DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/2006 privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale, oug nr. 65/2007

[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 441 din 29/06/2007

Aprobata si completata prin Legea nr. 357/2007


In conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/2006 privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 143/2007, Ministerul Culturii si Cultelor poate finanta, din surse alocate de la bugetul de stat, din fonduri externe nerambursabile si rambursabile, precum si din alte surse, in conditiile legii, un program national pentru construirea de sedii pentru asezamintele culturale in localitatile unde nu exista asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea si dotarea asezamintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban, avand in vedere necesitatea asigurarii prompte, eficiente si transparente, incepand cu anul 2007, a finantarii proiectelor prioritare de investitii in infrastructura culturala in mediul rural si mic urban - reabilitarea, modernizarea, dotarea asezamintelor culturale, finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale si construirea de noi sedii pentru asezaminte culturale in localitatile in care acestea nu exista, in considerarea faptului ca destinatiile prevazute a fi finantate nu beneficiaza de resurse bugetare suficiente, tinand cont de faptul ca Programul national pentru construirea de sedii pentru asezaminte culturale in localitatile unde nu exista asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea si dotarea asezamintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban nu poate fi demarat in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 143/2007, deoarece:
 • textul actului normativ nu precizeaza clar posibilitatea finantarii de catre Ministerul Culturii si Cultelor a autoritatilor administratiei publice locale;
 • textul actului normativ nu face referire la posibilitatea finantarii lucrarilor de finalizare a cladirilor noi aflate in curs de executie care au o pondere importanta in activitatile programului;
 • complementaritatea obiectivelor Programului national de dezvoltare rurala cu cele ale Programului national instituit prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 143/2007, impune clarificarea rolului Ministerului Culturii si Cultelor si al Ministerului Agriculturii si Devoltarii Rurale in implementarea Programului, luand in considerare ca dispozitiile actelor normative trebuie sa fie clare si neechivoce, se considera necesar a se preciza in mod expres in textul actului normativ urmatoarele aspecte:
 • faptul ca Programul national pentru construirea de sedii pentru asezamintele culturale in localitatile unde nu exista asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban este un program prioritar, care poate fi finantat din Fondul national de dezvoltare la dispozitia Guvernului, potrivit dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 113/2006 privind infiintarea Fondului national de dezvoltare;
 • lucrarile de reabilitare, modernizare a infrastructurii culturale si dotarea asezamintelor culturale din mediul rural cad in responsabilitatea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;
 • finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale din mediul rural si mic urban cad in responsabilitatea Ministerului Culturii si Cultelor;
 • proiectarea si construirea de noi sedii pentru asezaminte culturale in localitatile unde nu exista asemenea institutii, in mediul rural si mic urban, cad in responsabilitatea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A., aflata sub autoritatea acestui minister;
 • posibilitatea finantarii de catre Ministerul Culturii si Cultelor a proiectelor intocmite de catre autoritatile administratiei publice locale;
 • diversitatea obiectivelor Programului si a surselor sale de finantare impune proceduri distincte de evaluare si selectie a proiectelor si constituirea unor comisii de evaluare si selectie specifice fiecarui obiectiv, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

  Art. I
  Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/2006 privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.038 din 28 decembrie 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 143/2007, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
  1. Alineatul (1) al articolului 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

  "Art. 21. - (1) Ministerul Culturii si Cultelor, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor pot finanta din sume alocate de la bugetul de stat, din fonduri externe nerambursabile si din alte surse, in conditiile legii, Programul prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezaminte culturale in localitatile unde nu exista asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban, denumit in continuare Program."
  2. Alineatul (3) al articolului 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(3) Programul are ca principale obiective:
  a) proiectarea si construirea de sedii pentru asezaminte culturale, in localitatile unde nu exista asemenea institutii, in mediul rural si mic urban;
  b) reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezamintelor culturale din mediul rural;
  c) finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale din mediul rural si mic urban."
  3. Alineatul (31) al articolului 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(31) Obiectivul prevazut la alin. (3) lit. a) se realizeaza de catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor prin Compania Nationala de Investitii C.N.I. - S.A., aflata sub autoritatea acestuia, in conditiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii C.N.I. - S.A., aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 117/2002, cu modificarile si completarile ulterioare."
  4. Dupa alineatul (31) al articolului 21 se introduc trei noi alineate, alineatele (32), (33) si (34), cu urmatorul cuprins:
  "(32) Obiectivul prevazut la alin. (3) lit. b) se realizeaza prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR), avand ca sursa de finantare Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR), Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale fiind autoritate de management pentru PNDR.
  (33) Obiectivul prevazut la alin. (3) lit. c) se finanteaza de catre Ministerul Culturii si Cultelor din sume alocate prin transferuri catre bugetele locale.
  (34) Dotarea asezamintelor culturale din mediul rural, conform alin. (3), se va face cu echipamentul de practica culturala necesar, pentru:
  a) intarirea rolului asezamintelor culturale si transformarea acestora in centre comunitare de acces la informatie si cultura si de coeziune sociala;
  b) diversificarea ofertei culturale;
  c) cresterea gradului de acces si participare a populatiei rurale la viata culturala."
  5. Alineatul (1) al articolului 22 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 22. - (1) Pentru a putea beneficia de finantare in cadrul Programului, potrivit prevederilor art. 21 alin. (31) si (33), autoritatile administratiei publice locale, singure sau in parteneriat cu alte autoritati publice ori cu organizatii neguvernamentale din tara sau din strainatate, elaboreaza si propun, pe baza unei documentatii justificative, proiecte care trebuie sa fie insotite de programe si proiecte culturale desfasurate pe o perioada de minimum 3 ani, precum si de garantia asigurarii unei finantari, din resurse proprii sau atrase, de minimum 10% din valoarea totala a proiectului pentru constructie, reabilitare, modernizare, dotare si/sau finalizare a lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale."
  6. Dupa alineatul (1) al articolului 22 se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
  "(11) In cadrul Programului, pentru proiectele finantate conform prvederilor art. 21 alin. (32), beneficiarii vor respecta procedura specifica de implementare a PNDR."
  7. Alineatul (2) al articolului 22 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(2) Valorile maxime ale finantarilor alocate pentru realizarea obiectivului prevazut la art. 21 alin. (3) lit. c) se vor stabili prin Ghidul operational."
  8. Alineatul (1) al articolului 23 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 23. - (1) In vederea implementarii obiectivelor prevazute la art. 21 alin. (3) lit. a) si c) se constituie Comisia pentru evaluarea si selectia proiectelor, denumita in continuare Comisia, formata din cate un reprezentant al Ministerului Culturii si Cultelor, al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, al Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, al Asociatiei Comunelor si al Asociatiei Oraselor din Romania, desemnati prin ordine ale ministrilor de resort sau prin decizie a presedintelui asociatiei, dupa caz."
  9. Dupa alineatul (3) al articolului 23 se introduc cinci noi alineate, alineatele (4), (5), (6), (7) si (8), cu urmatorul cuprins:
  "(4) Pentru realizarea obiectivului prevazut la art. 21 alin. (3) lit. a), Ministerul Culturii si Cultelor impreuna cu Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor vor elabora Ghidul operational care va cuprinde: criteriile de evaluare si selectie, modul de organizare si functionare a Comisiei, care va fi aprobat prin ordin comun al ministrului culturii si cultelor si al ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor.
  (5) Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor va elabora norme metodologice pentru derularea obiectivului prevazut la art. 21 alin. (3) lit. a) prin Compania Nationala de Investitii C.N.I. - S.A.
  (6) Pentru realizarea obiectivului prevazut la art. 21 alin. (3) lit. c), Ministerul Culturii si Cultelor va elabora Ghidul operational care va cuprinde: criteriile de evaluare si selectie, modul de organizare si functionare a Comisiei, precum si reguli privind implementarea, monitorizarea si raportarea activitatilor, care va fi aprobat prin ordin al ministrului culturii si cultelor.
  (7) Comisia constituita potrivit alin. (1) va selecta proiectele propuse de autoritatile administratiei publice locale care indeplinesc conditiile minime prevazute la art. 22 si aproba finantarea celor care intrunesc criteriile prevazute in ghidurile operationale specifice fiecarui obiectiv.
  (8) In vederea implementarii obiectivului prevazut la art. 21 alin. (3) lit. b), la nivelul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale se constituie grupuri de lucru la care vor participa reprezentanti ai Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale din cadrul Autoritatii de management pentru PNDR si, respectiv, din cadrul Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, precum si 2 reprezentanti ai Ministerului Culturii si Cultelor, desemnati prin ordin al ministrului culturii si cultelor."
  10. Articolele 24 si 26 se abroga.

  Art. II
  Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/2006 privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1038 din 28 decembrie 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 143/2007, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.


  Poate fi de interes si:
  Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 65/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/2006 privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale, legea nr. 35
  HG 1322/2009 pentru modificarea si completarea art. 5 din Normele metodologice privind derularea Programului prioritar national pentru proiectarea, construirea si dotarea de sedii pentru asezaminte culturale in localitatile unde nu exista asemenea in


  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  74 useri online

  Useri autentificati: