DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Regulament privind gestionarea si operarea registrului national al emisiilor de gaze cu efect de sera din 25/09/2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 680 din 05/10/2007

Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile


Capitolul I - Prevederi generale


Art. 1
(1) Prezentul regulament stabileste modalitatea de gestionare si operare a registrului national al emisiilor de gaze cu efect de sera, denumit in continuare registru national.
(2) Registrul national este o baza de date electronica, standardizata si securizata, care inregistreaza si urmareste operatiunile cu certificate de emisii de gaze cu efect de sera si cu unitati de emisii de gaze cu efect de sera reglementate prin Protocolul de la Kyoto si definite conform Hotarârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 din 27 iunie 2006, si conform Hotarârii Guvernului nr. 645/2005 pentru aprobarea Strategiei nationale a României privind schimbarile climatice 2005-2007, publicata in Monitorul Oficial al României, nr. 670 din 27 iulie 2005.


Capitolul II - Organizarea registrului national


Art. 2
In activitatea de gestionare si operare a registrului national, Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, denumita in continuare administratorul registrului national, indeplineste urmatoarele atributii:
a) asigurarea suportului logistic si administrativ pentru functionarea registrului national;
b) operarea in registrul national astfel incât sa se asigure evidenta certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera emise, transferate, achizitionate, anulate, conform prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 780/2006, precum si a operatiunilor cu unitati de reduceri de emisii de gaze cu efect de sera prevazute de Protocolul de la Kyoto;
c) gestionarea datelor si informatiilor cuprinse in tabelul care contine lista instalatiilor din Planul national de alocare;
d) realizarea operatiunilor de deschidere, intretinere, blocare, deblocare a conturilor in registrul national;
e) raportarea periodica a informatiilor cu privire la administrarea registrului national la autoritatea publica centrala pentru protectia mediului;
f) asigurarea accesului la registrul national al titularilor de conturi, imputernicitilor acestora, al verificatorilor, precum si al publicului, cu respectarea prevederilor Regulamentului Comisiei Europene nr. 2.216/2004, modificat prin Regulamentul Comisiei Europene nr. 916/2007;
g) colectarea si gestionarea tarifelor percepute pentru deschiderea si administrarea conturilor si a tarifelor de inregistrare a verificatorilor;
h) blocarea conturilor operatorilor care nu restituie pâna la data de 30 aprilie a fiecarui an un numar de certificate de emisii de gaze cu efect de sera corespunzator cantitatii totale de emisii de gaze cu efect de sera generate in anul anterior, verificata in conformitate cu Hotarârea Guvernului nr. 780/2006, si raportarea la autoritatea publica centrala pentru protectia mediului a listei operatorilor pentru care s-a operat blocarea contului;
i) colaborarea cu administratorul central al Registrului tranzactiilor independente al Comunitatii (CITL), desemnat de Comisia Europeana potrivit prevederilor art. 20 din Directiva 2003/87/CE, si cu administratorii registrelor nationale ale altor state;
j) indeplinirea obligatiilor de raportare catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, in vederea indeplinirii obligatiilor de raportare prevazute de Hotarârea Guvernului nr. 780/2006.

Art. 3
(1) Atributiile prevazute la art. 2 sunt duse la indeplinire de catre personalul cu responsabilitati in domeniul schimbarilor climatice din structura administratorului registrului national.
(2) In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului ordin, Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului se modifica in mod corespunzator.

Art. 4
Administratorul registrului national se desemneaza ca operator al datelor cu caracter personal, in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, având in aceasta calitate obligatia de a notifica Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Art. 5
Administratorul registrului national nu raspunde pentru:
a) consecintele care decurg din utilizarea neautorizata si necorespunzatoare a contului, care a avut loc inainte de notificarea cu privire la posibilitatea unei astfel de utilizari, adresata administratorului registrului national de catre titularul de cont;
b) existenta unui virus in sistemul de operare;
c) pierderile sau defectiunile cauzate de existenta unui virus;
d) continutul sau corectitudinea datelor din alte pagini de internet indicate prin conexiuni electronice pe pagina de internet a registrului national;
e) pierderile sau deteriorarile survenite ca urmare a situatiilor enumerate mai jos, in afara cazurilor in care este vorba de un act intentionat sau o neglijenta:
(i) indisponibilitatea totala sau partiala de functionare a registrului national sau a Registrului tranzactiilor independente al Comunitatii (CITL) ca urmare a nefunctionarii corespunzatoare a sistemului software si hardware;
(ii) suspendarea accesului la registrul national sau la Registrul tranzactiilor independente al Comunitatii (CITL) cu scopul de a proteja registrul national sau Registrul tranzactiilor independente al Comunitatii (CITL) fata de situatiile de patrundere ilegala in integritatea acestora;
(iii) neexecutarea sau intârzierea executarii unei cereri adresate de catre administratorul registrului national altor organisme;
(iv) imposibilitatea de acces sau accesul defectuos datorat utilizarii necorespunzatoare a parolei de siguranta;
f) pierderile sau defectarile indirecte, inclusiv pierderile economice ale titularilor de cont.

Art. 6
Administratorul registrului national verifica sistemul de operare al registrului national pentru a depista existenta unui virus, adopta masurile de securitate corespunzatoare, informeaza si avertizeaza titularii de cont in consecinta.

Art. 7
(1) In cazul aparitiei unor dispute intre administratorul registrului national si titularii de cont, verificatorii sau reprezentantii autorizati ai acestora, se incearca solutionarea acestora pe cale amiabila.
(2) In cazul in care disputa nu poate fi rezolvata pe cale amiabila, aceasta va fi adusa in fata instantelor competente.


Capitolul III - Utilizarea registrului national


Art. 8
Registrul national cuprinde urmatoarele categorii de conturi:
a) conturi la nivel national;
b) conturi ale operatorilor instalatiilor care intra sub incidenta prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 780/2006;
c) conturi ale persoanelor fizice si juridice, altele decât conturile deschise pentru operatorii instalatiilor care intra sub incidenta prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 780/2006.

Art. 9
(1) Conturile la nivel national sunt deschise automat la momentul punerii in functiune a registrului national si sunt gestionate de catre administratorul registrului national, sub coordonarea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.
(2) Decizia de operare in conturile la nivel national cu privire la unitati ale cantitatii atribuite (AAU-uri) si cu privire la mecanismul de implementare in comun (JI) revine autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si se comunica administratorului registrului national de catre unul dintre cei 2 reprezentanti autorizati in acest scop, desemnati prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului in termen de 30 de zile lucratoare de la intrarea in vigoare a prezentului regulament.
(3) Decizia de operare in conturile la nivel national pentru certificatele de emisii de gaze cu efect de sera, precum si pentru orice alt cont la nivel national revine administratorului registrului national.
(4) Operatiunile privind conturile la nivel national se realizeaza numai la solicitarea scrisa a unui reprezentant autorizat.
(5) Cererile scrise privind efectuarea operatiunilor in conturile la nivel national sunt arhivate si pastrate de catre administratorul registrului national pentru o perioada de minimum 10 ani.

Art. 10
(1) Operatorii instalatiilor care intra sub incidenta prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 780/2006 au obligatia sa solicite deschiderea unui cont in registrul national pentru fiecare instalatie.
(2) Administratorul registrului national publica, pe pagina de internet care deserveste registrul national, formularul de solicitare pentru deschiderea unui cont in registrul national si termenii si conditiile de utilizare ai registrului national si instiinteaza in scris operatorii prevazuti la alin. (1) asupra obligatiei de a completa si transmite formularul de solicitare.
(3) Formularele de solicitare completate se transmit de catre operatori la administratorul registrului national in termen de 30 de zile lucratoare de la primirea instiintarii.
(4) Formularul de solicitare va contine numele reprezentantului principal autorizat (PAR) si al reprezentantului secundar autorizat (SAR), desemnati pentru depunerea, in numele si la solicitarea operatorului, a cererilor privind operatiunile in cont cu certificate de emisii de gaze cu efect de sera; operatorii pot decide desemnarea unui reprezentant autorizat aditional (AAR), pentru companiile ai caror actionari majoritari sunt persoane juridice române, sau a unui reprezentant autorizat extern (EAR), pentru companiile ai caror actionari majoritari sunt persoane juridice straine.
(5) Formularul de solicitare va fi insotit de documentele prin care au fost desemnati reprezentantii autorizati si de copiile legalizate ale actelor de identitate ale acestora.
(6) In momentul depunerii formularului de solicitare, operatorul are obligatia de a face dovada platii tarifului de deschidere a contului, prevazut la art. 17 alin. (1), si dovada platii tarifului de administrare a contului pentru anul calendaristic respectiv, prevazut la art. 17 alin. (2).
(7) Administratorul registrului national inregistreaza si evalueaza documentatia inaintata si deschide contul in termen de 10 zile lucratoare de la primirea solicitarii.
(8) In cazul in care documentatia depusa contine erori, este incompleta sau necesita clarificari, administratorul registrului national solicita operatorului rectificarea erorilor, completarea sau furnizarea de informatii suplimentare. In acest caz termenul prevazut la alin. (7) curge de la data primirii informatiilor solicitate suplimentar.

Art. 11
(1) Orice persoana fizica sau juridica poate deschide un cont personal in registrul national.
(2) Administratorul registrului national publica, pe pagina de internet care deserveste registrul national, formularul de solicitare pentru deschiderea unui cont pentru persoane fizice si juridice, precum si termenii si conditiile de utilizare a registrului national.
(3) Solicitantul completeaza formularul de solicitare si il transmite, atât pe suport hârtie, cât si in format electronic, administratorului registrului national, impreuna cu o copie legalizata a actului de identitate.
(4) In formular titularul de cont trebuie sa declare numele reprezentantului autorizat principal (PAR), al reprezentantului autorizat secundar (SAR) si, dupa caz, al reprezentantului autorizat aditional (AAR) sau al reprezentantului autorizat extern (EAR), desemnati pentru depunerea, in numele si la cererea titularului de cont, a cererilor privind operatiunile in cont cu certificate de emisii de gaze cu efect de sera.
(5) La formularul completat solicitantul ataseaza exemplarele legalizate ale actelor de identitate sau pasaport pentru reprezentantii autorizati.
(6) La momentul depunerii formularului de solicitare, solicitantul prezinta dovada privind plata tarifului de deschidere a contului, prevazut la art. 17 alin. (1).
(7) Administratorul registrului national inregistreaza si evalueaza documentatia depusa si deschide contul in termen de 10 zile lucratoare de la data primirii solicitarii.
(8) In cazul in care documentatia depusa contine erori, este incompleta sau necesita clarificari, administratorul registrului national solicita rectificarea erorilor, completarea sau furnizarea de informatii suplimentare. Termenul prevazut la alin. (7) curge de la data primirii informatiilor solicitate suplimentar.

Art. 12
(1) Orice verificator se poate inregistra in registrul national in conformitate cu prevederile art. 22 alin. (3) din Hotarârea Guvernului nr. 780/2006.
(2) Administratorul registrului national publica, pe pagina de internet care deserveste registrul national, formularul de solicitare pentru inregistrarea verificatorilor, precum si termenii si conditiile de utilizare a registrului national.
(3) Solicitantul completeaza formularul si il transmite, atât pe suport hârtie, cât si in format electronic, la administratorul registrului national, impreuna cu o copie legalizata a actului de identitate/constituire si o copie a certificatului de acreditare.
(4) La formularul completat, solicitantul ataseaza copii legalizate ale actelor de identitate pentru reprezentantii autorizati PAR si SAR.
(5) La momentul depunerii formularului de solicitare, verificatorul prezinta dovada privind plata tarifului de inregistrare prevazut la art. 17 alin. (4).
(6) Administratorul registrului national inregistreaza si evalueaza documentatia depusa si inregistreaza verificatorul in termen de 10 zile lucratoare de la data primirii solicitarii.
(7) In cazul in care documentatia depusa contine erori, este incompleta sau necesita clarificari, administratorul registrului national solicita rectificarea erorilor, completarea sau furnizarea de informatii suplimentare. Termenul prevazut la alin. (6) curge de la data primirii informatiilor solicitate suplimentar.

Art. 13
(1) Accesul titularului de cont la registrul national este limitat la domeniul public al paginii de internet care deserveste registrul national si la domeniile accesibile reprezentantilor imputerniciti, potrivit nivelului de acces acordat.
(2) Accesul verificatorului la registrul national este limitat la domeniul public al paginii de internet care deserveste registrul national si la domeniile accesibile acestuia.

Art. 14
(1) Titularul de cont si verificatorul sunt responsabili pentru actele sau omisiunile din domeniile in care le este permis accesul la registrul national, conform prevederilor art. 13 alin. (1) si (2).
(2) Titularul de cont este responsabil pentru verificarea tuturor tranzactiilor si informatiilor din registrul national referitoare la contul propriu.
(3) Titularul de cont este responsabil pentru masurile de securitate privind numele utilizatorului, parola si certificatele digitale pentru propriii reprezentanti imputerniciti.
(4) Titularul de cont este responsabil pentru respectarea de catre reprezentantii imputerniciti de catre acesta a instructiunilor si procedurilor de securitate comunicate de catre administratorul registrului national.

Art. 15
(1) Procedura privind deschiderea contului impreuna cu formularul de solicitare pentru deschiderea contului sunt facute publice pe pagina de internet care deserveste registrul national, incepând cu data intrarii in vigoare a prezentului regulament.
(2) Termenii si conditiile de utilizare a registrului national se pun la dispozitia publicului pe pagina de internet care deserveste registrul national, in termen de 15 zile de la data publicarii prezentului ordin, si sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul regulament.
(3) Administratorul registrului national este autorizat sa modifice conditiile de utilizare a registrului, ca urmare a modificarilor legislative cu privire la gestionarea si operarea registrului national, cu obligatia anuntarii modificarilor privind conditiile de utilizare pe pagina de internet care deserveste registrul national.


Capitolul IV - Tarife


Art. 16
Administratorul registrului national percepe un tarif pentru deschiderea fiecarui cont si un tarif pentru administrarea contului pentru anul calendaristic respectiv, precum si un tarif pentru inregistrarea verificatorilor.

Art. 17
(1) Valoarea tarifului pentru deschiderea unui cont in registrul national este de 200 euro, achitat prin echivalentul in lei la cursul de schimb leu/euro al Bancii Nationale a României, in vigoare la data efectuarii platii.
(2) Valoarea tarifelor pentru administrarea conturilor operatorilor instalatiilor care intra sub incidenta Hotarârii Guvernului nr. 780/2006 se stabileste in functie de numarul de certificate de emisii de gaze cu efect de sera alocate, respectiv contravaloarea a 100 euro + 0,000596 euro/certificat, achitata prin echivalentul in lei la cursul de schimb leu/euro al Bancii Nationale a României, in vigoare la data efectuarii platii.
(3) Valoarea tarifelor pentru administrarea conturilor persoanelor fizice si juridice, altele decât persoanele juridice care intra sub incidenta prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 780/2006, este de 200 euro, achitat prin echivalentul in lei la cursul de schimb leu/euro al Bancii Nationale a României, in vigoare la data efectuarii platii.
(4) Valoarea tarifului pentru inregistrarea verificatorilor este de 200 euro, achitat prin echivalentul in lei la cursul de schimb leu/euro al Bancii Nationale a României, in vigoare la data efectuarii platii.
(5) Cuantumul tarifelor prevazute la alin. (2) se stabileste anual prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.
(6) Cuantumul tarifelor prevazute la alin. (2) si (3) se achita anual, pâna cel târziu la data de 15 aprilie a anului urmator celui pentru care se percepe tariful pentru administrarea contului.
(7) Tarifele se achita in contul deschis la Trezoreria Statului Directia de trezorerie si contabilitate publica a sectorului 6 Bucuresti, care se afiseaza pe pagina de internet a Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, impreuna cu instructiunile de completare a foii de varsamânt/ordinului de plata.
(8) Destinatia sumelor incasate din tarife este cea prevazuta la art. 23 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile ulterioare.
(9) Neplata tarifelor pentru administrarea conturilor atrage dupa sine blocarea conturilor.


Capitolul V - Confidentialitatea datelor si accesul publicului la informatiile privind registrul national


Art. 18
Informatiile cu caracter public referitoare la registrul national se pun la dispozitia publicului pe pagina de internet care deserveste registrul national, potrivit Hotarârii Guvernului nr. 878/2005 privind accesul publicului la informatia privind mediul.

Art. 19
(1) Administratorul registrului national are acces deplin la informatiile din registrul national.
(2) Administratorul registrului national are obligatia sa respecte prevederile referitoare la confidentialitate continute in Regulamentul Comisiei Europene nr. 2.216/2004 din 21 decembrie 2004 pentru standardizarea si securizarea sistemului registrelor conform Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului si a Deciziei nr. 280/2004/CE a Parlamentului European si Consiliului, modificat prin Regulamentul Comisiei Europene nr. 916/2007, in raport cu datele si informatiile luate la cunostinta prin natura lucrului cu registrul national si/sau furnizate de catre titularii de cont.
(3) Administratorul registrului national pastreaza confidentialitatea informatiilor cu privire la titularii de cont, verificatorii sau reprezentantii autorizati ai acestora, cu respectarea prevederilor alin. (4).
(4) Informatiile prevazute la alin. (3) se pun la dispozitia publicului de catre administratorul registrului national, fara instiintare prealabila, in oricare dintre urmatoarele situatii:
a) daca sunt de interes public;
b) daca au implicatii asupra modului de gestionare si de operare a registrului national in conformitate cu legislatia nationala in vigoare, legislatia internationala sau cu conditiile de utilizare prevazute in prezentul regulament;
c) daca au ca scop asigurarea si mentinerea securitatii registrului national;
d) daca sunt furnizate Registrului de tranzactii independente al Comunitatii sau Registrului de tranzactii independente al Conventiei-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice de catre autoritatea publica centrala in domeniul protectiei mediului;
e) daca furnizarea informatiilor se face in conformitate cu functiile si cu atributiile unor autoritati publice ale administratiei centrale, stabilite in baza unui act normativ;
f) daca furnizarea informatiilor are ca scop prevenirea sau investigarea unei situatii de frauda sau a altei activitati care nu se desfasoara conform prevederilor legale;
g) daca furnizarea informatiilor se realizeaza in conformitate cu procedurile legale.
(5) Titularii de cont si verificatorii au obligatia sa pastreze confidentialitatea informatiilor aduse la cunostinta de catre administratorul registrului national sau care decurg din prezentul regulament si/sau din termenii si conditiile de utilizare a registrului national, cu exceptia situatiilor prevazute la alin. (4).


Capitolul VI - Dispozitii finale


Art. 20
(1) In cazul in care din motive tehnice accesul electronic la registrul national este impiedicat, titularul de cont notifica prin fax administratorul registrului national cu privire la aceasta si il imputerniceste pe acesta sa efectueze operatiunile solicitate in registrul national.
(2) Administratorul registrului national solicita autoritatii publice centrale pentru economie si finante transmiterea informatiilor cu privire la verificatorii acreditati conform prevederilor art. 22 alin. (3) din Hotarârea Guvernului nr. 780/2006, precum si actualizarea periodica a acestor informatii ori de câte ori administratorul registrului national considera ca este necesar.
(3) Operatiunile cu reduceri de emisii certificate temporar (CER temporar) si reduceri de emisii certificate pe termen lung (CER pe termen lung), care sunt generate de activitati de proiect de impadurire/reimpadurire conform mecanismului de dezvoltare curata si care se supun deciziilor adoptate de conferintele partilor la Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice, nu fac obiectul de reglementare al prezentului regulament.


ANEXA la regulament - TERMENII SI CONDITIILE de utilizare a registrului national

SECTIUNEA 1 - Prevederi generale


Art. 1
(1) Termenii si conditiile de utilizare a registrului national sunt prezentate in continuare si denumite termeni si conditii de utilizare. Titularii de cont, verificatorii si reprezentantii autorizati ai acestora se angajeaza sa respecte prevederile care le sunt aplicabile din termenii si conditiile de utilizare si din textul Regulamentului privind gestionarea si operarea registrului national al emisiilor de gaze cu efect de sera.
(2) Administratorul registrului national furnizeaza informatiile pentru domeniul public al paginii de internet care deserveste registrul national si pentru Registrul tranzactiilor independente al Comunitatii (CITL).
(3) Termenii si conditiile de utilizare limiteaza raspunderea partilor si impune titularilor de conturi, verificatorilor si reprezentantilor autorizati ai acestora sa accepte responsabilitatea si riscul legate de utilizarea registrului national de catre acestia.

SECTIUNEA 2 - Inregistrarea si semnificatia inregistrarii


Art. 2
(1) Pentru a utiliza registrul national titularii de cont, verificatorii si reprezentantii autorizati ai acestora trebuie sa isi exprime acordul ca se angajeaza sa respecte termenii si conditiile de utilizare. Titularul de cont trebuie sa desemneze reprezentantii autorizati care vor accesa si vor utiliza registrul national in numele lui, iar reprezentantii autorizati trebuie sa fie persoane fizice.
(2) Pentru exprimarea acordului privind respectarea termenilor si conditiilor de utilizare se apasa butonul "Accept" de pe pagina de internet. Titularii de cont, verificatorii si reprezentantii autorizati ai acestora trebuie sa respecte termenii si conditiile de utilizare, cu modificarile suferite de-a lungul timpului, pentru conturile pe care le detin, respectiv pentru conturile la care au acces in calitate de verificator sau persoana autorizata.

SECTIUNEA 3 - Titularii de cont, verificatorii si reprezentantii autorizati ai acestora


Art. 3
(1) Pentru utilizarea registrului national trebuie respectata legislatia in vigoare. Registrul national se utilizeaza numai in scopuri legale si intr-un mod care nu prejudiciaza drepturile administratorului registrului national, ale statului sau ale oricarei terte parti si care nu restrictioneaza sau impiedica utilizarea si accesul la registrul national al administratorului sau al unei terte parti.
(2) Drepturile de accesare a registrului national sunt limitate conform urmatoarelor prevederi:
a) pentru titularul de cont drepturile de acces sunt limitate la domeniul public al paginii de internet care deserveste registrul national si la domeniul accesibil reprezentantilor autorizati, conform nivelului de acces acordat acestora;
b) pentru verificator drepturile de acces sunt limitate la domeniul public al paginii de internet care deserveste registrul national si la domeniile accesibile verificatorului pentru fiecare cont pentru care a fost desemnat ca verificator de catre titularul acestuia;
c) titularul de cont este raspunzator de verificarea emiterii, transferului, anularii sau predarii certificatelor din contul detinut si pentru toate celelalte tranzactii si informatii continute in registrul national care au legatura cu contul respectiv;
d) titularul de cont este raspunzator pentru mentinerea securitatii numelor de utilizatori si a parolelor reprezentantilor autorizati, precum si a certificatelor electronice emise, inclusiv pentru conformarea cu toate prevederile si procedurile de securitate care i-au fost comunicate de catre administratorul registrului national;
e) titularul de cont este raspunzator pentru consecintele, inclusiv financiare, datorate oricarei erori comise de el insusi sau care a rezultat dintr-o dispozitie data de acesta reprezentantilor autorizati;
f) titularul de cont este raspunzator pentru orice defectiune a sistemului de calculatoare sau a setarilor din calculatoare, apartinând acestuia, precum si oricarui reprezentant autorizat, sau pentru pierderile de informatii suferite ca rezultat al utilizarii registrului national.
(3) Titularii de cont, verificatorii si reprezentantii autorizati ai acestora trebuie sa isi exprime acordul de a nu accesa niciun domeniu al registrului national pentru care nu au acces autorizat.

SECTIUNEA 4 - Administratorul


Art. 4
(1) Utilizarea registrului national de catre titularii de conturi se bazeaza pe comunicarea electronica prin internet. Cu toate ca administratorul registrului national asigura, conform reglementarilor in vigoare, toate masurile necesare pentru pastrarea disponibilitatii accesului la registrul national, nu se poate garanta ca registrul national va fi disponibil fara intrerupere. Titularii de cont, verificatorii si reprezentantii autorizati ai acestora trebuie sa accepte faptul ca administratorul registrului national poate sa suspende ocazional accesul la registrul national, inclusiv pentru lucrari de intretinere, fara instiintare prealabila.
(2) Administratorul registrului national poate efectua operatiuni intr-un cont doar in urma notificarii acestuia prin fax de catre titularul de cont si nu are nicio obligatie sa verifice ulterior validitatea unei astfel de cereri, consimtiri sau comunicari.
(3) Administratorul registrului national nu are nicio raspundere fata de titularii de cont, verificatorii si reprezentantii autorizati ai acestora privind realizarea unei obligatii ce decurge din termenii si conditiile de utilizare, din reglementarile privind registrul national sau din legislatia nationala, in conditiile in care o astfel de realizare este impiedicata de aparitia oricarei intâmplari sau eveniment imprevizibil ori a unor circumstante care nu pot fi controlate de catre administrator, incluzând nefunctionarea legaturilor de internet, a oricaror comunicatii, neindeplinirea serviciilor de catre o terta parte, dispute de munca, incendiu, razboi sau orice alta situatie de forta majora.
(4) Niciunul din termenii si conditiile de utilizare nu poate exclude sau afecta exercitarea atributiilor legale sau masurile dispuse de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, de Agentia Nationala pentru Protectia Mediului sau de catre alta autoritate competenta pentru protectia mediului.

SECTIUNEA 5 - Modificari


Art. 5
(1) Administratorul registrului national poate modifica termenii si conditiile de utilizare atunci când considera necesar. Oricare din aceste modificari intra in vigoare la momentul indicat de catre administrator si fara instiintare prealabila.
(2) Este responsabilitatea utilizatorului sa verifice periodic pagina de internet a registrului national pentru a se informa cu privire la modificarile survenite. Titularii de cont trebuie sa isi exprime acordul ca fiecare dintre reprezentantii autorizati sa poata confirma in numele acestora acceptul privind modificarile, prin apasarea butonului "Accept", atunci când acesta acceseaza registrul national pentru prima oara de la operarea modificarilor.

SECTIUNEA 6 - Garantii si limitarea garantiilor


Art. 6
(1) Se ia la cunostinta ca administratorul registrului national:
a) nu prezinta sau nu aduce nicio garantie privind acuratetea, credibilitatea, completitudinea, actualitatea sau furnizarea continua a datelor continute, distribuite sau de legatura, care sunt descarcate sau accesate de pe alta pagina de internet decât cea a registrului national, sau a rezultatelor obtinute utilizând continutul paginii de internet a registrului national;
b) in mod expres, neaga orice garantii directe sau implicite, in limitele permise de legislatia in vigoare, inclusiv garantii de calitate satisfacatoare, mercantile si de potrivire cu scopul vizat, privitoare la pagina de internet a registrului national si la continutul acesteia;
c) nu va fi responsabil sau garant pentru continutul oricarui material incarcat pe pagina de internet de o terta parte, care este defaimator, obscen, incorect, gresit, neconform cu legea, pornografic sau care prejudiciaza drepturile unei terte parti, incluzând, dar fara a se limita la, drepturile de proprietate intelectuala.

SECTIUNEA 7 - Confidentialitatea si protectia informatiilor


Art. 7
(1) Informatiile la care administratorul registrului national are acces sau sunt pastrate de catre acesta sunt tratate ca fiind informatii confidentiale, cu luarea in considerare a prevederilor alin. (2).
(2) Informatiile de inregistrare, inclusiv orice alte informatii despre persoana respectiva in cazul persoanelor fizice, pot fi folosite de administratorul registrului national conform scopurilor pentru care a fost exprimat acordul prin inregistrare sau ulterior, conform prevederilor alin. (3).
(3) Administratorul registrului national poate utiliza oricare dintre informatiile personale, fara notificare prealabila, in urmatoarele moduri:
a) pentru a evalua si procesa oricare solicitare (care poate include efectuarea unor cercetari privind certificatele) sau la cererea unor organizatii pentru prevenirea fraudelor;
b) pentru a furniza, a opera sau a mentine masurile de securitate pentru registrul national;
c) pentru a opera si a mentine registrul national in conformitate cu legislatia aplicabila si cerintele schemei de comercializare;
d) pentru a transmite datele referitoare la reprezentantul principal autorizat (PAR) si reprezentantul secundar autorizat (SAR) catre Registrul tranzactiilor independente al Comunitatii (CITL);
e) pentru a contacta titularii de cont, verificatorii si reprezentantii autorizati ai acestora in legatura cu conturile lor sau cu informatii legate de schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera;
f) pentru a face posibila realizarea de catre administratorul registrului national a unor analize sau cercetari statistice sau dezvoltari in legatura cu schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera;
g) pentru a preveni sau investiga frauda, spalarea de bani sau alte activitati ilegale;
h) pentru a face posibila conformarea administratorului registrului national cu alte obligatii ce ii revin.
(4) Administratorul registrului national va folosi numai informatiile personale furnizate de titularii de cont sau de catre reprezentantii lor autorizati, in scopurile mentionate la alin. (2).
(5) Titularii de cont, verificatorii si reprezentantii autorizati ai acestora au obligatia sa pastreze confidentialitatea informatiilor aduse la cunostinta de catre administratorul registrului national sau ce decurg din/sau sunt legate de prezentul regulament si/sau termenii si conditiile de utilizare, cu exceptia situatiilor prevazute la alin. (2).

SECTIUNEA 8 - Drepturi de proprietate intelectuala


Art. 8
(1) Proprietatea intelectuala privind registrul national, continutul si prezentarea generala a paginii de internet sunt detinute de catre administratorul registrului national si supuse prevederilor referitoare la copyright.
(2) Titularii de cont, verificatorii si reprezentantii autorizati ai acestora au dreptul de a vizualiza, de a descarca sau de a imprima continutul, pentru uzul personal, pentru uz intern in cadrul organizatiei sau pentru scopul prevazut in alin. (3), doar al documentelor la care au acces pe pagina de internet a registrului national si care sunt autorizate de administratorul registrului national.
(3) Cu luarea in considerare a prevederilor alin. (2), se pot furniza altor persoane copii ale informatiilor la care se face referire, dovedind ca: nu se percepe nicio plata pentru furnizarea informatiei, nu se modifica si nici nu se editeaza continutul, se ataseaza o copie dupa prevederile prezentei sectiuni si se cere beneficiarului sa se conformeze cu aceasta.
(4) Este interzisa utilizarea oricarei informatii sau document apartinând administratorului registrului national, fara copierea autorizata a acestora conform drepturilor de proprietate intelectuala. O modalitate de realizare a acestei cerinte este adaugarea cuvintelor "Copyright Agentia Nationala pentru Protectia Mediului" pe informatie sau pe copie.
(5) Titularilor de cont, verificatorilor si reprezentantilor autorizati ai acestora le este interzisa folosirea continutul registrului national in alt mod decât conform prevederilor alin. (1)-(4) si in niciun caz pentru un câstig comercial.
(6) Accesarea sau utilizarea registrului national si a oricarui continut din acesta nu confera nicio licenta sau recunoastere a drepturilor de proprietate intelectuala, altele decât cele prevazute in mod expres in aceasta clauza.
(7) Titularii de cont, verificatorii si reprezentantii autorizati ai acestora trebuie sa informeze cu promptitudine administratorul registrului national daca au cunostinta despre orice incalcare sau potentiala incalcare a drepturilor de proprietate intelectuala la care se refera aceasta clauza.

SECTIUNEA 9 - Utilizarea registrului national


Art. 9
(1) Sub rezerva acceptarii de catre titularii de cont, verificatorii si reprezentantii autorizati ai acestora a termenilor si conditiilor de utilizare, administratorul registrului national acorda dreptul de acces si vizualizare a domeniului public al registrului national si al altor domenii din registrul national pentru care s-a obtinut dreptul de acces. Se exprima acordul ca nu se va incerca sa se intreprinda niciuna dintre urmatoarele fapte vizând registrul national:
a) modificarea sau inlaturarea oricarei inscriptii referitoare la copyright, drept de comercializare sau alt semn asupra proprietatii, sigla sau adnotare a administratorului registrului national sau a oricarei alte societati, organizatii sau autoritate publica care apare oriunde pe pagina de internet a registrului national;
b) modificarea sau editarea continutului ori publicarea, inclusiv punerea la dispozitie pe alta pagina de internet decât cea a registrului national;
c) decriptarea, traducerea, adaptarea sau modificarea oricarui software utilizat in legatura cu orice parte a registrului national;
d) crearea oricarei legaturi electronice cu pagina de internet a registrului national de pe alte pagini de internet.
(2) Pagina de internet a registrului national este supusa schimbarilor fara notificare prealabila. Administratorul registrului national isi rezerva dreptul, la libera sa alegere, sa faca orice modificare, corectare sau imbunatatire ori sa inlature sau sa corecteze erori sau omisiuni in orice parte din continutul registrului national, fara notificare prealabila.

SECTIUNEA 10 - Solutionarea disputelor


Art. 10
(1) Toate divergentele trebuie sa fie solutionate conform prevederilor alin. (2). Solutionarea divergentelor dintre orice persoana si orice titular de cont, reprezentant autorizat, verificator sau alta persoana, aparute in raport cu schema de comercializare a certificatelor de gaze cu efect de sera, este doar problema partilor si nu implica administratorul registrului national.
(2) In situatia in care apare o disputa, partile trebuie sa incerce intâi rezolvarea acesteia pe cale amiabila. Daca disputa nu se rezolva amiabil, oricare dintre parti poate sa notifice cealalta parte implicata, in vederea solutionarii disputei la un nivel ierarhic superior.

SECTIUNEA 11 - Prevederi finale


Art. 11
(1) Dreptul de utilizare a registrului national inceteaza odata cu calitatea de titular de cont, reprezentant autorizat sau de verificator.
(2) Administratorul registrului national poate sa notifice, prin Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, asupra incetarii drepturilor de utilizare a registrului national conform acestor termeni si conditii de utilizare, daca rolul administratorului registrului national urmeaza sa fie preluat de o alta autoritate decât autoritatea publica centrala in domeniul protectiei mediului. In aceasta situatie noul administrator al registrului national poate solicita exprimarea acordului, cu alti termeni si conditii de utilizare, pentru a continua utilizarea registrului national.

-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
69 useri online

Useri autentificati: