DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Resursa ta de Drept: Regulament privind desfasurarea activitatii comisiei de disciplina pentru cercetarea abaterilor disciplinare ale personalului de probatiune, 2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]
Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Personalul din serviciile de probatiune raspunde disciplinar in cazul savarsirii unor abateri de la indatoririle de serviciu, precum si in cazul manifestarii unui comportament care dauneaza interesului serviciului si prestigiului justitiei.
(2) Abaterea disciplinara consta intr-o actiune sau inactiune in legatura cu munca, savarsita cu vinovatie, prin care normele legale, regulamentul intern, codul deontologic sau dispozitiile legale date de conducatorii ierarhici sunt incalcate de consilierul de probatiune, seful serviciului sau de inspectorul de probatiune.

Art. 2
Sunt abateri disciplinare faptele prevazute la art. 73 din Legea nr. 123/2006 privind statutul personalului din serviciile de probatiune, denumita in continuare Lege.

Art. 3
Sanctiunile disciplinare aplicabile personalului din serviciile de probatiune sunt prevazute la art. 74 alin. (1) din Lege.

Art. 4
(1) Sanctiunea disciplinara prevazuta la art. 74 alin. (1) lit. a) din Lege se poate aplica direct, prin decizie, de catre seful serviciului, pentru consilierii de probatiune, sau de catre directorul directiei de specialitate, pentru sefii de servicii si inspectorii de probatiune.
(2) Sanctiunile disciplinare prevazute la art. 74 alin. (1) lit. b)-e) din Lege se aplica de ministrul justitiei, la propunerea comisiei de disciplina.
(3) Pentru aceeasi abatere disciplinara se poate aplica o singura sanctiune.


Capitolul II - Constituirea si atributiile comisiei de disciplina


Art. 5
(1) Comisia de disciplina se constituie, prin ordin al ministrului justitiei, din reprezentanti ai Directiei de probatiune din cadrul Ministerului Justitiei, in termen de cel mult 14 zile de la data inregistrarii sesizarii la aceasta directie.
(2) Daca procedura cercetarii disciplinare se desfasoara fata de un inspector de probatiune, din comisia de disciplina va face parte si un reprezentant al Directiei resurse umane si relatia cu Consiliul Superior al Magistraturii din cadrul Ministerului Justitiei.
(3) Comisia de disciplina se dizolva la data clasarii cauzei sau la data comunicarii deciziei sefului serviciului de probatiune, directorului Directiei de probatiune sau, dupa caz, a ordinului ministrului justitiei cu privire la solutionarea cauzei.

Art. 6
(1) Comisia de disciplina va fi alcatuita din 3 membri numiti de ministrul justitiei, la propunerea directorului Directiei de probatiune, dupa cum urmeaza:
a) 2 membri - inspectori de probatiune;
b) un membru - personal de specialitate juridica asimilat, potrivit legii, judecatorilor si procurorilor.
(2) Din comisia de disciplina mai face parte un numar egal de membri supleanti, numiti dupa aceleasi reguli ca si membrii comisiei de disciplina.
(3) Presedintele comisiei de disciplina este ales prin vot secret, cu majoritate simpla, din randul membrilor comisiei.

Art. 7
(1) Comisia de disciplina are un secretar titular si un secretar supleant, numiti din randul personalului Directiei de probatiune, prin ordinul de constituire a comisiei de disciplina.
(2) Secretarul titular si supleantul acestuia nu sunt membri ai comisiei de disciplina.

Art. 8
Nu poate fi membra in comisia de disciplina persoana care se afla in una dintre urmatoarele situatii de incompatibilitate:
a) este sot, ruda sau afin pana la gradul al IV-lea inclusiv cu persoana cercetata disciplinar;
b) a fost sanctionata disciplinar in ultimii 3 ani.

Art. 9
Comisia de disciplina are urmatoarele atributii principale:
a) cerceteaza abaterile disciplinare pentru care a fost sesizata;
b) intocmeste rapoarte cu privire la fiecare cauza pentru care a fost sesizata, pe care le inainteaza ministrului justitiei;
c) propune aplicarea uneia dintre sanctiunile disciplinare.

Art. 10
Presedintele comisiei de disciplina constituite pentru pesonalul din serviciile de probatiune are ca atributii principale:
a) stabileste locul, data si ora cand au loc sedintele comisiei de disciplina;
b) conduce sedintele comisiei de disciplina;
c) coordoneaza activitatea comisiei de disciplina si a secretarului acesteia.

Art. 11
Atributiile principale ale secretarului comisiei de disciplina sunt urmatoarele:
a) inregistreaza si tine evidenta tuturor sesizarilor inaintate comisiei de disciplina;
b) efectueaza lucrarile necesare desfasurarii cercetarii disciplinare si a actiunii in fata comisiei de disciplina;
c) convoaca membrii comisiei de disciplina, persoana cu a carei fapta a fost sesizata comisia, persoana care a formulat sesizarea si persoanele a caror audiere este necesara in solutionarea cauzei;
d) redacteaza si semneaza alaturi de membrii comisiei de disciplina si de presedintele acesteia procesul-verbal al sedintelor comisiei de disciplina si decizia motivata si le inainteaza sefului serviciului, directorului Directiei de probatiune sau ministrului justitiei, dupa caz.

Art. 12
Activitatea comisiei de disciplina are la baza urmatoarele principii:
a) prezumtia de nevinovatie, conform caruia se prezuma ca persoana supusa cercetarii este nevinovata atat timp cat vinovatia sa nu a fost dovedita;
b) garantarea dreptului la aparare, conform caruia se recunoaste dreptul persoanei impotriva careia a fost indreptata sesizarea de a fi audiata, de a prezenta dovezi in apararea sa si de a fi asistata de un aparator ori de a fi reprezentata;
c) celeritatea procedurii, care presupune obligatia comisiei de disciplina de a proceda fara intarziere la solutionarea cauzei, cu respectarea drepturilor persoanelor implicate si a regulilor prevazute de prezentul regulament;
d) contradictorialitatea, care presupune asigurarea posibilitatii persoanelor aflate pe pozitii divergente de a se exprima cu privire la orice act sau fapt care are legatura cu abaterea disciplinara pentru care a fost sesizata comisia de disciplina;
e) proportionalitatea, conform caruia trebuie respectat un raport corect intre gravitatea abaterii disciplinare, circumstantele savarsirii acesteia si sanctiunea disciplinara propusa a fi aplicata;
f) legalitatea sanctiunii, conform caruia comisia de disciplina nu poate propune decat sanctiunile disciplinare prevazute de lege;
g) unicitatea sanctiunii, conform caruia pentru o abatere disciplinara nu se poate aplica decat o singura sanctiune disciplinara.

Art. 13
(1) Comisia de disciplina se constituie la sesizarea:
a) ministrului justitiei;
b) secretarului de stat coordonator, secretarului general sau secretarului general adjunct;
c) directorului Directiei de probatiune;
d) sefului serviciului de probatiune in care isi desfasoara activitatea persoana a carei fapta este sesizata;
e) oricarei persoane care se considera vatamata prin fapta personalului de probatiune.
(2) Sesizarea trebuie sa cuprinda:
a) numele, prenumele, domiciliul si, dupa caz, locul de munca si functia detinuta de persoana care a formulat sesizarea;
b) numele, prenumele si, daca este posibil, serviciul in care isi desfasoara activitatea persoana a carei fapta este sesizata;
c) descrierea faptei care constituie obiectul sesizarii;
d) aratarea dovezilor pe care se sprijina sesizarea;
e) data si semnatura celui ce formuleaza sesizarea.
(3) Sesizarea se formuleaza in scris si este insotita, atunci cand este posibil, de inscrisurile care o sustin.
(4) In situatia cand sesizarea nu este insotita de elementele prevazute la alin. (2) lit. a), c) si e), presedintele comisiei de disciplina sau unul dintre membrii acesteia, delegati de acesta, va pune in vedere persoanei care a formulat sesizarea sa realizeze completarile necesare.
(5) Daca persoana care a formulat sesizarea nu realizeaza completarile solicitate de comisia de disciplina potrivit alin. (4), sesizarea va fi clasata.


Capitolul III - Cercetarea prealabila


Art. 14
(1) Sedintele comisiei de disciplina sunt publice, cu exceptia cazurilor in care:
a) persoana cercetata solicita motivat ca acestea sa nu fie publice;
b) presedintele comisiei de disciplina hotaraste, pentru motive intemeiate, ca acestea sa nu fie publice.

Art. 15
(1) Pentru aplicarea unei sanctiuni disciplinare sunt obligatorii efectuarea cercetarii prealabile si audierea persoanei.
(2) Cercetarea prealabila va fi efectuata de catre comisia de disciplina in termen de cel mult 30 de zile de la data constituirii comisiei de disciplina.

Art. 16
(1) Persoana supusa cercetarii disciplinare prealabile va fi convocata in scris in vederea audierii, precizandu-se obiectul, data, ora si locul intrevederii.
(2) Citarea se face prin scrisoare recomandata, prin instiintare scrisa de luare la cunostinta prin semnatura, prin fax sau prin orice mijloc de comunicare ce permite confirmarea primirii citatiei.
(3) Citarea si audierea persoanei cercetate si verificarea apararilor acesteia sunt obligatorii. Persoanei a carei fapta constituie obiectul sesizarii i se comunica o copie de pe sesizarea indreptata impotriva sa, sub sanctiunea nulitatii raportului intocmit de comisia de disciplina la terminarea cercetarii prealabile.
(4) Poate fi citata si persoana care a inaintat sesizarea comisiei de disciplina sau orice alta persoana ale carei declaratii pot ajuta la solutionarea cauzei. Decizia citarii acestor persoane apartine comisiei de disciplina.
(5) Persoana cercetata are dreptul sa ia cunostinta de toate actele dosarului si poate solicita administrarea de probe in aparare. Se pot administra probe si dupa faza cercetarii prealabile.
(6) Refuzul persoanei cercetate de a se prezenta la cercetari sau de a face declaratii se consemneaza intr-un proces-verbal si nu impiedica finalizarea cercetarii prealabile.

Art. 17
(1) Lucrarile comisiei de disciplina se consemneaza intr-un proces-verbal ce va fi semnat de toti membrii acesteia, in care se consemneaza daca persoana cercetata a fost prezenta.
(2) In cadrul cercetarii prealabile se vor stabili faptele si urmarile acestora, imprejurarile in care au fost savarsite, precum si orice date concludente ce pot fi avute in vedere pentru incadrarea faptei ca abatere disciplinara si pentru aprecierea vinovatiei sau nevinovatiei persoanei cercetate.
(3) Audierea acesteia se consemneaza in scris sau se inregistreaza audio de catre secretarul comisiei de disciplina, sub sanctiunea nulitatii.
(4) In cursul cercetarii disciplinare prealabile, persoana cercetata are dreptul sa formuleze si sa sustina toate apararile in favoarea sa, aducand toate probele pe care le considera necesare. Persoana cercetata are dreptul sa cunoasca toate actele cercetarii.
(5) Rezultatul cercetarii prealabile este consemnat intr-un raport.

Art. 18
(1) Dupa intocmirea raportului, comisia de disciplina poate:
a) sa propuna clasarea, in cazul in care se concluzioneaza ca exercitarea actiunii disciplinare nu se justifica;
b) sa treaca la judecarea actiunii disciplinare.
(2) Daca se constata de catre comisia de disciplina ca fapta cercetata nu constituie abatere disciplinara sau ca persoana cercetata este nevinovata, se propune respingerea actiunii disciplinare.
(3) Cercetarea disciplinara prealabila se finalizeaza prin propunerea de aplicare sau neaplicare a unei sanctiuni disciplinare, avandu-se in vedere criteriile prevazute la art. 74 din Lege.
(4) Daca se constata ca actiunea disciplinara este intemeiata, comisia de disciplina va propune sefului serviciului, directorului Directiei de probatiune sau ministrului justitiei, dupa caz, printr-o decizie motivata, redactata in termen de 10 zile de la intocmirea raportului, aplicarea unei sanctiuni disciplinare in raport cu gravitatea abaterii disciplinare savarsite si a urmarilor acesteia, cu cauzele care au determinat savarsirea acesteia, cu imprejurarile in care abaterea a fost savarsita, cu gradul de vinovatie, cu circumstantele personale ale celui ce a savarsit-o, cu comportamentul sau general in timpul serviciului si cu existenta unor antecedente disciplinare.
(5) In cazul in care comisia de disciplina are indicii ca fapta savarsita de persoana cercetata poate fi considerata infractiune, aceasta propune ministrului justitiei sesizarea organelor de urmarire penala.
(6) Deciziile comisiei de disciplina se adopta cu votul majoritatii simple.

Art. 19
(1) La propunerea comisiei de disciplina, ministrul justitiei, prin ordin, da o sanctiune disciplinara.
(2) Ministrul justitiei nu poate aplica o sanctiune disciplinara mai grava decat cea propusa de comisia de disciplina, dar poate sa aplice, motivat, o sanctiune mai usoara.
(3) Sub sanctiunea nulitatii absolute, ordinul prevazut la alin. (1) cuprinde in mod obligatoriu:
a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara;
b) precizarea prevederilor din actele normative in vigoare, care au fost incalcate de persoana sanctionata;
c) temeiul legal in baza caruia se aplica sanctiunea disciplinara;
d) sanctiunea ce se va aplica;
e) termenul in care ordinul poate fi contestat;
f) instanta competenta la care ordinul prin care s-a dispus sanctiunea disciplinara poate fi contestat.
(4) Sanctiunea disciplinara se aplica in termen de 90 de zile de la data inregistrarii actului de constatare a abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii abaterilor disciplinare.
(5) Impotriva sanctiunii disciplinare aplicate potrivit prevederilor art. 74 alin. (1) lit. a) din Lege persoana in cauza poate face contestatie la directorul Directiei de probatiune sau, dupa caz, la ministrul justitiei, in termen de 15 zile de la comunicarea sanctiunii disciplinare aplicate.
(6) Pe baza propunerii comisiei de disciplina, directorul Directiei de probatiune sau ministrul justitiei adopta o decizie definitiva.
(7) Raspunderea disciplinara nu exclude raspunderea civila, penala sau administrativa a persoanei pentru fapta savarsita.

Art. 20
(1) Decizia sau ordinul de sanctionare, dupa caz, se comunica prin scrisoare recomandata, prin instiintare scrisa de luare la cunostinta prin semnatura, prin fax sau prin orice mijloc de comunicare ce permite confirmarea primirii, persoanei cercetate, in termen de 5 zile de la data emiterii.
(2) Decizia sau ordinul de aplicare a sanctiunii disciplinare poate fi atacat, in termen de 30 de zile de la comunicare, la instanta de contencios administrativ competenta.

Art. 21
(1) Ordinul sau decizia de sanctionare se ataseaza la dosarul profesional al angajatului.
(2) Persoana nemultumita de sanctiunea aplicata se poate adresa instantei de judecata competente, potrivit legii.

-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
68 useri online

Useri autentificati: