DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Resursa ta de Drept: Admitere Avocatura - Tematica si bibliografia Examenului de primire in profesia de avocat: noiembrie 2006-----------------
Linkuri utile
 • Tematica si bibliografia Examenului de primire in profesia de avocat: noiembrie 2007
 • Organizarea Examenului de admitere in Avocatura 2006

  -----------------

  UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA *

  I. ORGANIZAREA SI EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT


  1. Principii si reguli fundamentale ale exercitarii profesiei de avocat.
  2. Formele de exercitare ale profesiei de avocat.
  3. Conditiile de inscriere in avocatura. Incompatibilitati, interdictii si nedemnitati.
  4. Modalitatile de primire in avocatura.
  5. Activitatea profesionala a avocatului.
  6. Drepturile avocatilor si exercitarea lor.
  7. Indatoririle avocatilor. Demnitatea profesionala. Reguli de deontologie profesionala.
  8. Relatiile dintre avocati.
  9. Transferul, suspendarea si incetarea calitatii de avocat.
  10. Raspunderea disciplinara a avocatilor.
  11. Pregatirea si perfectionarea avocatilor.
  12. Asistenta judiciara.
  13. Reguli privind organizarea si functionarea baroului.
  14. Uniunea Nationala a Barourilor din România.
  15. Casa de Asigurari a Avocatilor.
  16. Codul deontologic al avocatilor din Uniunea Europeana.

  BIBLIOGRAFIA:
  1. Legea nr. 51 din 7 iunie 1995, republicata (Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 113 din 6 martie 2001), cu modificarile ulterioare.
  2. Statutul profesiei de avocat (Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 45 din 13 ianuarie 2005).
  3. Codul deontologic al avocatilor din Uniunea Europeana, publicat in "Legislatia profesiei de avocat", ed. a III-a revazuta si adaugita, Regia Autonoma Monitorul Oficial, Bucuresti, 2001.


  II. DREPT CIVIL
  A. TEORIA GENERALA


  1. Raportul juridic civil. Definitie. Caractere. Elemente (subiecte, continut, obiect).
  2. Actul juridic civil. Notiune si clasificare. Capacitatea de a incheia actul juridic civil. Consimtamântul. Obiectul actului juridic civil. Cauza (scopul) actului juridic. Forma actului juridic civil. Modalitatile actului juridic civil (termenul, conditia, sarcina). Efectele actului juridic civil. Nulitatea actului juridic civil.
  3. Prescriptia extinctiva. Definitie, reglementare, natura juridica si delimitare fata de alte institutii. Efectul prescriptiei extinctive. Domeniul prescriptiei extinctive. Termenele de prescriptie extinctiva. Cursul prescriptiei extinctive (inceput, suspendare, intrerupere, repunere in termen).


  BIBLIOGRAFIE
  1. Gh. Beleiu, Drept civil român. Introducere in dreptul civil. ed. a X-a revazuta si adaugita de M. Nicolae si P. Trusca, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2005.
  2. G. Boroi, Drept civil. Partea generala. Persoanele, ed. a II-a, Editura All Beck, Bucuresti, 2002.
  3. O. Ungureanu, Drept civil. Introducere, Editura Rosetti, Bucuresti, 2002.

  B. PERSOANELE

  1. Identificarea persoanei fizice. Notiune si natura juridica a atributelor de identificare. Numele. Domiciliul si resedinta. Starea civila. 2. Capacitatea civila a persoanei fizice. Notiune. Capacitatea civila de folosinta. Capacitatea civila de exercitiu. 3. Persoana juridica. Notiune, enumerare si clasificare. Elementele constitutive. Capacitatea civila a persoanei juridice. Identificarea persoanei juridice. Infiintarea, reorganizarea si incetarea persoanelor juridice.

  BIBLIOGRAFIE:

  1. Gh. Beleiu, Drept civil român. Introducere in dreptul civil. Subiectele dreptului civil, ed. a X-a (revazuta si adaugita de M. Nicolae si P. Trusca), Editura "Universul Juridic", Bucuresti, 2005.
  2. G. Boroi, Drept civil. Partea Generala. Persoanele, Editura All Beck, Bucuresti, 2002

  C. TEORIA DREPTURILOR REALE

  1. Teoria generala a proprietatii. Definitia si caracterele dreptului de proprietate; proprietatea publica si proprietatea privata. Exproprierea pentru cauza de utilitate publica.
  2. Regimul juridic al bunurilor imobile (terenuri si constructii) proprietate privata.
  3. Modalitatile juridice ale dreptului de proprietate.
  4. Apararea dreptului de proprietate si a celorlalte drepturi reale.
  5. Posesia si efectele sale.
  6. Dezmembramintele dreptului de proprietate.
  7. Accesiunea (incorporatiunea) si uzucapiunea (prescriptia achizitiva) – moduri de dobândire a dreptului de proprietate si a celorlalte drepturi reale.
  8. Publicitatea imobiliara.

  BIBLIOGRAFIE:
  1. C. Birsan, Drept civil. Drepturile reale principale, Editura "All Beck", Bucuresti, 2001.
  2. E. Chelaru, Curs de drept civil. Drepturile reale principale, Editura All Beck, Bucuresti, 2000.
  3. D. Lupulescu, Dreptul de proprietate comuna, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2000.
  4. L. Pop, L. M. Harosa, Drept civil. Drepturile reale principale, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2006
  5. V.Stoica Drept civil. Drepturi reale principale, vol. I, Editura Humanitas, 2004

  D. TEORIA GENERALA A OBLIGATIILOR

  1. Notiunea, elementele si clasificarea obligatiilor
  2. Contractul – izvor al obligatiilor. Notiune si clasificare. Incheiere. Efectele contractului. Efecte specifice (speciale) ale contractelor sinalagmatice.
  3. Gestiunea de afaceri (Gestiunea intereselor altei persoane). Plata lucrului nedatorat. Imbogatirea fara justa cauza.
  4. Fapta ilicita cauzatoare de prejudicii, izvor al obligatiilor (Raspunderea civila delictuala). Notiune, principii si functii. Delimitarea raspunderii civile delictuale de alte forme de raspundere juridica. Raspunderea pentru fapta proprie. Raspunderea pentru fapta altei persoane. Raspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale. Raspunderea pentru ruina edificiului. Raspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri in general.
  5. Efectele obligatiilor. Executarea directa (in natura) a obligatiilor. Executarea indirecta a obligatiilor (executarea prin echivalent).
  6. Actiunea oblica (indirecta sau subrogatorie). Actiunea revocatorie (pauliana).
  7. Transmisiunea si transformarea obligatiilor. Cesiunea de creanta. Subrogatia in drepturile creditorului. Novatia. Delegatia.
  8. Stingerea obligatiilor. Compensatia. Remiterea de datorie.
  9. Obligatii plurale.
  10. Garantarea obligatiilor. Fidejusiunea. Dreptul de retentie. Garantiile reale mobiliare. Ipoteca. Privilegiile speciale imobiliare.

  BIBLIOGRAFIE
  1. I. Adam, Drept civil. Teoria generala a obligatiilor, Editura All Beck, Bucuresti 2004.
  2. C. Statescu, C. Birsan, Drept civil. Teoria generala a obligatiilor, Editura All, Bucuresti, 2000
  3. L. Pop, Drept civil român. Teoria generala a obligatiilor, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2000.

  E. CONTRACTE SPECIALE

  1. Contractul de vânzare-cumparare.
  2. Contractul de donatie.
  3. Contractul de locatiune.
  4. Contractul de arendare.
  5. Contractul de antrepriza.
  6. Contractul de mandat.
  7. Contractul de depozit.
  8. Contractul de societate civila.
  9. Contractul de renta viagera.
  10. Contractul de intretinere.
  11. Contractul de tranzactie.
  12. Imprumutul de folosinta si imprumutul de consumatie.
  13. Contractul de asigurare.

  BIBLIOGRAFIE:
  1. Fr. Deak, Tratat de drept civil. Contracte speciale, ed. a III-a, Editura "Universul Juridic", Bucuresti, 2001
  2. D. Chirica, Drept civil. Contracte speciale, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2000

  F. SUCCESIUNI

  1. Reguli generale privitoare la mostenire. Caracterele generale ale transmiterii mostenirii. Deschiderea mostenirii. Conditiile generale ale dreptului la mostenire.
  2. Mostenirea legala. Conditiile dreptului de mostenire legala. Principiile generale ale devolutiunii legale a mostenirii si exceptiile de la aceste principii. Dreptul de mostenire al rudelor defunctului. Drepturile succesorale ale sotului supravietuitor.
  3. Mostenirea testamentara. Notiunea de testament. Conditii de validitate. Testamentul autentic. Legatul. Limitele dreptului de dispozitie asupra mostenirii.
  4. Transmisiunea mostenirii (inclusiv imparteala de ascendent).

  BIBLIOGRAFIE
  1. Fr. Deak, Tratat de Drept succesoral, ed. a II-a, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2002.
  2. D. Chirica, Drept civil. Succesiuni si testamente, Editura Rosetti, Bucuresti, 2003.


  III. DREPT PROCESUAL CIVIL

  1. Competenta. Competenta generala a instantelor judecatoresti (delimitarea fata de atributiile altor instante sau autoritati – in materia controlului de constitutionalitate, in materie electorala, in materia contenciosului administrativ, in materia litigiilor de munca, in materia exercitarii drepturilor si indatoririlor parintesti, in materia publicitatii imobiliare, in materia inregistrarilor actelor de stare civila). Competenta materiala. Competenta teritoriala. Prorogarea competentei. Delegarea instantei. Stramutarea. Exceptia de necompetenta. Conflictele de competenta.
  2. Capacitatea procesuala, calitatea procesuala si interesul - conditii de exercitare a actiunii civile.
  3. Clasificarea actiunilor civile.
  4. Participantii la procesul civil. Rolul si pozitia instantei in procesul civil (art. 128-129 C. proc. civ.). Compunerea si constituirea instantei. Incompatibilitatea, abtinerea si recuzarea. Coparticiparea procesuala. Interventia voluntara si fortata a tertilor in procesul civil. Reprezentarea judiciara (conventionala) a persoanelor fizice in procesul civil. Formele de participare a procurorului la procesul civil.
  5. Nulitatea actelor de procedura.
  6. Termenele procedurale. Notiune. Clasificare. Mod de calcul. Durata termenelor procedurale. Decaderea. Repunerea in termen.
  7. Cererea de chemare in judecata. Cuprins. Timbrare. Introducerea cererii si constituirea dosarului. Efectele cererii de chemare in judecata.
  8. Intâmpinarea si cererea reconventionala.
  9. Masurile asiguratorii. Sechestrul asigurator. Poprirea asiguratorie. Sechestrul judiciar.
  10. Citarea si comunicarea actelor de procedura.
  11. Sedinta de judecata. Prima zi de infatisare. Incheierile. Exceptiile procesuale (fara exceptia de neconstitutionalitate). Probele (subiectul, obiectul si sarcina probei. Reguli comune privind admisibilitatea si administrarea probelor. Administrarea probelor de catre avocati. Asigurarea probelor. Proba prin inscrisuri. Proba prin declaratiile martorilor. Marturisirea. Expertiza. Prezumtiile). Suspendarea judecatii. Perimarea. Actele de dispozitie ale partilor (renuntarea, achiesarea, tranzactia). Cercetarea procesului in cazul administrarii probelor de catre avocati.
  12. Hotarârea judecatoreasca. Deliberarea si pronuntarea. Clasificarea hotarârilor. Redactarea, semnarea si comunicarea hotarârii. Termenul de gratie. Cheltuielile de judecata. Efectele hotarârii. Executia vremelnica. Indreptarea, lamurirea si completarea hotarârii. Investirea cu formula executorie.
  13. Caile de atac. Apelul. Recursul. Contestatia in anulare. Revizuirea.
  14. Proceduri speciale. Procedura necontencioasa. Ordonanta presedintiala. Oferta de plata (oferta reala). Procedura divortului. Actiunile posesorii. Procedura impartelii judiciare (partajul judiciar).
  15. Executarea silita. Scopul si obiectul executarii silite (art. 3711 – 3718 C. proc. civ.). Modalitatile executarii silite. Competenta si desfasurarea activitatii executorilor judecatoresti. Sesizarea organului de executare (cererea de executare, caracterul creantelor puse in executare, titlurile executorii, cerintele pentru ca hotarârea judecatoreasca sa constituie titlu executoriu). Instiintarea prealabila a debitorului. Prescriptia dreptului de a cere executarea silita. Incidente care temporizeaza sau sting executarea silita (suspendarea, perimarea, existenta proprietatii comune asupra bunului urmarit, beneficiul de discutiune si beneficiul de diviziune). Contestatia la executare. Intoarcerea executarii silite. Urmarirea silita mobiliara. Poprirea. Urmarirea silita imobiliara. Predarea silita a bunurilor si executarea altor obligatii de a face sau de a nu face.

  BIBLIOGRAFIE
  1. V. M. Ciobanu, Tratat teoretic si practic de procedura civila. Editia a II-a, Editura "National", 1998 (vol. I si II).
  2. G. Boroi "Codul de procedura civila comentat si adnotat", vol. I, Editura "All Beck", Bucuresti, 2001.
  3. Ion Deleanu, Tratat de procedura civila, vol. 1 si 2, Editura All Beck, Bucuresti, 2005.
  4. I. Les, Tratat de drept procesual civil, Editura All Beck, Bucuresti, 2005.
  5. M. Tabârca, Drept procesual civil, 2 vol., Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2005.
  6. M. Tabârca, Codul de procedura civila. Comentat si adnotat (cu legislatie, jurisprudenta si doctrina), Editura "Rosetti", Bucuresti, 2003.


  IV. DREPT PENAL  A. PARTEA GENERALA

  1. Aplicarea legii penale in spatiu si timp;
  2. Notiunea, trasaturile esentiale si continutul infractiunii;
  3. Actele preparatorii, tentativa, infractiunea consumata si infractiunea epuizata;
  4. Unitatea naturala de infractiune, unitatea legala de infractiune, concursul de infractiuni, recidiva si pluralitatea intermediara;
  5. Participatia penala;
  6. Cauzele care exclud infractiunea (inlaturarea caracterului penal al faptei): aspecte generale, lipsa pericolului social, legitima aparare, starea de necesitate, constrângerea morala, constrângerea fizica, cazul fortuit, iresponsabilitatea betia accidentala (fortuita), minoritatea faptuitorului si eroarea de fapt;
  7. Raspunderea penala a persoanei juridice: recidiva in cazul persoanei juridice, concursul de infractiuni savârsite de persoana juridica si pedepsele aplicabile persoanei juridice;
  8. Pedepsele principale, pedepsele complementare si pedepsele accesorii;
  9. Individualizarea pedepsei: circumstantele, suspendarea conditionata a executarii pedepsei, suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere si executarea pedepsei la locul de munca;
  10. Raspunderea penala a minorilor: pedepsele aplicabile minorilor si masurile educative;
  11. Masurile de siguranta;
  12. Cauzele care inlatura raspunderea penala sau consecintele condamnarii: amnistia, gratierea, prescriptia, lipsa plângerii prealabile, retragerea plângerii prealabile, impacarea partilor si reabilitarea.

  BIBLIOGRAFIE:
  1. C. Bulai, A. Filipas, C. Mitrache, Institutii de Drept Penal, Ed. Trei, Bucuresti, 2006;
  2. A. Boroi, Gh. Nistoreanu, Drept penal. Partea generala, Ed. All Beck, Bucuresti, 2005;
  3. C-tin Mitrache, Cristian Mitrache, Drept penal român. Parte generala, Universul Juridic, Bucuresti, 2004;
  4. V. Dobrinoiu, W. Brânza, Drept penal. Partea generala, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 2003;
  5. St. Danes, V. Papadopol, Individualizarea judiciara a pedepselor, Ed. Juridica, Bucuresti, 2004;
  6. I. Mandru, Amnistia si gratierea, Ed. All Educational, Bucuresti, 1998;
  7. Gh. Mateut, Recidiva in teoria si practica dreptului penal, Ed. Lumina Lex, 1997;
  8. Codul penal (inclusiv modificarile aduse prin Legea nr. 278/2006).

  B. PARTEA SPECIALA

  1. Infractiuni contra persoanei (omorul, omorul calificat, uciderea din culpa, lovirea sau alte violente, vatamarea corporala grava, lovirile sau vatamarile cauzatoare de moarte, vatamarea corporala din culpa, lipsirea de libertate in mod ilegal, violarea de domiciliu si santajul).
  2. Infractiuni privitoare la viata sexuala (violul, incestul si actul sexual cu un minor).
  3. Infractiuni contra patrimoniului [furtul, furtul calificat, tâlharia abuzul de incredere, inselaciunea, delapidarea, distrugerea (art. 217 C. pen.), tulburarea de posesie si tainuirea].
  4. Infractiuni contra autoritatii (ultrajul, sustragerea sau distrugerea de inscrisuri, sustragerea sub sechestru).
  5. Infractiuni de serviciu sau in legatura cu serviciul (abuzul in serviciu contra intereselor persoanelor, abuzul in serviciu prin ingradirea unor drepturi, abuzul in serviciu contra intereselor publice, neglijenta in serviciu, purtarea abuziva, luarea de mita si darea de mita).
  6. Infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei (denuntarea calomnioasa, marturia mincinoasa, omisiunea sesizarii organelor judiciare, favorizarea infractorului, nerespectarea hotarârilor judecatoresti, evadarea si retinerea sau distrugerea de inscrisuri).
  7. Infractiuni de fals (falsificarea de monede sau alte valori, falsificarea de timbre, marci sau bilete de transport, detinerea de instrumente in vederea falsificarii de valori, falsul material in inscrisuri oficiale, falsul intelectual, falsul de inscrisuri sub semnatura privata, uzul de fals, falsul in declaratii si falsul privind identitatea).
  8. Infractiuni prevazute de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri;
  9. Infractiuni prevazute de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale;
  10. Infractiuni prevazute de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie

  BIBLIOGRAFIE:
  1. C. Bulai, A. Filipas, C. Mitrache, Institutii de Drept Penal, Editura Trei, Bucuresti, 2006;
  2. T. Toader, Drept penal. Partea speciala, Ed. All Beck, Bucuresti, 2002;
  3. V. Dobrinoiu, Drept penal. Partea speciala, Vol. I-II, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 2004;
  4. Gh. Nistoreanu, A. Boroi, Drept penal. Partea speciala, Ed. All Beck, Bucuresti, 2005;
  5. 4. I. Albu, Repararea prejudiciului cauzat de vatamari corporale, Lumina Lex, Bucuresti, 1997;
  6. Legislatia drogurilor. Culegere de teorie si practica judiciara, Morosan, Bucuresti, 2004,
  7. Elena Cherciu, Coruptia. Caracteristici si particularitati in România. Lumina Lex, Bucuresti, 2004;
  8. M. St. Minea, C.F. Costas, D.M. Ionescu, Legea evaziunii fiscale, Ed. CH. Beck, Bucuresti, 2006;
  9. Dorin Ciuncan, Jurisprudenta si doctrina penala in materia coruptiei. Lumina Lex, Bucuresti, 2004;
  10. Legea nr. 241/2005;
  11. Legea nr. 78/2000, cu toate modificarile la zi;
  12. Legea nr. 143/2000, cu toate modificarile la zi.


  V. DREPT PROCESUAL PENAL


  1. Principii fundamentale care stau la baza procesului penal in România;
  2. Participantii la procesul penal;
  3. Actiunea penala si actiunea civila in procesul penal;
  4. Competenta in materie penala;
  5. Probele si mijloacele de proba in procesul penal (notiune si clasificare, obiectul probatiunii, sarcina probatiunii, aprecierea probelor si mijloacele de proba);
  6. Masurile procesuale (masurile preventive, masurile de ocrotire, masurile de siguranta si masurile asiguratorii)
  7. Actele procesuale si procedurale comune (actele procesuale si actele procedurale, termenele in procesul penal, sanctiunile procedurale penale, cheltuielile judiciare si amenda judiciara);
  8. Urmarirea penala. Obiect, limite, trasaturi caracteristice, dispozitii generale privind urmarirea penala. Competenta organelor de urmarire penala. Supravegherea exercitata de procuror. Sesizarea organelor de urmarire penala. Desfasurarea urmaririi penale. Suspendarea urmaririi penale. Solutiile ce pot fi date pe parcursul sau la terminarea urmaririi penale. Procedura prezentarii materialului de urmarire penala. Terminarea urmaririi penale. Trimiterea in judecata. Reluarea urmaririi penale;
  9. Plângerea impotriva masurilor si actelor de urmarire penala;
  10. Procedura plângerii prealabile;
  11. Judecata. Principii specifice. Reglementari generale. Judecata in prima instanta: etapele procesuale ale judecatii in prima instanta, structura si continutul hotarârii judecatoresti;
  12. Apelul: hotarâri supuse apelului, titularii apelului, termenul de apel, repunerea in termen si apelul peste termen, efectele apelului;
  13. Recursul: hotarâri supuse recursului, efectele recursului;
  14. Contestatia in anulare si revizuirea;
  15. Proceduri speciale (procedura in cauzele cu infractori minori, procedura privind tragerea la raspundere penala a persoanei juridice, urmarirea si judecarea unor infractiuni flagrante, procedura reabilitarii judecatoresti).

  BIBLIOGRAFIE:
  1. I. Neagu, Drept procesual penal, Tratat, Ed. "Global Lex", Bucuresti, 2004;
  2. N. Volonciu, Tratat de procedura penala, vol. I si II, Editia a III-a revizuita si adaugita, Ed. Paideia, Bucuresti;
  3. N. Jidovu, Drept procesual penal, Ed. C.H. Beck, Bucuresti, 2006;
  4. Gh. Mateut, Protectia martorilor. Utilizarea martorilor anonimi in fata organelor procesului penal, Lumina Lex, Bucuresti, 2003;
  5. Al. Vasiliu, Teoria actelor de procedura penala, All Beck, Bucuresti, 2003;
  6. A. Crisu, Drept procesual penal, Ed. All Beck, Bucuresti, 2005;
  7. Codul de procedura penala, cu modificarile la zi (inclusiv cele aduse prin Legea nr. 356/2006).

  NOTA:
 • La toate disciplinele, studierea materialului bibliografic trebuie sa se faca si in functie de actele normative intervenite dupa publicarea cursului, pâna la data sustinerii examenului.
 • Recomandam, totodata, consultarea revistelor Dreptul si Revista de drept penal.


  * Materialul de fata a fost preluat de la adresa UNBR: [click]. Pentru informatii actualizate va recomandam vizitatea site-ului www.unbr.ro


  Pagina Comunitatii

  Termeni juridici, grupare tematica

 • Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  20 useri online

  Useri autentificati: