DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Regulament privind monitorizarea sistemelor de plati, a sistemelor de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare si a instrumentelor de plata, regulamentul nr. 9/2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 803 din 26/11/2007

Avand in vedere prevederile art. 2 alin. (2) lit. b) si ale art. 22 alin. (1) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, cu modificarile ulterioare, ale art. 404 si 405 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 227/2007, ale art. 13 alin. (4) din Legea nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontarii in sistemele de plati si in sistemele de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare, in temeiul art. 48 alin. (2) din Legea nr. 312/2004, cu modificarile ulterioare, Banca Nationala a Romaniei adopta prezentul regulament.


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Prezentul regulament stabileste cadrul de desfasurare de catre Banca Nationala a Romaniei a activitatii de monitorizare a sistemelor de plati, a celor de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare si a instrumentelor de plata, in scopul identificarii, evaluarii si reducerii riscurilor asociate acestora, precum si ansamblul de principii generale si de proceduri avute in vedere de Banca Nationala a Romaniei in indeplinirea atributiei sale de promovare si monitorizare a bunei functionari a sistemelor de plati in vederea asigurarii stabilitatii financiare.

Art. 2
In intelesul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
1. monitorizare - activitatea bancii centrale constand in obtinerea de informatii cu privire la arhitectura si functionarea unui sistem, evaluarea acestuia si inducerea de schimbari, prin care se urmareste promovarea bunei functionari a sistemelor de plati si a sistemelor de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare, prin protejarea sistemului financiar de posibilele efecte de contaminare care pot surveni in situatia in care unul sau mai multi participanti la aceste sisteme intampina dificultati de lichiditate sau de credit, precum si promovarea eficientei si sigurantei in functionare a sistemelor de plati si a celor de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare;
2. efect de contaminare - posibilitatea ca neindeplinirea obligatiilor asumate de un participant la un sistem sa genereze neindeplinirea obligatiilor asumate de catre alti participanti, prin propagarea fie a riscului de lichiditate, fie a riscului de credit, fie a ambelor;
3. administrator de sistem - persoana juridica ce stabileste regulile sistemului si raspunde de operarea sistemului conform regulilor de sistem;
4. sistem de plati - sistem care, in intelesul prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 1 din Legea nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontarii in sistemele de plati si in sistemele de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare, poate fi fie un sistem care permite efectuarea transferurilor de fonduri pe baza instructiunilor de plata aferente instrumentelor de plata sau a instructiunilor de plata aferente descarcarii de obligatii rezultate in urma unei operatiuni de compensare, fie un sistem de plati care asigura compensarea fondurilor;
5. sistem de plati care asigura compensarea fondurilor - sistem care realizeaza compensarea fondurilor potrivit art. 2 alin. (1) pct. 11 din Legea nr. 253/2004;
6. instrument de plata - orice mijloc prin care se efectueaza transferuri de fonduri sau retrageri de numerar;
7. sistem de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare - sistem care, potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 1 din Legea nr. 253/2004, permite detinerea si transferul instrumentelor financiare, fie fara plata, fie contra plata, si care cuprinde toate aranjamentele institutionalizate necesare confirmarii, compensarii si decontarii tranzactiilor cu instrumente financiare si pastrarii in siguranta a acestora;
8. infrastructura - arhitectura tehnologica esentiala a unui sistem de plati prin care se asigura, fara a se limita la: operarea sistemului, administrarea bazei de date, protocoale de comunicare;
9. infrastructura semnificativa - infrastructura considerata de Banca Nationala a Romaniei ca fiind esentiala pentru functionarea unui sistem de plati sau a unui sistem de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare, avand in vedere tipologia, volumul si caracteristicile informatiilor gestionate si activitatile de colectare si sortare a datelor;
10. serviciu esential - un serviciu care nu poate fi reprodus sau a carui reproducere ar presupune costuri care nu sunt rezonabile;
11. interoperabilitate - capacitatea de interactiune a infrastructurilor sau a sistemelor, pe baza compatibilitatilor de natura tehnica existente intre sistemele informatice ale acestora si a existentei unor standarde comune;
12. siguranta in operare - caracteristica a sistemului care asigura limitarea riscului sistemic si a altor riscuri, precum riscul de lichiditate, riscul de credit, riscul legal si riscul operational, riscuri care pot periclita sau pot afecta in mod negativ operarea normala a sistemului de plati si increderea publicului in instrumentele de plata;
13. autenticitatea informatiilor - componenta a securitatii informatiei, constand in atribuirea corecta a provenientei acesteia;
14. eficienta - caracteristica a unui sistem de a furniza servicii rapide, economice si care raspund cerintelor utilizatorilor, avantajoase pentru pietele financiare si pentru economie;
15. integritatea informatiilor - componenta a securitatii informatiei, constand in pastrarea nealterata a informatiei transmise;
16. urmarirea tranzactiei - caracteristica a sistemelor care asigura posibilitatea reconstituirii ulterioare a intregului traseu al unei tranzactii de plata, de la platitor la beneficiar;
17. risc sistemic - riscul ca neindeplinirea obligatiilor ce revin unui participant din participarea sa la un sistem sau o disfunctionalitate a sistemului sa conduca la neindeplinirea la termen a obligatiilor asumate de catre alti participanti. Acest esec in indeplinirea obligatiilor poate cauza probleme semnificative de lichiditate sau de credit si, in consecinta, poate periclita stabilitatea sistemului respectiv sau a pietelor financiare;
18. sistem - sistem de plati sau sistem de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare;
19. risc de credit - riscul ca un participant la un sistem sa nu isi poata indeplini obligatiile sale nici la scadenta si nici la un alt moment viitor;
20. risc de lichiditate - riscul ca un participant la sistem sa nu dispuna de suficiente fonduri sau instrumente financiare care sa ii permita sa isi respecte obligatiile asumate de acesta la scadenta, dar totusi sa fie capabil sa o faca intr-un moment ulterior;
21. riscul juridic - riscul ca neaplicarea sau aplicarea defectuoasa a prevederilor legale sau contractuale, cadrul contractual necorespunzator sau insuficienta reglementare sa cauzeze ori sa intensifice riscurile de credit sau de lichiditate;
22. riscul operational - riscul ca factori operationali, precum deficientele tehnice sau greselile de operare, sa cauzeze ori sa intensifice riscurile de credit sau de lichiditate;
23. decontare in banii bancii centrale - serviciul de decontare furnizat de banca centrala sistemelor de plati si sistemelor de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare, utilizand disponibilitatile banesti ale participantilor acestor sisteme, disponibilitati existente in conturile pe care acesti participanti le au deschise la banca centrala.

Art. 3
Prezentul regulament se aplica:
a) sistemelor de plati si sistemelor de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare administrate de Banca Nationala a Romaniei;
b) sistemelor de plati si sistemelor de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare care deconteaza in banii bancii centrale;
c) sistemelor de plati care sunt identificate de Banca Nationala a Romaniei ca fiind de importanta sistemica sau deosebita;
d) sistemelor de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare care deconteaza prin sisteme de plati de importanta sistemica sau deosebita;
e) altor sisteme de plati si sisteme de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare considerate importante de Banca Nationala a Romaniei;
f) emitentilor de instrumente de plata;
g) administratorilor de servicii de infrastructura.

Art. 4
Pe baza evaluarilor realizate, Banca Nationala a Romaniei va stabili gradul de importanta al sistemelor prevazute la art. 3 in functie de dimensiunile, tipurile de risc pe care le pot induce si caracteristicile acestora.


Capitolul II - Administrarea sistemelor, a serviciilor de infrastructura si a instrumentelor de plata


Sectiunea 1 - Administrarea sistemelor de plati si a sistemelor de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare sau a unor activitati specifice din astfel de sisteme


Art. 5
(1) In scopul asigurarii sigurantei in operare si eficientei sistemelor, administratorii sistemelor sau ai unor activitati specifice care fac parte din intregul circuit al transferului de fonduri si/sau instrumente financiare trebuie:
a) sa adopte un set de proceduri si reguli de operare ale sistemului bine fundamentate din punct de vedere juridic, care sa elimine cat mai mult posibil riscul juridic. Regulile de operare trebuie sa fie clare pentru participanti si pentru orice alte persoane interesate si sa fie corelate cu regulile sistemelor cu care interactioneaza;
b) sa adopte proceduri specifice de administrare a riscurilor de credit, de lichiditate si operational, respectiv mecanisme de control si limitare a acestor riscuri, pe care participantii sa le cunoasca si care sa fie adecvate pentru operatiunile desfasurate si pentru diferitele componente ale sistemului si sa stabileasca in mod precis responsabilitatile administratorului de sistem si ale participantilor in aceasta privinta;
c) sa stabileasca criterii clare de participare la sistem, care sa permita interoperabilitatea, iar, in ceea ce priveste serviciile esentiale, sa fie nediscriminatorii si sa permita o larga participare la sistem;
d) sa prevada un sistem clar de comisioane aplicabile tuturor persoanelor implicate in operatiunile gestionate in cadrul sistemului;
e) sa prevada mecanisme pentru coordonare intre toate componentele sistemului.
(2) Agentii de decontare trebuie sa asigure o structura organizatorica si de evidenta adecvata caracteristicilor sistemului si volumului de tranzactii desfasurate prin sistem.

Sectiunea 2 - Administrarea serviciilor de infrastructura utilizate in cadrul sistemelor de plati si al sistemelor de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare


Art. 6
(1) Administratorii serviciilor de infrastructura au urmatoarele obligatii:
a) sa stabileasca specificatii tehnice si operationale pentru procedurile de utilizare a serviciilor de infrastructura;
b) sa asigure masuri de securitate si control pentru sistemele informatice si pentru date, care sa fie adecvate pentru mecanismele de procesare si transmitere a datelor, cu atentie deosebita asupra autenticitatii, integritatii, asigurarii posibilitatii de urmarire a informatiilor, acolo unde caracteristicile instrumentului de plata permit aceasta, si confidentialitatii informatiilor;
c) sa garanteze un grad de continuitate operationala care sa asigure functionarea normala a sistemului respectiv;
d) sa prevada in contracte niveluri minime obligatorii de calitate a serviciilor pe care le ofera, astfel incat sa creeze conditiile necesare pentru respectarea cerintelor prevazute la art. 5.
(2) Fara a afecta aplicabilitatea prevederilor alin. (1), administratorii serviciilor de infrastructura semnificativa au urmatoarele obligatii:
a) sa stabileasca modul de impartire a raspunderii intre administratorul de servicii de infrastructura si utilizatori, sa urmareasca constientizarea de catre utilizatori a riscurilor potentiale si sa asigure o interactionare corecta in operare intre utilizatori, prin adoptarea unor standarde tehnice si procedurale adecvate;
b) sa favorizeze interoperabilitatea cu alte infrastructuri;
c) sa adopte mecanisme de control intern adecvate complexitatii activitatilor desfasurate.

Sectiunea 3 - Instrumente de plata


Art. 7
Emitentii instrumentelor de plata au urmatoarele obligatii:
a) sa adopte, pentru toate etapele ciclului de transfer de fonduri, proceduri care sa asigure efectuarea, in mod eficient si conform unui program stabilit, a transferului sau a retragerii de numerar care deriva din utilizarea unor astfel de instrumente;
b) sa asigure siguranta in operare si continuitatea serviciului in conditii de securitate, cu atentie deosebita asupra integritatii, autenticitatii si asigurarii posibilitatii de urmarire a tranzactiilor de plata, acolo unde caracteristicile instrumentului de plata respectiv permit aceasta, si asupra prevenirii utilizarii neautorizate a instrumentelor;
c) sa respecte reglementarile existente in domeniul instrumentelor de plata.


Capitolul III - Activitati specifice in cadrul monitorizarii sistemelor si a instrumentelor de plata


Sectiunea 1 - Obtinerea de informatii


Art. 8
(1) Persoanele juridice care desfasoara activitati ce intra sub incidenta prezentului regulament vor furniza datele si informatiile solicitate de Banca Nationala a Romaniei, inclusiv date si informatii necesare pentru evaluarile prevazute la art. 14.
(2) Banca Nationala a Romaniei poate solicita administratorilor de sisteme, intre altele:
a) informatii privind arhitectura sistemului si modul de functionare a acestuia;
b) documentatia oficiala a sistemului, cum ar fi regulile de sistem, documentatia pentru participanti, planurile de asigurare a continuitatii activitatii, precum si orice alte informatii referitoare la modul de functionare a sistemului;
c) raportari periodice sau ori de cate ori se impune cu privire la activitatea sistemului, inclusiv raportari referitoare la volumul si valoarea tranzactiilor si la performantele in functionare, precum si la situatia financiara a administratorului de sistem, cum ar fi inclusiv informatii privind bilantul contabil si situatia contului de profit si pierdere;
d) extrase din incheierile sedintelor consiliului de administratie al administratorului de sistem si ale altor comitete si din rapoartele auditorilor interni si externi, relevante pentru activitatea de monitorizare desfasurata de Banca Nationala a Romaniei;
e) autoevaluari ale conformitatii sistemului cu principiile urmarite de Banca Nationala a Romaniei in activitatea de monitorizare a sistemelor, in baza unor chestionare elaborate de banca centrala;
f) contractul pentru participarea la sistem.
(3) In vederea indeplinirii atributiei sale de monitorizare a sistemelor, Banca Nationala a Romaniei poate efectua inspectii la fata locului pentru obtinerea si verificarea informatiilor, poate lua in considerare opinii formulate de experti, cum ar fi consultanti si auditori externi, poate utiliza informatii furnizate de alte autoritati de reglementare sau supraveghere si poate lua in considerare informatii si sesizari primite de la consumatori.

Art. 9
Persoanele juridice care intentioneaza sa desfasoare noi activitati sau sa modifice activitati deja desfasurate in domeniul de reglementare al prezentului regulament vor transmite Bancii Nationale a Romaniei informatii si date privind aceste activitati, inainte de inceperea acestora.

Art. 10
Persoanele juridice care desfasoara activitati in domeniul de reglementare al prezentului regulament vor notifica Banca Nationala a Romaniei cu privire la reglementarile proprii privind organizarea si desfasurarea activitatilor in domeniul platilor, inclusiv orice standarde aplicabile instrumentelor de plata utilizate, inaintea intrarii acestora in vigoare.

Art. 11
Banca Nationala a Romaniei poate solicita oricand orice informatii suplimentare si documente pe care le considera necesare pentru activitatile de monitorizare pe care le desfasoara.

Art. 12
(1) Orice administrator de sistem va informa de indata Banca Nationala a Romaniei, prin orice mijloace de comunicare agreate, cu privire la aparitia oricaror incidente in functionarea normala a sistemului respectiv si va transmite un raport scris cu explicarea cauzelor acestora, precum si a masurilor de remediere intreprinse, in termen de 10 zile.
(2) Banca Nationala a Romaniei poate solicita in orice moment administratorilor de sisteme rapoarte suplimentare referitoare la incidentele care au afectat functionarea normala a sistemelor respective.

Art. 13
Participantii la sistemele care intra sub incidenta prezentului regulament si care sunt supravegheate de Banca Nationala a Romaniei, administratorii serviciilor de infrastructura a acestor sisteme, utilizatorii serviciilor oferite de astfel de sisteme, precum si orice utilizator al instrumentelor de plata pot semnala in scris Bancii Nationale a Romaniei orice aspecte sau probleme legate de modul de functionare al acestora.

Sectiunea 2 - Evaluarea


Art. 14
Banca Nationala a Romaniei evalueaza sistemele care intra sub incidenta prezentului regulament prin prisma standardelor adoptate de Banca Nationala a Romaniei in domeniul monitorizarii sistemelor de plati.

Sectiunea 3 - Masuri de remediere si inducerea unor schimbari


Art. 15
In situatia in care Banca Nationala a Romaniei apreciaza ca cerintele sau principiile din cadrul politicii sale de monitorizare ori prevederile prezentului regulament nu sunt respectate, banca centrala poate proceda, dupa caz, astfel:
a) formuleaza recomandari;
b) dispune masuri de remediere si termene de implementare.

Art. 16
In situatia in care persoanele care desfasoara activitati in domeniul de reglementare al prezentului regulament nu se conformeaza prevederilor prezentului regulament si/sau masurilor de remediere dispuse de Banca Nationala a Romaniei conform art. 15, Banca Nationala a Romaniei poate proceda, dupa caz, astfel:
a) poate face publice rezultatele evaluarii realizate de banca centrala;
b) poate aplica sanctiuni atat administratorilor si participantilor la sistemele de plati sau la sistemele de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare, in conformitate cu prevederile art. 408 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 227/2007, cat si persoanelor care emit si administreaza instrumente de plata si administratorilor serviciilor de infrastructura, in conformitate cu prevederile art. 57 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, cu modificarile ulterioare.


Capitolul IV - Dispozitii tranzitorii si finale


Art. 17
Informatiile obtinute de Banca Nationala a Romaniei in desfasurarea activitatii de monitorizare a sistemelor de plati vor putea fi utilizate de Banca Nationala a Romaniei in contextul participarii la misiuni in cadrul Sistemului european al bancilor centrale.

Art. 18
Rezultatele evaluarilor realizate de Banca Nationala a Romaniei nu garanteaza participantilor la sisteme, utilizatorilor sau tertilor imposibilitatea aparitiei riscurilor asociate specifice sistemelor.

Art. 19
Prezentul regulament intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Poate fi de interes si:
Ordonanta de urgenta nr. 102/2007 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991
Legea nr 500/2002 privind finantele publice, consolidata 2009
Examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal sesiunea decembrie 2007
Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Prognoza, legea nr. 212/2007
Lege nr. 259/2007 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991
Ordonanta de urgenta nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, oug 196/2005
Ordonanta de urgenta privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, oug nr. 54/2006
Lege privind sprijinul acordat romanilor de pretutindeni, legea nr. 299/2007
Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 31/2007 privind reglementarea unor masuri financiare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate prin Programul SAPARD, legea nr. 324/2007
Ordonanta privind reglementarea unor masuri financiare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate prin Programul SAPARD, ordonanta nr. 31/2007
Regulament 31/2006 privind completarea unor reglementari ale Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, in vederea implementarii unor prevederi ale directivelor europene
Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 30/2007 pentru reglementarea unor masuri financiare, legea nr. 8/2008
Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Garzii Financiare, ordin nr. 152/2008
Regulament privind transformarea institutiilor financiare in institutii de credit, regulament nr. 1/2008
Hotarare nr. 141/2007 privind aprobarea activitatilor pentru care se acorda sprijin financiar producatorilor agricoli din sectorul zootehnic, in anul 2007, a cuantumului acestuia, precum si a sumei totale alocate fiecarei activitati
Ordonanta de urgenta pentru reglementarea unor masuri financiare in domeniul sanitar, oug nr. 12/2008
Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare
Hotarare privind aprobarea Regulilor de organizare a testului de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu, hotarare nr. 109 din 29/01/2008
Regulament de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, 2004
Hotarare privind adoptarea unor modificari si completari ale Regulamentului de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, hotarare nr. 89/2007


-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
80 useri online

Useri autentificati: