DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Liberul acces la informatiile de interes public reglementat de Legea nr. 544/2001. Regimul juridic al petitiei reglementat de OG nr. 27/2002. Diferentieri. Conditii de obligare a autoritatii publice la plata daunelor morale in temeiul Legii nr. 544/

Jurisprudenta, spete
Contencios administrativ [22 decizii]
Drept Civil [204 decizii]
Drept Comercial [13 decizii]
Drept international privat [1 decizii]
Drept Penal [58 decizii]
Dreptul Familiei [52 decizii]
Dreptul Muncii [32 decizii]
Procedura Civila [66 decizii]
Procedura Penala [4 decizii]
Proprietate intelectuala [10 decizii]
TOTAL [462 decizii]
Cautare jurisprundenta, spete:    

Drept OnLine pune la dispozitia tuturor specialistilor din domeniul juridic o colectie de decizii, sentinte din practica judiciara. Pentru a regasi un anumit text puteti utiliza mecanismul de cautare, prin introducerea unui criteriu sau prin alegerea domeniului de Drept.

Sistemul de practica judiciara are un caracter pur consultativ, avand un rol de informare, neavand un caracter oficial.


Detaliu speta


Liberul acces la informatiile de interes public reglementat de Legea nr. 544/2001. Regimul juridic al petitiei reglementat de OG nr. 27/2002. Diferentieri. Conditii de obligare a autoritatii publice la plata daunelor morale in temeiul Legii nr. 544/

Curtea de Apel Cluj

Data: 08-11-2007


Decizia civila nr. 1989 din 8 noiembrie 2007, Curtea de Apel Cluj

1. Calificarea cererii vizand comunicarea copiilor dupa contractele administrative ce vizeaza punerea in valoare si administrarea unui bun public de catre autoritatea administratiei publice locale ca fiind o petitie guvernata de OG nr. 27/2007 este gresita. Atata vreme cat o persoana nu sesizeaza o autoritate publica in vederea semnalarii unei situatii personale sau de interes public care sa impuna rezolvarea acesteia in sensul luarii unor masuri, imbunatatirea activitatii autoritatii etc. ci vizeaza comunicarea ori solicitarea de informatii fara sa se invoce un interes personal ori fara sa se indice expres ca este formulata in nume propriu sau in numele unor colective de persoane si care se refera la activitatea si modul de organizare a autoritatii sau institutiei publice sesizate, cererea se incadreaza si se califica ca fiind o solicitare de a obtine informatii de interes public grefata pe Legea nr. 544/2001.

2. Cererea privind daunele morale si/sau patrimoniale trebuie dovedita prin prezentarea elementelor de fapt si de drept care au relevanta asupra atributelor personale nepatrimoniale lezate iar daunele patrimoniale trebuie dovedite cu mijloace legale de proba. (OG nr. 27/2002, art. 1-2; Legea nr. 554/2001, 1-2, art. 22)

Prin sentinta civila nr. 1737 din 6 iunie 2007 pronuntata de Tribunalul Maramures Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal in dosarul nr. 2677/100/2007 s-a admis in parte actiunea reclamantei S.C. "W." S.R.L. SATU MARE impotriva paratului D.T. Primarul Comunei Remeti si, ca o consecinta, a fost obligat paratul sa furnizeze reclamantei informatiile cerute la alineatul II al cererii nr. 151/18.04.2007. S-a respins cererea pentru daune morale.

Pentru a hotari astfel, prima instanta a retinut ca cererea formulata de reclamanta la data de 18.04.2007, intruneste partial conditiile prevazute de Legea nr. 544/2001, respectiv solicitarea ce vizeaza comunicarea copiilor dupa contractele de administrare anuale incheiate de Ocolul Silvic Sighetu Marmatiei referitoare la administrarea padurii Remeti pentru perioada 2002-2007 nu se incadreaza in sfera informatiilor de interes public, ci aceasta solicitare poate fi calificata ca fiind o petitie in sensul prevazut de OG nr. 27/2002, iar nerespectarea termenelor de solutionare a unei astfel de petitii constituie conform art. 15 lit. a din aceasta ordonanta abatere disciplinara.

Cat priveste solicitarea din alineatul al II-lea al cererii ce vizeaza informatii in legatura cu sumele de bani pe care Primaria Remeti le-a achitat Ocolului Silvic Sighet pentru administrarea padurilor comunei s-a retinut ca aceasta solicitare se inscrie in sfera de aplicare a Legii nr. 544/2001, in special art. 2 lit. b, si ca paratul nu a raspuns la cererea intemeiata a reclamantei pentru a obtine informatii de interes public in baza acestei legi.

In ceea ce priveste cererea pentru obligarea paratului la plata unor daune morale de 500 lei sa statuat ca reclamanta nu a motivat in ce consta prejudiciul a carui reparare s-a cerut si ca in lipsa unor astfel de elemente, instanta de fond nu a fost in masura sa stabileasca care au fost valorile sociale lezate cauzate de lipsa raspunsului ce trebuia furnizat de parat. S-a mai evidentiat ca instantei de fond i-a fost imposibil sa aprecieze intensitatea si gravitatea atingerii aduse acestor valori, astfel ca nu s-a putut stabili nici intinderea compensatiei ce ar trebui acordata reclamantei.

Impotriva acestei sentinte reclamanta a declarat recurs, in termen legal, criticand respingerea cererii privind solicitarea de a obtine informatii de interes public in legatura cu contractele de administrare anuale incheiate de OS Sighet ce privesc administrarea padurii Remeti pentru perioada 2002-2007 si daunele morale in valoare de 500 lei.

In ceea ce priveste primul aspect reclamanta arata ca a solicita o copie dupa un act public nu constituie o petitie asa cum arata instanta de fond, reclamanta neformuland o cerere ci solicitand copii dupa documente care privesc administrarea unui bun public, sens in care aceste informatii nu sunt exceptate de la accesul liber conform art. 12 din Legea nr. 544/2001.

Totodata, cu referire la cel de-al doilea aspect , reclamanta a aratat ca paratul a avut o atitudine pasiva, nu s-a prezentat in proces, recurenta fiind nevoita astfel sa-l actioneze pentru alte 15 cazuri de nerespectare a Legii nr. 544/2001, aspect adus la cunostinta judecatorului fondului prin actul de sesizare a instantei. A mai invederat ca prin respingerea cererii privind plata daunelor morale a fost incurajat paratul sa incalce legea, intrebandu-se la final daca respectarea Legii nr. 544/2001 este facultativa.

Paratul legal citat nu a depus intampinare dar s-a prezentat personal in fata Curtii invederand oral ca nu a raspuns solicitarii reclamantei recurente dar ca in termen de 3 zile va formula un raspuns. A mai invocat faptul ca societatea reclamanta s-a adresat cu numeroase petitii in vederea comunicarii a mai multor informatii motiv pentru care a fost in imposibilitate de a raspunde la ele.

Examinand recursul in limitele aratate de recurenta-reclamanta, tinand seama de motivele invocate si a dispozitiilor legale pertinente incidente in materie, Curtea retine ca este fondat in limitele si pentru considerentele ce urmeaza:

1. In ceea ce priveste primul aspect criticat, Curtea constata ca sentinta instantei de fond a fost data cu incalcarea si aplicare gresita a dispozitiilor Legii nr. 544/2001 motiv de recurs incadrat de Curte conform art. 306 alin. 3 C.pr.civ. in art. 304 pct. 9 C.pr.civ.

Astfel, Curtea retine ca obiectul primei solicitari din adresa nr. 151 din 18 aprilie 2007 il constituie comunicarea de catre parata Primaria comunei Remeti a copiilor dupa contractele de administrare anuale incheiate cu OS Sighet ce privesc administrarea padurii ce apartine de Primaria Remeti pentru perioada 2002-2007.

Natura juridica a actelor/contractelor prin care o unitate administrativ teritoriala ori autoritate publica pune in valoare ori administreaza bunuri proprietate publica este asimilata cu actul administrativ unilateral iar conform art. 2 alin. 1 lit. c) si art. 8 alin. 2 si 3 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 aceste acte pot fi calificate ca si contracte administrative.

Prin informatie de interes public in sensul art. 2 lit. b) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la in formatiile de interes public, se intelege orice informatie care priveste activitatile sau rezulta din activitatile unei autoritati publice sau institutii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informatiei.

Pe de alta parte, Curtea retine ca accesul la astfel de informatii este garantat atat prin norme constitutionale (art. 31 din Constitutia Romaniei revizuita si republicata in anul 2003) cat si la nivel conventional (art. 10 parag. 1 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si libertatilor fundamentale) exceptiile de la aceasta fiind expres prevazute atat in dreptul intern pertinent consacrat de art. 12 din Legea nr. 544/2001 cat si in art. 10 parag. 2 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si libertatilor fundamentale.

Curtea constata ca paratul nu a raspuns deloc cererii formulate de reclamanta, asa dupa cum recunoaste acesta in explicatiile furnizate Curtii. Or, conform art. 7 alin. 2 din Legea nr. 544/2001 paratul in calitate de autoritate publica avea obligatia legala de a comunica solicitantului refuzul motivat al necomunicarii informatiilor solicitate intr-un termen de 5 zile de la data inregistrarii petitiei.

Tribunalul ca prima jurisdictie de contencios administrativ este obligat ca in virtutea dispozitiilor art. 22 din Legea nr. 544/2001 sa cenzureze in ce masura refuzul explicit ori tacit de a comunica informatiile solicitate de petent provoaca acestuia o vatamare a drepturilor prevazute de Legea nr. 544/2001.

Or, Curtea constata ca prin faptul ca petentul nu a primit un raspuns ce sa contina un refuz motivat al necomunicarii informatiilor solicitate prin petitie in termenul de 5 zile prevazut de lege acestuia i s-a vatamat dreptul de acces liber la informatiile de interes public prevazut si garantat de lege.

De altfel, acest rationament l-a folosit in parte si judecatorul instantei de fond. Cu toate acestea, calificarea cererii vizand comunicarea copiilor dupa contractele administrative ce vizeaza punerea in valoare si administrarea unui bun public de catre autoritatea administratiei publice locale ca fiind o petitie guvernata de OG nr. 27/2002 este gresita.

Mai intai, Curtea retine ca solicitarea se incadreaza in sfera de aplicare a Legii nr. 544/2001 deoarece informatia se regaseste in cuprinsul si sfera de incidenta a art. 2 lit. b) sus citat si ca aceasta solicitare nu se incadreaza in exceptiile expres prevazute de art. 12 din Legea nr. 544/2001, mai cu seama cea prevazuta la art. 12 lit. c) conform careia sunt exceptate de la liberul acces informatiile privind activitatile comerciale sau financiare, daca publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuala ori industriala, precum si principiului concurentei loiale, potrivit legii.

Or este evident ca, in lipsa unei justificari pertinente, a admite comunicarea contractelor prin care parata pune in valoare si administreaza padurea ce se afla in proprietatea sa nu aduce atingere valorilor ocrotite de lege in norma mai sus enuntata si ca atare acestea se pot incadra in sfera informatiilor de interes public la care are acces orice persoana chiar fara sa justifice un interes.

Curtea retine ca OG nr. 27/2002 asa cum a fost aprobata prin Legea nr. 233/2002 are ca obiect reglementarea modului de exercitare de catre cetateni a dreptului de a adresa autoritatilor si institutiilor publice petitii formulate in nume propriu ori in numele colectivitatilor locale, precum si modul de solutionare a acestora.

Pe de alta parte conform art. 2 din ordonanta, prin petitie se intelege cererea, reclamatia, sesizarea sau propunerea formulata in scris ori prin posta electronica, pe care un cetatean sau o organizatie legal constituita o poate adresa autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale, companiilor si societatilor nationale, societatilor comerciale de interes judetean sau local, precum si regiilor autonome, denumite in continuare autoritati si institutii publice.

Altfel spus, sfera celor doua acte normative este delimitata, Legea nr. 544/2001 reglementeaza accesul liber si neingradit al persoanei la orice informatii de interes public asa cum sunt definite de aceasta lege, pe cand OG nr. 27/2002 reglementeaza modul de exercitare de catre cetateni a dreptului de a adresa autoritatilor si institutiilor publice petitii formulate in nume propriu, precum si modul de solutionare a acestora.

Prin urmare, atata vreme cat o persoana nu sesizeaza o autoritate publica in vederea semnalarii unei situatii personale sau de interes public care sa impuna rezolvarea acesteia in sensul luarii unor masuri, imbunatatirea activitatii autoritatii etc. si vizeaza comunicarea ori solicitarea de informatii fara sa se invoca un interes personal ori fara sa se indice expres ca este formulata in nume propriu ori in numele unor colective de persoane si care vizeaza activitatea si modul de organizare a acesteia, o astfel de cerere se incadreaza si se califica ca fiind o solicitare de a obtine informatii de interes public grefata pe Legea nr. 544/2001.

De aceea, se impune a se retine ca cererea prin care reclamanta a solicitat paratei sa-i se comunice copii dupa contractele administrative ce vizau punerea in valoare a padurilor proprietatea acesteia nu poate fi calificata ca o petitie in sensul OG nr. 27/2002 cum gresit a stabilit instanta de fond ci ca o cerere grefata pe dispozitiile Legii nr. 544/2001 si tratata ca atare.

Prin urmare, Curtea apreciaza ca si din aceasta perspectiva dreptul de acces liber la informatiile de interes public exhibat de reclamanta prin cererea adresata paratei sub nr. 151/2007 a fost vatamat prin faptul ca acesta din urma nu a raspuns in termenul prevazut de lege si ca justificarile lipsei raspunsului chiar pertinente de ar fi nu anihileaza garantarea accesului liber la astfel de informatii, garantie care prevaleaza fata de orice defectiune administrativa privind gestionarea acestei activitati, sens in care in temeiul art. 22 din Legea nr. 544/2001 corelat cu art. 29 si art. 20 alin. 3 din Legea nr. 554/2004 va admite recursul va modifica sentinta primei instante in sensul ca va obliga paratul Primarul comunei Remeti sa comunice reclamantei recurente si informatiile solicitate la primul alineat al cererii nr. 151/2007.

2. Cat priveste cel de-al doilea aspect al recursului, circumscris criticii vizand neacordarea daunelor morale, incadrat de asemenea in art. 304 pct. 9 C.pr.civ. Curtea retine ca motivul nu este fondat.

Potrivit dispozitiilor art. 22 alin. 2 din Legea nr. 544/2001 instanta in urma solutionarii actiunii de contencios administrativ grefata pe plangerea contra refuzului autoritatii sau institutiei publice de a furniza informatiile de interes public, o poate obliga pe aceasta sa furnizeze atat informatiile solicitate cat si sa plateasca daune morale si/sau patrimoniale.

Cererea privind daunele morale si/sau patrimoniale trebuie dovedita prin prezentarea elementelor de fapt si de drept ce au relevanta asupra atributelor personale nepatrimoniale lezate, iar daunele patrimoniale trebuie dovedite cu mijloace legale de proba.

Desi recurenta este o societate comerciala nu s-a aratat care sunt elementele personale nepatrimoniale care au fost vatamate in urma refuzului de a raspunde in termen legal cererii adresate paratului si ce influenta a avut lipsa raspunsului asupra societatii comerciale, a activitatii acesteia, a imaginii ori prestigiului acesteia.

Pe cale de consecinta, in mod corect a statuat instanta de fond ca nu este in masura sa faca o apreciere rezonabila a intensitatii si gravitatii valorilor aparate de lege si deci nu se poate sti daca suma de 500 lei ceruta cu titlu de daune morale ar fi o justa compensatie care sa anihileze prin ipoteza pretinsul prejudiciu moral.

Curtea constata astfel ca, sub aspectul solutionarii cererii privind acordarea despagubirilor pentru prejudiciul moral pretins si afirmat de reclamanta, hotararea primei instante este legala si temeinica incat in baza art. 22 alin. 3 din Legea nr. 544/2001 coroborat cu art. 29 si art. 20 alin. 3 din Legea nr. 554/2004 se va respinge motivul de recurs cu consecinta mentinerii sentintei pronuntate de instanta de fond.


Sursa materialului si realizatoare a textelor: Curtea de Apel Cluj

Lista spete


Cautare text
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
52 useri online

Useri autentificati: