DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Program national pentru reducerea costurilor cu energia pentru populatie, prin cresterea eficientei energetice si utilizarea energiei regenerabile in anul 2007

Text preluat din Indaco Lege

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 728 din 26/10/2007

Guvernul Romaniei


Capitolul I - Necesitatea continuarii Programului national


Dezvoltarea sistemelor de alimentare centralizata cu energie termica (SACET) este o optiune strategica, dat fiind faptul ca inlocuirea lor cu alte sisteme individuale pe gaz nu este posibila din cauza lipsei de resurse si a infrastructurii aferente. Reabilitarea si modernizarea acestor sisteme sunt in concordanta cu Strategia nationala in domeniul eficientei energetice, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 163/2004.
Procesul de integrare europeana necesita aplicarea Directivei nr. 2006/32/CE privind eficienta energetica la utilizatorii finali si serviciile energetice si a Directivei nr. 2004/8/CE privind cogenerarea de inalta eficienta, iar existenta acestor sisteme conditioneaza promovarea cogenerarii ca tehnologie de maxima eficienta in utilizarea gazelor naturale.
In baza alocarii prin Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, la capitolul 82.01 "Industria extractiva, prelucratoare si constructii", titlul 51 "Transferuri intre unitati ale administratiei publice", articolul 02 "Transferuri de capital", alineatul 06 "Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare", a sumei de 30.425.000 lei, destinata cofinantarii nerambursabile a unor proiecte de investitii pentru reabilitarea si modernizarea SACET, prin continuarea programului demarat in anul 2006, se aproba implementarea de catre Ministerul Economiei si Finantelor si Agentia Romana pentru Conservarea Energiei (ARCE) a Programului national pentru reducerea costurilor cu energia pentru populatie, prin cresterea eficientei energetice si utilizarea energiei regenerabile in anul 2007, denumit in continuare Programul national 2007.
ARCE este autoritatea competenta de implementare a Programului national 2007, calitate in care executa analiza tehnica de specialitate pentru determinarea eligibilitatii proiectelor si pentru selectarea acestora.
Cofinantarea se realizeaza de catre Ministerul Economiei si Finantelor prin transferuri la bugetele locale, in limitele sumelor alocate de la bugetul de stat in acest scop.


Capitolul II - Beneficii si categorii de lucrari aferente Programului national 2007


II.1. Beneficii
Programul national 2007 asigura cofinantarea proiectelor de investitii privind reabilitarea si modernizarea SACET, avand ca beneficiari directi autoritatile administratiei publice locale din unitati administrativ-teritoriale care obtin aceste fonduri, in baza conditiilor legale definite prin prezentul program.
Populatia din mediul urban ale carei locuinte sunt racordate la SACET constituie beneficiarul indirect al Programului national 2007 care prin implementarea noilor tehnologii, cresterea eficientei energetice si utilizarea resurselor regenerabile de energie conduce la reduceri semnificative ale facturilor de energie termica, la cresterea confortului si a sigurantei in alimentarea cu caldura si apa calda menajera.
Se vor inregistra beneficii pe piata de desfacere a echipamentelor de eficienta energetica destinate dotarii SACET si beneficii privind reducerea poluarii mediului ambiant in principal prin scaderea emisiilor de gaze cu efect de sera.

II.2. Categorii de lucrari
Programul national 2007 asigura stimulente financiare prin cofinantarea realizarii urmatoarelor tipuri de lucrari de investitii:
a) lucrari pentru reabilitarea si eficientizarea SACET, la nivel de producere, transport si distributie (centrale de termoficare de zona, centrale termice de cvartal, puncte termice, dotarea acestora cu module termice si/sau utilaje performante: cazane de abur si/sau apa fierbinte, schimbatoare de caldura, pompe si alte echipamente cu eficienta energetica ridicata);
b) lucrari pentru producerea energiei in sisteme de cogenerare (centrale termice cu cogenerare, instalarea de grupuri de cogenerare cu motoare termice, alte tipuri de sisteme de cogenerare cu eficienta energetica ridicata);
c) lucrari pentru modernizarea si extinderea retelelor termice de transport si distributie a energiei termice in circuit primar si circuit secundar (magistrale de termoficare, retele termice exterioare de incalzire si apa calda de consum);
d) lucrari pentru automatizarea functionarii sistemelor si instalatiilor si contorizarea consumului de energie termica aferent consumatorilor finali cuplati la SACET;
e) lucrari pentru utilizarea resurselor regenerabile de energie (energie solara, energie geotermala, energie din biomasa rumegus, alte deseuri de lemn, pompe de caldura);
f) lucrari pentru schimbarea combustibilului utilizat pentru producerea energiei termice.


Capitolul III - Obiectivele Programului national 2007


Programul national 2007 concretizeaza aplicarea prevederilor Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, republicata, prin facilitarea finantarii proiectelor de investitii rezultate din programele proprii de eficienta energetica intocmite de autoritatile locale.
De asemenea, Programul national 2007 raspunde obligatiilor ce revin Romaniei ca tara care a ratificat prin Legea nr. 14/1997 Tratatul Cartei Energiei si Protocolul Cartei Energiei privind eficienta energetica si aspecte legate de mediu, incheiate la Lisabona la 17 decembrie 1994, documente in baza carora trebuie aplicate o serie de mecanisme financiare si fiscale de sprijinire a eficientei energetice.
Programul national 2007 sustine implementarea Strategiei nationale privind alimentarea cu energie termica a localitatilor prin sisteme de producere si distributie centralizate, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 882/2004.
Obiectivele Programului national 2007 sunt urmatoarele:
a) realizarea unei reduceri a facturii de energie termica a populatiei cu 15-25%, cresterea confortului si a sigurantei in alimentarea cu caldura si apa calda menajera;
b) stimularea in anul 2007 a unui volum de investitii de peste 400 milioane lei la nivel local, prin cofinantarea de la bugetul de stat de pana la 30% din valoarea totala actualizata a lucrarilor de investitii aferente proiectelor de reabilitare si modernizare a SACET, stimuland atragerea de surse de finantare nerambursabile si sub forma de credite, precum si a parteneriatului public-privat;
c) compensarea efectului reducerii subventiilor pentru energie termica si a efectului cresterii pretului petrolului pe piata internationala asupra facturii pentru populatie;
d) dezvoltarea pietei de servicii energetice in Romania si a pietei de echipamente performante energetic, in special dezvoltarea productiei interne;
e) valorificarea potentialului de resurse regenerabile de energie pe plan local pentru acoperirea cererii de energie termica pentru populatie si inlocuirea sau reducerea cantitatii de combustibili scumpi ori deficitari;
f) reducerea atat a emisiilor poluante in spatiul urban locuibil, generate de utilizarea surselor locale de incalzire, cat si a poluarii globale prin diminuarea emisiilor de gaze cu efect de sera.


Capitolul IV - Conditii pentru finantarea si implementarea proiectelor de investitii in cadrul Programului national 2007


Programul national 2007 este conceput dupa criteriile si principiile programelor comunitare, cu respectarea transparentei, nedistorsionarea concurentei si asigurarea respectarii regulilor de piata.
Principalele conditii de eligibilitate pentru proiectele de investitii in domeniul eficientei energetice sunt:
a) initiatorul si beneficiarul proiectului de investitii este o autoritate locala care urmeaza sa atribuie implementarea acestuia, in conformitate cu Regulamentul de selectie a solicitantilor cofinantarilor prevazute in Programul national 2007, prin respectarea reglementarilor in domeniul achizitiilor publice;
b) fundamentarea proiectului de investitii se face printr-un studiu de fezabilitate, aprobat de autoritatea locala si conform cu strategia locala de asigurare a energiei termice sau cu programul propriu de eficienta energetica realizat conform Legii nr. 199/2000, republicata;
c) exista alocare de surse financiare in bugetul local sau posibilitatea de accesare a altor surse de finantare care sa acopere minimum 70% din valoarea proiectului ori a etapei din proiect pentru care se cere cofinantare prin Programul national 2007; in cazul finantarii unei etape, este necesar sa se demonstreze ca rezultatele obtinute pot fi clar identificate si nu depind de realizarea altor etape;
d) proiectul de investitii are la baza indicatori de eficienta energetica si economica: economia de combustibil realizabila, reducerea pierderilor de energie, sustinerea cogenerarii, introducerea contorizarii si facturarii individuale, reducerea costurilor si, respectiv, a facturii pentru populatie etc.;
e) proiectul de investitii introduce tehnologii moderne de producere, transport si distributie si/sau mecanisme moderne de finantare ori contribuie la dezvoltarea pietei de servicii energetice;
f) beneficiarul cofinantarii nerambursabile utilizeaza fondurile primite prin Programul national 2007 numai pentru achizitia de echipamente pentru cresterea eficientei energetice, nu si pentru lucrari de constructii-montaj aferente realizarii investitiei;
g) beneficiarul cofinantarii nerambursabile accepta sa utilizeze etapizat fondurile primite prin Programul national 2007 numai in proportia stabilita in raport cu fondurile proprii;
h) beneficiarul cofinantarii nerambursabile accepta monitorizarea realizarii lucrarilor de investitii respective si evaluarea rezultatelor obtinute dupa punerea in functiune a obiectivelor de proiect, impreuna cu autoritatea competenta care implementeaza Programul national 2007.


----------------------------------------------------

Hotarare nr. 1281/2007 privind aprobarea Programului national pentru reducerea costurilor cu energia pentru populatie, prin cresterea eficientei energetice si utilizarea energiei regenerabile in anul 2007, precum si a Regulamentului de selectie a solicitantilor cofinantarilor cuprinse in acest program


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 728 din 26/10/2007

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1
(1) Se aproba Programul national pentru reducerea costurilor cu energia pentru populatie, prin cresterea eficientei energetice si utilizarea energiei regenerabile in anul 2007, prevazut in anexa nr. 1.
(2) Selectia solicitantilor cofinantarii, conform programului prevazut la alin. (1), se face potrivit Regulamentului de selectie a solicitantilor cofinantarilor, prevazut in anexa nr. 2.

Art. 2
Masurile prevazute de prezenta hotarare, care sunt susceptibile a fi considerate ajutor de stat, vor fi duse la indeplinire cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 137/2007, iar ajutoarele de stat se vor acorda numai dupa autorizarea acestora conform legii.

Art. 3
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.


Poate fi de interes si:
Legea energiei electrice, legea nr. 13/2007
Ordonanta de urgenta privind modificarea si completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 si Legii gazelor nr. 351/2004, oug nr. 33/2007
Hotarare privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune, 457/2003, republicata 2007
Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor
Norma metodologica privind performanta energetica a cladirilor, 2007
Hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public, hotarare nr. 90/2008
Regulament de functionare al Comitetului de arbitraj, Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, 2005
OUG nr. 50/2008, ordonanta de urgenta pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
Ordin nr. 56/2008 privind aprobarea Metodologiei pentru trecerea de la facturarea cantitatilor de gaze naturale in unitati volumetrice la facturarea in unitati de energie
Ordin nr. 66/2008 privind aprobarea tarifelor reglementate pentru energia electrica livrata de furnizorii impliciti si furnizorii de ultima optiune consumatorilor casnici si asimilati consumatorilor casnici
Ordin nr. 116/2008 pentru abrogarea unor acte normative din sectorul energiei electrice
OG nr. 22/2008, ordonanta privind eficienta energetica si promovarea utilizarii la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie
Ordin nr. 122/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a consumatorilor casnici de energie electrica si gaze naturale
Lege nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
Ordin nr. 124/2008 privind modalitati de plata pe Piata de echilibrare si pentru dezechilibrele partilor responsabile cu echilibrarea
OUG nr. 172/2008, Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007
OG 13/2009 - modificarea si completarea OG nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate. Ordonanta 13/2009
OUG 106/2009 pentru modificarea OUG nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice . Ordonanta de urgenta nr. 106/2009
OUG 110/2009 privind acordarea unor ajutoare de stat operatorilor economici care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei electrice in sistem centralizat catre populatie. Ordonanta de urgenta nr. 110/2009
Lege 358/2009 privind aprobarea OUG nr. 106/2009 pentru modificarea OUG nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice
HG nr. 1405/2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru
HG 1428/2009 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei
HG 1490/2009 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea regulamentelor (CE) ale Comisiei nr. 1.275/2008, nr. 107/2009, nr. 244/2009, nr. 245/2009 si nr. 278/2009, prin care se implementeaza Directiva 2005/32/CE a Parlamentului European si a Cons
Legea 48/2010 privind aprobarea OG 13/2009 pentru modificarea si completarea OG nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate
Legea de ratificare a Acordului privind Proiectul Nabucco. Legea nr. 57/2010
HG 432/2010 privind initierea si dezvoltarea schemelor de investitii verzi. Hotarare nr. 432/2010
Legea 139/2010 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie. Lege nr. 139/2010
Legea 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicata 2010
OUG 86/2010 pentru modificarea si completarea OUG nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice. Ordonanta de urgenta nr. 86/2010
OUG 69/2011 pentru modificarea OG 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate. Ordonanta de Urgenta nr. 69/2011
OUG 88/2011 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie. Ordonanta de urgenta 88/2011
HG 83/2012 privind adoptarea unor masuri de siguranta pe piata de energie electrica. Hotararea nr 83/2012
Ordin nr. 5/2012 privind stabilirea cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi, aferenta anului 2011
Ordinul 33/2012 privind instituirea unor reguli pe piata de echilibrare aplicabile productiei de energie electrica ce beneficiaza de sisteme de promovare
OUG 56/2012 pentru modificarea art. 5 alin. (1) din OG 36/2006 privind unele masuri pentru functionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica a populatiei
OG 5/2013 privind stabilirea unor masuri speciale de impozitare a activitatilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice si al gazului natural. Ordonanta nr. 5/2013
Ordin 1/2013 privind modificarea Metodologiei de stabilire si ajustare a preturilor pentru energia electrica si termica, produsa si livrata din centrale de cogenerare ce beneficiaza de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de in
Ordin 10/2013 privind actualizarea valorilor-limita de tranzactionare a certificatelor verzi si a contravalorii unui certificat verde neachizitionat, aplicabile pentru anul 2013
OUG 57/2013 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
OUG 79/2013 privind modificarea si completarea Legii imbunatatirilor funciare nr. 138/2004, pentru completarea OUG 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare, precum si pentru modificarea literei e) a alineatulu
OUG 75/2013 privind unele masuri pentru reorganizarea prin divizare partiala a Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri privind activitatea Dep
Legea 226/2013 privind aprobarea OUG 164/2008 pentru modificarea si completarea OUG 195/2005 privind protectia mediului. Lege nr. 226/2013
OUG 95/2013 pentru modificarea si completarea art. 5 din OUG 75/2013 privind unele masuri pentru reorganizarea prin divizare partiala a Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum si
Ordin 73/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a pietei intrazilnice de energie electrica
Ordin 80/2013 pentru aprobarea Conditiilor generale asociate autorizatiei de infiintare si a Conditiilor generale asociate licentei pentru exploatarea comerciala a capacitatilor de producere a energiei electrice si, dupa caz, a energiei termice produ
OUG 6/2014 privind exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor ce decurg din calitatea de actionar al statului la Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica ? S.A. si la Societatea Nationala de Transport Gaze Natura
Ordin 12/2014 privind stabilirea cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi aferenta anului 2013
Legea 23/2014 pentru aprobarea OUG 57/2013 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
Ordin nr. 14/2014 privind actualizarea valorilor-limita de tranzactionare a certificatelor verzi si a contravalorii unui certificat verde neachizitionat, aplicabile pentru anul 2014
HG 224/2014 pentru aprobarea cotei de energie electrica produsa din surse regenerabile de energie care beneficiaza de sistemul de promovare prin certificate verzi pentru anul 2014. Hotarare 224/2014
OUG 35/2014 pentru completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012. Ordonanta de urgenta 35/2014
Ordin 54/2014 privind unele masuri pentru dezvoltarea pietei gazelor naturale
Legea 121/2014 privind eficienta energetica. Lege nr. 121/2014
Ordin 64/2014 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clientii finali
OG 28/2014 privind unele masuri pentru dezvoltarea infrastructurii de stocare a energiei electrice si de echilibrare a Sistemului electroenergetic national, prin construirea si operarea centralelor hidroelectrice cu acumulare prin pompaj cu putere in
Legea 127/2014 pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012 si a Legii petrolului nr. 238/2004. Lege nr. 127/2014
Legea 174/2014 privind aprobarea OUG 35/2014 pentru completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012
HG 1104/2014 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului
Legea 122/2015 pentru aprobarea unor masuri in domeniul promovarii producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie si privind modificarea si completarea unor acte normative
Legea 267/2015 privind aprobarea OUG 91/2014 pentru modificarea si completarea OUG 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale


-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
76 useri online

Useri autentificati: