DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Modificarea si Completarea Legislatiei de Asigurari si protectie sociala (I)


Lucian PopescuMODIFICAREA SI COMPLETAREA LEGISLATIEI DE ASIGURARI SI PROTECTIE SOCIALA (I)


Autor: dr. Lucian Popescu
Universitatea Spiru Haret din Bucuresti

Recent a fost adoptata Ordonanta de urgenta nr. 91/2007 a Guvernului Romaniei pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul asigurarilor sociale, protectiei sociale si al asigurarii impotriva unor riscuri privind munca 1. Ordonanta nr. 91/2007 modifica si completeaza: Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca precum si Legea nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale.

Modificarile pe care le comentam vizeaza Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale 2 si sunt datorate, in principal, eliminarii unor limitari existente la calculul contributiilor de asigurari sociale, modificarii bazei de calcul a contributiei si implicatiilor introducerii fondurilor de pensii administrate privat.Astfel, prin modificarea punctului V, alin. (1) al articolului 5, vor putea fi asigurate, prin efectul legii, obligatoriu, in sistemul public de pensii si persoanele care realizeaza alte venituri decat veniturile din salarii sau asimilate salariilor, exclusiv somerii (respectiv persoanele care se regasesc in doua sau mai multe situatii prevazute la pct. IV al articolului 5) fara a mai fi neaparat necesar ca acestea sa realizeze prin cumul venituri brute pe an calendaristic, echivalente cu cel putin 3 salarii medii brute pe economie astfel cum fusese prevazut in redactarea anterioara . Se doreste, de fapt, o largire a bazei (subiectilor) de taxare (a se vedea, mai jos, comentariul de la finele articolului 5).

De asemenea, este modificat si alin. (2) al articolului 5 astfel incat sa poata fi asigurate in sistemul public, pe baza de contract de asigurare sociala, in conditiile legii, persoanele care sunt asigurate obligatoriu prin efectul legii (prevazute anterior la alineatul (1)) si care doresc sa isi completeze venitul asigurat, precum si alte persoane care nu sunt asigurate obligatoriu prin efectul legii fara a mai fi conditionate de a nu se afla in plata unor prestatii de asigurari sociale in sistemul public de pensii . Aceasta modificare permite celor care, desi asigurati prin efectul legii (sau cu contract de asigurare) doresc sa cotizeze suplimentar la tinerete pentru a beneficia de o pensie mai consistenta la o varsta inaintata. Este o reglementare cu bataie lunga care presupune o mai mare stabilitate a sistemului legislativ romanesc.

In aceste conditii continutul modificat al articolului 5 al Legii nr. 19/2000, va fi:
"Art. 5. - (1) In sistemul public sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:
I. persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca si functionarii publici;
II. persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti, ale caror drepturi si obligatii sunt asimilate, in conditiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevazute la pct. I;
III. persoanele care beneficiaza de drepturi banesti lunare, ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, in conditiile legii, denumite in continuare someri;
IV. persoanele care se afla in una dintre situatiile urmatoare:
a) asociat unic, asociati, comanditari sau actionari;
b) administratori sau manageri care au incheiat contract de administrare sau de management;
c) membri ai asociatiei familiale;
d) persoane autorizate sa desfasoare activitati independente;
e) persoane angajate in institutii internationale, daca nu sunt asiguratii acestora;
f) alte persoane care realizeaza venituri din activitati profesionale;
V. persoanele care se regasesc in doua sau mai multe situatii prevazute la pct. IV.
(2) Se pot asigura in sistemul public, pe baza de contract de asigurare sociala, in conditiile prezentei legi, persoanele care se regasesc in situatiile prevazute la alin.(1) si care doresc sa isi completeze venitul asigurat, precum si persoanele care nu se regasesc in situatiile prevazute la alin.(1).
(3) Salariul mediu brut este cel utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat."

Obs: in opinia noastra, punctul V in noua sa formulare putea sa lipseasca. Spre exemplificare, o persoana asigurata prin efectul legii conform punctului IV (precum asociatul unic – litera ”a”) ramane asigurata si in cazul in care devine ”membru al unei asociatii familiale” (conform literei ”b” sau oricarei alte litere) si nu consideram necesar sa se reasigure pentru ca se va regasi ”in doua sau mai multe situatii prevazute la pct. IV”, asa cum reclama punctul V.

La articolul 6, prevederea alineatului (11) conform careia declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat constituia titlu de creanta si devenea titlu executoriu la data la care creanta bugetara era scadenta conform legii, este abrogata (de fapt este mutata la un articol nou introdus - 61).

La articolul 6, prevederea alineatului (2) conform careia persoanele prevazute la art. 5 pct. IV si V, care au implinit varsta de 18 ani, erau obligate sa depuna declaratia de asigurare la casa teritoriala de pensii in raza careia se afla domiciliul asiguratului, in termen de 30 de zile de la incadrarea in situatiile mentionate este inlocuita cu obligatia de depunere a unor declaratii rectificative privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat la casa teritoriala de pensii unde a fost depusa si declaratia anterioara, astfel cum este redat, mai jos, in noua redactare, textul integral al articolului (de fapt si aceasta prevedere, de altfel necesara, este mutata la articolul nou introdus - 61).

La articolul 6, alineatul (3) conform caruia erau exceptate de la obligativitatea depunerii declaratiei de asigurare persoanele care realizau alte venituri decat veniturile din salarii sau asimilate salariilor (prevazute la art. 5 - alineatul (1) pct. IV si V), daca beneficiau de una dintre categoriile de pensii prevazute de legea pensiilor sau persoanele care realizau venituri din salarii – inclusiv somerii (prevazute la art. 5 alineatul (1) pct. I, II si III ale Legii 19/2000), se inlocuieste si se muta la articolul nou introdus - 61, prin punerea de acord cu alineatele precedente stabilind ca declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si declaratia rectificativa au regimul juridic al unei declaratii pe propria raspundere.

Alineatul (4) a fost abrogat anterior, astfel incat continutul modificat al articolului 6 din Lege, va fi:
"Art. 6. - (1) Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii prevazuti la art. 5 alin.(1) pct. I si II, denumite in continuare angajatori, precum si institutiile care efectueaza plata drepturilor de somaj pentru somerii prevazuti la art. 5 alin.(1) pct. III sunt obligate sa depuna in fiecare luna, la termenul stabilit de CNPAS, declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat. Declaratia se depune la casa teritoriala de pensii in raza careia se afla sediul angajatorului.
(2) In situatia in care se constata erori in cuprinsul declaratiilor prevazute la alin.(1), indiferent de motivele care au cauzat producerea acestora, si/sau modificari ale datelor pe baza carora se determina stagiul de cotizare si punctajul mediu anual ale asiguratului, persoanele juridice sau fizice prevazute la alin.(1) au obligatia sa depuna o declaratie rectificativa privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat la casa teritoriala de pensii unde a fost depusa si declaratia pe care o modifica.
(3) Declaratia prevazuta la alin.(1) si declaratia rectificativa prevazuta la alin.(2) au regimul juridic al unei declaratii pe propria raspundere."

Dupa articolul 6 a fost introdus un nou articol, articolul 61, reconstituit, in principal, din prevederile eliminate anterior, cu urmatorul continut:
"Art. 61. - (1) Persoanele prevazute la art. 5 alin.(1) pct. IV si V care au cel putin varsta de 18 ani sunt obligate sa se asigure pe baza declaratiei de asigurare. Declaratia de asigurare se depune in termen de 30 de zile de la data incadrarii in situatia respectiva la casa teritoriala de pensii din raza de domiciliu sau de resedinta. Venitul lunar asigurat este cel stabilit prin declaratia de asigurare.
(2) Se excepteaza de la obligativitatea depunerii declaratiei de asigurare persoanele prevazute la art. 5 alin.(1) pct. IV si V, daca beneficiaza de una dintre categoriile de pensii prevazute de prezenta lege sau daca se regasesc in situatiile prevazute la art. 5 alin.(1) pct. I, II si III.
(3) Contractul de asigurare sociala prevazut la art. 5 alin.(2) se incheie intre persoana interesata sau, dupa caz, mandatarul acesteia desemnat prin procura speciala si casa teritoriala de pensii din raza de domiciliu sau resedinta a persoanei interesate.
(4) Contractul de asigurare sociala se incheie in forma scrisa si produce efecte de la data inregistrarii acestuia la casa teritoriala de pensii.
(5) Venitul asigurat inscris in declaratia sau contractul de asigurare sociala poate fi modificat prin depunerea unei comunicari de modificare a declaratiei de asigurare sau, dupa caz, prin incheierea unui act aditional la contractul de asigurare sociala.
(6) Declaratia si contractul de asigurare sociala constituie titluri de creanta si devin titluri executorii la data la care creanta bugetara este scadenta conform legii."

La articolul 7, alineatul (1) conform caruia in sistemul public prestatiile de asigurari sociale reprezinta venit de inlocuire pentru pierderea totala sau partiala a veniturilor profesionale, ca urmare a batranetii, invaliditatii, accidentelor, bolii, maternitatii sau decesului, denumite in continuare riscuri asigurate, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7. - (1) In sistemul public prestatiile de asigurari sociale reprezinta venituri de inlocuire pentru pierderea totala sau partiala a veniturilor asigurate, ca urmare a batranetii, invaliditatii sau decesului."

La articolul 7, alineatul (2) conform caruia, in redactarea anterioara, prestatiile de asigurari sociale se acordau sub forma de: pensii, indemnizatii, ajutoare, alte tipuri de prestatii prevazute de lege, corelative cu obligatiile privind plata contributiei de asigurari sociale, se modifica si va avea urmatorul continut:
(2) Prestatiile de asigurari sociale se acorda sub forma de pensii, ajutoare si alte tipuri de prestatii prevazute de prezenta lege."

Nota: se observa o separare normala a prestatiilor de asigurari sociale de cele de protectie sociala, de sanatate sau de asigurare impotriva altor riscuri in legatura cu munca si salarizarea. Consideram ca o astfel de separatie trebuia sa distinga si in ceea ce priveste titlul ordonantei.

Alineatul (3) al articolului 7, conform caruia, in redactarea anterioara, in sistemul public asiguratii nu puteau beneficia concomitent de doua sau mai multe prestatii de asigurari sociale pentru acelasi risc asigurat, cu exceptia celor pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, se abroga integral astfel ca articolul 7 ramane numai cu cele 2 alineate mentionate mai sus.

Articolul 10 conform caruia in Romania se puteau organiza si puteau functiona societati private de asigurari sociale, reglementate prin lege speciala, se abroga integral .

Dupa articolul 13 a fost introdus un nou articol, articolul 131, care instituie un sistem informational comun (ANAF - CNPAS – MEF) al asiguratilor prin efectul legii sau cu contract de asigurare sociala, articol cu urmatorul continut:
"Art. 131. - (1) Pana la data de 1 iulie 2008, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, denumita in continuare ANAF, si CNPAS asigura corelarea bazelor proprii de date pentru realizarea unei evidente corecte si unitare a drepturilor si obligatiilor participantilor la sistemul public de pensii, precum si la sistemul fondurilor de pensii administrate privat.
(2) Casele teritoriale de pensii si organele fiscale subordonate ANAF trebuie sa isi transmita reciproc informatiile referitoare la sumele reprezentand contributia de asigurari sociale, declarate si, respectiv, platite de angajatori.
(3) Casele teritoriale de pensii si organele fiscale subordonate ANAF, pe baza informatiilor prevazute la alin.(4), identifica situatiile in care angajatorii nu au respectat prevederile legale privind declararea si plata contributiilor de asigurari sociale, dispunand masurile prevazute de lege.
(4) Institutiile prevazute la alin.(3) isi acorda reciproc si gratuit accesul la informatiile referitoare la declararea si plata contributiilor de asigurari sociale din bazele de date pe care le au in administrare.
(5) Anual, dupa depunerea situatiilor financiare, respectiv a declaratiilor fiscale, organele fiscale teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor transmit caselor teritoriale de pensii situatia persoanelor care s-au incadrat in situatiile prevazute la art. 5 alin.(1) pct. IV."

Alineatul (1) al articolului 23, privind baza lunara de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale se modifica punandu-se de acord cu definirea veniturilor din salarii sau asimilate salariilor conform art. 55 Cod fiscal , astfel ca articolul va avea cuprinsul redat integral mai jos.

La articolul 23, alineatul (3), conform caruia baza de calcul prevazuta la alineatele (1) si (2) este venitul brut realizat lunar se abroga , bazele de calcul fiind cuprinse chiar in cuprinsul alineatelor respective, astfel ca articolul 23 se prezinta modificat astfel:
"Art. 23. - (1) Baza lunara de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale in cazul asiguratilor o constituie:
a) salariile individuale brute, realizate lunar, inclusiv sporurile si adaosurile, reglementate prin lege sau prin contractul colectiv de munca, in cazul asiguratilor prevazuti la art. 5 alin.(1) pct. I, sau veniturile brute de natura drepturilor salariale realizate lunar de asiguratii prevazuti la art. 5 alin.(1) pct. II;
b) venitul lunar asigurat, prevazut in declaratia sau in contractul de asigurare sociala, care nu poate fi mai mic de o patrime din salariul mediu brut.
(2) Baza lunara de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale pentru personalul roman trimis in misiune permanenta in strainatate de catre persoanele juridice din Romania este salariul brut lunar in lei, corespunzator functiei in care persoana respectiva este incadrata in tara, inclusiv sporurile si celelalte adaosuri care se acorda potrivit legii.
(4) Salariul mediu brut este cel prevazut la art. 5 alin.(3).

Baza lunara de calcul, la care angajatorul datora contributia de asigurari sociale, prevazuta la articolul 24 alineatul (1), respectiv fondul total de salarii brute lunare realizate de asiguratii prevazuti la art. 5 alineatul (1) pct. I si II se inlocuieste , si devine:
"Art. 24. - (1) Baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale datorate de catre angajator o constituie suma veniturilor care constituie baza de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale conform art. 23 alin.(1)."

Alineatul 2 al articolului 24 ramane nemodificat, respectiv:
(2) Baza lunara de calcul, la care persoana juridica din Romania datoreaza contributia de asigurari sociale pentru personalul roman trimis in misiune permanenta in strainatate, o constituie fondul total de salarii rezultat din insumarea salariilor brute individuale la care s-a calculat contributia de asigurari sociale, conform prevederilor art. 23 alin.(2).

Alineatul (3) al articolului 24, referitor la baza de calcul prevazuta la alineatele (1) si (2) care nu putea fi mai mare decat produsul dintre numarul mediu al asiguratilor din luna pentru care se calcula contributia si valoarea a 5 salarii medii brute se abroga . Ca atare, si baza de calcul a contributiei de asigurari sociale a angajatorului nu se mai limiteaza . Are loc, de data aceasta, o largire semnificativa a bazei de impozitare care la salarii mari conduce la mai mult decat dublarea contributiei de asigurari sociale datorata de angajator. Aceasta inseamna, pentru comparatie, ca la un salariu (venit) brut de 20.000 RON se datoreaza in trimestrul III al anului 2007 o contributie de 1.238 RON (19,5 % × 5 × 1270, ceea ce de fapt reprezinta doar 6 % din salariul brut), ca de la 01.01.2008 acesta sa devina 3.900 RON (19,5 % × 20.000, respectiv mai mult de triplu decat in prezent).

Alineatul (4) al articolului 24, conform caruia limitarea bazei de calcul trebuia aplicata si in cazul bugetului Fondului pentru plata ajutorului de somaj se abroga . In fapt acest alineat nu a fost aplicat niciodata in contabilitate.

Alineatul (5) al articolului 24, respectiv cel care stabilea ca in situatia depasirii plafonului prevazut la alineatul (3) de catre angajatorii care datorau contributie asupra unui fond total de salarii realizat in conditii diferite de munca, baza de calcul la care se datora contributia de asigurari sociale, corespunzatoare fiecarei conditii de munca, se stabilea proportional cu ponderea, in fondul total de salarii, a drepturilor salariale realizate in fiecare dintre conditiile de munca, se modifica si va avea urmatorul continut:
"(5) In cazul angajatorilor care datoreaza contributie asupra veniturilor brute realizate lunar in conditii diferite de munca, baza de calcul la care se datoreaza contributia de asigurari sociale corespunzatoare fiecarei conditii de munca o constituie suma veniturilor brute realizate in fiecare dintre aceste conditii."

Comentariu: eliminarea limitarii bazei de impozitare a facut necesara modificarea corespunzatoare a articolului 24, alineatul (5) avand loc si in acest caz o largire a bazei de impozitare.

Articolul 26, respectiv sumele asupra carora nu se datoreaza contributie de asigurari sociale a suferit modificari minore dar care privesc fiecare alineat in parte , astfel ca acesta a fost inlocuit integral cu urmatorul continut:
"Art. 26. - (1) Contributia de asigurari sociale nu se datoreaza asupra sumelor reprezentand:
a) prestatii suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat, inclusiv cele acordate pentru accidente de munca si boli profesionale;
b) diurne de deplasare si de delegare, indemnizatii de delegare, detasare si transfer, precum si drepturi de autor;
c) participarea salariatilor la profit.
(2) Sumele asupra carora nu se datoreaza contributia de asigurari sociale, prevazute la alin.(1), nu se iau in considerare la stabilirea prestatiilor din sistemul public de pensii."

Alineatele (1) si (2) ale articolului 28, sunt puse de acord cu modificarile survenite anterior, astfel:
"Art. 28. - (1) Contributia individuala de asigurari sociale datorata de asiguratii prevazuti la art. 5 alin.(1) pct. I si II se retine integral din veniturile care constituie, conform art. 23 alin.(1), baza de calcul si/sau, dupa caz, din cuantumul indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate.
(2) Angajatorul calculeaza si vireaza lunar, la casa teritoriala de pensii in raza careia se afla sediul acestuia, contributia de asigurari sociale pe care o datoreaza bugetului asigurarilor sociale de stat impreuna cu contributiile individuale retinute de la asigurati."

Alineatul (3) ramane nemodificat, respectiv:
"(3) In cazul in care contributia lunara de asigurari sociale achitata de contribuabili este mai mare decat contributia datorata, suma platita in plus se regularizeaza ulterior, conform procedurilor stabilite de CNPAS."

La articolul 28, dupa alineatul (3) se adauga 4 noi alineate, alineatele (4), (5), (6) si (7), care introduc reglementari privind sistemul fondurilor de pensii administrate privat, cu urmatorul continut:
"(4) Din momentul inceperii activitati de colectare pentru sistemul fondurilor de pensii administrate privat contributia la fondul de pensii, care este parte din contributia individuala de asigurari sociale datorata la sistemul public de pensii, se vireaza de catre CNPAS fondurilor de pensii administrate privat.
(5) Lunar, pana cel tarziu in data de 20 a lunii urmatoare celei in care platitorii au depus declaratia privind evidenta nominala si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat, institutia de evidenta prevazuta de lege transmite fiecarui administrator lista nominala de virare a sumelor catre fondul de pensii pe care acesta il administreaza
(6) Lunar, pana cel tarziu in data de 20 a lunii urmatoare celei in care angajatorul a depus declaratia privind evidenta nominala si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat, institutia de evidenta prevazuta de lege vireaza catre fiecare fond de pensii administrat privat, de la bugetul asigurarilor sociale de stat, suma reprezentand contributiile individuale datorate acestor fonduri.
(7) CNPAS transmite catre ANAF informatii cu privire la sumele care au fost virate fondurilor de pensii administrate privat, pe fiecare angajator, in vederea executarii creantelor bugetare, potrivit legii."

Articolul 33, privind consecintele neplatii contributiei de asigurari sociale de catre asiguratii cu declaratie sau contract de asigurare la termenele stabilite care atragea neacordarea drepturilor la prestatii pana la achitarea contributiilor datorate si a majorarilor de intarziere aferente, se modifica si va avea urmatorul continut:
"Art. 33. - (1) Perioadele in care persoanele asigurate pe baza de declaratie sau contract de asigurare nu au achitat contributia de asigurari sociale datorata nu se valorifica la stabilirea pensiilor pana la achitarea acesteia, inclusiv a dobanzilor si penalitatilor aferente.
(2) Asiguratii prevazuti la art. 5 alin.(1) pct. IV si V care fac dovada ca in anul fiscal precedent nu au realizat venituri nu datoreaza contributie de asigurari sociale pentru perioada respectiva.
(3) In cazul in care asiguratii aflati in situatia prevazuta la alin.(2) au achitat contributia de asigurari sociale, aceasta nu se restituie, iar stagiul de cotizare realizat se valorifica la stabilirea prestatiilor de asigurari sociale."

Din pacate, este legiferata valorificarea fortata a unor sume platite in plus, in mod eronat, de catre contribuabil la bugetul asigurarilor de stat in locul restituirii sau compensarii acestora.

Alineatul (4), al articolului 35, din vechea redactare, privind reluarea dreptului la prestatii de asigurari sociale, altele decat pensiile, dupa redobandirea calitatii de asigurat ca urmare a realizarii unui nou stagiu de cotizare, prevazut de lege, pentru aceste prestatii, se abroga , astfel ca articolul ramane numai cu urmatoarele 3 alineate:
"Art. 35. - (1) Contractul de asigurare poate fi reziliat la initiativa oricareia dintre parti, conform clauzelor prevazute in contract.
(2) In cazul rezilierii contractului de asigurare, contributiile de asigurari sociale achitate nu se restituie, iar stagiul de cotizare realizat se valorifica la stabilirea dreptului de pensie.
(3) Calitatea de asigurat se redobandeste dupa incheierea unui nou contract de asigurare.”

Articolul 142, privind cheltuielile cu organizarea si functionarea sistemului public de pensii si ale procesului de administrare si gestionare a trecerii la fondurile de pensii private, se modifica , in principal prin majorarea quantum-ului acestora la 4 %, si se completeaza astfel:
"Art. 142. - (1) Cheltuielile privind organizarea si functionarea sistemului public de pensii se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat, in limita unui procent de pana la 4% aplicat asupra cheltuielilor anuale totale prevazute prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat, inclusiv asupra cheltuielilor din alte surse atrase, in conditiile legii.
(2) Sumele necesare administrarii si gestionarii procesului de afiliere la fondurile de pensii administrate privat, cele ocazionate de virarea contributiei la aceste fonduri, precum si celelalte cheltuieli aferente se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat, in limita procentului prevazut la alin.(1)."

Modificarile si completarile intra in vigoarea la data de 01.01.2008. Pana la data de 1 ianuarie 2008 ministerele implicate vor supune aprobarii, potrivit competentelor prevazute de lege, modificarea si completarea in mod corespunzator, dupa caz, a normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a altor acte normative date in executarea acestei legi.

Prezentam, in cele ce urmeaza, legislatia privind sistemul asigurarilor sociale din Romania in vigoare la data de 15.10.2007.


Prezentam, in cele ce urmeaza, legislatia privind sistemul asigurarilor sociale din Romania in vigoare la data de 15.10.2007.


ACTE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZA SISTEMUL PUBLIC DE PENSII SI ALTE DREPTURI DE ASIGURARI SOCIALE PRECUM SI LEGISLATIA AUXILIARA A ACESTUI DOMENIU


 

Acte normative care reglementează

sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

precum şi legislaţia auxiliară A ACESTUI domeniu

 

Actul

Monitor oficial

 

Titlu

Număr

Dată

Număr

1

Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei sociale

91

01.10.2007 

671

2

Ordonanţa cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007

40

24.08.2007 

584

3

Ordin pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001, cu modificările şi completările ulterioare

680

22.08.2007 

575

4

Lege pentru modificarea Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor

255

25.07.2007 

498

5

Lege pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

250

19.07.2007 

486

6

Lege privind fondurile de pensii administrate privat

411

18.07.2007 

482

7

Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

19

28.03.2007 

208

8

Ordin privind aprobarea Procedurilor de predare-primire la casele teritoriale de pensii a carnetelor de muncă aflate in păstrarea titularilor, in vederea aplicării prevederilor art. 160 alin. (6) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare

207

27.03.2007 

205

9

Lege a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007

487

29.12.2006 

1047

10

Hotărarea Guvernului privind acordarea unui ajutor bănesc unor categorii de pensionari care beneficiază de pensie din sistemul public de pensii

1612

24.11.2006 

951

11

Ordin pentru aprobarea Procedurii privind modul de eliberare a actelor doveditoare ale sporului pentru muncă prestata in timpul nopţii şi de valorificare a acestuia in procesul de stabilire si/sau de recalculare a drepturilor de pensie

687

25.09.2006 

801

12

Hotărarea Guvernului privind indexarea indemnizaţiei acordate in baza Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950-1961

1253

19.09.2006 

791

13

Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

69

18.09.2006 

788

14

Ordonanţa cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006

42

23.08.2006 

723

15

Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea art. 80 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

46

29.06.2006 

565

16

Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei in vederea creşterii copilului şi a Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii

44

23.06.2006 

545

17

Lege privind incadrarea unor locuri de muncă in condiţii speciale

226

13.06.2006 

509

18

Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996

39

05.06.2006 

486

19

Lege privind pensiile facultative

204

31.05.2006 

470

20

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 171/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale

186

22.05.2006 

440

21

Hotărarea Guvernului privind acordarea unui ajutor bănesc unor categorii de pensionari care beneficiază de pensie din bugetul asigurărilor sociale de stat

430

05.04.2006 

309

22

Ordonanţa de urgenţă pentru prelungirea aplicării prevederilor art. 167^1 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

24

30.03.2006 

287

23

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

44

10.03.2006 

220

24

Ordin pentru aprobarea procedurilor de predare/primire a carnetelor de muncă la casele teritoriale de pensii, in vederea aplicării prevederilor art. 160 alin. (6) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare

98

28.02.2006 

190

25

Lege privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică

8

17.01.2006 

39

26

Hotărarea Guvernului privind preluarea din carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat in sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001

1768

28.12.2005 

1183

27

Hotărarea Guvernului privind indexarea unor venituri ale populaţiei incepand cu luna ianuarie 2006

1765

28.12.2005 

1182

28

Lege privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor

578

20.12.2005 

1223

29

Ordonanţa de urgenţă privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

158

29.11.2005 

1074

30

Ordonanţa de urgenţă privind susţinerea familiei in vederea creşterii copilului

148

14.11.2005 

1008

31

Hotărarea Guvernului pentru indexarea indemnizaţiei acordate in baza Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950-1961

1049

14.09.2005 

831

32

Hotărarea Guvernului privind majorarea pensiilor agricultorilor incepand cu luna septembrie 2005

777

28.07.2005 

678

33

Lege recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei romane din decembrie 1989

341

20.07.2005 

645

34

Hotărarea Guvernului privind unele măsuri referitoare la recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat

733

19.07.2005 

632

35

Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pană la 6 martie 1945 din motive etnice

323

13.07.2005 

635

36

Hotărarea Guvernului privind unele măsuri referitoare la recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat

550

17.06.2005 

517

37

Ordonanţa de urgenţă privind infiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

50

15.06.2005 

509

38

Lege pentru modificarea art. 7 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pană la 6 martie 1945 din motive etnice

148

20.05.2005 

430

39

Lege privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din Romania

109

12.05.2005 

401

40

Ordonanţa de urgenţă privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat

4

07.02.2005 

119

41

Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare

848

07.01.2005 

22

42

Hotărarea Guvernului privind aprobarea Normelor metodologice de calcul al contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale

2269

04.01.2005 

5

43

Lege a contenciosului administrativ

554

07.12.2004 

1154

44

Lege privind fondurile de pensii administrate privat

411

09.11.2004 

1033

45

Hotărarea Guvernului privind efectuarea operaţiunilor de evaluare in vederea recalculării pensiilor din sistemul public, stabilite in fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, in conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000

1550

01.10.2004 

897

46

Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea art. 80 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

67

17.09.2004 

855

47

Hotărarea Guvernului pentru indexarea indemnizaţiei acordate in baza Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950-1961

1427

14.09.2004 

840

48

Hotărarea Guvernului privind majorarea in luna septembrie 2004 a pensiilor din sistemul public, stabilite anterior datei de 1 aprilie 2001

1346

01.09.2004 

807

49

Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

59

31.08.2004 

804

50

Hotărarea Guvernului privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii şi a unor venituri ale populaţiei incepand cu luna septembrie 2004

1297

27.08.2004 

792

51

Ordin pentru aprobarea instrucţiunilor privind completarea şi eliberarea certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de stat

399

06.08.2004 

714

52

Lege pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

352

29.07.2004 

683

53

Lege privind denominarea monedei naţionale

348

23.07.2004 

664

54

Lege privind pensiile ocupaţionale

249

05.07.2004 

600

55

Lege pentru completarea art. 169 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

276

29.06.2004 

574

56

Ordonanţa de urgenţă privind Codul de procedura fiscală

92

24.06.2004 

560

57

Hotărarea Guvernului privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat şi a unor venituri ale populaţiei incepand cu luna iunie 2004

808

28.05.2004 

480

58

Hotărarea Guvernului privind infiinţarea, organizarea şi funcţionarea comitetelor consultative de dialog civic pentru problemele persoanelor varstnice, in cadrul prefecturilor

499

19.04.2004 

338

59

Lege privind unele măsuri de protecţie socială acordate, ca urmare a restructurării Societăţii Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Romane - TAROM" - S.A., personalului aeronautic civil

89

06.04.2004 

305

60

Hotărarea Guvernului privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat şi a unor venituri ale populaţiei incepand cu luna martie 2004

263

09.03.2004 

205

61

Hotărarea Guvernului privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale

13

23.01.2004 

56

62

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

577

05.01.2004 

1

63

Hotărarea Guvernului pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe ţară garantat in plata

1515

22.12.2003 

920

64

Lege pentru scutirea de la plată a unor debite către bugetul asigurărilor sociale de stat

544

20.12.2003 

917

65

Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 417/2003 pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2003 privind majorarea pensiilor din sistemul public provenite din sistemul de asigurări sociale al agricultorilor

660

12.12.2003 

888

66

Lege a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004

519

04.12.2003 

864

67

Hotărarea Guvernului privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat şi a unor venituri ale populaţiei incepand cu luna decembrie 2003

1383

02.12.2003 

856

68

Ordonanţa de urgenţă privind protecţia maternităţii la locurile de muncă

96

27.10.2003 

750

69

Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale

107

26.10.2003 

747

70

Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2003 privind majorarea pensiilor din sistemul public provenite din sistemul de asigurări sociale al agricultorilor

417

11.09.2003 

648

71

Hotărarea Guvernului privind metodologia şi criteriile de incadrare a persoanelor in locuri de muncă in condiţii speciale

1025

10.09.2003 

645

72

Hotărarea Guvernului privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat şi a unor venituri ale populaţiei incepand cu luna septembrie 2003

1006

30.08.2003 

618

73

Ordonanţa de urgenţă privind majorarea pensiilor din sistemul public provenite din sistemul de asigurări sociale al agricultorilor

67

15.07.2003 

507

74

Hotărarea Guvernului privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale

771

08.07.2003 

492

75

Hotărarea Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei

737

07.07.2003 

483

76

Hotărarea Guvernului privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat şi a unor venituri ale populaţiei incepand cu luna iunie 2003

614

06.06.2003 

392

77

Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite in interes de serviciu şi in interes personal pe căile ferate romane

210

22.05.2003 

352

78

Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi pentru modificarea art. II şi III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2003

23

14.04.2003 

259

79

Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

9

17.03.2003 

167

80

Hotărarea Guvernului privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat şi a unor venituri ale populaţiei incepand cu luna martie 2003

218

05.03.2003 

144

81

Lege privind CODUL MUNCII

53

05.02.2003 

72

82

Lege a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003

632

03.12.2002 

871

83

Hotărarea Guvernului privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat şi a unor venituri ale populaţiei incepand cu luna decembrie 2002

1301

29.11.2002 

864

84

Ordonanţa de urgenţă privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate

150

20.11.2002 

838

85

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2002 pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R.

579

30.10.2002 

787

86

Hotărarea Guvernului privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950-1961

1114

18.10.2002 

763

87

Hotărarea Guvernului privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat şi a unor venituri ale populaţiei, incepand cu luna septembrie 2002

920

31.08.2002 

647

88

Ordonanţa de urgenţă privind colectarea creanţelor bugetare

61

30.08.2002 

644

89

Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/1999 privind unele facilităţi care se acorda Companiei Naţionale "Poşta Romană" - S.A. pentru plata drepturilor de protecţie socială la domiciliul beneficiarilor

516

18.07.2002 

522

90

Lege privind aprobarea ordonanţei de urgenţă nr. 40/2002, pentru recuperarea arieratelor bugetare

491

18.07.2002 

522

91

Hotărarea Guvernului privind aplicarea in luna iulie 2002 a celei de-a doua etape de recorelare a pensiilor din sistemul public

642

28.06.2002 

463

92

Lege privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale

346

27.06.2002 

454

93

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

338

25.06.2002 

446

94

Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

341

25.06.2002 

446

95

Lege privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950-1961

309

06.06.2002 

385

96

Hotărarea Guvernului privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat şi a unor venituri ale populaţiei incepand cu luna iunie 2002

518

31.05.2002 

367

97

Ordin pentru aprobarea Procedurii şi competentelor de acordare a inlesnirilor la plată creanţelor bugetare administrate de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale

216

21.05.2002 

337

98

Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor

233

30.04.2002 

296

99

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război

167

16.04.2002 

254

100

Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 171/2000 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

16

24.01.2002 

48

101

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

22

24.01.2002 

50

102

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 215/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război şi a Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război

770

11.01.2002 

14

103

Hotărarea Guvernului privind măsuri suplimentare de recorelare a pensiilor din sistemul public de pensii

1315

10.01.2002 

11

104

Hotărarea Guvernului privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice pentru cadrele militare in activitate

1294

29.12.2001 

849

105

Ordin privind modificarea Ordinului ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare

718

27.12.2001 

834

106

Lege a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2002

744

11.12.2001 

785

107

Hotărarea Guvernului privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii şi a unor venituri ale populaţiei, incepand cu luna decembrie 2001

1169

28.11.2001 

759

108

Instrucţiune privind eliberarea certificatelor de concediu medical in baza cărora se acorda indemnizaţiile de asigurări sociale

 

19.11.2001 

732

109

Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind eliberarea certificatelor de concediu medical in baza cărora se acorda indemnizaţiile de asigurări sociale

343

19.11.2001 

732

110

Hotărarea Guvernului privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii şi a unor venituri ale populaţiei pentru trimestrul III al anului 2001

781

27.08.2001 

502

111

Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare

518

14.08.2001 

464

112

Hotărarea Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărarii Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile şi metodologia de incadrare a locurilor de muncă in condiţii deosebite

676

30.07.2001 

424

113

Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

107

30.06.2001 

352

114

Ordin pentru aprobarea Normelor de aplicare a Hotărarii Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile şi metodologia de incadrare a locurilor de muncă in condiţii deosebite

352

07.06.2001 

300

115

Ordin pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare

340

18.05.2001 

257

116

Ordin pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi privind modificarea Ordinului ministrului muncii şi solidarităţii alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare

364

18.05.2001 

257

117

Hotărarea Guvernului pentru aprobarea criteriilor şi normelor de diagnostic clinic, diagnostic funcţional şi de evaluare a capacităţii de muncă pe baza cărora se face incadrarea in gradele I, II şi III de invaliditate

400

16.05.2001 

251

118

Hotărarea Guvernului pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor articolului 183 din Legea nr. 19/2000

403

25.04.2001 

209

119

Lege a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2001

191

18.04.2001 

194

120

Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

49

30.03.2001 

161

121

Hotărarea Guvernului privind indexarea pensiilor de asigurări sociale de stat, militare, ale agricultorilor şi a altor venituri ale populaţiei pentru trimestrul I al anului 2001

294

13.03.2001 

124

122

Hotărarea Guvernului privind criteriile şi metodologia de incadrare a locurilor de muncă in condiţii deosebite

261

06.03.2001 

114

123

Hotărarea Guvernului privind aprobarea statutului Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale

258

05.03.2001 

110

124

Hotărarea Guvernului pentru modificarea art. 2 din Hotărarea Guvernului nr. 845/2000 privind unele măsuri de protecţie socială referitoare la pensiile de asigurări sociale de stat, in lunile septembrie-decembrie 2000

1286

18.12.2000 

675

125

Ordonanţa de urgenţă privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2000

261

14.12.2000 

656

126

Hotărarea Guvernului pentru aprobarea Listei cuprinzand urgentele medico-chirurgicale, precum şi bolile infectocontagioase din grupa A, pentru care asiguraţii beneficiază de indemnizaţie pentru incapacitate temporara de muncă fără condiţii de stagiu de cotizare

1186

05.12.2000 

631

127

Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război şi a Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război

215

25.11.2000 

606

128

Hotărarea Guvernului privind aprobarea statutului Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale

1065

17.11.2000 

576

129

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate in străinătate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare

189

08.11.2000 

553

130

Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

171

27.10.2000 

531

131

Hotărarea Guvernului privind unele măsuri de protecţie socială referitoare la pensiile de asigurări sociale de stat, in lunile septembrie-decembrie 2000

845

29.09.2000 

475

132

Hotărarea Guvernului privind corectarea, in luna septembrie 2000, a pensiilor agricultorilor şi a ajutoarelor sociale acordate conform legislaţiei de pensii

753

05.09.2000 

442

133

Lege privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern

147

28.07.2000 

354

134

Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

315

22.05.2000 

223

135

Hotărarea Guvernului privind recorelarea pensiilor de asigurări sociale de stat

332

27.04.2000 

183

136

Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

41

27.04.2000 

183

137

Lege privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

19

01.04.2000 

140

138

Lege (Decret-lege) privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate in străinătate ori constituite in prizonieri

118

09.04.1999 

50

 

 

 


dr. Lucian Popescu, conferentiar universitar
Universitatea Spiru HaretNote:
1 Ordonanta de urgenta nr. 91/2007 a Guvernului Romaniei pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul protectiei sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 671/01.10.2007.

2 Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140/2000, rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 183/2000, si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 580/2002, cea mai recenta modificare fiind prin Ordonanta de urgenta nr. 91 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul protectiei sociale publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 671/2007.

3 Redam pentru cei interesati, pentru comparatie, continutul alineatului inainte de modificare:
"art. 5. - (1), punctul V - Persoanele care realizeaza prin cumul venituri brute pe an calendaristic, echivalente cu cel putin 3 salarii medii brute, si care se regasesc in doua sau mai multe situatii prevazute la pct. IV" (ramas nemodificat).

4 Continutul alineatului inainte de modificare a fost:
"art. 5. - (2) - Se pot asigura in sistemul public, pe baza de contract de asigurare sociala, in conditiile prezentei legi, persoanele care se regasesc in situatiile prevazute la alin. (1) si care doresc sa isi completeze venitul asigurat, precum si alte persoane care nu se regasesc in situatiile prevazute la alin. (1) si care nu se afla in plata unor prestatii de asigurari sociale in sistemul public de pensii".

5 Continutul articolului inainte de abrogare a fost:
"art. 6. - (11) - Declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat constituie titlu de creanta si devine titlu executoriu la data la care creanta bugetara este scadenta conform legii".

6 Continutul alineatului inainte de inlocuire a fost:
"art. 6. - (2) - Persoanele prevazute la art. 5 alin. (1) pct. IV si V, care au implinit varsta de 18 ani, sunt obligate sa depuna declaratia de asigurare la casa teritoriala de pensii in raza careia se afla domiciliul asiguratului, in termen de 30 de zile de la incadrarea in situatiile mentionate".

7 Continutul alineatului inainte de modificare a fost:
"art. 6. - (3) - Se excepteaza de la obligativitatea depunerii declaratiei de asigurare persoanele prevazute la art. 5 alin. (1) pct. IV si V, daca beneficiaza de una dintre categoriile de pensii prevazute de prezenta lege sau daca se regasesc in situatiile prevazute la art. 5 alin. (1) pct. I, II si III".

8 Continutul alineatului inainte de modificare a fost:
"art. 7. - (1) - In sistemul public prestatiile de asigurari sociale reprezinta venit de inlocuire pentru pierderea totala sau partiala a veniturilor profesionale, ca urmare a batranetii, invaliditatii, accidentelor, bolii, maternitatii sau decesului, denumite in continuare riscuri asigurate".

9 Continutul alineatului inainte de modificare a fost:
"art. 7. - (2) - Prestatiile de asigurari sociale se acorda sub forma de: pensii, indemnizatii, ajutoare, alte tipuri de prestatii prevazute de lege, corelative cu obligatiile privind plata contributiei de asigurari sociale".

10 Continutul alineatului inainte de abrogare a fost:
"art. 7. - (3) - In sistemul public asiguratii nu pot beneficia concomitent de doua sau mai multe prestatii de asigurari sociale pentru acelasi risc asigurat, cu exceptia celor pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca".

11 Continutul articolului inainte de abrogare a fost:
"art. 10. - In Romania se pot organiza si pot functiona societati private de asigurari sociale, reglementate prin lege speciala".

12 Continutul alineatului inainte de modificare a fost:
"art. 23. - (1) - Baza lunara de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale in cazul asiguratilor o constituie:
a) salariile individuale brute, realizate lunar, inclusiv sporurile si adaosurile, reglementate prin lege sau prin contractul colectiv de munca, in cazul asiguratilor prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. I, sau veniturile brute de natura drepturilor salariale realizate lunar de asiguratii prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. II;
b) venitul lunar asigurat, prevazut in declaratia sau in contractul de asigurare sociala, care nu poate fi mai mic de o patrime din salariul mediu brut"
. 13 Lege nr.571/2003 privind aprobarea Codului fiscal (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.927 din 23/2003) modificata prin O.G. nr.83/2004 (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.793/2004) aprobata cu modificari prin Legea 494/2004 (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.1092/2004) precum si prin O.G. nr.123/2004 (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.1154/2004), O.U.G. nr.138/2004 (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.1281/2004), O.U.G. 24/2005 (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.263/2005), Legea 96/2005 (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.325/2005), Legea 163/2005 (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.466/2005), Legea 247/2005 (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.653/2005 si 294/2006), O.U.G. 203/2005 (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.1193/2005), O.U.G. nr.21/2006 (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 269/2006), O.U.G. nr.33/2006 (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 374/2006), Legea nr.343/2006 (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 662/2006 si M.Of. nr. 765/2006), O.G. nr.43/2006 (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 722/2006), H.G. nr.1.514/2006 (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 935/2006), O.U.G. nr.110/2006 (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. nr. 1028/2006) si O.U.G. nr.22/2007 (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.230/2007).

14 Continutul alineatului inainte de abrogare a fost:
"art. 23. - (3) - Baza de calcul prevazuta la alin. (1) si (2) este venitul brut realizat lunar".

15 Continutul alineatului inainte de modificare a fost:
"art. 24. - (1) - Baza lunara de calcul, la care angajatorul datoreaza contributia de asigurari sociale, o constituie fondul total de salarii brute lunare realizate de asiguratii prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. I si II".

16 Continutul alineatului inainte de abrogare a fost:
"art. 24. - (3) - Baza de calcul prevazuta la alin. (1) si (2) nu poate fi mai mare decat produsul dintre numarul mediu al asiguratilor din luna pentru care se calculeaza contributia si valoarea corespunzatoare a 5 salarii medii brute".

17 Limitarea contributiei de asigurari sociale individuale (angajati) a fost eliminata prin Legea nr. 250/2007 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 486/2007.

18 Continutul alineatului inainte de abrogare a fost:
"art. 24. - (4) - Prevederile alin. (3) se aplica si in cazul bugetului Fondului pentru plata ajutorului de somaj".

19 Cu aceasta abrogare, provocarea lansata in articolul ”CALCULUL SALARIILOR IN ANUL 2007 (VERIFICATI-VA SALARIUL !)” de pe site-ul www.DreptOnline.ro ramane fara obiect.

20 Redam pentru comparatie, continutul alineatului inainte de modificare:
"art. 24. - (5) - In situatia depasirii plafonului prevazut la alin. (3), in cazul angajatorilor care datoreaza contributie asupra unui fond total de salarii realizat in conditii diferite de munca, baza de calcul la care se datoreaza contributia de asigurari sociale, corespunzatoare fiecarei conditii de munca, se stabileste proportional cu ponderea, in fondul total de salarii, a drepturilor salariale realizate in fiecare dintre conditiile de munca".

21 Redam pentru comparatie, continutul articolului inainte de modificare:
"art. 26. - (1) - Contributia de asigurari sociale nu se datoreaza sumelor reprezentand:
a) prestatii de asigurari sociale care se suporta din fondurile asigurarilor sociale sau din fondurile angajatorului si care se platesc direct de acesta, potrivit prezentei legi;
b) drepturile platite potrivit dispozitiilor legale, in cazul incetarii raporturilor de munca, incetarii raporturilor de serviciu ale functionarilor publici, incetarii mandatului sau a calitatii de membru cooperator, altele decat cele acordate potrivit legii pentru perioada de preaviz;
c) diurnele de deplasare si de delegare, indemnizatiile de delegare, detasare si transfer, precum si drepturile de autor;
d) sumele reprezentand participarea salariatilor la profit;
e) premii si alte drepturi exceptate prin legi speciale.
(2) Sumele asupra carora nu se datoreaza contributia de asigurari sociale, prevazute la alin.(1) lit. b)- e), nu se iau in considerare la stabilirea cuantumului prestatiilor de asigurari sociale"
.

22 Prezentam pentru comparatie, continutul alineatelor inainte de modificare:
"art. 28. - (1) - Contributia individuala de asigurari sociale, datorata de asiguratii prevazuti la art. 5 alin.(1) pct. I si II, se retine integral din salariul sau, dupa caz, din venitul brut lunar al asiguratului si se vireaza lunar de angajator la casa teritoriala de pensii in raza careia se afla sediul acestuia.
(2) Angajatorul calculeaza si vireaza lunar contributia de asigurari sociale pe care o datoreaza bugetului asigurarilor sociale de stat, impreuna cu contributiile individuale retinute de la asigurati
.

23 Continutul articolului inainte de modificare a fost:
"art. 33. - Neplata contributiei de asigurari sociale de catre asiguratii cu declaratie sau contract de asigurare la termenele stabilite atrage neacordarea drepturilor la prestatii pana la achitarea contributiilor datorate si a majorarilor de intarziere aferente".

24 Prezentam pentru comparatie, continutul alineatului inainte de abrogare:
"art. 35. - (4) - Dupa redobandirea calitatii de asigurat dreptul la prestatii de asigurari sociale, altele decat pensiile, se reia dupa realizarea unui nou stagiu de cotizare, prevazut de lege, pentru aceste prestatii".

25 Articolul a prezentat inainte de modificare urmatorul continut:
"art. 142. - Cheltuielile privind organizarea si functionarea sistemului public se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat, in limita unui procent de 3% aplicat asupra cheltuielilor anuale totale prevazute prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat, inclusiv asupra cheltuielilor din alte surse atrase, in conditiile legii”.

14-11-2007Comentarii introduseIntroducere comentariu 10-04-2020  


Nu poti introduce un comentariu nou fara a fi inregistrat.
Pentru a te inregistra ca membru intra aiciAlte articole

Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
58 useri online

Useri autentificati: