DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Procedura de inregistrare si verificare a documentatiei pentru dobandirea protectiei unei indicatii geografice sau denumiri de origine a unui produs agricol ori alimentar, 2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 754 din 06/11/2007

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Art. 1
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Directia de industrie alimentara, verifica documentatia pentru inregistrarea si dobandirea protectiei unei indicatii geografice sau denumiri de origine a unui produs agricol ori alimentar.

Art. 2
(1) Documentatia pentru inregistrarea unei indicatii geografice sau denumiri de origine a unui produs agricol ori alimentar, in vederea dobandirii protectiei, se elaboreaza de catre grupul de producatori sau procesatori in conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 510/2006 privind protectia indicatiilor geografice si a denumirilor de origine ale produselor agricole si alimentare si ale Regulamentului (CE) nr. 1.898/2006 pentru implementarea Regulamentului (CE) nr. 510/2006, publicate pe site-ul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
(2) Documentatia pentru inregistrarea unei indicatii geografice sau denumiri de origine a unui produs agricol ori alimentar, in vederea dobandirii protectiei, se transmite in format de hartie si electronic pe adresa de e-mail: dopigp@madr.ro.
(3) Documentatia este insotita de urmatoarele documente:
a) actul de asociere, indiferent de forma sau componenta juridica a grupului de producatori ori procesatori, si statutul; in asociatie pot sa fie incluse si organizatii de promovare a produsului, care reprezinta un interes economic al producatorilor sau procesatorilor din care fac parte;
b) declaratie pe propria raspundere ca grupul reprezinta producatorii sau procesatorii din arealul geografic delimitat in caietul de sarcini;
c) caietul de sarcini care trebuie sa contina elementele prevazute la art. 4 din Regulamentul (CE) nr. 510/2006;
d) documentul unic care trebuie sa contina elementele prevazute in anexa nr. 1 la Regulamentul (CE) nr. 1.898/2006 pentru implementarea Regulamentului (CE) nr. 510/2006;
e) date, inscrisuri etc., care sa evidentieze legatura cu arealul geografic, legatura dintre zona geografica si calitatea sau caracteristicile produsului ori o calitate specifica, reputatia sau alte caracteristici ale produsului, din care sa rezulte ca produsul pentru care se solicita protectia prezinta alte caracteristici de calitate care il diferentiaza de produsele din aceeasi categorie obtinute in afara zonei de productie;
f) date, inscrisuri, referinte bibliografice etc., din care sa rezulte legatura istorica de realizare a produsului;
g) date socioeconomice continand urmatoarele informatii:
- productia actuala;
- cantitatea estimata pe 5 ani;
- numarul clientilor (actuali si potentiali) pe fiecare segment al filierei produsului (productie, distributie, comercializare etc.);
- destinatia geografica a produsului actuala si estimata pe 5 ani;
h) situatia economica actuala si estimata pe 5 ani;
i) harta color de dimensiune adecvata care sa permita delimitarea precisa a zonei de productie sau granitele stabilite;
j) declaratie pe propria raspundere prin care se atesta autenticitatea informatiilor furnizate;
k) copie de pe contractul incheiat cu un organism privat de inspectie si certificare a produselor agricole sau alimentare pentru verificarea si certificarea realitatii datelor cuprinse in caietul de sarcini;
l) alte date si informatii din care sa rezulte necesitatea dobandirii protectiei.

Art. 3
(1) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale examineaza prin mijloace corespunzatoare daca documentatia primita in conformitate cu art. 5 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 510/2006 este justificata si indeplineste conditiile prevazute in prezenta procedura.
(2) In fiecare luna Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale publica pe site-ul propriu lista indicatiilor geografice sau denumirilor de origine care au facut obiectul unei cereri de inregistrare in vederea dobandirii protectiei, precum si data depunerii acestora.

Art. 4
In cazul in care documentatia nu este completa, se va informa in scris grupul aplicant, in termen de 30 de zile, in vederea completarii acesteia. Daca in termenul stabilit grupul aplicant transmite informatii inadecvate sau nu transmite informatiile solicitate, documentatia depusa este anulata.

Art. 5
In cazul in care documentatia depusa este completa, aceasta se publica pe site-ul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, in vederea acordarii unei perioade de 60 de zile in care orice persoana fizica sau juridica legitim interesata, stabilita in tara, isi poate declara opozitia fata de cererea de inregistrare.

Art. 6
(1) Inregistrarea indicatiei geografice sau a denumirii de origine in Registrul national al indicatiilor geografice si denumirilor de origine protejate national se efectueaza la data incetarii perioadei de opozitie si transmiterii certificatului de conformitate a realitatii datelor cuprinse in caietul de sarcini, in copie, eliberat de catre organismul privat de inspectie si certificare a produselor agricole sau alimentare.
(2) Indicatia geografica sau denumirea de origine a unui produs agricol ori alimentar dobandeste protectie nationala de la data inregistrarii in Registrul national al indicatiilor geografice si denumirilor de origine protejate national, care inceteaza la data dobandirii protectiei la nivelul Uniunii Europene.
(3) Registrul national al indicatiilor geografice si denumirilor de origine protejate national se publica periodic pe site-ul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

Art. 7
Verificarea si monitorizarea activitatii organismelor private de inspectie si certificare a produselor agricole sau alimentare sunt prevazute in anexa nr. 1a), care face parte integranta din prezenta procedura.


ANEXA Nr. 1a) la procedura prevazuta in anexa nr. 1VERIFICAREA SI MONITORIZAREA
activitatii organismelor private de inspectie si certificare
a produselor agricole sau alimentare

Art. 1
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Directia de industrie alimentara, verifica si monitorizeaza activitatea organismelor private de inspectie si certificare a produselor agricole sau alimentare.

Art. 2
Organismele private de inspectie si certificare a produselor agricole sau alimentare transmit Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale o copie legalizata a documentului care atesta acreditarea conform standardului european EN 45011 sau standardului ISO/CEI 65 (Cerinte generale pentru organisme care opereaza cu sistemul de certificare a produselor) si documentele care atesta indeplinirea cerintelor prevazute la art. 11 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 510/2006.

Art. 3
Organismele private de inspectie si certificare a produselor agricole sau alimentare trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele cerinte:
a) sa dispuna de structura, echipamente si proceduri care sa permita efectuarea tuturor activitatilor privind verificarea, controlul si certificarea respectarii datelor cuprinse in caietul de sarcini;
b) sa fie persoane juridice cu sediul in Romania; persoanele juridice care au sediul principal in statele membre sau in tari cu echivalenta in Uniunea Europeana obtinuta prin decizia Comisiei Europene pot verifica si controla respectarea datelor cuprinse in caietul de sarcini, cu conditia stabilirii si mentinerii in Romania, in conditiile legii, a unui sediu secundar pe toata durata desfasurarii activitatii lor;
c) sa aiba cel putin un an experienta in activitatea de inspectie/certificare;
d) sa dispuna de un laborator propriu acreditat sau sa aiba un contract de colaborare cu un astfel de laborator, pentru a executa toate analizele si determinarile necesare in vederea efectuarii verificarii, controlului si certificarii respectarii datelor cuprinse in caietul de sarcini;
e) sa dispuna de personal calificat pentru efectuarea verificarilor si controalelor;
f) sa fie independente de toate partile implicate, impartiale si integre; organismul de inspectie si certificare si personalul sau nu trebuie sa fie supuse niciunei presiuni comerciale sau financiare care ar putea sa le influenteze deciziile;
g) sa satisfaca in totalitate exigentele stabilite in standardul european EN 45011 sau in standardul ISO/CEI 65 (Cerinte generale pentru organisme care opereaza cu sistemul de certificare a produselor).

Art. 4
(1) Organismele private de inspectie si certificare a produselor agricole sau alimentare permit Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale accesul la birourile si facilitatile lor.
(2) Organismele private de inspectie si certificare a produselor agricole sau alimentare transmit Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an, lista operatorilor verificati si controlati pana la data de 31 decembrie a anului anterior, cuprinzand numele si adresa operatorului, tipul operatorului (producator, procesator), tipul produsului, data inregistrarii, data certificarii.
(3) Organismele private de inspectie si certificare a produselor agricole sau alimentare transmit Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale orice neregula sau incalcare privind respectarea datelor cuprinse in caietul de sarcini si sanctiunea aplicata.


Poate fi de interes si:
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, republicata, legea nr. 28/2007
Lege pentru modificarea si completarea Legii cooperatiei agricole nr. 566/2004, legea nr. 32/2007
Legea privind stimularea investitiilor in agricultura, legea nr. 231/2005
Hotarare privind specialitatile traditionale garantate ale produselor agricole si produselor alimentare, hotarare nr. 134/2008
Hotarare nr. 141/2007 privind aprobarea activitatilor pentru care se acorda sprijin financiar producatorilor agricoli din sectorul zootehnic, in anul 2007, a cuantumului acestuia, precum si a sumei totale alocate fiecarei activitati
Lege pentru modificarea anexei la Legea arendarii nr. 16/1994, legea nr. 20/2008
Ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii muntelui nr. 347/2004, oug nr. 21/2008
Hotarare nr. 420/2008 privind aprobarea activitatilor pentru care se acorda sprijin financiar producatorilor agricoli din sectorul de imbunatatiri funciare in anul 2008, a cuantumului acestuia si a sumei totale alocate fiecarei activitati
OUG nr. 67/2008, ordonanta de urgenta privind organizarea si functionarea Sistemului Informational pentru Piata Produselor Agricole si Alimentare
Legea viei si vinului in sistemul organizarii comune a pietei vitivinicole, legea nr. 244/2002 republicata 2007
Lege nr. 153/2008 privind efectuarea recensamantului general agricol din Romania
Legea nr. 98/2009 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol
OG nr. 28/2008, ordonanta privind registrul agricol, consolidata 2009
Ordin nr. 236/2008 privind aprobarea Instructiunilor pentru stabilirea procedurii privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantarii politicii agricole comune, alocate de la Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare
OUG nr. 103/2008, Ordonanta de urgenta privind infiintarea organizatiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare
Legea nr. 627/2002 privind producerea si comercializarea hameiului
Lege nr. 112/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 312/2003 privind producerea si valorificarea legumelor de camp
HG nr. 1228/2008 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar comunitar producatorilor din sectorul vitivinicol
Lege nr. 204/2008 privind protejarea exploatatiilor agricole
Ordin nr. 694/2008 privind conditiile de recunoastere a organizatiilor de producatori si a grupurilor de producatori recunoscute preliminar in sectorul fructe si legume, precum si modul de accesare a sprijinului financiar de catre acestea


-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
70 useri online

Useri autentificati: