DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordonanta de urgenta privind utilizarea plajei Marii Negre si controlul activitatilor desfasurate pe plaja, oug nr. 19/2006[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 220 din 10/03/2006

Aprobat si modificat de Legea nr. 274 din 04/07/2006

Avand in vedere necesitatea reglementarii de urgenta a aspectelor privind plaja cu destinatie turistica, dat fiind faptul ca sezonul turistic pe litoralul romanesc incepe la data de 1 mai a fiecarui an, asa cum prevede art. 34 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 202/2002 privind gospodarirea integrala a zonei costiere, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 280/2003, luand in considerare necesitatea reglementarii modului de utilizare a plajelor de catre operatorii care incheie contracte de inchiriere a plajei cu Administratia Nationala "Apele Romane", tinand cont de necesitatea organizarii ca servicii publice in subordinea autoritatilor administratiei publice locale a posturilor de salvare si a posturilor de prim ajutor pana la inceputul sezonului turistic 2006, tinand seama de faptul ca neadoptarea de masuri imediate, prin utilizarea procedurii de legiferare pe calea ordonantei de urgenta, ar conduce la imposibilitatea organizarii corespunzatoare a activitatilor specifice sezonului estival si la imposibilitatea imbunatatirii conditiilor de desfasurare a activitatilor de turism pe plajele Marii Negre, elemente care vizeaza interesul public si constituie situatii de urgenta, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 1
Prezenta ordonanta de urgenta are ca obiect reglementarea modului de utilizare a plajelor Marii Negre, in scopul conservarii corespunzatoare a acestora si al asigurarii unei protectii adecvate pentru turisti.

Art. 2
(1) Utilizarea plajelor in scop turistic se face de catre operatorii economici care au incheiat contract de inchiriere cu titularul dreptului de administrare a plajelor, in conditiile legii, denumiti in continuare operatori de plaja, si care detin autorizatii turistice emise de catre autoritatea publica centrala pentru turism.

(2) Procedura de emitere si de retragere a autorizatiei turistice se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru turism.

(3) Criteriile minime privind utilizarea plajelor in scop turistic sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

(4) Intretinerea si exploatarea plajelor neinchiriate si neutilizate in scop turistic se fac de catre Administratia Nationala "Apele Romane", prin Directia Apelor Dobrogea-Litoral.

Art. 3
(1) Sezonul turistic estival pe litoralul Marii Negre incepe la data de 1 mai si se incheie la data de 30 septembrie ale fiecarui an.
(2) Operatorii plajelor cu destinatie turistica au obligatia ca la inceperea sezonului turistic estival sa amenajeze plaja cu destinatie turistica si sa asigure serviciile turistice necesare, in conformitate cu reglementarile in vigoare.
(3) Administratia Nationala "Apele Romane", prin Directia Apelor Dobrogea-Litoral, realizeaza lucrarile de amenajare a plajelor pana la inceperea sezonului turistic.

Art. 4
(1) Autoritatile administratiei publice locale pe a caror raza teritoriala se afla plaje cu destinatie turistica au urmatoarele obligatii:
a) sa organizeze si sa asigure servicii publice de salvare acvatica - salvamar si posturi de prim ajutor;
b) sa asigure lucrarile de canalizare si alimentare cu apa pana in zona limitrofa plajei cu destinatie turistica;
c) sa asigure ordinea publica prin intermediul politiei, jandarmeriei si al politiei comunitare.
(2) Sursele de finantare pentru realizarea obligatiilor prevazute la alin. (1) sunt veniturile obtinute din taxa hoteliera.
(3) Normele metodologice privind organizarea serviciilor publice de salvare si a posturilor de prim ajutor pe plaja se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatii publice centrale pentru turism si a Ministerului Administratiei si Internelor, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Art. 5
Operatorii de plaja au urmatoarele obligatii:
a) sa solicite si sa obtina autorizatia turistica pentru plaja care face obiectul contractului de inchiriere;
b) sa intretina si sa igienizeze zilnic suprafata de plaja inchiriata;
c) sa mentina in buna stare de functionare dotarile de pe plaja, inclusiv cele de agrement;
d) sa asigure conditiile sanitare si de protectie a mediului in zonele de imbaiere si pe plaja;
e) sa sesizeze autoritatile de gospodarire a apelor si de protectie a mediului si autoritatile de sanatate publica in cazul prezentei in apa marii a substantelor poluante;
f) sa indeparteze de pe plaja si din zona submersa de imbaiere obiectele periculoase;
g) sa nu realizeze pe plaja constructii si dotari cu alte destinatii decat cele prevazute in prezenta ordonanta de urgenta;
h) sa permita accesul liber pe plaja si libera circulatie a persoanelor in spatiul plajei;
i) sa monteze panouri cu instructiuni de utilizare a plajei si a zonei de imbaiere;
j) sa nu permita desfasurarea activitatilor de comert ambulant pe plaja;
k) sa nu permita camparea pe plaja.

Art. 6
(1) Constructiile si dotarile admise a se amplasa pe plaja cu destinatie turistica sunt urmatoarele:
a) module de grupuri sanitare, numai in cazurile in care acestea nu se pot amplasa in zona limitrofa;
b) dotari pentru agrement specific plajei;
c) posturi de prim ajutor si de salvare;
d) constructii si amenajari cu caracter provizoriu, demontabile;
e) instalatii de captare a energiei solare in zona bateriilor de dusuri.
(2) Caracteristicile si modalitatea de amplasare a constructiilor si dotarilor sunt prevazute in Planul de amenajare a plajei, anexa la contractul de inchiriere incheiat intre Administratia Nationala "Apele Romane" si operatorul de plaja.

Art. 7
In vederea protectiei turistilor, pe plajele litoralului Marii Negre utilizate in scop turistic se interzic:
a) accesul persoanelor insotite de animale, cu exceptia cainilor din dotarea Ministerului Administratiei si Internelor si a cainilor utilitari ai persoanelor cu dizabilitati;
b) circulatia sau stationarea vehiculelor, cu exceptia celor care asigura interventii operative si a utilajelor de intretinere a plajelor.

Art. 8
(1) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 10.000 lei (RON) si 20.000 lei (RON) savarsirea de catre persoane fizice sau juridice a urmatoarelor fapte:
a) desfasurarea de activitati turistice pe plaja fara a detine autorizatie turistica;
b) nerespectarea obligatiei privind accesul liber pe plaja si libera circulatie a persoanelor in spatiul plajei;
c) nerespectarea prevederilor privind intretinerea si igienizarea zilnica a suprafetei de plaja inchiriate;
d) nerespectarea prevederilor privind mentinerea in buna stare de functionare a dotarilor de pe plaja, inclusiv a celor de agrement;
e) neasigurarea conditiilor sanitare si de protectie a mediului in zonele de imbaiere si pe plaja;
f) neamenajarea plajei cu destinatie turistica la inceputul sezonului turistic estival;
g) neasigurarea lucrarilor de canalizare si alimentare cu apa pana la zona limitrofa plajei;
h) amplasarea pe plaja a altor constructii sau dotari decat cele admise;
i) permiterea camparii pe plaja cu destinatie turistica;
j) neorganizarea sau neasigurarea serviciului public de salvare si a posturilor de prim ajutor;
k) circulatia sau stationarea autovehiculelor pe plaja, cu exceptia celor care asigura interventii operative si a utilajelor de intretinere a plajelor;
l) permiterea realizarii de activitati de comert ambulant pe plaja;
m) permiterea accesului cu animale pe plaja, cu exceptia cainilor din dotarea Ministerului Administratiei si Internelor si a cainilor utilitari ai persoanelor cu dizabilitati;
n) nerespectarea obligatiei privind indepartarea obiectelor periculoase de pe plaja si din zona submersa de imbaiere;
o) neafisarea instructiunilor de utilizare a plajei si a zonei de imbaiere.
(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se realizeaza de persoane anume desemnate din cadrul:
a) Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, Administratiei Nationale "Apele Romane", Administratiei Nationale "Apele Romane" - Directia Apelor Dobrogea-Litoral, Garzii Nationale de Mediu, pentru contraventiile prevazute la alin. (1) lit. c), e), g), h) si k);
b) Autoritatii Nationale pentru Turism, pentru contraventiile prevazute la alin. (1) lit. a), b), d), f), h), i), j), l), m)-o);
c) Ministerului Administratiei si Internelor sau al autoritatilor administratiei publice locale, dupa caz, pentru contraventiile prevazute la alin. (1) lit. i), k)-m).

Art. 9
Dispozitiile art. 8 se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 10
Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga:
a) alin. (3) al art. 33 din Ordonanta Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 309 din 26 august 1998, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 755/2001, cu modificarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr. 107/1996 pentru aprobarea Normelor privind utilizarea turistica a plajei litoralului Marii Negre, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 48 din 6 martie 1996;
c) Hotararea Guvernului nr. 1.021/2002 pentru aprobarea Normelor privind organizarea posturilor de salvare si a posturilor de prim ajutor pe plaje si in stranduri, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 711 din 30 septembrie 2002;
d) Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 455/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea, clasificarea, avizarea si controlul activitatilor de turism in zona costiera, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 242 din 18 martie 2004.


ANEXA - CRITERII MINIME privind utilizarea plajelor in scop turistic

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                Criterii                      Valori minime ale criteriilor
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Calitati naturale ale plajei:
- calitatea nisipului                          Nisipul sa nu contina corpuri straine periculoase
- zona de imbaiere sa nu prezinte vegetatie acvatica sau alte corpuri  Curatarea ori de cate ori este necesar
plutitoare
- calitatea plajei submerse                       Fara corpuri submerse nenaturale
2. Suprafata minima de plaja asigurata pentru o persoana
1)       8 m23. Dotarea plajei:
a) echiparea sanitara                          Conform normativelor sanitare in vigoare
b) cabine pentru schimbat vestimentatia (numar/persoane)
        1/100
c) post de prim ajutor                         x
d) post de salvare (salvamar)                      x
e) centru de inchiriere a dotarilor pentru plaja (umbrele, sezlonguri, Facultativ
saltele pneumatice, prosoape), constructie usoara, demontabila,
provizorie, cu suprafata maxima de 9 m2, amplasata la limita dinspre
uscat a plajei
f) sezlonguri si umbrele in suport fix, la aproximativ 5 m de la    Facultativ
limita tarmului
g) instalatie pentru sonorizare automata                Facultativ
h) sistem de semnalizare a conditiilor de imbaiere           x
i) recipiente pentru colectarea selectiva a deseurilor         Cel putin o bucata la 250 m2
j) dotari de agrement pentru copii 					Facultativ
k) constructii demontabile, usoare, provizorii pentru desfasurarea   Facultativ
activitatii de agrement nautic, cu suprafata maxima de 9 m2
l) constructii demontabile, usoare, provizorii pentru servit bauturi  Facultativ
si produse ambalate, amplasate la limita dinspre uscat a plajei si la
o distanta de minimum 50 m fata de constructiile definitive existente
cu profil de alimentatie publica, iar distanta dintre doua constructii
va fi de minimum 150 m; suprafata maxima construita este de 20 m2
m) alte constructii si instalatii demontabile realizate numai      Facultativ
cu ocazia unor evenimente culturale sau sportive
n) rampa de acces pentru persoane cu dizabilitati,           x
cu latimea cuprinsa intre 2-2,5 m
o) terenuri de sport                          Facultativ
4. Alte criterii:
- marcarea zonei de imbaiere si a celei de interdictie         x
a imbaierii potrivit reglementarilor in vigoare
- intretinerea plajei                          Nivelare si curatare zilnica
- colectarea reziduurilor de orice fel                 Permanent
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1) Exclusiv spatiul destinat amplasarii dotarilor de pe plaja, aleilor de circulatie si locurilor de joaca si agrement. 
x = necesar. Nu este

-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------
Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
68 useri online

Useri autentificati: