DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, oug nr. 141/2007

[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 873 din 20/12/2007

Avand in vedere:
 • portofoliul de credite care necesita amendare conform prevederilor art. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, compus din peste 150 de credite contractate de la banci comerciale si institutii financiare internationale;
 • necesitatea prelungirii termenelor prevazute in cuprinsul art. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2007, pentru amendarea corespunzatoare a acordurilor de imprumut prin introducerea unei clauze de novatie cu schimbare de debitor in vederea preluarii spre administrare de catre Ministerul Economiei si Finantelor a imprumuturilor contractate cu garantia statului sau contractate de Ministerul Economiei si Finantelor si subimprumutate;
 • timpul necesar modificarii corespunzatoare a actelor normative de aprobare sau ratificare a acordurilor de imprumut contractate direct sau garantate de stat;
 • necesitatea crearii bazei legale pentru efectuarea din bugetul de stat a tuturor cheltuielilor ocazionate de amendarea acordurilor din imprumut,
  tinand cont de faptul ca aceste elemente constituie situatii extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
  in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

  Art. I
  Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 439 din 28 iunie 2007, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
  1. La articolul 3, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu urmatorul cuprins:
  "(31) Contractarea de imprumuturi pentru finantarea deficitului si refinantarea datoriei publice se va face pe baza unor proceduri specifice, in functie de tipul instrumentului ales, acestea urmand a fi prevazute in normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta."
  2. La articolul 4 alineatul (1), dupa litera d) se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:
  "e) sustinerea balantei de plati in conformitate cu Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. 322/2002 de stabilire a unui mecanism de asistenta financiara pe termen mediu pentru balantele de plati ale statelor membre."
  3. La articolul 4, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
  "(11) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (1), ordonatorii principali de credite pot angaja obligatii de natura datoriei publice guvernamentale pentru achizitii in sistem leasing, pe baza de hotarare a Guvernului, doar in conditiile in care Ministerul Economiei si Finantelor, in calitate de unic administrator al datoriei publice guvernamentale, accepta angajarea datoriei publice guvernamentale de catre ordonatorii principali de credite prin alegerea acestui instrument financiar, pe baza analizei costurilor si riscurilor, cu asigurarea respectarii obiectivelor si principiilor strategiei de administrare a datoriei publice guvernamentale."
  4. La articolul 4, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(5) Finantarile rambursabile contractate de la organismele financiare internationale destinate finantarii deficitului bugetului de stat se aproba prin lege."
  5. La articolul 5 alineatul (3), dupa litera f) se introduce o noua litera, litera f1), cu urmatorul cuprins:
  "f1) sumele intrate in Trezoreria Statului in contul imprumuturilor contractate de ordonatorii de credite cu garantia statului sau contractate de Ministerul Economiei si Finantelor si subimprumutate acestora si preluate spre administrare de Ministerul Economiei si Finantelor potrivit prevederilor art. 14."
  6. La articolul 7, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(1) Sumele platite la scadente de Ministerul Economiei si Finantelor, in calitate de imprumutat sau garant, in contul subimprumutatilor ori garantatilor de stat, ca urmare a lipsei disponibilitatilor financiare ale acestora, reprezentand rate de capital, dobanzi, comisioane si alte costuri, comisioanele datorate si neachitate la fondul de risc de catre acestia, majorarile de intarziere aferente acestor categorii de debite, precum si debitele rezultate din imprumuturile acordate din contul general al Trezoreriei Statului urmeaza regimul juridic al creantelor fiscale si se recupereaza conform legislatiei in vigoare privind colectarea creantelor fiscale de catre organele fiscale in a caror raza teritoriala isi au domiciliul fiscal subimprumutatii sau garantatii de stat, in baza inscrisurilor intocmite de directiile de specialitate din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor, prin care se individualizeaza la data scadentei sumele de recuperat si care constituie, in momentul emiterii, titluri de creanta, urmand sa devina potrivit legii titluri executorii. In cazul in care instantele judecatoresti s-au pronuntat asupra acestor sume, executarea silita se efectueaza in temeiul hotararii judecatoresti definitive si irevocabile care, potrivit legii, constituie titlu executoriu."
  7. La articolul 11, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(1) Nerespectarea obligatiilor de raportare de catre beneficiarii de imprumuturi care constituie datorie publica, conform normelor emise in acest scop in aplicarea prezentei ordonante de urgenta, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 30.000 lei."
  8. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

  "ARTICOLUL 14

  (1) Incepand cu anul 2009, Ministerul Economiei si Finantelor preia spre administrare urmatoarele categorii de acorduri de imprumut, numai dupa obtinerea acordului finantatorului:
  a) acorduri de imprumut contractate de ordonatorii principali de credite cu garantia statului sau contractate de Ministerul Economiei si Finantelor si subimprumutate acestora, pentru care sursa de rambursare este bugetul de stat, prin bugetul imprumutatului/subimprumutatului, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul asigurarilor pentru somaj, astfel cum este reflectat in actele normative de ratificare/aprobare a acordului de imprumut;
  b) acordurile de imprumut incheiate de Ministerul Economiei si Finantelor si operatorii economici cu bancile finantatoare, in regim tripartit, pentru care sursa de rambursare este in integralitate bugetul de stat, prin bugetul ordonatorului principal de credite coordonator al operatorului economic semnatar al acordului de imprumut, astfel cum este reflectat in actele normative de ratificare/aprobare a acordului de imprumut; in cazul in care in actul normativ de aprobare/ratificare a acestor acorduri se specifica drept sursa de rambursare sursele proprii ale operatorilor economici si, in completare, de la bugetul de stat, se va considera ca aceasta este obligatia de drept a operatorului economic beneficiar al imprumutului si, in consecinta, nu se preia in sarcina Ministerului Economiei si Finantelor pentru scopurile prezentei ordonante de urgenta;
  c) acordurile de imprumut contractate de operatori economici si garantate de stat, prin Ministerul Economiei si Finantelor, pentru care sursa de rambursare este in integralitate bugetul de stat, prin bugetul ordonatorului principal de credite coordonator al operatorului economic semnatar al acordului de imprumut, astfel cum este reflectat in actele normative de ratificare/aprobare a acordului de imprumut.
  (2) Incepand cu anul 2009, in bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetului asigurarilor pentru somaj nu se mai aproba credite bugetare destinate platii ratelor de capital, dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente imprumuturilor interne si externe contractate de catre ordonatorii principali de credite si/sau de operatorii economici cu garantia statului ori contractate de catre Ministerul Economiei si Finantelor si subimprumutate acestora, definite la alin. (1), ale caror surse de rambursare sunt bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul asigurarilor pentru somaj.
  (3) In aplicarea prevederilor alin. (1), Ministerul Economiei si Finantelor asigura includerea in bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei si Finantelor - ĞActiuni generaleğ, a fondurilor necesare efectuarii platii serviciului datoriei publice aferente imprumuturilor externe si interne contractate de catre ordonatorii de credite cu garantia statului sau contractate de catre Ministerul Economiei si Finantelor si subimprumutate acestora.
  (4) Incepand cu anul 2009, nu se mai includ in bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetului asigurarilor pentru somaj sume alocate din imprumuturile interne si externe contractate de catre ordonatorii principali de credite si/sau de operatorii economici cu garantia statului ori contractate de catre Ministerul Economiei si Finantelor si subimprumutate acestora, definite la alin. (1), ale caror surse de rambursare sunt bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul asigurarilor pentru somaj, cu exceptia sumelor aferente acreditivelor deschise si operationale si dupa data de 1 ianuarie 2009, care vor fi cuprinse in continuare in bugetul ordonatorului principal de credite ca sume alocate din intrari de credite externe.
  (5) Cheltuielile echivalente valorii sumelor ramase de tras din imprumuturile prevazute la alin. (4) vor fi cuprinse in bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetului asigurarilor pentru somaj, in cadrul sumelor alocate de la aceste bugete, cu exceptia sumelor aferente acreditivelor deschise si operationale si dupa data de 1 ianuarie 2009, care vor fi cuprinse in continuare in bugetul ordonatorului principal de credite ca sume alocate din intrari de credite externe.
  (6) Ministerul Economiei si Finantelor va efectua tragerile din imprumuturile prevazute la alin. (4) si va utiliza sumele respective pentru finantarea deficitului bugetului de stat si pentru efectuarea platilor externe in contul datoriei publice guvernamentale.
  (7) Obligatiile financiare rezultate din aplicarea prevederilor prezentului articol se preiau de catre Ministerul Economiei si Finantelor pe baza de protocol de predare-preluare incheiat cu ordonatorii principali de credite ai bugetelor respective si/sau cu operatorii economici care au astfel de obligatii. Aceste protocoale se vor incheia pana cel tarziu la data de 31 decembrie 2008.
  (8) Propunerile pentru proiectul bugetului de stat pe anul 2009, in vederea aplicarii prevederilor prezentului articol, se vor face de catre Ministerul Economiei si Finantelor in colaborare cu ordonatorii principali de credite si/sau cu operatorii economici implicati in aplicarea acestor prevederi.
  (9) Pana la data de 1 august 2008, acordurile de imprumut contractate direct sau garantate de stat, precum si actele normative de aprobare ori ratificare a acestora se modifica in mod corespunzator, in vederea aplicarii prevederilor prezentului articol. In cazul in care nu se obtine acordul finantatorilor, se aplica prevederile din acordurile de imprumut incheiate cu acestia si din actele normative de aprobare sau ratificare a acordurilor incheiate pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
  (10) Toate cheltuielile ocazionate de amendarea acordurilor de imprumut contractate direct sau garantate de stat in baza alin. (9) se asigura din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei si Finantelor - ĞActiuni generaleğ."

  Art. II
  (1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, influentele financiare rezultate din plata serviciului datoriei publice guvernamentale se regularizeaza cu bugetul de stat in termen de cel mult 30 de zile de la data fiecarei scadente.
  (2) Pentru influentele financiare rezultate din plati anterioare intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, regularizarea se face in continuare, cel tarziu pana la data ultimei scadente a fiecarui imprumut si/sau dupa efectuarea ultimelor regularizari cu finantatorii, in cadrul fiecarui imprumut.
  (3) Pana la efectuarea regularizarii cu bugetul de stat, sumele de natura celor prevazute la alin. (1) si (2) se pot pastra intr-un cont deschis la institutiile de credit derulatoare pe numele si la dispozitia Ministerului Economiei si Finantelor si se fructifica prin acordare de dobanzi.

  Art. III
  Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga alin. (1) al art. 3 din sectiunea a 2-a a cap. I din Ordonanta Guvernului nr. 41/2005 privind reglementarea unor masuri financiare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 677 din 28 iulie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 97/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.


  Poate fi de interes si:
  Ordonanta de urgenta privind datoria publica, oug 64/2007
  Norma metodologica de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, 2007
  Hotarare nr. 683/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica
  OUG nr. 92/2009 pentru amanarea la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare. Ordonanta de urgenta 92/2009
  HG nr. 759/2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1470/2007
  Ordin nr. 2503/2009 privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 505/2009 pentru aprobarea procedurilor privind contractarea datoriei publice guvernamentale prin imprumuturi a caror rambursare se asigura din alte surse decat buget
  OUG 51/2010 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte masuri financiare
  OUG 56/2010 pentru aprobarea unor masuri privind rambursarea datoriei publice guvernamentale. Ordonanta de urgenta 56/2010
  Legea 175/2010 pentru modificarea Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari. Lege nr. 175/2010
  Legea 169/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei. Lege nr. 169/2010
  Ordin 2289/2010 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea si comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care inregistreaza obligatii fiscale restante sub o anumita limita
  Legea 13/2011 privind aprobarea OUG 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare
  OUG 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata. Ordonanta de urgenta nr. 29/2011
  OUG 53/2012 pentru acordarea unui nou termen persoanelor prevazute la art. 5 si 6 din OG 17/2012 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta 53/2012
  OUG 64/2012 privind modificarea unor acte normative si pentru reglementarea unor masuri tranzitorii in domeniul executarii unor creante datorate statului. Ordonanta de urgenta nr. 64/2012
  Ordin 241/2013 privind imputernicirea personalului directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti in vederea efectuarii unor verificari cu privire la arieratele si platile restante inregistrate de unitatile/subdivizi
  Legea 140/2013 pentru aprobarea OUG 3/2013 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative. Lege nr. 140/2013
  Legea 377/2013 pentru modificarea si completarea Legii responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010. Lege nr. 377/2013
  Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa. Legea insolventei nr. 85/2014
  Amnistia fiscala pentru bugetari. Legea 124/2014 privind unele masuri referitoare la veniturile de natura salariala ale personalului platit din fonduri publice. Lege nr. 124/2014, amnistia fiscala pentru bugetari


  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  67 useri online

  Useri autentificati: