DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Regulament de organizare si desfasurare a concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale din 24 august 2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 610 din 04/09/2007


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1 (1) Camerele notarilor publici organizeaza anual, de regula in termen de cel mult 45 de zile de la data comunicarii ordinului de actualizare a posturilor vacante, concursul pentru schimbarea sediilor birourilor notariale.
(2) Schimbarea sediului biroului notarului public din localitatea in care isi desfasoara activitatea intr-o localitate din cadrul aceleiasi circumscriptii sau din alta circumscriptie judecatoreasca se face prin concurs pe post vacant, prevazut in ordinul de actualizare, numai in situatia in care pentru ocuparea postului s-au inscris mai multi candidati.
(3) In cazul in care pentru postul vacant cu aceasta destinatie exista o singura cerere, schimbarea sediului notarial se va face la cererea notarului public.

Art. 2 (1) Concursul pentru schimbarea sediilor birourilor notariale se va desfasura la aceeasi data pentru toate Camerele notarilor publici, data stabilita de Biroul executiv al Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici.
(2) Data desfasurarii concursului, precum si lista tuturor posturilor vacante destinate schimbarilor de sedii se vor publica pe pagina de internet a Camerei notarilor publici si se vor afisa la sediul acesteia, la loc vizibil si accesibil publicului, cu cel putin 30 de zile inainte de data sustinerii concursului, intocmindu-se in acest sens un proces-verbal.
(3) Concursul pentru schimbarea sediilor birourilor notariale consta intr-o proba scrisa de practica notariala, cu durata de 3 ore.


Capitolul II - Procedura de inscriere


Art. 3 (1) Sub sanctiunea decaderii, cu cel putin 15 zile calendaristice inainte de data concursului, notarul public va depune la Camera notarilor publici in circumscriptia careia doreste sa isi schimbe sediul biroului notarial cererea de inscriere la concurs, prevazuta in anexa nr. 1, insotita de copia ordinului de numire in functia de notar public, dovada inregistrarii biroului la curtea de apel in circumscriptia careia isi desfasoara activitatea, precum si dovada eliberata de Camera notarilor publici ca exercita functia de notar public. In cererea de inscriere la concurs se va mentiona in mod obligatoriu, sub sanctiunea respingerii acesteia, localitatea in care se afla postul vacant prevazut in ordinul de actualizare pentru care isi exprima optiunea candidatul.
(2) La implinirea termenului de depunere a cererilor de inscriere la concurs presedintele Colegiului director al Camerei notarilor publici va intocmi un proces-verbal in care va consemna numarul cererilor, numarul si data inregistrarii acestora si numele candidatilor.
(3) Pe baza procesului-verbal, presedintele Colegiului director admite cererea de inscriere la concurs sau, dupa caz, o respinge in situatia in care lipseste vreunul dintre actele prevazute la alin. (1) si semneaza lista candidatilor. Procesul-verbal si lista candidatilor se vor publica pe pagina de internet a Camerei notarilor publici si se vor afisa la sediul acesteia.


Capitolul III - Organizarea, functionarea si competenta comisiilor constituite pentru concursul de schimbare de sedii


Art. 4 Pentru organizarea si desfasurarea concursului de schimbare de sedii vor functiona urmatoarele comisii:
a) Comisia pentru organizarea si supravegherea desfasurarii concursului va fi formata din 1-3 notari publici si 2 angajati ai Camerei notarilor publici, dupa caz.
Comisia va avea urmatoarele atributii:
1. cu cel putin o zi inaintea inceperii concursului, afiseaza lista candidatilor, cu repartizarea acestora pe sali, daca este cazul;
2. cu 24 de ore inaintea inceperii concursului, pregateste seturile de hârtie care vor fi distribuite candidatilor si consemneaza intr-un proces-verbal numarul acestora; la sfârsitul concursului, consemneaza in procesul-verbal prevazut la pct. 6 numarul seturilor de hârtie ramase neutilizate, precum si al celor anulate;
3. verifica identitatea candidatilor;
4. distribuie colile de concurs;
5. sigileaza colturile lucrarilor cuprinzând datele de identificare ale candidatilor si aplica stampila Camerei notarilor publici pe toate filele lucrarilor;
6. completeaza procesul-verbal cu data, ora inceperii si ora incheierii concursului, eventualele incidente si preda lucrarile Comisiei de examinare;
7. dupa dictarea si scrierea de catre candidati a subiectelor pe colile de hârtie puse la dispozitie de organizatori, anunta acestora momentul inceperii celor 3 ore de concurs;
8. cu 30, respectiv 15 minute inainte de expirarea timpului de concurs, anunta candidatilor timpul efectiv ramas;
9. supravegheaza candidatii in timpul concursului si asigura respectarea tuturor conditiilor de organizare si desfasurare a concursului stabilite prin prezentul regulament. La predarea lucrarilor, comisia se va asigura ca datele de identificare ale candidatului nu sunt vizibile si ii va solicita acestuia sa semneze borderoul de predare a lucrarii. Dupa ce va amesteca lucrarile, comisia le va numerota in spatiul anume delimitat pe prima fila a lucrarii, incepând cu cifra 1 (unu), fara a fi desfacute colturile, si le va preda comisiei de examinare;
b) Comisia de examinare, constituita in vederea elaborarii subiectelor si a notarii lucrarilor, va fi formata din 3-5 notari publici, dintre care unul va fi presedintele comisiei. Din comisie nu vor putea face parte membrii Colegiului director. Presedintele comisiei nu participa la notarea lucrarilor si are ca atributii supravegherea organizarii si desfasurarii activitatii acestei comisii si a comisiei prevazute la lit. a), convocarea la termenele prevazute de prezentul regulament a comisiilor de concurs si intocmirea centralizatorului final nominal, prevazut in anexa nr. 8, si a listei rezultatelor finale, prevazuta in anexa nr. 10. Atributiile comisiei sunt cele prevazute la art. 6-8.
c) Comisia de solutionare a contestatiilor impotriva notarii lucrarilor va fi formata din membrii Colegiului director. Presedintele comisiei este presedintele Colegiului director sau un alt membru desemnat de acesta. Presedintele nu participa la notarea lucrarilor si are ca atributii supravegherea desfasurarii activitatii acestei comisii. In cazul in care unul dintre membrii Colegiului director este incompatibil, Colegiul director va desemna un alt notar public in comisie.

Art. 5 (1) Componenta comisiilor prevazute in prezentul regulament se stabileste prin decizii ale colegiilor directoare ale Camerei notarilor publici, cu exceptia Comisiei de contestatii.
(2) Comisiile prevazute la alin. (1) vor avea in componenta câte un membru supleant.


Capitolul IV - Stabilirea subiectelor si desfasurarea concursului


Art. 6 (1) Cu cel putin 3 ore inainte de ora fixata pentru inceperea probei, Comisia de examinare formeaza 5 seturi a câte 5 subiecte de practica notariala. Subiectele trebuie sa fie formulate clar, iar solutiile lor sa nu lase loc la interpretari diferite.
(2) Seturile de subiecte se semneaza de toti membrii Comisiei de examinare, se introduc in plicuri care se sigileaza si se stampileaza cu stampila Camerei notarilor publici. Raspunderea pentru securitatea subiectelor revine presedintelui Comisiei de examinare.

Art. 7 (1) La ora stabilita pentru inceperea concursului, presedintele Comisiei de examinare, in prezenta membrilor comisiei, prezinta candidatilor cele 5 plicuri cu seturile de subiecte si invita un candidat sa extraga unul din plicurile cu subiecte. Dupa extragere, se incheie un proces-verbal, cu mentionarea subiectelor, care va fi semnat de toti membrii Comisiei pentru organizarea si supravegherea desfasurarii concursului si ai Comisiei de examinare, precum si de candidatul care a extras plicul cu subiecte.
(2) Dupa ora stabilita pentru inceperea concursului, accesul candidatilor si al oricaror alte persoane in sala de concurs este interzis. Dupa aceasta ora, candidatul care paraseste sala de concurs va preda lucrarea, neavând posibilitatea sa revina in sala pentru continuarea concursului. In cazuri exceptionale, candidatul poate parasi sala de concurs insotit de un membru al comisiei desemnat de presedinte.
(3) Dupa intrarea in sala, candidatilor le este interzisa detinerea sau folosirea vreunei surse de informare, a telefoanelor mobile ori a oricaror alte mijloace de comunicare.
(4) Nerespectarea dispozitiilor alin. (3) atrage eliminarea din concurs. Comisia pentru organizarea si supravegherea desfasurarii concursului, constatând detinerea sau utilizarea unor surse de informare nepermise (inspirarea din anumite materiale, din lucrarile celorlalti candidati, transmiterea informatiilor de la distanta etc.), va elimina candidatul din sala, va specifica pe lucrare mentiunea "anulat" si va consemna cele intâmplate in procesul-verbal.

Art. 8 (1) Lucrarile vor fi redactate, sub sanctiunea anularii, doar pe seturile de hârtie asigurate de Camera notarilor publici, purtând pe fiecare fila, in coltul din stânga sus, stampila acesteia aplicata pe semnatura unui reprezentant al Comisiei pentru organizarea si supravegherea concursului. Dupa inscrierea numelui, prenumelui si a Camerei din care provine candidatul in coltul din dreapta, prima fila, prevazuta in anexa nr. 11, va fi lipita in fata candidatului de catre unul dintre membrii comisiei, astfel incât datele inscrise sa nu poata fi identificate, si se va aplica stampila Camerei notarilor publici. Spatiile libere din cuprinsul si de la sfârsitul lucrarii se bareaza la predarea acesteia de catre unul dintre membrii comisiei. Scrierea se va face cu pixuri puse la dispozitie de camera organizatoare.
(2) La expirarea timpului alocat concursului, candidatul are obligatia de a preda lucrarea Comisiei pentru organizarea si supravegherea desfasurarii concursului, semnând borderoul de predare a lucrarilor, in care se va mentiona si numarul paginilor scrise ale lucrarii predate.
(3) Dupa predarea lucrarii, candidatul va parasi sala de concurs. Revenirea acestuia in sala este interzisa pâna la incheierea tuturor formalitatilor de concurs. Pâna la predarea lucrarii de catre ultimul candidat, in sala de concurs va ramâne cel putin inca un candidat.


Capitolul V - Notarea lucrarilor


Art. 9 (1) Dupa comunicarea subiectelor, Comisia de examinare se intruneste in plen si stabileste baremul de notare, având in vedere complexitatea si gradul de dificultate al fiecarui subiect. Baremul de notare pentru fiecare dintre cele 5 subiecte se va stabili, cu majoritate de voturi, intre 1 si 3 puncte (fractiuni sau puncte intregi), in raport de complexitatea subiectului, astfel incât suma punctelor acordate prin barem celor 5 subiecte sa fie 10.
(2) Baremul va fi afisat la expirarea timpului de concurs, pentru a putea fi consultat de catre candidati.

Art. 10 (1) Dupa preluarea lucrarilor pe baza de proces-verbal de la Comisia pentru organizarea si supravegherea desfasurarii concursului, membrii Comisiei de examinare incep notarea acestora conform baremului intocmit. Predarea-primirea lucrarilor se face in prezenta tuturor membrilor celor doua comisii. Lucrarile se corecteaza de cel putin 2 membri ai comisiei.
(2) Fiecare membru al comisiei trece in borderoul de notare, prevazut la anexa nr. 2, sub semnatura, punctajul acordat la fiecare subiect si nota lucrarii, reprezentând suma punctajelor acordate la cele 5 subiecte.
(3) Nota finala a lucrarii este media aritmetica cu doua zecimale a notelor acordate de membrii comisiei. Presedintele concursului verifica borderourile celor 2 corectori si, constatând diferente mai mari de 1,5 puncte intre notele acordate, dispune corectarea lucrarii si de ceilalti membri ai comisiei, care se inscrie in centralizatorul comun prevazut la anexa nr. 3, semnat de acestia. In situatia in care nota finala este cuprinsa intre 0 si 1, aceasta va fi 1.
(4) Inainte de deschiderea lucrarii, nota finala va fi trecuta pe lucrare, in spatiul anume delimitat, sub semnatura, de catre presedintele comisiei, cu pix sau stilou.
(5) Media minima de promovare este 7,00.

Art. 11 (1) Candidatii care efectueaza pe lucrare insemnari evidente in scopul identificarii vor fi sanctionati prin anularea lucrarii, care nu se mai noteaza. Corectorul care constata ca pe lucrare s-au facut insemnari evidente in scopul identificarii lucrarii nu va proceda la corectarea acesteia decât dupa ce Comisia de examinare, in plen, va hotari, cu majoritate de voturi, daca va proceda la corectarea sau la anularea lucrarii. Mentiunea "anulat" se va face atât pe lucrare, cât si pe borderoul de notare si centralizatoare.
(2) Lucrarile anulate se vor deschide in prezenta tuturor membrilor comisiei.

Art. 12 (1) Dupa terminarea notarii lucrarilor si a intocmirii centralizatorului comun al lucrarilor, prevazut in anexa nr. 3, presedintele comisiei, in prezenta tuturor membrilor, desface lucrarile in ordinea numerotarii. La fiecare lucrare se citeste numarul acesteia, numele si prenumele candidatului si nota obtinuta, intocmindu-se centralizatorul nominal, prevazut in anexa nr. 4, care va fi semnat de toti membrii comisiei.
(2) Pe baza centralizatorului nominal se intocmeste lista rezultatelor concursului, prevazuta in anexa nr. 5, care va fi semnata pe fiecare fila de presedintele Comisiei de examinare. In lista se vor mentiona, pentru fiecare candidat, nota obtinuta si rezultatul(admis/respins). Rezultatul se stabileste de catre presedintele comisiei in ordinea notelor obtinute, raportate la numarul locurilor vacante.
(3) Lista prevazuta la alin. (2) se va afisa de indata la sediul Camerei notarilor publici, la loc vizibil si accesibil publicului, intocmindu-se proces-verbal, cu precizarea datei si a orei la care a fost afisata, si se va publica pe pagina de internet a Camerei notarilor publici.
(4) Lucrarile de concurs impreuna cu borderourile, centralizatoarele si lista rezultatelor concursului vor fi depozitate de catre presedintele Comisiei de examinare impreuna cu presedintele Camerei notarilor publici, la sediul acesteia, in locuri de depozitare sigilate. Locul de depozitare va fi desigilat in prezenta tuturor membrilor Comisiei de organizare, potrivit art. 14 alin. (1).


Capitolul VI - Solutionarea contestatiilor


Art. 13 (1) Dupa afisarea rezultatelor, candidatii nemultumiti de nota obtinuta pot face contestatie, in termen de 5 zile lucratoare de la data afisarii rezultatelor, la sediul Camerei notarilor publici la care au sustinut concursul, sub sanctiunea decaderii din acest drept.
(2) Termenul de 5 zile incepe sa curga din ziua afisarii rezultatelor si se sfârseste in cea de-a cincea zi, la ora la care se termina programul de lucru al Camerei notarilor publici.
(3) Contestatiile se depun la Camera notarilor publici la care candidatul a depus cererea de inscriere, mentionându-se pe acestea numarul si data inregistrarii.

Art. 14 (1) In 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor, presedintele Comisiei de examinare va solicita intrunirea Comisiei pentru organizarea si supravegherea desfasurarii concursului. Comisia va selecta lucrarile cu privire la care s-au formulat contestatii si le va sigila prin aplicarea unor etichete, astfel incât sa nu fie vizibile identitatea candidatului, numarul lucrarii si nota acordata de Comisia de examinare. Lucrarile a caror notare a fost contestata vor fi amestecate si renumerotate.
(2) Presedintele Comisiei de examinare va preda lucrarile presedintelui Comisiei de solutionare a contestatiilor, constituita conform art. 4 lit. c), pe baza de proces-verbal semnat de acestia.
(3) Comisia pentru solutionarea contestatiilor va analiza si solutiona toate contestatiile in termen de 3 zile de la expirarea termenului prevazut la alin. (1).
(4) Lucrarile vor fi corectate de fiecare membru al comisiei.
(5) Fiecare membru trece in borderoul de notare, prevazut in anexa nr. 2, sub semnatura, punctajul acordat.
(6) Nota finala a lucrarii a carei notare a fost contestata este media aritmetica cu doua zecimale a notelor acordate de membrii comisiei, care se inscrie in centralizatorul comun prevazut in anexa nr. 6, semnat de acestia.
(7) Comisia de solutionare a contestatiilor, reexaminând lucrarea, nu poate micsora nota initiala obtinuta de candidat. In situatia in care, in urma analizarii contestatiei, nota obtinuta de candidat este inferioara notei acordate initial, contestatia va fi respinsa.
(8) Solutia data de comisie se publica pe pagina de internet a Camerei notarilor publici si se afiseaza la sediul acesteia, la loc vizibil si accesibil publicului, fiind definitiva.
(9) Candidatii admisi initial nu pot fi declarati respinsi dupa solutionarea contestatiilor.
(10) Dispozitiile art. 12 se aplica in mod corespunzator, Comisia de solutionare a contestatiilor completând centralizatorul nominal prevazut in anexa nr. 7 si intocmind lista rezultatelor dupa solutionarea contestatiilor, prevazuta in anexa nr. 9.
(11) Lista rezultatelor dupa solutionarea contestatiilor, prevazuta in anexa nr. 9, se va afisa de indata la sediul Camerei notarilor publici, la loc vizibil si accesibil publicului, intocmindu-se proces-verbal, si se va publica pe pagina de internet a Camerei notarilor publici.

Art. 15 Colegiul director al Camerei notarilor publici, pe baza centralizatoarelor nominale intocmite de Comisia de examinare si de Comisia de solutionare a contestatiilor, intocmeste lista finala a rezultatelor concursului de schimbare de sedii, prevazuta in anexa nr. 10.


Capitolul VII - Validarea rezultatelor si repartizarea candidatilor


Art. 16 (1) In termen de cel mult 3 zile de la solutionarea contestatiilor, Colegiul director inainteaza lista finala a rezultatelor concursului de schimbare de sedii Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici. Acesta va proceda la validarea rezultatelor concursului de schimbare de sedii pe baza propunerilor Colegiului director si le va publica pe pagina de internet a Uniunii Nationale a Notarilor Publici. Hotarârea de validare a rezultatelor concursului va fi comunicata, in termen de 48 de ore, camerelor notarilor publici.
(2) La medii egale, Colegiul director, pe baza documentelor depuse de candidat la inscrierea la concurs, va stabili urmatoarea ordine de prioritate:
a) candidatul care are vechimea mai mare in functia de notar public;
b) candidatul care are titlul de doctor in drept sau studii postuniversitare;
c) candidatul care (impreuna cu familia) domiciliaza de mai mult timp in localitatea in care solicita schimbarea sediului;
d) candidatul care are activitate mai indelungata in alte functii juridice;
e) candidatul care nu a fost sanctionat disciplinar in ultimii 5 ani;
f) candidatul care nu si-a mai schimbat sediul in ultimii 5 ani.
(3) Ocuparea posturilor de catre candidatii admisi se va face in ordinea mediilor obtinute si, dupa caz, a ordinii de prioritate si se va consemna de Colegiul director intr-un proces-verbal.
(4) Camera inainteaza Uniunii Nationale a Notarilor Publici cererile de inscriere la concursul de schimbare de sedii, prevazute in anexa nr. 1, impreuna cu procesul-verbal prevazut la alin. (3).

Art. 17 Presedintele Uniunii Nationale a Notarilor Publici va inainta ministrului justitiei propunerile de schimbare de sediu a birourilor notariale pentru notarii publici admisi la concurs, insotite de hotarârea de validare a rezultatelor concursului, impreuna cu cererile de schimbare de sediu a birourilor notariale.

Art. 18 (1) Locul ramas vacant ca urmare a decesului sau incetarii calitatii de notar public a unui notar public asociat va fi ocupat la cerere de catre notarul public asociat cu acesta care nu este numit in localitatea respectiva.
(2) Dispozitiile alin. (1) se aplica si in cazurile in care notarul public mentioneaza in contractul de asociere faptul ca, in situatia decesului sau ori in caz de incetare a activitatii sale din functia de notar public, postul sau va fi ocupat de catre notarul asociat mentionat in contractul de asociere.
(3) In cazul in care notarul public decedat sau caruia i-a incetat calitatea nu a precizat in contractul de asociere prevederea mentionata la alin. (2) si a fost asociat cu mai multi notari publici, care solicita ocuparea postului ramas vacant, se va organiza concurs, in conditiile prezentului regulament, de Camera notarilor publici. La acest concurs vor putea participa numai notarii publici care au avut calitatea de asociat al notarului public decedat sau caruia i-a incetat calitatea.

Art. 19 Indemnizatiile membrilor comisiilor prevazute la art. 4 se stabilesc prin decizie a Colegiului director al fiecarei Camere a notarilor publici.

Art. 20 Anexele nr. 1-11 fac parte integranta din prezentul regulament.


ANEXA Nr. 1 la regulamentDoamna/Domnule presedinte,

Subsemnatul/Subsemnata .............., nascut/a in localitatea ............., la data de .............., cu domiciliul in ..................................., notar public in baza Ordinului ministrului justitiei nr. ..............,
solicit inscrierea la concursul de schimbare de sedii in vederea ocuparii postului de notar public din localitatea .................................... circumscriptia judecatoriei ......................., Camera Notarilor Publici ............... .
Data Semnatura,.................. ...................... Doamnei/Domnului presedinte al Camerei Notarilor Publici


Anexa Nr. 2 la regulament


  BORDEROU DE NOTARE*)
Data ............... 
+------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. lucrare¦Subiectul 1¦Subiectul 2¦Subiectul 3¦Subiectul 4¦Subiectul 5¦Total ¦
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------¦
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦   ¦
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------¦
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦   ¦
+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------¦
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦   ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
  Numele si prenumele membrului comisiei:             Semnatura
.............................................         .................
 
  ___________ 
  *) Se completeaza de fiecare membru al comisiei. Anexa Nr. 3
la regulament

  CENTRALIZATOR COMUN
Data ....................... 
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦               ¦Nota lucrare membrii comisiei de examinare*)¦  Nota lucrare  ¦
¦Numarul de ordine al lucrarii+--------------------------------------------¦Comisie de examinare¦
¦               ¦ Membrul 1  ¦ Membrul 2  ¦ Membrul 3  ¦          ¦
+-----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------¦
¦               ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+-----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------¦
¦               ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+-----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------¦
¦               ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+-----------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------------¦
¦               ¦       ¦       ¦       ¦          ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
Membrii comisiei:              Semnatura              Presedinte,
                    .....................        .....................
- numele si prenumele:................................. 

 

  ___________ 
  *) Centralizatorul va avea, dupa caz, 3 sau 5 coloane, in functie de numarul membrilor comisiei. Anexa Nr. 4 la regulament


  CENTRALIZATOR NOMINAL
Data ........................ 
+------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. ¦ Numele si prenumele ¦ Numarul de ordine al lucrarii ¦ Nota lucrare ¦
¦crt. ¦            ¦                 ¦       ¦
+-----+-----------------------+---------------------------------+--------------¦
+-----+-----------------------+---------------------------------+--------------¦
+-----+-----------------------+---------------------------------+--------------¦
+-----+-----------------------+---------------------------------+--------------¦
+-----+-----------------------+---------------------------------+--------------¦
+------------------------------------------------------------------------------+
Membrii comisiei:            Semnaturi        Presedinte,
                 .....................  .....................
- numele si prenumele:
................................ 
Anexa Nr. 5 la regulament


  LISTA REZULTATELOR CONCURSULUI
Data ....................... 
+------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr.  ¦    Numele si prenumele    ¦  Nota lucrare  ¦  Rezultatul  ¦
¦crt. ¦                 ¦          ¦ admis/respins ¦
+------+---------------------------------+-------------------+-----------------¦
+------+---------------------------------+-------------------+-----------------¦
+------+---------------------------------+-------------------+-----------------¦
+------+---------------------------------+-------------------+-----------------¦
+------+---------------------------------+-------------------+-----------------¦
+------------------------------------------------------------------------------+
Membrii comisiei:          Semnaturi         Presedinte,

               .......................   .......................
- numele si prenumele:................................ Anexa Nr. 6 la regulament


  CENTRALIZATOR COMUN CONTESTATII
Data .................. 
+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Numarul de ordine¦Nota lucrare membrii comisiei de solutionare a contestatiilor*)¦Nota lucrarii dupa¦
¦  al lucrarii  +---------------------------------------------------------------¦  contestatii  ¦
¦         ¦   Membrul 1   ¦   Membrul 2   ¦   Membrul 3   ¦         ¦
+-----------------+---------------------+---------------------+-------------------+------------------¦
+-----------------+---------------------+---------------------+-------------------+------------------¦
+-----------------+---------------------+---------------------+-------------------+------------------¦
+-----------------+---------------------+---------------------+-------------------+------------------¦
+-----------------+---------------------+---------------------+-------------------+------------------¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
Membrii comisiei:                Semnatura              Presedinte,
                     .......................        .......................
- numele si prenumele:................................ 

 

  ___________ 
  *) Centralizatorul va avea, dupa caz, 3 sau 5 coloane, in functie de numarul membrilor comisiei. Anexa Nr. 7 la regulament


  CENTRALIZATOR NOMINAL CONTESTATII
Data .................... 
+-------------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. ¦Numele si prenumele¦Numarul de ordine al lucrarii¦Nota lucrarii dupa contestatii¦
¦crt.¦          ¦               ¦               ¦
+----+-------------------+-----------------------------+------------------------------¦
+----+-------------------+-----------------------------+------------------------------¦
+----+-------------------+-----------------------------+------------------------------¦
+----+-------------------+-----------------------------+------------------------------¦
+----+-------------------+-----------------------------+------------------------------¦
+-------------------------------------------------------------------------------------+

Membrii comisiei:            Semnaturi          Presedinte,
                 .......................    .......................
- numele si prenumele:................................ 

 Anexa Nr. 8 la regulament  CENTRALIZATOR FINAL NOMINAL DUPA CONTESTATII
Data ........................ 
+---------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. ¦Numele si prenumele¦Contestatie admisa/respinsa¦Nota finala dupa contestatii¦
¦crt.¦          ¦              ¦              ¦
+----+-------------------+---------------------------+----------------------------¦
+----+-------------------+---------------------------+----------------------------¦
+----+-------------------+---------------------------+----------------------------¦
+----+-------------------+---------------------------+----------------------------¦
+----+-------------------+---------------------------+----------------------------¦
+---------------------------------------------------------------------------------+
Membrii comisiei:           Semnaturi         Presedinte,
                .......................   .......................
- numele si prenumele:................................. Anexa Nr. 9 la regulament


  LISTA REZULTATELOR DUPA CONTESTATII
Data ........................ 
+---------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. ¦Numele si prenumele¦Contestatie admisa/respinsa¦Nota finala dupa contestatii¦
¦crt.¦          ¦              ¦              ¦
+----+-------------------+---------------------------+----------------------------¦
+----+-------------------+---------------------------+----------------------------¦
+----+-------------------+---------------------------+----------------------------¦
+----+-------------------+---------------------------+----------------------------¦
+----+-------------------+---------------------------+----------------------------¦
+----+-------------------+---------------------------+----------------------------¦
+---------------------------------------------------------------------------------+
Membrii comisiei:            Semnaturi        Presedinte,
                 .......................  .......................
- numele si prenumele:............................... 

 Anexa Nr. 10 la regulament


  LISTA
rezultatelor finale ale concursului, dupa solutionarea contestatiilor
Data .................. 
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ Nr. ¦  Numele si prenumele  ¦  Nota finala  ¦ Rezultatul concursului ¦
¦ crt. ¦              ¦         ¦   admis/respins   ¦
+------+---------------------------+------------------+------------------------¦
+------+---------------------------+------------------+------------------------¦
+------+---------------------------+------------------+------------------------¦
+------+---------------------------+------------------+------------------------¦
+------+---------------------------+------------------+------------------------¦
+------------------------------------------------------------------------------+
Colegiul director:          Semnaturi        Presedinte,
                ...................... .........................
- numele si prenumele:................................ 
Anexa Nr. 11 la regulament


+----------------------------------------+ +-----------------------------------------+
¦Nr. lucrare ............................¦ ¦Nume ....................................¦
¦Nota finala ............................¦ ¦Prenume .................................¦
¦Semnatura presedintelui comisiei de   ¦ ¦Camera Notarilor Publici ................¦
¦examinare ..............................¦ ¦                     ¦
+----------------------------------------+ +-----------------------------------------+

                      +-----------------------------------------+
                      ¦Nr. lucrare ........................... ¦
CONTESTATII                ¦Nota finala ........................... ¦
                      ¦Semnatura presedintelui comisiei de   ¦
                      ¦contestatii ........................... ¦
                      +-----------------------------------------+
 Poate fi de interes si:
Lege privind utilizarea codificarii standardizate a setului de caractere in documentele in forma electronica, legea nr. 183/2006
Ordin pentru modificarea si completarea Regulamentului de punere in aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 710/C/1995, 1850/2007
Ordonanta de urgenta pentru modificarea art. 13 din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, oug nr. 125/2007
Legea regimului juridic al activitatii electronice notariale, legea nr. 589/2004
Ordin pentru completarea Normelor cu privire la tarifele de onorarii ale notarilor publici, aprobate prin Ordinul ministrului justitiei nr. 943/C/2005, ordin nr. 662/2008
OUG nr. 166/2008, Ordonanta de urgenta pentru modificarea art. 16 lit. a) din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995
Ordin nr. 962/2009 pentru modificarea Regulamentului de punere in aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiliei nr. 710/C/1995, si a Regulamentului de organizare si desfasurare a
Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, republicata 2011. Legea notarilor publici, legea nr. 36/1995
Ordin nr. 1982/2009 pentru completarea Normelor cu privire la tarifele de onorarii ale notarilor publici, aprobate prin Ordinul ministrului justitiei nr. 943/C/2005
Legea 298/2009 privind aprobarea OUG nr. 166/2008 pentru modificarea art. 16 lit. a) din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995. Lege nr. 298/2009
Ordin 2910/2009 modificarea Regulamentului de punere in aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 710/C/1995
Ordin 2911/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale
Legea 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor. Legea 202/2010, Mica reforma a Justitiei
HG 1085/2010 pentru modificarea Regulamentului consular, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 760/1999. Hotararea nr. 1085/2010
Ordin 2923/2010 privind modificarea si completarea Regulamentului de punere in aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995
Ordin nr. 81/C/2011 privind completarea Regulamentului de punere in aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 710/C/1995
Ordin nr. 46/2011 pentru aprobarea Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici
Legea 60/2012 privind aprobarea OUG 79/2011 pentru reglementarea unor masuri necesare intrarii in vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil. Lege nr. 60/2012
Legea 77/2012 pentru modificarea si completarea Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995. Lege nr. 77/2012
Ordinul 1026/2012 pentru aprobarea Actului aditional nr. 2 la Protocolul de colaborare nr. 429312/1040/2010 incheiat intre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania privind modul de e


-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
75 useri online

Useri autentificati: