DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 14/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, legea nr. 275/2007

[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 700 din 17/10/2007

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 14 din 7 martie 2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 187 din 19 martie 2007, cu urmatoarele modificari si completari:
1. La articolul I punctul 3, alineatele (3) si (4) ale articolului 12 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3) De drepturile prevazute la alin. (1) si (2) beneficiaza, la cerere, unul dintre parinti, persoana careia i s-a incredintat copilul in vederea adoptiei, persoana care a adoptat copilul sau care are copilul in plasament ori in plasament in regim de urgenta, precum si persoana care a fost numita tutore, cu exceptia asistentului maternal profesionist.
(4) De drepturile prevazute la alin. (1) lit. a) - g) si la alin. (2) nu pot beneficia persoanele care au in acelasi timp si calitatea de asistent personal pentru acelasi copil sau care primesc indemnizatia prevazuta la art. 41 alin. (3)."
2. La articolul I punctul 3, dupa alineatul (4) al articolului 12 se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu urmatorul cuprins:
"(41) Pe perioada acordarii dreptului prevazut la alin. (1) lit. b), pentru ceilalti copii aflati in ingrijire spre crestere si educare, persoana indreptatita beneficiaza si de drepturile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007."
3. La articolul I punctul 3, alineatul (6) al articolului 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(6) Cuantumul indemnizatiilor si ajutoarelor prevazute la alin. (1) lit. b), e) - g) si la alin. (2) se actualizeaza anual cu indicele cresterii preturilor de consum prin hotarare a Guvernului."
4. La articolul I punctul 4, alineatul (3) al articolului 121 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Perioada in care o persoana beneficiaza de drepturile prevazute la art. 12 alin. (1) lit. b) constituie perioada asimilata stagiului de cotizare in vederea stabilirii drepturilor de pensii prevazute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si pentru stabilirea drepturilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007."
5. La articolul I, dupa punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 41, cu urmatorul cuprins:
"41. Dupa articolul 121 se introduce un nou articol, articolul 122, cu urmatorul cuprins:
«Art. 122. - (1) Drepturile prevazute la art. 12 alin. (1) lit. b) se acorda persoanelor indreptatite aflate in una din urmatoarele situatii:
a) au beneficiat de concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului pentru copilul pentru care se solicita dreptul;
b) au realizat venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pe o perioada de 12 luni in ultimul an inainte de solicitarea dreptului.
(2) Cele 12 luni prevazute la alin. (1) lit. b) pot fi constituite integral si din perioade asimilate dupa cum urmeaza:
a) si-au insotit sotul/sotia trimis/trimisa in misiune permanenta in strainatate;
b) au beneficiat de indemnizatie de somaj, stabilita conform legii;
c) au beneficiat de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, potrivit legii;
d) au realizat perioade asimilate stagiului de cotizare in sistemul public de pensii, in conditiile prevazute la art. 38 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) au realizat perioade de stagiu de cotizare in sistemul public de pensii in conditiile prevazute de actele normative cu caracter special care reglementeaza concedierile colective;
f) au beneficiat de pensii de invaliditate;
g) au beneficiat de concediu fara plata pentru a participa la cursuri de formare si perfectionare profesionala din initiativa angajatorului sau la care acesta si-a dat acordul, organizate in conditiile legii;
h) au lucrat cu contract individual de munca in strainatate, pe baza acordurilor guvernamentale bilaterale incheiate de Romania cu alte state sau in baza Regulamentului CE nr. 1.408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate sociala lucratorilor salariati, lucratorilor independenti si membrilor familiilor lor care se deplaseaza in interiorul Comunitatii;
i) se afla in perioada de intrerupere temporara a activitatii, din initiativa angajatorului, fara incetarea raportului de munca, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, potrivit legii.»"
6. La articolul I, dupa punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 61, cu urmatorul cuprins:
"61. La articolul 24, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«a) scutire de impozit pe veniturile din salarii si indemnizatii de natura salariala;»"
7. La articolul I, dupa punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 71, cu urmatorul cuprins:
"71. La articolul 41, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:
«(21) Invalizii de razboi care au si calitatea de persoane cu handicap grav si sunt pensionari de invaliditate gradul I beneficiaza atat de dreptul prevazut la alin. (2), cat si de dreptul prevazut la art. 3 din Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificarile si completarile ulterioare.»"
8. La articolul I punctul 9, alineatul (5) al articolului 50 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Centrele publice pentru persoane cu handicap se infiinteaza si functioneaza ca structuri cu sau fara personalitate juridica, in subordinea consiliilor judetene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in structura directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului, cu avizul si sub indrumarea metodologica a Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap."
9. La articolul I, dupa punctul 14 se introduce un nou punct, punctul 141, cu urmatorul cuprins:
"141. La articolul 57, alineatul (11) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«(11) Cuantumul drepturilor se actualizeaza anual cu indicele cresterii preturilor de consum, prin hotarare a Guvernului.»"
10. La articolul I, dupa punctul 15 se introduce un nou punct, punctul 151, cu urmatorul cuprins:
"151. La articolul 84, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«(5) Criteriile medicopsihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea in grad de handicap sunt aprobate prin ordin comun al ministrului sanatatii publice si al ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse, la propunerea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, pana la 30 noiembrie 2007.»"
11. La articolul II, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. II. - (1) Drepturile prevazute la art. 12 alin. (1) lit. a), b), e), f) si g) si la alin. (2) din Legea nr. 448/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se acorda, potrivit legii, daca cererea de acordare a acestora, insotita de documentele doveditoare, se depune de catre persoana indreptatita in termen de maximum 180 de zile de la intrarea in vigoare a legii, indiferent de anul nasterii copilului, daca acesta nu a implinit inca varsta de 2, 3 si, respectiv, 7 ani, dupa caz."
12. La articolul II, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Pentru asigurarea in anul 2007 a fondurilor necesare aplicarii art. 12 alin. (1) lit. a), b), e), f) si g) si alin. (2) din Legea nr. 448/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se autorizeaza Ministerul Economiei si Finantelor ca, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, sa introduca modificarile ce decurg din aplicarea prevederilor acestei legi in structura bugetului de stat si a bugetului Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse pe anul 2007." Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.


Nu este

-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
29 useri online

Useri autentificati: