DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Regulament electoral al Colegiului Medicilor din Romania[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Aprobata prin Decizie nr. 20 din 31/08/2007, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I , M. Of. nr. 642 / 20 sep. 2007


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Membrii consiliului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, reprezentantii in Adunarea generala nationala a Colegiului Medicilor din Romania, precum si membrii comisiei de cenzori se aleg prin vot direct, secret si liber exprimat de catre membrii colegiului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti.
(2) Reprezentantii in Consiliul national al Colegiului Medicilor din Romania se aleg prin vot secret din randurile membrilor consiliului local si ale reprezentantilor locali in Adunarea generala nationala a Colegiului Medicilor din Romania de catre acestia, reuniti intr-o sedinta comuna de alegeri.

Art. 2
Dreptul de vot, precum si dreptul de a fi ales in organele de conducere le au numai medicii membri ai Colegiul Medicilor din Romania.

Art. 3
Dreptul de a alege si de a fi ales se poate exercita numai in cadrul colegiului al carui membru este medicul respectiv.

Art. 4
(1) O persoana poate candida atat pe lista membrilor consiliului local, cat si pe aceea a reprezentantilor in Adunarea generala nationala a Colegiului Medicilor din Romania.
(2) Nu se va putea candida concomitent pentru mandatele prevazute la alin. (1) si pentru mandatul de membru in comisia de cenzori.

Art. 5
In vederea organizarii si desfasurarii alegerilor, se vor organiza comisii electorale locale de consiliile judetene si de Consiliul Colegiului Medicilor al Municipiului Bucuresti, respectiv o Comisie electorala centrala organizata de Biroul executiv al Consiliului national al Colegiului Medicilor din Romania si aprobata de Consiliul national al Colegiului Medicilor din Romania.

Art. 6
(1) Membrii comisiilor electorale nu pot candida la posturile elective din cadrul Colegiului Medicilor din Romania in legislatura pentru care se organizeaza alegerile.
(2) Inaintea alegerii in aceasta functie ei se vor angaja in scris sa nu candideze la o functie electiva in legislatura pentru care se organizeaza respectivele alegeri.


Capitolul II - Comisiile electorale


Sectiunea 1 - Comisia electorala de la nivelul colegiului teritorial


Art. 7
(1) Comisia electorala de la nivelul colegiului teritorial este formata din 5-15 membri, in functie de numarul membrilor colegiului respectiv, aprobati in mod individual de consiliul local la propunerea biroului.
(2) In sedinta de numire a comisiei electorale se va fixa si data primei intruniri a comisiei, data care trebuie sa fie cu cel putin 20 de zile calendaristice inaintea datei alegerilor.

Art. 8
(1) Comisiile electorale nu sunt subordonate consiliilor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti sau birourilor acestor consilii.
(2) Ele isi vor desfasura activitatea sub supravegherea si controlul Comisiei electorale centrale, respectand Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, Statutul Colegiului Medicilor din Romania si prezentul regulament.

Art. 9
Comisia electorala va functiona la sediul consiliului local. Acesta va pune la dispozitie comisiei, pe toata durata functionarii sale, un spatiu corespunzator desfasurarii activitatilor, asigurand totodata conditiile materiale necesare functionarii comisiei si organizarii alegerilor.

Art. 10
(1) La prima intrunire comisia electorala isi va alege dintre membrii sai un presedinte si un secretar.
(2) Presedintele conduce sedintele si activitatea comisiei electorale si este singurul abilitat sa faca publice datele si informatiile ce decurg din activitatea comisiilor electorale.

Art. 11
In termen de 3 zile de la data constituirii sale, comisia electorala, prin presedinte, va comunica Comisiei electorale centrale componenta comisiei, functiile detinute in cadrul comisiei de fiecare membru, adresa sediului unde isi desfasoara activitatea, numerele de telefoane si de fax.

Art. 12
(1) Deciziile comisiei electorale se iau cu majoritate de voturi, in prezenta a minimum jumatate plus unu dintre membrii sai.
(2) In cazul egalitatii de voturi la luarea unei decizii, votul presedintelui este decisiv.
(3) Prezenta presedintelui sau a secretarului este obligatorie.

Art. 13
Sedintele comisiei electorale vor fi consemnate de catre secretarul comisiei in procese-verbale de sedinta, care vor fi semnate de catre presedinte, secretar si ceilalti membri prezenti ai comisiei electorale.

Art. 14
Deciziile emise de comisia electorala sau orice alt act emanand de la aceasta va fi semnat de catre presedinte si secretar.

Art. 15
Pe timpul functionarii sale comisia electorala va avea o stampila proprie, care va fi tinuta de catre presedintele comisiei sau, in lipsa acestuia, de catre secretar.

Art. 16
Comisia electorala va informa imediat Comisia electorala centrala despre problemele aparute in legatura cu interpretarea si aplicarea prezentului regulament electoral si se va conforma deciziilor de indrumare ale Comisiei electorale centrale.

Art. 17
Atributiile comisiei electorale locale sunt urmatoarele:
a) organizeaza desfasurarea alegerilor la nivel local;
b) preia listele cu membrii colegiului local;
c) aduce la zi listele cu alegatori, daca e cazul;
d) primeste candidaturile depuse;
e) face publice, prin afisare la sediul comisiei, candidaturile depuse;
f) comunica Comisiei electorale centrale numarul de alegatori si candidatii la functiile de conducere;
g) urmareste procesul de tiparire a buletinelor de vot, cu sprijinul tehnic si financiar al colegiului local;
h) pastreaza sub sigiliu buletinele de vot, comanda de tiparire a buletinelor de vot, copia de pe documentul de plata a tiparirii buletinelor de vot si procesul-verbal de primire a buletinelor de vot;
i) conduce operatiunile de votare, luand toate masurile de ordine in localul in care are loc votarea;
j) numara voturile, stabileste valabilitatea voturilor exprimate, totalizeaza voturile exprimate si stabileste rezultatele alegerilor;
k) redacteaza, in doua exemplare, procesele-verbale de desfasurare a alegerilor si procesul-verbal al rezultatelor finale;
l) inainteaza Comisiei electorale centrale un exemplar al procesului-verbal de desfasurare a alegerilor, al procesului-verbal al rezultatelor finale, insotit de listele cu candidati;
m) organizeaza, daca este cazul, noi alegeri;
n) acrediteaza, la cerere, observatori ai societatii civile, inclusiv din presa, care vor sa urmareasca desfasurarea alegerilor;
o) emite mandatele celor alesi;
p) orice alta activitate privind alegerile dispusa de Comisia electorala centrala sau stabilita prin prezentul regulament.

Art. 18
Dupa validarea alegerilor locale de Comisia electorala centrala, comisia electorala locala emite mandatele, convoaca in termen de maximum 10 zile consiliul judetean si inregistreaza candidaturile pentru biroul local.

Art. 19
(1) Prima sedinta a consiliului local, de alegere a biroului, este condusa de comisia electorala locala.
(2) Dupa alegerea biroului consiliului local comisia electorala locala isi inceteaza de drept activitatea, fiind considerata dizolvata.

Sectiunea 2 - Comisia electorala centrala


Art. 20
Comisia electorala centrala este formata din 7 membri propusi de Biroul executiv al Consiliului national al Colegiului Medicilor din Romania si aprobati in mod individual de Consiliul national al Colegiul Medicilor din Romania, care, in sedinta de aprobare a comisiei, va stabili si prima data de intrunire a acesteia.

Art. 21
(1) Comisia electorala centrala va functiona la sediul central al Colegiului Medicilor din Romania.
(2) Biroul executiv al Consiliului national al Colegiului Medicilor din Romania va pune la dispozitie comisiei, pe toata durata functionarii sale, un spatiu corespunzator desfasurarii activitatilor, asigurand totodata conditiile materiale necesare functionarii comisiei.

Art. 22
Prin grija Biroului executiv, Comisia electorala centrala va avea la dispozitia sa un secretariat tehnic condus de catre secretarul acesteia.

Art. 23
(1) La prima intrunire, Comisia electorala centrala isi va alege dintre membrii sai un presedinte si un secretar.
(2) Presedintele conduce sedintele comisiei electorale si este singurul abilitat sa faca publice datele si informatiile decurgand din activitatea comisiilor electorale.

Art. 24
(1) Deciziile Comisie centrale electorale se iau cu majoritate de voturi, in prezenta a minimum 5 dintre membrii sai; prezenta presedintelui sau/si a secretarului este obligatorie.
(2) In cazul egalitatii de voturi la luarea unei decizii votul presedintelui este decisiv.

Art. 25
Sedintele Comisie electorale centrale vor fi consemnate de catre secretarul comisiei in procesele-verbale de sedinta, care vor fi semnate de catre presedinte, secretar si ceilalti membri prezenti ai Comisiei electorale centrale.

Art. 26
Deciziile emise de Comisia electorala centrala sau orice alt act emanand de la aceasta vor fi semnate de catre presedinte si secretar.

Art. 27
Pe timpul functionarii sale, Comisia electorala centrala va avea o stampila proprie, care va fi tinuta de catre presedintele comisiei sau, in lipsa acestuia, de catre secretar.

Art. 28
Atributiile Comisie electorale centrale sunt urmatoarele:
a) urmareste si asigura respectarea si aplicarea corecta a dispozitiilor legale, statutare privitoare la alegeri si ale prezentului regulament electoral, pe intreg teritoriul tarii;
b) asigura si raspunde de interpretarea uniforma a acestor dispozitii;
c) emite decizii de indrumare cu privire la aplicarea regulamentului de organizare a alegerilor;
d) rezolva intampinarile referitoare la propria activitate si contestatiile cu privire la modul de constituire, componenta si activitatea comisiilor electorale locale;
e) primeste si solutioneaza contestatiile declarate impotriva deciziilor comisiilor electorale locale;
f) primeste listele cu candidati trimise de comisiile electorale locale;
g) primeste procesele-verbale de desfasurare a alegerilor intocmite de comisiile electorale locale, precum si procesele-verbale continand rezultatele alegerilor;
h) valideaza alegerile desfasurate la nivelul colegiilor teritoriale;
i) convoaca, in termen de maximum 10 zile de la validarea alegerilor, noul Consiliu national al Colegiului Medicilor din Romania si conduce prima sedinta a acestuia, in care se va alege Biroul executiv al Consiliului national al Colegiului Medicilor din Romania.

Art. 29
Dupa alegerea Biroului executiv al Consiliului national al Colegiului Medicilor din Romania, Comisia electorala centrala isi inceteaza activitatea, fiind considerata dizolvata.


Capitolul III - Candidaturile


Art. 30
Declaratiile de candidaturi se vor depune personal la secretariatul consiliului local conform calendarului electoral aprobat de consiliul local.

Art. 31
Declaratia de candidatura va fi dactilografiata si va cuprinde:
a) numele si prenumele, domiciliul, specialitatea, gradul profesional si, acolo unde este cazul, titlul stiintific;
b) mandatul sau mandatele pentru care inteleg sa candideze;
c) functiile pe care le detine in alte organisme statale, administrative, sindicale ori profesionale;
d) mentionarea obligatorie daca a avut sanctiuni din partea Colegiului Medicilor din Romania, sanctiuni care sa nu fie radiate la data depunerii candidaturii;
e) data si semnatura.

Art. 32
(1) Candidatii, in mod optional, pot depune odata cu candidatura si un program electoral.
(2) Daca programul electoral a fost depus si in format electronic, la cererea candidatului, colegiul unde acesta candideaza va publica pe site-ul colegiului programul electoral.

Art. 33
Dupa expirarea termenului de depunere a candidaturilor, comisiile electorale locale incheie un proces-verbal prin care constata ramanerea definitiva a candidaturilor.

Art. 34
(1) Comisia electorala locala va intocmi listele finale cu candidaturi si le va trimite impreuna cu o copie a procesului-verbal de constatare a ramanerii definitive a candidaturilor Comisiei electorale centrale cel mai tarziu cu 10 zile inaintea datei alegerilor.
(2) Listele finale cu candidaturi, in ordinea alfabetica, vor fi afisate, prin grija comisiei electorale locale, la sediul acesteia, in spitalele judetene, precum si in alte locuri stabilite de biroul executiv al colegiului teritorial.
(3) Listele finale cu candidaturi vor mentiona data, locul si programul de desfasurare a alegerilor.


Capitolul IV - Buletinele de vot


Art. 35
(1) Comisia electorala centrala aproba si comunica comisiilor electorale locale modelul buletinelor de vot.
(2) Numarul de foi al buletinelor de vot va fi stabilit de comisia electorala locala in functie de numarul candidatilor.
(3) Buletinele de vot se vor tipari de comisiile electorale locale cu sprijinul material si logistic al colegiilor locale.
(4) Un model al buletinelor de vot se va afisa la sediul comisiei electorale locale cu cel putin 3 zile inaintea datei votarii, dupa ce a fost vizat si anulat de catre presedintele comisiei electorale locale.

Art. 36
(1) Vor exista 3 modele de buletine de vot, in functie de mandatul pentru care se candideaza.
(2) In buletinul de vot candidatii vor fi trecuti in ordine alfabetica, mentionandu-se numele, prenumele, specialitatea si gradul.

Art. 37
Buletinele de vot vor fi tiparite cu cel putin 5 zile inaintea datei votarii si vor fi primite pe baza de proces-verbal de comisia electorala locala, care, dupa verificarea conformitatii si a exactitatii continutului, le va pastra sub sigiliu pana in ziua votarii.

Art. 38
(1) Pe buletinele de vot se va mentiona numarul maxim al mandatelor pentru care se candideaza, potrivit Legii nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Numarul membrilor supleanti va fi stabilit de comisia electorala locala, potrivit urmatoarelor proportii:
a) pana la 500 medici cu drept de vot ............................ 3;
b) intre 501 si 1.000 medici cu drept de vot .................. 6;
c) intre 1.001 si 2.000 medici cu drept de vot ................ 9;
d) peste 2.000 medici cu drept de vot .......................... 11.
(3) Potrivit acelorasi proportii se va stabili si numarul supleantilor pentru Adunarea generala nationala a Colegiului Medicilor din Romania.

Art. 39
(1) Buletinele de vot se vor asigura in numar suficient, conform listelor cu alegatori, cu un plus de 5% fata de numarul alegatorilor.
(2) Buletinele de vot vor fi autentificate de comisia electorala locala prin aplicarea stampilei proprii, pe fata buletinului de vot, in momentul inmanarii buletinului de vot catre alegator.

Art. 40
Buletinele neconforme, inexacte, deteriorate sau cele completate gresit de catre alegatori in timpul votarii vor fi anulate prin mentiunea si semnatura presedintelui, aplicandu-se totodata si stampila comisiei electorale locale.


Capitolul V - Desfasurarea votarii


Art. 41
(1) Votarea se va desfasura la sediul comisiei electorale si in cel mult alte doua sectii de votare aprobate in prealabil de consiliul colegiului teritorial si precizate in listele cu candidaturile ramase definitive.
(2) Daca s-au aprobat si alte locatii in care urmeaza sa aiba loc votarea este interzis ca in aceeasi zi sa functioneze mai multe sectii de votare.
(3) Data, locul si programul de desfasurare a votarii vor fi comunicate, cu cel putin 5 zile inaintea votarii, si intr-un ziar local.

Art. 42
Votarea, la nivelul oricarei sectii de votare, va avea loc numai in prezenta a minimum 1/2 din membri comisiei electorale locale si a presedintelui comisiei sau in lipsa temporara a acestuia, a secretarului comisiei electorale.

Art. 43
(1) Alegerile se vor desfasura pe o perioada de 2-4 zile consecutive, perioada stabilita de consiliul colegiului teritorial, intre orele 8,00 si 20,00.
(2) Cu o ora inaintea inceperii votarii, presedintele comisiei electorale locale, in prezenta celorlalti membri, verifica urnele si existenta listelor electorale si a buletinelor de vot, iar dupa inchiderea urnelor, le sigileaza aplicand stampila sectiei comisiei electorale locale peste semnatura sa, a secretarului si a inca unui membru al comisiei.
(3) Presedintele este obligat sa ia masurile necesare pentru exprimarea secreta a votului si pentru ca alegerile sa decurga in bune conditii, luand, cu consultarea comisiei electorale, toate masurile de natura a asigura desfasurarea votarii.

Art. 44
(1) Consiliul colegiului, atunci cand stabileste perioada in care urmeaza sa aiba loc votarea, aproba si unitatile sanitare in care urmeaza sa poata fi exprimat.
(2) Pentru fiecare unitate sanitara unde s-a aprobat organizarea votarii se va stabili si data in care urmeaza sa aiba loc votarea in acea unitate sanitara.
(3) Desemnarea unitatilor sanitare respective se va putea face numai daca in prealabil a fost obtinut acordul scris al conducerii unitatii sanitare respective.

Art. 45
(1) La sfarsitul orelor de votare presedintele comisiei impreuna cu secretarul si cu inca un alt membru al comisiei, in prezenta celorlalti membri ai comisiei, vor sigila urnele si vor intocmi un proces-verbal cu privire la desfasurarea votarii din ziua respectiva, aratand numarul persoanelor care au votat, numarul buletinelor de vot folosite si al celor anulate.
(2) Listele cu alegatori, buletinele de vot ramase si cele anulate, precum si stampila sectiei de votare vor fi depozitate in conditii de maxima securitate, de regula intr-un fiset metalic, care va fi inchis si sigilat in prezenta persoanelor mentionate la alin. (1). In aceleasi conditii se va inchide si incaperea in care se gaseste urna de votare.
(3) Despre toate aceste operatiuni se va face mentiune in procesul-verbal intocmit la sfarsitul zilei de votare.
(4) In limita posibilitatilor, se poate apela la paza militarizata a locurilor de votare.

Art. 46
La desfasurarea alegerilor pot participa observatori locali, nationali sau straini acreditati, cu cel putin 3 zile inaintea datei alegerilor, de comisia electorala locala sau centrala. Numarul maxim de observatori va fi stabilit de consiliul local astfel incat buna desfasurare a alegerilor sa nu fie perturbata.

Art. 47
(1) Comisia electorala centrala poate desemna un membru al sau sa controleze desfasurarea alegerilor.
(2) Acesta nu va avea competenta de a lua masuri cu privire la desfasurarea votarii, ci doar de a supraveghea si de a controla desfasurarea alegerilor si va intocmi la sfarsitul activitatii sale un proces-verbal in care va consemna cele constatate.

Art. 48
In afara membrilor comisiei electorale locale, a reprezentantului Comisiei electorale centrale si a observatorilor acreditati, nicio alta persoana nu poate stationa in incaperea in care are loc votarea mai mult decat timpul necesar votarii.

Art. 49
(1) Fiecare medic cu drept de vot, dupa ce se legitimeaza si semneaza in lista de votare, primeste de la membrii comisiei electorale locale un buletin de vot, pe care se va aplica stampila comisiei electorale de catre presedinte sau de catre secretar.
(2) Medicii membri ai colegiului respectiv care nu se regasesc pe listele de votare vor fi inscrisi de catre presedintele comisiei sau de catre secretarul acesteia in listele de votare, mentionandu-se toate datele de identificare din cartea de identitate/buletin sau din pasaport, precum si locul de munca rezultat din prezentarea legitimatiei de serviciu sau a oricarui alt act doveditor.

Art. 50
(1) Alegatorii vor vota separat astfel incat sa se asigure exprimarea secreta a votului.
(2) Votarea se va face prin aplicarea stampilei "Votat" in dreptul numelui candidatului pentru care se doreste exprimarea votului.


Capitolul VI - Stabilirea si constatarea rezultatelor alegerilor


Art. 51
(1) Dupa inchiderea votarii, in prezenta celorlalti membrii ai comisiei electorale si, dupa caz, a celorlalte persoane care au dreptul sa asiste la votare, presedintele comisiei procedeaza la anularea buletinelor de vot ramase neintrebuintate si numai dupa aceea la deschiderea urnelor.
(2) Presedintele sau secretarul comisiei va citi cu voce tare, la deschiderea fiecarui buletin de vot, numele si prenumele candidatului pentru care s-a exprimat votul, mandatul pentru care s-a candidat si va arata buletinul de vot celorlalti membri ai comisiei.

Art. 52
(1) Sunt nule buletinele de vot care:
a) nu poarta pe prima fata stampila comisiei electorale locale;
b) au alta forma sau alt model decat cele aprobate;
c) nu sunt complete;
d) sunt albe (pe care nu s-a exprimat votul);
e) daca s-a depasit numarul maxim al mandatelor pentru care se poate candida.
(2) Voturile care au una sau mai multe exprimari pozitive, dar pentru celelalte nume de candidati sau o parte din ele nu s-a mentionat nimic vor fi considerate valabile doar pentru candidatii pentru care s-a exprimat votul.

Art. 53
Rezultatul se va consemna in 3 tabele separate, pentru consiliul local, pentru Adunarea generala nationala a Colegiului Medicilor din Romania si pentru comisia de cenzori.

Art. 54
(1) Dupa deschiderea urnelor si numararea voturilor, presedintele comisiei electorale locale incheie cate un proces-verbal, in doua exemplare, pentru fiecare dintre cele 3 liste.
(2) Procesul-verbal va cuprinde:
a) numarul alegatorilor, potrivit listelor de alegatori;
b) numarul alegatorilor care s-au prezentat la votare;
c) numarul total al voturilor valabil exprimate;
d) numarul voturilor nule;
e) numarul voturilor valabil exprimate, obtinute de catre fiecare candidat;
f) expunerea pe scurt a intampinarilor, contestatiilor si a modului de solutionare a lor;
g) starea sigiliilor de pe urne la inchiderea votarii;
h) numarul buletinelor de vot primite;
i) numarul buletinelor de vot ramase neintrebuintate sau anulate.
(3) Procesele-verbale se vor semna de catre presedinte, de catre secretar si de catre ceilalti membri prezenti ai comisiei si vor purta stampila acesteia.

Art. 55
(1) Daca in urma numararii voturilor si a verificarii listelor de votare se constata ca alegerile nu sunt valabile datorita neintrunirii conditiei de participare a 2/3 din numarul membrilor cu drept de vot, se va face mentiune despre acest lucru in procesele-verbale.
(2) Noile alegeri se vor organiza la maximum doua saptamani, dar nu mai putin de o saptamana, de la data alegerilor precedente, in aceleasi conditii, folosindu-se aceleasi liste de candidati si alegatori.
(3) Aceste noi alegeri se considera valabile indiferent de numarul alegatorilor care au participat la vot.
(4) Decizia de organizare a unor noi alegeri va fi mentionata in procesul-verbal.
(5) Pentru al doilea tur, pe buletinele de vot, inclusiv pe cele nefolosite ramase de la turul I, se va inscrie, prin stampilare, mentiunea "turul II".

Art. 56
(1) Daca alegerile au fost valabil organizate prin intrunirea numarului de votanti, se vor stabili rezultatele in vederea atribuirii mandatelor.
(2) Atribuirea mandatelor se va face in ordinea descrescatoare a numarului de voturi si pana la ocuparea numarului legal de mandate.
(3) In caz de voturi egale departajarea se va face prin tragere la sorti, la care pot participa si cei in cauza.
(4) Ultimul candidat neales ca membru devine membru supleant. Ceilalti membrii supleanti vor fi stabiliti in ordinea descrescatoare numarului de voturi.

Art. 57
In cazul in care unul dintre mandatele titularilor devine vacant, supleantii vor lua locul titularilor, in ordinea numarului de voturi obtinute.

Art. 58
Comisia electorala locala va intocmi, in doua exemplare, cele 3 procese-verbale de stabilire a rezultatelor finale, din care cate un exemplar va fi inaintat in termen de maximum 3 zile Comisiei electorale centrale in vederea validarii alegerilor.

Art. 59
Atribuirea mandatelor se va face de comisia electorala locala dupa validarea alegerilor de Comisia electorala centrala.


Capitolul VII - Dispozitii finale


Art. 60
(1) Cheltuielile pentru organizarea si desfasurarea alegerilor se suporta de consiliile locale, iar cele pentru functionarea Comisiei centrale electorale din bugetul Consiliului national al Colegiului Medicilor din Romania.
(2) Membrilor comisiilor electorale locale si ai Comisiei centrale electorale li se acorda o indemnizatie stabilita de consiliile locale, respectiv Consiliul national al Colegiului Medicilor din Romania, la propunerea birourilor.
(3) Birourile locale, respectiv central, vor asigura comisiilor electorale locale si centrale personalul tehnic auxiliar necesar pe perioada cat acestea functioneaza, stabilind si suportand indemnizatia acestora.

Art. 61
Termenele pe zile prevazute in prezentul regulament electoral se calculeaza din ziua urmatoare celei in care incep sa curga si se implinesc la sfarsitul zilei limita. Zilele nelucratoare nu se iau in calcul.

Art. 62
Prin sintagma consiliul local, folosita in prezentul regulament electoral, se intelege consiliul colegiului judetean, respectiv Colegiul Medicilor din Bucuresti.

Art. 63
Prevederile prezentului regulament electoral se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Statutului Colegiului Medicilor din Romania.

Art. 64
Contestatiile impotriva rezultatului alegerilor se fac si se depun la comisiile electorale locale in termen de 48 de ore de la afisarea rezultatelor votarii.


Poate fi de interes si:
Lege privind organizarea si functionarea activitatilor si practicilor de medicina complementara/alternativa, lege nr. 118/2007
Lege privind organizarea si functionarea cabinetelor de medicina sportiva, legea nr. 321/2007
Ordonanta privind organizarea si finantarea rezidentiatului, ordonanta nr. 12/2008
Ordin privind aprobarea Procedurii de autorizare simplificata pentru medicamentele din plante medicinale cu utilizare traditionala, ordin nr. 297/2008
Lege privind asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta, legea nr. 263/2004
Decizie privind continuarea activitatii medicale peste varsta legala de pensionare, decizie nr. 4/2008
Legea privind exercitarea profesiei de asistent medical si a profesiei de moasa, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania, legea nr. 307/2004
Ordin nr. 607/2008 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare cu titlu gratuit a echipamentelor de calcul necesare functionarii cabinetelor medicilor de familie
HG nr. 637/2008 hotarare privind reorganizarea Institutului de Medicina Comparata - I.M.C.
Legea nr. 491/2003, legea plantelor medicinale si aromatice
Legea nr. 584/2002 privind masurile de prevenire a raspandirii maladiei SIDA in Romania si de protectie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA
Ordin nr. 1574/2008 privind aprobarea Metodologiei pentru desfasurarea concursului de rezidentiat pe post si pe loc in medicina, medicina dentara si farmacie - sesiunea 9 noiembrie 2008
Legea nr. 157/2008 pentru completarea alin. (2) al art. 218 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
Lege nr. 179/2008 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 12/2008 privind organizarea si finantarea rezidentiatului
Ordin nr. 1758/2008 pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii publice nr. 1.574/2008 privind aprobarea Metodologiei pentru desfasurarea concursului de rezidentiat pe post si pe loc in medicina, medicina dentara si farmacie - sesiunea 9 noiem
Ordin nr. 299/2009 pentru modificarea si completarea Metodologiei privind selectia si pregatirea prin rezidentiat cu timp partial in specialitatea medicina de familie sesiunea 22 martie 2009, aprobata prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 171/2009
HG nr. 760/2009 privind infiintarea Registrului National al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice
Ordin nr. 57/2009 privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 187/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind Codul produselor medicinale veterinare
Decizie nr. 11/2009 privind emiterea avizelor pentru infiintarea punctelor secundare de lucru ale cabinetelor medicale individuale, asociate, grupate si ale societatilor civile medicale
Ordin nr. 344/2010 pentru modificarea Normelor privind infiintarea, organizarea si functionarea farmaciilor si drogheriilor, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 962/2009


-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
81 useri online

Useri autentificati: