DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Admitere Avocatura - Tematica si bibliografia Examenului de primire in profesia de avocat. Decizia nr. 268/2007-----------------
Linkuri utile
 • Regulament-cadru privind privind organizarea examenului de primire in profesia de avocat si a examenului de obtinere a titlului profesional de avocat definitiv
 • Subiecte de examen, examenul de primire in profesia de avocat, noiembrie 2007, subiecte admitere avocatura

  -----------------  UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA *
  I. ORGANIZAREA SI EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT

  1. Principiile si regulile fundamentale ale exercitarii profesiei de avocat.
  2. Primirea in profesia de avocat.
  3. Incompatibilitati, interdictii si nedemnitati privind profesia de avocat.
  4. Activitatea profesionala a avocatului.
  5. Asistenta judiciara.
  6. Relatiile dintre avocat si client.
  7. Relatiile dintre avocati.
  8. Solutionarea litigiilor dintre avocati.
  9. Formele de exercitare a profesiei de avocat.
  10. Modalitatile de exercitare a profesiei de avocat.
  11. Drepturile si indatoririle avocatilor.
  12. Regulile de deontologie profesionala ale exercitarii profesiei de avocat.
  13. Tabloul anual al avocatilor.
  14. Transferul, suspendarea si incetarea calitatii de avocat.
  15. Raspunderea disciplinara a avocatilor.
  16. Pregatirea si perfectionarea profesionala a avocatilor.
  17. Sistemul de asigurari sociale al avocatilor.
  18. Exercitarea profesiei de avocat in Romania de catre avocatii care au obtinut calificarea profesionala in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European.
  19. Organele profesiei de avocat.

  BIBLIOGRAFIA:

  1. Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 113 din 6 martie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
  2. Statutul profesiei de avocat, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 45 din 13 ianuarie 2005, modificat si completat prin Hotararea Uniunii Nationale a Barourilor din Romania nr. 10/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 511 din 31 iulie 2007;
  3. Codul deontologic al avocatilor din Uniunea Europeana, adoptat de Consiliul Barourilor din Uniunea Europeana (CCBE) in Sesiunea Plenara din 28 octombrie 1998 si modificat in Sesiunile Plenare din 28 noiembrie 1998 si 6 decembrie 2002, publicat pe site-ul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania: Click pentru Codul deontologic al avocatilor din Uniunea Europeana  II. DREPT CIVIL


  A. TEORIA GENERALA


  1. Raportul juridic civil. Definitie. Caractere. Elemente (subiecte, continut, obiect).
  2. Actul juridic civil. Notiune si clasificare. Capacitatea de a incheia actul juridic civil. Consimtamantul. Obiectul actului juridic civil. Cauza (scopul) actului juridic. Forma actului juridic civil. Modalitatile actului juridic civil (termenul, conditia, sarcina). Efectele actului juridic civil. Nulitatea actului juridic civil.
  3. Prescriptia extinctiva. Definitie, reglementare, natura juridica si delimitare fata de alte institutii. Efectul prescriptiei extinctive. Domeniul prescriptiei extinctive. Termenele de prescriptie extinctiva. Cursul prescriptiei extinctive (inceput, suspendare, intrerupere, repunere in termen).

  BIBLIOGRAFIE

  1. Gh. Beleiu, Drept civil roman. Introducere in dreptul civil. ed. a X-a revazuta si adaugita de M. Nicolae si P. Trusca, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2005.
  2. G. Boroi, Drept civil. Partea generala. Persoanele, ed. a II-a, Editura All Beck, Bucuresti, 2002.
  3. O. Ungureanu, Drept civil. Introducere, Editura Rosetti, Bucuresti, 2002.

  B. PERSOANELE


  1. Identificarea persoanei fizice. Notiune si natura juridica a atributelor de identificare. Numele. Domiciliul si resedinta. Starea civila.
  2. Capacitatea civila a persoanei fizice. Notiune. Capacitatea civila de folosinta. Capacitatea civila de exercitiu.
  3. Persoana juridica. Notiune, enumerare si clasificare. Elementele constitutive. Capacitatea civila a persoanei juridice. Identificarea persoanei juridice. Infiintarea, reorganizarea si incetarea persoanelor juridice.

  BIBLIOGRAFIE:

  1. Gh. Beleiu, Drept civil roman. Introducere in dreptul civil. Subiectele dreptului civil, ed. a X-a (revazuta si adaugita de M. Nicolae si P. Trusca), Editura "Universul Juridic", Bucuresti, 2005.
  2. G. Boroi, Drept civil. Partea Generala. Persoanele, Editura All Beck, Bucuresti, 2002
  3. D. Lupulescu, A.M. Lupulescu, Identificarea persoanei fizice. Numele de familie. Domiciliul. Actele de stare civila, Editura Lumina Lex, 2002
  4. Er. Lupan, Drept civil. Persoana juridica, Ed. Lumina Lex, 2000

  C. TEORIA DREPTURILOR REALE


  1. Teoria generala a proprietatii. Definitia si caracterele dreptului de proprietate; proprietatea publica si proprietatea privata. Exproprierea pentru cauza de utilitate publica.
  2. Regimul juridic al bunurilor imobile (terenuri si constructii) proprietate privata.
  3. Modalitatile juridice ale dreptului de proprietate.
  4. Apararea dreptului de proprietate si a celorlalte drepturi reale.
  5. Posesia si efectele sale.
  6. Dezmembramintele dreptului de proprietate.
  7. Accesiunea (incorporatiunea) si uzucapiunea (prescriptia achizitiva) – moduri de dobandire a dreptului de proprietate si a celorlalte drepturi reale.
  8. Publicitatea imobiliara.

  BIBLIOGRAFIE:

  1. C. Birsan, Drept civil. Drepturile reale principale, Editura "All Beck", Bucuresti, 2001.
  2. E. Chelaru, Curs de drept civil. Drepturile reale principale, Editura All Beck, Bucuresti, 2000.
  3. D. Lupulescu, Dreptul de proprietate comuna, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2000.
  4. L. Pop, L. M. Harosa, Drept civil. Drepturile reale principale, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2006
  5. V.Stoica Drept civil. Drepturi reale principale, vol. I, Editura Humanitas, 2004
  6. M. Nicolae, Tratat de publicitate imobiliara, Ed. Universul Juridic, 2006

  D. TEORIA GENERALA A OBLIGATIILOR


  1. Notiunea, elementele si clasificarea obligatiilor
  2. Contractul – izvor al obligatiilor. Notiune si clasificare. Incheiere. Efectele contractului. Efecte specifice (speciale) ale contractelor sinalagmatice.
  3. Gestiunea de afaceri (Gestiunea intereselor altei persoane). Plata lucrului nedatorat. Imbogatirea fara justa cauza.
  4. Fapta ilicita cauzatoare de prejudicii, izvor al obligatiilor (Raspunderea civila delictuala). Notiune, principii si functii. Delimitarea raspunderii civile delictuale de alte forme de raspundere juridica. Raspunderea pentru fapta proprie. Raspunderea pentru fapta altei persoane. Raspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale. Raspunderea pentru ruina edificiului. Raspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri in general.
  5. Efectele obligatiilor. Executarea directa (in natura) a obligatiilor. Executarea indirecta a obligatiilor (executarea prin echivalent).
  6. Actiunea oblica (indirecta sau subrogatorie). Actiunea revocatorie (pauliana).
  7. Transmisiunea si transformarea obligatiilor. Cesiunea de creanta. Subrogatia in drepturile creditorului. Novatia. Delegatia.
  8. Stingerea obligatiilor. Compensatia. Remiterea de datorie.
  9. Obligatii plurale.
  10. Garantarea obligatiilor. Fidejusiunea. Dreptul de retentie. Garantiile reale mobiliare. Ipoteca. Privilegiile speciale imobiliare.

  BIBLIOGRAFIE

  1. I. Adam, Drept civil. Teoria generala a obligatiilor, Editura All Beck, Bucuresti 2004.
  2. C. Statescu, C. Birsan, Drept civil. Teoria generala a obligatiilor, Editura All, Bucuresti, 2000
  3. L. Pop, Drept civil roman. Teoria generala a obligatiilor, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2000.
  4. M. Eliescu, Raspunderea civila delictuala, Ed. Academiei, 1972

  E. CONTRACTE SPECIALE


  1. Contractul de vanzare-cumparare.
  2. Contractul de donatie.
  3. Contractul de locatiune.
  4. Contractul de arendare.
  5. Contractul de antrepriza.
  6. Contractul de mandat.
  7. Contractul de depozit.
  8. Contractul de societate civila.
  9. Contractul de renta viagera.
  10. Contractul de intretinere.
  11. Contractul de tranzactie.
  12. Imprumutul de folosinta si imprumutul de consumatie.
  13. Contractul de asigurare.

  BIBLIOGRAFIE:

  1. Fr. Deak, Tratat de drept civil. Contracte speciale, ed. a III-a, Editura "Universul Juridic", Bucuresti, 2001
  2. D. Chirica, Drept civil. Contracte speciale, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2000
  3. Fr. Deak, St. Carpenaru, Drept civil. Contractele civile. Dreptul de autor. Dreptul de mostenire, Universitatea Bucuresti, 1983
  4. E. Safta – Romano, Contracte civile, Ed. Graphix, 1995

  F. SUCCESIUNI


  1. Reguli generale privitoare la mostenire. Caracterele generale ale transmiterii mostenirii. Deschiderea mostenirii. Conditiile generale ale dreptului la mostenire.
  2. Mostenirea legala. Conditiile dreptului de mostenire legala. Principiile generale ale devolutiunii legale a mostenirii si exceptiile de la aceste principii. Dreptul de mostenire al rudelor defunctului. Drepturile succesorale ale sotului supravietuitor.
  3. Mostenirea testamentara. Notiunea de testament. Conditii de validitate. Testamentul autentic. Legatul. Limitele dreptului de dispozitie asupra mostenirii.
  4. Transmisiunea mostenirii (inclusiv imparteala de ascendent).

  BIBLIOGRAFIE

  1. Fr. Deak, Tratat de Drept succesoral, ed. a II-a, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2002.
  2. D. Chirica, Drept civil. Succesiuni si testamente, Editura Rosetti, Bucuresti, 2003.  III. DREPT PROCESUAL CIVIL

  1. Competenta. Competenta generala a instantelor judecatoresti (delimitarea fata de atributiile altor instante sau autoritati – in materia controlului de constitutionalitate, in materie electorala, in materia contenciosului administrativ, in materia litigiilor de munca, in materia exercitarii drepturilor si indatoririlor parintesti, in materia publicitatii imobiliare, in materia inregistrarilor actelor de stare civila). Competenta materiala. Competenta teritoriala. Prorogarea competentei. Delegarea instantei. Stramutarea. Exceptia de necompetenta. Conflictele de competenta.

  2. Capacitatea procesuala, calitatea procesuala si interesul - conditii de exercitare a actiunii civile.

  3. Clasificarea actiunilor civile.

  4. Participantii la procesul civil. Rolul si pozitia instantei in procesul civil (art. 128-129 C. proc. civ.). Compunerea si constituirea instantei. Incompatibilitatea, abtinerea si recuzarea. Coparticiparea procesuala. Interventia voluntara si fortata a tertilor in procesul civil. Apararea in procesul civil. Reprezentarea judiciara (conventionala) a persoanelor fizice in procesul civil. Formele de participare a procurorului la procesul civil.

  5. Nulitatea actelor de procedura.

  6. Termenele procedurale. Notiune. Clasificare. Mod de calcul. Durata termenelor procedurale. Decaderea. Repunerea in termen.

  7. Cererea de chemare in judecata. Cuprins. Timbrare. Introducerea cererii si constituirea dosarului. Efectele cererii de chemare in judecata.

  8. Intampinarea si cererea reconventionala.

  9. Masurile asiguratorii. Sechestrul asigurator. Poprirea asiguratorie. Sechestrul judiciar.

  10. Citarea si comunicarea actelor de procedura.

  11. Sedinta de judecata. Prima zi de infatisare. Incheierile. Exceptiile procesuale (fara exceptia de neconstitutionalitate). Probele (subiectul, obiectul si sarcina probei. Reguli comune privind admisibilitatea si administrarea probelor. Administrarea probelor de catre avocati. Asigurarea probelor. Proba prin inscrisuri. Proba prin declaratiile martorilor. Marturisirea. Expertiza. Prezumtiile). Suspendarea judecatii. Perimarea. Actele de dispozitie ale partilor (renuntarea, achiesarea, tranzactia). Cercetarea procesului in cazul administrarii probelor de catre avocati.

  12. Hotararea judecatoreasca. Deliberarea si pronuntarea. Clasificarea hotararilor. Redactarea, semnarea si comunicarea hotararii. Termenul de gratie. Cheltuielile de judecata. Efectele hotararii. Executia vremelnica. Indreptarea, lamurirea si completarea hotararii. Investirea cu formula executorie.

  13. Caile de atac. Apelul. Recursul. Contestatia in anulare. Revizuirea.

  14. Proceduri speciale. Procedura necontencioasa. Ordonanta presedintiala. Oferta de plata (oferta reala). Procedura divortului. Actiunile posesorii. Procedura impartelii judiciare (partajul judiciar).

  15. Executarea silita. Scopul si obiectul executarii silite (art. 3711 – 3718 C. proc. civ.). Modalitatile executarii silite. Competenta si desfasurarea activitatii executorilor judecatoresti. Sesizarea organului de executare (cererea de executare, caracterul creantelor puse in executare, titlurile executorii, cerintele pentru ca hotararea judecatoreasca sa constituie titlu executoriu). Instiintarea prealabila a debitorului. Prescriptia dreptului de a cere executarea silita. Incidente care temporizeaza sau sting executarea silita (suspendarea, perimarea, existenta proprietatii comune asupra bunului urmarit, beneficiul de discutiune si beneficiul de diviziune). Contestatia la executare. Intoarcerea executarii silite. Urmarirea silita mobiliara. Poprirea. Urmarirea silita imobiliara. Predarea silita a bunurilor si executarea altor obligatii de a face sau de a nu face.

  BIBLIOGRAFIE

  1. V. M. Ciobanu, Tratat teoretic si practic de procedura civila. Editia a II-a, Editura "National", 1998 (vol. I si II).
  2. G. Boroi "Codul de procedura civila comentat si adnotat", vol. I, Editura "All Beck", Bucuresti, 2001.
  3. M. Tabarca, Codul de procedura civila. Comentat si adnotat (cu legislatie, jurisprudenta si doctrina), Editura "Rosetti", Bucuresti, 2003.
  4. Ion Deleanu, Tratat de procedura civila, vol. 1 si 2, Editura All Beck, Bucuresti, 2005.
  5. I. Les, Tratat de drept procesual civil, Editura All Beck, Bucuresti, 2005.
  6. M. Tabarca, Drept procesual civil, 2 vol., Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2005.
  7. Gh. Florea, Apararea in procesul civil. Garantii procesuale, Ed. Universul Juridic, 2006  IV. DREPT PENAL


  A. PARTEA GENERALA


  1. Aplicarea legii penale in spatiu si timp;

  2. Notiunea, trasaturile esentiale si continutul constitutiv al infractiunii;

  3. Actele preparatorii, tentativa, infractiunea consumata si infractiunea epuizata;
  v4. Unitatea naturala de infractiune, unitatea legala de infractiune, concursul de infractiuni, recidiva si pluralitatea intermediara;

  5. Participatia penala;

  6. Cauzele care inlatura caracterul penal al faptei: aspecte generale, lipsa pericolului social, legitima aparare, starea de necesitate, constrangerea morala, constrangerea fizica, cazul fortuit, iresponsabilitatea, betia, minoritatea faptuitorului si eroarea de fapt;

  7. Raspunderea penala a persoanei juridice: recidiva in cazul persoanei juridice, concursul de infractiuni savarsite de persoana juridica si pedepsele aplicabile persoanei juridice;

  8. Pedepsele principale, pedepsele complementare si pedepsele accesorii;

  9. Individualizarea pedepsei: circumstantele, suspendarea conditionata a executarii pedepsei, suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere si executarea pedepsei la locul de munca;

  10. Raspunderea penala a minorilor: pedepsele aplicabile minorilor si masurile educative;

  11. Masurile de siguranta;

  12. Cauzele care inlatura raspunderea penala sau consecintele condamnarii: amnistia, gratierea, prescriptia, lipsa plangerii prealabile, retragerea plangerii prealabile, impacarea partilor si reabilitarea.

  BIBLIOGRAFIE:

  1. C. Bulai, A. Filipas, C. Mitrache, Institutii de Drept Penal, Ed. Trei, Bucuresti, 2006;
  2. A. Boroi, Gh. Nistoreanu, Drept penal. Partea generala, Ed. All Beck, Bucuresti, 2005;
  3. C-tin Mitrache, Cristian Mitrache, Drept penal roman. Parte generala, Universul Juridic, Bucuresti, 2004;
  4. C-tin Mitrache, Cristian Mitrache, Drept penal roman. Partea generala, editia a V-a, revazuta si adaugita, Ed. Universul Juridic, 2006
  5. V. Dobrinoiu, W. Branza, Drept penal. Partea generala, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 2003;
  6. St. Danes, V. Papadopol, Individualizarea judiciara a pedepselor, Ed. Juridica, Bucuresti, 2004;
  7. I. Mandru, Amnistia si gratierea, Ed. All Educational, Bucuresti, 1998;
  8. Gh. Mateut, Recidiva in teoria si practica dreptului penal, Ed. Lumina Lex, 1997;
  9. A. Boroi, Drept penal. Partea generala, Ed. CH Beck, 2006
  10. C. Bulai, B. Bulai, Manual de drept penal. Partea generala. Ed. Universul Juridic, 2007
  11. Gh. Ivan, Individualizarea pedepsei, Ed. CH Beck, 2007
  12. F. Stretean, R. Chirita, Raspunderea penala a persoanei juridice, editia a II-a, Ed. CH Beck, 2007
  13. Codul penal (inclusiv modificarile aduse prin Legea nr. 278/2006).


  B. PARTEA SPECIALA


  1. Infractiuni contra persoanei (omorul, omorul calificat, uciderea din culpa, lovirea sau alte violente, vatamarea corporala grava, lovirile sau vatamarile cauzatoare de moarte, vatamarea corporala din culpa, lipsirea de libertate in mod ilegal, violarea de domiciliu si santajul).

  2. Infractiuni privitoare la viata sexuala (violul, incestul si actul sexual cu un minor).

  3. Infractiuni contra patrimoniului [furtul, furtul calificat, furtul prevazut de art. 210 C. pen., talharia, abuzul de incredere, inselaciunea, delapidarea, gestiunea frauduloasa, distrugerea, tulburarea de posesie si tainuirea].

  4. Infractiuni contra autoritatii (ultrajul, sustragerea sau distrugerea de inscrisuri, sustragerea sub sechestru).

  5. Infractiuni de serviciu sau in legatura cu serviciul (abuzul in serviciu contra intereselor persoanelor, abuzul in serviciu prin ingradirea unor drepturi, abuzul in serviciu contra intereselor publice, neglijenta in serviciu, purtarea abuziva, luarea de mita si darea de mita, primirea de foloase necuvenite, traficul de influenta).

  6. Infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei (denuntarea calomnioasa, marturia mincinoasa, omisiunea sesizarii organelor judiciare, favorizarea infractorului, nerespectarea hotararilor judecatoresti, evadarea, retinerea sau distrugerea de inscrisuri, arestarea nelegala si cercetarea abuziva, supunerea la rele tratamente).

  7. Infractiuni de fals (falsificarea de monede sau alte valori, falsificarea de timbre, marci sau bilete de transport, detinerea de instrumente in vederea falsificarii de valori, falsul material in inscrisuri oficiale, falsul intelectual, falsul de inscrisuri sub semnatura privata, uzul de fals, falsul in declaratii si falsul privind identitatea).

  8. Infractiuni prevazute de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri;

  9. Infractiuni prevazute de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale;

  10. Infractiuni prevazute de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie.

  11. Infractiuni care aduc atingere unor relatii privind convietuirea sociala (abandonul de familie, relele tratamente aplicate minorului, nerespectarea masurilor privind incredintarea minorului).

  BIBLIOGRAFIE:

  1. C. Bulai, A. Filipas, C. Mitrache, Institutii de Drept Penal, Editura Trei, Bucuresti, 2006;
  2. T. Toader, Drept penal. Partea speciala, Ed. All Beck, Bucuresti, 2002;
  3. V. Dobrinoiu, Drept penal. Partea speciala, Vol. I-II, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 2004;
  4. Gh. Nistoreanu, A. Boroi, Drept penal. Partea speciala, Ed. All Beck, Bucuresti, 2005;
  5. 4. I. Albu, Repararea prejudiciului cauzat de vatamari corporale, Lumina Lex, Bucuresti, 1997;
  6. Legislatia drogurilor. Culegere de teorie si practica judiciara, Morosan, Bucuresti, 2004,
  7. Elena Cherciu, Coruptia. Caracteristici si particularitati in Romania. Lumina Lex, Bucuresti, 2004;
  8. M. St. Minea, C.F. Costas, D.M. Ionescu, Legea evaziunii fiscale, Ed. CH. Beck, Bucuresti, 2006;
  9. Dorin Ciuncan, Jurisprudenta si doctrina penala in materia coruptiei. Lumina Lex, Bucuresti, 2004;
  10. A. Boroi, Drept penal. Partea speciala, Ed. CH Beck, 2007
  11. V. Cioclei, Drept penal. Partea speciala. Infractiuni contra persoanei, Ed. Universul Juridic, 2007
  12. T. Toader, Drept penal. Partea speciala, editia a II-a revizuita si actualizata, Ed. Hamangiu, 2007
  13. I. C. Griga, Evaziunea fiscala. Reglementare. Doctrina. Jurisprudenta, Ed. CH Beck, 2007
  14. Legea nr. 241/2005;
  15. Legea nr. 78/2000, cu toate modificarile la zi;
  16. Legea nr. 143/2000, cu toate modificarile la zi.  V. DREPT PROCESUAL PENAL


  1. Principii fundamentale care stau la baza procesului penal in Romania;

  2. Participantii la procesul penal;

  3. Actiunea penala si actiunea civila in procesul penal;

  4. Competenta in materie penala; incompatibilitatea si stramutarea;
  v5. Probele si mijloacele de proba in procesul penal (notiune si clasificare, obiectul probatiunii, sarcina probatiunii, aprecierea probelor si mijloacele de proba);

  6. Masurile procesuale (masurile preventive, masurile de ocrotire, masurile de siguranta si masurile asiguratorii)

  7. Actele procesuale si procedurale comune (actele procesuale si actele procedurale, termenele in procesul penal, sanctiunile procedurale penale, cheltuielile judiciare si amenda judiciara);

  8. Urmarirea penala. Obiect, limite, trasaturi caracteristice, dispozitii generale privind urmarirea penala. Competenta organelor de urmarire penala. Supravegherea exercitata de procuror. Sesizarea organelor de urmarire penala. Desfasurarea urmaririi penale. Suspendarea urmaririi penale. Solutiile ce pot fi date pe parcursul sau la terminarea urmaririi penale. Procedura prezentarii materialului de urmarire penala. Terminarea urmaririi penale. Trimiterea in judecata. Reluarea urmaririi penale;

  9. Plangerea impotriva masurilor si actelor de urmarire penala;

  10. Procedura plangerii prealabile;

  11. Judecata in prima instanta. Principii specifice. Reglementari generale. Judecata in prima instanta: etapele procesuale ale judecatii in prima instanta, structura si continutul hotararii judecatoresti;

  12. Apelul: hotarari supuse apelului, titularii apelului, termenul de apel, repunerea in termen si apelul peste termen, efectele apelului;

  13. Recursul: hotarari supuse recursului, efectele recursului;

  14. Contestatia in anulare si revizuirea; repararea pagubei in cazul condamnarii sau luarii unor masuri preventive pe nedrept;

  15. Proceduri speciale (procedura in cauzele cu infractori minori, procedura privind tragerea la raspundere penala a persoanei juridice, urmarirea si judecarea unor infractiuni flagrante, procedura reabilitarii judecatoresti);

  16. Executarea hotararilor penale (amanarea si intreruperea executarii pedepsei, inlaturarea sau modificarea pedepsei, contestatia la executare)

  BIBLIOGRAFIE:

  1. I. Neagu, Drept procesual penal, Tratat, Ed. "Global Lex", Bucuresti, 2004;
  2. I. Neagu, Drept procesual penal. Partea generala, Tratat, Ed. "Global Lex", Bucuresti, 2007
  3. I. Neagu, Drept procesual penal. Partea speciala, Tratat, Ed. "Global Lex", Bucuresti, 2007
  4. N. Volonciu, Tratat de procedura penala, vol. I si II, Editia a III-a revizuita si adaugita, Ed. Paideia, Bucuresti;
  5. G. Mateut, Tratat de procedura penala. Partea generala. Vol. I, Ed. CH Beck, 2007
  6. A. Crisu, Drept procesual penal. Partea generala, editia a II-a, Ed. CH Beck, 2007
  7. A. Crisu, Tratamentul infractorului minor in materie penala, editia a II-a, Ed. CH Beck, 2007
  8. Al. Vasiliu, Teoria actelor de procedura penala, All Beck, Bucuresti, 2003;
  9. A. Crisu, Drept procesual penal, Ed. All Beck, Bucuresti, 2005;
  10. Codul de procedura penala, cu modificarile la zi (inclusiv cele aduse prin Legea nr. 356/2006).

  --------------------------------


  NOTA:
 • La toate disciplinele, studierea materialului bibliografic trebuie sa se faca si in functie de actele normative intervenite dupa publicarea cursului, pana la data sustinerii examenului.
 • Recomandam, totodata, consultarea revistelor Dreptul si Revista de drept penal.

  Hotararea nr. 275/2007


  Art. 1
  In conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1), art. 63 lit. h) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr.113 din 6 martie 2001 astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 255/2004 privind modificarea si completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr.559 din 23 iunie 2004, (denumita in continuare Lege) si art. 33 – 36 din Statutul profesiei de avocat, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 45 din 13 ianuarie 2005 astfel cum a fost modificat prin Hotararea nr. 10 din 29 iunie 2007 a Congresului avocaNilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 511 din 31 iulie 2007, art. 14 alin. (2) din Regulamentul–cadru privind organizarea examenului de primire in profesia de avocat si a examenului de obNinere a titlului profesional de avocat definitiv, publicat pe website-ul www.unbr.ro,
  Consiliul Uniunii NaNionale a Barourilor din Romania, hotaraste:


  Art. 1
  (1) Examenul de primire in profesia de avocat sesiunea noiembrie 2007 se va desfasura incepand cu data de 26 noiembrie 2007 la urmatoarele cinci materii de examen:
 • organizarea si exercitarea profesiei de avocat;
 • drept civil;
 • drept procesual civil;
 • drept penal;
 • drept procesual penal.

  Art. 2
  Examinarea candidaNilor se face prin susNinerea unor probe orale si a cel puNin trei probe scrise.

  Art. 3
  Tematica examenului si bibliografia sunt prevazute in anexa nr. 1 la prezenta hotarare (materialul prezentat mai sus).

  Art. 4
  Subiectele de examen sunt prevazute in anexa nr. 2 la prezenta hotarare.

  Art. 5
  In aplicarea Regulamentului–cadru privind organizarea examenului de primire in profesia de avocat si a examenului de obNinere a titlului profesional de avocat definitiv, Comisiile de elaborare a subiectelor de examen vor grupa subiectele fiecarei materii de examen in bilete de examen in raport de criteriile metodologice stabilite de comisiile de examen. La probele scrise vor fi elaborate baremurile de evaluare si de notare exclusiv pentru subiectele de examen incluse in biletul de examen ales pentru susNinerea fiecarei probe.

  Art. 6
  Modelul cererii de inscriere la examen prevazut la art. 4 alin. (4) din Regulamentul–cadru privind organizarea examenului de primire in profesia de avocat si a examenului de obNinere a titlului profesional de avocat definitiv, este prevazut in anexa nr. 3.

  Art. 7
  Prezenta hotarare si anexele acesteia se publica pe website-ul Uniunii NaNionale a Barourilor din Romania (www.unbr.ro) si se comunica barourilor.

  Art. 8
  Prezenta hotarare a fost adoptata de Consiliul Uniunii NaNionale a Barourilor din Romania in sedinNa din 22 septembrie 2007.


  * Pentru informatii actualizate va recomandam vizitatea site-ului oficial al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania: www.unbr.ro


  Pagina Comunitatii

  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  66 useri online

  Useri autentificati: