DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Fondul ProprietateaText preluat de pe site-ul oficial al Fondului Proprietatea: www.fondulproprietatea.ro


Romania este singura tara din Estul Europei unde se incearca o solutie de restituire - la valoarea ei reala ! - a proprietatii confiscate de statul comunist. Fondul Proprietatea este acesta solutie.

Avand in vedere cadrul legal referitor la regimul juridic aplicabil imobilelor nationalizate si complexitatea problemelor aparute in practica - mai ales in cazurile in care restituirea in natura nu este posibila -, a fost necesara crearea unui sistem eficient si rapid de acordare a unor despagubiri echitabile.

S.C. Fondul "Proprietatea" S.A. s-a constituit pentru asigurarea resurselor financiare necesare despagubirii persoanelor expropriate abuziv. Despagubirea se face in actiuni, reprezentind valoarea actuala a imobilelor care nu se restituie in natura.

Peste jumatate din cererile de acordare de actiuni la Fondul Proprietatea vor fi solutionate pana la sfarsitul anului 2006, potrivit estimarilor reprezentantilor Guvernului, a declarat astazi presedintele Comisiei de buget-finante a Senatului, senatorul Varujan Vosganian.

Derularea in continuare a procesului nu va fi ingreunata, pentru ca restul actiunilor vor ramane in proprietatea statului, care le va acorda solicitantilor pe masura solutionarii cererilor, a afirmat Vosganian, dupa o intalnire a membrilor Comisiei cu reprezentanti ai Bursei de Valori Bucuresti si ai Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

La discutiile privind Fondul Proprietatea au participat presedintele Comitetului Bursei, Septimiu Stoica, directorul general al BVB, Stere Farmache, presedintele CNVM, Gabriela Anghelache, vicepresedintele CNVM, Paul Miclaus, presedintele Fondului Proprietatea, Nicolae Ivan, precum si Ministrul pentru relatia cu Parlamentul, Bogdan Olteanu.

Potrivit lui Vosganian, pana in prezent au fost incheiate procedurile pentru 14.000 de actionari, care au primit titluri cu o valoare echivalenta cu 400 de milioane de euro, respectiv 10% din activul fondului.

In urma indeplinirii unor etape strict determinate de lege, titularii drepturilor de despagubire vor deveni actionari ai Fondului Proprietatea.1. Persoane indreptatite sa detina participatii la Fondul Proprietatea
Dreptul de a detine participatii la Fondul Proprietatea apartine tuturor persoanelor fizice carora li s-au acordat, ori li se vor acorda, despagubiri prin echivalent, in baza unor legi speciale de retrocedare, dupa cum urmeaza:
 • (i) Legea Nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 22 decembie 1989, republicata, inclusiv despagubirile aferente pretentiilor rezultate din aplicarea art. 32 din Legea 10/2001;
 • (ii) Ordonanta de urgenta a Guvernului Nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • (iii) Ordonanta de urgenta a Guvernului Nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • (iv) Legea Fondului funciar Nr. 18/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
 • (v) Legea Nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si cele forestiere.

  2. Cadrul juridic aplicabil Fondului Proprietatea
  Infiintarea si functionarea Fondului Proprietatea sunt guvernate, in principal, de urmatoarele acte normative:

  Legea Nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente-Titlul VII ("Legea 247/2005");

  Hotararea Guvernului Nr. 1481/2005 privid infiintarea Societatii Comerciale "Fondul Proprietatea" S.A. ("HG 1481/2005") avand anexat Actul Constitutiv al Fondului Proprietatea ("Actul Constitutiv");

  Legea Nr. 297/2004 privind piata de capital ("Legea 247/2004");

  Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare ("CNVM") nr. 15/2004 privind autorizarea si functionare a societatilor de administrare a investitiilor, a organismelor de plasament colectiv si a depozitarilor ("Regulamentul 15/2004");

  Legea Nr. 31/1990 privind societatile comerciale ("Legea 31/1990").

  3. Fondul Proprietatea caracteristici


  3.1 Natura juridica
  (i) Fondul Proprietatea este o societate comerciala pe actiuni, constituita in conformitate cu dispozitiile Titlului VII al Legii 247/2005, HG 1481/2005 si ale Legii nr. 31/1990.

  Fondul Proprietatea are personalitate juridica de la data inmatricularii sale la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti.

  (ii) Fondul Proprietatea este societate de investitii

  Fiind o "societate de investitii de tip inchis", Fondul Proprietatea urmeaza sa emita un numar de actiuni limitat la valoarea estimata a despagubirilor ce vor fi acordate. Aceste actiuni vor fi rascumparabile, in baza prevederilor generale ale Legii 31/1990.

  3.2. Sediul
  Sediul Fondului Proprietatea este in Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sector 1.

  3.3. Durata
  Conform dispozitiilor statutare, Fondul Proprietatea este infiintat pentru o durata de 10 ani, cu posibilitatea prelungirii ei, conform dispozitiilor legale aplicabile societatilor comerciale.

  3.4. Capitalul social
  Capitalul social al Fondului Proprietatea este, la data infiintarii acestuia, in suma de 14.240.540.675 RON.

  Capitalul social este constituit, in principal, ca urmare a aportului unor pachete de actiuni detinute in portofoliul autoritatilor publice, emise de societati comerciale de nationalitate romana.

  Capitalul social initial urmeaza a fi majorat cu sumele rezultate din:
 • incasarea anumitor creante
 • recuperarea anumitor drepturi ale Romaniei, care decurg din acorduri de comert si cooperare internationala
 • activitatea de instrainare a unor participatii ale statului detinute la o serie societati comerciale.

  Capitalul social va fi majorat treptat, pe masura incasarii acestor sume, precum si prin raportare la valoarea estimata a despagubirilor acordate.

  3.5 Actiunile emise de Fondul Proprietatea
  Valoarea nominala a unei actiuni emise de Fondul Proprietatea este de 1 RON.

  Actionarul initial unic al Fondului Proprietatea este statul roman.

  Actiunile emise de Fondul Proprietatea vor fi transferate, cu titlu gratuit, detinatorilor de titlurilor de despagubire emise la data constituirii Fondului, dobanditorilor ulteriori ai acestora sau persoanelor despagubite prin decizii emise ulterior infiintarii Fondului Proprietatea. Numarul actiunilor transferate va fi stabilit prin raportare la valoarea titlurilor de despagubire detinute.

  Actiunile Fondului Proprietatea vor putea fi tranzactionate de catre titularii acestora, in mod liber, pe pietele reglementate. In acest scop, Fondul Proprietatea va initia procedura legala pentru admiterea actiunilor la tanzactionare pe piata operata de Bursa de Valori Bucuresti. Prin valorificarea actiunilor - fie prin vanzarea acestora, fie prin obtinerea de dividende anuale rezultate din activitatea desfasurata de Fondul Proprietatea -, se va realiza despagubirea efectiva a fostilor proprietari ai imobilelor nationalizate, care nu au putut fi restituite in natura.

  3.6 Dobandirea calitatii de actionar
  Dobandirea actiunilor Fondului Proprietatea se realizeaza pe baza conversiei titlurilor de despagubire in actiuni. Conversia se face pe baza unui algoritm de calcul stabilit prin ordin al Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor ("Comisia Centrala") - organism infiintat conform Legii nr. 247/2005, sub autoritatea Cancelariei Primului Ministru.

  Titlurile de despagubire sunt certificate acordate de catre Comisia Centrala. Ele incorporeaza drepturile de creanta corespunzatoare drepturilor de despagubire acordate.

  Aceste titluri se emit titularilor drepturilor la despagubire recunoscute sau in curs de recunoastere, conform legilor speciale. Ele se acorda in urma verificarilor de legalitate, cu privire la situatia juridica a imobilului, efectuate de Secretariatul Comisiei Centrale. Valoarea acestora este stabilita pe baza unui raport efectuat de un evaluator autorizat independent.

  4. Aspecte privind functionarea Fondului Proprietatea
  Functionarea Fondului Proprietatea este asigurata de organele sale corporative, astfel:
 • (i) Conducerea Fondului Proprietatea

  Adunarea Generala a Actionarilor - organul deliberativ principal, insarcinat cu atributiile prevazute de legea generala, Legea 31/1990 si de legea speciala in domeniul pietei de capital, Legea 297/2004.

  Participa la Adunarea Generala a Actionarilor, avand drept de vot, orice persoana careia i s-au transferat actiuni in baza titlului de despagubire detinut.
 • (ii) Administrarea Fondului Proprietatea

  Va fi organizata in doua etape:

  Pana la desemnarea societatii de administrare selectate, Fondul Proprietatea este administrat provizoriu de Ministerul Finantelor Publice, prin Consiliul de Supraveghere. Acesta va avea atributiile prevazute de Legea 31/1990, precum si de Legea 297/2004.

  Dupa selectarea sa prin licitatie publica internationala, o societate de administrare va prelua prerogativele de administrator al Fondului Proprietatea.

  Primul Presedinte al Consiliului de Supraveghere al Fondului Proprietatea a fost domnul Nicolae Ivan.

  Incepand cu data de 8 mai 2006, Presedintele Consiului de Supraveghere al Fondului Proprietatea este domnul Alexandru Nicolae Paunescu.
 • (iii) Controlul Fondului Proprietatea

  Consiliul de Supraveghere are principala atributie de a supraveghea derularea contractului de administrare, incheiat intre Fondul Proprietatea si societatea de administrare selectata

  Dupa transferul administrarii Fondului Proprietatea catre o societatea de administrare, Consiliul de Supraveghere va detine competente specifice functiei de cenzor, precum si alte atributii, printre care:

  - supunerea spre aprobarea adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, a raportului cu privire la activitatea Fondului Proprietatea, situatiile financiare anuale pe anul precedent, precum si proiectul de buget de venituri si cheltuieli al Fondului proprietatea, pe anul in curs;
  - primirea de rapoarte periodice din partea societatii de adminstrare, in scopul urmaririi contractului de administrare
  - aprobarea infiintarii de sedii secundare;
  - aprobarea conversiei actiunilor, dintr-o categorie in alta.

  Situatiile financiare anuale ale Fondului Proprietatea vor fi auditate, in conditiile legii, de catre persoane fizice autorizate de Camera Auditorilor Financiari din Romania.  Alte informatii utile
  Termeni juridici, grupare tematica

 • Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  36 useri online

  Useri autentificati: