DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente 247/2005 - partea 4 *[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 653 din 22/07/2005

* - impartirea nu este realizata in textul original, nu are un caracter oficial, fiind realizata pentru prezentare de catre DreptOnline.ro. Pentru versiunea oficiala, va recomandam Monitorul Oficial sau produsele Indaco Systems


Titlul XVI - Modificarea si completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara


Art. I
Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 576 din 29 iunie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 2, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2 - (1) Justitia se infaptuieste in numele legii, este unica, impartiala si egala pentru toti."
2. La articolul 2 alineatul (2), dupa litera d) se introduce o noua litera, litera d1), cu urmatorul cuprins:
"d1) instante militare;"
3. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8 - Asistenta judiciara internationala se solicita sau se acorda in conditiile prevazute de lege, de tratatele internationale la care Romania este parte sau, dupa caz, pe baza de reciprocitate."
4. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 9 - Plenul Consiliului Superior al Magistraturii functioneaza ca instanta de judecata pentru solutionarea contestatiilor formulate de judecatori si procurori impotriva hotararilor pronuntate de sectiile Consiliului Superior al Magistraturii, cu exceptia celor date in materie disciplinara."
5. Dupa articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 101, cu urmatorul cuprins:
"Art. 10 - 1Activitatea de judecata se desfasoara cu respectarea principiilor distribuirii aleatorii a dosarelor si continuitatii, cu exceptia situatiilor in care judecatorul nu poate participa la judecata din motive obiective."
6. Dupa articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 111, cu urmatorul cuprins:
"Art. 111 - (1) Sedintele de judecata se inregistreaza prin mijloace tehnice video sau audio, ori se consemneaza prin stenografiere. Inregistrarile sau stenogramele se transcriu de indata.
(2) Grefierul sau specialistul in stenografie consemneaza toate afirmatiile, intrebarile si sustinerile celor prezenti, inclusiv ale presedintelui completului de judecata.
(3) La cerere, partile pot primi o copie a transcrierii inregistrarilor, stenogramelor sau notelor grefierului."
7. La articolul 12, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(6) Dezbaterile purtate de parti in limba materna se inregistreaza, consemnandu-se in limba romana. Obiectiunile formulate de cei interesati cu privire la traduceri si consemnarea acestora se rezolva de instanta de judecata pana la incheierea dezbaterilor din acel dosar consemnandu-se in incheierea de sedinta."
8. La articolului 26, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Presedintele, vicepresedintele si 9 judecatori, alesi pe o perioada de 3 ani in adunarea generala a judecatorilor, cu reprezentarea fiecarei sectii, constituie colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Cand se dezbat probleme economico-financiare si administrative, la sedintele colegiului de conducere participa managerul economic al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, care are vot consultativ. La sedintele colegiilor de conducere pot participa si presedintii de sectii."
9. La articolul 27 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) analizeaza candidaturile depuse pentru functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitiei si prezinta Plenului Consiliului Superior al Magistraturii raportul consultativ asupra promovarii in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie;"
10. La articolul 27 alineatul (1), litera e) se abroga.
11. La articolul 30 se introduce un alineat nou, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) Completul de 9 judecatori se constituie, de regula, din judecatori specializati, in functie de natura cauzei."
12. La articolul 33, alineatul (2) se abroga.
13. La articolul 33, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) In cadrul curtilor de apel functioneaza sectii sau, dupa caz, complete specializate pentru cauze civile, cauze penale, cauze comerciale, cauze cu minori si de familie, cauze de contencios administrativ si fiscal, cauze privind conflicte de munca si asigurari sociale, precum si, in raport cu natura si numarul cauzelor, sectii maritime si fluviale sau pentru alte materii."
14. La articolul 34, alineatul (2) se abroga.
15. La articolul 34, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) In cadrul tribunalelor functioneaza sectii sau, dupa caz, complete specializate pentru cauze civile, cauze penale, cauze comerciale, cauze cu minori si de familie, cauze de contencios administrativ si fiscal, cauze privind conflicte de munca si asigurari sociale, precum si, in raport cu natura si numarul cauzelor, sectii maritime si fluviale sau pentru alte materii."
16. Articolul 35 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 35 - (1) In domeniile prevazute de art. 34 alin. (4) se pot infiinta tribunale specializate.
(2) Tribunalele specializate sunt instante fara personalitate juridica, care pot functiona la nivelul judetelor si al municipiului Bucuresti si au, de regula, sediul in municipiul resedinta de judet.
(3) Tribunalele specializate preiau cauzele de competenta tribunalului in domeniile in care se infiinteaza."
17. Articolul 37 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 37 - (1) In raport cu natura si numarul cauzelor, in cadrul judecatoriilor se pot infiinta sectii sau complete specializate.
(2) In cadrul judecatoriilor se vor organiza sectii sau complete specializate pentru minori si familie."
18. Dupa articolul 37, se introduce un articol nou, articolul 371, cu urmatorul cuprins:
"Art. 371 - (1) Completele si sectiile specializate pentru minori si familie, precum si tribunalele specializate pentru minori si familie judeca atat infractiunile savarsite de minori, cat si infractiunile savarsite asupra minorilor.
(2) Cand in aceeasi cauza sunt mai multi inculpati, unii minori si altii majori si nu este posibila disjungerea, competenta apartine tribunalului specializat pentru minori si familie.
(3) Dispozitiile Codului de procedura penala se aplica in mod corespunzator."
19. Articolul 38 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 38 - (1) Sectiile si completele specializate ale curtilor de apel si ale instantelor din circumscriptia acestora se infiinteaza la propunerea colegiilor de conducere ale fiecarei instante, prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii.
(2) Componenta sectiilor si completelor specializate se stabileste de colegiul de conducere al instantei, in raport cu volumul de activitate, tinandu-se seama de specializarea judecatorului.
(3) In mod exceptional, in situatia in care in cadrul unei sectii nu se poate constitui un complet de judecata, colegiul de conducere al instantei poate dispune participarea unor judecatori de la alte sectii."
20. Sectiunea a 2-a - "Competenta instantelor judecatoresti" a Capitolului II din Titlul II se abroga.
21. La articolul 46, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 46 - (1) Fiecare instanta judecatoreasca este condusa de un presedinte care exercita atributiile manageriale in scopul organizarii eficiente a activitatii acesteia."
22. La articolul 49, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Verificarile efectuate personal de presedinti sau vicepresedinti sau prin judecatori anume desemnati trebuie sa respecte principiile independentei judecatorilor si supunerii lor numai legii, precum si autoritatea de lucru judecat."
23. Articolul 52 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 52 - (1) In cadrul fiecarei instante judecatoresti functioneaza un colegiu de conducere, care hotaraste cu privire la problemele generale de conducere ale instantei si indeplineste atributiile prevazute la art. 38.
(2) Colegiile de conducere sunt formate dintr-un numar impar de membri si au urmatoarea componenta;
a) la curtile de apel si tribunale: presedintele si 6 judecatori, alesi pe o perioada de 3 ani in adunarea generala a judecatorilor;
b) la tribunale specializate si judecatorii: presedintele si 2 sau 4 judecatori, alesi pe o perioada de 3 ani in adunarea generala a judecatorilor.
(3) Hotararile colegiului de conducere se adopta cu votul majoritatii membrilor sai.
(4) La sedintele colegiilor de conducere pot participa si presedintii de sectii.
(5) La curtile de apel si tribunale, cand colegiul de conducere dezbate probleme economico-financiare sau administrative, la sedintele acestuia participa si managerul economic al instantei, cu vot consultativ.
(6) In functie de problemele supuse dezbaterii, la sedintele colegiilor de conducere ale curtilor de apel, ale tribunalelor si tribunalelor specializate pot fi invitati si judecatori de la alte instante, care nu au drept de vot.
(7) Membrii alesi ai colegiilor de conducere pot fi revocati de adunarile generale in cazul exercitarii necorespunzatoare a atributiilor prevazute de lege."
24. La articolul 53, se introduc doua alineate noi, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:
"(3) Adunarile generale ale judecatorilor se convoaca si la solicitarea unei treimi din numarul judecatorilor care fac parte din aceasta.
(4) Adunarile generale ale judecatorilor se pot convoca si de catre Plenul Consiliului Superior al Magistraturii sau colegiul de conducere al instantei."
25. La articolul 54, dupa litera e) se introduc doua litere noi, literele e1) si e2), cu urmatorul cuprins:
"e1) aleg si revoca membrii colegiilor de conducere;
e2) initiaza procedura de revocare a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, in conditiile prevazute de Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii;"
26. Articolul 55 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 55 - (1) Colegiile de conducere stabilesc compunerea completelor de judecata la inceputul anului, urmarind asigurarea continuitatii completului. Schimbarea membrilor completelor se face in mod exceptional, pe baza criteriilor obiective stabilite de Regulamentul de ordine interioara a instantelor judecatoresti.
(2) Completul de judecata este prezidat, prin rotatie, de unul dintre membrii acestuia."
27. Articolul 57 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 57 - (1) Cauzele date, potrivit legii, in competenta de prima instanta a judecatoriei, tribunalului si curtii de apel se judeca in complet format dintr-un judecator, cu exceptia cauzelor privind conflictele de munca si de asigurari sociale.
(2) Apelurile se judeca in complet format din 2 judecatori, iar recursurile, in complet format din 3 judecatori, cu exceptia cazurilor in care legea prevede altfel.
(3) In cazul completului format din 2 judecatori, daca acestia nu ajung la un acord asupra hotararii ce urmeaza a se pronunta, procesul se judeca din nou in complet de divergenta, in conditiile legii.
(4) Completul de divergenta se constituie prin includerea, in completul de judecata, a presedintelui sau a vicepresedintelui instantei, a presedintelui de sectie ori a judecatorului din planificarea de permanenta."
28. Dupa Capitolul II al Titlului II se introduce un capitol nou, Capitolul III - "Instantele militare", cu urmatorul cuprins:


"Capitolul III - Instantele militare


Art. 581
(1) Instantele militare sunt:
a) Tribunalele militare;
b) Tribunalul Militar Teritorial Bucuresti;
c) Curtea Militara de Apel Bucuresti.
(2) Circumscriptiile instantelor militare sunt prevazute in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezenta lege.
(3) Instantele militare au, fiecare, statut de unitate militara, cu indicativ propriu.

Art. 582
(1) Instantele militare judeca la sediul acestora. Pentru motive temeinice, instanta poate dispune ca judecata sa se desfasoare in alt loc.
(2) Instantele militare pot judeca si pe teritoriul altor state, militari romani, membri ai unei forte multinationale, in conditiile in care, potrivit unei conventii internationale, pe teritoriul statului primitor poate fi exercitata jurisdictia romana.

Art. 583
(1) La sedintele de judecata, judecatorii si procurorii militari sunt obligati sa poarte uniforma militara.
(2) Cand inculpatul este militar activ, presedintele completului de judecata, precum si procurorul care participa la judecarea cauzei trebuie sa faca parte cel putin din aceeasi categorie de grade.
(3) Cand gradul procurorului nu face parte din aceeasi categorie cu gradul invinuitului sau inculpatului, acesta va fi asistat de un alt procuror cu grad din categoria corespunzatoare, numit de conducatorul parchetului la care este inregistrata cauza.

Art. 584
(1) In municipiile Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi si Timisoara functioneaza tribunale militare.
(2) Tribunalele militare judeca procesele si cererile date prin lege in competenta lor.
(3) Tribunalul militar este condus de un presedinte ajutat de un vicepresedinte. Dispozitiile art. 52-54 se aplica in mod corespunzator, colegiile de conducere fiind formate din presedinte si doi judecatori.

Art. 585
(1) In municipiul Bucuresti functioneaza Tribunalul Militar Teritorial Bucuresti.
(2) Tribunalul Militar Teritorial Bucuresti este condus de un presedinte ajutat de un vicepresedinte. Dispozitiile art. 52-54 se aplica in mod corespunzator, colegiul de conducere fiind format din presedinte si doi judecatori.
(3) Presedintele Tribunalului Militar Teritorial Bucuresti este ordonator tertiar de credite.

Art. 586
(1) Curtea Militara de Apel functioneaza in municipiul Bucuresti, ca instanta unica, cu personalitate juridica, fiind condusa de un presedinte ajutat de un vicepresedinte. Dispozitiile art. 52-54 se aplica in mod corespunzator, colegiul de conducere fiind format din presedinte si doi judecatori.
(2) Presedintele Curtii Militare de Apel Bucuresti este ordonator secundar de credite."
29. La articolul 59, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 59 - (1) Ministerul Public isi exercita atributiile in temeiul legii si este condus de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie."
30. La articolul 60, dupa litera i) se introduce o noua litera, litera i1), cu urmatorul cuprins:
"i1) verifica respectarea legii la locurile de detinere preventiva;"
31. La articolul 61, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) In solutiile dispuse, procurorul este independent, in conditiile prevazute de lege. Procurorul poate contesta la Consiliul Superior al Magistraturii, in cadrul procedurii de verificare a conduitei judecatorilor si procurorilor, interventia procurorului ierarhic superior, in orice forma, in efectuarea urmaririi penale sau in adoptarea solutiei."
32. La articolul 61, dupa alineatul (2) se introduc doua alineate noi, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:
"(3) Solutiile adoptate de procuror pot fi infirmate motivat de catre procurorul ierarhic superior, cand sunt apreciate ca fiind nelegale. Masura infirmarii este supusa controlului instantei competente sa judece cauza in fond, la cererea procurorului care a adoptat solutia.
(4) Lucrarile repartizate pot fi trecute altui procuror numai in cazul suspendarii sau al incetarii calitatii acestuia, potrivit legii, ori, in absenta sa, daca exista cauze obiective care justifica urgenta si care impiedica rechemarea sa. Procurorul poate contesta la Consiliul Superior al Magistraturii, in cadrul procedurii de verificare a conduitei judecatorilor si procurorilor masura dispusa de procurorul ierarhic superior."
33. La articolul 62, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Controlul exercitat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, de procurorul general al Parchetului National Anticoruptie sau de procurorul general al parchetului de pe langa curtea de apel asupra procurorilor din subordine se poate realiza direct sau prin procurori anume desemnati."
34. La articolul 63, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Serviciile si organele specializate in culegerea, prelucrarea si arhivarea informatiilor au obligatia de a pune, de indata, la dispozitia parchetului competent, la sediul acestuia, toate datele si toate informatiile, neprelucrate, detinute in legatura cu savarsirea infractiunilor."
35. La articolul 64, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Procurorul este liber sa prezinte in instanta concluziile pe care le considera intemeiate, potrivit legii, tinand seama de probele administrate in cauza. Procurorul poate contesta la Consiliul Superior al Magistraturii interventia procurorului ierarhic superior, pentru influentarea in orice forma a concluziilor."
36. Articolul 66 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 66 - (1) Ministrul justitiei, cand considera necesar, din proprie initiativa sau la cererea Consiliului Superior al Magistraturii, exercita controlul asupra procurorilor, prin procurori anume desemnati de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sau, dupa caz, de procurorul general al Parchetului National Anticoruptie, ori de ministrul justitiei.
(2) Controlul consta in verificarea eficientei manageriale, a modului in care procurorii isi indeplinesc atributiile de serviciu si in care se desfasoara raporturile de serviciu cu justitiabilii si cu celelalte persoane implicate in lucrarile de competenta parchetelor. Controlul nu poate viza masurile dispuse de procuror in cursul urmaririi penale si solutiile adoptate.
(3) Ministrul justitiei poate sa ceara procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sau, dupa caz, procurorului general al Parchetului National Anticoruptie informari asupra activitatii parchetelor si sa dea indrumari scrise cu privire la masurile ce trebuie luate pentru prevenirea si combaterea eficienta a criminalitatii."
37. La articolul 67, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este condus de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, ajutat de un prim-adjunct si un adjunct."
38. La articolul 67, dupa alineatul (2) se introduce un alineat nou, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:
"(21) In activitatea sa, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este ajutat de 3 consilieri."
39. Articolul 69 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 69 - Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie exercita, direct sau prin procurori anume desemnati, controlul asupra tuturor parchetelor."
40. Articolul 72 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 72 - (1) Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie are in structura sectii conduse de procurori sefi, care pot fi ajutati de adjuncti. in cadrul sectiilor pot functiona servicii si birouri conduse de procurori sefi.
(2) In cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie functioneaza Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, ca structura specializata in combaterea criminalitatii organizate si terorismului.
(3) Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism se incadreaza cu procurori numiti prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, in limita posturilor prevazute in statul de functii, aprobat potrivit legii.
(4) Pentru a fi numiti in cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism procurorii trebuie sa aiba o buna pregatire profesionala, o conduita morala ireprosabila, o vechime de cel putin 6 ani in functia de procuror sau judecator si sa fi fost declarati admisi in urma interviului organizat de comisia constituita in acest scop.
(5) La interviu poate participa orice procuror care indeplineste conditiile prevazute la alin. (4).
(6) Interviul consta in verificarea pregatirii profesionale, a capacitatii de a lua decizii si de a-si asuma raspunderea, rezistentei la stres, precum si altor calitati specifice.
(7) La evaluarea candidatilor, vor fi avute in vedere si activitatea desfasurata de procurori, cunoasterea unei limbi straine si cunostintele de operare pe calculator.
(8) Comisia prevazuta la alin. (4) este numita prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, si este formata din 3 procurori din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism. Din comisie pot face parte si specialisti in psihologie, resurse umane si alte domenii.
(9) Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie evalueaza, anual, rezultatele obtinute de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism.
(10) Procurorii numiti in cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism pot fi revocati prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, in cazul exercitarii necorespunzatoare a atributiilor specifice functiei sau in cazul aplicarii unei sanctiuni disciplinare.
(11) La data incetarii activitatii in cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism procurorul revine la parchetul de unde provine sau la alt parchet unde are dreptul sa functioneze potrivit legii.
(12) Atributiile, competenta, structura, organizarea si functionarea Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism sunt stabilite prin lege speciala.
(13) Dispozitiile art. 48 alin. (10) si (11) din Legea nr. 303/2004 se aplica in mod corespunzator."
41. La articolul 74, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Colegiul de conducere al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este constituit din procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, prim-adjunctul, si 5 procurori alesi in adunarea generala a procurorilor.
(3) Dispozitiile art. 52 alin. (3)-(7) se aplica in mod corespunzator."
42. Dupa articolul 75, se introduce un articol nou, articolul 751, cu urmatorul cuprins:
"Art. 751 - Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie elaboreaza anual un raport privind activitatea desfasurata, pe care il prezinta Consiliului Superior al Magistraturii si ministrului justitiei, nu mai tarziu de luna februarie a anului urmator. Ministrul justitiei va prezenta Parlamentului concluziile asupra raportului de activitate a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie."
43. La articolul 76, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 76 - (1) Parchetul National Anticoruptie este specializat in combaterea infractiunilor de coruptie, potrivit legii, isi exercita atributiile pe intreg teritoriul Romaniei, si functioneaza pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie."
44. La articolul 77, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 77 - (1) Parchetul National Anticoruptie isi desfasoara activitatea potrivit principiului legalitatii, al impartialitatii si al controlului ierarhic."
45. La articolul 78, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 78 - (1) Parchetul National Anticoruptie este condus de un procuror general, asimilat prim-adjunctului procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, ajutat de 2 adjuncti, asimilati adjunctului procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
(2) In activitatea sa, procurorul general al Parchetului National Anticoruptie este ajutat de 2 consilieri, asimilati consilierilor procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie."
46. La articolul 79, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Colegiul de conducere al Parchetului National Anticoruptie este constituit din procurorul general, unul dintre adjunctii acestuia si 5 procurori alesi in adunarea generala a procurorilor.
(3) Dispozitiile art. 52 alin. (3)-(7) se aplica in mod corespunzator."
47. Articolul 83 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 83 - (1) Parchetul National Anticoruptie se incadreaza cu procurori numiti prin ordin al procurorului general al Parchetului National Anticoruptie, cu avizul Consiliul Superior al Magistraturii, in limita posturilor prevazute in statul de functii, aprobat potrivit legii.
(2) Pentru a fi numiti in cadrul Parchetului National Anticoruptie, procurorii trebuie sa aiba o buna pregatire profesionala, o conduita morala ireprosabila, o vechime de cel putin 6 ani in functia de procuror sau judecator si sa fi fost declarati admisi in urma unui interviu organizat de comisia constituita in acest scop.
(3) La interviu poate participa orice procuror care indeplineste conditiile prevazute la alin. (2).
(4) Interviul consta in verificarea pregatirii profesionale, a capacitatii de a lua decizii si de a-si asuma raspunderea, rezistentei la stres, precum si altor calitati specifice.
(5) La evaluarea candidatilor, vor fi avute in vedere si activitatea desfasurata de procurori, cunoasterea unei limbi straine si cunostintele de operare pe calculator.
(6) Comisia prevazuta la alin. (2) este numita prin ordin al procurorului general al Parchetului National Anticoruptie si este formata din 3 procurori de la Parchetul National Anticoruptie. Din comisie pot face parte si specialisti in psihologie, resurse umane si alte domenii.
(7) Procurorul general al Parchetului National Anticoruptie evalueaza, anual, rezultatele obtinute de procurorii Parchetului National Anticoruptie.
(8) Procurorii numiti in cadrul Parchetului National Anticoruptie pot fi revocati prin ordin al procurorului general al Parchetului National Anticoruptie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, in cazul exercitarii necorespunzatoare a atributiilor specifice functiei sau in cazul aplicarii unei sanctiuni disciplinare.
(9) La data incetarii activitatii in cadrul Parchetului National Anticoruptie procurorul revine la parchetul de unde provine sau la alt parchet unde are dreptul sa functioneze potrivit legii.
(10) Atributiile, competenta, structura, organizarea si functionarea Parchetului National Anticoruptie sunt stabilite prin lege speciala.
(11) Dispozitiile art. 48 alin. (10) si (11) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator."
48. Dupa articolul 83, se introduce un articol nou, articolul 831, cu urmatorul cuprins:
"Art. 831 - Parchetul National Anticoruptie elaboreaza anual un raport privind activitatea desfasurata, pe care il prezinta Consiliului Superior al Magistraturii si ministrului justitiei, nu mai tarziu de luna februarie a anului urmator. Ministrul justitiei va prezenta Parlamentului concluziile asupra raportului de activitate a Parchetului National Anticoruptie."
49. La articolul 90, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Conducatorul fiecarui parchet repartizeaza procurorii pe sectii, servicii si birouri, in functie de pregatirea, specializarea si aptitudinile acestora."
50. La articolul 90, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Conducatorul fiecarui parchet repartizeaza dosarele procurorilor, tinand cont de specializarea acestora."
51. La articolul 91, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Dispozitiile art. 52 alin. (2)-(7) se aplica in mod corespunzator."
52. Dupa articolul 92 se introduce o sectiune noua, Sectiunea a 4-a "Organizarea parchetelor militare", cu urmatorul cuprins:


"Sectiunea 4 - Organizarea parchetelor militare


Art. 921
(1) Pe langa fiecare instanta militara functioneaza un parchet militar. Pe langa Curtea Militara de Apel Bucuresti functioneaza Parchetul Militar de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, pe langa Tribunalul Militar Teritorial Bucuresti functioneaza Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Militar Teritorial Bucuresti, iar pe langa tribunalele militare functioneaza parchetele de pe langa tribunalele militare.
(2) Circumscriptiile parchetelor militare sunt prevazute in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezenta lege.
(3) Parchetele militare prevazute la alin. (1) au, fiecare, statut de unitate militara, cu indicativ propriu.

Art. 922
(1) Parchetele militare sunt conduse de un prim-procuror militar ajutat de un prim-procuror militar adjunct.
(2) Parchetul Militar de pe langa Curtea de Apel Bucuresti este condus de un procuror general militar, ajutat de un procuror general militar adjunct.

Art. 923
(1) Parchetele militare exercita prin procurorii militari atributiile prevazute la art. 60, care se aplica in mod corespunzator.
(2) Parchetele militare efectueaza urmarirea penala in cauzele privind fapte penale comise de militari romani dislocati pe teritoriul altor state, in cadrul unor forte multinationale, in conditiile in care, potrivit unei conventii internationale, pe teritoriul statului primitor poate fi exercitata jurisdictia romana. Procurorii militari participa la sedintele de judecata ce se desfasoara potrivit art. 582.
(3) Parchetele militare dispun de organe de cercetare speciala puse in serviciul lor si fata de care exercita atributiile prevazute la art. 60 lit. b).
(4) Dispozitiile art. 91 si 92 se aplica in mod corespunzator.

Art. 924
(1) Cand inculpatul este militar activ, procurorul militar care efectueaza urmarirea penala trebuie sa faca parte cel putin din aceeasi categorie de grade.
(2) Cand gradul procurorului nu face parte din aceeasi categorie cu gradul invinuitului sau inculpatului, acesta va fi asistat de un alt procuror cu grad din categoria corespunzatoare, numit de conducatorul parchetului la care este inregistrata cauza.

Art. 925
(1) In cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Parchetului National Anticoruptie functioneaza sectii sau servicii de combatere a infractiunilor savarsite de militari care au, fiecare, statut de unitate militara, cu indicativ propriu.
(2) Pentru prevenirea si combaterea criminalitatii, precum si pentru stabilirea cauzelor care genereaza sau favorizeaza criminalitatea in randul militarilor, sectiile sau serviciile din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Parchetului National Anticoruptie organizeaza si desfasoara activitati comune ale procurorilor militari cu organele de control din cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor, precum si din cadrul altor structuri militare, pe baza de protocoale."
53. La articolul 93, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 93 - (1) Institutul National al Magistraturii este institutia publica cu personalitate juridica, aflata in coordonarea Consiliului Superior al Magistraturii, care realizeaza formarea initiala a judecatorilor si procurorilor, formarea profesionala continua a judecatorilor si procurorilor in functie, precum si formarea formatorilor, in conditiile legii."
54. La articolul 94, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 94 - (1) Institutul National al Magistraturii este condus de un consiliu stiintific format din 13 membri: un judecator al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, un procuror de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, un judecator al Curtii de Apel Bucuresti, un procuror de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, desemnati de Consiliul Superior al Magistraturii, 3 profesori universitari, recomandati de Facultatea de Drept a Universitatii Bucuresti, Facultatea de Drept a Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi si Facultatea de Drept a Universitatii "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca, 3 reprezentanti alesi ai personalului de instruire din cadrul Institutului, un reprezentant al auditorilor de justitie, un reprezentant al asociatiilor profesionale legal constituite ale judecatorilor si procurorilor, precum si directorul Institutului National al Magistraturii, care face parte de drept din consiliu si il prezideaza.
(2) Directorul Institutului National al Magistraturii si cei doi adjuncti ai acestuia sunt numiti de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Consiliului stiintific al Institutului National al Magistraturii, din randul personalului de instruire de specialitate juridica al Institutului, al judecatorilor si procurorilor sau al cadrelor didactice din invatamantul superior juridic acreditat potrivit legii."
55. La articolul 94, alineatul (4) se abroga.
56. Articolul 98 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 98 - (1) Personalul de instruire al Institutului National al Magistraturii este asigurat, de regula, din randul judecatorilor si procurorilor in functie, care pot fi detasati in conditiile prezentei legi, cu acordul lor, in cadrul Institutului, cu avizul consiliului stiintific al Institutului.
(2) Institutul National al Magistraturii poate folosi, in conditiile legii, si cadre didactice din invatamantul juridic superior acreditat potrivit legii, alti specialisti romani si straini, precum si personal de specialitate juridica prevazut la art. 86 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru desfasurarea procesului de formare profesionala.
(3) Salarizarea personalului de instruire al Institutului National al Magistraturii la plata cu ora se face in functie de numarul de ore de seminar sau curs sustinute, de indemnizatia bruta lunara a functiei de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie si de norma didactica stabilita conform art. 80 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic."
57. Articolul 99 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 99 - Prin hotarare a Guvernului se pot infiinta, in subordinea Ministerului Justitiei si a Ministerului Public, centre regionale de formare profesionala continua a grefierilor si a altor categorii de personal de specialitate."
58. La articolul 100, litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"e) sunt apte, din punct de vedere medical si psihologic, pentru exercitarea functiei."
59. La articolul 101, alineatele (2)-(4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Dispozitiile legale privind obligatiile, interdictiile si incompatibilitatile judecatorilor si procurorilor se aplica si asistentilor judiciari.
(3) Dispozitiile referitoare la concediul de odihna, asistenta medicala gratuita si gratuitatea transportului, prevazute de lege pentru judecatori si procurori, se aplica si asistentilor judiciari.
(4) Asistentii judiciari depun juramantul in conditiile prevazute de lege pentru judecatori si procurori."
60. La articolul 103, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 103 - (1) Asistentilor judiciari li se aplica dispozitiile legale privind abaterile si sanctiunile disciplinare, precum si motivele de eliberare din functie prevazute de lege pentru judecatori si procurori."
61. La articolul 106, dupa alineatul (3) se introduce un alineat nou, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) Instantele si parchetele militare au in structura si un compartiment de documente clasificate."
62. La articolul 107, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Conducatorul biroului, care indeplineste si rolul de purtator de cuvant, poate fi un judecator sau procuror desemnat de presedintele instantei sau, dupa caz, de conducatorul parchetului ori un absolvent al unei facultati de jurnalistica sau specialist in comunicare, numit prin concurs sau examen."
63. La articolul 108, dupa alineatul (4) se introduce un alineat nou, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
"(5) Personalul auxiliar de la instantele si parchetele militare, de la sectiile sau serviciile din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Parchetului National Anticoruptie poate proveni si din randul militarilor activi."
64. La articolul 109, dupa alineatul (2) se introduce un alineat nou, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) La sedintele de judecata, grefierii militari sunt obligati sa poarte uniforma militara."
65. Articolul 110 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 110 - (1) In vederea informatizarii activitatii instantelor si parchetelor, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, ministrul justitiei, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sau, dupa caz, procurorul general al Parchetului National Anticoruptie iau masuri pentru dotarea tehnica corespunzatoare a acestora.
(2) Numarul informaticienilor se stabileste de catre presedintele instantei sau, dupa caz, de catre conducatorul parchetului, cu avizul conform al directiei de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei, respectiv al compartimentului informatic din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
(3) In cazul Inaltei Curti de Casatie si Justitie si al Parchetului National Anticoruptie, avizul prevazut la alin. (2) nu este necesar.
(4) In vederea crearii unui sistem informatic unitar si functional, institutiile sistemului judiciar au obligatia de a duce la indeplinire masurile prevazute in strategia de informatizare a sistemului judiciar, care se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Justitiei.
(5) Dotarea tehnica necesara informatizarii instantelor militare, a sectiei sau serviciului din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie ori, dupa caz, din cadrul Parchetului National Anticoruptie, precum si a parchetelor militare se asigura de Ministerul Apararii Nationale."
66. La articolul 111, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Numarul personalului Jandarmeriei Romane necesar pentru aplicarea prevederilor alin. (1) se stabileste prin hotarare a Guvernului, la propunerea ministrului justitiei si ministrului administratiei si internelor, precum si a presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie."
67. Dupa articolul 111, se introduc doua articole noi, articolul 1111 si articolul 1112, cu urmatorul cuprins:
"Art. 1111 - (1) Instantele si parchetele militare dispun de politia militara pusa in serviciul lor de Ministerul Apararii Nationale, in mod gratuit. Necesarul de personal de politie militara va fi stabilit prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Justitiei si a Ministerului Apararii Nationale.
(2) Politia militara pusa in serviciul instantelor si parchetelor militare este subordonata presedintilor sau prim-procurorilor acestora.
(3) Paza sediilor instantelor si parchetelor militare, a celorlalte spatii folosite de acestea, a bunurilor si valorilor ce le apartin, supravegherea accesului si mentinerea ordinii interioare necesare desfasurarii normale a activitatii, se asigura, in mod gratuit, de catre Politia Militara.
(4) Numarul personalului necesar pentru fiecare instanta sau parchet va fi stabilit de ministrul justitiei, la propunerea presedintelui Curtii Militare de Apel si a sectiei sau serviciului din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.

Art. 1112
Politia Romana si Jandarmeria Romana au obligatia de a acorda sprijinul necesar, potrivit atributiilor legale, instantelor si parchetelor militare, sectiei sau serviciului din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si din cadrul Parchetului National Anticoruptie, pentru buna desfasurare a procesului penal, la solicitarea acestora."
68. Articolul 112 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 112 - Modul de utilizare a personalului de politie pentru asigurarea protectiei judecatorilor si procurorilor, precum si modul de utilizare a personalului Jandarmeriei Romane pentru asigurarea pazei sediilor instantelor judecatoresti si parchetelor, a bunurilor si valorilor apartinand acestora, supravegherea accesului si mentinerea ordinii interioare se stabilesc prin protocol incheiat intre Inalta Curte de Casatie si Justitie, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Parchetul National Anticoruptie sau, dupa caz, Ministerul Justitiei si Ministerul Administratiei si Internelor."
69. La articolul 113, dupa alineatul (3) se introduce un alineat nou, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) Dispozitiile alin. (1) si (2) se aplica si Curtii Militare de Apel Bucuresti si Parchetului Militar de pe langa Curtea Militara de Apel Bucuresti."
70. La articolul 114, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) La concursul prevazut la alin. (1) se pot inscrie persoanele care au studii economice superioare si o vechime in specialitate de minimum 5 ani."
71. La articolul 115, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"d) organizeaza elaborarea, fundamentarea si prezentarea la organele abilitate a proiectelor de buget anuale, la termenele si in conditiile prevazute de Legea finantelor publice nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;"
72. La articolul 115, dupa litera g) se introduc trei litere noi, literele h), i) si j), cu urmatorul cuprins:
"h) urmareste si raspunde de utilizarea cu eficienta a fondurilor primite de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, precum si a celor constituite din veniturile proprii, potrivit legii;
i) organizeaza tinerea la zi a contabilitatii instantei si parchetului din circumscriptia in cadrul careia functioneaza si controleaza efectuarea corecta a tuturor operatiunilor financiar-contabile in documentele specifice, precum si intocmirea si prezentarea la termenele stabilite a situatiilor financiare asupra patrimoniului aflat in administrare, potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata;
j) coordoneaza activitatea de administrare a sediilor instantelor si parchetelor din circumscriptiile in cadrul carora functioneaza, stabilind masuri pentru asigurarea conditiilor materiale in vederea desfasurarii corespunzatoare a activitatii acestora. De asemenea, asigura ordinea, curatenia si paza bunurilor in sediile instantelor, inclusiv masuri pentru prevenirea si stingerea incendiilor."
73. Dupa articolul 117, se introduce un articol nou, articolul 1171, cu urmatorul cuprins:
"Art 1171(1) Instantele militare care nu au sediul in municipiul Bucuresti si parchetele de pe langa acestea au in structura un compartiment economico-administrativ.
(2) Personalul auxiliar din compartimentul economico-administrativ are urmatoarele atributii principale:
a) intocmeste documentatia pentru achizitiile publice, serviciile si lucrarile necesare desfasurarii activitatii instantelor;
b) asigura aprovizionarea cu materiale de intretinere si uz gospodaresc, mijloace fixe si obiecte de inventar sau alte bunuri necesare desfasurarii optime a activitatii instantelor;
c) asigura intretinerea si functionarea cladirilor, instalatiilor tehnico-sanitare de incalzire, a celorlalte mijloace fixe si obiecte de inventar din dotare;
d) asigura ordinea, curatenia si paza bunurilor in sediile instantelor;
e) intreprinde masuri pentru prevenirea si stingerea incendiilor, precum si pentru inlaturarea consecintelor unor calamitati."
74. La articolul 118, dupa alineatul (3) se introduce un alineat nou, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) Bugetul instantelor si parchetelor militare este gestionat de Ministerul Apararii Nationale, ministrul apararii nationale avand calitatea de ordonator principal de credite."
75. La articolul 119, dupa alineatul (5) se introduc doua noi alineate, alineatele (6) si (7), cu urmatorul cuprins:
"(6) Proiectele de buget anual se elaboreaza de Curtea Militara de Apel Bucuresti, respectiv de sectia sau serviciul din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, dupa consultarea celorlalte instante si parchete militare, se supun avizului conform al Consiliului Superior al Magistraturii si se transmit Ministerului Apararii Nationale.
(7) Anual, Guvernul Romaniei va include in bugetul Ministerului Apararii Nationale fondurile necesare potrivit art. 118 alin. (4)."
76. La articolul 121, dupa alineatul (2) se introduce un alineat nou, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Pentru instantele si parchetele militare, numarul maxim de posturi se aproba, potrivit alin. (1), cu avizul consultativ al ministrului apararii nationale."
77. La articolul 122 se introduce un alineat nou, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) Statele de functii si de personal pentru fiecare instanta militara si parchet de pe langa aceasta se aproba prin ordin al ministrului justitiei, cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii si al ministrului apararii nationale."
78. Dupa articolul 122 se introduce un articol nou, articolul 1221, cu urmatorul cuprins:
"Art. 1221 - Incepand cu data de 1 ianuarie 2008, atributiile Ministerului Justitiei referitoare la gestionarea bugetului curtilor de apel, al tribunalelor, al tribunalelor specializate si al judecatoriilor vor fi preluate de Inalta Curte de Casatie si Justitie."
79. Articolul 123 se abroga.
80. La articolul 125, dupa alineatul (2) se introduce un alineat nou, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Drepturile materiale si banesti ale personalului instantelor si parchetelor militare si mijloacele materiale, inclusiv cele auto, necesare functionarii instantelor si parchetelor militare, sectiei sau serviciului din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si sectiei sau serviciului din cadrul Parchetului National Anticoruptie se asigura de Ministerul Apararii Nationale."
81. La articolul 126 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) modul si criteriile de repartizare a cauzelor pe complete de judecata, in vederea asigurarii respectarii principiilor distributiei aleatorii si continuitatii;"
82. La articolul 127, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Regulamentul de ordine interioara prevazut la alin. (1) se aproba prin ordin al ministrului justitiei, la propunerea procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sau, dupa caz, a procurorului general al Parchetului National Anticoruptie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii."
83. Articolul 128 se abroga.
84. Articolul 130 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 130 - (1) Datele la care vor incepe sa functioneze tribunalele specializate si localitatile in care isi vor desfasura activitatea se stabilesc, in mod esalonat, prin ordin al ministrului justitiei, cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii.
(2) Dispozitiile prezentei legi privind managerii economici ai instantelor si ai parchetelor se aplica incepand cu 1 iulie 2005.
(3) Functia de manager economic se echivaleaza cu functia de director executiv.
(4) Pana la inceperea functionarii Tribunalului Ilfov si a parchetului de pe langa aceasta instanta, cauzele de competenta acestora se solutioneaza de Tribunalul Bucuresti si, respectiv, de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti."
85. Articolul 132 se abroga.
86. La articolul 133, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Dispozitiile art. 135 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata, cu modificarile ulterioare, referitoare la directorii economici se abroga de la data de 1 iulie 2005."

Art. II
(1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi, functiile de judecator inspector si procuror inspector se desfiinteaza, iar posturile se transforma in posturi de judecator, respectiv procuror.
(2) Activitatile aflate in curs de desfasurare ale judecatorilor inspectori si procurorilor inspectori vor fi continuate de judecatori sau procurori desemnati de conducatorii instantelor judecatoresti sau parchetelor.

Art. III
Dispozitiile prezentei legi privind inregistrarea sedintelor de judecata, precum si cele privind numirea la birourile de informare si relatii publice a absolventilor unei facultati de jurnalistica sau a specialistilor in comunicare, se aplica de la 1 iulie 2006.

Art. IV
(1) Circumscriptiile teritoriale ale parchetelor militare din municipiile Bacau, Brasov, Constanta, Craiova, Oradea, Ploiesti si Targu-Mures, care se desfiinteaza prin intrarea in vigoare a prezentei legi, se redistribuie in concordanta cu circumscriptiile teritoriale ale instantelor militare in aceste localitati, potrivit anexei nr. 2 la prezenta lege.
(2) Functiile reduse ca urmare a reorganizarii instantelor si parchetelor militare, potrivit prezentei legi, trec in statele de functii ale Ministerului Justitiei si ale Ministerului Public, cu luarea masurilor de finantare prin transferul la aceste institutii a fondurilor corespunzatoare din bugetul Ministerului Apararii Nationale.
(3) Spatiile si dotarile materiale ale parchetelor militare desfiintate, vor fi preluate de parchetele militare carora, prin redistribuire, le revin circumscriptiile teritoriale ale unitatilor desfiintate.
(4) Personalul auxiliar civil si militar din cadrul instantelor si parchetelor militare care opteaza pentru transfer la instantele si parchetele civile sau ale caror functii au fost reduse, va fi transferat, tinandu-se seama de optiunea exprimata, la instantele si parchetele civile din raza de domiciliu sau din alte localitati.
(5) La transferul personalului auxiliar civil si militar de la instantele si parchetele militare, la instantele sau parchetele civile, se tine seama, potrivit legii, de vechimea in munca si de activitatea profesionala. In acest caz, trecerea in rezerva sau direct in retragere a personalului auxiliar militar este obligatorie.

Art. V
La data intrarii in vigoare a prezentei legi, Legea nr. 54/1993 pentru organizarea instantelor si parchetelor militare, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 209 din 13 mai 1999, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare se abroga.

Art. VI
In cuprinsul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul National Anticoruptie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 244 din 11 aprilie 2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 503/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea si alte drepturi ale magistratilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 924 din 18 decembrie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 347/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in orice alte acte normative, denumirea "procuror consilier" se inlocuieste cu cea de "consilier".

Art. VII
Regulamentele prevazute de prezenta lege se actualizeaza si se adopta in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. VIII
(1) In termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, vor fi organizate alegeri pentru colegiile de conducere ale instantelor si parchetelor.
(2) Atributiile membrilor actualelor colegii de conducere inceteaza la expirarea termenului prevazut la alin. (1).

Art. IX
Legea nr. 508/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea in cadrul Ministerului Public a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1089 din 23 noiembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 10, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Constatarea tehnico-stiintifica efectuata din dispozitia scrisa a procurorului de catre specialistii prevazuti la alin. (1) poate constitui mijloc de proba, in conditiile legii."
2. La articolul 10, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) Constatarile tehnico-stiintifice si expertizele pot fi efectuate si de alti specialisti sau experti din institutii publice sau private romane sau straine, organizate potrivit legii, precum si de specialisti sau experti individuali autorizati sau recunoscuti, potrivit legii."

Art. X
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul National Anticoruptie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 244 din 11 aprilie 2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 503/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 11, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Constatarea tehnico-stiintifica efectuata din dispozitia scrisa a procurorului de specialistii prevazuti la alin. (1) constituie mijloc de proba, in conditiile legii."
2. La articolul 11, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) Constatarile tehnico-stiintifice si expertizele pot fi efectuate si de alti specialisti sau experti din institutii publice sau private romane sau straine, organizate potrivit legii, precum si de specialisti sau experti individuali autorizati sau recunoscuti, potrivit legii."

Art. XI
La litera C din Anexa la Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara sintagma "tribunalele si tribunalele specializate cuprinse in circumscriptia curtii de apel" se inlocuieste cu "tribunalele cuprinse in circumscriptia curtii de apel".

Art. XII
Dupa Anexa la Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, care devine Anexa nr. 1, se introduce o noua anexa, Anexa nr. 2, cu urmatorul cuprins:
[prezentare tabel in lege]

Art. XIII
La data intrarii in vigoare a prezentei legi, orice dispozitie contrara se abroga.

Art. XIV
Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 576 din 29 iunie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.


Titlul XVII - Modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul magistratilor


Art. I
Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 576 din 29 iunie 2004, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Titlul legii se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Lege privind statutul judecatorilor si procurorilor"
2. La Titlul I, titlul Capitolului I se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Capitolul I - Notiuni si principii"
3. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1 - Magistratura este activitatea judiciara desfasurata de judecatori in scopul infaptuirii justitiei si de procurori in scopul apararii intereselor generale ale societatii, a ordinii de drept precum si a drepturilor si libertatilor cetatenilor."
4. Articolul 2 se abroga.
5. La articolul 3, dupa alineatul (2), se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:
"(3) Judecatorii sunt independenti, se supun numai legii si trebuie sa fie impartiali.
(4) Orice persoana, organizatie, autoritate sau institutie este datoare sa respecte independenta judecatorilor."
6. La articolul 4, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4 - (1) Procurorii numiti de Presedintele Romaniei se bucura de stabilitate si sunt independenti, in conditiile legii."
7. La articolul 5, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5 - (1) Judecatorii si procurorii sunt obligati ca, prin intreaga lor activitate, sa asigure suprematia legii, sa respecte drepturile si libertatile persoanelor, precum si egalitatea lor in fata legii si sa asigure un tratament juridic nediscriminatoriu tuturor participantilor la procedurile judiciare, indiferent de calitatea acestora, sa respecte Codul deontologic al judecatorilor si procurorilor si sa participe la formarea profesionala continua."
8. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art 6(1) Functiile de judecator, procuror, magistrat-asistent si asistent judiciar sunt incompatibile cu orice alte functii publice sau private, cu exceptia functiilor didactice din invatamantul superior, precum si a celor de instruire din cadrul Institutului National al Magistraturii si al Scolii Nationale de Grefieri, in conditiile legii.
(2) Judecatorii si procurorii sunt obligati sa se abtina de la orice activitate legata de actul de justitie in cazuri care presupun existenta unui conflict intre interesele lor si interesul public de infaptuire a justitiei sau de aparare a intereselor generale ale societatii, cu exceptia cazurilor in care conflictul de interese a fost adus la cunostinta, in scris, colegiului de conducere al instantei sau conducatorului parchetului si s-a considerat ca existenta conflictului de interese nu afecteaza indeplinirea impartiala a atributiilor de serviciu.
(3) Judecatorii, procurorii, magistratii-asistenti si personalul auxiliar de specialitate sunt obligati sa dea, anual, o declaratie pe proprie raspundere in care sa mentioneze daca sotul, rudele sau afinii pana la gradul al IV-lea, inclusiv, exercita o functie sau desfasoara o activitate juridica ori activitati de investigare sau cercetare penala, precum si locul de munca al acestora. Declaratiile se inregistreaza si se depun la dosarul profesional."
9. Dupa articolul 6, se introduc doua noi articole, articolele 61 si 62, cu urmatorul cuprins:
"Art. 61 - (1) Judecatorii, procurorii, magistratii-asistenti, personalul de specialitate juridica asimilat magistratilor si personalul auxiliar de specialitate sunt obligati sa faca o declaratie autentica, pe propria raspundere potrivit legii penale, privind apartenenta sau neapartenenta ca agent sau colaborator al organelor de securitate, ca politie politica.
(2) Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii verifica declaratiile prevazute la alin. (1). Rezultatele verificarilor se ataseaza la dosarul profesional.
(3) Dispozitiile Legii nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea securitatii ca politie politica se aplica in mod corespunzator.

Art. 62
(1) Judecatorii, procurorii, magistratii-asistenti, personalul de specialitate juridica asimilat acestora si personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si parchetelor nu pot fi lucratori operativi, inclusiv acoperiti, informatori sau colaboratori ai serviciilor de informatii.
(2) Persoanele prevazute la alin. (1) completeaza, anual, o declaratie autentica, pe proprie raspundere potrivit legii penale, din care sa rezulte ca nu sunt lucratori operativi, inclusiv acoperiti, informatori sau colaboratori ai serviciilor de informatii.
(3) Consiliul Suprem de Aparare a Tarii verifica, din oficiu sau la sesizarea Consiliul Superior al Magistraturii ori a ministrului justitiei, realitatea declaratiilor prevazute la alin. (2).
(4) Incalcarea dispozitiilor alin. (1) conduce la eliberarea din functia detinuta, inclusiv cea de judecator sau procuror."
10. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7 - (1) Judecatorilor si procurorilor le este interzis:
a) sa desfasoare activitati comerciale, direct sau prin persoane interpuse;
b) sa desfasoare activitati de arbitraj in litigii civile, comerciale sau de alta natura;
c) sa aiba calitatea de asociat sau de membru in organele de conducere, administrare sau control la societati civile, societati comerciale, inclusiv banci sau alte institutii de credit, societati de asigurare ori financiare, companii nationale, societati nationale sau regii autonome;
d) sa aiba calitatea de membru al unui grup de interes economic.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. c), judecatorii si procurorii pot fi actionari sau asociati ca urmare a legii privind privatizarea in masa."
11. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8 - (1) Judecatorii si procurorii nu pot sa faca parte din partide sau formatiuni politice si nici sa desfasoare sau sa participe la activitati cu caracter politic.
(2) Judecatorii si procurorii sunt obligati ca in exercitarea atributiilor sa se abtina de la exprimarea sau manifestarea, in orice mod, a convingerilor lor politice."
12. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 9 - (1) Judecatorii si procurorii nu isi pot exprima public opinia cu privire la procese aflate in curs de desfasurare sau asupra unor cauze cu care a fost sesizat parchetul.
(2) Judecatorii si procurorii nu pot sa dea consultatii scrise sau verbale in probleme litigioase, chiar daca procesele respective sunt pe rolul altor instante sau parchete decat acelea in cadrul carora isi exercita functia si nu pot indeplini orice alta activitate care, potrivit legii, se realizeaza de avocat.
(3) Judecatorilor si procurorilor le este permis sa pledeze, in conditiile prevazute de lege, numai in cauzele lor personale, ale ascendentilor si descendentilor, ale sotilor, precum si ale persoanelor puse sub tutela sau curatela lor. Chiar si in asemenea situatii insa judecatorilor si procurorilor nu le este ingaduit sa se foloseasca de calitatea pe care o au pentru a influenta solutia instantei de judecata sau a parchetului si trebuie sa evite a se crea aparenta ca ar putea influenta in orice fel solutia."
13. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10 - (1) Judecatorii si procurorii pot participa la elaborarea de publicatii, pot elabora articole, studii de specialitate, lucrari literare ori stiintifice si pot participa la emisiuni audiovizuale, cu exceptia celor cu caracter politic.
(2) Judecatorii si procurorii pot fi membri ai unor comisii de examinare sau de intocmire a proiectelor de acte normative, a unor documente interne sau internationale.
(3) Judecatorii si procurorii pot fi membri ai societatilor stiintifice sau academice, precum si ai oricaror persoane juridice de drept privat fara scop patrimonial."
14. Denumirea Titlului II se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Titlul II Cariera judecatorilor si procurorilor"
15. La Titlul II, titlul Capitolului I se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Capitolul I Admiterea in magistratura si formarea profesionala initiala a judecatorilor si procurorilor"
16. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 11 - Admiterea in magistratura a judecatorilor si procurorilor se face prin concurs, pe baza competentei profesionale, a aptitudinilor si a bunei reputatii."
17. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 12 - Admiterea in magistratura si formarea profesionala initiala in vederea ocuparii functiei de judecator si procuror se realizeaza prin Institutul National al Magistraturii."
18. La articolul 13 alineatul (2), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) nu are antecedente penale sau cazier fiscal;"
19. La articolul 13 alineatul (2), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"e) este apta, din punct de vedere medical si psihologic, pentru exercitarea functiei. Comisia medicala se numeste prin ordin comun al ministrului justitiei si al ministrului sanatatii."
20. La articolul 14, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 14 - (1) Concursul de admitere se organizeaza anual la data si locul stabilite de Institutul National al Magistraturii, cu aprobarea Consiliului Superior al Magistraturii. Data, locul, modul de desfasurare a concursului de admitere si numarul de locuri scoase la concurs se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii si pe cea a Institutului National al Magistraturii, cu cel putin 60 de zile inainte de data stabilita pentru concurs."
21. La articolul 14, dupa alineatul (1), se introduc doua noi alineate, alineatele (11) si (12), cu urmatorul cuprins:
"(11) Datele prevazute la alin. (1) se aduc la cunostinta si printr-un comunicat care se publica in trei cotidiene centrale.
(12) Pentru inscrierea la concursul prevazut la alin. (1), candidatul plateste o taxa al carei cuantum se stabileste prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii, in functie de cheltuielile necesare pentru organizarea concursului."
22. La articolul 14, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Comisia de admitere, comisia de elaborare a subiectelor si comisia de solutionare a contestatiilor sunt numite prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii. Verificarea dosarelor candidatilor si indeplinirea conditiilor prevazute la art. 13 alin. (2) se realizeaza de comisia de admitere.
(4) Rezultatele concursului se afiseaza la sediul Institutului National al Magistraturii si se publica pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii si pe cea a Institutului National al Magistraturii."
23. La articolul 15, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) In perioada cursurilor, auditorii de justitie efectueaza stagii de practica in cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor, asista la sedintele de judecata si la activitatea de urmarire penala, pentru a cunoaste in mod direct activitatile pe care le desfasoara judecatorii, procurorii si personalul auxiliar de specialitate."
24. La articolul 16, alineatele (1), (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 16 - (1) Auditorii de justitie beneficiaza de o bursa avand caracterul unei indemnizatii lunare corespunzatoare functiei de judecator stagiar si procuror stagiar, in raport cu vechimea pe care o au ca auditori.
(2) Bursa auditorilor de justitie prevazuta la alin. (1) are natura si regimul juridic al unui drept salarial si se stabileste pe baza indemnizatiei brute prevazute de lege pentru judecatorii si procurorii stagiari, la care se vor calcula retinerile pentru obtinerea indemnizatiei nete, urmand a se vira obligatia angajatorului si a asiguratilor la asigurarile sociale de stat, precum si obligatia angajatorului si a asiguratilor privind contributia la asigurarile sociale de sanatate. Auditorii de justitie beneficiaza de indemnizatie si in perioada vacantelor.
(4) Perioada in care o persoana a avut calitatea de auditor de justitie, daca a promovat examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, constituie vechime in functia de judecator sau procuror."
25. La articolul 16, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu urmatorul cuprins:
"(31) Auditorii de justitie beneficiaza de drepturile prevazute de art. 78 alin. (4) si (5), care se aplica in mod corespunzator."
26. La articolul 17, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
"(11) Constituie abateri disciplinare:
a) desfasurarea de activitati publice cu caracter politic sau manifestarea convingerilor politice in exercitarea atributiilor ce le revin;
b) atitudinile ireverentioase fata de colegi, personalul de instruire si de conducere al Institutului National al Magistraturii, precum si fata de persoanele cu care intra in contact in perioada efectuarii stagiului;
c) absentele nemotivate de la cursuri, daca acestea depasesc 8 ore intr-o luna."
27. La articolul 17 alineatul (2), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) diminuarea bursei cu pana la 15% pe o perioada de la o luna la 3 luni;"
28. La articolul 17 alineatul (2), dupa litera b) se introduce o noua litera, litera b1), cu urmatorul cuprins:
"b1) diminuarea bursei proportional cu numarul absentelor nemotivate, daca acestea depasesc 8 ore intr-o luna;"
29. La articolul 17, alineatele (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(4) Sanctiunile prevazute la alin. (2) lit. b), b1) si c) se aplica de consiliul stiintific al Institutului National al Magistraturii.
(5) Hotararile consiliului stiintific prevazute la alin. (4) pot fi atacate la instanta de contencios administrativ si fiscal competenta."
30. La articolul 18, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Auditorii de justitie care nu promoveaza examenul de absolvire se pot prezenta inca o data pentru sustinerea acestuia la urmatoarea sesiune organizata de Institutul National al Magistraturii. In cazul in care auditorul de justitie nu se prezinta, in mod nejustificat, la examen sau nu promoveaza examenul in a doua sesiune, el nu poate fi numit ca judecator sau procuror si este obligat sa restituie bursa si cheltuielile de scolarizare."
31. La articolul 19, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) In cazul in care un absolvent al Institutului National al Magistraturii este eliberat din functie inainte de expirarea perioadei de 6 ani, din initiativa sa ori din motive care ii sunt imputabile, el este obligat sa restituie bursa de auditor de justitie si cheltuielile de scolarizare efectuate cu formarea sa, proportional cu timpul ramas pana la implinirea termenului prevazut la alin. (1)."
32. La Titlul II, titlul Capitolului II se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Capitolul II Judecatorii stagiari si procurorii stagiari"
33. Articolul 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 20 - (1) Judecatorii stagiari si procurorii stagiari sunt numiti in functie de catre Consiliul Superior al Magistraturii, pe baza mediei generale, obtinuta prin insumarea celor trei medii de la sfarsitul fiecarui an de studiu si de la examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii.
(2) Judecatorii stagiari si procurorii stagiari pot fi numiti in functie numai la judecatorii sau, dupa caz, la parchetele de pe langa acestea.
(3) Judecatorii stagiari se bucura de stabilitate."
34. La articolul 21, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 21 - (1) Durata stagiului este de 1 an."
35. La articolul 22, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 22 - (1) Judecatorii stagiari judeca:
a) cererile privind pensiile de intretinere, cererile privind inregistrarile si rectificarile in registrele de stare civila, cererile privind popririle, incuviintarea executarii silite, investirea cu formula executorie si luarea unor masuri asiguratorii;
b) litigiile patrimoniale avand ca obiect plata unei sume de bani sau predarea unui bun, in cazul in care valoarea obiectului litigiului nu depaseste 100 milioane lei;
c) plangerile impotriva proceselor-verbale de constatare a contraventiilor si de aplicare a sanctiunilor contraventionale;
d) somatia de plata;
e) reabilitarea;
f) constatarea interventiei amnistiei ori gratierii;
g) infractiunile prevazute la art. 279 alin. 2 lit. a) din Codul de procedura penala."
36. La articolul 22, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Solutiile procurorilor stagiari sunt contrasemnate de procurorii care ii coordoneaza."
37. Articolul 23 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 23 - (1) Judecatorul sau procurorul care raspunde de coordonarea judecatorilor stagiari sau, dupa caz, a procurorilor stagiari intocmeste trimestrial un referat de evaluare individuala privind insusirea cunostintelor practice specifice activitatii de judecator sau de procuror.
(2) In vederea prezentarii la examenul de capacitate, ultimul referat de evaluare individuala cuprinde avizul consultativ al presedintelui curtii de apel sau al procurorului general al parchetului de pe langa aceasta."
38. La articolul 24, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 24 - (1) Dupa incheierea perioadei de stagiu, judecatorii si procurorii stagiari sunt obligati sa se prezinte la examenul de capacitate. In cazul in care judecatorul stagiar sau procurorul stagiar este respins la examenul de capacitate, el este obligat sa se prezinte la sesiunea urmatoare.
(2) Lipsa nejustificata de la examenul de capacitate sau respingerea candidatului la doua sesiuni atrage pierderea calitatii de judecator stagiar sau de procuror stagiar. In aceasta situatie, judecatorul sau procurorul stagiar este obligat sa restituie bursa de auditor de justitie si cheltuielile de scolarizare efectuate pentru formarea sa profesionala."
39. Articolul 25 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 25 - (1) Examenul de capacitate al judecatorilor stagiari si al procurorilor stagiari se organizeaza anual de Consiliul Superior al Magistraturii, prin intermediul Institutului National al Magistraturii.
(2) Data, locul si modul de desfasurare a examenului de capacitate se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, precum si pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii si pe cea a Institutului National al Magistraturii si se comunica instantelor judecatoresti si parchetelor de pe langa acestea, cu cel putin 90 de zile inainte de data stabilita pentru examenul de capacitate.
(3) Cererile de inscriere la examenul de capacitate, insotite de referatele de evaluare si de celelalte acte necesare potrivit Regulamentului privind examenul de capacitate al judecatorilor stagiari si al procurorilor stagiari, se depun la Consiliul Superior al Magistraturii in termen de 60 de zile de la publicarea datei examenului."
40. Articolul 26 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 26 - (1) Comisia pentru examenul de capacitate al judecatorilor si comisia pentru solutionarea contestatiilor sunt alcatuite din judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, judecatori de la curtile de apel si formatori din Institutul National al Magistraturii, numiti prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii.
(2) Comisia pentru examenul de capacitate al procurorilor si comisia pentru solutionarea contestatiilor sunt alcatuite din procurori de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, procurori de la parchetele de pe langa curtile de apel si formatori din Institutul National al Magistraturii, numiti prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii."
41. La articolul 27, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Probele cu caracter teoretic au ca obiect fundamentele constitutionale ale statului de drept, institutiile de baza ale dreptului, organizarea judiciara si Codul deontologic al judecatorilor si procurorilor. La sustinerea probelor orale participa cel putin 3 membri ai comisiilor prevazute la art. 26."
42. La articolul 28, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 28 - (1) Rezultatele examenului de capacitate se inscriu in tabelul de clasificare a candidatilor, care se afiseaza la sediul Institutului National al Magistraturii si se publica pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii si pe cea a Institutului National al Magistraturii."
43. La articolul 28, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (11) si (12), cu urmatorul cuprins:
"(11) Contestatiile pentru examenul de capacitate cu privire la probele scrise se trimit la Institutul National al Magistraturii, in termen de 72 de ore de la afisarea rezultatelor, de catre candidati, curtile de apel sau parchetele de pe langa acestea. Contestatiile se solutioneaza in termen de 3 zile. Decizia comisiei de solutionare a contestatiilor este irevocabila, dispozitiile alin. (1) fiind aplicabile in mod corespunzator.
(12) Notarea la probele orale este definitiva."
44. La articolul 29, alineatele (1), (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 29 - (1) Dupa validarea examenului de capacitate, lista tuturor posturilor vacante de la judecatorii si parchetele de pe langa aceste instante se publica de indata, separat pentru judecatori si procurori, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, si se afiseaza la sediile instantelor si parchetelor, prin grija Consiliului Superior al Magistraturii.
(2) Candidatii declarati admisi la examenul de capacitate au dreptul, in ordinea mediilor, sa-si aleaga posturile, in termen de 15 zile libere de la publicarea acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.
(4) La medii egale are prioritate la alegerea postului, in urmatoarea ordine, candidatul care functioneaza la instanta sau parchetul pentru care a optat ori cel care are o vechime mai mare in magistratura."
45. La articolul 29, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
"(6) In circumscriptiile instantelor si parchetelor unde o minoritate nationala are o pondere de cel putin 50% din numarul locuitorilor, la medii egale, au prioritate candidatii cunoscatori ai limbii acelei minoritati."
46. La Titlul II, titlul Capitolului III se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Capitolul III Numirea judecatorilor si procurorilor"
47. Articolul 30 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art 30(1) Judecatorii si procurorii care au promovat examenul de capacitate sunt numiti de Presedintele Romaniei, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii.
(2) Propunerile de numire se fac in cel mult 30 de zile de la data validarii examenului de capacitate.
(3) Presedintele Romaniei poate refuza o singura data numirea judecatorilor si procurorilor prevazuti la alin. (1). Refuzul motivat se comunica de indata Consiliului Superior al Magistraturii.
(4) In situatia in care Consiliul Superior al Magistraturii sustine propunerea initiala, are obligatia sa motiveze optiunea si sa o comunice de indata Presedintelui Romaniei.
(5) In perioada dintre data validarii examenului de capacitate si data intrarii in vigoare a actului de numire de catre Presedintele Romaniei, judecatorii si procurorii care au promovat examenul de capacitate primesc salariul corespunzator functiei imediat superioare celei de judecator sau procuror stagiar."
48. Dupa articolul 30, se introduce un nou articol, articolul 301, cu urmatorul cuprins:
"Art. 301 - Poate fi numita judecator sau procuror militar persoana care indeplineste conditiile prevazute de lege pentru intrarea in magistratura, dupa dobandirea calitatii de ofiter activ in cadrul Ministerului Apararii Nationale."
49. Articolul 31 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 31 - (1) Pot fi numiti in magistratura, pe baza de concurs, daca indeplinesc conditiile prevazute la art. 13 alin. (2), persoanele care au indeplinit functia de judecator, procuror si care si-au incetat activitatea din motive neimputabile, personalul de specialitate juridica prevazut la art. 86 alin. (1), avocatii, notarii, asistentii judiciari, consilierii juridici, persoanele care au indeplinit functii de specialitate juridica in aparatul Parlamentului, Administratiei Prezidentiale, Guvernului, Curtii Constitutionale, Avocatului Poporului, Curtii de Conturi sau al Consiliului Legislativ, cadrele didactice din invatamantul juridic superior acreditat, cu o vechime in specialitate de cel putin 5 ani, precum si magistratii-asistenti la Inalta Curte de Casatie si Justitie cu o vechime de cel putin 5 ani si care si-au incetat activitatea din motive neimputabile.
(2) Concursul prevazut la alin. (1) se organizeaza anual sau ori de cate ori este necesar, de Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul National al Magistraturii, pentru ocuparea posturilor vacante de la judecatorii si parchetele de pe langa acestea.
(3) In termen de cel mult 30 de zile de la data validarii concursului prevazut la alin. (1), Consiliul Superior al Magistraturii propune Presedintelui Romaniei numirea in functia de judecator sau, dupa caz, de procuror a candidatilor admisi.
(4) Dispozitiile art. 29 alin. (6) se aplica in mod corespunzator.
(5) Persoanele care au indeplinit functia de judecator sau procuror cel putin 10 ani si care si-au incetat activitatea din motive neimputabile pot fi numite, fara concurs, in functia de judecator sau procuror.
(6) Persoanele prevazute la alin. (5) pot fi numite la instante sau parchete de acelasi grad cu cele unde au functionat, cu exceptia Inaltei Curti de Casatie si Justitie.
(7) Persoanele care au indeplinit functia de magistrat-asistent la Inalta Curte de Casatie si Justitie cel putin 10 ani si care si-au incetat activitatea din motive neimputabile, precum si avocatii cu o vechime in profesie de cel putin 10 ani, pot fi numite, fara concurs, la judecatorii sau parchetele care functioneaza pe langa acestea.
(8) Persoanele care indeplinesc conditia de la alin. (5) si (7) prin cumularea vechimii in functia de judecator, procuror sau in profesia de avocat, pot fi numite judecator sau procuror, fara concurs, la instante sau parchete de acelasi grad cu cele unde au functionat, cu exceptia Inaltei Curti de Casatie si Justitie.
(9) In vederea numirii in functia de judecator sau procuror, persoanele prevazute la alin. (5), (7) si (8) vor sustine un interviu in fata sectiei corespunzatoare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.
(10) Pentru a fi numite in functia de judecator sau procuror, persoanele prevazute la alin. (5), (7) si (8) trebuie sa indeplineasca si conditiile prevazute de art. 13 alin. (2).
(11) Presedintele Romaniei poate refuza o singura data numirea judecatorilor si procurorilor prevazuti la alin. (1). Refuzul motivat se comunica de indata Consiliului Superior al Magistraturii.
(12) In situatia in care Consiliul Superior al Magistraturii sustine propunerea initiala, are obligatia sa motiveze optiunea si sa o comunice de indata Presedintelui Romaniei.
(13) Dupa numirea in functia de judecator sau procuror, persoanele prevazute la alin. (1), (5), (7) si (8) sunt obligate sa urmeze, pe o perioada de 6 luni, un curs de formare profesionala in cadrul Institutului National al Magistraturii care va cuprinde in mod obligatoriu elemente de drept comunitar.
(14) Persoanele prevazute la alin. (5), (7) si (8) vor sustine, la finalizarea cursului prevazut la alin. (13), un examen pentru verificarea cunostintelor. Nepromovarea examenului atrage eliberarea din functie, cu obligatia restituirii indemnizatiilor primite in perioada in care au urmat cursurile.
(15) Judecatorii Curtii Constitutionale care, la data numirii, aveau functia de judecator sau de procuror au dreptul, la incetarea mandatului, sa revina la postul detinut anterior."
50. La articolul 32, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 32 - (1) Inainte de a incepe sa-si exercite functia, judecatorii si procurorii depun urmatorul juramant: "Jur sa respect Constitutia si legile tarii, sa apar drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei, sa-mi indeplinesc atributiile cu onoare, constiinta si fara partinire. Asa sa-mi ajute Dumnezeu!" Referirea la divinitate din formula juramantului se schimba potrivit credintei religioase a judecatorilor si procurorilor si este facultativa."
51. La articolul 32, alineatele (3)-(5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Juramantul se depune in sedinta solemna, in fata judecatorilor instantei sau, dupa caz, a procurorilor parchetului la care a fost numit judecatorul sau procurorul, dupa citirea actului de numire.
(4) Depunerea juramantului se consemneaza intr-un proces-verbal, care se semneaza de conducatorul instantei sau, dupa caz, al parchetului si de doi dintre judecatorii sau procurorii prezenti, precum si de cel care a depus juramantul.
(5) Depunerea juramantului nu este necesara in cazul transferului sau al promovarii judecatorului ori procurorului in alta functie."
52. La articolul 32, alineatul (6) se abroga.
53. La Titlul II, titlul Capitolului IV se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Capitolul IV Formarea profesionala continua si evaluarea periodica a judecatorilor si procurorilor"
54. Articolul 33 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 33 - (1) Formarea profesionala continua a judecatorilor si procurorilor constituie garantia independentei si impartialitatii in exercitarea functiei.
(2) Formarea profesionala continua trebuie sa tina seama de dinamica procesului legislativ si consta, in principal, in cunoasterea si aprofundarea legislatiei interne, a documentelor europene si internationale la care Romania este parte, a jurisprudentei instantelor judecatoresti si a Curtii Constitutionale, a jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene, a dreptului comparat, a normelor deontologice, in abordarea multidisciplinara a institutiilor cu caracter de noutate, precum si in cunoasterea si aprofundarea unor limbi straine si operarea pe calculator."
55. Articolul 34 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 34 - Responsabilitatea pentru formarea profesionala continua a judecatorilor si procurorilor revine Institutului National al Magistraturii, conducatorilor instantelor sau parchetelor la care acestia isi desfasoara activitatea, precum si fiecarui judecator si procuror, prin pregatire individuala."
56. Articolul 35 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 35 - (1) Judecatorii si procurorii participa, cel putin o data la 3 ani, la programe de formare profesionala continua organizate de Institutul National al Magistraturii, de institutii de invatamant superior din tara sau din strainatate ori la alte forme de perfectionare profesionala.
(2) Judecatorii si procurorii au obligatia de a urma in cadrul programelor de formare profesionala continua un curs intensiv pentru invatarea sau aprofundarea unei limbi straine si un curs intensiv pentru initierea sau aprofundarea cunostintelor de operare pe calculator organizate de Institutul National al Magistraturii sau de instantele judecatoresti sau parchete, de institutii de invatamant superior din tara sau din strainatate, precum si de alte institutii de specialitate.
(3) Consiliul Superior al Magistraturii aproba anual, la propunerea Institutului National al Magistraturii, programul de formare profesionala continua a judecatorilor si procurorilor.
(4) Formarea profesionala continua a judecatorilor si procurorilor se realizeaza tinand seama de necesitatea specializarii lor."
57. Articolul 36 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 36 - (1) In cadrul fiecarei curti de apel si in cadrul fiecarui parchet de pe langa curtea de apel se organizeaza periodic activitati de formare profesionala continua, constand in consultari, dezbateri, seminarii, sesiuni sau mese rotunde, cu participarea Institutului National al Magistraturii. Tematica acestora se aproba de Consiliul Superior al Magistraturii.
(2) Presedintele curtii de apel sau, dupa caz, procurorul general al parchetului de pe langa curtea de apel desemneaza judecatorii, respectiv procurorii care raspund de organizarea activitatii de formare profesionala continua a judecatorilor si procurorilor de la curtea de apel si instantele din circumscriptia acesteia, respectiv de la parchetul de pe langa curtea de apel si parchetele subordonate."
58. Articolul 37 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 37 - (1) Pentru verificarea indeplinirii criteriilor de competenta profesionala si de performanta judecatorii si procurorii sunt supusi la fiecare 3 ani unei evaluari privind eficienta, calitatea activitatii si integritatea, obligatia de formare profesionala continua si absolvirea unor cursuri de specializare, iar in cazul judecatorilor si procurorilor numiti in functii de conducere, si modul de indeplinire a atributiilor manageriale.
(2) Prima evaluare a judecatorilor si procurorilor se face la 2 ani de la numirea in functie.
(3) Evaluarea prevazuta la alin. (1) se face de comisii constituite prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii, separat pentru judecatori si procurori, formate din presedintele instantei sau, dupa caz, conducatorul parchetului, sectiei sau directiei din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitiei sau Parchetului National Anticoruptie, precum si din 2 judecatori sau procurori desemnati de colegiul de conducere.
(4) Din comisiile pentru evaluarea procurorilor din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism si Parchetului National Anticoruptie fac parte si Procurorul General al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si, respectiv, Procurorul General al Parchetului National Anticoruptie care raspund direct de performantele acestor structuri.
(5) Criteriile de evaluare a activitatii profesionale a judecatorilor si procurorilor sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta lege.
(6) Regulamentul privind evaluarea activitatii profesionale a judecatorilor si procurorilor se aproba prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii."
59. La articolul 38, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 38 - (1) Prin raportul de evaluare a activitatii profesionale a judecatorului sau procurorului intocmit de comisiile prevazute la art. 37 alin. (3) sau (4), se poate acorda unul dintre calificativele: foarte bine, bine, satisfacator sau nesatisfacator.
(3) In solutionarea contestatiei, sectiile Consiliului Superior al Magistraturii pot cere conducatorului instantei sau parchetului ori comisiilor sau persoanelor prevazute la art. 37 alin. (3) sau (4) orice informatii pe care le considera necesare, iar citarea judecatorului sau procurorului pentru a fi audiat este obligatorie."
60. La articolul 39, alineatele (1), (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 39 - (1) Judecatorii si procurorii care primesc calificativul nesatisfacator sunt obligati sa urmeze pentru o perioada cuprinsa intre 3 si 6 luni cursuri speciale organizate de Institutul National al Magistraturii.
(2) Judecatorii si procurorii care primesc calificativul satisfacator in urma a doua evaluari consecutive sunt obligati sa urmeze pentru o perioada cuprinsa intre 3 si 6 luni cursuri speciale organizate de Institutul National al Magistraturii.
(4) Judecatorul sau procurorul care primeste in urma a doua evaluari consecutive calificativul nesatisfacator sau care nu a promovat examenul prevazut la alin. (3) este eliberat din functie pentru incapacitate profesionala de catre Presedintele Romaniei, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii."
61. La articolul 40, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 40 - (1) Evolutia carierei de judecator sau procuror se consemneaza in fisa din dosarul profesional, care se intocmeste si se pastreaza de Consiliul Superior al Magistraturii.
(3) Judecatorii si procurorii au acces la propriul dosar profesional si pot obtine copii ale actelor existente in dosar."
62. Articolul 41 se abroga.
63. La Titlul II, titlul Capitolului V se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Capitolul V Promovarea judecatorilor si procurorilor si numirea in functiile de conducere"
64. La Capitolul V al Titlului II, titlul Sectiunii 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Sectiunea 1 Promovarea la tribunale, curti de apel si la parchete".
65. Articolul 42 se abroga.
66. Articolul 43 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 43 - (1) Promovarea judecatorilor si procurorilor se face numai prin concurs organizat la nivel national, in limita posturilor vacante existente la tribunale si curti de apel sau, dupa caz, la parchete.
(2) Concursul pentru promovarea judecatorilor si procurorilor se organizeaza, anual sau ori de cate ori este necesar, de Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul National al Magistraturii.
(3) Comisia pentru promovarea judecatorilor este alcatuita din judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, judecatori de la curtile de apel si formatori din Institutul National al Magistraturii, numiti prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii.
(4) Comisia pentru promovarea procurorilor este alcatuita din procurori de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, procurori de la parchetele de pe langa curtile de apel si formatori din Institutul National al Magistraturii, numiti prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii.
(5) Data, locul, modul de desfasurare a concursului si posturile vacante pentru care se organizeaza concurs se comunica tuturor judecatorilor si procurorilor, prin curtile de apel si parchete, si se publica pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii, a Institutului National al Magistraturii, a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si in trei cotidiene centrale, cu cel putin 60 de zile inainte de data stabilita pentru concurs."
67. La articolul 44, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 44 - (1) Pot participa la concursul de promovare la instantele sau parchetele imediat superioare, judecatorii si procurorii care au avut calificativul foarte bine la ultima evaluare, nu au fost sanctionati disciplinar in ultimii 3 ani si indeplinesc urmatoarele conditii minime de vechime:
a) 5 ani vechime in functia de judecator sau procuror, pentru promovarea in functiile de judecator de tribunal sau tribunal specializat si procuror la parchetul de pe langa tribunal sau la parchetul de pe langa tribunalul specializat;
b) 6 ani vechime in functia de judecator sau procuror, pentru promovarea in functiile de judecator de curte de apel si procuror la parchetul de pe langa aceasta;
c) 8 ani vechime in functia de judecator sau procuror, pentru promovarea in functia de procuror la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie."
68. La articolul 44, dupa alineatul (1), se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
"(11) La calcularea vechimii prevazute la alin. (1) se ia in considerare si perioada in care judecatorul sau procurorul a fost avocat."
69. Articolul 45 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 45 - Judecatorii si procurorii care indeplinesc conditiile prevazute la art. 44 pot participa la concurs, in vederea promovarii pe loc, in limita numarului de locuri aprobat anual de Consiliul Superior al Magistraturii."
70. Articolul 46 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 46 - (1) Concursul de promovare consta in probe scrise, cu caracter teoretic si practic.
(2) Probele constau in:
a) in functie de specializare, una dintre urmatoarele materii: drept civil, drept penal, drept comercial, drept administrativ, drept financiar si fiscal, dreptul muncii, dreptul familiei, drept international privat;
b) jurisprudenta Inaltei Curti de Casatie si Justitie si jurisprudenta Curtii Constitutionale;
c) jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului si jurisprudenta Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene;
d) procedura civila sau procedura penala, in functie de specializarea judecatorului sau procurorului.
(3) Procedura de desfasurare a concursului, inclusiv modalitatea de contestare a rezultatelor este prevazuta in Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului de promovare a judecatorilor si procurorilor.
(4) Dispozitiile art. 29 alin. (6) se aplica in mod corespunzator."
71. Articolul 47 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 47 - in termen de cel mult 30 de zile de la comunicarea rezultatelor, Consiliul Superior al Magistraturii dispune, prin hotarare, promovarea judecatorilor si procurorilor declarati admisi."
72. La Capitolul V al Titlului II, titlul Sectiunii a 2-a se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Sectiunea a 2-a Numirea in functiile de conducere din cadrul judecatoriilor, tribunalelor, curtilor de apel si parchetelor corespunzatoare".
73. Articolul 48 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 48 - (1) Numirea in functiile de presedinte si vicepresedinte la judecatorii, tribunale, tribunale specializate si curti de apel se face numai prin concurs sau examen organizat, ori de cate ori este necesar, de Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul National al Magistraturii.
(2) Pot participa la concurs sau examen judecatorii care au calificativul foarte bine la ultima evaluare, nu au fost sanctionati disciplinar in ultimii 3 ani si indeplinesc conditiile de vechime prevazute de lege.
(3) Judecatorii isi depun candidaturile insotite de orice alte acte considerate relevante, in termen de 20 de zile de la publicarea datei concursului sau examenului, la Institutul National al Magistraturii.
(4) Concursul sau examenul consta in prezentarea unui proiect referitor la exercitarea atributiilor specifice functiei de conducere si in probe scrise privind managementul, comunicarea, resursele umane, capacitatea candidatului de a lua decizii si de a-si asuma raspunderea, rezistenta la stres si un test psihologic.
(5) Comisia de examinare este numita de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii si este formata din 2 judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, 2 judecatori de la curtile de apel si 3 specialisti in management si organizare institutionala. La constituirea comisiilor vor fi avuti in vedere, in principal, judecatorii care au urmat cursuri de management.
(6) Data, locul, precum si Regulamentul de organizare a concursului sau examenului elaborat de Institutul National al Magistraturii se aproba de Consiliul Superior al Magistraturii si se afiseaza pe pagina de internet a Institutului National al Magistraturii, Ministerului Justitiei, Consiliului Superior al Magistraturii si la sediile instantelor judecatoresti, cu cel putin 30 de zile inainte de data desfasurarii acestuia.
(7) Consiliul Superior al Magistraturii valideaza rezultatul concursului sau examenului si numeste judecatorii in functiile de conducere in termen de 15 zile de la data afisarii rezultatelor finale. Dispozitiile art. 29 alin. (6) se aplica in mod corespunzator.
(8) Numirea judecatorilor care au obtinut rezultatul cel mai bun la concurs, sau, dupa caz, au fost declarati admisi la examen in functiile pentru care au candidat, se face pe o perioada de 3 ani, cu posibilitatea reinvestirii, o singura data, in conditiile prevazute la alin. (1).
(9) Numirea judecatorilor in celelalte functii de conducere se face pe o perioada de 3 ani, cu posibilitatea reinvestirii o singura data, de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea presedintelui instantei.
(10) Nu pot fi numiti in functii de conducere judecatorii care au facut parte din serviciile de informatii inainte de 1990 sau au colaborat cu acestea ori judecatorii care au un interes personal, ce influenteaza sau ar putea influenta indeplinirea cu obiectivitate si impartialitate a atributiilor prevazute de lege.
(11) Judecatorii care participa la concurs sau examen, precum si cei propusi pentru o functie de conducere sunt obligati sa dea o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca nu au facut parte din serviciile de informatii inainte de 1990 si nici nu au colaborat cu acestea, precum si o declaratie de interese care se actualizeaza anual sau in termen de 15 zile de la aparitia unei schimbari sau de la data la care judecatorul a luat cunostinta despre aceasta.
(12) Inainte de numirea in functiile de conducere, Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii verifica si comunica, in termen de 15 zile de la solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii, daca judecatorul a facut parte din serviciile de informatii inainte de 1990 sau a colaborat cu acestea.
(13) Evidenta posturilor vacante de conducere de la instantele judecatoresti este publica si disponibila permanent pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului National al Magistraturii si Ministerului Justitiei, precum si prin afisare la sediile instantelor judecatoresti.
(14) Numirea in functii de conducere potrivit prezentului articol se face in termen de cel mult 6 luni de la data la care acestea devin vacante."
74. Dupa articolul 48, se introduce un nou articol, articolul 481, cu urmatorul cuprins:
"Art. 481 - (1) Numirea in functiile de procuror general al parchetului de pe langa curtea de apel, prim-procuror al parchetului de pe langa tribunal, prim-procuror al parchetului de pe langa tribunalul pentru minori si familie sau prim-procuror al parchetului de pe langa judecatorie si de adjuncti ai acestora, se face numai prin concurs sau examen organizat, ori de cate ori este necesar, de Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul National al Magistraturii.
(2) Pot participa la concurs sau examen procurorii care au calificativul foarte bine la ultima evaluare, nu au fost sanctionati disciplinar in ultimii 3 ani si indeplinesc conditiile de vechime prevazute de lege.
(3) Procurorii isi depun candidaturile insotite de orice alte acte considerate relevante, in termen de 20 de zile de la publicarea datei concursului sau examenului, la Institutul National al Magistraturii.
(4) Dispozitiile art. 48 alin. (4) se aplica in mod corespunzator.
(5) Comisia de examinare este numita de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii si este formata din 2 procurori de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, 2 procurori de la parchetele de pe langa curtile de apel si 3 specialisti in management si organizare institutionala. La constituirea comisiilor vor fi avuti in vedere, in principal, procurorii care au urmat cursuri de management.
(6) Data, locul, precum si Regulamentul de organizare a concursului sau examenului elaborat de Institutul National al Magistraturii se aproba de Consiliul Superior al Magistraturii si se afiseaza pe pagina de internet a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, a Institutului National al Magistraturii, a Consiliului Superior al Magistraturii, a Ministerului Justitiei si la sediile parchetelor, cu cel putin 30 de zile inainte de data desfasurarii acestuia.
(7) Consiliul Superior al Magistraturii valideaza rezultatul concursului sau examenului si numeste procurorii in functiile de conducere in termen de 15 zile de la data afisarii rezultatelor finale. Dispozitiile art. 29 alin. (6) se aplica in mod corespunzator.
(8) Numirea procurorilor care au obtinut rezultatul cel mai bun la concurs, sau, dupa caz, au fost declarati admisi la examen in functiile pentru care au candidat, se face pe o perioada de 3 ani, cu posibilitatea reinvestirii, o singura data, in conditiile prevazute la alin. (1).
(9) Numirea in celelalte functii de conducere la parchete se face pe o perioada de 3 ani, cu posibilitatea reinvestirii o singura data, de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Procurorului General al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
(10) Pentru numirea in functiile de conducere prevazute la alin. (9) este necesara recomandarea conducatorului parchetului unde urmeaza sa fie numit procurorul.
(11) Dispozitiile art. 48 alin. (10)-(12) si (14) se aplica in mod corespunzator si in cazul numirii procurorilor in functiile de conducere.
(12) Evidenta posturilor vacante de conducere de la parchete este publica si disponibila permanent pe paginile de internet ale Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului National al Magistraturii si Ministerului Justitiei, precum si prin afisare la sediile parchetelor."
75. Articolul 49 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 49 - (1) Pentru numirea in functii de conducere, sunt necesare urmatoarele conditii minime de vechime:
a) pentru functia de presedinte si vicepresedinte de judecatorie, prim-procuror al parchetului de pe langa judecatorie si adjunct al acestuia, o vechime de 5 ani in functia de judecator sau procuror;
b) pentru functia de presedinte si vicepresedinte de tribunal sau tribunal specializat, precum si presedinte de sectie la tribunal, prim-procuror al parchetului de pe langa tribunal sau al parchetului de pe langa tribunalul pentru minori si familie, adjunct al acestuia si procuror sef sectie al parchetului de pe langa tribunal sau al parchetului de pe langa tribunalul pentru minori si familie, o vechime de 6 ani in functia de judecator sau procuror;
c) pentru functia de presedinte, vicepresedinte, presedinte de sectie la curtea de apel, procuror general al parchetului de pe langa curtea de apel si adjunct al acestuia, procuror sef sectie al parchetului de pe langa curtea de apel, o vechime de 8 ani in functia de judecator sau procuror.
(2) La calcularea vechimii prevazute la alin. (1) se ia in considerare si perioada in care judecatorul sau procurorul a fost avocat.
(3) Pentru numirea in functii de conducere, judecatorul si procurorul trebuie sa aiba dreptul sa functioneze la instanta sau, dupa caz, parchetul la care urmeaza sa fie numit in functia de conducere."
76. Articolul 50 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 50 - (1) La incetarea mandatului functiei de conducere judecatorii sau procurorii pot ocupa, in conditiile prevazute de art. 48, art. 481 si art. 49, o functie de conducere la aceeasi instanta sau la acelasi parchet ori la alta instanta sau parchet ori revin la instantele sau parchetele de unde provin sau la o instanta sau parchet unde au dreptul sa functioneze potrivit legii.
(2) Revocarea din functia de conducere a judecatorilor se dispune de Consiliul Superior al Magistraturii, din oficiu sau la propunerea adunarii generale ori a presedintelui instantei, pentru urmatoarele motive:
a) in cazul in care nu mai indeplinesc una dintre conditiile necesare pentru numirea in functia de conducere;
b) in cazul exercitarii necorespunzatoare a atributiilor manageriale privind organizarea eficienta, comportamentul si comunicarea, asumarea responsabilitatilor si aptitudinile manageriale;
c) in cazul aplicarii uneia dintre sanctiunile disciplinare.
(3) La verificarea organizarii eficiente a activitatii vor fi avute in vedere, in principal, urmatoarele criterii: folosirea adecvata a resurselor umane si materiale, evaluarea necesitatilor, gestionarea situatiilor de criza, raportul resurse investite - rezultate obtinute, gestionarea informatiilor, organizarea pregatirii si perfectionarii profesionale si repartizarea sarcinilor in cadrul instantelor sau parchetelor.
(4) La verificarea comportamentului si comunicarii vor fi avute in vedere, in principal, comportamentul si comunicarea cu judecatorii, procurorii, personalul auxiliar, justitiabilii, persoanele implicare in actul de justitie, alte institutii, mass-media, asigurarea accesului la informatiile de interes public din cadrul instantei sau parchetului si transparenta actului de conducere.
(5) La verificarea asumarii responsabilitatii vor fi avute in vedere, in principal, indeplinirea atributiilor prevazute de lege si regulamente, implementarea strategiilor nationale si secventiale in domeniul justitiei si respectarea principiului distribuirii aleatorii sau, dupa caz, al repartizarii pe criterii obiective a cauzelor.
(6) La verificarea aptitudinilor manageriale vor fi avute in vedere, in principal, capacitatea de organizare, capacitatea rapida de decizie, rezistenta la stres, autoperfectionarea, capacitatea de analiza, sinteza, previziune, strategie si planificare pe termen scurt, mediu si lung, initiativa si capacitatea de adaptare rapida.
(7) Revocarea din functia de conducere a procurorilor se dispune de Consiliul Superior al Magistraturii, din oficiu sau la propunerea adunarii generale ori a conducatorului parchetului, pentru motivele prevazute la alin. (2) care se aplica in mod corespunzator."
77. La Capitolul V al Titlului II, titlul Sectiunii a 3-a se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Sectiunea a 3-a Promovarea in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie si numirea in functiile de conducere din cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Parchetului National Anticoruptie"
78. Articolul 51 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 51 - (1) Promovarea in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie se face de catre Consiliul Superior al Magistraturii, dintre persoanele care au indeplinit functia de judecator in ultimii 2 ani la tribunale sau curti de apel, au obtinut calificativul foarte bine la ultima evaluare, nu au fost sanctionati disciplinar, s-au remarcat in activitatea profesionala si au o vechime in functia de judecator sau procuror de cel putin 12 ani.
(2) Dispozitiile art. 48 alin. (10)-(12) se aplica in mod corespunzator.
(3) Evidenta posturilor vacante de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie este publica si disponibila permanent pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii si pe cea a Inaltei Curti de Casatie si Justitie.
(4) Judecatorii care indeplinesc conditiile prevazute la alin. (1) isi pot depune candidaturile pentru functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie, insotite de orice inscrisuri considerate relevante, in termen de 30 de zile de la publicarea postului vacant, la colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, care le analizeaza si le inainteaza Consiliului Superior al Magistraturii, insotite de un raport consultativ asupra promovarii, in termen de 10 zile de la primire."
79. Articolul 52 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 52 - (1) Presedintele, vicepresedintele si presedintii de sectii ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie sunt numiti de catre Presedintele Romaniei, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, dintre judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie care au functionat la aceasta instanta cel putin 2 ani.
(2) Presedintele Romaniei nu poate refuza numirea in functiile de conducere prevazute la alin. (1) decat motivat, aducand la cunostinta Consiliului Superior al Magistraturii motivele refuzului.
(3) Numirea in functiile prevazute la alin. (1) se face pe o perioada de 3 ani, cu posibilitatea reinvestirii, o singura data.
(4) Dispozitiile art. 48 alin. (10)-(12) se aplica in mod corespunzator.
(5) Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie care indeplinesc conditiile prevazute la alin. (1) isi pot depune candidaturile pentru functia de presedinte sau vicepresedinte al Inaltei Curti de Casatie si Justitie ori presedinte de sectie, la Consiliul Superior al Magistraturii, in termen de 30 de zile de la data la care functia de presedinte, vicepresedinte sau presedinte de sectie a devenit vacanta.
(6) Revocarea din functie a presedintelui, a vicepresedintelui sau a presedintilor de sectii ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie se face de catre Presedintele Romaniei la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, care se poate sesiza din oficiu, la cererea unei treimi din numarul membrilor sau la cererea adunarii generale a instantei, pentru motivele prevazute la art. 50 alin. (2) care se aplica in mod corespunzator."
80. Articolul 53 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 53 - (1) Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, prim-adjunctul si adjunctul acestuia, procurorul general al Parchetului National Anticoruptie, adjunctii acestuia, procurorii sefi de sectie ai acestor parchete, precum si procurorul sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism si adjunctii acestora, sunt numiti de Presedintele Romaniei, la propunerea ministrului justitiei, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, dintre procurorii care au o vechime minima de 10 ani in functia de judecator sau procuror, pe o perioada de 3 ani, cu posibilitatea reinvestirii, o singura data.
(2) Dispozitiile art. 48 alin. (10)-(12) se aplica in mod corespunzator.
(3) Presedintele Romaniei poate refuza motivat numirea in functiile de conducere prevazute la alin. (1), aducand la cunostinta publicului motivele refuzului.
(4) Revocarea procurorilor din functiile de conducere prevazute la alin. (1) se face de catre Presedintele Romaniei, la propunerea ministrului justitiei care se poate sesiza din oficiu, la cererea adunarii generale sau, dupa caz a procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie ori a Procurorului General al Parchetului National Anticoruptie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, pentru motivele prevazute la art. 50 alin. (2) care se aplica in mod corespunzator."
81. Dupa articolul 53 se introduce un nou articol, articolul 531, cu urmatorul cuprins:
"Art. 531 - (1) Numirea in celelalte functii de conducere in cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si al Parchetului National Anticoruptie se face pe o perioada de 3 ani, cu posibilitatea reinvestirii o singura data, de catre Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sau a Procurorului General al Parchetului National Anticoruptie, dupa caz.
(2) Pentru numirea in functiile de conducere prevazute la alin. (1) este necesara recomandarea conducatorului sectiei ori, dupa caz, al directiei din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sau Parchetului National Anticoruptie, unde urmeaza sa fie numit procurorul.
(3) Dispozitiile art. 48 alin. (10)-(12) se aplica in mod corespunzator.
(4) Revocarea din functiile de conducere a procurorilor numiti potrivit alin. (1) se dispune de Consiliul Superior al Magistraturii, din oficiu sau la propunerea Procurorului General al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie ori, dupa caz, a Procurorului General al Parchetului National Anticoruptie, pentru motivele prevazute la art. 50 alin. (2) care se aplica in mod corespunzator.
(5) Propunerea prevazuta la alin. (4) poate fi formulata din oficiu sau la sesizarea adunarilor generale ori a conducatorilor sectiilor ori, dupa caz, al directiei din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sau Parchetului National Anticoruptie."
82. Articolul 54 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 54 - La incetarea mandatului pentru functiile de conducere prevazute la art. 52, 53 si 531, judecatorii sau procurorii revin la instantele sau parchetele de unde provin sau la o instanta sau parchet unde au dreptul sa functioneze potrivit legii."
83. La Titlul II, Capitolul VI se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Capitolul VI Delegarea, detasarea si transferul

Art. 55
(1) In cazul in care o judecatorie, un tribunal sau un tribunal specializat nu poate functiona normal din cauza absentei temporare a unor judecatori, existentei unor posturi vacante sau altor asemenea cauze, presedintele curtii de apel, la propunerea presedintelui respectivei instante din circumscriptia acelei curti de apel, poate delega, judecatori de la alte instante din circumscriptia mentionata, cu acordul scris al acestora.
(2) Delegarea judecatorilor de la judecatorii, tribunale si tribunale specializate in circumscriptia altei curti de apel se dispune, cu acordul scris al acestora, de Consiliul Superior al Magistraturii, la solicitarea presedintelui curtii de apel in circumscriptia careia se cere delegarea si cu avizul presedintelui curtii de apel unde acestia functioneaza.
(3) Delegarea judecatorilor curtilor de apel se dispune, cu acordul scris al acestora, de Consiliul Superior al Magistraturii, la solicitarea presedintelui curtii de apel.
(4) Delegarea in functii de conducere a judecatorilor de la curtile de apel, tribunale, tribunale specializate si judecatorii se dispune, cu acordul scris al acestora, de Consiliul Superior al Magistraturii, pana la ocuparea functiei prin numire in conditiile prezentei legi.
(5) Delegarea in functiile de conducere de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a judecatorilor de la aceasta instanta, se dispune de Consiliul Superior al Magistraturii, cu acordul scris al acestora, la propunerea presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie.
(6) Delegarea judecatorilor se poate face pe o perioada de cel mult 90 de zile intr-un an si poate fi prelungita, cu acordul scris al acestora, cel mult inca 90 de zile.
(7) In interesul serviciului, procurorii pot fi delegati, cu acordul scris al acestora, inclusiv in functii de conducere, de catre Procurorul General al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, la parchetele din cadrul Ministerului Public pe o perioada de cel mult 90 de zile intr-un an.
(8) Delegarea procurorilor poate fi prelungita, cu acordul scris al acestora, cel mult inca 90 de zile.
(9) Pe perioada delegarii judecatorii si procurorii beneficiaza de toate drepturile prevazute de lege pentru functia in care sunt delegati. Cand salariul si celelalte drepturi banesti prevazute pentru functia in care este delegat judecatorul sau procurorul sunt inferioare, acesta isi pastreaza indemnizatia de incadrare lunara si celelalte drepturi banesti.

Art. 56
(1) Consiliul Superior al Magistraturii dispune detasarea judecatorilor si procurorilor, cu acordul scris al acestora, la alte instante sau parchete, la Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul National al Magistraturii, Ministerul Justitiei sau la unitatile subordonate acestuia ori la alte autoritati publice, in orice functii, inclusiv cele de demnitate publica numite, la solicitarea acestor institutii.
(2) Durata detasarii este cuprinsa intre 6 luni si 3 ani. Detasarea se prelungeste o singura data, pentru o durata de pana la 3 ani, in conditiile prevazute la alin. (1).
(3) In perioada detasarii, judecatorii si procurorii isi pastreaza calitatea de judecator sau procuror si beneficiaza de drepturile prevazute de lege pentru personalul detasat. Cand salariul si celelalte drepturi banesti prevazute pentru functia in care este detasat judecatorul sau procurorul sunt inferioare, acesta isi pastreaza indemnizatia de incadrare lunara si celelalte drepturi banesti.
(4) Perioada detasarii constituie vechime in functia de judecator sau procuror.
(5) Dupa incetarea detasarii, judecatorul sau procurorul revine in functia detinuta anterior.

Art. 57
Detasarea nu se poate face la instante sau parchete de nivel superior celor la care judecatorul sau procurorul are dreptul sa functioneze potrivit legii.

Art. 58
Transferul judecatorilor si procurorilor de la o instanta la alta instanta sau de la un parchet la alt parchet ori la o institutie publica se aproba, la cererea celor in cauza, de Consiliul Superior al Magistraturii.

Art. 59
(1) La cererea motivata, judecatorii pot fi numiti in functia de procuror, iar procurorii in functia de judecator, prin decret al Presedintelui Romaniei, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, cu respectarea conditiilor prevazute in prezenta lege.
(2) Pentru numirea in functiile prevazute la alin. (1), candidatii vor sustine un interviu in fata sectiei pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii in cazul procurorilor care solicita numirea ca judecatori si, respectiv, a sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii in cazul judecatorilor care solicita numirea ca procuror.
(3) Presedintele Romaniei nu poate refuza numirea in functiile prevazute la alin. (1) decat motivat, aducand la cunostinta Consiliului Superior al Magistraturii motivele refuzului."
84. La Titlul II, titlul Capitolului VII se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Capitolul VII Suspendarea din functie si incetarea functiei de judecator si procuror"
85. Articolul 60 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 60 - (1) Judecatorul sau procurorul este suspendat din functie in urmatoarele cazuri:
a) cand a fost pusa in miscare actiunea penala impotriva sa prin ordonanta sau rechizitoriu;
b) cand sufera de o boala psihica, care il impiedica sa-si exercite functia in mod corespunzator.
(2) Suspendarea din functie a judecatorilor si procurorilor se dispune de Consiliul Superior al Magistraturii.
(3) In perioada suspendarii din functie, judecatorului si procurorului nu i se platesc drepturile salariale. Aceasta perioada nu constituie vechime in magistratura.
(4) In perioada suspendarii din functie, judecatorului sau procurorului nu ii sunt aplicabile dispozitiile referitoare la interdictiile si incompatibilitatile prevazute la art. 6 si 7."
86. Articolul 61 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 61 - (1) In cazul prevazut la art. 60 alin. (1) lit. a), Consiliul Superior al Magistraturii comunica de indata judecatorului sau procurorului si conducerii instantei sau parchetului unde acesta functioneaza hotararea prin care s-a dispus suspendarea din functie.
(2) Daca se dispune scoaterea de sub urmarire penala, incetarea urmaririi penale, achitarea sau incetarea procesului penal fata de judecator sau procuror, suspendarea din functie inceteaza, iar acesta este repus in situatia anterioara, i se platesc drepturile banesti de care a fost lipsit pe perioada suspendarii din functie si i se recunoaste vechimea in magistratura pentru aceasta perioada."
87. Articolul 62 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 62 - (1) In cazul prevazut la art. 60 alin. (1) lit. b), boala psihica se constata printr-o expertiza de specialitate, la sesizarea presedintelui instantei sau a conducatorului parchetului ori a colegiilor de conducere, iar suspendarea din functie se dispune pe perioada recomandata de comisia medicala de specialitate, numita in conditiile art. 13 alin. (2) lit. e).
(2) Dupa expirarea perioadei prevazute la alin. (1), Consiliul Superior al Magistraturii, pe baza unei noi expertize poate hotari incetarea suspendarii si repunerea in functie a judecatorului sau procurorului, prelungirea acesteia sau, daca boala este ireversibila, propune eliberarea din functie potrivit legii.
(3) In perioada suspendarii, judecatorului sau procurorului i se platesc drepturile de asigurari sociale de sanatate, potrivit legii."
88. Articolul 63 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art 63(1) Judecatorii si procurorii sunt eliberati din functie in urmatoarele cazuri:
a) demisie;
b) pensionare, potrivit legii;
c) transfer intr-o alta functie, in conditiile legii;
d) incapacitate profesionala;
e) ca sanctiune disciplinara;
f) condamnarea definitiva a judecatorului sau procurorului pentru o infractiune;
g) incalcarea dispozitiilor art. 62;
h) nepromovarea examenului prevazut la art. 31 alin. (14);
i) neindeplinirea conditiilor prevazute la art. 13 alin. (2) lit. a), c) si e).
(2) Eliberarea din functie a judecatorilor si procurorilor se dispune prin decret al Presedintelui Romaniei, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii.
(3) Trecerea in rezerva sau in retragere a judecatorilor si procurorilor militari se face in conditiile legii, dupa eliberarea din functie de catre Presedintele Romaniei. In caz de pensionare sau de transfer, eliberarea din functie se face dupa trecerea in rezerva sau, dupa caz, in retragere.
(4) Eliberarea din functie a judecatorilor stagiari si a procurorilor stagiari se face de Consiliul Superior al Magistraturii.
(5) In cazul in care judecatorul sau procurorul cere eliberarea din functie prin demisie, Consiliul Superior al Magistraturii poate stabili un termen de cel mult 30 de zile de la care demisia sa devina efectiva, daca prezenta judecatorului sau procurorului este necesara.
(6) Judecatorul sau procurorul eliberat din functie din motive neimputabile isi pastreaza gradul profesional dobandit in ierarhia instantelor sau a parchetelor."
89. Articolul 64 se abroga.
90. La articolul 65, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art 65(1) Prim-magistratul-asistent, magistratii-asistenti sefi si magistratii-asistenti ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie se bucura de stabilitate.
(3) Conditiile generale de numire a magistratilor-asistenti sunt cele prevazute pentru functia de judecator si procuror."
91. La articolul 65, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) Dispozitiile prezentei legi privind incompatibilitatile si interdictiile, formarea profesionala continua si evaluarea periodica, drepturile si indatoririle, precum si raspunderea disciplinara a judecatorilor si procurorilor se aplica in mod corespunzator si magistratilor-asistenti."
92. La articolul 66, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Magistratii-asistenti gradul III pot fi numiti, prin concurs, si dintre avocati, notari, precum si grefieri cu studii superioare juridice de la curtile de apel si Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu o vechime de cel putin 5 ani."
93. Titlul III se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Titlul III Drepturile si indatoririle judecatorilor si procurorilor

Art. 72
Stabilirea drepturilor judecatorilor si procurorilor se face tinandu-se seama de locul si rolul justitiei in statul de drept, de raspunderea si complexitatea functiei de judecator si procuror, de interdictiile si incompatibilitatile prevazute de lege pentru aceste functii si urmareste garantarea independentei si impartialitatii acestora.

Art. 73
(1) Pentru activitatea desfasurata, judecatorii si procurorii au dreptul la o remuneratie stabilita in raport cu nivelul instantei sau al parchetului, cu functia detinuta, cu vechimea in magistratura si cu alte criterii prevazute de lege.
(2) Drepturile salariale ale judecatorilor si procurorilor nu pot fi diminuate sau suspendate decat in cazurile prevazute de prezenta lege. Salarizarea judecatorilor si procurorilor se stabileste prin lege speciala.
(3) Salarizarea judecatorilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie se stabileste prin legea privind indemnizatiile pentru persoanele care ocupa functii de demnitate publica.
(4) Judecatorii si procurorii militari sunt militari activi si au toate drepturile si obligatiile ce decurg din aceasta calitate.
(5) Salarizarea si celelalte drepturi cuvenite judecatorilor si procurorilor militari se asigura de Ministerul Apararii Nationale, in concordanta cu prevederile legislatiei privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritatii judecatoresti si cu reglementarile referitoare la drepturile materiale si banesti specifice calitatii de militar activ si, respectiv, de salariat civil al acestui minister.
(6) Acordarea gradelor militare si inaintarea in grad a judecatorilor si procurorilor militari se fac potrivit normelor aplicabile cadrelor permanente din Ministerul Apararii Nationale.

Art. 74
(1) Consiliul Superior al Magistraturii are dreptul si obligatia de a apara judecatorii si procurorii impotriva oricarui act care le-ar putea afecta independenta sau impartialitatea ori ar crea suspiciuni cu privire la acestea.
(2) Judecatorii sau procurorii care considera ca independenta si impartialitatea le sunt afectate in orice mod prin acte de imixtiune in activitatea profesionala se pot adresa Consiliului Superior al Magistraturii, pentru a dispune masurile necesare, conform legii.

Art. 75
Judecatorii si procurorii sunt liberi sa organizeze sau sa adere la organizatii profesionale locale, nationale sau internationale, in scopul apararii intereselor lor profesionale, precum si la cele prevazute de art. 10 alin. (3).

Art. 76
(1) Judecatorii si procurorii in functie sau pensionari au dreptul de a li se asigura masuri speciale de protectie impotriva amenintarilor, violentelor sau a oricaror fapte care ii pun in pericol pe ei, familiile sau bunurile lor.
(2) Masurile speciale de protectie, conditiile si modul de realizare a acestora se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Justitiei si a Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 77
(1) Judecatorii si procurorii beneficiaza de asigurare pentru risc profesional, realizata din fondurile bugetare ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie, ale Ministerului Justitiei, Ministerului Public sau, in cazul judecatorilor si procurorilor militari, din fondurile Ministerului Apararii Nationale, pentru viata, sanatate si bunuri, daca sunt afectate in exercitarea atributiilor de serviciu sau in legatura cu acestea, in limita veniturilor pentru anii lucrati in aceste functii, dar nu in mai mult de 15 ani de activitate.
(2) La eliberarea din functie, asigurarea prevazuta la alin. (1) inceteaza.
(3) Asigurarea prevazuta la alin. (1) se realizeaza in conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.
(4) Judecatorii si procurorii se pot asigura pentru risc profesional peste limita prevazuta la alin. (1).
(5) Prin hotarare a Guvernului, se poate infiinta Casa de asigurari a judecatorilor si procurorilor.

Art. 78
(1) Judecatorii si procurorii beneficiaza anual de un concediu de odihna platit de 35 de zile lucratoare.
(2) Judecatorii si procurorii au dreptul la concedii de studii de specialitate platite pentru participarea la cursuri sau alte forme de specializare organizate in tara sau in strainatate, pentru pregatirea si sustinerea examenului de capacitate si de doctorat, precum si la concedii fara plata, potrivit Regulamentului privind concediile judecatorilor si procurorilor.
(3) Judecatorii si procurorii au dreptul la concedii medicale si la alte concedii, in conformitate cu legislatia in vigoare.
(4) In perioada concediului de crestere a copilului in varsta de pana la 2 ani, judecatorii sau procurorii au dreptul la o indemnizatie in cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate in ultimele 6 luni anterioare datei de la care se acorda acest concediu.
(5) Judecatorii si procurorii in activitate sau pensionari, precum si sotul sau sotia si copiii aflati in intretinerea acestora beneficiaza in mod gratuit de asistenta medicala, medicamente si proteze, in conditiile respectarii dispozitiilor legale privind plata contributiei la asigurarile sociale.
(6) Judecatorii si procurorii au dreptul la inchirierea locuintelor de serviciu. Locuintele de serviciu aflate in proprietatea sau administrarea Ministerului Justitiei si unitatilor subordonate, precum si cele aflate in proprietatea sau in administrarea Ministerului Public nu pot fi cumparate de judecatori, procurori sau orice alti salariati ai acestor institutii.
(7) In cazul pensionarii pentru limita de varsta, titularul contractului de inchiriere prevazut la alin. (6) si dupa caz, sotul, ori sotia acestuia, isi pastreaza drepturile locative pe tot parcursul vietii.

Art. 79
Judecatorii si procurorii beneficiaza anual de 6 calatorii in tara dus-intors, gratuite, la transportul pe calea ferata clasa I, auto, naval si aerian sau de decontarea a 7,5 litri combustibil la suta de kilometri pentru 6 calatorii in tara dus-intors, in cazul in care deplasarea se efectueaza cu autoturismul.

Art. 80
(1) Judecatorii si procurorii cu vechime continua in magistratura de 20 de ani beneficiaza, la data pensionarii sau a eliberarii din functie pentru alte motive neimputabile de o indemnizatie egala cu 7 indemnizatii de incadrare lunare brute, care se impoziteaza potrivit legii.
(2) Indemnizatia prevazuta la alin. (1) se acorda o singura data in decursul carierei de judecator sau procuror si se inregistreaza, potrivit legii.
(3) Modul de calcul al vechimii continue in magistratura se stabileste prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii.
(4) Prevederile alin. (1) se aplica si in cazul decesului judecatorului sau procurorului aflat in activitate. In acest caz, de indemnizatie beneficiaza sotul/sotia si copiii care se afla in intretinerea acestuia la data decesului.

Art. 81
(1) Judecatorii si procurorii cu o vechime de cel putin 25 de ani in magistratura beneficiaza, la implinirea varstei prevazute de lege, de pensie de serviciu, in cuantum de 80% din media veniturilor brute realizate in ultimele 12 luni de activitate inainte de data pensionarii.
(2) Judecatorii si procurorii sunt pensionati la cerere, inainte de implinirea varstei prevazute de lege si beneficiaza de pensia prevazuta la alin. (1), daca au o vechime de cel putin 25 de ani numai in aceste functii. La calcularea acestei vechimi se iau in considerare si perioadele in care judecatorul sau procurorul a exercitat profesia de avocat, fara ca ponderea acestora sa poata fi mai mare de 10 ani.
(3) Pentru fiecare an care depaseste vechimea de 25 de ani in functia de judecator sau procuror, la cuantumul pensiei se adauga cate 1%, fara a se putea depasi venitul brut avut la data pensionarii.
(4) De pensia de serviciu beneficiaza si judecatorii si procurorii cu o vechime in magistratura intre 20 si 25 de ani, in acest caz cuantumul pensiei prevazut la alin. (1) fiind micsorat cu 1% pentru fiecare an care lipseste din vechimea integrala.
(5) Persoanele care indeplinesc conditiile de vechime prevazute la alin. (1) si (3) numai in functia de judecator sau procuror beneficiaza de pensie de serviciu, chiar daca la data pensionarii au o alta ocupatie. In acest caz, pensia se stabileste pe baza drepturilor salariate pe care le are un judecator sau procuror in functie in conditii identice de vechime si nivel al instantei sau parchetului.
(6) De prevederile alin. (5) pot beneficia numai persoanele care au fost eliberate din functia de judecator sau procuror din motive neimputabile.
(7) Judecatorii si procurorii militari pot opta intre pensia de serviciu sau pensia militara de serviciu.
(8) Judecatorii si procurorii care beneficiaza de pensie de serviciu potrivit alin. (1), (2) si (4) pot cumula pensia de serviciu cu veniturile realizate dintr-o activitate profesionala, indiferent de nivelul veniturilor respective.

Art. 82
Judecatorii si procurorii de la toate instantele, precum si magistratii-asistenti de la Inalta Curte de Casatie si Justitie si personalul de specialitate juridica prevazut la art. 86 alin. (1) nu pot fi mentinuti in functie dupa implinirea varstei de pensionare prevazuta de lege.

Art. 83
Sotul supravietuitor si copiii judecatorilor si procurorilor care au dreptul la pensie de serviciu potrivit art. 81 beneficiaza de pensie de urmas daca indeplinesc conditiile prevazute pentru aceasta de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 84
(1) Partea din pensia de serviciu care depaseste nivelul pensiei din sistemul public al asigurarilor sociale se suporta din bugetul de stat.
(2) Pensiile de serviciu ale judecatorilor si procurorilor, precum si pensiile de urmas prevazute la art. 83 se actualizeaza anual in raport cu media veniturilor brute realizate in ultimele 12 luni a judecatorilor si procurorilor in activitate.
(3) Dispozitiile alin. (2) se aplica si judecatorilor sau procurorilor pensionari, precum si persoanelor care beneficiaza de pensia de urmas prevazuta la art. 83.

Art. 85
Constituie vechime in magistratura perioada in care judecatorul, procurorul, personalul de specialitate juridica prevazut la art. 86 alin. (1) sau magistratul-asistent a indeplinit functiile de judecator, procuror, personal de specialitate juridica in fostele arbitraje de stat, magistrat-asistent, auditor de justitie, judecator financiar, judecator financiar inspector, procuror financiar si consilier in sectia jurisdictionala a Curtii de Conturi, grefier cu studii superioare juridice sau personal de specialitate juridica prevazut la art. 86 alin. (1), precum si perioada in care a fost avocat, notar, asistent judiciar, jurisconsult, consilier juridic sau a indeplinit functii de specialitate juridica in aparatul Parlamentului, Administratiei Prezidentiale, Guvernului, Curtii Constitutionale, Avocatului Poporului, Curtii de Conturi sau al Consiliului Legislativ.

Art. 86
(1) Pe durata indeplinirii functiei, personalul de specialitate juridica din Ministerul Justitiei, din Ministerul Public, Consiliul Superior al Magistraturii, din Institutul National de Criminologie si din Institutul National al Magistraturii este asimilat judecatorilor si procurorilor in ceea ce priveste drepturile si indatoririle, inclusiv sustinerea examenului de admitere, evaluarea activitatii profesionale, sustinerea examenului de capacitate si de promovare, dispozitiile prezentei legi aplicandu-se in mod corespunzator, cu exceptia dreptului prevazut de art. 81 alin. (2).
(2) Stabilirea faptelor care constituie abateri disciplinare, precum si a procedurii de cercetare si aplicare a sanctiunilor disciplinare se fac prin ordin al conducatorilor autoritatilor prevazute la alin. (1).

Art. 87
(1) Pentru merite deosebite in activitate, judecatorii si procurorii pot fi distinsi cu Diploma Meritul Judiciar.
(2) Diploma Meritul Judiciar se acorda de Presedintele Romaniei, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, pentru judecatori si la propunerea ministrului justitiei, pentru procurori.

Art. 88
Modelul diplomei si modul de confectionare a acesteia se stabilesc, cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii, de catre ministrul justitiei.

Art. 89
(1) Judecatorii si procurorii sunt datori sa se abtina de la orice acte sau fapte de natura sa compromita demnitatea lor in profesie si in societate.
(2) Relatiile judecatorilor si procurorilor la locul de munca si in societate se bazeaza pe respect si buna-credinta.

Art. 90
(1) Judecatorii si procurorii sunt obligati sa rezolve lucrarile in termenele stabilite si sa solutioneze cauzele in termen rezonabil, in functie de complexitatea acestora si sa respecte secretul profesional.
(2) Judecatorul este obligat sa pastreze secretul deliberarilor si al voturilor la care a participat, inclusiv dupa incetarea exercitarii functiei.

Art. 91
(1) Judecatorii si procurorii sunt obligati sa aiba, in timpul sedintelor de judecata, tinuta vestimentara corespunzatoare instantei la care functioneaza.
(2) Tinuta vestimentara se stabileste prin hotarare a Guvernului, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii si se asigura in mod gratuit.

Art. 92
Judecatorii si procurorii sunt obligati sa prezinte, in conditiile si la termenele prevazute de lege, declaratia de avere si declaratia de interese."
94. Denumirea Titlului IV se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Titlul IV Raspunderea judecatorilor si procurorilor"
95. Articolul 93 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 93 - Judecatorii si procurorii raspund civil, disciplinar si penal, in conditiile legii."
96. Dupa articolul 93, se introduce un nou articol, articolul 931, cu urmatorul cuprins:
"Art 931(1) Judecatorii, procurorii si magistratii-asistenti pot fi perchezitionati, retinuti sau arestati preventiv numai cu incuviintarea sectiilor Consiliului Superior al Magistraturii.
(2) In caz de infractiune flagranta, judecatorii, procurorii si magistratii-asistenti pot fi retinuti si supusi perchezitiei potrivit legii, Consiliul Superior al Magistraturii fiind informat de indata de organul care a dispus retinerea sau perchezitia."
97. La articolul 94, alineatele (2), (4), (5) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Raspunderea statului este stabilita in conditiile legii si nu inlatura raspunderea judecatorilor si procurorilor care si-au exercitat functia cu rea-credinta sau grava neglijenta.
(4) Dreptul persoanei vatamate la repararea prejudiciilor materiale cauzate prin erorile judiciare savarsite in alte procese decat cele penale nu se va putea exercita decat in cazul in care s-a stabilit, in prealabil, printr-o hotarare definitiva, raspunderea penala sau disciplinara, dupa caz, a judecatorului sau procurorului pentru o fapta savarsita in cursul judecatii procesului si daca aceasta fapta este de natura sa determine o eroare judiciara.
(5) Nu este indreptatita la repararea pagubei persoana care, in cursul procesului, a contribuit in orice mod la savarsirea erorii judiciare de catre judecator sau procuror.
(7) Dupa ce prejudiciul a fost acoperit de stat in temeiul hotararii irevocabile date cu respectarea prevederilor alin. (6), statul se poate indrepta cu o actiune in despagubiri impotriva judecatorului sau procurorului care, cu rea-credinta sau grava neglijenta, a savarsit eroarea judiciara cauzatoare de prejudicii."
98. La articolului 95, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 95 - (1) Orice persoana poate sesiza Consiliul Superior al Magistraturii, direct sau prin conducatorii instantelor ori ai parchetelor, in legatura cu activitatea sau conduita necorespunzatoare a judecatorilor sau procurorilor, incalcarea obligatiilor profesionale in raporturile cu justitiabilii ori savarsirea de catre acestia a unor abateri disciplinare."
99. La Titlul IV, titlul Capitolului II se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Capitolul II Raspunderea disciplinara a judecatorilor si procurorilor"
100. Articolul 96 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 96 - (1) Judecatorii si procurorii raspund disciplinar pentru abaterile de la indatoririle de serviciu, precum si pentru faptele care afecteaza prestigiul justitiei.
(2) Raspunderea disciplinara a judecatorilor si procurorilor militari poate fi angajata numai potrivit dispozitiilor prezentei legi."
101. La articolul 97, literele a), c), f), g), i), j), k), l) si m) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) incalcarea prevederilor legale referitoare la declaratiile de avere, declaratiile de interese, incompatibilitati si interdictii privind judecatorii si procurorii;
c) interventiile pentru solutionarea unor cereri, pretinderea sau acceptarea rezolvarii intereselor personale sau ale membrilor familiei ori ale altor persoane, altfel decat in limita cadrului legal reglementat pentru toti cetatenii, precum si imixtiunea in activitatea altui judecator sau procuror;
f) nerespectarea in mod repetat si din motive imputabile a dispozitiilor legale privitoare la solutionarea cu celeritate a cauzelor;
g) refuzul nejustificat de a primi la dosar cererile, concluziile, memoriile sau actele depuse de partile din proces;
i) refuzul nejustificat de a indeplini o indatorire de serviciu;
j) exercitarea functiei cu rea-credinta sau grava neglijenta daca fapta nu constituie infractiune;
k) efectuarea cu intarziere a lucrarilor, din motive imputabile;
l) absentele nemotivate de la serviciu, in mod repetat;
m) atitudinea nedemna in timpul exercitarii atributiilor de serviciu fata de colegi, avocati, experti, martori sau justitiabili;"
102. Literele b) si h) ale articolului 97 se abroga.
103. La articolul 97, dupa litera m) se introduc literele n), o) si p), cu urmatorul cuprins:
"n) neindeplinirea obligatiei privind transferarea normei de baza la instanta sau parchetul la care functioneaza; o) nerespectarea dispozitiilor privind distribuirea aleatorie a cauzelor; p) participarea directa sau prin persoane interpuse la jocurile de tip piramidal, jocuri de noroc sau sisteme de investitii pentru care nu este asigurata transparenta fondurilor in conditiile legii."
104. Articolul 98 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 98 - Sanctiunile disciplinare care se pot aplica judecatorilor si procurorilor, proportional cu gravitatea abaterilor, sunt:
a) avertismentul;
b) diminuarea indemnizatiei de incadrare lunare brute cu pana la 15% pe o perioada de la o luna la 3 luni;
c) mutarea disciplinara pentru o perioada de la o luna la 3 luni la o instanta sau la un parchet, situate in circumscriptia aceleiasi curti de apel ori in circumscriptia aceluiasi parchet de pe langa acestea;
d) excluderea din magistratura."
105. Articolul 100 se abroga.
106. Articolul 102 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 102 - Judecatorii si procurorii care au, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, norma de baza la institutii de invatamant superior juridic, au obligatia ca, incepand cu anul universitar urmator, sa-si transfere norma de baza la instanta sau parchetul la care functioneaza ori sa renunte la calitatea de judecator sau procuror."
107. La articolul 103, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 103 - (1) Judecatorii si procurorii in functie, precum si personalul de specialitate juridica prevazut la art. 86 alin. (1) care au beneficiat de vechime in magistratura potrivit Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, isi pastreaza aceasta vechime."
108. Articolul 104 se abroga.
109. Articolul 105 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 105 - (1) Judecatorii si procurorii militari care isi continua activitatea la instantele si parchetele militare, redistribuiti pe functii inferioare, isi pastreaza drepturile salariale de care beneficiaza la data redistribuirii. Celelalte dispozitii ale prezentei legi se aplica in mod corespunzator si judecatorilor si procurorilor militari.
(2) Transferul judecatorilor si procurorilor militari, la cerere sau ca urmare a reducerii posturilor, se face la instante si parchete civile de grad egal, potrivit optiunii exprimate, in limita posturilor disponibile."
110. Articolul 106 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 106 - Consiliul Superior al Magistraturii aproba, prin hotarare care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I:
a) Regulamentul privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, care prevede modul de organizare, tematica, bibliografia, probele de examen, procedura de desfasurare a concursului de admitere si a examenului de absolvire, precum si media minima de admitere si de absolvire a Institutului National al Magistraturii;
b) Regulamentul Institutului National al Magistraturii;
c) Regulamentul privind examenul de capacitate al judecatorilor stagiari si al procurorilor stagiari, care prevede modul de organizare, tematica, bibliografia, probele de examen, procedura de desfasurare si media minima de promovare a examenului de capacitate al judecatorilor stagiari si al procurorilor stagiari;
d) Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere in magistratura;
e) Regulamentul privind modul de desfasurare a cursurilor de formare profesionala continua a judecatorilor si procurorilor si atestare a rezultatelor obtinute;
f) Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului de promovare a judecatorilor si procurorilor;
g) Regulamentul de organizare a concursului sau examenului pentru numirea in functii de conducere a judecatorilor si procurorilor;
h) Regulamentul privind evaluarea activitatii profesionale a judecatorilor si procurorilor;
i) Regulamentul privind concediile judecatorilor si procurorilor,"

Art. II
(1) Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului de promovare a judecatorilor si procurorilor se aproba de Consiliul Superior al Magistraturii in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi si intra in vigoare la data publicarii sale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Celelalte regulamente prevazute la art. 106 se actualizeaza si se aproba in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
(3) In termen de 3 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi, se va adopta hotararea Guvernului prevazuta la art. 77 alin. (3) din Legea nr. 303/2004.

Art. III
La implinirea termenului prevazut la art. II alin. (2), anexa la Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, cu modificarile ulterioare, se abroga.

Art. IV
(1) Comisiile pentru primul concurs sau examen privind functiile de conducere de la instante si parchete vor fi numite de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii, in termen de 10 zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
(2) Regulamentul de organizare a concursului sau examenului pentru numirea in functii de conducere a judecatorilor si procurorilor va fi elaborat de Institutul National al Magistraturii, aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii si afisat pe paginile de internet ale Institutului National al Magistraturii, Consiliului Superior al Magistraturii, Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Ministerului Justitiei, precum si la sediile instantelor judecatoresti si parchetelor, in termen de 10 zile de la numirea comisiilor.
(3) In 30 de zile de la publicarea Regulamentului prevazut la alin. (3) se organizeaza concurs sau examen pentru numirea in functiile de conducere de la curtile de apel, tribunale si parchetele de pe langa acestea, iar in termen de 60 de zile de la aceeasi data se organizeaza concurs sau examen pentru ocuparea functiilor de conducere de la judecatorii si parchetele de pe langa acestea. Dispozitiile art. 48 alin. (7) si ale art. 481 alin. (7) se aplica in mod corespunzator.
(4) Numirea in functiile de conducere de la curtile de apel, tribunale, tribunale specializate si judecatorii, precum si de la parchetele de pe langa acestea, pentru care se aplica procedura prevazuta la art. 48 alin. (9) si art. 481 alin. (9) se face in termen de 30 de zile de la numirea in functiile de conducere a judecatorilor si procurorilor care au obtinut rezultatul cel mai bun la concursurile sau examenele prevazute la alin. (4).
(5) Nerespectarea termenelor si a procedurii pentru organizarea concursurilor sau examenelor prevazute de prezentul articol constituie abatere disciplinara.

Art. V
(1) Judecatorii si procurorii care, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, indeplinesc conditiile de pensionare pentru limita de varsta, vor fi eliberati din functie la implinirea unui termen de 3 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
(2) Consiliul Superior al Magistraturii va lua masurile necesare pentru ocuparea in termen de 4 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi a posturilor care devin vacante prin pensionarea persoanelor prevazute la alin. (1).

Art. VI
Judecatorii si procurorii care nu au renuntat la norma de baza la institutii de invatamant superior juridic, potrivit art. 102 din Legea nr. 303/2004, sunt obligati sa-si transfere norma de baza la instanta sau parchetul la care functioneaza, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.

Art. VII
(1) Judecatorii, procurorii, magistratii-asistenti, personalul de specialitate juridica asimilat magistratilor si personalul auxiliar de specialitate depun declaratiile prevazute la art. 6 alin. (3) sau, dupa caz, art. 61 si art. 62 din Legea nr. 303/2004, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
(2) Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii verifica declaratiile prevazute la art. 61 din Legea nr. 303/2004, iar Consiliul Suprem de Aparare a Tarii verifica declaratiile prevazute la art. 62 din Legea nr. 303/2004 in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi.

Art. VIII
Dispozitiile art. 82 din Legea nr. 303/2004 se aplica si magistratilor-asistenti ai Curtii Constitutionale si personalului de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor prevazut la art. 73 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. IX
Litera a) a articolului 28 din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 266 din 16 iulie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins;
"a) personalului de specialitate juridica prevazut in Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia functiilor de demnitate publica numite, altele decat cele ocupate de judecatori si procurori detasati;"

Art. X
La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:
a) articolele 8 si 9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul National Anticoruptie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 244 din 11 aprilie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 503/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 523 din 18 iulie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) articolul 8 din Legea nr. 508/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea in cadrul Ministerului Public a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1089 din 23 noiembrie 2004.

Art. XI
La data intrarii in vigoare a prezentei legi, orice dispozitie contrara se abroga.

Art. XII
Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 576 din 29 iunie 2004, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.


Nu este

-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
36 useri online

Useri autentificati: