DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

DreptOnline.ro: Model de contract de prestari servicii[prezentul model constituie o forma simplificata a unui model de contract de prestari servicii]


CONTRACT DE PRESTARI DE SERVICII


I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. xxxxxxxx SRL, cu sediul in Bucresti, str. Frumoasa nr. 1, sector 1, CUI. xxxxxxxxx, Nr. Reg. Com. xxxxxxxxxxxxx, cont IBAN nr xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx, deschis la Banca X, sucursala Y, reprezentata de xxxxxx , in calitate de PRESTATOR , si

1.1. S.C. xxxxxxxx SRL, cu sediul in Bucresti, str. Florilor nr. 2, sector 2, CUI. xxxxxxxxx, Nr. Reg. Com. xxxxxxxxxxxxx, cont IBAN nr xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx, deschis la Banca A, sucursala B, reprezentata de xxxxxx , in calitate de BENEFICIAR

au convenit sa incheie prezentul contract de prestari de servicii, cu respectarea urmatoarelor clauze:


II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul contractului il reprezinta furnizarea de servicii de xxxxxx [descriere]


III. TERMENUL CONTRACTULUI

3.1. Contractul se incheie pe o durata de 1 an incepand de la data de xx.xx.xxxx si pana la data de xx.xx.xxxx


IV. MODALITATEA DE PLATA

Pretul prestarii serviciilor descrise mai sus, prestate de FURNIZOR catre BENEFICIAR este de _______Euro/luna.

BENEFICIARUL va plati pretul lunar, la in data de 20 a lunii in curs.


V. GARANTII

5.1. Prestatorul de servicii garanteaza pentru serviciile prestate in felul urmator
[descrierea garatiilor]


VI. OBLIGATIILE PARTILOR 6.1. Prestatorul de servicii se obliga:
[descrierea detaliata a obligatiilor prestatorului] 6.2. Beneficiarul serviciilor se obliga:
[descrierea detaliata a obligatiilor furnizorului]


VII. CONDITII INCETARE CONTRACT

Contractul inceteaza in urmatoarele conditii:
a) prin ajungere la termen
b) cu anticipatie prin acordul partilor sau pentru neindeplinirea clauzelor contractuale


VIII. FORTA MAJORA

8.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.
8.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 60 zile producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
8.3. Daca in termen de 90 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.


IX. LITIGII

9.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind prezentul contract sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor.
9.2. In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente.


X. CLAUZE FINALE

10.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.
10.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
10.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.
10.4. Prezentul contract a fost incheiat azi, xx.xx.xxxx, in 2|(doua|) exemplare, cate unul pentru fiecare parte


PRESTATOR

BENEFICIAR

------------------------
Prezentul model nu are un caracter oficial, ci unul pur orientativ, reprezentand doar un punct de inceput in procesul de intocmire a documentului pe care il veti elabora. Pentru o redactare profesionista va recomandam sa contactati un avocat.
------------------------Modele de contracte si actiuni
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
53 useri online

Useri autentificati: