DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordonanta de urgenta privind aprobarea Sistemului de sustinere si promovare a exportului cu finantare de la bugetul de stat, oug nr. 120/2002, republicata in 2008[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 67 din 29/01/2008Art. 1
(1) Se aproba Sistemul de sustinere si promovare a exportului cu finantare de la bugetul de stat, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.
(2) Categoriile de activitati finantate de la bugetul de stat in cadrul programelor prevazute in anexa se actualizeaza prin hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatilor competente prevazute la art. 2 alin. (1).
(3) Propunerile de fonduri bugetare pentru programele de sustinere si promovare a exportului se fac de institutiile care administreaza programele respective, cu acordul Consiliului de Export.

Art. 2
(1) Sumele de la bugetul de stat pentru sustinerea si promovarea exportului se vor aproba distinct in bugetele anuale ale Ministerului pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale, Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si Ministerului Economiei si Finantelor - Actiuni generale**).
(2) Sumele aprobate cu aceasta destinatie in bugetele ordonatorilor principali de credite nu vor putea fi redistribuite in vederea utilizarii lor la alte capitole de cheltuieli.
(3) Se autorizeaza Ministerul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale sa incheie angajamente legale in anul bugetar curent, pentru contractarea actiunilor necesare organizarii de targuri, expozitii si misiuni economice in strainatate, care se desfasoara si au termen de plata in anul bugetar urmator.
___________
**) Inainte de publicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, textul alin. (1) al art. 2, modificat prin Legea nr. 245/2005, avea urmatorul continut: "Art. 2

(1) Sumele de la bugetul de stat pentru sustinerea si promovarea exportului se vor aproba distinct in bugetele anuale ale Ministerului Economiei si Comertului, Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, Ministerului Finantelor Publice - Actiuni generale si Cancelariei Primului-Ministru, pentru Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie."

Art. 3
(1) Mecanismele de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat pentru aplicarea Sistemului de sustinere si promovare a exportului cu finantare de la bugetul de stat se vor aproba, dupa caz, prin hotarari ale Guvernului, la propunerea autoritatilor prevazute la art. 2 alin. (1).
(2) Utilizarea sumelor prevazute la art. 2 se aproba de catre ordonatorii principali de credite, cu acordul Consiliului de Export.

Art. 4
Armonizarea activitatilor de elaborare si aplicare unitara a strategiei si politicilor de stimulare si promovare a exportului cu strategiile si politicile sectoriale, precum si monitorizarea Sistemului de sustinere si promovare a exportului cu finantare de la bugetul de stat se realizeaza de catre Consiliul de Export, structura organizatorica la nivel national, cu caracter public-privat, avand in componenta reprezentanti ai institutiilor guvernamentale, structurilor patronale si profesionale cu atributii si activitate in domeniul exportului, care se infiinteaza prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale.


ANEXA - SISTEMUL de sustinere si promovare a exportului cu finantare de la bugetul de stat


I. Instrumente in administrarea EXIMBANK, conform Legii nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Bancii de Export-Import a Romaniei EXIMBANK - S.A., republicata, si instrumentele specifice de sustinere a comertului exterior
Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior va repartiza fondurile alocate anual prin bugetul de stat pe instrumentele din administrarea Bancii de Export-Import a Romaniei EXIMBANK - S.A., conform Legii nr. 96/2000, republicata, in functie de necesitatile de sustinere a exportului.

II. Instrumente in administrarea ministerelor de resort:
1. Programul de promovare a exportului, administrat de catre Ministerul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale, prin care se vor suporta, partial sau total, din fonduri de la bugetul de stat cheltuielile privind:
a) participarea la targuri si expozitii internationale, cu suportarea a 50% din cheltuielile privind transportul si cazarea pentru un participant de la fiecare expozant, la nivelul baremelor stabilite pentru institutiile publice, precum si suportarea totala a cheltuielilor privind transportul si manipularea exponatelor, mostrelor si materialelor publicitare, formalitatile vamale aferente acestora, depozitarea ambalajelor aferente exponatelor pe perioada desfasurarii actiunii promotionale, inchirierea, construirea si/sau amenajarea spatiului expozitional, transportul materialelor aferente, cheltuielile generale pe perioada de desfasurare a actiunilor promotionale, cheltuielile de reprezentare si de protocol, cheltuielile de deplasare pentru persoanele care organizeaza si coordoneaza actiunile, inclusiv a unui reprezentant din partea patronatului de ramura sau a asociatiei profesionale care contribuie la realizarea actiunii respective, cheltuielile pentru materialele publicitare, de prezentare si promovare cu caracter economic general si pentru mediatizarea prezentei romanesti la actiunile promotionale, cheltuielile aferente comisionului prevazut in contractul incheiat cu societatea organizatoare a pavilioanelor nationale, standurilor specializate pe produse si miniexpozitiilor, precum si alte cheltuieli care se justifica a fi alocate pentru realizarea targurilor si expozitiilor internationale, cu aprobarea ordonatorului de credite;
b) organizarea de misiuni economice si actiuni de promovare a exporturilor in strainatate, cu suportarea a 50% din cheltuielile de transport si cazare pentru un participant de la fiecare firma, la nivelul baremelor stabilite pentru institutiile publice, precum si suportarea totala a cheltuielilor privind transportul in interiorul tarilor de destinatie pentru persoanele care participa la actiunile respective, a cheltuielilor de deplasare pentru persoanele care organizeaza si coordoneaza actiunile, inclusiv a unui reprezentant din partea patronatului de ramura sau a asociatiei profesionale care contribuie la realizarea actiunii respective, a cheltuielilor pentru inchirierea spatiilor aferente intalnirilor de afaceri si a dotarilor necesare desfasurarii acestora, cum sunt: TV, video, retroproiector, computer si altele asemenea, a cheltuielilor de reprezentare si protocol, a cheltuielilor pentru elaborarea si transportul materialelor de promovare si de prezentare, cum sunt: cataloage, pliante, ecusoane si altele asemenea, a cheltuielilor pentru transportul mostrelor, a cheltuielilor pentru formalitatile vamale aferente materialelor de promovare si de prezentare, precum si mostrelor, a cheltuielilor pentru mediatizarea actiunilor pe plan local, a cheltuielilor aferente comisionului prevazut in contractul incheiat cu societatea organizatoare a misiunilor economice si actiunilor de promovare, precum si alte cheltuieli care se justifica a fi alocate pentru realizarea actiunilor respective, cu aprobarea ordonatorului de credite;
c) suportarea a 50% din cheltuielile de organizare si functionare a reprezentantelor comerciale romanesti, realizate prin parteneriat public-privat pe piete de interes pentru exportul romanesc, infiintate prin hotarare a Guvernului, la recomandarea Consiliului de Export;
d) realizarea de studii de piata si pe produse, inclusiv pentru obiective complexe, pe baze concurentiale, in conformitate cu legislatia in vigoare, cu suportarea a 50% din cheltuielile aferente;
e) realizarea pe baze concurentiale a buletinelor informative privind oferta de export si distribuirea acestora in strainatate si la ambasadele straine din Romania, cu suportarea totala a cheltuielilor;
f) realizarea de actiuni de publicitate si reclama cu caracter general, pe produse si grupe de produse, pe piete de interes pentru exportul romanesc, pe baze concurentiale, cu suportarea totala a cheltuielilor, inclusiv a cheltuielilor pentru distribuirea materialelor de publicitate si reclama cu caracter general in strainatate si la ambasadele straine din Romania.
Ministerul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale administreaza actiunile de promovare a exportului prevazute la lit. a) si b) impreuna cu Centrul Roman pentru Promovarea Comertului, prin delegarea catre acesta a operatiunilor de incheiere, finantate si derulare a contractelor de prestari servicii pentru realizarea actiunilor respective.
2. Programul de sprijinire a intreprinderilor mici si mijlocii, pentru dezvoltarea exportului, administrat de catre Ministerul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare.
3. Programul de crestere a competitivitatii produselor industriale, administrat de catre Ministerul Economiei si Finantelor.
4. Programul de crestere a competitivitati produselor agroalimentare, administrat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
In cadrul programelor prevazute la pct. 3 si 4 se vor acoperi de la bugetul de stat, in limita prevederilor bugetare aprobate, cheltuielile operatorilor economici in proportie de pana la 75%, pentru:
a) implementarea si certificarea sistemelor de management al calitatii si/sau a sistemelor de management de mediu;
b) dotarea si/sau amenajarea laboratoarelor de testare si etalonare, precum si acreditarea acestora, dupa caz;
c) inregistrarea si protejarea pe piata externa a marcilor, a brevetelor de inventie, a desenelor si modelelor industriale romanesti.

III. Prime de export pentru produsele agroalimentare eligibile conform Acordului privind agricultura - partea III, sectiunea II - Subventii la export, din cadrul Organizatiei Mondiale a Comertului, cu prioritate si intr-o proportie mai mare pentru produsele agroalimentare biologice certificate, de origine vegetala si animala.


Poate fi de interes si:
Hotarare privind unele masuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului nr. 304/2003 privind exportul si importul produsilor chimici periculosi, hotarare nr. 305/2007
Hotarare pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul protectiei consumatorilor, hotarare nr. 321/2008
OUG nr. 42/2008, ordonanta de urgenta privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National al Produselor Traditionale si Ecologice Romanesti
Norma de autorizare a regimurilor vamale economice, ordinul nr. 7789/2007
HG nr. 110/2009 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale a Vamilor. Hotarare privind Autoritatea Nationala a Vamilor
Ordinul 2101/2010 privind aprobarea Procedurii de organizare si functionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare. Ordin nr. 2101/2010
Ordinul 2230/2011 privind modificarea si completarea Instructiunilor de aplicare a scutirii de TVA pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a)i), art. 143 alin. (2) si art. 144^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modifi
HG 83/2012 privind adoptarea unor masuri de siguranta pe piata de energie electrica. Hotararea nr 83/2012
HG 166/2012 pentru aprobarea Normei unitare privind asigurarea creditelor la export pe termen mediu si lung si a investitiilor romanesti de capital in strainatate, in numele si in contul statului
OUG 158/1999 republicata 2013 privind regimul de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare. Ordonanta de urgenta nr. 158/1999 republicata 2013
Ordin 2506/2013 privind instituirea schemelor de ajutor de minimis pentru actiunile din Programul de promovare a exportului
Hotararea 20/2015 pentru aprobarea Normei Asigurarea creditelor la export pe termen mediu si lung si a investitiilor romanesti de capital in strainatate, in numele si in contul statului (NI-ASR-05-III/0)


-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
110 useri online

Useri autentificati: