DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Statut al Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania, 2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]
Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) In temeiul art. 5 alin. (1) si al art. 23 din Legea nr. 31/2007 privind reorganizarea si functionarea Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania, publicata In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 35 din 18 ianuarie 2007, Adunarea generala a Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania din 15 februarie 2007 (denumita In continuare adunarea generala) a adoptat prezentul statut.
(2) Academia Oamenilor de Stiinta din Romania, for national de consacrare stiintifica, apolitic, reuneste In cadrul ei personalitati reprezentative ale stiintei.
(3) Academia Oamenilor de Stiinta din Romania este institutie de interes public, cu personalitate juridica, de drept public si autonoma.
(4) Academia Oamenilor de Stiinta din Romania, numita In continuare AOSR, functioneaza potrivit prevederilor Legii nr. 31/2007 privind reorganizarea si functionarea Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania, ale prezentului statut si ale propriului regulament de organizare si functionare.

Art. 2
(1) Sediul central al AOSR este In municipiul Bucuresti, sectorul 5, Splaiul Independentei nr. 54.
(2) In subordinea AOSR functioneaza filiale care Isi au sediul In centre universitare, precum si In alte centre cu potential stiintific si de creatie din tara, stabilite prin regulament.

Art. 3
(1) Atributiile principale ale AOSR sunt: conceperea, promovarea, dezvoltarea, sprijinirea si protejarea stiintei, sub toate formele, actiunile si metodele directe, indirecte sau adiacente, inclusiv fundamentarea si Intocmirea documentatiei In vederea recomandarii membrilor sai titulari pentru a deveni candidati la titlul de membru al Academiei Romane.
(2) Principalele atributii ale AOSR sunt detaliate prin regulament.

Art. 4
In realizarea atributiilor sale, AOSR recunoaste Academia Romana ca fiind cel mai Inalt for national de consacrare stiintifica si culturala si colaboreaza cu academiile de profil, de ramura, cu Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, cu institutii si organizatii stiintifice academice, de cercetare si Invatamant, din tara si din strainatate.


Capitolul II - Organizare si functionare


Art. 5
(1) AOSR reuneste personalitati stiintifice reprezentantive, cu o Inalta tinuta spirituala si morala, care s-au distins prin rezultatele muncii depuse, inclusiv In ceea ce priveste dezvoltarea si promovarea prestigiului institutiilor academice, precum si institutii care, prin activitatea lor, au contribuit la dezvoltarea stiintei si creatiei intelectuale.
(2) AOSR Intruneste In componenta sa membri de onoare, membri titulari, membri corespondenti si membri asociati, alesi dintre personalitatile prevazute la alin. (1).
(3) AOSR poate acorda si titlul de membru de onoare post-mortem unor personalitati marcante ale stiintei, inclusiv fostilor sai membri.

Art. 6
(1) Membrii de onoare AOSR sunt cetateni romani sau straini care s-au remarcat prin realizari In domeniul stiintei sau prin contributii aduse la dezvoltarea obiectului de activitate al AOSR si la afirmarea prestigiului AOSR.
(2) Membrii titulari, cetateni romani, sunt alesi, de regula, dintre membrii corespondenti ai AOSR care au gradul stiintific de cercetator stiintific gradul I sau gradul didactic de profesor universitar si, In baza evaluarii rezultatelor stiintifice obtinute dupa primirea In AOSR si Indeosebi a activitatilor desfasurate In cadrul AOSR, au performante stiintifice recunoscute si sprijina dezvoltarea stiintei si creatia intelectuala.
(3) Membrii corespondenti ai AOSR sunt cetateni romani care au titlul de doctor In stiinte, gradul stiintific de cel putin cercetator stiintific gradul II sau gradul didactic de cel putin conferentiar universitar si care s-au distins prin rezultate stiintifice recunoscute.
(4) Membrii asociati sunt acele persoane fizice sau juridice care, prin activitatea stiintifica realizata ori prin contributii materiale, sustin si sprijina dezvoltarea obiectului de activitate si afirmarea prestigiului AOSR.
(5) Criteriile de evaluare a performantelor stiintifice privind alegerea membrilor sunt criteriile internationale I.S.I. Thomson adoptate, respectiv acceptate de catre Academia Romana si Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior (CNCSIS) Romania.
(6) Membrii AOSR nu pot purta titlul de academician.

Art. 7
Membrii AOSR sunt alesi de adunarea generala, prin vot secret, la propunerea consiliului onorific si In temeiul discutarii si avizarii pozitive de catre prezidiu si de catre consiliul stiintific, In conformitate cu prevederile regulamentului.

Art. 8
(1) Membrii titulari AOSR primesc o indemnizatie lunara bruta In valoare de 2.000 lei, daca acestia nu sunt beneficiarii unei alte indemnizatii academice.
(2) Membrii de onoare, cetateni romani, pot primi o indemnizatie de merit, prin hotarare a adunarii generale.
(3) Presedintii de sectii si de filiale sunt membri titulari alesi de sectii si, respectiv, filiale si numiti prin decizie a presedintelui.
(4) Membrii prezidiului si membrii consiliului onorific beneficiaza de o indemnizatie lunara majorata cu 20%, conform Legii nr. 31/2007.
(5) Indemnizatiile lunare se indexeaza anual cu rata inflatiei comunicata de Institutul National de Statistica pentru anul anterior celui In care se face plata drepturilor si se iau In calculul pensiei de stat.
(6) Membrii titulari ai AOSR care sunt si membri ai altor academii trebuie sa opteze pentru o singura indemnizatie.
(7) Urmasii membrilor AOSR care au fost indemnizati beneficiaza lunar de un sprijin material neimpozabil, conform Legii nr. 86/1998 privind acordarea unui sprijin material pentru sotul supravietuitor si pentru urmasii membrilor Academiei Romane.
(8) Membrii AOSR primesc drepturile legale pentru deplasarile In interesul AOSR, In tara sau In strainatate.

Art. 9
(1) Structura AOSR este constituita din sectii stiintifice de specialitate care functioneaza la nivel central si din filiale teritoriale si filiale In afara tarii.
(2) La nivel central functionaza 13 sectii stiintifice de specialitate, dupa cum urmeaza:
a) Sectia I Stiinte matematice
b) Sectia II Stiinte fizice
c) Sectia III Stiinte chimice
d) Sectia IV Stiinte biologice
e) Sectia V Stiinte geonomice
f) Sectia VI Stiinte tehnice
g) Sectia VII Stiinte agricole, silvice si medicina veterinara
h) Sectia VIII Stiinte medicale
i) Sectia IX Stiinte economice, juridice si sociologice
j) Sectia X Filosofie, teologie si psihologie
k) Sectia XI Stiinte istorice si arheologice
l) Sectia XII Stiinta si tehnologia informatiei
m) Sectia XIII Stiinta militara
(3) Atributiile sectiilor stiintifice de specialitate vor fi stabilite prin regulament.
(4) Membrii AOSR Impreuna cu alte personalitati stiintifice din tara si din strainatate pot constitui, In subordinea sau sub egida AOSR, institute si centre de cercetare stiintifica, colective de lucru, comisii de specialitate si comitete nationale pentru efectuarea, coordonarea si dezvoltarea activitatii de cercetare stiintifica, pentru reprezentarea la nivel national a unor domenii de activitate stiintifica, pentru afilierea la uniunile stiintifice internationale si pentru coordonarea de colaborari la programe stiintifice internationale.

Art. 10
In structura AOSR, la nivel teritorial, functioneaza 8 filiale In tara, cu sau fara personalitate juridica, care reunesc membri din zonele teritoriale respective. Conditiile si procedura de constituire si atributiile filialelor, inclusiv pentru cele care pot dobandi personalitate juridica, sunt stabilite prin regulament.


Capitolul III - Conducerea Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania


Art. 11
(1) Conducerea activitatii AOSR se asigura de adunarea generala, consiliul stiintific, prezidiul AOSR si presedinte.
(2) Presedintele ales de adunarea generala a membrilor fondatori AOSR este de drept si presedintele fondator al AOSR.
(3) La expirarea mandatului presedintelui fondator, acesta devine de drept presedinte de onoare al AOSR.

Art. 12
(1) Presedintele de onoare al AOSR poate participa la toate lucrarile prezidiului, ale consiliului stiintific, precum si la adunarile generale AOSR, In cadrul carora Isi poate expune punctul de vedere asupra problemelor In dezbatere.
(2) Presedintelui fondator sau de onoare al AOSR, dupa caz, Ii revine atributia de a analiza si media solutionarea cazurilor de divergenta dintre membrii prezidiului AOSR.

Art. 13
(1) Adunarea generala este forul suprem de conducere al AOSR si este alcatuita din membri de onoare, membri titulari si membri corespondenti, conform normei de reprezentare stabilite de prezidiul AOSR. La adunarea generala pot fi invitati reprezentantii institutiilor stiintifice subordonate, ai altor institutii si personalitati cultural-stiintifice.
(2) Adunarea generala are urmatoarele atributii principale:
a) adopta modificari si completari ale statutului, care se supun aprobarii prin hotarare a Guvernului;
b) valideaza alegerea membrilor aprobati de prezidiu si de consiliul stiintific, la propunerea consiliului onorific;
c) alege presedintele vicepresedintii si secretarul stiintific dintre membrii titulari;
d) valideaza, prin vot, componenta consiliului onorific propusa de presedinte;
e) aproba darea de seama si bugetul anual al AOSR;
f) aproba programele de activitate stiintifica anuala si de perspectiva.
(3) Adunarea generala se Intruneste In sesiuni ordinare o data pe an si ori de cate ori este necesar la solicitarea presedintelui, a consiliului stiintific sau a doua treimi din numarul membrilor AOSR. Convocarea adunarii generale se face de catre presedinte.
(4) Adunarea generala este legal Intrunita In prezenta a doua treimi din numarul membrilor care o constituie si adopta hotarari valabile cu votul majoritatii simple a membrilor prezenti. Daca la prima convocare nu este Intrunit cvorumul legal de doua treimi din numarul de membri care o constituie, In termen de 30 de zile se convoaca o noua adunare generala, care se considera legal constituita cu numarul membrilor prezenti.
(5) Adunarea generala hotaraste asupra modalitatii de vot. Alegerea membrilor organismelor de conducere AOSR se face prin vot secret.

Art. 14
(1) Consiliul stiintific asigura conducerea AOSR Intre sesiunile adunarii generale.
(2) Consiliul stiintific este alcatuit din membrii prezidiului, presedintii sectiilor stiintifice si presedintii filialelor.
(3) Consiliul stiintific se Intruneste semestrial si ori de cate ori este necesar si se convoaca de catre presedintele AOSR, prin vointa sa ori la cererea prezidiului sau a doua treimi din numarul membrilor sai.
(4) Consiliul stiintific are urmatoarele atributii principale:
a) aproba Regulamentul de organizare si functionare al AOSR, precum si modificarile si completarile acestuia;
b) analizeaza si dispune Inaintarea documentatiei pentru acei membri titulari AOSR propusi sa devina candidati la titlul de membru al Academiei Romane;
c) analizeaza, pe baza rapoartelor semestriale prezentate, activitatea de cercetare stiintifica desfasurata In semestrul precedent si aproba eventuale modificari justificate In programul de cercetare anual si de perspectiva pe baza propunerilor facute de sectii, avizate de catre prezidiu;
d) aproba modificari ale planului anual de dezvoltare a relatiilor stiintifice cu institutii similare din strainatate si hotaraste cu privire la afilierea AOSR la organisme si organizatii stiintifice internationale;
e) aproba conferirea calitatii de membru de onoare unor personalitati stiintifice straine si avizeaza propunerile consiliului onorific de conferire a calitatii de membru de onoare, titular sau corespondent unor personalitati, cetateni romani;
f) hotaraste instituirea de distinctii (premii, diplome, medalii si ordine) care pot fi acordate de prezidiul AOSR;
g) analizeaza si avizeaza propunerile prezidiului de Infiintare de filiale sau de alte structuri.

Art. 15
(1) Prezidiul AOSR asigura conducerea operativa si este constituit din presedinte, vicepresedinti si secretarul stiintific.
(2) Prezidiul AOSR se Intruneste lunar sau ori de cate ori este necesar si se convoaca de catre presedintele AOSR prin vointa sa ori la cererea a cel putin 3 dintre membrii sai.

Art. 16
(1) Presedintele AOSR reprezinta institutia In relatiile cu terte persoane fizice sau juridice din tara si strainatate si este ordonator principal de credite.
(2) Presedintele conduce lucrarile consiliului stiintific, ale prezidiului AOSR, ale adunarii generale si ale altor structuri AOSR la care participa.
(3) In exercitarea atributiilor sale, presedintele AOSR emite decizii.
(4) In cazul In care presedintele AOSR nu Isi poate exercita prerogativele pe o perioada mai mare de 30 de zile, el va fi Inlocuit de unul dintre vicepresedinti, desemnat, dupa caz, de catre presedinte sau de catre prezidiul AOSR.

Art. 17
(1) La nivelul presedintelui AOSR functioneaza un consiliu onorific, structura consultativa, alcatuita din 5 membri, menita sa vegheze la stabilitatea si continuitatea activitatii AOSR.
(2) Consiliul onorific poate propune presedintelui AOSR, prin consens, suspendarea temporara a aplicarii unor decizii sau a unor masuri, In cazul In care constata ca acestea prejudiciaza existenta sau buna functionare a institutiei academice.

Art. 18
Vicepresedintii AOSR Indeplinesc atributiile specifice coordonarii sectiilor stiintifice, filialelor, relatiilor externe, conform atributiilor stabilite prin regulament, si Indeplinesc si alte atributii Incredintate de presedintele AOSR.

Art. 19
Secretarul stiintific asigura, prin aparatul de lucru la nivel central, realizarea legaturilor functionale dintre sectiile stiintifice, dintre acestea si filiale, conform atributiilor stabilite prin regulament, si Indeplineste si alte atributii Incredintate de presedinte.

Art. 20
(1) Atributiile organismelor de conducere ale AOSR, precum si modul de lucru al acestora vor fi detaliate prin regulament.
(2) Mandatul presedintelui, al vicepresedintilor si al secretarului stiintific este de 4 ani, putand fi realesi o singura data, cu exceptia secretarului stiintific, al carui numar de mandate nu este limitat.
(3) Mandatul presedintelui AOSR, al vicepresedintilor si al secretarului stiintific Inceteaza la expirarea duratei pentru care au fost alesi sau prin hotarare a adunarii generale a AOSR, daca acestia sunt In imposibilitatea de a-si Indeplini atributiile sau Isi depun demisia.


Capitolul IV - Aparatul de lucru al Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania si al unitatilor din subordine


Art. 21
(1) AOSR are un aparat de lucru propriu la nivel central si la nivelul filialelor, care este subordonat presedintelui.
(2) Structura organizatorica si aparatul de lucru se propun de prezidiul AOSR si sunt prevazute In anexa nr. 1.
(3) Atributiile, sarcinile si raspunderile aparatului de lucru se stabilesc prin regulament.

Art. 22
(1) Statul de functii al aparatului de lucru se aproba prin hotarare a Guvernului In limita numarului de 67 de posturi, prevazut In anexa nr. 1.
(2) Structura posturilor pe compartimente, Incadrarea personalului, modificarea, angajarea, suspendarea sau Incetarea raporturilor de serviciu si salarizarea personalului se fac In conformitate cu dispozitiile legale aplicabile personalului bugetar si se aproba de catre presedinte, In limita numarului maxim de posturi aprobate.


Capitolul V - Finantarea si patrimoniul Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania


Art. 23
(1) AOSR Isi administreaza In mod independent patrimoniul propriu.
(2) Patrimoniul AOSR este alcatuit din:
a) bunuri mobile si imobile, dobandite cu titlu de proprietate;
b) bunuri mobile si imobile, proprietate publica sau privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, atribuite In administrare sau In folosinta In conditiile legii;
c) alte bunuri dobandite potrivit legii.
(3) Fondurile necesare functionarii AOSR se asigura de la bugetul de stat si din venituri realizate din activitatea proprie.
(4) AOSR poate primi donatii, legate si orice alte bunuri sau valori, prin orice mod prevazut de lege, cu aprobarea prezidiului AOSR.

Art. 24
(1) AOSR poate utiliza un parc propriu de doua autoturisme si, pentru activitati specifice, inclusiv la nivelul filialelor, un numar de 5 autoturisme, un autoturism de teren si un microbuz.
(2) Norma de consum de carburant lunara care se atribuie pentru autoturisme este de 400 l/luna/vehicul, iar pentru microbuzul din dotare consumul lunar va fi aferent activitatii pe care o desfasoara, raportat la norma de consum mediu specific acestuia.


Capitolul VI - Dispozitii finale


Art. 25
Sintagma "Academia Oamenilor de Stiinta din Romania" nu poate fi folosita de nicio alta institutie publica sau privata In cuprinsul denumii acesteia.

Art. 26
Sigla Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania (Academy of Romanian Scientists) este redata In anexa nr. 2.

Art. 27
(1) Calitatea de membru AOSR se pierde daca persoana In cauza:
a) solicita In scris retragerea;
b) a Incalcat prevederile statutului si ale regulamentului, aducand atingere intereselor si imaginii AOSR;
c) a fost condamnata definitiv la o pedeapsa privativa de libertate pentru fapte de natura sa prejudicieze prestigiul si imaginea AOSR;
d) a decedat.
(2) Calitatea de membru AOSR Inceteaza prin hotarare a adunarii generale, la propunerea consiliului onorific, cu avizul prezidiului si aprobarea consiliului stiintific.
(3) Masurile administrative impuse de Incalcarea prevederilor statutului si regulamentului pot fi contestate, respectiv sesizate In scris consiliului onorific. Procedura de adresare si solutionare se stabileste prin regulament.

Art. 28
Intre lucrarile adunarii generale, consiliul stiintific preia prerogativele acesteia pentru problemele urgente care nu sufera amanare. Deciziile adoptate vor fi supuse aprobarii adunarii generale.

Art. 29
Patrimoniul, arhivele si bazele de date ale Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania existente pana la aparitia Legii nr. 31/2007 si cele ale filialelor acesteia vor fi preluate, dupa caz, de conducerea AOSR sau a filialei.

Art. 30
Organele administratiei publice vor sprijini acordarea, respectiv obtinerea de sedii corespunzatoare In localitatile unde functioneaza sau se Infiinteaza filiale AOSR.

Art. 31
In termen de 90 de zile de la intrarea In vigoare a prezentului statut, va fi redactat si aprobat de adunarea generala Regulamentul propriu de organizare si functionare al AOSR.

Art. 32
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul statut.

-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
97 useri online

Useri autentificati: