DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Liberul acces la informatii de interes public

Jurisprudenta, spete
Contencios administrativ [22 decizii]
Drept Civil [204 decizii]
Drept Comercial [13 decizii]
Drept international privat [1 decizii]
Drept Penal [58 decizii]
Dreptul Familiei [52 decizii]
Dreptul Muncii [32 decizii]
Procedura Civila [66 decizii]
Procedura Penala [4 decizii]
Proprietate intelectuala [10 decizii]
TOTAL [462 decizii]
Cautare jurisprundenta, spete:    

Drept OnLine pune la dispozitia tuturor specialistilor din domeniul juridic o colectie de decizii, sentinte din practica judiciara. Pentru a regasi un anumit text puteti utiliza mecanismul de cautare, prin introducerea unui criteriu sau prin alegerea domeniului de Drept.

Sistemul de practica judiciara are un caracter pur consultativ, avand un rol de informare, neavand un caracter oficial.


Detaliu speta


Liberul acces la informatii de interes public

Curtea de Apel Cluj

Data: 17-01-2007


Decizia nr. 97 din 17 ianuarie 2007, Curtea de Apel Cluj

Refuzul autoritatii publice de a comunica informatiile de interes public solicitate apare ca nelegal si nefondat daca autoritatea publica limiteaza accesul la una din modalitatile prevazute de art. 5 alin. 4 din Legea nr. 544/2001 si nu cere solicitantului avansarea costurilor serviciilor de copiere, conform art. 9 din lege.

Prin sentinta civila nr. 1758/27 octombrie 2006 Tribunalul Cluj a admis in parte plangerea formulata de Asociatia C.C. Cluj-Napoca impotriva Primarului Municipiului Cluj-Napoca si a Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca.

S-a admis exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Consiliului Local al municipiului Cluj- Napoca si s-a respins plangerea formulata in contradictoriu cu acest parat. Obliga Primarul municipiului Cluj-Napoca sa comunice informatiile de interes public solicitate prin cererile nr. 44106/2/2 iunie 2006, si nr. 44107/2/2 iunie 2006.

S-au respins celelalte capete de cerere.

In motivarea sentintei s-a retinut ca reclamanta s-a adresat Primariei Cluj-Napoca cu doua cereri pentru a i se comunica informatii de interes public.

Prin cererea nr. 44106/2006 s-a solicitat comunicarea unei copii de pe documentul ce vizeaza proiectul de constructii, amenajari, modificare de destinatie in zone de spatiu verde sau de baze si amenajari sportive pe teritoriul municipiului Cluj-Napoca privind zona Parcul Rozelor, Parcul Central, Stadionul Ion Moina si terenurile de sport si spatii verzi din zonele respective, fostul Strand Municipal si alte terenuri cu foste si actuale folosinte de drept sau de spatiu verde, amenajare sportiva sau recreativa din jurul sau din apropierea Hotelului Sport, Parcului Feroviarilor, Parcului Colina, Parcului Est- suprafetele ce nu au facut obiectul recentului PUD pentru Iulius Mall. S-a retinut ca reclamanta a solicitat ca raspunsurile sa se refere la regimul juridic al terenului si folosinta actuala si cea viitoare, certa sau posibila, in concordanta cu PUG si RGU, celelalte documentatii de urbanism, daca s-au emis in ultimele 12 luni certificate de urbanism, autorizatii de construire, acte de concesiune sau schimb de teren, aprobare de schimbare de destinatie sau folosinta a terenului, daca s-au adoptat in ultimele 12 luni HCL-uri cu privire la aceste zone, furnizarea informatiilor si a documentelor urmand a fi facuta in scris, in format electronic.

Prin cererea nr. 44107/2/2006 reclamanta a solicitat informatii cu privire la stadiul planurilor si lucrarilor privind realizarea unor infrastructuri specifice pentru circulatia si stationarea bicicletelor in municipiul Cluj-Napoca.

La aceasta cerere reclamantei i s-a raspuns ca documentele solicitate pot fi consultate in cadrul Directiei Urbanism, in timpul programului de relatii cu publicul. Tribunalul a motivat ca raspunsul comunicat reclamantei echivaleaza cu un refuz deoarece reclamanta prin reprezentantii sai nu este obligata sa se prezinte la Directia de Urbanism pentru consultarea documentelor solicitate, care se pot gasi si la alte directii de specialitate, aceasta avand facultatea stabilita de lege de a primi documentele, urmand sa suporte costul serviciilor de copiere.

In ceea ce priveste Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, tribunalul a retinut ca cererile formulate de reclamante au fost adresate autoritatii executive a municipiului Cluj-Napoca, astfel ca acest parat nu are calitate procesuala pasiva.

Drept consecinta, Primarul municipiului Cluj-Napoca a fost obligat sa comunice informatiile solicitate.

In ceea ce priveste daunele morale si materiale in valoare de 1 leu , tribunalul a motivat ca acestea nu sunt justificate nefacandu-se dovada indeplinirii conditiilor privind raspunderea civila delictuala.

Cu privire la publicarea hotararii in Monitorul Oficial si intr-un ziar de larga circulatie tribunalul a motivat ca in lege nu se prevede necesitatea obtinerii informatiilor de interes public si prin obligarea paratului la publicarea hotararii.

Impotriva acestei sentinte, a declarat recurs Primarul municipiul Cluj-Napoca solicitand admiterea recursului, modificarea hotararii si respingerea in intregime a actiunii. Se sustine ca solutia este nelegala, fiind prezent motivul de recurs reglementat de art. 304 pct. 9 Cod procedura civila, intrucat asa cum in mod corect s-a retinut de catre instanta, reclamantei i-a fost comunicat raspunsul la cele doua cereri.

Cu privire insa la retinerea ca raspunsul comunicat echivaleaza cu un refuz , recurentul arata ca s-au omis a fi avute in vedere dispozitiile art. 53 alin. ultim din Ordinul nr. 1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, potrivit carora "continutul documentatiilor cu caracter tehnic, documentatiile de urbanism si de amenajare a teritoriului precum si celelalte reglementari urbanistice care au stat la baza emiterii autorizatiilor de construire/desfiintare, vor putea fi consultate exclusiv la sediul emitentului si numai de cei care pot face dovada ca sunt direct interesati sau potential afectati de prevederile acestora, in conformitate cu un regulament aprobat prin hotarare a consiliului judetean/local " .

Prin urmare, in raport de dispozitiile legale mentionate, recurentul sustine ca informatiile solicitate se refera la documentatiile enumerate in dispozitia legala anterioara astfel ca solutia instantei de fond este nelegala.

Analizand recursul declarat retine ca acesta este nefondat pentru urmatoarele considerente:

Potrivit dispozitiilor art.5 alin.1 din Legea nr. 544/2001, fiecare autoritate sau instituie publica are obligatia sa comunice din oficiu informatiile enumerate la alin.1.

Accesul la aceste informatii se realizeaza conform alin.4, prin afisare si prin publicare, in modalitatile enumerate, sau prin consultarea la sediul autoritatii.

Pe langa aceasta obligatie, autoritatea publica este obligata sa raspunda in scris la solicitarea de informatii publice, conform art.7 alin.1.

Potrivit art.9 alin.1 in situatia in care solicitarea de informatii implica realizarea de copii de pe documentele detinute, costul serviciilor de copiere este suportat de solicitant.

In raport de dispozitiile legale mentionate anterior, motivatia facuta in recurs si intemeiata pe dispozitiile art.53 din Ordinul nr.1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 nu poate constitui temei pentru admiterea recursului.

Pentru aceasta se are in vedere ca dispozitia legala mentionata de recurent nu exclude posibilitatea consultarii documentatiilor tehnice si de urbanism si eliberarea copiilor de pe acestea, in conformitate cu Legea nr. 544/2001, daca documentele se refera la una din categoriile enumerate de art.5 din acest act normativ.

De altfel, daca ar fi existat impedimentul mentionat in recurs, raspunsul comunicat intimatei la 14.06.2006 ar fi facut referire la acesta, norma legala invocata in sustinerea recursului fiind in vigoare din 2005.

In plus, raspunsul comunicat intimatei nu poate fi retinut cu o indeplinire a obligatiei prevazute de art.7-9 din Legea nr. 544/2001 pentru ca recurentul, prin directia de specialitate, trebuia sa identifice in concret documentele care se refera la informatiile solicitate (certificate de urbanism, autorizatii, acte de concesiune sau schimb, de schimbare a destinatiei, hotarari de consiliu local cu privire la indicate). Numai in masura in care acestea aveau anexate si documentatii tehnice, scrise sau desenate pentru a caror copiere erau necesare cheltuieli( tinand cont de faptul ca s-a solicitat si copii de la pe documentatii) trebuia invitata intimata, fie sa consulte aceste documentatii la sediul autoritatii, fie sa avanseze cheltuielile stabilite si necesare pentru copierea lor.

In consecinta motivul de recurs, justificat exclusiv pe modalitatea in care autoritatea intelege sa comunice toate informatiile solicitate catre intimata este nefondat, in raport cu distinctiile facute anterior de catre curte privind categoriile de informatii si documente cerute.

Drept consecinta, in temeiul art.22 din Legea nr. 544/2001 raportat la art.312 alin.1 C.pr.civ., Curtea va respinge recursul.


Sursa materialului si realizatoare a textelor: Curtea de Apel Cluj

Lista spete


Cautare text
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
65 useri online

Useri autentificati: