DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Decizie privind implementarea portabilitatii numerelor, decizie nr. 144/2006[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 352 din 19/04/2006

Modificata si completata Decizia nr. 3443/2007


In temeiul prevederilor art. 38 alin. (1), (3) si (5) si ale art. 46 alin. (1) pct. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 28 din Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii electronice, presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii emite prezenta decizie.


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Prezenta decizie are ca obiect stabilirea cadrului general de implementare a portabilitatii numerelor in Romania.
(2) Prin prezenta decizie sunt reglementate:
a) procedurile de administrare a procesului de portare;
b) drepturile si obligatiile furnizorilor de retele publice de comunicatii electronice si de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, in ceea ce priveste portabilitatea numerelor;
c) modalitatile tehnice de implementare a portabilitatii numerelor;
d) conditiile economice de implementare a portabilitatii numerelor;
e) infiintarea unui grup de lucru care va stabili conditiile concrete tehnice si comerciale de implementare a portabilitatii numerelor si va monitoriza implementarea acesteia.

Art. 2
(1) In intelesul prezentei decizii, urmatorii termeni se definesc astfel:
a) portabilitatea numerelor - posibilitatea unui abonat de a-si pastra numarul de telefon, la cerere, atunci cand schimba furnizorul de servicii de telefonie destinate publicului;
b) portabilitatea numerelor geografice - posibilitatea unui abonat de a-si pastra, la un anumit punct geografic, numarul geografic asignat, atunci cand schimba furnizorul de servicii de telefonie fixa destinate publicului;
c) portabilitatea numerelor nongeografice - posibilitatea abonatului de a-si pastra, la orice punct geografic, numarul nongeografic asignat, atunci cand schimba furnizorul de servicii de telefonie destinate publicului;
d) furnizor donor initial - furnizorul de servicii de telefonie destinate publicului, care are dreptul de a utiliza, prin licenta de utilizare a resurselor de numerotatie, blocul de numere care contine numarul ce se solicita a fi portat;
e) furnizor donor - furnizorul donor initial sau, in cazul portarii succesive a aceluiasi numar, furnizorul de servicii de telefonie destinate publicului, la care a fost portat in prealabil numarul pentru care se solicita portarea;
f) furnizor acceptor - furnizorul de servicii de telefonie destinate publicului, la care se porteaza un numar dintr-un bloc de numere pe care alt furnizor de servicii de telefonie destinate publicului are dreptul, prin licenta de utilizare a resurselor de numerotatie, de a-l utiliza;
g) furnizor care origineaza apelul - furnizorul de servicii de comunicatii electronice la care este conectat utilizatorul apelant; in cazul utilizarii serviciilor de selectare sau preselectare a transportatorului, furnizorul care origineaza apelul este considerat transportatorul selectat sau preselectat, iar, in cazul terminarii apelurilor internationale, furnizorul care origineaza apelul este considerat furnizorul care opereaza comutatorul sau elementul echivalent (gateway) utilizat pentru traficul international, apartinand primei retele publice de comunicatii electronice de pe teritoriul Romaniei in care ajunge apelul international;
h) proces de portare - procesul cuprins intre momentul primirii unei cereri de portare a numarului si momentul in care apelurile pot fi finalizate in mod corect la numarul portat;
i) numar de rutare - un numar specific suplimentar, care nu face parte din Planul national de numerotatie, utilizat in cadrul retelelor publice de comunicatii electronice in vederea rutarii corecte a apelurilor catre un numar portat;
j) baza de date centralizata - setul complet de informatii, care cuprinde numerele portate si numerele de rutare (baza de date de referinta centralizata), precum si registrul tranzactiilor (procedurilor administrative) dintre furnizori si alte informatii suplimentare necesare in vederea realizarii portabilitatii numerelor (baza de date administrativa centralizata);
k) baza de date operationala - baza de date, copie a bazei de date de referinta centralizate, utilizata in timp real de furnizorul care origineaza apelul pentru rutarea corecta a apelului sau a altor mesaje catre un numar portat;
l) metoda de rutare All Call Query (ACQ) - metoda de rulare directa a apelurilor de la furnizorul care origineaza apelurile la furnizorul acceptor; in urma interogarii bazei de date operationale, care va furniza numarul de rutare asociat numarului apelat, furnizorul care origineaza apelul va asigura rutarea apelului la destinatie, in conformitate cu informatiile furnizate;
m) metoda de rutare Onward Routing (OR) - metoda de rutare indirecta a apelurilor de la furnizorul care origineaza apelurile la furnizorul acceptor, care consta in rutarea apelului de catre furnizorul care origineaza apelul catre furnizorul donor initial, care va interoga baza de date operationala si, pe baza numarului de rutare furnizat de aceasta, va ruta apelul la destinatie;
n) conditii tehnice si comerciale de implementare a portabilitatii numerelor - conditiile tehnice, procedurale si comerciale necesare pentru implementarea portabilitatii numerelor, adoptate prin decizie a presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii, denumita in continuare ANRC, obligatorii pentru furnizorii de retele publice de comunicatii electronice si de servicii de comunicatii electronice destinate publicului.
(2) In cuprinsul prezentei decizii sunt, de asemenea, aplicabile definitiile relevante prevazute la art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la retelele publice de comunicatii electronice si la infrastructura asociata, precum si interconectarea acestora, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 527/2002, si la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii electronice.

Art. 3
(1) Furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului, autorizati in conditiile art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, titulari de licente de utilizare a resurselor de numerotatie, au obligatia de a oferi abonatilor lor, la cerere, portabilitatea numerelor geografice sau nongeografice, dupa caz, in termen de 9 luni de la data adoptarii conditiilor tehnice si comerciale de implementare a portabilitatii numerelor.
(2) Este interzisa schimbarea, in urma portarii, a destinatiei numarului prevazute in Planul national de numerotatie.

Art. 4
(1) Sunt portabile urmatoarele categorii de resurse de numerotatie din Planul national de numerotatie:
a) numerele nationale geografice din domeniile 0Z = 02 si 0Z = 03;
b) numerele nationale nongeografice din domeniul 0Z = 07, indiferent de modalitatea de plata a apelurilor pentru serviciile de telefonie mobila destinate publicului, furnizate prin intermediul acestora (in avans sau ulterior furnizarii serviciilor);
c) numerele nationale nongeografice pentru servicii diverse, din urmatoarele subdomenii ale domeniului 0Z = 08:
1. 0ZAB = 0800 (numere verzi);
2. 0ZAB = 0801 (numere de acces universal);
3. 0ZAB = 0802 (numere personale universale);
d) numerele nationale nongeografice pentru servicii cu tarif special (Premium Rate), din domeniul 0Z = 09.
(2) Urmatoarele numere nu pot fi portate:
a) numerele care fac parte din alte domenii ale Planului national de numerotatie decat cele prevazute la alin. (1);
b) numerele utilizate numai in interiorul unei retele;
c) numerele geografice asignate punctelor terminale conectate la centrale digitale ale caror caracteristici tehnice nu permit achizitionarea unor variante de soft adecvate implementarii portabilitatii numerelor, la centrale analogice si la centrale manuale, pana la inlocuirea acestor centrale, dar nu mai tarziu de 1 ianuarie 2008.
(3) Blocurile de numere care pot fi portate vor fi publicate pe pagina de Internet a ANRC si a operatorului bazei de date centralizate.


Capitolul II - Procesul de portare


Art. 5
(1) Administrarea procesului de portare a numerelor, inclusiv schimbul de informatii dintre furnizori cu privire la numerele portate, se realizeaza prin intermediul bazei de date administrative centralizate, in conformitate cu regulamentul de organizare si functionare a acesteia.
(2) Utilizarea bazei de date administrative centralizate este obligatorie in vederea realizarii schimbului de informatii privind procesul de portare, modificarii unor date referitoare la numerele portate, intreruperii serviciului furnizat prin intermediul unui numar portat si recuperarii numarului portat de catre furnizorul donor initial.

Art. 6
(1) Portarea numarului se realizeaza in urma depunerii de catre abonat a unei cereri in acest sens.
(2) Pot face obiectul unei cereri de portare:
a) numerele individuale asignate abonatilor (pentru servicii de voce, fax sau transmisiuni de date);
b) numerele multiple sau transele de numere asignate abonatilor.
(3) Prin conditiile tehnice si comerciale de implementare a portabilitatii numerelor se pot stabili reguli speciale cu privire la admisibilitatea si procesarea cererilor de portare a numerelor prevazute la alin. (2) lit. b).

Art. 7
(1) Cererea de portare a numarului se transmite furnizorului acceptor prin completarea unui formular-tip.
(2) Formularul-tip va contine, printre altele, informatii cu privire la:
a) eventualele tarife suplimentare asociate portarii numarului;
b) termenul estimativ in care va fi realizata portarea;
c) masura in care apelantii vor putea identifica reteaua de destinatie a apelului si tarifele cu amanuntul aplicabile;
d) eventualele intreruperi ale serviciului care pot aparea in procesul de portare a numarului.
(3) Furnizorul acceptor este responsabil pentru realizarea procesului de portare fata de solicitant.
(4) Furnizorul acceptor nu poate refuza realizarea portarii numarului decat in cazul in care refuza conectarea solicitantului si furnizarea serviciilor de telefonie destinate publicului catre acesta, in conditiile prevazute de dispozitiile legale.
(5) Cererea de portare a numarului acceptata se transmite de catre furnizorul acceptor, in format electronic, operatorului bazei de date administrative centralizate, care o va transmite furnizorului donor.

Art. 8
(1) La primirea unei cereri de portare a numarului in conditiile art. 7 alin. (5), furnizorul donor va raspunde operatorului bazei de date administrative centralizate, care va transmite raspunsul furnizorului acceptor. Refuzul cererii de portare va fi justificat in conformitate cu prevederile alin. (2).
(2) Furnizorul donor poate refuza realizarea portarii numarului in urmatoarele cazuri:
a) cererea nu este completa sau este completata in mod eronat;
b) datele de identificare a abonatului sunt incorecte sau nu corespund cu numarul a carui portare se solicita;
c) furnizorul donor nu furnizeaza servicii prin intermediul numarului respectiv;
d) numarul nu face parte din blocurile de numere care pot fi portate;
e) au fost primite mai multe cereri de portare pentru acelasi numar;
f) in cazul numerelor utilizate pentru furnizarea de servicii de telefonie mobila, cartela SIM sau terminalul CDMA este declarat pierdut ori furat;
g) in cazul numerelor utilizate pentru furnizarea de servicii de telefonie mobila pentru care plata apelurilor se realizeaza in avans, de la numarul respectiv nu a fost originat si la numarul respectiv nu a fost primit nici un apel;
h) din motive legate de apararea nationala, siguranta nationala sau ordinea publica.
(3) Nu pot constitui motive de refuz al cererii de portare a numarului:
a) existenta unor datorii ale abonatului catre furnizorul donor;
b) existenta unei durate minime de incheiere a contractului;
c) suspendarea furnizarii serviciului prin intermediul numarului respectiv.

Art. 9
(1) In cazul revocarii de catre abonat a cererii de portare a numarului, furnizorul acceptor are obligatia de a informa operatorul bazei de date centralizate, care va transmite informatia furnizorului donor.
(2) Cererea de portare a numarului nu poate fi revocata dupa transmiterea de catre furnizorul donor a acceptarii catre operatorul bazei de date centralizate. In acest caz portarea numarului va fi finalizata, urmand sa fie initiat, la cererea abonatului, un nou proces de portare.
(3) Furnizorul donor are obligatia de a pastra informatiile necesare reluarii furnizarii serviciului prin intermediul numarului portat cel putin 24 de ore dupa finalizarea procesului de portare.

Art. 10
(1) Procesul de portare a numarului va fi finalizat in termen de maximum 10 zile lucratoare de la data transmiterii unei cereri acceptate atat de furnizorul acceptor, cat si de furnizorul donor, cu exceptia urmatoarelor cazuri:
a) abonatul solicita ca portarea sa se realizeze intr-un termen mai lung;
b) conectarea abonatului si inceperea furnizarii serviciilor de telefonie destinate publicului de catre furnizorul acceptor se realizeaza intr-un termen mai lung.
(2) Termenele in care trebuie finalizata fiecare etapa a procesului de portare si modalitatile de transmitere a informatiilor cu privire la procesul de portare se stabilesc prin conditiile tehnice si comerciale de implementare a portabilitatii numerelor.
(3) Furnizorul acceptor are obligatia de a informa abonatul, dupa primirea confirmarii furnizorului donor, cu privire la momentul realizarii portarii numarului, precum si obligatia de a informa atat abonatul, cat si operatorul bazei de date centralizate cu privire la finalizarea procesului de portare.
(4) Operatorul bazei de date centralizate va informa toti furnizorii care origineaza apeluri cu privire la finalizarea procesului de portare si va actualiza baza de date administrativa centralizata si baza de date de referinta centralizata.

Art. 11
(1) Contractul incheiat intre furnizorul donor si abonat cu privire la furnizarea serviciilor prin intermediul numarului portat inceteaza in momentul finalizarii procesului de portare, urmand ca din acest moment serviciile sa fie furnizate prin intermediul numarului portat de catre furnizorul acceptor, in conformitate cu prevederile contractului incheiat in prealabil intre furnizorul acceptor si abonat.
(2) Prevederile alin. (1) nu aduc atingere obligatiilor abonatului si furnizorului donor rezultate din prevederile contractului incheiat intre acestia, nascute si neexecutate anterior incetarii acestuia.


Capitolul III - Drepturile si obligatiile furnizorului donor si ale furnizorului acceptor


Art. 12
(1) Furnizorul donor nu poate conditiona portarea unui numar de plata de catre abonat a unor tarife suplimentare asociate procesului de portare.
(2) Furnizorul donor initial nu poate asigna altui abonat numarul portat, pana la primirea informatiei privind eliberarea numarului, in conformitate cu prevederile art. 13 alin. (3).

Art. 13
(1) Furnizorul acceptor are obligatia de a nu schimba, in urma portarii, destinatia numarului prevazuta in Planul national de numerotatie.
(2) In cazul originarii apelurilor de la un numar portat, datele de identificare a liniei apelante ce vor fi prezentate sunt cele corespunzatoare numarului portat.
(3) In termen de 5 zile de la incetarea contractului dintre abonat si furnizorul acceptor cu privire la furnizarea de servicii prin intermediul unui numar portat, furnizorul acceptor are obligatia de a informa furnizorul donor initial sau, in cazul prevazut la art. 14 alin. (1), ANRC cu privire la eliberarea numarului portat, prin intermediul operatorului bazei de date administrative centralizate.
(4) Furnizorul acceptor nu are dreptul de a reasigna numarul portat dupa incetarea contractului avand ca obiect furnizarea de servicii prin intermediul numarului respectiv.

Art. 14
(1) In cazul incetarii dreptului furnizorului donor initial de a utiliza, pe baza licentei de utilizare a resurselor de numerotatie, un anumit numar portat, furnizorul acceptor si abonatul acestuia au dreptul de a utiliza in continuare acest numar, daca este posibil din punct de vedere tehnic, pana la incetarea furnizarii serviciului de catre furnizorul acceptor prin intermediul numarului respectiv.
(2) In situatia in care ANRC realoca, prin licenta de utilizare a resurselor de numerotatie, blocul de numere care contine numarul portat, titularul licentei de utilizare a resurselor de numerotatie va fi considerat furnizor donor initial.


Capitolul IV - Rutarea apelurilor catre numerele portate


Art. 15
(1) Furnizorii care origineaza apeluri au obligatia de a asigura rutarea apelurilor catre numerele portate.
(2) In cazul in care furnizorul care origineaza apelurile nu dispune de mijloacele necesare pentru realizarea rutarii, acesta are obligatia de a achizitiona servicii de rutare a apelurilor catre numerele portate de la un tert.

Art. 16
(1) In vederea rutarii apelurilor catre numerele portate se vor utiliza informatiile continute in baza de date de referinta centralizata.
(2) Accesul furnizorilor care origineaza apeluri la baza de date de referinta centralizata se realizeaza in mod nediscriminatoriu.
(3) Rutarea apelurilor catre numerele portate se realizeaza prin intermediul bazelor de date operationale ale furnizorilor, constituite si actualizate pe baza informatiilor continute in baza de date de referinta centralizata.

Art. 17
(1) Metoda de rutare utilizata pentru implementarea portabilitatii numerelor intre retele este ACQ.
(2) In cazurile stabilite prin conditiile tehnice si comerciale de implementare a portabilitatii numerelor, furnizorul care origineaza apelul va putea utiliza, cu suportarea tuturor costurilor suplimentare, metoda de rutare OR.
(3) Metoda de rutare utilizata in interiorul retelelor pentru implementarea portabilitatii numerelor se stabileste de fiecare furnizor.

Art. 18
(1) Informatia de rutare va fi transmisa prin intermediul adreselor concatenate, numarul de rutare si numarul apelat fiind transmise impreuna in campul de semnalizare "Called Party Number".
(2) Numerele de rutare se aloca furnizorilor acceptori pe baza unei proceduri stabilite de ANRC.


Capitolul V - Costuri si tarife


Art. 19
(1) Fiecare furnizor care origineaza apeluri va suporta propriile costuri asociate implementarii portabilitatii numerelor, inclusiv costurile interfetelor cu bazele de date centralizate.
(2) Costurile furnizorului donor determinate de portarea numarului, inclusiv cele administrative, vor putea fi recuperate de la furnizorul acceptor. Tarifele percepute furnizorului acceptor de catre furnizorul donor nu vor depasi:
a) 13 euro pentru fiecare numar portat, in cazul portabilitatii numerelor geografice si al portabilitatii numerelor nongeografice, altele decat cele pentru servicii de telefonie mobila;
b) 11 euro pentru fiecare numar portat, in cazul portabilitatii numerelor nongeografice pentru servicii de telefonie mobila.
(3) Tarifele prevazute la alin. (2) nu includ taxa pe valoarea adaugata.
(4) In cazul utilizarii metodei de rutare OR furnizorul care origineaza apelul va datora tariful de interconectare in vederea terminarii apelurilor furnizorului acceptor, tariful de interconectare in vederea tranzitului comutat si tariful ce reflecta utilizarea functiilor de portabilitate furnizorului donor initial, precum si alte tarife suplimentare determinate de utilizarea acestei metode de rutare.
(5) Furnizorul acceptor va suporta costurile interne determinate de portarea numarului.

Art. 20
(1) In cazul in care furnizorii acceptori percep utilizatorilor finali tarife pentru furnizarea serviciului de portabilitate a numerelor, acestea vor fi accesibile.
(2) Tarifele apelurilor catre numerele portate vor fi stabilite de furnizorii care origineaza apeluri.


Capitolul VI - Informarea utilizatorilor finali


Art. 21
(1) Furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului au obligatia de a pune la dispozitie utilizatorilor finali, la solicitarea acestora, cu titlu gratuit, informatii detaliate, clare si actualizate cu privire la serviciul de portabilitate a numerelor, inclusiv referitoare la tarifele practicate pentru furnizarea acestui serviciu si pentru apelurile realizate catre numerele portate, atat in scris, cat si prin apelarea unui serviciu de relatii cu clientii, disponibil cel putin 40 de ore pe saptamana.
(2) Modalitatile de informare a utilizatorilor finali la fiecare apel in cazul originarii apelurilor catre numerele portate se stabilesc prin conditiile tehnice si comerciale de implementare a portabilitatii numerelor.

Art. 22
Operatorul bazei de date administrative centralizate va pune la dispozitie publicului, prin intermediul paginii sale de Internet, informatii cu privire la numerele portate, in conformitate cu regulamentul de organizare si functionare a bazei de date administrative centralizate.


Capitolul VII - Conditiile tehnice si comerciale de implementare a portabilitatii numerelor


Art. 23
(1) In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei decizii se infiinteaza grupul de lucru care va stabili conditiile tehnice si comerciale de implementare a portabilitatii numerelor si va monitoriza implementarea portabilitatii numerelor.
(2) Grupul de lucru prevazut la alin. (1) va fi format din reprezentanti ai furnizorilor de servicii de telefonie destinate publicului, care sunt titulari de licente de utilizare a resurselor de numerotatie si care au asignat abonatilor numere dintre cele prevazute la art. 4 alin. (1), precum si ai ANRC si va fi coordonat de un specialist desemnat de presedintele ANRC.
(3) Conditiile tehnice si comerciale de implementare a portabilitatii numerelor vor fi elaborate in conformitate cu prevederile prezentei decizii si vor contine cel putin urmatoarele elemente:
a) specificatiile tehnice pentru implementarea portabilitatii numerelor, inclusiv in ceea ce priveste rutarea mesajelor catre numerele portate;
b) formularul-tip de cerere de portare a numarului;
c) descrierea detaliata a procedurii de administrare a procesului de portare;
d) modalitatile de decontare a costurilor intre furnizori;
e) parametrii de calitate ai serviciului de portabilitate a numerelor;
f) modalitatile de informare a utilizatorilor finali la fiecare apel, in cazul originarii apelurilor catre numerele portate;
g) procedura de modificare si completare a conditiilor tehnice si comerciale;
h) regulamentul de organizare si functionare a bazei de date administrative centralizate.

Art. 24
(1) In termen de 4 luni de la data infiintarii, grupul de lucru prevazut la art. 23 alin. (1) va propune spre adoptare presedintelui ANRC conditiile tehnice si comerciale de implementare a portabilitatii numerelor.
(2) In cazul in care grupul de lucru nu propune conditiile tehnice si comerciale de implementare a portabilitatii numerelor in termenul prevazut la alin. (1), acestea vor fi stabilite de ANRC.

Art. 25
(1) In termen de 5 luni de la data adoptarii conditiilor tehnice si comerciale de implementare a portabilitatii numerelor, toti furnizorii de retele publice de comunicatii electronice sau de servicii de comunicatii electronice destinate publicului vor modifica si vor completa in mod corespunzator acordurile de interconectare sau de acces incheiate anterior.
(2) In acordurile de interconectare sau de acces incheiate dupa data adoptarii conditiilor tehnice si comerciale de implementare a portabilitatii numerelor se vor introduce clauze specifice privind implementarea portabilitatii numerelor.


Capitolul VIII - Dispozitii finale


Art. 26
Modalitatea de finantare a activitatilor determinate de realizarea si administrarea bazei de date centralizate, precum si operatorul bazei de date centralizate vor fi stabilite de catre ANRC.

Art. 27
Prezenta decizie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii.


Poate fi de interes si:
Decizie pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii nr. 144/EN/2006 privind implementarea portabilitatii numerelor, decizie nr. 3443/2007
Decizie nr. 379/2009 pentru modificarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementare in Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 321/2008 privind alocarea si utilizarea unor numere nationale scurte pentru servicii armonizate la n
Decizia nr. 458/2010 pentru modificarea si completarea unor reglementari din domeniul resurselor de numerotatie


-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
48 useri online

Useri autentificati: