DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Regulament de organizare si functionare a Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului in Romania, 2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului in Romania, denumit in continuare Institutul, se organizeaza si functioneaza ca institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului si in coordonarea primului-ministru.

Art. 2
In conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.724/2005 privind infiintarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, scopul Institutului este acela de investigare stiintifica si de identificare a crimelor, abuzurilor si incalcarilor drepturilor omului pe intreaga durata a regimului comunist in Romania, precum si de sesizare a organelor in drept in acele cazuri in care sunt depistate situatii de incalcare a legii.

Art. 3
In indeplinirea scopului sau, Institutul are urmatoarele atributii principale:
a) analizeaza din punct de vedere institutional regimul comunist, sistemul de putere in cadrul acestui regim;
b) evidentiaza natura relatiilor dintre activul de partid si fosta Securitate, dintre aceasta si celelalte verigi ale sistemului represiv din Romania;
c) descrie modul de organizare si de functionare a acestor institutii in administrarea actului de politie politica;
d) prezinta activistii de partid, ofiterii si magistratii care lucrau in cadrul aparatului de represiune;
e) identifica abuzurile si crimele savarsite, ordonate sau inspirate de catre persoanele care au ocupat functiile prevazute la lit. d);
f) aduna date, documente si marturii cu privire la toate actiunile care au lezat drepturile si libertatile omului in anii regimului comunist si pe baza acestora sesizeaza organele de cercetare penala, indiferent de timpul si de circumstantele in care acestea s-au petrecut;
g) identifica responsabilii aparatului de decizie din domeniul propagandei comuniste, responsabilii pentru actele administrative si deciziile economice care au generat manifestari ale represiunii in viata sociala si culturala, de la cartelarea hranei zilnice pana la limitarea accesului la informatie, arta si cultura, prin acte de cenzura;
h) aduce la cunostinta opiniei publice crimele, abuzurile, instigarile la crime in numele "luptei de clasa", savarsite de persoanele care au ocupat functiile prevazute la lit. d);
i) sustine, in conditiile legii, prin asistenta de specialitate proprie sau prin colaboratori externi, demersurile legale pentru obtinerea reparatiilor morale si materiale de catre victimele regimului comunist si ale fostei Securitati;
j) organizeaza activitati muzeale in locatii puse la dispozitie de institutii si autoritati publice centrale si locale;
k) organizeaza activitati de cercetare stiintifica, conferinte, expozitii sau seminarii cu caracter informativ-educativ, publica studii si documente rezultate in urma cercetarilor;
l) formuleaza puncte de vedere privind crimele, abuzurile si incalcarile drepturilor omului, savarsite in perioada regimului comunist in Romania, care ar putea conduce la elaborarea unor proiecte de acte normative cu scop reparatoriu;
m) elaboreaza, coordoneaza si participa la programe si/sau proiecte de cercetare, stagii de pregatire si instruire in domeniul de studiu si investigare prevazut de lege.

Art. 4
(1) In exercitarea atributiilor sale, Institutul colaboreaza cu ministerele, cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale, cu alte institutii publice, precum si cu persoane fizice si juridice de drept privat, fiind abilitat sa solicite si sa primeasca date si documente specifice domeniului sau de activitate, in conditiile legii.
(2) Institutul se poate adresa Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, precum si autoritatilor si persoanelor prevazute la art. 20 alin. (3) din Legea nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea politiei politice comuniste, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea obtinerii de informatii, documente sau acte in legatura cu domeniul sau de activitate, in conditiile legii.

Art. 5
Conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.724/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, principalele obiective ale activitatii Institutului sunt:
a) alcatuirea unui sistem clasificat al tipurilor de crime, abuzuri si incalcari ale drepturilor omului pe intreaga perioada a regimului comunist si stabilirea responsabilitatilor decizionale si de executie pentru fiecare dintre acestea;
b) crearea unei baze de date care sa cuprinda numele fostilor activisti de partid din nomenclatura, numele cadrelor fostei Securitati, numele fostilor ofiteri de armata, militieni si magistrati care au participat la actiuni de politie politica;
c) identificarea acelor legi, decrete, hotarari ale Consiliului de Ministri, decizii ministeriale, regulamente interne si alte prevederi, secrete sau nesecrete, care au stat la baza organizarii si functionarii aparatului represiv;
d) publicarea unor rapoarte trimestriale si a unui raport final anual, care vor sintetiza rezultatele investigatiilor intreprinse;
e) stabilirea de parteneriate publice si private cu organizatii neguvernamentale, universitati, institute de cercetare din tara si din strainatate, autoritati publice centrale si locale, in vederea derularii unor proiecte si programe de cercetare in domeniul sau de activitate, la propunerea Comitetului director al Institutului si cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

Art. 6
Institutul promoveaza si asigura masurile privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati in domeniul muncii, in ceea ce priveste accesul la educatie, la sanatate, la cultura, la informare, precum si participarea la luarea deciziilor necesare unei bune functionari a institutiei, conform reglementarilor legale in vigoare.


Capitolul II - Structura organizatorica si functionarea Institutului


Art. 7
Organele de conducere ale Institutului sunt Consiliul si Comitetul director.

Art. 8
(1) Consiliul Institutului este alcatuit din 11 personalitati ale societatii civile, numite de primul-ministru.
(2) Consiliul are rolul de a stabili obiectivele generale de activitate ale Institutului si de a aviza rapoartele acestuia.
(3) Consiliul functioneaza dupa principiul egalitatii membrilor sai si se intruneste de cel putin 4 ori pe an pentru avizarea rapoartelor trimestriale si ori de cate ori majoritatea simpla a membrilor sai ii solicita convocarea.
(4) Toti membrii Consiliului exercita o functie onorifica.

Art. 9
Comitetul director este format din presedintele Institutului, directorul general si secretarul general si conduce activitatea curenta a Institutului.

Art. 10
(1) Presedintele Institutului este numit prin decizie a primului-ministru, in conditiile legii, la propunerea Consiliului, pe o perioada de 6 ani, cu posibilitatea reinnoirii o singura data a mandatului.
(2) Presedintele este ordonator tertiar de credite si reprezinta institutia in raporturile cu terte persoane fizice si juridice.
(3) Presedintele poate delega prin decizie, in conditiile legii, o parte din atributiile sale unuia dintre membrii Comitetului director.
(4) In exercitarea atributiilor sale presedintele emite decizii si ordine. Ordinele presedintelui Institutului se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(5) Presedintele Institutului indeplineste urmatoarele atributii:
a) planifica, monitorizeaza si evalueaza activitatile si proiectele derulate in cadrul Institutului;
b) reprezinta Institutul in raporturile cu celelalte autoritati publice, cu persoanele juridice si fizice din tara si din strainatate, precum si in justitie; in relatiile cu tertii, incheie acte juridice de conservare, administrare si dispozitie, in numele si pe seama Institutului, in conditiile legii;
c) asigura coordonarea proiectelor si programelor pe care Institutul le deruleaza in domeniul sau de activitate;
d) promoveaza imaginea Institutului prin participarea la seminarii/conferinte in tara si in strainatate, precum si la proiecte specifice ariei de activitati a Institutului;
e) asigura angajarea personalului Institutului, in baza Hotararii Guvernului nr. 1.724/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, si a prezentului regulament, cu respectarea dispozitiilor legale, in limita numarului maxim de posturi stabilit conform statului de functii;
f) controleaza activitatea personalului Institutului si solutioneaza plangerile din partea acestuia;
g) avizeaza bugetul de venituri si cheltuieli, rapoartele trimestriale privind executia bugetului de venituri si cheltuieli, precum si bilantul anual, pe care le prezinta spre aprobare ordonatorului principal de credite;
h) aproba, prin ordin, regulamentul de organizare si functionare a Institutului;
i) aproba, prin ordin, infiintarea de servicii, birouri sau compartimente;
j) numeste, prin decizie, directorul general si secretarul general ai Institutului, precum si persoanele cu functii de conducere din cadrul Institutului;
k) intocmeste rapoarte privind activitatea desfasurata si situatia financiara, pe care le prezinta spre analiza si aprobare membrilor Consiliului Institutului anual sau ori de cate ori este nevoie;
l) indeplineste orice alte atributii stabilite de Consiliul Institutului si care sunt necesare conducerii operative a Institutului.

Art. 11
(1) Directia generala investigatii este condusa de directorul general, numit prin decizie de catre presedintele Institutului.
(2) In cadrul Directiei generale investigatii se organizeaza si functioneaza urmatoarele servicii:
a) Serviciul documentare si cercetare, avand urmatoarele atributii principale:
 • verifica sursele deschise din timpul regimului comunist (presa si alte publicatii) pentru realizarea domeniului de activitate al Institutului;
 • intocmeste fise de identificare a persoanelor care au ocupat functii de conducere in perioada respectiva si asupra carora exista date si indicii cu privire la savarsirea de abuzuri sau crime;
 • monitorizeaza activitatea publica a persoanelor identificate de experti ca autori ai abuzurilor si crimelor;
 • intocmeste, pe baza surselor deschise consultate, fise personale pentru toti factorii de decizie de la nivel central si local, in vederea verificarii ulterioare in arhive de catre expertii Institutului;
 • cerceteaza fondurile arhivistice pentru identificarea documentelor interne si a persoanelor responsabile din cadrul Partidului Comunist Roman, Securitatii si al celorlalte institutii care au avut rol sau au desfasurat activitate represiva prin incalcarea drepturilor fundamentale ale omului in perioada regimului comunist;
  b) Serviciul muzee-memorie, avand urmatoarele atributii principale:
 • organizeaza activitati cu specific muzeal in locatiile aflate in administrarea Institutului, dar si in alte spatii puse la dispozitie de institutii si autoritati publice centrale si locale;
 • organizeaza activitati de cercetare stiintifica, expozitii, seminarii informativ-educative, conferinte;
 • aduna date, documente si marturii despre incalcarile drepturilor si libertatilor omului in anii regimului comunist, in baza carora Institutul sa poata sesiza organele de cercetare penala;
 • organizeaza o arhiva audiovideo cu marturii despre perioada comunista;
 • efectueaza transcrierea marturiilor audiovideo in vederea valorificarii lor in scop stiintific, educativ sau pentru alte scopuri ale Institutului;
 • publica studii, monografii si interviuri din arhiva de marturii orale;
 • realizeaza filme documentare despre perioada comunista;
  c) Serviciul investigatii speciale, avand urmatoarele atributii principale:
 • intreprinde investigatii stiintifice referitoare la abuzurile si incalcarile drepturilor omului savarsite pe intreaga durata a regimului comunist in Romania;
 • aduna probe si marturii care sa incrimineze persoane care au comis crime si abuzuri in timpul regimului comunist;
 • desfasoara campanii de identificare a persoanelor care, in timpul regimului comunist, au detinut functii avand competente decizionale, juridice ori politice, luand decizii la nivel central sau local cu privire la activitati ale securitatii statului ori cu privire la activitatea altor structuri de represiune;
 • identifica legi, decrete, hotarari ale Consiliului de Ministri, decizii ministeriale, regulamente interne si alte prevederi, secrete sau nesecrete, care priveau organizarea si functionarea aparatului represiv;
 • coordoneaza adunarea probelor si marturiilor privind gropile comune din preajma fostelor penitenciare si lagare de munca, precum si proiectele de arheologie contemporana;
 • redacteaza studii si cercetari in care sa fructifice rezultatele investigatiilor intreprinse.

  Art. 12
  (1) Secretariatul general al Institutului este condus de secretarul general, numit prin decizie de catre presedintele Institutului.
  (2) In cadrul secretariatului general se organizeaza si functioneaza urmatoarele servicii si birouri:
  a) Serviciul secretariat-comunicare, avand urmatoarele atributii principale:
 • asigura inregistrarea corespondentei si repartizarea acesteia serviciilor, birourilor si compartimentelor Institutului, conform rezolutiei directorului general;
 • asigura multiplicarea materialelor de curs pentru Departamentul de formare profesionala initiala si Departamentul de formare profesionala continua;
 • efectueaza activitatile administrative necesare pentru buna desfasurare a relatiilor cu autoritatile din tara si din strainatate, formatori, mass-media si publicul care se adreseaza Institutului;
 • asigura arhivarea documentelor primite sau elaborate si raspunde de pastrarea si conservarea acestora;
 • comunica celorlalte departamente sau compartimente datele si documentele necesare in vederea indeplinirii atributiilor ce le revin;
 • tine la zi condica de prezenta in vederea intocmirii foii colective de prezenta;
  b) Serviciul juridic si resurse umane, avand urmatoarele atributii principale:
 • acorda consultanta juridica, la cerere, persoanelor fizice care solicita informatii privind modul in care isi pot valorifica in justitie drepturile care rezulta din calitatea de victime ale regimului comunist din Romania si ale fostei Securitati;
 • sustine, in conditiile legii, demersurile legale pentru obtinerea reparatiilor morale si materiale de catre victimele regimului comunist din Romania si ale fostei Securitati;
 • formuleaza, redacteaza si depune sesizari penale in functie de probele si dovezile obtinute in urma investigatiilor realizate de expertii Serviciului investigatii speciale;
 • elaboreaza statul de functii si proiectul de stat de personal pentru Institut;
 • intocmeste lunar declaratiile privind obligatia de plata catre bugetele fondului pentru asigurari de somaj si fondului de asigurare de sanatate, declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat;
 • intocmeste fisele fiscale pentru salariatii Institutului si le transmite organelor fiscale si salariatilor, conform prevederilor legale;
 • redacteaza si fundamenteaza propunerile de suplimentare a numarului de posturi, de transformare sau de modificare a nivelurilor acestora;
 • raspunde de respectarea conditiilor cerute de lege pentru incadrarea personalului Institutului;
 • alcatuieste si gestioneaza dosarele profesionale ale angajatilor Institutului si asigura confidentialitatea acestora;
 • primeste si rezolva corespondenta privind drepturile ce decurg din executarea raporturilor de munca;
 • asigura tinerea la zi a evidentei personalului, cu modificarile ce intervin in statutul acestuia;
 • elaboreaza fisele postului, fisele si rapoartele de evaluare pentru personalul incadrat;
 • gestioneaza cartile de munca si celelalte documente care presupun cunostinte in domeniul resurselor umane;
 • elaboreaza si redacteaza deciziile de incadrare, evaluare, promovare si incetare a raporturilor de munca ale personalului;
 • indeplineste atributiile referitoare la organizarea concursurilor privind selectarea si recrutarea personalului;
 • elaboreaza si redacteaza contractele individuale de munca si raspunde de efectuarea operatiunilor necesare in registrul general de evidenta a salariatilor;
  c) Serviciul financiar-administrativ, avand urmatoarele atributii principale:
 • asigura si raspunde de elaborarea si transmiterea proiectului bugetului Institutului la termenele si in conformitate cu precizarile Ministerului Economiei si Finantelor si cu legislatia in vigoare;
 • avizeaza contractele incheiate de Institut cu tertii;
 • tine evidenta creditelor bugetare aprobate si repartizate pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate;
 • trimestrial, intocmeste situatia financiara si contul de executie bugetara; intocmeste situatia financiara si contul de executie bugetara, iar dupa aprobare le transmite la Cancelaria Primului-Ministru, la termenul stabilit;
 • intocmeste registrele de contabilitate;
 • lunar, intocmeste balantele de verificare, analizeaza soldul conturilor din balante si urmareste lichidarea soldurilor conturilor;
 • furnizeaza informatii cu privire la situatia patrimoniala a Institutului, atunci cand i se solicita;
 • intocmeste situatiile financiar-contabile solicitate de Cancelaria Primului-Ministru, de Ministerul Economiei si Finantelor, Curtea de Conturi a Romaniei si de alte ministere si institutii centrale;
 • opereaza in evidentele operative modificarile aprobate in bugetul de venituri si cheltuieli al Institutului;
 • lunar, in baza solicitarilor serviciilor din cadrul Institutului, intocmeste si inainteaza Cancelariei Primului-Ministru necesarul de credite bugetare si situatiile justificative, urmareste derularea si plata la termenele scadente a contravalorii operatiunilor cuprinse in angajamentele legale, in baza documentelor justificative de cheltuieli;
 • intocmeste documentatia si participa la licitatiile valutare in vederea asigurarii necesarului de valuta pentru desfasurarea actiunilor internationale ale Institutului;
 • intocmeste, la cerere, adrese cu privire la veniturile realizate de salariatii Institutului;
 • certifica realitatea, regularitatea si legalitatea cheltuielilor finantate in cadrul bugetului, in limitele sale de competenta;
 • acorda asistenta in ceea ce priveste managementul financiar al programelor derulate de Institut, in aplicarea corecta a procedurilor legale si a celor prevazute in contractele la care Institutul este parte;
 • aplica strict prevederile legale privind sistemul de salarizare, incadrarea si promovarea personalului Institutului;
 • organizeaza activitatea de control financiar preventiv;
 • efectueaza platile, prin semnatura sefului de birou, iar in lipsa acestuia, a inlocuitorului sau;
 • efectueaza plata drepturilor salariale si a indemnizatiilor pe baza documentelor de prezenta intocmite de sefii compartimentelor;
 • fundamenteaza fondul pentru salarii si statul de functii, precum si alte lucrari financiar-contabile si asigura controlul gestiunilor si efectuarea inventarierii patrimoniului;
 • pastreaza registrele si dosarele administrative privind activitatea financiar-contabila;
 • verifica documentele financiare primite si intocmeste notele contabile pentru operatiunile economico-financiare din activitatea Institutului;
 • organizeaza activitatea casieriei in conformitate cu prevederile legale, asigurand efectuarea tuturor platilor in numerar, precum si operatiunile curente cu Trezoreria Statului;
 • tine evidenta contabila a consumurilor de materiale pentru activitatea Institutului, pe baza evidentei tehnico-operative;
 • indeplineste orice atributii financiar-contabile si administrative stabilite de ordonatorul de credite sau de conducerea Institutului;
 • intocmeste si actualizeaza evidenta patrimoniului aflat in administrarea Institutului;
 • intocmeste anual inventarul bunurilor imobile apartinand domeniului public al statului, aflat in administrarea Institutului, si il transmite Ministerului Economiei si Finantelor;
 • participa in comisiile de predare-primire a bunurilor din patrimoniul Institutului;
 • analizeaza finantarea cheltuielilor de capital si a cheltuielilor cu reparatiile capitale ale cladirilor aflate in administrarea Institutului si propune conducerii ordinea de prioritate a lucrarilor de investitii si reparatii capitale;
 • fundamenteaza si elaboreaza Programul anual de achizitii publice si intocmeste documentatia privind achizitiile publice;
 • fundamenteaza si intocmeste lunar necesarul de credite bugetare pentru finantarea cheltuielilor de capital si a reparatiilor capitale, cu respectarea prevederilor trimestriale aprobate, precum si necesarul de credite pentru finantarea cheltuielilor de capital si a cheltuielilor materiale si servicii ale Institutului;
 • avizeaza documentatiile tehnico-economice de investitii, in conditiile legii;
 • colaboreaza cu ministerele si cu alte institutii in vederea avizarii si aprobarii documentatiilor tehnico-economice, eliberarii avizelor pentru obiectivele de investitii;
 • participa la receptia lucrarilor de investitii sau reparatii capitale finantate din bugetul Institutului, in baza dispozitiei presedintelui acestuia;
 • organizeaza si asigura supravegherea si intretinerea tuturor instalatiilor, mijloacelor tehnice si aparaturii electronice din cadrul Institutului;
 • rezolva, prin masuri operative, deficientele intervenite in starea de functionare a instalatiilor aferente imobilului in care se afla Institutul;
 • asigura evidenta tehnico-operativa si gestionarea bunurilor aflate in patrimoniul Institutului;
 • raspunde de asigurarea conditiilor corespunzatoare pentru folosirea, pastrarea, respectiv depozitarea bunurilor materiale aflate in patrimoniul Institutului;
 • organizeaza activitatea de intocmire si preluare a foilor de parcurs, de intocmire a fisei activitatii pentru fiecare autoturism, precum si a situatiilor trimestriale si anuale privind consumul de carburanti, lubrifianti si piese de schimb;
 • organizeaza si asigura activitatea de prevenire si stingere a incendiilor, precum si activitatea de protectie a muncii;
 • vizeaza documentele de miscare a bunurilor: bon de consum, bon de predare, transfer, restituire, bon de miscare a mijloacelor fixe;
 • intocmeste, avizeaza si urmareste aprobarea documentelor privind angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor materiale si servicii ale Institutului;
 • asigura curatenia si igienizarea birourilor si a celorlalte spatii din cladirea-sediu a Institutului;
 • intocmeste si depune la politie actele necesare in vederea obtinerii certificatului de inmatriculare a autoturismelor nou-achizitionate; intocmeste documentele necesare pentru efectuarea in termenul legal a reviziilor obligatorii si raspunde de realizarea acestora; asigura fiecarui autoturism atat piesele de schimb necesare, cat si alte articole prevazute de legislatia in vigoare; urmareste ca autoturismele aflate in circulatie sa se incadreze in norma de carburanti aprobata; tine evidenta pieselor de schimb achizitionate si a reviziilor efectuate pentru fiecare autoturism; urmareste alimentarea si decontarea bonurilor valorice de carburanti si intocmeste centralizatorul lunar, conform fisei justificative; raspunde de intocmirea si prelucrarea foilor de parcurs;
 • grupeaza in dosare si selectioneaza documentele prevazute de lege, care privesc activitatea serviciului;
 • indeplineste orice alte sarcini ce i se repartizeaza.


  Capitolul III - Codul de conduita al personalului contractual din cadrul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului in Romania


  Art. 13
  (1) In vederea asigurarii unor raporturi sociale si profesionale corespunzatoare crearii si mentinerii prestigiului Institutului, a transparentei in luarea deciziilor, a informarii publicului, salariatii isi desfasoara activitatea profesionala in baza urmatoarelor principii: prioritatea interesului public; asigurarea egalitatii de tratament al cetatenilor; profesionalism, impartialitate si nediscriminare; integritate morala, libertatea gandirii si a exprimarii; corectitudine, deschidere si transparenta.
  (2) In exercitarea atributiilor, personalul contractual al Institutului are urmatoarele indatoriri:
  a) sa adopte un comportament profesionist in vederea asigurarii transparentei, eficientei si impartialitatii in activitatea pe care o desfasoara la nivelul serviciilor si birourilor;
  b) sa respecte Constitutia si dispozitiile legale in vigoare, in conformitate cu atributiile ce ii revin, cu respectarea eticii profesionale;
  c) sa se abtina de la orice act sau fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale Institutului.
  (3) Salariatilor le este interzis:
  a) sa exprime in public aprecieri neconforme cu realitatea in legatura cu activitatea Institutului, cu politicile si strategiile acestuia;
  b) sa dezvaluie informatii care nu au caracter public, in alte conditii decat cele prevazute de lege;
  c) sa dezvaluie informatii la care au acces in exercitarea functiei, daca aceasta dezvaluire este de natura sa atraga avantaje necuvenite ori sa prejudicieze imaginea sau drepturile Institutului, ale unor angajati ori ale unor persoane fizice sau juridice;
  d) sa solicite ori sa accepte cadouri, servicii, favoruri sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, parintilor, prietenilor si care le pot influenta impartialitatea in exercitarea functiei sau pot constitui o recompensa in raport cu functia detinuta.

  Art. 14
  (1) Numarul maxim de posturi al Institutului este de 35.
  (2) Structura organizatorica a Institutului este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul regulament.
  (3) Structura posturilor pe compartimente, statul de functii si structura de personal se aproba prin ordin al presedintelui.
  (4) Atributiile, sarcinile, raspunderile personalului incadrat in Institut se stabilesc prin fisa postului.
  (5) Personalul Institutului este personal contractual, salarizat potrivit reglementarilor legale aplicabile.

  Art. 15
  Institutul poate folosi pentru desfasurarea activitatii sale bunuri materiale primite de la persoane fizice si juridice sub forma de donatii si sponsorizari, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare.


  ANEXA - ORGANIGRAMA Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului in Romania

  
   
                       +------------------+
                       ¦  CONSILIUL   ¦
                       +------------------+
                            ¦
                       +------------------+
                       ¦  PRESEDINTE  ¦
                       +------------------+
                            ¦
                       +------------------+
                       ¦COMITETUL DIRECTOR¦
                       +------------------+
                            ¦
        +-----------------+           ¦           +-------------+
        ¦DIRECTIA GENERALA+--------------------------------------------¦SECRETARIATUL¦
        ¦ INVESTIGATII  ¦                      ¦  GENERAL  ¦
        +-----------------+                      +-------------+
            ¦                              ¦
     +-------------+-------------+               +---------------+---------------+
  +------------+ +---------+ +------------+         +-------------+ +-------------+ +-------------+
  ¦ SERVICIUL ¦ ¦SERVICIUL¦ ¦ SERVICIUL ¦         ¦ SERVICIUL ¦ ¦ SERVICIUL ¦ ¦ SERVICIUL ¦
  ¦DOCUMENTARE ¦ ¦ MUZEE - ¦ ¦INVESTIGATII¦         ¦SECRETARIAT -¦ ¦ JURIDIC SI ¦ ¦ FINANCIAR- ¦
  ¦SI CERCETARE¦ ¦ MEMORIE ¦ ¦ SPECIALE ¦         ¦ COMUNICARE ¦ ¦RESURSE UMANE¦ ¦ADMINISTRATIV¦
  +------------+ +---------+ +------------+         +-------------+ +-------------+ +-------------+
   
  
  


  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  60 useri online

  Useri autentificati: