DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Resursa ta de Drept: Tratat O.M.P.I. privind dreptul de autor, 1996
Traducere realizata de INDACO SYSTEMSText preluat din Indaco Lege

PREAMBUL

Partile contractante, in dorinta de a dezvolta si de a asigura protectia drepturilor autorilor asupra operelor lor literare si artistice intr-un mod cat mai eficient si uniform posibil, recunoscand necesitatea de a se institui noi reglementari internationale si de a se clarifica interpretarea anumitor reglementari existente, in scopul gasirii unor rezolvari corespunzatoare pentru problemele ridicate de evolutia constatata in domeniile economic, social, cultural si tehnic, recunoscand ca evolutia si convergenta tehnicilor informatiei si comunicarii au o incidenta considerabila asupra creatiei si utilizarii operelor literare si artistice, subliniind importanta exceptionala pe care o are protectia cu titlu de drept de autor in incurajarea creatiei literare si artistice, recunoscand necesitatea de a se mentine un echilibru intre drepturile autorilor si interesele publicului larg, in special in domeniul educatiei, cercetarii si accesului la informatii, asa cum reiese din Conventia de la Berna, au convenit urmatoarele:

Articolul 1 - Legatura cu Conventia de la Berna
(1) Prezentul tratat constituie un aranjament special, in sensul art. 20 din Conventia de la Berna pentru protectia operelor literare si artistice, in ceea ce priveste partile contractante care sunt tari membre ale Uniunii instituite prin aceasta conventie. Prezentul tratat nu are nici o legatura cu alte tratate, in afara Conventiei de la Berna, si se aplica fara a prejudicia drepturile si obligatiile ce rezulta din orice alt tratat.
(2) Nici o dispozitie a prezentului tratat nu are ca efect derogarea de la obligatiile pe care partile contractante le au unele fata de altele in virtutea Conventiei de la Berna pentru protectia operelor literare si artistice.
(3) In prezentul tratat, prin Conventia de la Berna se intelege Actul de la Paris din 24 iulie 1971 al Conventiei de la Berna pentru protectia operelor literare si artistice.
(4) Partile contractante trebuie sa se conformeze prevederilor art. 1-21 si anexei la Conventia de la Berna.

Articolul 2 - Intinderea protectiei privind dreptul de autor
Protectia privind dreptul de autor se intinde asupra expresiilor si nu asupra ideilor, procedeelor, metodelor de functionare sau conceptelor matematice ca atare.

Articolul 3 - Aplicarea art. 2-6 din Conventia de la Berna
Partile contractante aplica mutatis mutandis dispozitiile art. 2-6 din Conventia de la Berna in cadrul protectiei prevazute prin prezentul tratat.

Articolul 4 - Programele pentru calculator
Programele pentru calculator sunt protejate ca si operele literare, in sensul art. 2 din Conventia de la Berna. Protectia prevazuta se aplica programelor pentru calculator indiferent de modul sau forma de exprimare.

Articolul 5 - Compilatiile de date (bazele de date)
Compilatiile de date sau de alte elemente, indiferent de forma lor, care prin alegerea sau dispunerea continutului constituie creatii intelectuale, sunt protejate ca atare. Aceasta protectie nu se extinde asupra datelor sau elementelor ca atare si nu prejudiciaza nici un drept de autor care exista asupra datelor sau elementelor continute in compilatie.

Articolul 6 - Dreptul de distribuire
(1) Autorii operelor literare si artistice beneficiaza de dreptul exclusiv de a autoriza punerea la dispozitie publicului a originalului sau a exemplarelor operelor lor prin vanzare sau prin orice alt transfer de proprietate.
(2) Nici una dintre dispozitiile prezentului tratat nu aduce atingere libertatii pe care o au partile contractante de a determina conditiile eventuale in care epuizarea dreptului prevazut la alin. (1) se aplica dupa prima vanzare sau dupa alta operatiune de transfer de proprietate a originalului sau a vreunui exemplar din opera, efectuata cu autorizarea autorului.

Articolul 7 - Dreptul de inchiriere
(1) Autorii
(i) programelor pentru calculator,
(ii) operelor cinematografice si
(iii) operelor incorporate in fonograme asa cum sunt acestea definite in legislatiile nationale ale partilor contractante,
beneficiaza de dreptul exclusiv de a autoriza inchirierea comerciala catre public a originalului sau a exemplarelor operelor lor.

(2) Alin. (1) nu se aplica:
(i) in cazul programelor pentru calculator, daca programul insusi nu face obiectul principal al inchirierii; si
(ii) in cazul operelor cinematografice, numai daca inchirierea in scop comercial nu a dus la realizarea unui numar masiv de exemplare din aceste opere cu larga raspandire, care sa compromita in mod substantial dreptul exclusiv de reproducere.
(3) Prin derogare de la dispozitiile alin. (1), o parte contractanta care aplica la 15 aprilie 1994 si continua sa aplice un sistem de remuneratie echitabila a autorilor pentru inchirierea exemplarelor operelor lor incorporate in fonograme poate mentine acest sistem, cu conditia ca inchirierea comerciala a operelor incorporate in fonograme sa nu compromita in mod substantial dreptul exclusiv de reproducere al autorilor.

Articolul 8 - Dreptul de comunicare catre public
Fara a prejudicia dispozitiile art. 11.1)2?), 11bis.1)1?) si 2?), 11ter.1)2?), 14.1)2?) si 14bis din Conventia de la Berna, autorii operelor literare si artistice beneficiaza de dreptul exclusiv de a autoriza orice comunicare catre public a operelor lor prin mijloace cu fir sau fara fir, inclusiv punerea la dispozitie publicului a operelor lor, in asa fel incat oricine sa poata avea acces la ele in locul si la momentul pe care le alege in mod individual.

Articolul 9 - Durata de protectie a operelor fotografice
In ceea ce priveste operele fotografice, partile contractante nu aplica dispozitiile art. 7.4) din Conventia de la Berna.

Articolul 10 - Limitari si exceptii
(1) Partile contractante pot sa prevada in legislatiile lor nationale limitari sau exceptii de la drepturile acordate autorilor de opere literare si artistice prin prezentul tratat in anumite cazuri speciale, care nu aduc atingere exploatarii normale a operei si nici nu cauzeaza prejudicii nejustificate intereselor legitime ale autorului.
(2) In aplicarea Conventiei de la Berna partile contractante trebuie sa restranga orice limitari sau exceptii de la drepturile prevazute in conventia mentionata la anumite cazuri speciale, care nu aduc atingere exploatarii normale a operei si nici nu cauzeaza prejudicii nejustificate intereselor legitime ale autorului.

Articolul 11 - Obligatii privind masurile tehnice
Partile contractante trebuie sa prevada o protectie juridica corespunzatoare si sanctiuni juridice eficiente impotriva neutralizarii masurilor tehnice eficiente folosite de autori in cadrul exercitarii drepturilor lor conform prezentului tratat sau Conventiei de la Berna si care, in ceea ce priveste operele lor, restrang infaptuirea de acte care nu sunt autorizate de autorii respectivi sau nu sunt permise de lege.

Articolul 12 - Obligatii privind informatia asupra regimului drepturilor
(1) Partile contractante trebuie sa prevada sanctiuni juridice corespunzatoare si eficiente impotriva oricarei persoane care infaptuieste unul dintre urmatoarele acte, cu stiinta sau, in ceea ce priveste sanctiunile civile, avand motive rezonabile pentru a crede ca acest act va implica, va permite, va facilita sau va disimula o atingere a unui drept prevazut prin prezentul tratat sau prin Conventia de la Berna:
(i) suprima sau modifica, fara sa fie abilitata, orice informatie privind regimul drepturilor care se prezinta sub forma electronica;
(ii) distribuie, importa in scopul distribuirii, radiodifuzeaza sau comunica catre public, fara a fi abilitata, opere sau exemplare din opere, stiind ca informatiile privind regimul drepturilor, prezentandu-se sub forma electronica, au fost suprimate sau modificate fara autorizare.
(2) In prezentul articol, prin expresia informatie asupra regimului drepturilor se intelege informatiile care permit identificarea operei, a autorului operei, a titularului oricarui fel de drept asupra operei sau informatiile privind conditiile si modalitatile de utilizare a operei, precum si orice numar ori cod reprezentand aceste informatii, in momentul in care oricare dintre aceste elemente de informatie este asociat exemplarului unei opere sau apare in relatie cu comunicarea unei opere catre public.

Articolul 13 - Aplicarea in timp
Partile contractante aplica dispozitiile art. 18 din Conventia de la Berna in ceea ce priveste ansamblul protectiei prevazute in prezentul tratat.

Articolul 14 - Dispozitii privind respectarea drepturilor
(1) Partile contractante se angajeaza sa adopte, in conformitate cu sistemele lor juridice, masurile necesare pentru a asigura aplicarea prezentului tratat.
(2) Partile contractante vor face in asa fel incat legislatiile lor nationale sa cuprinda proceduri menite sa impuna respectarea drepturilor prevazute prin prezentul tratat, astfel incat sa permita o actiune eficienta impotriva oricarui act care ar aduce atingere acestor drepturi, inclusiv masuri adecvate pentru prevenirea rapida a oricarei incalcari si pentru evitarea oricarei incalcari ulterioare.

Articolul 15 - Adunarea
(1) a) Partile contractante au o Adunare.
b) Fiecare parte contractanta este reprezentata de un delegat care poate fi asistat de supleanti, de consilieri si de experti.
c) Cheltuielile fiecarei delegatii sunt suportate de partea contractanta care a desemnat-o. Adunarea poate solicita Organizatiei Mondiale a Proprietatii Intelectuale (denumita in continuare O.M.P.I.) sa acorde asistenta financiara pentru a facilita participarea delegatiilor partilor contractante care sunt considerate tari in curs de dezvoltare, in conformitate cu practica stabilita de Adunarea Generala a Natiunilor Unite, sau tari in tranzitie spre o economie de piata.
(2) a) Adunarea se ocupa de problemele care privesc mentinerea si dezvoltarea prezentului tratat, precum si de aplicarea si functionarea lui.
b) Adunarea isi indeplineste atributiile care ii sunt conferite prin art. 17(2), examinand posibilitatea de a autoriza anumite organizatii interguvernamentale sa devina parti la prezentul tratat.
c) Adunarea decide convocarea oricarei conferinte diplomatice in scopul revizuirii prezentului tratat si da instructiunile necesare directorului general al O.M.P.I. pentru pregatirea acesteia.
(3) a) Fiecare parte contractanta care este un stat dispune de un vot si voteaza numai in nume propriu.
b) Orice parte contractanta care este o organizatie interguvernamentala poate participa la vot, in locul statelor membre pe care le reprezinta, cu un numar de voturi egal cu numarul statelor membre care sunt parti la prezentul tratat. Nici o organizatie interguvernamentala nu participa la vot daca unul dintre statele membre pe care le reprezinta isi exercita dreptul sau de vot si invers.
(4) Adunarea se reuneste in sesiune ordinara o data la fiecare 2 ani, la convocarea directorului general al O.M.P.I.
(5) Adunarea isi stabileste regulamentul sau interior, inclusiv in ceea ce priveste convocarea sa in sesiune extraordinara, regulile referitoare la cvorum si, sub rezerva dispozitiilor prezentului tratat, majoritatea necesara pentru diferitele tipuri de decizii.

Articolul 16 - Biroul international
Biroul international al O.M.P.I. indeplineste sarcinile administrative privind tratatul.

Articolul 17 - Conditii de indeplinit pentru a deveni parte la tratat
(1) Orice stat membru al O.M.P.I. poate deveni parte la prezentul tratat.
(2) Adunarea poate decide sa autorizeze pentru a deveni parte la prezentul tratat orice organizatie interguvernamentala care declara ca este competenta si dispune de o legislatie proprie care leaga toate statele sale membre, in ceea ce priveste problemele reglementate de prezentul tratat, si care declara ca a fost autorizata in mod corespunzator, in conformitate cu procedurile sale interne, sa devina parte la prezentul tratat.
(3) Comunitatea Europeana poate deveni parte la prezentul tratat, daca a facut declaratia la care se refera paragraful precedent cu ocazia conferintei diplomatice care a adoptat prezentul tratat.

Articolul 18 - Drepturi si obligatii ce decurg din tratat
In lipsa unei dispozitii contrare exprese a prezentului tratat, fiecare parte contractanta beneficiaza de toate drepturile si isi asuma toate obligatiile ce decurg din prezentul tratat.

Articolul 19 - Semnarea tratatului
Prezentul tratat este deschis semnarii pana la 31 decembrie 1997 si poate fi semnat de oricare stat membru al O.M.P.I. si de Comunitatea Europeana.

Articolul 20 - Intrarea in vigoare a tratatului
Acest tratat intra in vigoare la 3 luni de la data la care au fost depuse de catre state, pe langa directorul general al O.M.P.I., 30 de instrumente de ratificare sau de aderare.

Articolul 21 - Data la care devin efective obligatiile ce decurg din tratat
Prezentul tratat leaga:
(i) cele 30 de state vizate la art. 20, incepand de la data la care prezentul tratat a intrat in vigoare;
(ii) toate celelalte state, dupa expirarea unui termen de 3 luni incepand de la data la care statul a depus instrumentul sau de ratificare pe langa directorul general al O.M.P.I.;
(iii) Comunitatea Europeana, dupa expirarea unui termen de 3 luni ce urmeaza depunerii instrumentului sau de ratificare sau de aderare, daca acest instrument a fost depus dupa intrarea in vigoare a prezentului tratat, conform prevederilor art. 20, sau de 3 luni ce urmeaza intrarii in vigoare a prezentului tratat, daca acest instrument a fost depus inainte de intrarea in vigoare a prezentului tratat;
(iv) orice alta organizatie interguvernamentala care este autorizata sa devina parte la prezentul tratat, dupa expirarea unui termen de 3 luni ce urmeaza depunerii instrumentului sau de aderare.

Articolul 22 - Excluderea rezervelor la tratat
Nu este admisa nici o rezerva la prezentul tratat.

Articolul 23 - Denuntarea tratatului
Orice parte contractanta poate denunta prezentul tratat printr-o notificare adresata directorului general al O.M.P.I. Denuntarea isi produce efectul la un an dupa data la care directorul general al O.M.P.I. a primit notificarea.

Articolul 24 - Limbile tratatului
(1) Prezentul tratat este semnat intr-un singur exemplar original in limbile franceza, engleza, araba, chineza, spaniola si rusa, toate versiunile fiind egal autentice.
(2) Un text oficial in orice limba, alta decat cele numite la alin. (1), este stabilit de catre directorul general al O.M.P.I. la cererea unei parti interesate, dupa consultarea tuturor partilor interesate. In sensul prezentului alineat, prin parte interesata se intelege orice stat membru al O.M.P.I. a carui limba oficiala sau una dintre limbile oficiale este in cauza, precum si Comunitatea Europeana si orice alta organizatie interguvernamentala care poate deveni parte la prezentul tratat, daca una dintre limbile sale oficiale este in cauza.

Articolul 25 - Depozitarul
Directorul general al O.M.P.I. este depozitarul prezentului tratat.


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
67 useri online

Useri autentificati: