DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Regulament pentru autorizarea consultantilor fiscali persoane straine, 2008 si hotarare de aprobare nr. 9/2008[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 87 din 04/02/2008

Camera Consultantilor Fiscali


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Dispozitiile prezentului regulament se aplica consultantilor fiscali care au obtinut calificarea profesionala in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, care doresc sa exercite activitatea de consultant fiscal pe teritoriul Romaniei, in una dintre urmatoarele forme:
 • in mod independent;
 • consultanti fiscali salariati in Romania;
 • prin prestarea de servicii in conditiile art 219 din Ordonanta Guvernului nr. 71/2001 privind activitatea de consultanta fiscala, aprobata cu modificari prin Legea nr. 198/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

  Art. 2
  Evaluarea candidatilor pentru autorizare se face de catre Camera Consultantilor Fiscali din Romania.

  Art. 3
  Prin ordin al Presedintelui Camerei Consultantilor Fiscali se constituie Colectivul de autorizare.

  Art. 4
  Consiliul Superior al Camerei Consultantilor Fiscali stabileste componenta Comisiei de evaluare.

  Art. 5
  Componenta Comisiei de evaluare se va stabili pentru fiecare sesiune de evaluare si va fi constituita atat din consultanti fiscali, membri ai Camerei Consultantilor Fiscali din Romania, cat si din specialisti si cadre universitare din domeniul disciplinelor de interes.

  Art. 6
  Consiliul Superior al Camerei Consultantilor Fiscali stabileste prin hotarare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, data si locul de desfasurare a evaluarii candidatilor, lista de discipline teoretice si practice avute in vedere la evaluarea candidatilor, precum si locul si termenele de depunere a cererilor insotite de dosarele complete.


  Capitolul II - Reguli de autorizare a consultantilor fiscali care au dobandit aceasta calitate in statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European


  Art. 7
  Pentru autorizarea consultantilor fiscali care au obtinut aceasta calitate intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, candidatii trebuie sa depuna la Camera Consultantilor Fiscali din Romania o cerere de inscriere, insotita de urmatoarele documente traduse in limba romana si legalizate:
 • dovada nationalitatii solicitantului;
 • copie de pe atestatul sau certificatul de calificare, obtinut intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, care da dreptul persoanei de a practica activitatea de consultant fiscal in statul membru care l-a eliberat;
 • documentul legal, eliberat in statul membru de origine sau de provenienta, prin care se atesta ca solicitantului nu i-a fost interzis dreptul de a practica profesia de consultant fiscal din cauza unei abateri profesionale grave sau infractiuni;
 • documentul legal, eliberat in statul membru de origine sau de provenienta, care sa ateste capacitatea deplina de exercitiu a solicitantului;
 • dovada platii taxei de evaluare, stabilita prin hotarare a Consiliului Superior al Camerei Consultantilor Fiscali din Romania.

  Art. 8
  Sunt acceptate documentele care insotesc cererea de inscriere, daca acestea au fost eliberate cu cel mult 3 luni inainte de depunerea lor.

  Art. 9
  Colectivul de autorizare verifica documentele care insotesc cererea din punctul de vedere al formei si continutului acestora. In cazul in care exista dubii asupra documentelor depuse odata cu cererea de inscriere, Colectivul de autorizare se adreseaza autoritatii competente din statul membru respectiv pentru a confirma autenticitatea acestora.

  Art. 10
  Colectivul de autorizare confirma primirea dosarului, in termen de maximum o luna de la depunerea lui, si il informeaza pe candidat cu privire la lipsa oricarui document care necesita a fi depus.

  Art. 11
  Sustinerea probei-interviu in fata Comisiei de evaluare va avea loc in termen de maximum 3 luni de la data prezentarii si confirmarii dosarului complet de catre persoana interesata.

  Art. 12
  Sustinerea interviului in fata Comisiei de evaluare se face in limba romana sau in limba engleza.

  Art. 13
  Comisia de evaluare va verifica in prealabil daca experienta dobandita in calitate de consultant fiscal este de natura sa acopere in tot sau in parte diferentele existente intre legislatia fiscala romaneasca si cea a statului membru de origine in care a fost obtinuta calitatea de consultant fiscal.

  Art. 14
  (1) In situatia in care in urma evaluarii candidatului Comisia de evaluare constata diferente teoretice si practice substantiale intre nivelul de formare profesionala a candidatului si cerintele de competenta profesionala stabilite prin actele normative romanesti, aceasta va decide:
 • solicitantul va trece o proba de aptitudini; sau
 • solicitantul va urma un stagiu de adaptare.
  (2) Proba de aptitudini consta intr-o examinare a cunostintelor profesionale ale solicitantului, organizata de Camera Consultantilor Fiscali in scopul aprecierii aptitudinilor solicitantului de a exercita profesia de consultant fiscal in Romania. In acest sens, Camera Consultantilor Fiscali va intocmi o lista de discipline teoretice si practice a caror cunoastere este esentiala pentru exercitarea profesiei de consultant fiscal pe teritoriul Romaniei. Disciplinele de examen vor fi stabilite in fiecare caz, prin alegerea din lista a domeniilor pentru care candidatul nu are aptitudini, asa cum se constata in urma interviului initial.
  (3) In vederea sustinerii probei de aptitudini, Comisia de evaluare va comunica candidatului data, ora si locul de desfasurare a acesteia, in termen de 15 zile de la data deciziei privind sustinerea probei.
  (4) Stagiul de adaptare consta in exercitarea profesiei de consultant fiscal sub supravegherea unui consultant fiscal din Romania, membru al Camerei Consultantilor Fiscali. Perioada de desfasurare a stagiului de adaptare este stabilita prin decizie a Comisiei de evaluare, in functie de rezultatul evaluarii initiale.
  (5) In vederea organizarii stagiului de adaptare, Comisia de evaluare va comunica decizia sa motivata Directiei de monitorizare si competenta profesionala a Camerei Consultantilor Fiscali, care va lua masurile care se impun in termen de 15 zile de la data primirii deciziei.

  Art. 15
  Decizia Comisiei de evaluare va fi comunicata solicitantului la finalizarea interviului.

  Art. 16
  Persoanele care beneficiaza de recunoasterea calitatii de consultant fiscal in Romania si devin membri ai Camerei Consultantilor Fiscali din Romania trebuie sa aiba cunostinte minime de limba romana, potrivit art. 301 din Legea nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, cu completarile si modificarile ulterioare.

  Art. 17
  Persoanele care beneficiaza de recunoasterea calitatii de consultant fiscal in Romania si devin membri ai Camerei Consultantilor Fiscali din Romania trebuie sa faca dovada ca sunt acoperiti de o asigurare impotriva consecintelor financiare ale responsabilitatii lor profesionale.


  Capitolul III - Reguli speciale aplicabile consultantilor fiscali din statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, in cazul prestarii de servicii pe teritoriul Romaniei


  Art. 18
  Activitatea de prestare de servicii prevazuta la art. 211 lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 71/2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 198/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se exercita in Romania prin asigurarea serviciilor de asistenta fiscala pentru persoanele fizice si juridice in fata organelor fiscale sau in fata autoritatilor jurisdictionale, in conditiile stabilite in statul membru de origine pentru consultantii fiscali, fara a fi necesara inscrierea in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor comerciale de consultanta fiscala.

  Art. 19
  Consultantul fiscal care presteaza servicii in Romania este obligat sa dovedeasca autoritatilor romane calitatea de consultant fiscal, dobandita intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European.

  Art. 20
  Se considera activitate de consultanta fiscala desfasurata sub forma prestarii de servicii, in cazul in care prestatorul se deplaseaza in Romania in scopul exercitarii profesiei temporar si ocazional.

  Art. 21
  Pentru exercitarea activitatii de consultant fiscal sub forma de prestari de servicii, consultantul fiscal trebuie sa respecte conditiile si regulile de conduita profesionala ale statului membru de origine, legislatia romaneasca privind exercitarea profesiei de consultant fiscal, precum si deontologia profesionala aplicabila in domeniu.

  Art. 22
  (1) Prestatorul de servicii in domeniul consultantei fiscale, care se deplaseaza pentru prima data in Romania pentru a furniza serviciile descrise la art. 3 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 71/2001, aprobata prin Legea nr. 198/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, are obligatia, in prealabil, de a informa in acest sens Camera Consultantilor Fiscali din Romania printr-o declaratie scrisa care sa cuprinda:
 • in cazul in care este inregistrat intr-un registru comercial sau un alt registru public, denumirea registrului, numarul de inregistrare ori alte mijloace echivalente de identificare prevazute de registrul respectiv;
 • in cazul in care este membru al unei organizatii profesionale similare in statul membru de stabilire, informatii asupra organizatiei profesionale al carei membru este;
 • informatii asupra oricarei alte organizatii profesionale la care este inregistrat prestatorul;
 • titlul profesional sau, atunci cand acesta nu exista, titlul de calificare al prestatorului si statul membru in care a fost obtinut;
 • in cazul in care prestatorul este platitor de TVA, codul de inregistrare atribuit in conditiile art. 153 sau, dupa caz, art. 1531 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, ori codul de inregistrare similar atribuit de autoritatile competente dintr-un alt stat membru;
 • informatii privind acoperirea asigurarilor sau alte mijloace de protectie personala ori colectiva privind responsabilitatea profesionala.
  (2) Declaratia scrisa va fi insotita de copia documentului care atesta calitatea de consultant fiscal.
  (3) Prestatorul poate desfasura activitatea de consultanta fiscala pe teritoriul Romaniei, sub forma prestarii de servicii, numai dupa confirmarea primirii declaratiei scrise prevazute la alin. (1).
  (4) Camera Consultantilor Fiscali din Romania are obligatia confirmarii primirii declaratiei intr-un termen de maximum 15 zile de la depunerea ei.
  (5) Camera Consultantilor Fiscali din Romania va tine evidenta declaratiilor primite si confirmate intr-un registru special infiintat in acest scop.

  Art. 23
  Camera Consultantilor Fiscali din Romania poate solicita autoritatilor competente din statul membru de stabilire al prestatorului orice informatii relevante cu privire la legalitatea stabilirii, buna conduita a prestatorului, precum si informatii cu privire la sanctiuni disciplinare sau penale cu caracter profesional.


  Capitolul IV - Dispozitii finale


  Art. 24
  Remunerarea membrilor Comisiei de evaluare si a Colectivului de autorizare, precum si cheltuielile de diurna, transport si cazare ale acestora se stabilesc si se suporta de catre Camera Consultantilor Fiscali, potrivit competentelor.

  Art. 25
  Prevederile prezentului regulament nu se aplica in situatia in care solicitantii sunt membri ai unei organizatii profesionale similare din statul de resedinta, cu care s-a incheiat o platforma comuna, situatie in care se vor aplica regulile stabilite prin platforma comuna incheiata.

  Art. 26
  Camera Consultantilor Fiscali din Romania, parte in Sistemul informatic pentru piata interna (IMI), va asigura schimbul de informatii privind sanctiunile disciplinare sau penale care au fost aplicate membrilor acesteia, persoane romane sau straine, in exercitarea activitatii de consultant fiscal, precum si a celor care au desfasurat aceasta activitate sub forma prestarii de servicii.

  Art. 27
  Centrul National de Recunoastere a Diplomelor si Calificarilor este punct de contact pentru furnizarea de informatii in domeniul recunoasterii calificarilor profesionale si pentru sprijinirea cetatenilor in realizarea drepturilor conferite de legislatia romaneasca.

  Art. 28
  Prevederile prezentului regulament se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 200/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

  Hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea consultantilor fiscali persoane straine, hotarare nr. 9/2008
  Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 87 din 04/02/2008

  In baza prevederilor cap. 51 din Ordonanta Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala, aprobata cu modificari prin Legea nr. 198/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul Superior al Camerei Consultantilor Fiscali, intrunit in sedinta din 24 ianuarie 2008, hotaraste:

  Art. 1
  Se aproba Regulamentul pentru autorizarea consultantilor fiscali persoane straine, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

  Art. 2
  Directia de invatamant, Directia de relatii nationale si internationale, Directia de servicii pentru membri si Secretariatul general vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

  Art. 3
  Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


  Poate fi de interes si:
  Regulament de organizare si functionare al Camerei Consultantilor Fiscali, 2006
  Ordonanta de urgenta nr. 106/2007, pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
  Hotarare privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Hotarare nr. 495/2007
  Examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal sesiunea decembrie 2007
  Ordin nr. 1995/2007 privind constituirea Comisiei de proceduri fiscale
  Hotarare privind sustinerea examenului pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal - sesiunea decembrie 2007, hotarare nr. 6/2007
  Ordonanta de urgenta privind procedura speciala de inregistrare fiscala si de plata a contributiilor sociale, oug nr. 76/2007
  Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, legea nr. 91/2007
  Procedura de emitere a solutiei fiscale individuale anticipate si a acordului de pret in avans, 2007
  Ordin privind legitimatiile de inspectie fiscala, ordin nr. 709/2007
  Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 53/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala, legea nr. 352/2007
  Ordonanta de urgenta pentru modificarea alin. (4) si (5) ale art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, oug nr. 155/2007
  Regulament de organizare si functionare al Camerei Consultantilor Fiscali, 2006
  Hotarare pentru aprobarea Normelor privind pregatirea profesionala continua a consultantilor fiscali, hotarare nr. 7/2007
  Ordin privind organizarea si functionarea Comisiei de disciplina din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, ordin nr. 71/2008
  Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Garzii Financiare, ordin nr. 152/2008
  Hotarare privind sustinerea examenului pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal sesiunea martie 2008, hotarare nr. 11/2008
  Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, oug nr. 19/2008
  Codul de Procedura Fiscala, republicat 2007
  Ordin privind depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta, ordin nr. 858/2008


  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  69 useri online

  Useri autentificati: