DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Regulament privind regimul valutar, nr. 4 din 01/04/2005, republicat in 2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]
Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Prezentul regulament stabileste regimul efectuarii operatiunilor valutare.
(2) Pentru scopurile prezentului regulament, termenii, expresiile si clasificarea operatiunilor valutare sunt cele prevazute in anexa nr. 1 "Nomenclator".


Capitolul II - Regimul valutar


Sectiunea I - Operatiuni valutare intre rezidenti si nerezidenti


Art. 2
Operatiunile valutare curente si de capital, asa cum sunt prevazute in Nomenclator, se efectueaza in mod liber intre rezidenti si nerezidenti, in valuta si in moneda nationala (leu).

Sectiunea II - Operatiuni valutare intre rezidenti


Art. 3
(1) Platile, incasarile, transferurile si orice alte asemenea operatiuni intre rezidenti, care fac obiectul comertului cu bunuri si servicii, se realizeaza numai in moneda nationala (leu), cu exceptia operatiunilor prevazute in anexa nr. 2 "Categorii de rezidenti care pot efectua operatiuni in valuta", care se pot efectua si in valuta.
(2) Toate celelalte operatiuni intre rezidenti, care nu fac obiectul comertului cu bunuri si servicii, pot fi efectuate in mod liber fie in moneda nationala (leu), fie in valuta.
(3) Operatiunile prevazute la alin. (2) si in anexa nr. 2 la prezentul regulament se pot efectua si in valuta, numai pe baza acordului de vointa al partilor.

Sectiunea III - Regimul aplicabil nerezidentilor


Art. 4
(1) Nerezidentii au dreptul sa dobandeasca, sa detina si sa utilizeze active financiare exprimate in valuta si in moneda nationala (leu).
(2) Sumele in moneda nationala (leu) si in valute cotate, detinute de nerezidenti, pot fi convertite prin intermediul pietei valutare.
(3) Nerezidentii pot deschide si mentine conturi in valuta si in moneda nationala (leu) la institutii de credit.
(4) Nerezidentii pot repatria si pot transfera activele financiare detinute.

Sectiunea IV - Regimul aplicabil rezidentilor


Art. 5
(1) Rezidentii au dreptul sa dobandeasca, sa detina si sa utilizeze active financiare exprimate in valuta.
(2) Sumele in moneda nationala (leu) si in valute cotate, detinute de rezidenti, pot fi convertite prin intermediul pietei valutare.
(3) Rezidentii pot deschide conturi in valuta si in moneda nationala (leu) la institutii de credit si la alte institutii asimilate acestora.


Capitolul III - Masuri de salvgardare


Art. 6
(1) In situatiile in care fluxuri de capital pe termen scurt de o amploare deosebita exercita presiuni puternice asupra pietei valutare si provoaca perturbari grave in aplicarea politicii monetare si a cursului de schimb, avand ca efect, in special, variatii semnificative ale lichiditatii interne si dezechilibre semnificative ale balantei de plati, Banca Nationala a Romaniei poate sa ia masuri de salvgardare privind operatiunile valutare de capital prevazute in anexa nr. 3.
(2) Banca Nationala a Romaniei va informa Comisia Europeana si celelalte state membre asupra adoptarii unor astfel de masuri pana cel tarziu la data intrarii in vigoare a acestora.
(3) Perioada de aplicare a masurilor de salvgardare adoptate conform prevederilor prezentului articol nu poate depasi, de regula, 6 luni.
(4) Masurile de salvgardare vor fi aplicate atat pentru rezidenti, cat si pentru nerezidenti.
(5) In situatiile prevazute la alin. (1), Banca Nationala a Romaniei poate lua una sau mai multe dintre masurile de salvgardare privind operatiunile de capital, prevazute in anexa nr. 4.
(6) Banca Nationala a Romaniei va proceda la modificarea, inlocuirea sau incetarea masurilor de salvgardare luate in conformitate cu alin. (1), la solicitarea expresa a Comisiei Europene.


Capitolul IV - Dispozitii comune


Art. 7
(1) In aplicarea prezentului regulament, Banca Nationala a Romaniei poate elabora norme si circulare.
(2) Pentru situatii care excedeaza cadrului reglementat de prezentul regulament, pe baza de fundamentare, Banca Nationala a Romaniei se pronunta in conformitate cu principiile stabilite prin regulament si prin celelalte dispozitii legale aplicabile.
(3) Nerespectarea prevederilor prezentului regulament, precum si ale normelor emise in aplicarea acestuia de catre Banca Nationala a Romaniei va fi sanctionata conform prevederilor Legii nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei sau ale Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancara, republicata, cu modificarile ulterioare, dupa caz.


Capitolul V - Dispozitii finale


Art. 8
(1) Prezentul regulament intra in vigoare la data de 11 aprilie 2005.
(2) Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezentul regulament.

Art. 9
La data intrarii in vigoare a prezentului regulament se abroga Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 1 din 30 ianuarie 2004 privind efectuarea operatiunilor valutare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 117 din 10 februarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare.


ANEXA Nr. 1 - NOMENCLATOR


In prezentul nomenclator operatiunile valutare sunt clasificate corespunzator naturii economice a activelor si pasivelor la care acestea se refera, denominate fie in moneda nationala (leu), fie in valuta.

Art. 1
Operatiunile valutare prevazute in prezentul nomenclator vor fi interpretate intr-un sens larg, astfel incat sa acopere, dupa caz, si fara a fi limitative:
a) incheierea si derularea tranzactiilor, precum si transferurile decurgand din acestea;
b) toate tehnicile financiare disponibile pe piata pentru realizarea unei anumite operatiuni - tranzactii la vedere (spot), tranzactii cu instrumente financiare derivate (forward, options, swap, futures), deschiderea conturilor si plasarea fondurilor in conturi;
c) lichidarea sau cesionarea activelor dobandite in urma investitiilor efectuate ori a altor operatiuni, repatrierea profiturilor rezultate sau utilizarea acestora;
d) rambursarea creditelor si a imprumuturilor.

Art. 2
Operatiunile valutare curente sunt operatiunile valutare efectuate intre rezidenti si nerezidenti, care decurg, fara a se limita la acestea, din:
a) tranzactii de comert international cu bunuri si servicii si alte asemenea tranzactii care presupun o contraprestatie imediata, inclusiv operatiunile efectuate in scopul acoperirii riscurilor (cum sunt: de pret, valutar) rezultate din tranzactiile de comert international;
b) alte operatiuni care nu sunt de natura operatiunilor valutare de capital, astfel cum sunt clasificate la art. 3, precum: plati/incasari legate de impozite si taxe, cu exceptia taxelor succesorale, comisioane, onorarii, amenzi, plati legate de cheltuieli de judecata, asistenta tehnica, plati de sume decurgand din drepturile de asigurari sociale, inclusiv pensii, intr-un sistem public sau privat, castiguri din jocuri de noroc, leasing operational, cheltuieli cu intretinerea proprietatilor detinute in strainatate, cheltuieli de reprezentare, cheltuieli guvernamentale, abonamente la publicatii, participare la organizatii, cluburi;
c) repatrierea veniturilor nete sub forma de dividende, dobanzi, chirii si altele asemenea provenind din operatiuni valutare curente si de capital;
d) remiteri de sume pentru acoperirea cheltuielilor curente ce decurg din obligatii legale de intretinere a membrilor familiei - sot, sotie, copii ori alte persoane aflate in intretinere;
e) cheltuielile care nu sunt de natura operatiunilor valutare de capital, facute de rezidenti in strainatate in scop educational sau religios, de recreere, vacanta, sport, afaceri, vizite la rude sau la prieteni, misiuni, intalniri, conferinte, ingrijirea sanatatii si altele asemenea.

Art. 3
Operatiunile valutare de capital sunt operatiunile valutare efectuate intre rezidenti si nerezidenti, care decurg din:
3.1. Investitii directe:
a) in Romania ale nerezidentilor;
b) in strainatate ale rezidentilor.
3.2. Investitii imobiliare, altele decat cele prevazute la pct. 3.1, respectiv investitii in bunuri imobile destinate unei investitii directe:
a) in Romania ale nerezidentilor;
b) in strainatate ale rezidentilor.
3.3. Operatiuni cu instrumente financiare tranzactionate in mod curent pe piata de capital, neincluse la pct. 3.1 - investitii directe, la pct. 3.4 - operatiuni cu instrumente financiare tranzactionate in mod curent pe piata monetara ori la pct. 3.5 - operatiuni cu unitati ale organismelor de plasament colectiv:
a) admiterea instrumentelor financiare romanesti pe o piata de capital straina prin:
a1) emisiune prin oferta publica sau vanzare de catre emitent, in mod direct sau printr-un intermediar;
a2) cotarea in cadrul bursei, in conformitate cu proceduri specifice;
b) admiterea instrumentelor financiare straine pe piata de capital romaneasca prin:
b1) emisiune prin oferta publica sau vanzarea de catre emitent, in mod direct sau printr-un intermediar;
b2) cotarea in cadrul bursei, in conformitate cu proceduri specifice;
c) tranzactii ale nerezidentilor cu instrumente financiare romanesti pe piata de capital:
c1) achizitionare de instrumente financiare romanesti tranzactionate la bursa;
c2) achizitionare de instrumente financiare romanesti tranzactionate in afara bursei;
d) tranzactii ale rezidentilor cu instrumente financiare straine pe piata de capital:
d1) achizitionare*) de instrumente financiare straine tranzactionate la bursa;
d2) achizitionare*) de instrumente financiare straine tranzactionate in afara bursei.
___________
*) Achizitionarea de catre rezidenti de instrumente financiare sau unitati ale organismelor de plasament colectiv romanesti, emise pe o piata straina, este asimilata cu achizitionarea de catre acestia de instrumente financiare sau unitati ale organismelor de plasament colectiv straine.

3.4. Operatiuni cu instrumente financiare tranzactionate in mod curent pe piata monetara:
a) admiterea instrumentelor financiare romanesti pe o piata monetara straina prin:
a1) emisiune prin oferta publica sau vanzare de catre emitent, in mod direct sau printr-un intermediar;
a2) acces pe o piata monetara, in conformitate cu proceduri specifice, dupa caz;
b) admiterea instrumentelor financiare straine pe piata monetara romaneasca prin:
b1) emisiune prin oferta publica sau vanzare de catre emitent, in mod direct sau printr-un intermediar;
b2) acces pe piata monetara, in conformitate cu proceduri specifice, dupa caz;
c) tranzactii privind achizitionarea de catre nerezidenti de instrumente financiare romanesti pe piata monetara;
d) tranzactii privind achizitionarea*) de catre rezidenti de instrumente financiare straine pe piata monetara.
3.5. Operatiuni cu unitati ale organismelor de plasament colectiv:
a) admiterea unitatilor organismelor de plasament colectiv romanesti pe o piata de capital straina prin:
a1) emisiune prin oferta publica sau vanzare de catre emitent, in mod direct sau printr-un intermediar;
a2) cotarea in cadrul bursei, in conformitate cu proceduri specifice;
b) admiterea unitatilor organismelor de plasament colectiv straine pe piata de capital romaneasca prin:
b1) emisiune prin oferta publica sau vanzare de catre emitent, in mod direct sau printr-un intermediar;
b2) cotarea in cadrul bursei in conformitate cu proceduri specifice;
c) tranzactii ale nerezidentilor cu unitati ale organismelor de plasament colectiv romanesti pe piata de capital:
c1) achizitionarea de unitati ale organismelor de plasament colectiv romanesti tranzactionate la bursa;
c2) achizitionarea de unitati ale organismelor de plasament colectiv romanesti tranzactionate in afara bursei;
d) tranzactii ale rezidentilor cu unitati ale organismelor de plasament colectiv straine pe piata de capital:
d1) achizitionarea*) de unitati ale organismelor de plasament colectiv straine tranzactionate la bursa;
d2) achizitionarea*) de unitati ale organismelor de plasament colectiv straine tranzactionate in afara bursei.
___________
*) Achizitionarea de catre rezidenti de instrumente financiare sau unitati ale organismelor de plasament colectiv romanesti, emise pe o piata straina, este asimilata cu achizitionarea de catre acestia de instrumente financiare sau unitati ale organismelor de plasament colectiv straine.

3.6. Credite legate de comertul international la care participa un rezident:
a) acordate de nerezidenti rezidentilor;
b) acordate de rezidenti nerezidentilor.
3.7. Credite si imprumuturi financiare neincluse la pct. 3.1 - investitii directe, la pct. 3.6 - credite legate de comertul international la care participa un rezident si la pct. 3.12 lit. a) - imprumuturi cu caracter personal:
a) acordate de nerezidenti rezidentilor;
b) acordate de rezidenti nerezidentilor.
3.8. Garantii:
a) acordate de nerezidenti rezidentilor;
b) acordate de rezidenti nerezidentilor.
3.9. Operatiuni in conturi curente:
a) deschise de nerezidenti in Romania la institutii de credit:
a1) in moneda nationala;
a2) in valuta;
b) deschise de rezidenti in strainatate la institutii de credit si la alte institutii asimilate acestora:
b1) in moneda nationala;
b2) in valuta.
3.10. Operatiuni in conturi de depozit:
a) deschise de nerezidenti in Romania la institutii de credit:
a1) in moneda nationala;
a2) in valuta;
b) deschise de rezidenti in strainatate la institutii de credit si la alte institutii asimilate acestora:
b1) in moneda nationala;
b2) in valuta.
3.11. Transferuri aferente derularii contractelor de asigurare - transferuri de capital care constau in prime, anuitati, sume asigurate, indemnizatii, decurgand din:
a) prime si plati aferente asigurarilor de viata:
a1) contracte incheiate intre societati rezidente de asigurare de viata si nerezidenti;
a2) contracte incheiate intre societati nerezidente de asigurare de viata si rezidenti;
b) prime si plati aferente asigurarilor de credite:
b1) contracte incheiate intre societati rezidente de asigurare de credit si nerezidenti;
b2) contracte incheiate intre societati nerezidente de asigurare de credit si rezidenti;
c) alte transferuri de capital aferente contractelor de asigurare.
3.12. Transferuri de capital cu caracter personal:
a) imprumuturi;
b) cadouri si donatii;
c) dote;
d) mosteniri si legate;
e) achitarea de catre imigranti a datoriilor in tara in care au avut stabilita anterior resedinta;
f) transferuri de active ale rezidentilor, realizate in cazul emigrarii acestora, in perioada premergatoare plecarii, la data instalarii sau pe perioada sederii in strainatate;
g) transferuri de sume reprezentand economii ale imigrantilor, dispuse de acestia pe perioada sederii in Romania, avand ca destinatie tara in care au avut stabilita anterior resedinta.
3.13. Import si export fizic de active financiare:
a) valori mobiliare si alte titluri negociabile;
b) instrumente de plata.
3.14. Alte miscari de capital:
a) impozite si taxe aferente mostenirilor;
b) despagubiri rezultate din operatiuni valutare de capital;
c) restituiri de sume in cazul anularii ori rezilierii contractelor sau restituiri de sume necuvenite decurgand din operatiuni valutare de capital;
d) drepturi de autor (redevente) decurgand din: patente, desene, marci, inventii (transmiterea/cesionarea si transferurile decurgand din acestea);
e) transferuri de sume in valuta reprezentand prestari de servicii, neincluse la pct. 3.9 - operatiuni in conturi curente;
f) alte transferuri de natura operatiunilor valutare de capital, care nu pot fi incadrate in categoriile prevazute la pct. 3.1-3.13.

Art. 4
Pentru scopurile prezentului nomenclator si ale regulamentului, termenii si expresiile utilizate au urmatoarele semnificatii:
4.1. Operatiuni valutare - incasarile, platile, compensarile, transferurile, creditarile, precum si orice tranzactii exprimate in valute si care se pot efectua prin transfer bancar, in numerar, cu instrumente de plata sau prin orice alte modalitati de plata practicate de institutiile de credit in functie de natura operatiunii respective.
Operatiunile valutare pot fi:
4.1.1. operatiuni valutare intre rezidenti si nerezidenti:
4.1.1.1. operatiuni valutare curente;
4.1.1.2. operatiuni valutare de capital.
4.1.2. operatiuni valutare intre rezidenti.
4.2. Rezidenti:
a) persoanele fizice - cetateni romani, cetateni straini si apatrizi, cu domiciliul in Romania, atestat cu documente de identitate emise conform legii;
b) persoanele juridice si orice alte entitati, cu sediul in Romania, precum si persoanele fizice, cetateni romani, cetateni straini si apatrizi, cu domiciliul/resedinta in Romania, care sunt autorizate si/sau inregistrate sa desfasoare activitati economice pe teritoriul Romaniei, in mod independent, in conditiile prevazute de reglementarile legale in vigoare;
c) sucursalele, agentiile, reprezentantele, birourile persoanelor juridice straine, precum si ale oricaror alte entitati straine, inregistrate si/sau autorizate sa functioneze in Romania;
d) ambasadele, consulatele si alte reprezentante si misiuni permanente ale Romaniei in strainatate.
4.3. Nerezidenti:
a) persoanele fizice - cetateni straini, cetateni romani si apatrizi, cu domiciliul in strainatate, atestat cu documente de identitate emise conform legii;
b) persoanele juridice si orice alte entitati, cu sediul in strainatate, precum si persoanele fizice, cetateni straini, cetateni romani si apatrizi, cu domiciliul in strainatate, care sunt autorizate si/sau inregistrate sa desfasoare activitati economice in strainatate, in mod independent, in conditiile prevazute de reglementarile legale in vigoare;
c) sucursalele, agentiile, reprezentantele, birourile persoanelor juridice romane, precum si ale oricaror alte entitati romane, inregistrate si/sau autorizate sa functioneze in strainatate;
d) ambasadele, consulatele si alte reprezentante si misiuni permanente ale altor state in Romania, precum si organizatiile internationale sau reprezentantele unor astfel de organizatii care functioneaza in Romania.
4.4. Valuta - moneda nationala a altui stat, moneda unei uniuni monetare a unor state, precum si monedele compuse, cum ar fi drepturile speciale de tragere.
4.5. Valute cotate - valutele mentionate in lista cursurilor de schimb ale pietei valutare, comunicata de Banca Nationala a Romaniei.
4.6. Credite legate de comertul international - credite acordate pe baza de contract in cadrul operatiunilor de comert international cu bunuri si servicii, sub forma de avansuri, plati in rate pe faze intermediare de executie sau la solicitarea furnizorului de marfuri/servicii, plati la un anumit termen de la livrarea marfurilor/prestarea serviciilor, credit furnizor, indiferent daca s-au emis sau nu efecte de comert, rescadentarea unor astfel de plati si finantarea unor astfel de credite de catre un tert; in aceasta categorie se includ si operatiunile de factoring.
4.7. Credite si imprumuturi financiare - finantari de orice natura acordate/primite pe baze contractuale, inclusiv finantarea tranzactiilor comerciale la care nu participa un rezident si orice modalitate prin care creditorul stinge sau preia o obligatie a debitorului fata de un tert; in aceasta categorie se includ si imprumuturile ipotecare, creditele de consum, precum si operatiunile de leasing financiar.
4.8. Investitie directa - investitia de orice natura, efectuata in scopul stabilirii sau mentinerii de legaturi economice durabile, care se realizeaza prin urmatoarele modalitati, luate in sensul lor cel mai larg:
a) constituirea sau extinderea unei sucursale ori a unei noi entitati apartinand integral persoanei care furnizeaza capitalul de dotare/capitalul social ori achizitionarea integrala a unei entitati deja existente;
b) participarea intr-o entitate noua sau intr-una existenta, in scopul stabilirii ori mentinerii de legaturi economice durabile;
c) acordarea de credite si imprumuturi pe termen mai mare de 5 ani, in scopul stabilirii ori mentinerii de legaturi economice durabile;
d) reinvestirea profitului in scopul mentinerii unei legaturi economice durabile.
4.9. Legaturi economice durabile - relatii stabilite ca urmare a detinerii unei participatii de minimum 10% la capitalul social al unei entitati sau care sa permita participarea efectiva la administrarea ori la controlul entitatii respective; in aceasta categorie se includ si relatiile decurgand dintr-o conventie incheiata in scopul participarii la profitul realizat din desfasurarea unei activitati economice.
4.10. Investitii imobiliare - achizitionarea de cladiri si terenuri, construirea de cladiri, precum si investitiile prin care se dobandesc un drept de uz sau de uzufruct asupra unui imobil ori teren, precum si un drept de servitute, in scop de castig sau folosinta personala.
4.11. Operatiuni cu instrumente financiare tranzactionate in mod curent pe piata de capital - operatiuni cu actiuni sau alte titluri de natura participativa, cu exceptia celor prevazute la pct. 4.13, cu obligatiuni, alte titluri de credit si instrumente financiare derivate, cu scadenta initiala, de regula, mai mare de un an.
4.12. Operatiuni cu instrumente financiare tranzactionate in mod curent pe piata monetara - operatiuni cu titluri de stat, certificate de depozit, instrumente financiare derivate, titluri de credit si alte asemenea instrumente specifice pietei monetare, cu scadenta initiala, de regula, mai mica de un an.
4.13. Operatiuni cu unitati ale organismelor de plasament colectiv - operatiuni cu titluri de natura participativa la fonduri de investitii, fonduri mutuale sau la orice alte entitati, constituite in scopul realizarii de investitii colective in:
a) instrumente financiare tranzactionate in mod curent pe piata de capital;
b) instrumente financiare tranzactionate in mod curent pe piata monetara;
c) alte active.
4.14. Active financiare - urmatoarele categorii de active:
a) numerar;
b) un instrument sau un inscris care confera dreptul contractual de a incasa numerar sau de a primi alte instrumente financiare de la alta entitate;
c) un instrument sau un inscris care confera dreptul contractual de a schimba instrumente financiare cu alta entitate, in conditii ce sunt potential favorabile;
d) un instrument de capital al unei alte entitati.
4.15. Piata valutara - piata pe care se efectueaza operatiuni de schimb valutar si care cuprinde urmatoarele segmente:
a) piata valutara interbancara;
b) piata valutara a caselor de schimb valutar;
c) piata valutara a entitatilor care beneficiaza de prevederi legale exprese.


ANEXA Nr. 2 - CATEGORII DE REZIDENTI care pot efectua operatiuni in valuta


Categoriile de rezidenti si situatiile in care acestia pot efectua operatiuni in valuta cu alti rezidenti sunt prezentate mai jos:
a) persoanele juridice care efectueaza plati si incasari nemijlocite decurgand din contracte de comert exterior si prestari de servicii externe (export-import de bunuri si servicii), pe baza contractelor de comision incheiate intre comisionar si comitent sau intre comisionarul unui nerezident si beneficiarul rezident, precum si a contractelor de comert exterior respective;
b) persoanele juridice care efectueaza nemijlocit plati si incasari pe baza contractelor de subantrepriza decurgand din contracte de colaborare (cooperare) economica internationala, contracte de export al unor obiective complexe si al unor produse cu ciclu lung de fabricatie;
c) persoanele fizice, juridice si alte entitati, pentru operatiuni care decurg din acte de comert derulate in porturi, in zonele din aeroporturi si punctele de trecere a frontierei de stat, asimilate zonelor libere*), ori din acte de comert derulate pe parcurs extern in trenuri internationale, la bordul aeronavelor si navelor;
d) persoanele fizice, juridice si alte entitati, pentru operatiuni stipulate de prevederi legale exprese;
e) persoanele fizice, pentru operatiuni efectuate intre acestea cu caracter ocazional;
f) persoanele fizice, juridice si alte entitati, pentru operatiuni nemijlocite ce decurg din organizarea si/sau prestarea de servicii externe, cum ar fi transportul international de marfuri si de persoane si turismul international;
g) persoanele fizice, juridice si alte entitati, pentru operatiuni nemijlocite decurgand din contracte externe de prelucrare in regim "lohn", pe baza contractelor de colaborare, in masura in care colaboratorii rezidenti sunt nominalizati in autorizatia de perfectionare activa;
h) persoanele fizice, juridice si alte entitati, pentru operatiuni efectuate in strainatate;
i) persoane juridice si alte entitati, pentru plati efectuate catre furnizorii si subfurnizorii de bunuri si servicii pentru produsele si serviciile exportate.
___________
*) Prin zone asimilate zonelor libere se intelege zonele din aeroporturi si punctele de trecere a frontierei de stat pe sensul de intrare in tara, in zona stabilita pana la locurile unde se aplica viza de intrare, si pe sensul de iesire din tara, dupa locurile stabilite pentru efectuarea controlului vamal.


ANEXA Nr. 3 - LISTA operatiunilor valutare de capital la care se face referire la art. 6 alin. (1) din regulament

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                 Codul de clasificare conform art. 3 din
           Denumirea operatiunii            Nomenclator - anexa nr. 1 la Regulamentul
                                 Bancii Nationale a Romaniei nr. 4/2005, cu
                                 modificarile si completarile ulterioare
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operatiuni cu instrumente financiare tranzactionate            Pct. 3.4
in mod curent pe piata monetara
Operatiuni cu unitati ale organismelor de plasament colectiv       Pct. 3.5
Credite si imprumuturi financiare pe termen scurt             Pct. 3.7
Operatiuni in conturi curente si de depozit                Pct. 3.9 si 3.10
Transferuri de capital cu caracter personal:               Pct. 3.12 lit. a)
- imprumuturi
Import si export fizic de active financiare:               Pct. 3.13 lit. a) si b)
- valori mobiliare si alte titluri negociabile
- instrumente de plata
Alte miscari de capital:                         Pct. 3.14 lit. f)
- alte transferuri de natura operatiunilor valutare de
capital, pe termen scurt, care nu pot fi incadrate in
categoriile prevazute la art. 3 pct. 3.1-3.13 din Nomenclator
-anexa nr. 1 la Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr.4/2005, cu modificarile si completarile ulterioare
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ANEXA Nr. 4 - LISTA masurilor de salvgardare privind operatiunile de capital la care se face referire la art. 6 alin. (5) din regulament

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr.                  Denumirea masurii de salvgardare
crt.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.  Obligarea rezidentilor si nerezidentilor de a notifica Bancii Nationale a Romaniei, cu
   10 zile inainte, intentia de a efectua operatiuni valutare de capital pe termen scurt
 2.  Stabilirea de plafoane si alte limite pentru operatiuni valutare de capital pe termen
   scurt care genereaza intrari/iesiri de capital ale nerezidentilor/rezidentilor
 3.  Retinerea, in cont la Banca Nationala a Romaniei, pe o durata determinata, a unei parti din
   sumele in valuta/moneda nationala (leu) provenind din operatiuni valutare de capital pe
   termen scurt si care genereaza intrari/iesiri de capital ale nerezidentilor/rezidentilor
 4.  Aplicarea unui comision la initierea tranzactiilor de pe piata valutara interbancara in scopul
   efectuarii de operatiuni valutare de capital care au ca obiect cumpararea/vanzarea de valuta
 5.  Stabilirea unei rate mai mari a rezervelor minime obligatorii pentru sumele reprezentand intrari
   de capital pe termen scurt, care sunt detinute de rezidenti si nerezidenti la institutii de credit
 6.  Instituirea unor restrictii de scadenta pentru unele operatiuni valutare de capital pe termen scurt
 7.  Introducerea de restrictii privind initierea de noi operatiuni valutare de capital pe termen scurt
 8.  Introducerea de masuri suplimentare de monitorizare a operatiunilor valutare de capital si/sau
   de masuri de control valutar
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
69 useri online

Useri autentificati: