DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Regulament privind desemnarea transportatorilor aerieni comunitari in vederea operarii serviciilor aeriene in conformitate cu prevederile acordurilor privind serviciile aeriene incheiate de România cu state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, 2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]
Art. 1
(1) Prezentul regulament stabileste conditiile in care transportatorii aerieni comunitari pot fi desemnati sa opereze servicii aeriene pe rute prevazute in acordurile privind serviciile aeriene incheiate de România cu state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, rute carora nu li se aplica Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.408/92 privind accesul transportatorilor aerieni comunitari pe rutele aeriene intracomunitare, denumit in continuare Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.408/92.
(2) In scopul prezentului regulament:
 • transportator aerian comunitar inseamna orice transportator aerian stabilit in România in conformitate cu prevederile legislatiei comunitare si care detine o licenta de transport aerian emisa in conformitate cu Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.407/92 privind licentierea transportatorilor aerieni;
 • ruta cu drepturi limitate de trafic inseamna o ruta careia nu i se aplica Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.408/92 si pe care drepturile de trafic sunt limitate in conformitate cu prevederile unui acord privind serviciile aeriene incheiat de România cu un stat care nu este membru al Uniunii Europene.

  Art. 2
  (1) Informatiile referitoare la drepturile de trafic si alocarea acestora pe rutele dintre România si statele care nu sunt membre ale Uniunii Europene si cu care România a incheiat acorduri privind serviciile aeriene sunt disponibile pe pagina de web a Ministerului Transporturilor (www.mt.ro).
  (2) Programul planificarii negocierilor acordurilor bilaterale privind serviciile aeriene se publica pe pagina de web a Ministerului Transporturilor.
  (3) Orice transportator aerian comunitar interesat in operarea serviciilor aeriene pe o ruta dintre România si un stat care nu este membru al Uniunii Europene si cu care România nu a incheiat un acord privind serviciile aeriene poate informa Ministerul Transporturilor despre intentia sa si despre eventualele cerinte. Informatiile primite de Ministerul Transporturilor vor fi luate in considerare in cazul negocierii unui acord privind serviciile aeriene cu statul respectiv.

  Art. 3
  (1) Orice transportator aerian comunitar interesat in operarea serviciilor aeriene pe rute care intra sub incidenta unor acorduri privind serviciile aeriene incheiate de România cu state care nu sunt membre ale Uniunii Europene si carora nu li se aplica Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.408/92 vor depune o cerere in scris la Directia generala aviatie civila, denumita in continuare DGAvC, din cadrul Ministerului Transporturilor, pentru o desemnare corespunzatoare.
  (2) In cazul in care cererea este facuta pentru o ruta cu drepturi limitate de trafic (incluzând limitarea capacitatii si a frecventelor de operare sau a numarului transportatorilor aerieni carora li se permite sa opereze pe acea ruta), informatiile despre cerere se vor publica pe pagina de web a Ministerului Transporturilor, impreuna cu un anunt prin care transportatorii aerieni comunitari sunt invitati ca, in termen de 15 zile de la anunt, sa depuna cereri pentru a fi desemnati in vederea operarii pe ruta respectiva.
  (3) Toate cererile primite in urma invitatiei prevazute la alin. (2) se publica pe pagina de web a Ministerului Transporturilor.
  (4) Cererile primite dupa expirarea termenului prevazut la alin. (2) nu vor fi luate in considerare, iar solicitantii vor fi informati in mod corespunzator de catre DGAvC.
  (5) Cererile prevazute la alin. (1) si (3) vor fi scrise in limba româna si vor contine urmatoarele informatii:
  a) copia licentei de transportator aerian;
  b) descrierea serviciilor planificate (rute, program de zbor, tipul aeronavelor si inmatricularea acestora etc.);
  c) data planificata pentru inceperea serviciilor aeriene;
  d) posibilele aranjamente de piata incheiate cu alti transportatori aerieni;
  e) servicii de conexiune, daca este cazul;
  f) accesibilitatea serviciului si elementele de suport pentru beneficiari (retea de distributie a biletelor, servicii pe internet etc.);
  g) politica tarifara pentru ruta respectiva;
  h) elemente si garantii care sa permita evaluarea capacitatii operationale si financiare a transportatorului aerian solicitant de a opera serviciul aerian respectiv, care sa acopere cel putin primii 2 ani de operare (un plan de afaceri pentru ruta solicitata care sa cuprinda cel putin informatii referitoare la: statutul aeronavelor utilizate, posibilitatile operationale de a asigura o alta aeronava in cazul in care aeronava planificata nu poate opera din cauze neprevazute, capacitatea financiara de a incepe si mentine operarea chiar in conditiile unui trafic foarte scazut, integrarea noului serviciu in serviciile aeriene deja efectuate, prognoza impactului serviciului aerian asupra diferitelor categorii de pasageri).
  (6) DGAvC poate solicita informatii suplimentare necesare in procesul de evaluare a cererilor.

  Art. 4
  (1) In cazul unei rute fara limitari de drepturi de trafic, desemnarea va fi emisa de catre Ministerul Transporturilor, in conformitate cu prevederile acordurilor corespunzatoare privind serviciile aeriene, dupa primirea cererii si a informatiilor prevazute la art. 3.
  (2) Cererile care concureaza pentru capacitatea neutilizata pe o ruta cu drepturi limitate de trafic vor fi evaluate de catre DGAvC pe baza urmatoarelor criterii:
  a) satisfacerea cererii de transport aerian (frecventa serviciilor si capacitatea oferita, servicii directe sau indirecte, zilele de operare etc.); prezenta garantiilor cu privire la sustinerea serviciului pentru o perioada de cel putin 2 ani;
  b) data propusa pentru inceperea operarii si perioada de operare;
  c) accesibilitatea beneficiarilor la serviciile oferite (reteaua de vânzari bilete, servicii bazate pe internet etc.);
  d) politica tarifara, incluzând preturile biletelor;
  e) conexiunile serviciilor oferite cu reteaua existenta de rute, daca este cazul;
  f) performantele aeronavelor din punctul de vedere al protectiei mediului, inclusiv poluarea sonora.
  (3) Situatia transportatorilor aerieni in ceea ce priveste plata tarifelor aeroportuare in România, precum si a celor pentru serviciile de navigatie aeriana poate fi luata in consideratie ca un criteriu de selectie.

  Art. 5
  (1) Ministerul Transporturilor va lua decizia privind cererile pentru desemnarea in vederea operarii serviciilor aeriene pe o ruta cu drepturi limitate de trafic in termen de 60 de zile de la publicarea anuntului prevazut la art. 3 alin. (2).
  (2) Drepturile de trafic se acorda pe o perioada nedefinita.
  (3) Decizia prevazuta la alin. (1) se publica pe pagina de web a Ministerului Transporturilor si se comunica in scris, de catre DGAvC, tuturor solicitantilor. Dupa publicarea deciziei, Ministerul Transporturilor va desemna transportatorul aerian in vederea efectuarii serviciilor aeriene pe ruta respectiva.
  (4) Drepturile de trafic care au fost acordate pentru operarea serviciilor aeriene pe o ruta care nu intra sub incidenta Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.408/92 nu pot fi cesionate de catre un transportator aerian altui transportator aerian.
  (5) Daca, ca urmare a unei desemnari emise de Ministerul Transporturilor in conformitate cu art. 4 alin. (1) sau art. 5 alin. (3), autoritatea competenta a unui stat tert care nu este membru al Uniunii Europene nu acorda transportatorului aerian desemnat autorizatia de operare corespunzatoare pentru acea ruta sau revoca o astfel de autorizatie, transportatorul aerian va notifica imediat, in scris, Ministerul Transporturilor.

  Art. 6
  (1) DGAvC va monitoriza modul in care un transportator aerian comunitar, desemnat sa opereze servicii aeriene pe o ruta cu drepturi limitate de trafic, opereaza serviciile respective in conformitate cu cererea depusa si cu conditiile din decizia finala privind desemnarea, prevazuta la art. 5.
  (2) Orice transportator aerian comunitar are dreptul sa conteste eficienta utilizarii drepturilor de trafic pe o ruta cu drepturi limitate de trafic si sa solicite desemnarea in vederea operarii serviciilor aeriene pe acea ruta, oferind conditii de operare mai bune decât transportatorul aerian deja desemnat.
  (3) In cazul prevazut la alin. (2), DGAvC va efectua o reevaluare a desemnarii initiale. Totusi, o astfel de reevaluare nu va putea fi efectuata intr-o perioada mai mica de 5 ani de la efectuarea unei desemnari sau a unei alte reevaluari.
  (4) Transportatorul aerian desemnat va fi informat despre orice decizie de reevaluare. Decizia va fi publicata pe pagina de web a Ministerului Transporturilor. Procesul de reevaluare se va desfasura dupa procedura prevazuta la art. 3-5.

  Art. 7
  (1) Ministerul Transporturilor va retrage o desemnare emisa in conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3), daca:
  a) transportatorul aerian nu a inceput operarea serviciilor aeriene pe ruta specificata in termen de 6 luni de la data desemnarii;
  b) serviciul aerian este intrerupt si nu este reluat in termen de 6 luni, cu exceptia cazurilor in care intreruperea respectiva se datoreaza unor cauze care nu intra sub controlul transportatorului aerian;
  c) autoritatea competenta a unui alt stat nu a acordat autorizatia de operare corespunzatoare transportatorului aerian desemnat sau revoca o astfel de autorizatie;
  d) transportatorul aerian a notificat DGAvC cu privire la intentia sa de a opri operarea pe ruta specificata.
  (2) Ministerul Transporturilor poate, de asemenea, sa retraga o desemnare, daca:
  a) transportatorul aerian nu reuseste sa indeplineasca obligatiile asumate privind frecventa zborurilor, capacitatea, tarifele si distributia biletelor, pe baza carora Ministerul Transporturilor a luat decizia de desemnare;
  b) transportatorul aerian a inregistrat in mod repetat datorii catre aeroporturile române sau catre furnizorii români de servicii de navigatie aeriana.
  (3) DGAvC va notifica in scris transportatorul aerian respectiv despre intentia de a-i retrage desemnarea pe o anumita ruta, precum si cu privire la motivele pe care se bazeaza o astfel de decizie. O astfel de notificare va fi trimisa, de asemenea, catre toti transportatorii aerieni comunitari care au solicitat desemnarea in vederea operarii serviciilor aeriene pe ruta respectiva, in conformitate cu prevederile art. 3, permitându-le totodata acestora sa faca observatii si comentarii.
  (4) Transportatorul aerian desemnat are dreptul de a trimite catre DGAvC, in termen de 15 zile dupa primirea notificarii prevazute la alin. (3), comentariile sale privind motivatia retragerii desemnarii si, de asemenea, noile obligatii pe care doreste sa si le asume privind operarea serviciilor aeriene pe ruta respectiva.
  (5) In termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevazut la alin. (4), Ministerul Transporturilor va lua o decizie privind retragerea desemnarii. In cazul in care desemnarea este retrasa, decizia privind retragerea va intra in vigoare dupa 3 luni de la notificarea acesteia catre transportatorul aerian respectiv. Pentru o noua desemnare se va aplica procedura prevazuta la art. 3-5.

  Art. 8
  Actiunile impotriva deciziei Ministerului Transporturilor de a nu desemna un transportator aerian comunitar in vederea operarii serviciilor aeriene pe o ruta care intra sub incidenta unui acord privind serviciile aeriene incheiat de România cu un stat care nu este membru al Uniunii Europene si careia nu i se aplica Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.408/92 sau de a retrage o desemnare intra sub incidenta Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare.


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  72 useri online

  Useri autentificati: