationale a Barourilor din Romania.
Organizarea Casei de Asigurari a Avocatilor din Romania. Contributia avocatului la
sistemul de asigurari sociale.
Pactul de quota litis
Pregatirea profesionala continua
Primirea in profesie a persoanelor provenind dintr-un stat membru al Uniunii Europene
sau al Spatiului Economic European care sunt autorizate sa-si desfasoare activitatile
profesionale sub titlul profesional corespunzator obtinut intr-un stat membru.
Principiile fundamentale care guverneaza exercitarea profesiei de avocat.
Principiile si regulile fundamentale ale exercitarii profesiei de avocat.
Protectia legala a profesiei de avocat. Avocatul ca subiect pasiv al infractiunii. Avocatul
ca subiect activ al tragerii la raspundere penala.
Publicitatea formelor de exercitare a profesiei de avocat
Raspunderea disciplinara a avocatilor. Organizarea si functionarea instantelor
disciplinare
Raspunderea disciplinara a avocatilor. Reguli de procedura in actiunea disciplinara
Regimul juridic al secretului profesional.
Relatiile dintre avocat si client. Conflictul de interese
Relatiile dintre avocati cu clientii cu privire la fondurile clientilor.
Sanctiuni disciplinare. Aplicarea si executarea acestora.
Secretul profesional. Confidentialitatea. Diferentieri.
Societatea civila de avocati. Constituire. Functionare.
Societatea civila profesionala cu raspundere limitata. Constituire. Dobandirea
personalitatii juridice. Functionare.
Stagiul profesional. Durata stagiului. Suspendarea stagiului. Obligativitatea sustinerii
examenului de definitivat.
Structura organizatorica a profesiei de avocat. Organele profesiei.
Suspendarea calitatii de avocat. Cazurile de suspendare. Procedura incidenta in cazul
suspendarii exercitiului dreptului de a profesa avocatura.
Tabloul avocatilor. Criterii de intocmire. Continut. Conditiile inscrierii, reinscrierii,
mentinerii si radierii din tabloul anual.
Transferul intr-un alt barou. Conditii si aspecte procedurale.


Subiecte la proba: Drept civil


Accesiunea imobiliara artificiala.
Actul juridic unilateral ca izvor de obligatii.
Actiunea in granituire.
Actiunea in revendicare imobiliara.
Actiunea in revendicare mobiliara.
Actiunile de carte funciara reglementate de Legea nr. 7/1996,republicata.
Capacitatea de exercitiu restransa a persoanei fizice.
Capacitatea de folosinta si capacitatea de exercitiu a persoanei juridice.
Capacitatea succesorala.
Cauza actului juridic civil.
Cesiunea de creanta.
Circulatia juridica a constructiilor proprietate privata.
Circulatia juridica a terenurilor proprietate privata.
Comparatie intre proprietatea comuna pe cote-parti si proprietatea comuna in devalmasie.
Conditiile actului juridic civil. Capacitatea de a incheia actul juridic civil. Obiectul actului
juridic civil.
Contractul de renta viagera.
Contractul de antrepriza.
Contractul de arendare.
Contractul de asigurare.
Contractul de depozit.
Contractul de donatie. Conditii de validitate si efecte.
Contractul de intretinere.
Contractul de locatiune.
Contractul de mandat.
Contractul de societate civila.
Contractul de tranzactie.
Contractul de vanzare-cumparare. Obiectul contractului. Obligatiile vanzatorului. Obligatiile
cumparatorului.
Contractul de vanzare-cumparare. Varietati de vanzare.
Definitia, continutul si caracterele dreptului de proprietate.
Domeniul prescriptiei extinctive.
Domiciliul si resedinta.
Dreptul de optiune succesorala.
Dreptul de proprietate comuna pe cote parti obisnuita sau temporara (notiune, caractere,
exercitare)
Dreptul de proprietate publica.(notiune, caractere, exercitare)
Dreptul de servitute.
Dreptul de superficie.
Dreptul de uz si dreptul de habitatie.
Dreptul de uzufruct.
Drepturile creditorilor asupra patrimoniului debitorilor. Actiunea revocatorie (pauliana)
Drepturile creditorilor asupra patrimoniului debitorului. Actiunea oblica ( indirecta sau
subrogatorie ).
Drepturile succesorale ale sotului supravietuitor.
Efectele actului juridic civil. Principiile efectelor actului juridic civil.
Efectele impartelii mostenirii. Obligatia de garantie intre copartasi.
Efectele nulitatii actului juridic.
Exceptia de neexecutare a contractelor sinalagmatice.
Executarea directa (in natura) a obligatiilor.
Executarea indirecta a obligatiilor (executarea prin echivalent).
Exproprierea pentru cauza de utilitate publica. Notiune. Obiect. Efecte.
Forma actului juridic civil.
Garantarea obligatiilor. Dreptul de retentie.
Garantarea obligatiilor. Fidejusiunea.
Garantarea obligatiilor. Ipoteca
Gestiunea de afaceri (gestiunea intereselor altei persoane ).
Imbogatirea fara justa cauza.
Imparteala de ascendent.
Imparteala mostenirii. Notiune, conditii, obiect si forme.
Imprumutul de consumatie ( propriu-zis).
Imprumutul de folosinta.
Inceputul prescriptiei extinctive.
Inceputul si continutul capacitatii de folosinta a persoanei fizice.
Incetarea capacitatii de folosinta a persoanei fizice.
Incetarea persoanei juridice. Dizolvarea.
Inscrierile in cartea funciara, reglementate de Legea nr. 7/1996, republicata.
Intreruperea prescriptiei extinctive (notiune, cauze, efecte).
Legatul. Notiune si clasificare. Ineficacitatea legatelor.
Limitele dreptului de dispozitie asupra mostenirii. Oprirea pactelor asupra unei mosteniri
nedeschise. Oprirea substitutiilor fideicomisare.
Lipsa capacitatii de exercitiu a persoanei fizice.
Modalitatile actului juridic civil. Termenul, conditia si sarcina.
Nulitatea absoluta a actului juridic civil. Cauze si regim juridic.
Nulitatea relativa a actului juridic civil. Cauze si regim juridic.
Numele (notiune, caractere juridice, dobandire).
Obligativitatea contractului intre partile contractante si principiul relativitatii efectelor
contractului. Exceptii reale de la principiul relativitatii efectelor contractului.
Obligatiile solidare.
Petitia de ereditate.
Plata lucrului nedatorat.
Posesia si efectele sale.
Principiile generale ale devolutiunii legale a mostenirii si exceptiile de la aceste principii
Proprietatea comuna pe cote-parti fortata si perpetua.
Proprietatea publica. Bunurile care formeaza obiectul proprietatii publice.
Publicitatea imobiliara. Noile carti funciare reglementate de Legea nr. 7/1996, republicata.
Principiile noilor carti funciare.
Raportul donatiilor.
Raspunderea civila delictuala pentru fapta proprie.
Raspunderea comitentului pentru fapta prepusului.
Raspunderea parintilor pentru fapta copiilor minori.
Raspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale.
Raspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri in general.
Reductiunea liberalitatilor excesive.
Reorganizarea persoanei juridice.
Repunerea in termenul de prescriptie extinctiva.
Rezerva succesorala si cotitatea disponibila. Mostenitorii rezervatari.
Rezolutiunea si rezilierea contractelor.
Riscul contractului.
Simulatia.
Starea civila ( notiune, reglementare, delimitare, caractere juridice ).
Subrogatia in drepturile creditorului prin plata creantei.
Suspendarea prescriptiei extinctive (notiune, cauze, efecte).
Testamentul autentic.
Testamentul olograf.
Transmisiunea activului si pasivului mostenirii.
Uzucapiunea.
Viciile de consimtamant.


Subiecte la proba: Drept procesual civil


Achiesarea.
Actele de procedura: notiune, conditii de valabilitate, sanctiuni procesuale.
Actiunea civila. Clasificarea actiunilor civile
Actiunea in constatare. Definitie, reglementare, conditii de admisibilitate.
Actiunile petitorii si posesorii (asemanari si deosebiri)
Admiterea si administrarea probei cu inscrisuri
Apelul. Notiune, obiect, subiecte, cauza apelului, termen de declarare
Aprecierea probelor in procesul civil.
Aratarea titularului dreptului
Calitatea procesuala - conditie ceruta pentru a fi parte in proces.
Capacitatea procesuala - conditie ceruta pentru a fi parte in proces.
Cazurile de revizuire.
Caile de atac. Notiune, clasificare, principii generale.
Cercetarea procesului in cazul administrarii probelor de catre avocati.
Cererea de apel si motivarea ei. Felurile apelului.
Cererea de chemare in garantie.
Cererea de chemare in judecata
Cererea de chemare in judecata a altor persoane.
Cererea de recurs si motivarea ei. Cuprins.
Cererea reconventionala
Cheltuielile de judecata.
Competenta generala a instantelor judecatoresti
Competenta materiala a instantelor judecatoresti
Competenta teritoriala a instantelor judecatoresti
Conditiile de admisibilitate a probelor
Conflictele de competenta si regulatorul de competenta
Contestatia in anulare. Notiune si cazuri.
Contestatia la executarea silita competenta si efectele hotararii.
Coparticiparea procesuala.
Exceptia de necompetenta
Desistarea.
Divortul prin acordul partilor. Judecata, probele, masuri provizorii, hotararea, cai de atac
Drepturile si obligatiile procesuale ale partilor. Abuzul de drept procesual.
Efectele apelului.
Efectele primirii cererii de chemare in judecata.
Exceptiile procesuale. Notiune, clasificare si procedura de solutionare
Executarea silita directa.
Executarea silita indirecta imobiliara.
Executarea silita indirecta mobiliara.
Executarea silita indirecta prin poprire.
Executarea vremelnica a hotararii judecatoresti
Expertiza judiciara.
Hotararea de partaj
Hotararea judecatoreasca. Cuprinsul hotararii judecatoresti. Efectele hotararii
judecatoresti.
Incompatibilitatea. Abtinerea si recuzarea
Incheierea de sedinta.
Indreptarea, completarea si lamurirea hotararii judecatoresti
Intampinarea
Litispendenta si conexitatea.
Masurile asiguratorii. Sechestrul judiciar. Sechestrul asigurator. Poprirea asiguratorie.
Mijloacele generale de aparare ale paratului. Notiune. Clasificare. Analiza lor.
Obiectul executarii silite.
Ordonanta presedintiala. Conditii de admisibilitate, procedura de judecata si caile de atac.
Partajul judiciar notiune, domenii de aplicabilitate, cererea de iesire din indiviziune,
competenta instantei.
Participarea procurorului in procesul civil.
Perimarea.
Prescriptia dreptului de a cere executarea silita.
Prima zi de infatisare.
Proba prin audierea martorilor. Propunere. Admisibilitate. Obligatia de a depune marturie.
Prezentarea si ascultarea martorilor. Aprecierea probei.
Proba prin inscrisuri. Definitie, clasificare, aspecte generale.
Proba prin prezumtii.
Procedura asigurarii dovezilor.
Procedura de judecata a apelului.
Procedura de judecata a cererii de partaj judiciar faze (etape)
Procedura de judecata a cererii de revizuire.
Procedura de judecata a recursului. Solutii in recurs.
Procedura ofertei reale.
Propunerea si incuviintarea probelor in procesul civil.
Prorogarea de competenta
Recunoasterea mijloc de proba.
Recursul notiune, obiect, subiecte, motive, termenul de declarare.
Reprezentarea partilor in procesul civil.
Revizuirea notiune, caracteristici, obiect, subiecte.
Sarcina probei in procesul civil.
Stramutarea si delegarea pricinilor
Suspendarea procesului civil.
Termenele procedurale. Notiune, clasificari, mod de calcul, caracterele termenelor,
sanctiuni specifice, repunerea in termen
Titlurile executorii.
Tranzactia.


Subiecte la proba: Drept penal


Abuzul de incredere.
Abuzul in serviciu contra intereselor persoanelor.
Abuzul in serviciu contra intereselor publice.
Abuzul in serviciu prin ingradirea unor drepturi.
Actele preparatorii. Continut si pedepsire.
Actul sexual cu un minor.
Amnistia.
Betia accidentala.
Concursul de infractiuni si recidiva in cazul persoanei juridice.
Cazul fortuit.
Circumstantele agravante.
Circumstantele atenuante.
Omorul simplu si omorul calificat.
Complicitatea.
Concursul ideal de infractiuni.
Minoritatea faptuitorului cauza care inlatura caracterul penal al faptei.
Concursul real de infractiune.
Constrangerea fizica si constrangerea morala.
Principiile aplicarii legii penale in spatiu.
Principiile aplicarii legii penale in timp.
Darea de mita.
Delapidarea.
Denuntarea calomnioasa.
Desistarea si impiedicarea producerii rezultatului.
Detinerea de instrumente in vederea falsificarii de valori.
Distrugerea.
Eroarea de fapt.
Executarea pedepsei la locul de munca.
Falsificarea de monede sau alte valori.
Falsificarea de timbre, marci sau bilete de transport.
Falsul intelectual.
Falsul in declaratii.
Falsul in inscrisuri sub semnatura privata.
Falsul material in inscrisuri oficiale.
Falsul privind identitatea.
Favorizarea infractorului.
Furtul calificat.
Furtul.
Gratierea.
Infractiunea consumata si infractiunea epuizata.
Infractiuni la care nu este posibila tentativa.
Instigarea.
Iresponsabilitatea.
Inlocuirea raspunderii penale.
Inselaciunea.
Legitima aparare.
Lipsa pericolului social.
Lipsa plangerii prealabile si impacarea partilor.
Lipsirea de libertate in mod ilegal.
Lovirea sau alte violente si lovirile sau vatamarile cauzatoare de moarte.
Luarea de mita.
Marturia mincinoasa.
Masurile de siguranta.
Pedepsele aplicabile minorilor si masurile educative.
Neglijenta in serviciu.
Nerespectarea hotararilor judecatoresti.
Nerespectarea masurilor privind incredintarea minorului.
Notiunea si trasaturile esentiale ale infractiunii.
Omisiunea sesizarii organelor judiciare.
Participatia improprie.
Pedeapsa in caz de recidiva.
Pedepsele accesorii.
Pedepsele complementare.
Pedepsele principale.
Pedepsele aplicabile persoanei juridice.
Pluralitatea constituita si pluralitatea naturala de infractori.
Pluralitatea intermediara de infractiuni.
Prescriptia executarii pedepsei.
Prescriptia raspunderii penale.
Prezentarea specificului infractiunilor prevazute de Legea nr. 78/2000.
Purtarea abuziva.
Incestul.
Reabilitarea de drept.
Reabilitarea judecatoreasca.
Recidiva postcondamnatorie. Condamnarile care nu atrag starea de recidiva.
Recidiva postexecutorie.
Relele tratamente aplicate minorului.
Starea de necesitate.
Suspendarea conditionata a executarii pedepsei.
Suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere.
Sustragerea de sub sechestru.
Sustragerea sau distrugerea de inscrisuri.
Santajul.
Talharia.
Tainuirea.
Tentativa.
Traficul de droguri, prevazut de art. 2 si 3 din Legea nr. 143/2000.
Infractiunile prevazute de art. 3-10 din Legea nr. 241/2005.
Tulburarea de posesie.
Uciderea din culpa.
Ultrajul.
Unitatea legala de infractiune.
Unitatea naturala de infractiune.
Uzul de fals.
Vatamarea corporala din culpa.
Vatamarea corporala grava.
Violarea de domiciliu.
Violul.


Subiecte la proba: Drept procesual penal


Abtinerea si recuzarea.
Actiunea civila in procesul penal: notiune; conditii ale exercitarii acesteia.
Actiunea penala: notiune; obiectul si subiectii actiunii penale; trasaturile actiunii penale.
Aparatorul ca participant la desfasurarea procesului penal. Drepturile si obligatiile acestuia.
Apelul peste termen.
Arestarea inculpatului: conditii, organe judiciare care pot lua masura; durata.
Arestarea invinuitului.
Cauzele care impiedica punerea in miscare a actiunii penale sau care sting actiunea
penala.
Cazuri de conexitate si indivizibilitate.
Cazurile de asistenta juridica obligatorie.
Cazurile de contestatie in anulare.
Cazurile de revizuire.
Caile de atac impotriva actelor prin care se dispune asupra luarii, revocarii, inlocuirii,
incetarii sau mentinerii unei masuri preventive.
Cercetarea judecatoreasca.
Cercetarea la fata locului si reconstituirea.
Cererea de reabilitare: titularii cererii de reabilitare, continutul cererii de reabilitare.
Citarea partilor la judecata. Compunerea instantei de judecata. Asigurarea apararii.
Citatia ca act procedural: notiune, continut, loc de citare, inmanarea citatiei.
Comparatie intre decadere si nulitate, ca sanctiuni procedurale penale.
Competenta functionala si competenta materiala.
Competenta organelor de urmarire penala.
Competenta personala in materie penala.
Conflictele de competenta si exceptiile de necompetenta.
Confruntarea ca mijloc de proba.
Constatarea infractiunilor de audienta. Suspendarea judecatii.
Constatarile tehnico-stiintifice si medico-legale.
Decaderea si inadmisibilitatea sanctiuni procedurale penale.
Declaratiile invinuitului sau ale inculpatului mijloace de proba in procesul penal.
Declaratiile martorilor mijloace de proba in procesul penal: notiune, obligatiile si
drepturile martorilor; persoanele care nu pot fi ascultate ca martor si persoane care nu sunt
obligate sa depuna ca martor.
Declinarea de competenta.
Deliberarea: notiune, obiect, procedura.
Dezbaterile in fata primei instante si ultimul cuvant al inculpatului.
Dispozitii speciale privind retinerea si arestarea preventiva a minorului.
Efectele recursului.
Efectul extensiv al apelului.
Efectul suspensiv si efectul devolutiv ale apelului.
Exercitarea actiunii civile: dreptul de optiune; exercitarea din oficiu; exercitarea la instanta
civila.
Expertizele mijloace de proba in procesul penal.
Extinderea actiunii penale pentru alte acte materiale (in fata instantei de judecata).
Extinderea procesului penal pentru alte fapte si pentru alte persoane.
Fapte similare, auxiliare si negative; fapte si imprejurari care nu trebuie dovedite.
Felurile hotararilor judecatoresti.
Garantarea dreptului de aparare principiu fundamental al dreptului penal (analiza
detaliata).
Hotararile penale supuse apelului. Titularii apelului.
Hotararile penale supuse recursului.
Hotararile supuse revizuirii: caracteristicile acestora, limitele in care poate fi exercitata
revizuirea.
Incompatibilitatea judecatorilor, a procurorului, grefierului si organului de cercetare penala.
Inculpatul parte in procesul penal; drepturi si obligatii.
Interceptarile si inregistrarile audio sau video ca mijloace de proba.
Introducerea plangerii prealabile la instanta de judecata: conditii; procedura de judecata.
Inceperea urmaririi penale. Punerea in miscare a actiunii penale.
Inscrisurile ca mijloace de proba in procesul penal. Deosebirea de mijloacele materiale de
proba.
Invinuitul: drepturi si obligatii; deosebirea de faptuitor si de inculpat.
Judecarea infractorilor minori.
Liberarea provizorie pe cautiune si sub control judiciar.
Plangerea impotriva masurilor si actelor de urmarire penala.
Luarea, mentinerea, inlocuirea, revocarea si incetarea de drept a masurilor de preventie.
Masurile asiguratorii: notiune, importanta, feluri.
Procedura privind tragerea la raspundere penala a persoanei juridice.
Masurile premergatoare sedintei de judecata (procedura preliminara).
Modalitati speciale de ascultare a martorului.
Modul de deliberare si redactare a hotararii judecatoresti.
Momentele desfasurarii actiunii penale: punerea in miscare si exercitarea acesteia.
Neagravarea situatiei in propriul apel.
Notiunea de infractiune flagranta. Cazurile de aplicare a procedurii speciale.
Nulitatile ca sanctiuni procedurale penale.
Obiectul probatiunii: notiune, faptele si imprejurarile care formeaza obiectul probatiunii.
Obiectul si subiectii actiunii civile.
Obligarea de a nu parasi localitatea si obligarea de a nu parasi tara masuri preventive.
Organele la care poate fi introdusa plangerea prealabila.
Partea civila: notiune; constituirea partii civile; modalitati de constituire; drepturi si
indatoriri;
Partea responsabila civilmente: momentul pana la care poate fi introdusa in procesul
penal; modalitati in care intra in procesul penal; drepturi si obligatii.
Partea responsabila civilmente: notiune; cazuri de raspundere pentru fapta altuia.
Partea vatamata in procesul penal: notiune, constituire; drepturi si obligatii.
Participarea procurorului, a partilor si a altor persoane la judecarea cauzelor penale in
prima instanta.
Perchezitia ca mijloc de proba. Procedura efectuarii perchezitiei si ridicarea de obiecte sau
inscrisuri.
Pertinenta, concludenta si utilitatea probelor.
Plangerea prealabila: notiune, titularii plangerii prealabile si continutul acesteia.
Plangerea si denuntul ca acte de sesizare a organelor de urmarire penala.
Prelungirea si mentinerea arestarii inculpatului.
Principiile fundamentale ale procesului penal roman. Scurta analiza a acestora.
Principiile specifice fazei de judecata a procesului penal.
Probele in procesul penal: notiune, importanta, clasificare.
Procedura prezentarii materialului de urmarire penala.
Procedura reabilitarii judecatoresti.
Prorogarea de competenta in cazul chestiunilor prealabile, al schimbarii incadrarii juridice
sau a calificarii faptei ce face obiectul judecatii.
Protectia datelor de identificare a martorului.
Rechizitoriul ca act de trimitere in judecata.
Reluarea urmaririi penale.
Restituirea cauzei la procuror.
Restituirea lucrurilor si restabilirea situatiei anterioare savarsirii infractiunii.
Retinerea ca masura preventiva.
Revocarea liberarii provizorii cazuri, procedura.
Rezolvarea actiunii civile in procesul penal.
Rezolvarea cauzei penale (a laturii penale si a laturii civile).
Sarcina probatiunii. Aprecierea probelor.
Schimbarea incadrarii juridice.
Scoaterea de sub urmarirea penala. Clasarea cauzelor penale.
Stramutarea cauzelor penale: notiune, temei, procedura.
Structura hotararilor judecatoresti pronuntate in prima instanta.
Suportarea cheltuielilor judiciare facute de parti - cazuri.
Supravegherea exercitata de procuror in activitatea de urmarire penala.
Suspendarea urmaririi penale.
Sedinta de judecata in prima instanta: inceput, deschidere, strigarea cauzei, verificarea
legalitatii sesizarii instantei; verificari privitoare la inculpat; masuri privind martorii, expertii
si interpretii; lamuriri, exceptii, cereri.
Termenele in procesul penal: notiune, clasificare, calcul.
Termenul de apel: concept; moment de la care curge termenul; repunerea in termen.
Terminarea urmaririi penale.
Urmarirea penala in cazul infractorilor minori.
Urmarirea penala si judecata in cadrul procedurii urgente.
Urmarirea penala: obiect; limite; trasaturi caracteristice.
Valoarea probatorie a raportului de expertiza.


Pagina Comunitatii

Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
14 useri online

Useri autentificati: