DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Resursa ta de Drept: Statut al Asociatiei Generale a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi din Romania, 2005Text preluat din Indaco Lege
Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Asociatia Generala a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi din Romania, succesoare de drept a Uniunii Generale a Vanatorilor din Romania (U.G.V.R.), infiintata in anul 1919, recunoscuta ca persoana morala prin Legea promulgata prin Decretul Regal nr. 1.393/1923, reorganizata prin transformare ca Asociatia Generala a Vanatorilor din Romania (A.G.V.R.) prin Decretul nr. 211/1948 si ca Asociatia Generala a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi din Romania prin Hotararea Consiliului de Ministri nr. 3.126/1953, institutionalizata ca atare prin prevederile actelor normative adoptate ulterior in legatura cu vanatoarea, pescuitul si regimul armelor, definita expres prin prevederile Legii nr. 26/1976 si ale Legii nr. 103/1996, republicata, este mentinuta in fiinta prin efectul inscrierii in registrele speciale si este recunoscuta ca fiind de utilitate publica prin Hotararea Guvernului nr. 259/2001.
(2) Asociatia Generala a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi din Romania, denumita in continuare A.G.V.P.S., este persoana juridica de utilitate publica si de drept privat, apolitica, fara scop lucrativ, cu patrimoniu propriu, distinct si indivizibil.
(3) A.G.V.P.S. are denumire, sediu, patrimoniu, sigla si drapel proprii; durata functionarii acesteia este nedeterminata; modelele siglei si drapelului sunt prezentate in anexele nr. 1 si 2.
(4) A.G.V.P.S. este inscrisa in Registrul asociatiilor si fundatiilor de la Judecatoria Sectorului 2 sub nr. 4 din 31 mai 2000 si in Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial sub numarul 1.561/A/2000.
(5) A.G.V.P.S. are sediul in municipiul Bucuresti, Calea Mosilor nr. 128, sectorul 2.

Art. 2
(1) A.G.V.P.S. este constituita din organizatiile de vanatori si/sau de pescari sportivi constituite pe principiul liberei asocieri si afiliate la aceasta, pe care le reprezinta in plan intern si international.
(2) Afilierea organizatiilor de vanatori si/sau de pescari sportivi la A.G.V.P.S. se face potrivit prezentului statut.
(3) Numarul organizatiilor care se pot afilia la A.G.V.P.S. este nelimitat.

Art. 3
A.G.V.P.S. este afiliata la Consiliul International al Vanatorii si al Protectiei Vanatului (C.I.C.), la Confederatia Internationala de Pescuit Sportiv (C.I.P.S.) si la Federatia Asociatiilor de Vanatoare si Conservare a Faunei Salbatice din Uniunea Europeana (F.A.C.E.)

Art. 4
(1) A.G.V.P.S. are urmatoarele atributii:
a) sustine activitatile de conservare a biodiversitatii si de protectie a faunei de interes vanatoresc si piscicol, precum si a mediilor naturale de dezvoltare a acesteia;
b) reprezinta si apara interesele organizatiilor afiliate, ale membrilor si personalului angajat al acestora in fata autoritatilor interne si internationale;
c) aproba afilierea sau, dupa caz, excluderea organizatiilor de vanatori si/sau de pescari sportivi legal constituite, potrivit criteriilor cuprinse in prezentul statut; inregistreaza si tine evidenta acestor organizatii si a membrilor vanatori ai acestora;
d) armonizeaza interesele organizatiilor afiliate si mediaza neintelegerile dintre acestea;
e) acorda sprijin si asistenta de specialitate;
f) organizeaza reuniuni, conferinte, simpozioane, expozitii si alte manifestari cinegetice si de pescuit sportiv si participa la astfel de manifestari in tara si in strainatate;
g) infiinteaza, in conditiile legii, cluburi, fundatii si unitati economice ori desfasoara activitati economice si agricole cu caracter accesoriu, cuprinse in codul CAEN, inclusiv de pescuit si acvacultura, de import-export si de comercializare armament si munitie de vanatoare, in vederea realizarii scopului si obiectului de activitate;
h) editeaza si difuzeaza publicatii in domeniul cinegetic si halieutic si sprijina editarea si difuzarea unor lucrari de specialitate destinate instruirii candidatilor si membrilor organizatiilor afiliate;
i) formuleaza initiative legislative sau propuneri si observatii, in calitate de organizatie neguvernamentala de utilitate publica interesata pentru imbunatatirea unor acte normative, reglementari si instructiuni in domeniul specific de activitate;
j) tine cartea de origine a cainilor de vanatoare si elibereaza certificatele de origine, permisele si semnele distincte pentru cainii proprietate a organizatiilor afiliate si a membrilor acestora;
k) tipareste, inseriaza si distribuie carnetele de membru vanator si de membru pescar sportiv pentru organizatiile afiliate;
l) sprijina activitatea de pregatire si de promovare a noilor membri vanatori si pescari sportivi ai organizatiilor afiliate, prin elaborarea si punerea la dispozitie a materialelor bibliografice necesare si prin participarea la examinare; coordoneaza activitatea de perfectionare a pregatirii personalului propriu si al organizatiilor afiliate;
m) sustine activitatea de prevenire si de combatere a braconajului, prin cooperare cu organele abilitate;
n) monitorizeaza respectarea legii si a statutului propriu de catre organizatiile afiliate;
o) promoveaza imaginea activitatii cinegetice si halieutice din Romania, la nivel national si international;
p) sprijina si participa la activitati de cercetare stiintifica specifice faunei de interes cinegetic si piscicol;
r) alte atributii stabilite prin lege si prin reglementarile in domeniu.
(2) Atributiile A.G.V.P.S. pot fi completate operativ, in functie de necesitati, de catre Consiliul A.G.V.P.S., urmand sa fie supuse ratificarii primului congres.


Capitolul II - Structura A.G.V.P.S.


Art. 5
A.G.V.P.S. este forul de reprezentare a organizatiilor membre, compuse din vanatori si/sau pescari sportivi, care sunt legal constituite si afiliate la aceasta potrivit prezentului statut.

Art. 6
Organele A.G.V.P.S. sunt:
a) congresul;
b) consiliul;
c) comisia de cenzori.

Art. 7
(1) Congresul este forul suprem de conducere al A.G.V.P.S., constituit din delegatii alesi de adunarile generale ale organizatiilor afiliate potrivit normei de reprezentare, in acest scop, pentru o perioada de 4 ani, care este de un delegat la minimum 200 de vanatori si, respectiv, de un delegat la minimum 800 de pescari sportivi cu drept de vot si de o vechime mai mare de 10 ani intr-o asociatie afiliata.
(2) Organizatiile afiliate care nu indeplinesc conditiile normelor de reprezentare se pot grupa si desemneaza prin consens un reprezentant al acestora, cu drept de vot.
(3) Organizatiile afiliate care nu indeplinesc conditiile normei de reprezentare si nu se grupeaza pentru a-si desemna un delegat cu drept de vot pot fi reprezentate in congres de catre un delegat in calitate de invitat.
(4) Calitatea de delegat la congres se pierde prin deces, demisie, revocare sau prin pierderea calitatii de membru vanator si/sau de pescar sportiv.
(5) Inlocuirea delegatilor la congres se face de adunarea generala a organizatiei afiliate al carei delegat a pierdut calitatea, respectandu-se principiul reprezentativitatii.

Art. 8
(1) Congresul se convoaca anual in sesiune ordinara, iar in sesiune extraordinara ori de cate ori este necesar, de catre consiliu, presedinte, presedinte executiv sau la cererea unor organizatii afiliate care insumeaza cel putin o treime din numarul membrilor vanatori si pescari sportivi inscrisi in evidentele tuturor organizatiilor afiliate.
(2) O data la 4 ani, dupa desfasurarea adunarilor generale de alegeri la organizatiile afiliate, congresul alege presedintele, 2 vicepresedinti, presedintele executiv si 17 membri ai consiliului, precum si comisia de cenzori.

Art. 9
Congresul are urmatoarele atributii:
a) dezbate si aproba raportul de activitate al consiliului, raportul comisiei de cenzori, bugetul de venituri si cheltuieli si se pronunta asupra gestiunii A.G.V.P.S.;
b) dezbate si stabileste strategia A.G.V.P.S.;
c) alege presedintele, presedintele executiv, vicepresedintii si membrii consiliului;
d) alege comisia de cenzori;
e) modifica Statutul A.G.V.P.S. si statutul-cadru al organizatiilor afiliate, prevazut in anexa nr. 3;
f) hotaraste cu privire la afilierea A.G.V.P.S. la organizatii si organisme internationale de profil;
g) alege reprezentantii A.G.V.P.S. in organismele interne si internationale din care asociatia face parte;
h) solutioneaza contestatiile impotriva hotararilor de excludere si de respingere a cererii de afiliere;
i) aproba Regulamentul privind dobandirea carnetului de membru vanator al unei organizatii afiliate;
j) aproba Normele de desfasurare a adunarilor generale de alegeri la nivelul organizatiilor afiliate;
k) ratifica sau anuleaza, dupa caz, hotararile consiliului luate in situatii deosebite, care sunt in competenta sa;
l) acorda titlul de "membru de onoare al A.G.V.P.S.";
m) indeplineste orice alte atributii potrivit legii.

Art. 10
(1) Consiliul conduce activitatea A.G.V.P.S. in intervalul dintre sedintele congresului si este alcatuit din presedinte, presedinte executiv si 2 vicepresedinti ca membri de drept, precum si dintr-un numar de 17 membri cu o vechime mai mare de 15 ani intr-o organizatie afiliata, desemnati pe grupe de judete.
(2) La lucrarile consiliului pot participa cu drept de vot si fostii presedinti ai A.G.V.P.S., in calitate de presedinte de onoare, daca isi pastreaza calitatea de membru al unei organizatii afiliate.
(3) Membrii consiliului pot fi retribuiti cu o indemnizatie al carei cuantum se stabileste anual de catre congres.

Art. 11
Consiliul se reuneste in sedinte ordinare o data pe trimestru si in sedinte extraordinare ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui, presedintelui executiv sau la cererea a cel putin unei treimi din numarul membrilor acestuia.

Art. 12
Consiliul are urmatoarele atributii:
a) duce la indeplinire hotararile congresului;
b) prezinta in congres raportul de activitate si executia bugetara pe perioada anterioara;
c) propune programul de activitate si bugetul de venituri si cheltuieli pe anul in curs;
d) hotaraste cu privire la afilierea organizatiilor noi sau la excluderea organizatiilor afiliate, potrivit criteriilor cuprinse in prezentul statut;
e) avizeaza propunerile de angajare si desfacere a contractului de munca pentru directorii asociatiilor afiliate;
f) arbitreaza divergentele dintre organizatiile afiliate, in scopul armonizarii intereselor acestora;
g) aproba organigrama, statul de functii, grila de salarizare, regulamentul de organizare si functionare, regulamentul de ordine interioara si contractul colectiv de munca;
h) aproba componenta corpului de arbitri, pe domenii de activitate competitionala;
i) aproba modelul uniformelor, semnele distinctive ale functiilor si Regulamentul privind portul uniformelor pentru personalul A.G.V.P.S. si al organizatiilor afiliate;
j) aproba propunerile de infiintare a unor fundatii si unitati economice proprii, in vederea obtinerii surselor de finantare necesare realizarii scopului A.G.V.P.S.;
k) aproba componenta si programul delegatiilor care reprezinta A.G.V.P.S. in relatiile internationale;
l) coordoneaza relatiile A.G.V.P.S. in plan international si stabileste cadrul colaborarii organizatiilor afiliate cu organizatii cu preocupari similare din strainatate;
m) aproba instrainarea, casarea sau scoaterea din uz a mijloacelor fixe si, respectiv, a obiectelor de inventar care apartin A.G.V.P.S., cu avizul comisiei de cenzori;
n) acorda recompense si premii;
o) in mod exceptional si numai motivat, poate lua hotarari ce tin de competenta congresului, pe care le supune ratificarii acestuia la prima reuniune;
p) indeplineste orice alte atributii potrivit legii si prezentului statut.

Art. 13
Presedintele A.G.V.P.S. are urmatoarele atributii si competente:
a) prezideaza reuniunile congresului si consiliului;
b) urmareste ducerea la indeplinire a hotararilor congresului;
c) reprezinta A.G.V.P.S. in relatiile cu organizatiile afiliate, precum si cu organizatii, organisme si institutii din tara si din strainatate;
d) propune componenta si programul delegatiilor care reprezinta A.G.V.P.S. in relatiile internationale;
e) incheie, modifica si desface contractul individual de munca al presedintelui executiv, conform hotararii congresului;
f) da delegare de competenta presedintelui executiv sau vicepresedintilor pentru reprezentare.

Art. 14
Presedintele executiv al A.G.V.P.S. are urmatoarele atributii si competente:
a) asigura ducerea la indeplinire a hotararilor congresului si consiliului;
b) consiliaza conducerile organizatiilor afiliate si le sustine interesele legitime;
c) exprima punctul de vedere al organizatiilor afiliate in relatia cu autoritatile publice centrale, daca presedintele sau consiliul nu hotarasc altfel;
d) administreaza patrimoniul A.G.V.P.S. si angajeaza prin semnatura sa operatiunile patrimoniale;
e) elaboreaza proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si urmareste, dupa aprobare, realizarea acestora;
f) propune organigrama, statul de functii si grila de salarizare pentru angajatii A.G.V.P.S.;
g) intocmeste si supune spre aprobare proiectele regulamentului de organizare si functionare si regulamentului de ordine interioara ale A.G.V.P.S.;
h) incheie, modifica si desface contractele individuale de munca ale personalului angajat in cadrul A.G.V.P.S.;
i) coordoneaza activitatea personalului angajat in cadrul A.G.V.P.S.;
j) premiaza membrii organizatiilor afiliate pentru activitati desfasurate in sprijinul A.G.V.P.S. si al organizatiilor afiliate;
k) ia, in situatii de urgenta, decizii care tin de competenta consiliului si a presedintelui, pe care le aduce in cel mai scurt timp la cunostinta acestora;
l) decide si ia orice alte masuri in conformitate cu prevederile legii si ale prezentului statut.

Art. 15
(1) Pe langa consiliu pot functiona comisii cu caracter consultativ si de sprijin, printre care:
a) comisia de vanatoare, tir vanatoresc si chinologie vanatoreasca;
b) comisia de pescuit sportiv si competitii;
c) comisia juridica;
d) comisia economica;
e) comisia de promovare a imaginii A.G.V.P.S.
(2) Comisiile sunt organizate si conduse de un presedinte ales dintre membrii acestora, iar secretariatul fiecarei comisii este asigurat de un angajat al A.G.V.P.S., cu atributii in domeniu.

Art. 16
(1) Comisia de cenzori este compusa din 3 membri, dintre care cel putin unul trebuie sa fie expert contabil; comisia isi alege presedintele, care trebuie sa fie expert contabil.
(2) Functia de cenzor este incompatibila cu orice alta functie in consiliu si cu orice functie salarizata in cadrul A.G.V.P.S.
(3) Atributiile si raspunderile cenzorului sunt cele prevazute in actele normative in vigoare.
(4) Concluziile verificarilor efectuate de cenzori sunt prezentate sub forma de raport congresului si sub forma de informari consiliului, presedintelui si presedintelui executiv, care stabilesc masuri in consecinta.
(5) Membrii comisiei de cenzori sunt retribuiti pentru activitatea depusa cu o indemnizatie fixa stabilita de congres.
(6) In caz de deces, de demisie ori de incompatibilitate, cenzorii vor fi inlocuiti operativ prin hotarare a consiliului, care urmeaza sa fie ratificata la primul congres.


Capitolul III - Organizatiile membre. Drepturi si obligatii


Art. 17
(1) Sunt membre ale A.G.V.P.S. organizatiile vanatorilor si/sau pescarilor sportivi legal constituite si afiliate la aceasta pana la data adoptarii prezentului statut.
(2) Pot deveni membre ale A.G.V.P.S. organizatiile vanatorilor si/sau pescarilor sportivi care solicita afilierea si indeplinesc cumulativ criteriile de afiliere prevazute in prezentul statut.

Art. 18
Organizatiile afiliate au urmatoarele drepturi:
a) sa fie reprezentate de catre A.G.V.P.S. la nivel national si in organismele internationale de profil pentru promovarea si protejarea intereselor comune;
b) sa fie reprezentate si sa participe cu drept de vot, prin delegatii alesi potrivit normelor de reprezentare, la congres si in consiliu, conditionat de achitarea integrala a obligatiilor statutare catre A.G.V.P.S. aferente anului calendaristic anterior;
c) sa participe la alegerea presedintelui, presedintelui executiv, vicepresedintilor si cenzorilor A.G.V.P.S., precum si a 16 membri ai consiliului dintre candidatii desemnati pe grupe de judete;
d) sa isi exprime punctul de vedere si sa faca propuneri pentru imbunatatirea activitatii A.G.V.P.S.;
e) sa ia parte, prin echipe sau concurenti individuali, la competitiile sportive si la alte activitati de profil, organizate in tara si in strainatate;
f) sa beneficieze, prin A.G.V.P.S., de asigurare in caz de accidente de vanatoare pentru fiecare membru vanator;
g) sa primeasca din partea A.G.V.P.S. consultanta de specialitate tehnica, economica si juridica in solutionarea problemelor proprii;
h) sa propuna si sa beneficieze, pentru membrii lor, de acordarea titlului de membru de onoare al A.G.V.P.S.;
i) sa primeasca orice fel de informatii din banca de date ale A.G.V.P.S.

Art. 19
Organizatiile afiliate au urmatoarele obligatii:
a) sa cunoasca si sa respecte Statutul A.G.V.P.S. si sa functioneze potrivit statutului propriu, elaborat in baza statutului-cadru;
b) sa respecte hotararile organelor de conducere ale A.G.V.P.S. luate pentru armonizarea, protejarea si promovarea intereselor comune;
c) sa participe in mod activ la realizarea scopului, obiectivelor si atributiilor A.G.V.P.S.;
d) sa nu desfasoare activitati contrare intereselor A.G.V.P.S. si ale organizatiilor afiliate;
e) sa achite catre A.G.V.P.S. din proprie initiativa, la termenele scadente, cota de participare la bugetul acesteia;
f) sa convoace anual adunari generale ordinare si o data la 4 ani, premergator congresului, adunari generale de alegeri;
g) sa invite la fiecare adunare generala un reprezentant al A.G.V.P.S.;
h) sa se supuna verificarii A.G.V.P.S. in privinta respectarii legilor specifice si a statutului;
i) sa transmita periodic datele statistice necesare bancii de date constituite la nivelul A.G.V.P.S.;
j) sa promoveze o imagine corecta in legatura cu activitatea de vanatoare si de pescuit sportiv;
k) sa asigure o instruire corespunzatoare a membrilor vanatori si/sau pescari sportivi, precum si a angajatilor proprii;
l) sa achite lunar contravaloarea abonamentelor la revista "Vanatorul si pescarul roman" corespunzator numarului de membri vanatori;
m) sa ia masuri de excludere din asociatie a membrilor exclusi din alte organizatii afiliate la A.G.V.P.S., a celor inscrisi in organizatii neafiliate sau a celor care, prin faptele lor sau prin activitatea desfasurata, aduc prejudicii intereselor A.G.V.P.S. si organizatiilor afiliate;
n) sa prezinte la A.G.V.P.S. pentru anulare toate carnetele de membru vanator si de membru pescar sportiv eliberate membrilor inscrisi in evidentele lor, la eventuala retragere sau excludere a asociatiei din cadrul A.G.V.P.S.; in caz contrar, A.G.V.P.S. le va declara nule intr-un ziar de larga circulatie;
o) sa nu permita practicarea vanatorii si/sau pescuitului sportiv pe fondurile atribuite in gestiune, de catre membrii vanatori si/sau pescari ai organizatiilor neafiliate la A.G.V.P.S.;
p) sa transmita la A.G.V.P.S. un exemplar din fiecare act aditional de modificare si completare a statutului sau actului de constituire, impreuna cu hotararea judecatoreasca care a aprobat inscrierea de mentiuni.

Art. 20
Organizatiile afiliate care incalca repetat prevederile legii, ale prezentului statut, ale propriului statut, hotararile organelor de conducere ale A.G.V.P.S. ori care prin activitatea lor sau a membrilor acestora aduc daune de orice fel A.G.V.P.S. si/sau celorlalte organizatii afiliate vor fi sanctionate cu excluderea din A.G.V.P.S., dupa o atentionare prealabila.

Art. 21
(1) Hotararea de excludere a organizatiei afiliate va fi luata de consiliu, organizatia exclusa avand drept de contestatie la congres, in termen de 30 de zile de la comunicarea hotararii de excludere.
(2) Pe perioada de la depunerea contestatiei pana la solutionarea acesteia de catre proximul congres, hotararea de excludere se suspenda, iar organizatia in cauza va fi monitorizata de consiliu.


Capitolul IV - Criterii de afiliere si de excludere


Art. 22
Organizatiile vanatorilor si/sau pescarilor sportivi legal constituite se pot afilia la A.G.V.P.S. daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) solicita in scris afilierea la A.G.V.P.S.;
b) anexeaza la cererea de afiliere hotararea adunarii generale in acest sens;
c) anexeaza la cererea de afiliere statutul asociatiei adaptat prevederilor statutului-cadru;
d) anexeaza la cererea de afiliere tabelul nominal cu membrii vanatori inscrisi pe baza de cerere facuta in nume propriu;
e) fac dovada existentei sediului propriu pentru folosinta exclusiva si a dotarilor minime necesare acordarii licentei de functionare;
f) au intocmite organigrama, statul de functii, regulamentul de organizare si functionare si regulamentul de ordine interioara;
g) au angajat sau, dupa caz, angajeaza, in termen de 30 de zile de la dobandirea in gestiune a cel putin unui fond de vanatoare, personalul necesar care sa indeplineasca cumulativ criteriile stabilite de congres in acest sens;
h) nu au in evidente membri inscrisi in organizatii neafiliate ori vanatori sau pescari sportivi exclusi din alte organizatii afiliate, cu exceptia celor care si-au redobandit aceasta calitate potrivit legii si propriului statut.

Art. 23
Organizatiile afiliate la A.G.V.P.S. vor fi excluse daca:
a) isi pierd, in conditiile legii, personalitatea juridica;
b) isi modifica statutul in contradictie cu prevederile statutului-cadru;
c) nu mai indeplinesc una sau mai multe conditii de afiliere ori nu respecta criteriile stabilite pentru angajarea personalului propriu;
d) pierd dreptul de gestionare a tuturor fondurilor de vanatoare si/sau de pescuit sportiv pe o perioada mai mare de 3 luni;
e) nu achita trimestrial, corespunzator cotizatiilor incasate de la membrii lor, contributia la bugetul A.G.V.P.S. sau, pana la data de 15 februarie a anului urmator, cotizatiile corespunzatoare membrilor restantieri impotriva carora nu s-a luat hotararea de excludere;
f) adopta, prin organele lor de conducere, decizii contrare legii, Statutului A.G.V.P.S., statutului propriu si hotararilor luate de organele de conducere ale A.G.V.P.S.;
g) inscriu in evidenta membri ai unor organizatii neafiliate sau exclusi din cadrul altor organizatii afiliate ori mentin in evidenta, dupa atentionare, astfel de membri;
h) mentin in evidenta membri care aduc prejudicii intereselor si imaginii A.G.V.P.S. prin savarsirea de abateri grave de la lege si statut.


Capitolul V - Patrimoniul A.G.V.P.S.


Art. 24
(1) A.G.V.P.S. are patrimoniu propriu si privat format din
a) bunuri imobile;
b) bunuri mobile constand in:
 • mijloace fixe, altele decat bunurile imobile;
 • obiecte de inventar;
 • mijloace circulante;
  c) drepturi si obligatii patrimoniale.
  (2) Patrimoniul este element de baza al personalitatii juridice a A.G.V.P.S., iar bunurile acesteia evidentiate in bilanturile contabile anuale sunt proprietate privata indivizibila.

  Art. 25
  Mijloacele fixe si mijloacele circulante ale A.G.V.P.S. se realizeaza din:
  a) cota anuala de participare a organizatiilor afiliate la bugetul de venituri si cheltuieli al A.G.V.P.S., egala cu contravaloarea a 3,0 euro pentru fiecare membru vanator si a 0,5 euro pentru fiecare membru pescar sportiv;
  b) venituri obtinute din activitati economice desfasurate cu caracter accesoriu;
  c) donatii, subventii, sponsorizari etc.;
  d) orice alte surse, in conditiile legii.

  Art. 26
  (1) Cota de participare a organizatiilor afiliate la bugetul de venituri si cheltuieli al A.G.V.P.S. se vireaza trimestrial, corespunzator cotizatiilor incasate.
  (2) Neachitarea cotei de participare prevazute la alin. (1) in termen conduce la majorarea sumelor restante cu o cota de majorare stabilita de consiliu.

  Art. 27
  (1) Bunurile imobile ale A.G.V.P.S. pot fi valorificate catre terti sau casate, dupa caz, cu aprobarea prealabila si in conditiile stabilite de consiliu.
  (2) Oricare ar fi cauza excluderii sau retragerii din A.G.V.P.S., organizatiile afiliate nu au dreptul sa pretinda restituirea vreunei parti din patrimoniul A.G.V.P.S.


  Capitolul VI - Dispozitii finale


  Art. 28
  (1) Congresul si consiliul sunt statuar intrunite in prezenta majoritatii delegatilor si, respectiv, a membrilor; sunt prezidate de presedinte, iar in lipsa acestuia, de presedintele executiv sau de unul dintre vicepresedinti; hotararile se iau cu votul deschis al majoritatii membrilor prezenti; in situatii expres cerute de majoritatea membrilor prezenti, votul poate fi secret.
  (2) In mod exceptional si convingator motivat, votul membrilor consiliului se poate solicita si se poate exercita si prin corespondenta.

  Art. 29
  (1) Pentru functiile de presedinte, presedinte executiv si vicepresedinte vor fi depuse candidaturi, respectandu-se conditiile impuse de statut.
  (2) Prin exceptie de la prevederile art. 28 alin. (1), alegerile pentru presedinte, presedinte executiv si vicepresedinti se vor desfasura cu vot secret, declarandu-se alesi candidatii cu numarul cel mai mare de voturi.
  (3) In cazurile in care functiile de presedinte, presedinte executiv ori de vicepresedinte devin vacante din orice motive, atributiile vor fi delegate temporar, pana la primul congres, de catre consiliu, unora dintre membrii sai.
  (4) In situatia candidatilor care vor reprezenta asociatiile afiliate din diferite judete, acestia vor fi votati numai de reprezentantii judetelor respective.
  (5) Locurile devenite vacante in consiliu, altele decat cele de drept, se completeaza pe principiul reprezentativitatii, la propunerea asociatiilor din grupele de judete pe care le reprezinta.

  Art. 30
  Membrii consiliului care lipsesc nemotivat de la mai mult de doua sedinte consecutive sau de la mai mult de 3 sedinte in decursul unui an calendaristic isi pierd calitatea si vor fi inlocuiti la primul congres potrivit prevederilor art. 29 alin. (2).

  Art. 31
  Pierderea calitatii de membru vanator si/sau de pescar sportiv din asociatiile afiliate atrage pierderea calitatii in orice organ de conducere al A.G.V.P.S.

  Art. 32
  Consiliul A.G.V.P.S. va hotari si va proceda in timp util la adaptarea corespunzatoare a prevederilor statutare care devin contrare actelor normative in vigoare, prin modificarea necesara a textelor, asigurand comunicarea si cunoasterea acestora, in vederea respectarii lor de catre organizatiile afiliate; hotararile vor fi supuse spre analiza si ratificare proximului congres.

  Art. 33
  (1) Prezentul statut a fost adoptat de congresul extraordinar al A.G.V.P.S. la data de 2 iulie 2005.
  (2) Prezentul statut modifica si inlocuieste vechiul statut publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 302 din 8 iunie 2001.
  (3) Prezentul statut va fi autentificat in termen de 15 zile de la data adoptarii si va fi publicat ulterior in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, data de la care intra in vigoare.
  (4) Organizatiile afiliate isi vor adapta propriul statut la prevederile statutului-cadru in adunari generale extraordinare, ce urmeaza a avea loc in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului statut.


  [Anexa 1 si 2 nu sunt incluse in prezentul materiale. Pentru consultarea lor, va recomandam Indaco - Serviciul Legenet]

  ANEXA 3: STATUTUL-CADRU al organizatiilor afiliate la A.G.V.P.S. din Romania  Capitolul I - Dispozitii generale


  Art. 1
  (1) Asociatia Vanatorilor si/sau Pescarilor Sportivi din ........................., denumita In continuare A.V.P.S. .........................*), este persoana juridica de drept privat, apolitica, fara scop lucrativ, cu patrimoniu propriu, distinct si indivizibil.
  (2) A.V.P.S. .................................. este constituita pe principiul liberei asocieri din totalitatea vanatorilor si/sau pescarilor sportivi Inscrisi In evidentele sale, care adera la prezentul statut si se obliga sa Il respecte.
  (3) A.V.P.S. ........................ are sediul In ................... .
  (4) A.V.P.S. .......................... are denumire, sediu, sigla si drapel proprii.
  (5) A.V.P.S. ................ este Inscrisa In Registrul national sub nr. ........../........... si In Registrul asociatiilor si fundatiilor tinut de Judecatoria .................... sub nr. ............./............. .

  ___________
  *) Prevederile se adapteaza corespunzator hotararilor adunarii generale a asociatiei care adopta actuala forma a statutului.

  Art. 2
  (1) A.V.P.S. ...................... este afiliata sau, dupa caz, se va afilia la A.G.V.P.S., potrivit legii si statutului acesteia, pe care se obliga sa Il respecte.
  (2) A.V.P.S. .................. Isi desfasoara activitatea potrivit prezentului statut, avand deplina autonomie organizatorica, functionala si financiara.
  (3) Durata functionarii A.V.P.S. ................. este nedeterminata.

  Art. 3
  Scopul A.V.P.S. ................... Il constituie conservarea biodiversitatii si protectia faunei de interes vanatoresc si piscicol, precum si a mediilor naturale de dezvoltare a acesteia, prin vanatoare si/sau pescuit sportiv practicate In mod durabil, ca forme de odihna activa si de petrecere a timpului liber de catre membrii sai.

  Art. 4
  A.V.P.S. .......................................... are urmatoarele obiective si atributii:
  a) desfasoara activitati de conservare a biodiversitatii si de protectie a faunei de interes cinegetic si piscicol, precum si de protejare a mediilor naturale de dezvoltare a acesteia;
  b) reprezinta si apara drepturile si interesele membrilor asociati;
  c) Incheie contracte de atribuire In gestionare cu autoritatile administrative competente si gestioneaza durabil fondurile de vanatoare si de pescuit sportiv;
  d) dezvolta si exploateaza eficient baza materiala proprie, destinata practicarii vanatorii si/sau pescuitului sportiv;
  e) pregateste candidatii pentru dobandirea calitatii de membru vanator sau pescar sportiv si Isi instruieste membrii si personalul angajat In domeniile cinegetic si, respectiv, halieutic;
  f) gestioneaza si elibereaza, In conditiile legii si ale statutului, carnetele de membru si autorizatiile de vanatoare si de pescuit sportiv;
  g) organizeaza si dezvolta activitati competitionale de pescuit sportiv, de tir vanatoresc si de chinologie vanatoreasca;
  h) stimuleaza cresterea, dresarea si folosirea cainilor de vanatoare;
  i) organizeaza activitati de vanatoare si de pescuit sportiv cu membrii altor organizatii vanatoresti afiliate, precum si cu vanatorii straini, pe baza de reciprocitate sau In scopul realizarii de mijloace financiare necesare gestionarii durabile a vanatului si a pestelui din fondurile preluate In gestionare;
  j) Infiinteaza, In conditiile legii, unitati economice, In vederea realizarii scopului sau;
  k) desfasoara, cu caracter accesoriu, activitati economice si activitati agricole cuprinse In codul CAEN, inclusiv de pescuit si acvacultura, operatiuni de import-export si de comercializare de armament si munitie de vanatoare;
  l) organizeaza, desfasoara si stimuleaza activitatile de prevenire si de combatere a braconajului si a exportului ilegal de trofee de vanatoare;
  m) organizeaza conferinte, simpozioane, expozitii si alte manifestari cinegetice si de pescuit sportiv la nivel local si participa la asemenea evenimente In tara si In strainatate;
  n) promoveaza si apara imaginea sa si a A.G.V.P.S.;
  o) alte obiective si atributii ce decurg din lege si din reglementarile In domeniu.


  Capitolul II - Membrii A.V.P.S. ................. . Drepturi si obligatii, recompense si sanctiuni


  Art. 5
  (1) Calitatea de membru al A.V.P.S. .............. se poate obtine prin examen sau Inscriere, doar In limita locurilor vacante, calculate conform prevederilor legii.
  (2) Dovada calitatii de membru al A.V.P.S. ................. se face cu carnetul de membru vanator sau de membru pescar sportiv, vizat anual.
  (3) Calitatea de membru vanator se dobandeste, In conformitate cu Regulamentul privind dobandirea carnetului de membru vanator, de orice persoana cu domiciliul sau rezidenta In Romania, care a Implinit varsta de 18 ani si solicita sa faca parte din A.V.P.S. .............., recunoaste prezentul statut, se obliga sa Il respecte, a efectuat minimum un an stagiatura, a luat parte la o instruire practica Intr-un poligon de tir si promoveaza examenul/concursul organizat In acest sens.
  (4) Calitatea de membru pescar sportiv se dobandeste de orice persoana cu domiciliul sau rezidenta In Romania, care solicita sa faca parte din A.V.P.S. .................., recunoaste statutul acesteia, se obliga sa Il respecte si face dovada cunostintelor minime In domeniul halieutic, In urma unei testari de specialitate.
  (5) Carnetul de membru vanator nu poate fi obtinut de persoanele care, potrivit legii, nu au dreptul la permis de arma si de persoanele care au fost excluse In ultimii 10 ani pentru savarsirea unor fapte de braconaj, fara permis de vanatoare, asupra animalelor din speciile interzise la vanatoare, noaptea prin folosirea farurilor si altor dispozitive de iluminare ori de ochit pe Intuneric, In grup de mai multi vanatori sau de catre persoane cu atributii de paza a vanatului, In ultimii 5 ani pentru savarsirea altor fapte de braconaj si In ultimii 3 ani pentru Incalcarea altor prevederi legale si/sau statutare.

  Art. 6
  (1) Calitatea de membru vanator si/sau pescar sportiv al A.V.P.S. ................... se pierde prin renuntare, radiere sau excludere.
  (2) Renuntarea la calitatea de membru are loc In baza cererii depuse, ca expresie a vointei liber exprimate, cu depunerea carnetului de membru ori, dupa caz, cu depunerea dovezii ca este membru, cu cotizatia achitata In termen, la alta organizatie afiliata.
  (3) Radierea se face In cazurile de deces, de pierdere a cetateniei romane, de expirare a perioadei de rezidenta, de retragere a permisului de arma sau de stabilire a domiciliului In strainatate.
  (4) Excluderea se pronunta Impotriva membrilor A.V.P.S. ................... care:
  a) au comis fapte Incadrate de lege ca infractiuni de braconaj;
  b) nu si-au achitat cotizatia de membru In termen, dupa Instiintare scrisa;
  c) au fost sanctionati cu excluderea din alta asociatie afiliata;
  d) fac parte din grupe dezafiliate, cu exceptia celor nevinovati, care sunt repartizati la alte grupe din cadrul A.V.P.S. ......................;
  e) au fost gasiti In fondurile de vanatoare cu arme de calibrul 5,6 l.r. sau alte arme neomologate pentru practicarea vanatorii, altele decat cele de paza;
  f) nu mai au dreptul de port si folosire a armelor de vanatoare, ca urmare a revocarii sau anularii acestui drept de catre organele de politie;
  g) aduc daune materiale si/sau morale A.V.P.S. ............. ori A.G.V.P.S.;
  h) refuza sa se legitimeze la cererea personalului cu atributii legale sa constate contraventii si infractiuni In domeniul cinegetic ori se sustrag, In fondul de vanatoare, controlului acestuia;
  i) se Inscriu sau fac parte din organizatii neafiliate la A.G.V.P.S.
  (5) Cotizatiile achitate pe anul In curs nu se restituie, indiferent de motivul pierderii calitatii de membru.
  (6) Pierderea calitatii de membru vanator se aduce la cunostinta organizatiilor afiliate, A.G.V.P.S. si organelor de politie, implicand retragerea si anularea carnetului de membru, cu exceptia cazurilor de Inscriere In alte asociatii afiliate.
  (7) Carnetele de membru anulate pot fi restituite fostilor titulari, pastrandu-se la asociatie o copie xerox a carnetului anulat.
  (8) Masurile prevazute la alin. (3) si (4) se hotarasc de consiliul organizatiei si se pot contesta la adunarea generala In termen de 15 zile de la data luarii la cunostinta.

  Art. 7
  (1) Membrii A.V.P.S. .............. au urmatoarele drepturi:
  a) sa practice vanatoarea si/sau pescuitul sportiv pe fondul repartizat grupei din care fac parte sau, ca invitati, pe fondurile gospodarite de alte grupe, cluburi ori asociatii, conditionat de achitarea cotizatiei la termenele scadente si, respectiv, de achitarea tarifelor de practicare a vanatorii sau pescuitului sportiv, stabilite de organizatiile In cauza;
  b) sa beneficieze, In cazul vanatorilor, In contul cotizatiei anuale, de asigurare pentru accidente de vanatoare si un abonament la revista de specialitate;
  c) sa primeasca gratuit un statut al A.V.P.S. ..................;
  d) sa beneficieze, potrivit legii, traditiei si normelor stabilite de adunarea generala a A.V.P.S. .............., de vanatul sau de o parte din vanatul dobandit ori de pestele prins;
  e) sa aleaga si sa fie alesi In organele de conducere ale A.V.P.S. .................... si ale A.G.V.P.S;
  f) sa-si exprime punctul de vedere si sa faca propuneri pentru Imbunatatirea activitatii A.V.P.S. .................. si a A.G.V.P.S;
  g) sa participe la competitiile sportive si la alte activitati de profil, organizate In tara si In strainatate;
  h) sa fie recompensati pentru merite deosebite.
  (2)*) Membrii A.V.P.S. ................ pot beneficia de urmatoarele facilitati:
  a) reducerea cotizatiei anuale cu 50% pentru:
 • barbatii peste 65 de ani si femeile peste 60 de ani;
 • membrii asociatiilor persoanelor cu dizabilitati;
 • personalul angajat In cadrul A.V.P.S. .............. si al A.G.V.P.S;
 • membrii pescari sportivi care au si calitatea de membru vanator;
 • elevii cu varste cuprinse Intre 14 si 18 ani, precum si studentii de pana la 25 de ani Inscrisi la cursurile de zi fara plata;
 • pescarii sportivi care obtin a doua viza pentru ape de munte sau, dupa caz, pentru cele colinare si de ses;
 • membrii de onoare ai A.V.P.S. ......... si ai A.G.V.P.S;
 • membrii consiliului si comisiei de cenzori ale A.V.P.S. .............. si ale A.G.V.P.S;
  b) reducerea cotizatiei anuale cu 75% pentru copiii pana la varsta de 14 ani si membrii vanatori sau pescari sportivi de peste 75 de ani;
  c) scutirea de plata cotizatiei anuale si a cotei de participare la bugetul A.G.V.P.S., dupa Implinirea varstei de 80 de ani sau daca sunt veterani de razboi;
  d) reducerea cu 10% a cotizatiei anuale In cazul achitarii integrale a acesteia pana la data de 31 ianuarie pentru anul In curs.
  (3)*) Cazurile care nu se Incadreaza In prevederile alin. (2) pot fi solutionate, la cererea celor interesati, de consiliul asociatiei In cauza.
  (4)*) Membrii care beneficiaza de reducerea cotizatiei pot beneficia si de scutirea de alte obligatii statutare.
  (5)*) De facilitatile prevazute In prezentul articol nu se poate beneficia cumulativ.
  (6) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. e), salariatii A.V.P.S. ....................., angajati ca paznici de vanatoare, nu pot fi alesi ca organizatori de grupa sau loctiitori ai acestora.

  Art. 8
  Membrii A.V.P.S. .................... au urmatoarele obligatii:
  a) sa cunoasca si sa respecte prevederile legii, statutului si ale altor reglementari referitoare la vanatoare si la pescuitul sportiv;
  b) sa participe la realizarea obiectivelor A.V.P.S. ..........., ale cluburilor si ale grupei din care fac parte, sa respecte hotararile organelor de conducere ale asociatiei, sa Indeplineasca atributiile In cadrul organelor In care au fost alesi si, dupa caz, In comisiile In care activeaza;
  c)*) sa plateasca, In cazul vanatorilor, pana la data de 31 martie, 50% din cotizatia anuala, iar diferenta de 50%, pana la data de 30 iunie; In cazul pescarilor sportivi plata cotizatiei anuale se face integral pana la data de 31 martie; neplata cotizatiei pana la termenele scadente atrage majorarea cuantumului cotizatiei conform hotararii adunarii generale si anularea dreptului de a participa la vanatoare;
  d)*) sa presteze, In cazul vanatorilor, minimum 5 zile de munca pentru gospodarirea fondului repartizat grupei din care fac parte, iar In cazul pescarilor sportivi, minimum doua zile; neparticiparea la aceste actiuni conduce la achitarea In bani a contravalorii acestora, la nivelul stabilit de adunarea generala;
  e) sa Isi perfectioneze cunostintele teoretice si practice In domeniul cinegetic si/sau al pescuitului sportiv;
  f) sa nu comercializeze vanatul si pestele dobandit prin practicarea vanatorii si pescuitului sportiv;
  g) sa respecte si sa promoveze principiile eticii la vanatoare si/sau la pescuit si sa practice vanatoarea si pescuitul sportiv cu echipament corespunzator;
  h) sa nu desfasoare activitati contrare intereselor legitime ale A.V.P.S. ....................... si ale A.G.V.P.S.;
  i) sa comunice A.V.P.S. .................... noul domiciliu, In termen de 10 zile de la schimbarea acestuia;
  j) sa semnaleze organizatiei din care fac parte cazurile de braconaj de care au luat cunostinta, deficientele constatate si eventualele prejudicii produse, bolile observate la vanat si la peste, cazurile de poluare a mediului Inconjurator etc.

  Art. 9
  Membrii A.V.P.S. ........................................ care s-au remarcat printr-o activitate deosebita In domeniul cinegetic si/sau al pescuitului sportiv pot beneficia de urmatoarele recompense:
  a) diplome, plachete si cupe;
  b) premii In bani si In obiecte;
  c) reducerea procentuala a cotizatiei anuale;
  d) autorizatii gratuite de vanatoare si/sau de pescuit sportiv.

  Art. 10
  Titlul de "Membru de onoare al A.V.P.S. ............." se poate acorda de catre adunarea generala, ca recompensa, unor membri care s-au remarcat printr-o activitate de exceptie In domeniul cinegetic si/sau al pescuitului sportiv.

  Art. 11
  (1) Membrilor A.V.P.S. .................. care Incalca prevederile actelor normative In domeniul cinegetic sau al pescuitului sportiv, ale prezentului statut, ale normelor de comportare si de etica ori care aduc daune materiale sau morale asociatiei din care fac parte ori A.G.V.P.S. li se aplica una dintre urmatoarele sanctiuni disciplinare:
  a) avertisment scris;
  b) suspendarea dreptului de exercitare a vanatorii sau pescuitului sportiv pe timp limitat, de pana la un an;
  c) excluderea din asociatie.
  (2) Sanctiunile prevazute la alin. (1) se hotarasc de consiliul asociatiei In termen de un an de la savarsirea faptei sau In interiorul termenului de prescriptie pentru infractiuni si pot fi contestate, In termen de 15 zile de la comunicare, la adunarea generala, ale carei hotarari sunt definitive si executorii.
  (3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), sanctiunea excluderii din asociatie hotarata de consiliu ramane definitiva In cazul infractiunilor de braconaj confirmate de organele de cercetare penala sau instantele de judecata.
  (4) Sanctiunile se aplica de la data ramanerii lor definitive si se Inscriu Intr-un registru special de evidenta a sanctiunilor si In carnetul de membru.
  (5) In cazul excluderilor contestate, dreptul de a vana sau de a pescui se suspenda pana la solutionarea contestatiei, cel In cauza avand obligatia sa depuna carnetul de membru odata cu contestatia.
  (6) Pe perioada suspendarii, carnetul de membru vanator sau pescar sportiv se depune si se pastreaza la asociatie; In situatia refuzului de a depune carnetul de membru, cel In cauza este exclus fara Indeplinirea altor formalitati.
  (7) Sanctiunile se aplica independent de raspunderea penala, administrativa, civila sau contraventionala si nu Il exonereaza, In cazul suspendarii, pe cel In cauza de plata cotizatiei si de Indeplinirea altor obligatii fata de organizatie.
  (8) Inainte de adoptarea hotararii de sanctionare cel In cauza va fi audiat In legatura cu fapta savarsita; daca In urma convocarii scrise si luarii la cunostinta acesta refuza sa se prezinte sau sa dea relatii privind fapta sa, sanctiunea se aplica fara Indeplinirea acestei formalitati.


  Capitolul III - Structura organizatorica a A.V.P.S. ..........


  Art. 12
  *) A.V.P.S. .......... are In structura sa:
  a) filiale cu personalitate juridica sau cluburi fara personalitate juridica ale vanatorilor si/sau pescarilor sportivi, constituite ca structuri teritoriale, care Inlocuiesc fostele filiale;
  b) grupe ale vanatorilor, organizate la nivelul fiecarui fond de vanatoare, si grupe ale pescarilor sportivi, organizate conform hotararii consiliului organizatiei.

  Art. 13
  Organele A.V.P.S. .......... sunt:
  a) adunarea generala;
  b) consiliul asociatiei;
  c) comisi de cenzori sau cenzorul asociatiei.

  Art. 14
  *) (1) Adunarea generala este organul suprem de conducere al A.V.P.S. ..........., constituit din totalitatea membrilor sau din reprezentanti ai filialelor/cluburilor ori, dupa caz, ai grupelor, mandatati In acest sens de adunarile generale de alegeri ale acestora.
  (2) Adunarea generala se convoaca obligatoriu o data pe an In sesiune ordinara, pana cel mai tarziu la 30 aprilie, si, ori de cate ori este nevoie, In sesiune extraordinara, de catre consiliul organizatiei, presedintele sau directorul acesteia ori la cererea a cel putin unei treimi din numarul grupelor organizatiei; o data la 4 ani, adunarea generala a A.V.P.S. .............. organizeaza alegerea organelor proprii, premergatoare Congresului A.G.V.P.S.
  (3) Adunarea generala se convoaca cu cel putin 15 zile Inainte de data stabilita, comunicandu-se ordinea de zi, prin convocatoare scrise si anunt Intr-un ziar local.
  (4) In adunarile generale extraordinare se vor dezbate si aproba numai problemele Inscrise pe ordinea de zi.

  Art. 15
  Adunarea generala are urmatoarele atributii:
  a) aproba sau modifica, dupa caz, statutul organizatiei In concordanta cu statutul-cadru, regulamentul comisiei de cenzori si hotaraste cu privire la schimbarea sediului;
  b) dezbate si aproba rapoartele de activitate ale consiliului, bilantul contabil al asociatiei si raportul comisiei de cenzori sau cenzorului si se pronunta asupra gestiunii organizatiei;
  c) dezbate si aproba strategia organizatiei, programul de activitate al acesteia si bugetul de venituri si cheltuieli, care include cotizatia anuala, cotizatiile suplimentare, cuantumul prestatiilor neefectuate si nivelul majorarilor aplicate pentru plata cu Intarziere a cotizatiei anuale;
  d) stabileste, In functie de numarul de membri, componenta organelor de conducere si alege pentru o perioada de 4 ani sau revoca, dupa caz, presedintele, vicepresedintii, membrii consiliului organizatiei si cenzorii acesteia;
  e) alege pentru o perioada de 4 ani delegatii la Congresul A.G.V.P.S. si desemneaza dintre acestia candidatii pentru organele de conducere ale A.G.V.P.S.;
  f) decide asupra contestatiilor formulate de membrii organizatiei Impotriva sanctiunilor disciplinare;
  g) ratifica sau anuleaza, dupa caz, hotararile consiliului organizatiei;
  h) hotaraste cu privire la dizolvarea organizatiei si destinatia patrimoniului, cu votul a cel putin doua treimi din numarul delegatilor sau al membrilor In cazul asociatiilor cu mai putin de 100 de membri;
  i) hotaraste comasarea cu alte asociatii si cu privire la Infiintarea ori desprinderea unor filiale potrivit Ordonantei Guvernului nr. 26/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
  j) ia orice alte hotarari cu privire la activitatea organizatiei, In limitele prevederilor legale si ale celor statutare.

  Art. 16
  (1) Consiliul conduce activitatea organizatiei In intervalul dintre doua adunari generale.
  (2)*) Consiliul organizatiei este compus din 5-15 membri, cu o vechime de minimum 10 ani. Din consiliu fac parte de drept presedintele, vicepresedintii si directorul asociatiei.
  (3)*) Membrii consiliului asociatiei pot fi retribuiti cu o indemnizatie fixa, stabilita anual de adunarea generala.

  Art. 17
  (1) Consiliul organizatiei se Intruneste o data la 3 luni sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui, directorului sau a majoritatii membrilor acestuia.
  (2) In mod exceptional si numai convingator motivat, presedintele sau directorul poate solicita votul prin corespondenta.

  Art. 18
  Consiliul organizatiei are urmatoarele atributii:
  a) convoaca adunarea generala a organizatiei si urmareste Indeplinirea hotararilor adunarilor generale ale acesteia;
  b) analizeaza si aproba informarile presedintelui si/sau ale directorului, ia act de constatarile cenzorilor si stabileste masurile ce se impun;
  c) analizeaza si avizeaza proiectul programului anual de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli;
  d) stabileste nivelul cotizatiilor anuale de vanator si de pescar sportiv, nivelul prestatiilor In munca ale vanatorilor si pescarilor sportivi si nivelul cotizatiilor suplimentare;
  e) hotaraste angajarea directorului asociatiei, potrivit criteriilor adoptate In acest sens, nivelul salarizarii acestuia, precum si premierea ori sanctionarea lui, dupa caz;
  f) coordoneaza activitatea cluburilor si grupelor, hotaraste cu privire la Infiintarea si dizolvarea acestora, la repartizarea pe grupe a fondurilor de vanatoare si a fondurilor de pescuit sportiv si la repartizarea vanatorilor In grupe, tinand seama, In masura posibilului, de optiunea acestora;
  g) aproba propunerile de Infiintare a unor unitati economice cu caracter accesoriu In vederea realizarii scopului organizatiei;
  h) organizeaza pregatirea si promovarea candidatilor pentru dobandirea calitatii de membri vanatori si pescari sportivi si hotaraste cu privire la sanctionarea membrilor;
  i) aproba organigrama, statul de functii, grila de salarizare, regulamentul propriu de organizare si functionare, regulamentul de ordine interioara, contractul colectiv de munca si regulamentele de organizare si functionare ale comisiilor de sprijin;
  j) aproba programul activitatilor competitionale si stabileste corpul propriu de arbitri;
  k) hotaraste cu privire la eventuale schimburi de experienta cu organizatii similare din tara si, cu informarea Consiliului A.G.V.P.S., cu cele din strainatate;
  l) aproba casarea mijloacelor fixe si scoaterea din uz a obiectelor de inventar;
  m) acorda recompense In bani si/sau obiecte;
  n) propune adunarii generale acordarea titlului de membru de onoare pentru membrii organizatiei;
  o) In mod exceptional si numai convingator motivat, poate lua hotarari ce tin de competenta adunarii generale, pe care le supune ratificarii acesteia la prima reuniune;
  p) Indeplineste orice alte atributii potrivit legii si prezentului statut.

  Art. 19
  *) (1) Pe langa consiliul organizatiei pot functiona, dupa necesitati, comisii cu caracter consultativ si de sprijin, printre care:
  a) comisia de pregatire a candidatilor pentru dobandirea calitatii de membru al asociatiei, precum si de perfectionare a cunostintelor membrilor;
  b) comisia de vanatoare, tir vanatoresc si chinologie vanatoreasca;
  c) comisia de pescuit sportiv si competitii;
  d) comisia juridica;
  e) comisia economica;
  f) comisia pentru promovarea imaginii organizatiei.
  (2) Comisiile vor fi organizate si conduse de un presedinte de comisie, nominalizat de consiliul asociatiei.

  Art. 20
  (1)*) Presedintele asociatiei poate fi ales dintre membrii cu o vechime mai mare de 5 ani si are urmatoarele atributii:
  a) conduce adunarile generale si consiliile A.V.P.S.: ....................;
  b) reprezinta organizatia In relatiile cu membrii acesteia si cu alte persoane fizice si juridice din tara si din strainatate;
  c) Incheie, modifica si desface contractul de munca al directorului, la propunerea consiliului asociatiei si cu avizul Consiliului A.G.V.P.S.;
  d) aproba componenta si programul delegatiilor de reprezentare, altele decat cele stabilite de consiliu si adunarea generala;
  e) da delegare de competenta vicepresedintilor si directorului.
  (2) Presedintele asociatiei nu poate Indeplini atributiile directorului asociatiei.

  Art. 21
  Directorul asociatiei are urmatoarele competente:
  a) asigura ducerea la Indeplinire a hotararilor adunarii generale si ale consiliului;
  b) administreaza patrimoniul organizatiei si angajeaza prin semnatura sa operatiunile patrimoniale;
  c) Incheie contracte de gestionare a fondurilor de vanatoare si de pescuit si raspunde de respectarea prevederilor contractuale;
  d) elaboreaza proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, iar dupa aprobare raspunde de realizarea acestora;
  e) reprezinta organizatia In adunarile generale ale agentilor economici In care aceasta are calitatea de asociat sau actionar;
  f) Intocmeste organigrama, statul de functii, grila de salarizare, regulamentul de organizare si de functionare si regulamentul de ordine interioara;
  g) Incheie, modifica si desface contractele individuale de munca, acorda premii si sanctioneaza personalul organizatiei;
  h) organizeaza, Impreuna cu comisiile de sprijin, concursurile de pescuit sportiv, de tir vanatoresc si de chinologie vanatoreasca;
  i) organizeaza pregatirea candidatilor pentru dobandirea calitatii de membru, elibereaza acestora legitimatia de candidat, raspunde de Intocmirea dosarului In acest scop si de eliberarea carnetelor de membru; semneaza personal carnetele de membru la eliberarea acestora, la Inscrierea sau la aplicarea de sanctiuni;
  j) raspunde de eliberarea autorizatiilor de vanatoare si de recuperarea acestora;
  k) raspunde de tinerea evidentelor tehnico-operative;
  l) organizeaza activitatea de paza a fondurilor de vanatoare si de pescuit, precum si de combatere a braconajului cinegetic si piscicol;
  m) comunica semestrial la A.G.V.P.S. excluderile si motivele excluderii de membri vanatori si pescari sportivi, ramase definitive, precum si seriile carnetelor de membru retrase si anulate;
  n) da delegare de competenta personalului din subordine;
  o) ia orice alte masuri necesare pentru asigurarea bunei desfasurari a activitatii, cu respectarea prevederilor legale, statutare si a hotararilor organelor de conducere ale A.V.P.S. ........................... si ale A.G.V.P.S.

  Art. 22
  (1) Activitatea economico-financiara a A.V.P.S. ...................... se verifica de 1-3 cenzori alesi de adunarea generala a acesteia.
  (2) Cenzorul, In cazul asociatiilor cu mai putin de 100 de membri, sau cel putin un membru al comisiei de cenzori, In cazul celorlalte asociatii, trebuie sa fie expert contabil.
  (3) Functia de membru In comisia de cenzori este incompatibila cu orice alta functie In cadrul consiliului, precum si cu functiile salarizate In cadrul A.V.P.S. ............ .
  (4) Cenzorul sau membrii comisiei de cenzori sunt remunerati cu o indemnizatie fixa, stabilita anual de adunarea generala.

  Art. 23
  (1) Cenzorul sau membrii comisiei de cenzori verifica, pe baza evidentelor contabile, Intreaga activitate financiara a A.V.P.S. ........................ .
  (2) Concluziile verificarilor efectuate sunt prezentate ca raport adunarii generale a A.V.P.S. ...................... si ca informari consiliului, presedintelui si directorului.

  Art. 24
  Atributiile si raspunderile cenzorilor sunt prevazute In actele normative In vigoare si In regulamentul propriu de organizare si functionare.

  Art. 25
  A.V.P.S. ................ are In structura sa urmatoarele filiale/cluburi ale vanatorilor si/sau pescarilor sportivi:
 • Filiala/Clubul ...................., cu sediul In ..................;
 • Filiala/Clubul ....................., cu sediul In ................ .

  Art. 26
  *) Organele de conducere ale filialelor/cluburilor din cadrul A.V.P.S. ........................ sunt:
  a) adunarea generala;
  b) comitetul filialei/clubului.

  Art. 27
  *) Adunarea generala a filialei/clubului este organul de conducere constituit din membrii comitetului filialei/clubului si din delegatii desemnati de adunarile generale ale grupelor, se Intruneste obligatoriu anual In sedinta ordinara si ori de cate ori este necesar In sedinte extraordinare, la convocarea comitetului sau a presedintelui filialei/clubului, a directorului, a presedintelui sau a consiliului A.V.P.S. ........................... .

  Art. 28
  *) Atributiile adunarii generale a filialei/clubului sunt:
  a) analizeaza si aproba programele anuale proprii de activitate;
  b) aproba bugetul anual al filialei/clubului;
  c) dezbate si aproba raportul de activitate al comitetului filialei/clubului;
  d) alege pentru o perioada de 4 ani presedintele, vicepresedintii si ceilalti membri ai comitetului;
  e) alege pentru o perioada de 4 ani delegatii la adunarea generala a organizatiei si desemneaza candidatii pentru consiliul organizatiei si pentru comisia de cenzori.

  Art. 29
  In intervalul dintre adunarile generale, activitatea filialei/clubului este condusa de comitetul filialei/clubului, care se compune din 3-7 membri cu o vechime mai mare de 5 ani, dintre care se aleg un presedinte si 1-2 vicepresedinti, dupa caz; sedintele se tin o data la trei luni sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau secretarului filialei/clubului, precum si a consiliului, presedintelui ori directorului asociatiei.

  Art. 30
  *) Comitetul filialei/clubului are urmatoarele atributii:
  a) asigura ducerea la Indeplinire a hotararilor adunarilor generale si ale organelor asociatiei;
  b) elaboreaza programul de activitate si bugetul de venituri si cheltuieli ale filialei/clubului;
  c) coordoneaza activitatea grupelor de vanatori si a celor de pescari sportivi;
  d) organizeaza concursurile de pescuit sportiv, de tir vanatoresc si de chinologie vanatoreasca, faza pe filiala/club;
  e) urmareste Insusirea de catre candidatii la dobandirea calitatii de vanator a cunostintelor minime necesare si da recomandare acestora pentru sustinerea examenului;
  f) propune acordarea de recompense In bani si In obiecte si sanctionarea membrilor vanatori si pescari sportivi;
  g) propune repartizarea fondurilor de vanatoare si a fondurilor de pescuit pe grupe de vanatori si, respectiv, de pescari sportivi.

  Art. 31
  *) (1) In intervalul dintre sedintele comitetului conducerea filialei/clubului este asigurata de presedinte si de secretar, In limita competentelor pe care le au prin regulamentul de organizare si functionare.
  (2) Presedintele filialei/clubului Il poate mandata pe secretarul acesteia/acestuia sa Il reprezinte.

  Art. 32
  *) (1) In cadrul organizatiilor care nu au filiale/cluburi si al filialelor/cluburilor sunt constituite grupe de vanatori si grupe de pescari sportivi.
  (2) Grupa de vanatori se organizeaza la nivelul fondului de vanatoare, corespunzator suprafetelor minime stabilite de lege pentru fiecare vanator.
  (3) Grupa de pescari sportivi se organizeaza pe fonduri de pescuit, pe grupe de fonduri de pescuit sau la nivel de organizatie.

  Art. 33
  *) A.V.P.S. ..................... are In structura sa urmatoarele grupe ale vanatorilor si ale pescarilor sportivi:
 • grupa ........................;
 • grupa ....................... .

  Art. 34
  *) Organul de conducere al grupelor este adunarea generala a membrilor sai, care se convoaca de organizatorul acesteia, de presedintele sau directorul asociatiei, precum si la cererea majoritatii membrilor, anual sau ori de cate ori este necesar.

  Art. 35
  *) Adunarea generala a grupei are urmatoarele atributii:
  a) analizeaza si propune programul grupei;
  b) alege organizatorul si gospodarul grupei pentru o perioada de 4 ani, alege delegatii la adunarile generale ale filialei/clubului sau ale organizatiei, dupa caz, si desemneaza dintre acestia, candidatii pentru comitetul filialei/clubului ori consiliului organizatiei; candidatii trebuie sa aiba o vechime ca vanatori mai mare de 5 ani;
  c) urmareste efectuarea stagiaturii de catre candidatii repartizati si elibereaza caracterizarile necesare sustinerii examenului de vanator;
  d) propune recompense si sanctiuni pentru membrii sai.

  Art. 36
  Intre adunarile generale ale grupei, conducerea acesteia se asigura prin organizator si gospodar; acestia raspund de gestionarea, In conformitate cu prevederile legale si contractuale, a fondurilor de vanatoare si a fondurilor de pescuit sportiv, de promovarea si educarea membrilor sai, de participarea acestora la activitatile organizatiei, de combaterea braconajului etc.


  Capitolul IV - Patrimoniul A.V.P.S. .........


  Art. 37
  (1) A.V.P.S. .............. are patrimoniu propriu privat, format din:
 • bunuri imobile;
 • bunuri mobile constand In mijloace fixe, altele decat bunurile imobile;
 • obiecte de inventar si mijloace circulante;
 • orice drepturi si obligatii conform legii.
  (2) Patrimoniul este element de baza al personalitatii juridice a A.V.P.S. ................, iar bunurile acesteia sunt proprietate privata, indivizibila.

  Art. 38
  Bunurile si mijloacele banesti ale A.V.P.S. ................ se realizeaza din:
  a) cotizatii de Inscriere, cotizatii anuale si cotizatii suplimentare;
  b) venituri obtinute din activitati economice desfasurate cu caracter accesoriu;
  c) donatii, subventii, sponsorizari etc.;
  d) orice alte surse, In conditiile legii.

  Art. 39
  Cotizatiile de Inscriere ca membru vanator si/sau pescar sportiv se stabilesc anual de catre consiliul organizatiei si se ratifica de adunarea generala; copiii pana la varsta de 14 ani sunt scutiti de cotizatia de Inscriere, iar tinerii cu varste cuprinse Intre 14 si 18 ani, precum si elevii si studentii de la cursurile de zi fara plata achita doar 50% din aceasta; cotizatia de Inscriere ca membru vanator include si cotizatia de Inscriere ca membru pescar sportiv; pentru a deveni membri vanatori, pescarii sportivi completeaza diferenta de cotizatie de Inscriere pana la nivelul stabilit pentru anul respectiv.

  Art. 40
  Cota anuala de participare a A.V.P.S. ............... la bugetul de venituri si cheltuieli al A.G.V.P.S. reprezinta echivalentul a 3,0 euro pentru fiecare vanator si a 0,5 euro pentru fiecare pescar sportiv din evidenta, se achita trimestrial corespunzator cotizatiilor Incasate, dar nu mai tarziu de data de 15 februarie a anului urmator pentru toti membrii din evidenta.

  Art. 41
  Bunurile A.V.P.S. ................. pot fi Instrainate catre terti cu plata sau casate, dupa caz, cu aprobarea prealabila si In conditiile stabilite de adunarea generala.

  Art. 42
  Oricare ar fi cauza pierderii calitatii de membru al A.V.P.S. ...... fostii membri vanatori sau pescari sportivi nu au dreptul sa pretinda restituirea nici unei parti din patrimoniul asociatiei.


  Capitolul V - Dispozitii finale


  Art. 43
  (1) Adunarile generale, consiliile si comitetele sunt statutar Intrunite In prezenta majoritatii persoanelor delegate, cu exceptia adunarilor generale ale grupelor care sunt statutar Intrunite In prezenta majoritatii membrilor acestora; daca la prima convocare a adunarilor generale nu se poate realiza majoritatea, a doua reuniune se va tine In prezenta delegatilor interesati, dupa un interval de cel putin 7 zile de la prima reuniune nestatutara, chiar daca nu este Intrunita majoritatea; In acest din urma caz, numarul delegatilor In organele de reprezentare superioare se va stabili In functie de dublul numarului de participanti la aceste reuniuni.
  (2) Hotararile se iau cu votul deschis al majoritatii celor prezenti la reuniuni, daca nu se hotaraste altfel.
  (3) La sedintele organelor de conducere ale A.V.P.S. ................. pot participa, fara drept de vot, doar In limita locurilor libere, presedintii si secretarii de filiale/cluburi care nu fac parte din aceste organe, precum si orice alt membru interesat.

  Art. 44
  (1) Toate functiile eligibile de la nivel de grupa pana la nivelul A.V.P.S. ............ vor fi ocupate de membrii care si-au depus candidatura pentru aceste functii.
  (2) Prin exceptie de la prevederile art. 43 alin. (2), alegerile pentru presedinte, vicepresedinti si membrii consiliului asociatiei se vor desfasura cu vot secret, declarandu-se alesi, In ordine, candidatii cu numarul cel mai mare de voturi.

  Art. 45
  (1) Locurile devenite vacante In consilii si comitete se completeaza dintre delegatii la adunarile generale, cu respectarea principiului reprezentativitatii, la propunerea celor pe care Ii reprezinta.
  (2) In cazurile In care functia de presedinte devine vacanta din orice motive, atributiile presedintelui vor fi preluate temporar de unul dintre vicepresedinti, desemnat In mod operativ de consiliul asociatiei, pana la prima adunare generala a asociatiei.

  Art. 46
  (1) Membrii consiliilor care lipsesc nemotivat de la mai mult de doua reuniuni consecutive sau de la mai mult de 3 In decursul unui an calendaristic se considera demisionati si vor fi Inlocuiti, potrivit prevederilor art. 45.
  (2) Pierderea calitatii atrage si Inlocuirea neconditionata din functie.

  Art. 47
  A.V.P.S. ............... Isi pierde personalitatea juridica In urmatoarele cazuri:
  a) prin hotarare a adunarii generale;
  b) cand scopul organizatiei nu mai poate fi realizat;
  c) din cauza de insolvabilitate;
  d) cand numarul membrilor scade sub limita prevazuta de lege;
  e) cand scopul ori actiunea organizatiei a devenit ilicita sau contrara ordinii publice;
  f) cand scopul se urmareste prin mijloace ilicite, contrare ordinii publice;
  g) cand hotararile adunarilor generale sunt luate cu Incalcarea propriului statut sau a legii.

  Art. 48
  Oricare ar fi cauza dizolvarii A.V.P.S. .........., lichidarea patrimoniului acesteia se va face conform legii.

  Art. 49
  Consiliul A.V.P.S. ............. va proceda si va hotarI In timp util adaptarea corespunzatoare a prevederilor prezentului statut care devin contrare actelor normative In vigoare, prin modificarea corespunzatoare a textelor, solicitand instantei de judecata Inscrierea mentiunilor necesare; hotararile vor fi supuse spre ratificare la prima adunare generala a A.V.P.S. .................. .

  Art. 50
  Prezentul statut a fost adoptat ca urmare a modificarii Statutului A.G.V.P.S., de catre Adunarea generala a A.V.P.S. ............., astazi ..............., si intra In vigoare dupa Inscrierea modificarilor In registrul special aflat la Grefa Judecatoriei .................... .


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  92 useri online

  Useri autentificati: