DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Regulament din 08/08/2006 privind monitorizarea si gestionarea riscurilor cauzate de caderile de grindina si seceta severa[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 2 din 02/01/2007


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Monitorizarea si gestionarea riscurilor cauzate de caderile de grindina si seceta severa sunt activitati de interes national, având in vedere frecventa de producere si dimensiunile efectelor acestor tipuri de riscuri.

Art. 2
(1) Scopul prezentului regulament este acela de a monitoriza si a gestiona riscurile cauzate de caderile de grindina si seceta severa pe suprafetele special amenajate, incluse in Sistemul national antigrindina si de crestere a precipitatiilor, denumit in continuare Sistem.
(2) Definitiile termenilor folositi in cadrul regulamentului sunt prevazute in anexa la prezentul regulament.

Art. 3
Domeniul de aplicare a prezentului regulament cuprinde reglementarea modului de efectuare a interventiilor active in atmosfera, denumite in continuare Activitati, precum si atributiile structurilor implicate in desfasurarea Activitatilor.


Capitolul II - Modul de desfasurare a Activitatilor si structurile implicate


Art. 4
Activitatile se desfasoara prin implementarea si exploatarea operationala si/sau de cercetare a Sistemului.

Art. 5
(1) Implementarea Sistemului se face esalonat, pe baza Programului de realizare a Sistemului national antigrindina si de crestere a precipitatiilor, denumit in continuare Program.
(2) Programul este national, strategic, pe termen lung, interdisciplinar, cu caracter bivalent: de cercetare stiintifica si operational.

Art. 6
Activitatile se desfasoara in exclusivitate in cadrul structurii Sistemului, sub controlul Directiei antigrindina din Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, care reprezinta autoritatea de coordonare a Activitatilor.

Art. 7
Programul se realizeaza de catre autoritatea de coordonare a Activitatilor, cu participarea proiectantului general al Sistemului si a beneficiarilor Sistemului.

Art. 8
Proiectantul general al Sistemului elaboreaza, impreuna cu autoritatea de coordonare a Activitatilor, conceptia de realizare a acestuia si avizeaza documentele necesare crearii si implementarii Sistemului.

Art. 9
Sistemul cuprinde:
a) o structura formata din centre zonale de coordonare, unitati operationale si/sau de cercetare pentru desfasurarea Activitatilor, zone de comparatie pentru monitorizarea obiectiva a Activitatilor si puncte de combatere a grindinei, precum si orice alte structuri care desfasoara activitati de modificare artificiala a vremii, cu infrastructura informatica, de comunicatii si logistica aferente;
b) unitati colaboratoare din domeniul meteorologiei, navigatiei aeriene si cercetarii stiintifice;
c) organe ale administratiei publice centrale si locale.

Art. 10
(1) Exploatarea Sistemului se realizeaza prin operatori selectati de autoritatea de coordonare a Activitatilor, care stabileste caietele de sarcini privind exploatarea Sistemului pentru fiecare unitate componenta.
(2) Operatorii Sistemului sunt, de regula, societati comerciale cu regim special de functionare, care corespund criteriilor de selectie, monitorizare, atestare, garantii si patrimoniu, stabilite in caietele de sarcini.

Art. 11
Activitatea operatorilor pentru exploatarea unitatilor din structura Sistemului se desfasoara pe baza de contract de centrele zonale de coordonare, aprobat de autoritatea de coordonare a Activitatilor.

Art. 12
Activitatea operatorilor se evidentiaza prin documentele operationale stabilite de proiectantul general al Sistemului impreuna cu autoritatea de coordonare a Activitatilor, pentru fiecare unitate.

Art. 13
(1) Dupa fiecare Activitate, operatorul trebuie sa intocmeasca Raportul privind interventia activa in atmosfera, denumit in continuare Raport, care trebuie sa contina, in principal, urmatoarele date:
a) denumirea unitatii de interventie;
b) data interventiei;
c) natura interventiei;
d) ora alarmarii;
e) numarul de lansari de rachete antigrindina;
f) tipul celulelor purtatoare de grindina;
g) ora incetarii;
h) rezultatul interventiei.
(2) Raportul se transmite, in cel mult doua ore, la inspectoratul judetean pentru situatii de urgenta si la Centrul operativ pentru situatii de urgenta din cadrul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.

Art. 14
Sarcinile privind coordonarea activitatii unitatilor operationale si/sau de cercetare, precum si urmarirea implementarii Sistemului in aria teritoriala de responsabilitate, conform etapelor de dezvoltare aprobate, revin centrelor zonale de coordonare. In prezent, sarcinile centrelor zonale de coordonare sunt asigurate de directiile judetene pentru agricultura si dezvoltare rurala.

Art. 15
Centrele zonale de coordonare intocmesc, la cel mult 30 de zile de la data incheierii sezonului Activitatilor, Sinteza privind sezonul anual de interventii active in atmosfera, denumita in continuare Sinteza, care se transmite la Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, iar dupa avizarea acesteia de catre autoritatea de coordonare a Activitatilor se transmite la Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 16
(1) Monitorizarea Activitatilor se efectueaza de catre organizatii neguvernamentale care opereaza in zona de comparatie si in zona protejata (tinta), organizata pe lânga fiecare unitate.
(2) Organizarea, dotarea si exploatarea zonelor de comparatie fac parte integranta din activitatea de implementare a Sistemului si se prevad in Program, prin grija autoritatii de coordonare a Activitatilor.

Art. 17
Selectia organizatiei neguvernamentale care monitorizeaza Activitatile se face de catre autoritatea de coordonare a Activitatilor, pe baza de criterii de selectie stabilite prin caietele de sarcini.

Art. 18
(1) Pentru activitatea de monitorizare, autoritatea de coordonare a Activitatilor aloca fonduri si mijloace care se includ in obiectivele etapelor anuale, in limita obiectivelor prevazute in Program.
(2) Mijloacele si echipamentele necesare activitatii organizatiei neguvernamentale care monitorizeaza Activitatile se predau si se primesc de catre autoritatea de coordonare a Activitatilor.


Capitolul III - Atributiile structurilor implicate in Activitatile privind monitorizarea si gestionarea riscurilor cauzate de caderile de grindina


Art. 19
Asigurarea coordonarii implementarii Programului revine Directiei antigrindina din cadrul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, care are, in principal, urmatoarele atributii:
a) elaboreaza Programul pe termen lung si il supune aprobarii Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale;
b) coordoneaza activitatea de implementare a Programului;
c) elaboreaza strategia de dezvoltare in domeniul interventiilor active in atmosfera;
d) elaboreaza strategia de reducere a factorilor de risc la fenomenele meteorologice periculoase, colaborând in acest sens cu Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor si cu Centrul operativ pentru situatii de urgenta din cadrul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale;
e) stabileste structura generala de organizare a Sistemului si etapele sale de dezvoltare, potrivit prevederilor Programului aprobat;
f) organizeaza activitatea de cooperare cu structurile implicate in Program;
g) elaboreaza etapele anuale de dezvoltare a Programului;
h) planifica si solicita introducerea in proiectul de buget al Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale a fondurilor anuale necesare pentru fiecare etapa a Programului;
i) organizeaza, potrivit legii, activitatea de aprobare a investitiilor prevazute in Program;
j) organizeaza, potrivit legii, activitatea de omologare si punere in functiune a unitatilor din componenta Sistemului;
k) organizeaza, inspecteaza si controleaza activitatea de exploatare operationala in domeniul interventiilor active in atmosfera, desfasurate de unitatile din Sistem;
l) coordoneaza, urmareste si controleaza activitatea de investitii in toate fazele, potrivit legii;
m) organizeaza receptia lucrarilor de cercetare, exploatare, dezvoltare si investitii pentru toate fazele acestora, cu participarea directiilor judetene pentru agricultura si dezvoltare rurala;
n) organizeaza, impreuna cu directiile judetene pentru agricultura si dezvoltare rurala, gestionarea patrimoniului realizat in cadrul Programului;
o) organizeaza, impreuna cu toate structurile implicate, analize periodice ale implementarii Programului si intocmeste rapoarte de informare pentru conducerea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale;
p) elaboreaza strategia de extindere a utilizarii infrastructurii create in cadrul Programului si pentru alte domenii de aplicatii;
q) reprezinta Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale in relatiile cu organismele internationale din domeniu si propune programe specifice de colaborare internationala;
r) elaboreaza si urmareste promovarea actelor normative necesare implementarii Sistemului.

Art. 20
Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor si institutiile din subordinea acestuia au urmatoarele atributii:
a) stabilesc zonele cu potential ridicat de risc la caderile de grindina si le comunica autoritatii de coordonare a Activitatilor;
b) asigura cu produse meteorologice specializate unitatile din structura Sistemului;
c) comunica autoritatii de coordonare a Activitatilor modificarile majore aduse retelei nationale de meteorologie;
d) elaboreaza studii si documentatii de specialitate, la solicitarea autoritatii de coordonare a Activitatilor;
e) asigura avizele de mediu necesare Activitatilor;
f) participa, impreuna cu autoritatea de coordonare a Activitatilor, la elaborarea rapoartelor internationale si la stabilirea obiectivelor colaborarii internationale in domeniu.

Art. 21
Ministerul Economiei si Comertului si institutiile din subordinea acestuia au urmatoarele atributii:
a) participa la elaborarea programelor de cercetare-dezvoltare tehnologica in domeniu;
b) stabilesc, impreuna cu autoritatea de coordonare a Activitatilor, strategia de dezvoltare a mijloacelor tehnice utilizate in Activitati.

Art. 22
Ministerul Administratiei si Internelor si institutiile din subordinea acestuia au urmatoarele atributii:
a) asigura managementul situatiilor de criza corespunzând Activitatilor, potrivit legii;
b) participa la activitatea de protectie civila ocazionata de derularea Activitatilor;
c) la solicitarea autoritatii de coordonare a Activitatilor, stabilesc obiectivele speciale din zonele de actiune ale unitatilor din structura Sistemului, precum si masurile speciale de protectie pentru fiecare obiectiv;
d) participa la activitati de paza si investigatii, potrivit legii;
e) la solicitarea autoritatii de coordonare a Activitatilor, asigura sprijin specific la actiunile de monitorizare si inspectii.

Art. 23
Ministerul Educatiei si Cercetarii si institutiile de sub autoritatea acestuia au urmatoarele atributii:
a) includ temele de cercetare specifice Activitatilor in programele proprii si stabilesc nivelul si modul de finantare a acestora;
b) includ specialistii autoritatii de coordonare a Activitatilor si ai proiectantului Sistemului in organismele de selectie a temelor de cercetare din acest domeniu;
c) avizeaza cursurile de pregatire a personalului specializat in derularea Activitatilor, intocmite si sustinute de proiectantul Sistemului, la propunerea autoritatii de coordonare a Activitatilor.

Art. 24
Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei stabileste procedurile necesare includerii in Codul ocupatiilor din România a noilor profesii ale personalului specializat in activitati de interventii active in atmosfera, potrivit legii.

Art. 25
Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si institutiile de sub autoritatea acestuia au urmatoarele atributii:
a) elaboreaza, impreuna cu autoritatea de coordonare a Activitatilor, protocoalele din domeniul sigurantei spatiului aerian;
b) stabilesc zonele de desfasurare a Activitatilor in porturi si aeroporturi;
c) asigura accesul la bazele aeriene si aeroporturi pentru desfasurarea Activitatii, potrivit legii.

Art. 26
Ministerul Apararii si institutiile de sub autoritatea acestuia au urmatoarele atributii:
a) elaboreaza, impreuna cu autoritatea de coordonare a Activitatilor, protocoalele din domeniul sigurantei spatiului aerian;
b) stabilesc zonele de desfasurare a Activitatilor in porturi si aeroporturi;
c) asigura accesul la bazele aeriene, poligoane si aeroporturi pentru desfasurarea Activitatii, potrivit legii;
d) pun la dispozitia autoritatii de coordonare a Activitatilor depozite pazite pentru materialele pirotehnice utilizate la interventii, conform legii.

Art. 27
Autoritatile publice locale (comisiile judetene si consiliile locale, dupa caz) au urmatoarele atributii:
a) asigura relatia de cooperare cu autoritatea de coordonare a Activitatilor, unitatile si operatorii din Sistem;
b) integreaza Sistemul in Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta;
c) pun la dispozitie terenurile necesare implementarii Sistemului, in limita posibilitatilor;
d) participa, impreuna cu organizatiile neguvernamentale de monitorizare, la informarea populatiei din zonele de protectie si de comparatie referitor la activitatile din domeniu;
e) acorda prioritate intretinerii cailor de acces la unitatile din zona;
f) sprijina activitatea de selectie a personalului de operare necesar in zona;
g) participa cu fonduri la actiunea de implementare si functionare a Sistemului, potrivit legii.


Capitolul IV - Asigurarea functionarii Sistemului


Art. 28
Administratia Nationala de Meteorologie furnizeaza produsele meteorologice specializate necesare Activitatii, in mod gratuit, unitatilor operationale si altor unitati din Sistem, prin Centrul National de Prognoza si/sau prin centrele meteorologice regionale si/sau prin unitatile din structura acestora.

Art. 29
Furnizarea produselor meteorologice specializate se realizeaza gratuit, pe baza de protocoale de colaborare incheiate intre Administratia Nationala de Meteorologie si autoritatea de coordonare a Activitatilor pentru fiecare unitate din structura Sistemului.

Art. 30
Cheltuielile ocazionate de transmiterea produselor meteorologice specializate catre unitatile din structura Sistemului, precum si cheltuielile necesare realizarii radiosondajelor se suporta din fondurile asigurate de autoritatea de coordonare a Activitatilor.

Art. 31
Siguranta spatiului aerian pe timpul desfasurarii Activitatilor se asigura prin respectarea stricta de catre toate partile implicate a protocoalelor privind interventiile active in atmosfera, incheiate intre autoritatea de coordonare a Activitatilor si institutiile responsabile cu siguranta spatiului aerian.

Art. 32
(1) Protocoalele privind interventiile active in atmosfera se aproba prin ordin comun al autoritatii de coordonare a Activitatilor si al organelor centrale ale administratiei publice implicate.
(2) Aceste protocoale se completeaza/se modifica cu acordul tuturor partilor implicate pe masura modificarilor legilor si acordurilor in domeniu.

Art. 33
Transportul si depozitarea rachetelor antigrindina si ale altor mijloace pirotehnice utilizate in Activitati, de la furnizor sau depozite, se asigura cu mijloace de transport special amenajate si echipate, conform reglementarilor in vigoare, de catre operatori atestati ai Sistemului, pentru fiecare unitate.

Art. 34
Proiectele de amenajare speciala a mijloacelor de transport se elaboreaza si se efectueaza de catre proiectantul mijloacelor pirotehnice si/sau rachetelor antigrindina utilizate in Activitati si se avizeaza de autoritatea de coordonare a Activitatilor.

Art. 35
Atestatea si reatestarea amenajarilor prevazute la art. 34 revin proiectantului mijloacelor tehnice sau furnizorului acestora, dupa caz, ca activitate de asistenta tehnica la exploatarea Sistemului, contractata cu autoritatea de coordonare a Activitatilor.

Art. 36
Insotirea transporturilor de rachete antigrindina si/sau de mijloace pirotehnice se executa de militari din unitatile zonale ale jandarmeriei, in mod gratuit, la solicitarea autoritatii de coordonare a Activitatilor.

Art. 37
Conditiile de depozitare in depozitele proprii sau ale unitatilor din cadrul Ministerului Apararii sau ale Ministerului Administratiei si Internelor, precum si obtinerea avizului de functionare pentru depozitele proprii sunt cele prevazute de reglementarile in domeniu.

Art. 38
Atestarea si reatestarea personalului angrenat in manipularea rachetelor antigrindina si/sau a mijloacelor pirotehnice utilizate in Activitati se asigura de catre proiectantul general al Sistemului si/sau de fabricantul acestor mijloace, potrivit procedurii stabilite de proiectantul general si avizate de autoritatea de coordonare a Activitatilor.

Art. 39
(1) Asigurarea pazei obiectivelor din componenta Sistemului se executa astfel:
a) pentru depozitele de rachete antigrindina sau mijloacele pirotehnice utilizate in Activitati, de catre fabricant sau de catre unitatea militara din subordinea Ministerului Apararii sau Ministerului Administratiei si Internelor, pe teritoriul carora acestea se construiesc sau sunt situate in localitatea de resedinta a acestor unitati, in mod gratuit, pe baza de protocol incheiat intre parti;
b) cu personal propriu, atestat, al operatorului, cu firme de paza sau politia comunitara, pe baza de protocol si/sau contract incheiat intre parti, contra cost, din bugetul autoritatii de coordonare a Activitatilor pentru celelalte obiective.
(2) Politia locala este obligata sa se implice in asigurarea masurilor specifice protectiei acestor obiective, la solicitarea autoritatii de coordonare a Activitatilor sau a unitatilor din structura.

Art. 40
(1) Avizul de mediu pentru exploatarea Sistemului se acorda pentru fiecare unitate, la cererea autoritatii de coordonare a Activitatilor, potrivit prevederilor legale.
(2) Avizul de mediu se acorda de autoritatea competenta, in baza documentelor care atesta lipsa nocivitatii materialelor folosite si/sau rezultate la actiunea mijloacelor pirotehnice si/sau rachetelor antigrindina ori a altor materiale utilizate la Activitati.

Art. 41
Documentele de atestare se pun la dispozitie autoritatii de coordonare a Activitatilor de catre proiectantul si/sau fabricantul rachetelor antigrindina sau al mijloacelor pirotehnice utilizate la Activitati.

Art. 42
(1) Asigurarea masurilor privind protectia muncii pentru desfasurarea Activitatilor se face astfel:
a) de catre autoritatea de coordonare a Activitatilor, pentru personalul propriu si al unitatilor din structura;
b) de catre operator, pentru personalul acestuia, pe timpul exploatarii Sistemului.
(2) Cheltuielile necesare asigurarii protectiei muncii se asigura de catre autoritatea de coordonare a Activitatilor, in limita normelor si potrivit prevederilor de dotare a acestora.


Capitolul V - Controlul si inspectia Activitatilor


Art. 43
Controlul si inspectia Activitatilor se exercita de catre autoritatea de coordonare a Activitatilor.

Art. 44
Controlul se exercita asupra tuturor activitatilor legate de exploatarea Sistemului si asupra integritatii patrimoniului.

Art. 45
Activitatile se apreciaza dupa eficienta fizica a interventiei sau atingerea obiectivelor de cercetare stiintifica si se evidentiaza in documentele operationale ale fiecarei unitati.

Art. 46
(1) Documentele operationale, stabilite conform prevederilor art. 12, se elaboreaza, se inregistreaza, se evidentiaza, se pastreaza si se arhiveaza de autoritatea de coordonare a Activitatilor si unitatile din structura, dupa caz.
(2) Documentele operationale constituie baza documentelor pentru receptia serviciului operational si pentru plata catre operatorii Sistemului, alaturi de celelalte documente de plata intocmite potrivit legii.

Art. 47
Documentele operationale constituie documente juridice opozabile in actiunile ce privesc Activitatile, alaturi de documentele constatative elaborate de organizatiile care monitorizeaza exploatarea Sistemului.

Art. 48
Inspectia se exercita, in principal, pentru:
a) constatarea integritatii patrimoniului dat in folosinta operatorilor Sistemului;
b) participarea in comisii de cercetare-constatare a unor evenimente ivite in timpul Activitatilor;
c) constatarea nerespectarii normelor de protectie a muncii;
d) participarea la constatarea eficientei fizice si economice a Activitatii;
e) controlul activitatii operationale desfasurate de operatorii din Sistem;
f) participarea la receptii de lucrari, atestari de tehnica si persoane;
g) activitati de arbitraj.


Capitolul VI - Atestarea calitatii Activitatilor


Art. 49
Atestarea calitatii Activitatilor revine autoritatii de coordonare a Activitatilor, organizatiilor neguvernamentale de monitorizare prevazute la art. 16 si beneficiarilor Activitatilor, dupa caz.

Art. 50
Atestarea calitatii Activitatilor de catre autoritatea de coordonare a Activitatilor se efectueaza in scopul:
a) aprecierii calitative a activitatii operatorilor din Sistem;
b) elaborarii, intocmirii, analizei si arhivarii documentelor de atestare a calitatii Activitatilor;
c) efectuarii platilor catre operatorii din Sistem si catre organizatiile neguvernamentale de monitorizare;
d) aprecierii comparative a activitatii organizatiilor de monitorizare;
e) opozabilitatii stiintifice fata de actiunile ce privesc activitatile de interventii active in atmosfera, in tara si strainatate;
f) constatarii si calificarii dezastrelor naturale meteorologice de proportii.

Art. 51
Atestarea calitatii Activitatilor de catre organizatiile neguvernamentale de monitorizare se efectueaza in scopul obtinerii unei aprecieri calitative independente a Activitatii, credibila si opozabila in actiunile ce privesc Activitatile.

Art. 52
Atestarea calitatii Activitatilor se poate efectua si de catre beneficiari, in folos propriu, pentru sustinerea cauzei in actiuni care privesc Activitatea.

Art. 53
Atestarea calitatii Activitatilor se refera in exclusivitate la eficienta fizica a interventiilor active in atmosfera in zonele protejate.

Art. 54
Documentele de atestare a calitatii sunt, in principal, urmatoarele:
a) documentele operationale, rapoarte si acte elaborate de autoritatea de coordonare a Activitatilor;
b) rapoarte de atestare a calitatii elaborate de organizatiile neguvernamentale;
c) actele de atestare a calitatii, elaborate de beneficiari potrivit normelor proprii de functionare.


Capitolul VII - Activitati experimentale si de evaluare a efectelor si riscurilor in domeniu


Art. 55
Activitatile experimentale in domeniul interventiilor active in atmosfera sunt activitati de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica si se refera, in principal, la:
a) combaterea caderilor de grindina in folosul economiei si populatiei, având in vedere protectia principalelor bazine pomicole, viticole, serelor si a culturilor din zona de responsabilitate a unitatilor din Sistem;
b) combaterea secetei severe, indeosebi in Câmpia Româna, Dobrogea si sud-estul Moldovei;
c) uniformizarea precipitatiilor, in principal in zonele colinare si de munte;
d) combaterea cetei dense, in porturi si aeroporturi;
e) combaterea tornadelor locale, in principal in Câmpia Româna si Câmpia de Vest;
f) combaterea fulgerelor intense.

Art. 56
Activitatile experimentale de acest tip se prevad obligatoriu in program.

Art. 57
Activitatile experimentale ale autoritatii de coordonare a Activitatilor se desfasoara obligatoriu pe baza de programe de experimentare, in baza unor teme de cercetare stiintifica elaborate de autoritatea de coordonare a Activitatilor, in colaborare cu institutii române sau straine din domeniu, in scopul dezvoltarii tehnologiilor, perfectionarii metodologiilor de evaluare a efectelor si a riscurilor Activitatilor, precum si ca activitate preliminara de exploatare.

Art. 58
Introducerea in dotare a mijloacelor tehnice pentru interventii active, achizitionate din productia interna sau import, parcurge obligatoriu etapa de activitate experimentala pentru confirmarea calitatii acestora si evaluarea efectelor si a riscurilor generate de utilizarea lor.

Art. 59
(1) Utilizarea agentilor de tip nou in domeniu este permisa numai dupa prezentarea buletinelor de analize care sa confirme ecologitatea si compatibilitatea acestora, cu respectarea prevederilor legale in domeniu.
(2) Buletinele de analiza se emit de laboratoare autorizate international sau de laboratoare nationale acreditate metrologic pentru acest tip de agenti.

Art. 60
(1) Activitatile experimentale se desfasoara obligatoriu cu amploare graduala, in cadrul experimentelor stiintifice trebuind sa se parcurga etapele privind simularea in laborator, experiment local de mica amploare si experiment stiintific cu obiectiv functional.
(2) Omologarea tehnologiei rezultate se face dupa procedura utilizata la omologarea unitatilor din Sistem, cu concluzii privind evaluarea efectelor si a riscurilor acestor activitati.


Capitolul VIII - Sanctiuni. Dispozitii finale


Art. 61
Incalcarea prevederilor prezentului regulament atrage raspunderea disciplinara, contraventionala, civila sau penala, potrivit legii.

Art. 62
Anexa face parte integranta din prezentul regulament.


ANEXA la regulament - DEFINITII

1. Interventiile active in atmosfera sunt actiuni de modificare a starii microfizice si macrofizice a atmosferei pentru inlaturarea sau atenuarea efectelor distructive ori daunatoare ale fenomenelor meteorologice prognozate sau constatate cu mijloace tehnico-stiintifice ori pentru obtinerea de conditii meteorologice favorabile.
In sinteza, pot fi definite ca activitati de modificare artificiala a vremii.
2. Sistemul national antigrindina si de crestere a precipitatiilor (Sistemul) este un ansamblu coerent organizatoric si functional, continând mijloace tehnice si personal specializat in actiuni de interventii active in atmosfera.
3. SIMIN este Sistemul national meteorologic integrat, din structura Administratiei Nationale de Meteorologie.
4. Centrul zonal de coordonare este partea Sistemului care coordoneaza actiuni de interventie activa in atmosfera la care participa mai multe unitati de combatere a caderilor de grindina si/sau unitati de crestere a precipitatiilor si/sau in colaborare cu unitati similare din tarile vecine, intr-o zona geografica si fizica a României.
5. Unitatea de combatere a caderilor de grindina este partea operationala a Sistemului, autonoma operational, care inlatura sau atenueaza efectele distructive ale caderilor de grindina din zona sa de protectie.
6. Unitatea de crestere a precipitatiilor este partea operationala si/sau de cercetare a Sistemului destinata sa realizeze interventii active in atmosfera, singura sau impreuna cu unitati similare din tara ori tarile vecine, in scopul modificarii vremii in zona de interes, in cadrul unor programe experimentale sau operationale.
7. Mijloacele tehnice de combatere a grindinei sunt ansambluri complexe mecanice, pirotehnice, chimice, utilizate in unitatile de combatere a caderilor de grindina, conform tehnologiei aplicate.
8. Tehnologia de combatere a caderilor de grindina reprezinta totalitatea metodelor si activitatilor din Sistem destinate sa previna sau sa micsoreze pagubele produse de grindina, in zonele protejate.
9. Produsele meteorologice specializate sunt produsele meteorologice elaborate potrivit normelor stabilite de Administratia Nationala de Meteorologie si autoritatea de coordonare a Activitatilor, utilizate in domeniul Activitatii.
10. Racheta antigrindina este vectorul purtator al agentului activ utilizat in cadrul tehnologiei de combatere a caderilor de grindina.
11. Punctul de comanda este centrul decizional al unei unitati, din care se asigura conducerea intregii activitati in conformitate cu tehnologia de interventii active in atmosfera.
12. Punctul de lansare este componenta de executie a unitatii din care se asigura lansarile rachetelor antigrindina la timp si in conditii de siguranta.
13. Zona protejata (tinta) este o arie stabilita sa fie protejata la caderile de grindina.
14. Zona cu precipitatii crescute si/sau uniformizate este o arie geografica extinsa in care se executa actiuni de interventie activa in atmosfera pentru cresterea si/sau uniformizarea precipitatiilor, numita si zona de interes.
15. Zona de comparatie este suprafata adiacenta zonei protejate, stabilita conform criteriilor din domeniu, in care se executa activitatea de monitorizare a Activitatilor.
16. Eficienta fizica a interventiei active in atmosfera reprezinta eficienta acestei activitati, comensurata numai prin elementele definitorii pentru succesul acesteia si calculata ca atare.
17. Eficienta economica a interventiei active in atmosfera reprezinta protectia asigurata operatorilor economici si populatiei din zona protejata/zona de interventie, calculata ca atare.
18. Proiectantul general al Sistemului este persoana juridica româna care elaboreaza conceptia pentru Sistem si asigura avizele si activitatile conform prezentului regulament.
19. Organizatia neguvernamentala de monitorizare este institutia care se ocupa cu supravegherea si evaluarea calitatii interventiilor active in atmosfera.
20. Dezastre naturale meteorologice de proportii, in sensul prezentului regulament, reprezinta caderea de precipitatii in cantitate cel putin tripla fata de media multianuala considerata, pe bazin hidrografic, care s-a datorat Activitatilor si care a condus la inundatii de proportii in bazinul respectiv.
La combaterea grindinei se considera dezastru natural meteorologic de proportii atunci când, ca urmare a Activitatilor, se produce un strat de grindina de minimum 5 cm pe mai mult de 25% din suprafata zonei protejate.
21. Forta majora la siguranta spatiului aerian este situatia demonstrabila prin probe inregistrate in momentul producerii, in care din motive tehnice, accidentale, cursul unui zbor nu poate fi scos in afara zonelor in care se executa actiuni de combatere a grindinei.
22. Mijloacele tehnice de interventii active (altele decât cele de combatere a grindinei) sunt mijloacele tehnice si echipamentele folosite in interventii active in atmosfera.


Poate fi de interes si:
Legea 139/2000 privind activitatea de meteorologie republicata 2014


-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
52 useri online

Useri autentificati: