DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordonanta privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, precum si din cadrul altor unitati din sistemul justitiei, ordonanta nr. 8/2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 72 din 31/01/2007

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. III.7 din Legea nr. 502/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Prezenta ordonanta reglementeaza salarizarea si alte drepturi ale personalului auxiliar de specialitate din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, astfel cum este definit la art. 3 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 2
Prezenta ordonanta reglementeaza salarizarea si alte drepturi ale personalului de specialitate criminalistica si ale personalului care ocupa functii auxiliare de specialitate criminalistica din cadrul Institutului National de Expertize Criminalistice si al laboratoarelor de expertize criminalistice, precum si ale personalului de instruire fara specialitate juridica si ale personalului care ocupa functii auxiliare din cadrul Institutului National al Magistraturii si al Scolii Nationale de Grefieri.


Capitolul II - Salarizarea personalului auxiliar de specialitate din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea


Art. 3
(1) Salariile de baza pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea se stabilesc pe baza valorii de referinta sectoriala si a coeficientilor de multiplicare, pe grade sau trepte profesionale, in raport de functia detinuta, de nivelul studiilor, de vechimea in specialitate, precum si de nivelul instantei sau al parchetului.
(2) Promovarea personalului auxiliar de specialitate pe grade sau trepte profesionale se face pe baza de concurs ori examen, in raport cu vechimea in specialitate, competenta profesionala si rezultatele obtinute in activitate, potrivit dispozitiilor Legii nr. 567/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, incadrat pe baza de concurs pe posturi vacante temporar, este definitivat in functie pe baza unor criterii de apreciere a performantelor profesionale, avandu-se in vedere vechimea minima in specialitate, competenta profesionala si activitatea profesionala deosebita, evaluata cu calificativul "foarte bine".
(4) Coeficientii de multiplicare pentru stabilirea salariilor de baza ale personalului auxiliar de specialitate din cadrul judecatoriilor si al parchetelor de pe langa acestea sunt prevazuti la lit. A din anexa nr. 1a pentru perioada ianuarie - 31 martie 2007, la lit. A din anexa nr. 1b pentru perioada 1 aprilie - 30 septembrie 2007 si la lit. A din anexa nr. 1c de la 1 octombrie 2007.
(5) Salariile de baza pentru personalul auxiliar de specialitate de la tribunale si de la parchetele de pe langa acestea, precum si de la judecatoriile din municipiul Bucuresti si din localitatile resedinta de judet si de la parchetele de pe langa acestea sunt cu 5% mai mari decat cele stabilite potrivit prevederilor alin. (4).
(6) Salariile de baza pentru personalul auxiliar de specialitate de la curtile de apel si parchetele de pe langa acestea sunt cu 7% mai mari decat cele stabilite potrivit prevederilor alin. (4).
(7) Salariile de baza pentru personalul auxiliar de specialitate de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, de la Directia Nationala Anticoruptie si de la Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism sunt cu 10% mai mari decat cele stabilite potrivit prevederilor alin. (4).
(8) Grefierii care participa la efectuarea actelor privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, a actelor de executare penala si executare civila beneficiaza de o indemnizatie lunara de 10% din salariul de baza, calculata in raport cu timpul efectiv lucrat in aceste activitati.

Art. 4
Personalul prevazut la art. 1 cu functii de conducere beneficiaza de o indemnizatie de conducere stabilita in procente din salariul de baza corespunzator functiei de executie, gradului sau treptei profesionale in care cei in cauza sunt incadrati. Indemnizatia de conducere este prevazuta la lit. B din anexele nr. 1a, 1b si 1c si face parte din salariul de baza.

Art. 5
(1) Personalul prevazut la art. 1 care poseda titlul stiintific de "doctor" sau "doctor docent" beneficiaza de un spor de 15% din salariul de baza.
(2) Sporul prevazut la alin. (1) se plateste cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a solicitat.

Art. 6
(1) Orele lucrate, din dispozitia conducatorului instantei judecatoresti sau al parchetului de pe langa aceasta, peste durata normala a timpului de munca sau in zilele de sarbatori legale ori declarate ca zile nelucratoare, de catre personalul prevazut la art. 1, incadrat in functii de executie sau de conducere, pot fi recuperate in urmatoarele 30 de zile sau, la cererea celor in cauza, se platesc cu un spor din salariul de baza, dupa cum urmeaza:
a) 75% din salariul de baza pentru primele doua ore de depasire a duratei normale a zilei de lucru;
b) 100% din salariul de baza pentru orele urmatoare.
(2) Cu spor de 100% se platesc si orele lucrate in zilele de repaus saptamanal sau in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza.
(3) Numarul orelor suplimentare nu poate depasi 360 de ore intr-un an.
(4) Personalul care, potrivit programului de lucru, isi desfasoara activitatea in timpul noptii, intre orele 22,00-6,00, poate beneficia, pentru orele lucrate in acest interval, de un spor de 25% din salariul de baza, daca timpul astfel lucrat reprezinta cel putin jumatate din programul normal de lucru.

Art. 7
(1) In caz de deces al unei persoane din categoria celor prevazute la art. 1, membrii familiei care au dreptul, potrivit legii, la pensie de urmas primesc pe o perioada de 3 luni echivalentul salariului de baza din ultima luna de activitate a celui decedat.
(2) In cazul in care decizia pentru pensia de urmas nu a fost emisa din vina institutiei in termen de 3 luni de la data decesului, aceasta va achita in continuare drepturile prevazute la alin. (1) pana la emiterea deciziei pentru pensia de urmas.


Capitolul III - Salarizarea personalului de instruire fara specialitate juridica si a personalului care ocupa functii auxiliare din cadrul Institutului National al Magistraturii si al Scolii Nationale de Grefieri


Art. 8
(1) Salariile de baza pentru personalul de instruire fara specialitate juridica si pentru personalul auxiliar din cadrul Institutului National al Magistraturii si al Scolii Nationale de Grefieri sunt stabilite pe grade profesionale, in functie de nivelul studiilor si de vechimea in specialitate.
(2) Coeficientii de multiplicare pentru stabilirea salariilor de baza ale personalului mentionat la alin. (1) sunt prevazuti in anexa nr. 3a pentru perioada ianuarie - 31 martie 2007, in anexa nr. 3b pentru perioada 1 aprilie - 30 septembrie 2007 si in anexa nr. 3c de la 1 octombrie 2007.

Art. 9
(1) La Institutul National al Magistraturii si Scoala Nationala de Grefieri, pentru indeplinirea unor activitati pentru care volumul de munca este sub jumatate din cel al unui post cu norma intreaga, se face plata cu ora. Aceste fractiuni de norma vor fi prevazute in statul de functii. Activitatile pentru care se poate aplica plata cu ora se stabilesc anual de presedintele Consiliului Superior al Magistraturii.
(2) Calculul tarifului orar se face luandu-se in considerare indemnizatia de incadrare lunara bruta a celui in cauza, stabilita in conditiile prevazute la art. 8.
(3) Pentru personalul care presteaza activitati didactice cu ora, calculul tarifului orar se face in raport cu norma didactica de predare saptamanala si cu functia didactica indeplinita.


Capitolul IV - Salarizarea personalului de specialitate criminalistica si a personalului care ocupa functii auxiliare de specialitate criminalistica din cadrul Institutului National de Expertize Criminalistice si al laboratoarelor de expertize criminalistice


Art. 10
Salariile de baza pentru functiile de executie de specialitate din Institutul National de Expertize Criminalistice si din laboratoarele de expertize criminalistice sunt stabilite pe grade sau trepte profesionale, in raport cu nivelul studiilor si vechimea in specialitate.

Art. 11
Coeficientii de multiplicare a salariilor de baza pentru functiile de executie de specialitate, precum si indemnizatiile de conducere pentru personalul din cadrul Institutului National de Expertize Criminalistice si al laboratoarelor de expertize criminalistice sunt prevazuti in anexa nr. 2a pentru perioada ianuarie - 31 martie 2007, in anexa nr. 2b pentru perioada 1 aprilie - 30 septembrie 2007 si in anexa nr. 2c de la 1 octombrie 2007.

Art. 12
(1) Expertii criminalisti care poseda titlul stiintific de "doctor" sau de "doctor docent" beneficiaza de un spor de 15% din salariul de baza.
(2) Sporul prevazut la alin. (1) se plateste cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a solicitat.


Capitolul V - Dispozitii comune


Art. 13
(1) Pentru vechimea in munca, personalul salarizat potrivit prezentei ordonante beneficiaza de un spor de vechime de pana la 25%, calculat la salariul de baza corespunzator timpului efectiv lucrat in program normal de lucru, dupa cum urmeaza:
- intre 3 si 5 ani - 5%;
- de la 5 la 10 ani - 10%;
- de la 10 ani la 15 ani - 15%;
- de la 15 la 20 de ani - 20%;
- peste 20 de ani - 25%.
(2) Sporul de vechime in munca se plateste cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a implinit vechimea in munca.

Art. 14
(1) Pentru rezultate deosebite in activitatea desfasurata, in urma aprecierii activitatii prin evaluare, personalul salarizat potrivit prezentei ordonante poate primi salariul de merit lunar de pana la 20% din salariul de baza, care face parte din acesta si constituie baza de calcul pentru sporuri si alte drepturi ce se acorda in raport cu salariul de baza. Salariul de merit se acorda anual dupa aprobarea bugetului anual.
(2) Salariul de merit se poate acorda pentru cel mult 25% din numarul de posturi prevazute in statul de functii pentru aceste categorii de personal.
(3) Salariile de merit stabilite potrivit alin. (1) si (2) se acorda pentru cel mult o treime din functiile de conducere.
(4) Pentru personalul nou-angajat, salariul de merit se poate acorda dupa o perioada de cel putin 6 luni de la incadrare.
(5) Salariul de merit se retrage in cursul anului persoanelor care au desfasurat activitati profesionale nesatisfacatoare ori au savarsit abateri pentru care au fost sanctionate disciplinar. Aceste drepturi se anuleaza in cazul persoanelor care au fost inlaturate din functie pentru fapte imputabile lor.
(6) In cazul in care raporturile de serviciu ale personalului care beneficiaza de salariu de merit inceteaza sau se suspenda, salariile de merit se redistribuie, incepand cu data de intai a lunii urmatoare, altor persoane cu functii de conducere, respectiv de executie, care indeplinesc conditiile pentru acordare.

Art. 15
(1) Pentru activitatea desfasurata, personalul salarizat potrivit prezentei ordonante beneficiaza, la sfarsitul anului calendaristic, de un premiu anual egal cu salariul de baza din ultima luna a anului pentru care se face premierea.
(2) Pentru cei care nu au lucrat tot timpul anului, premiul se acorda proportional cu perioada in care au lucrat, luandu-se in calcul salariul de baza din ultima luna de activitate.
(3) Premiile anuale pot fi reduse sau nu vor fi acordate in cazul persoanelor care, in cursul anului, au desfasurat activitati profesionale nesatisfacatoare ori au savarsit abateri pentru care au fost sanctionate disciplinar. Aceste drepturi se anuleaza in cazul persoanelor care au fost inlaturate din functie pentru fapte imputabile lor.

Art. 16
(1) Personalul salarizat potrivit prezentei ordonante beneficiaza de un spor de fidelitate, in raport cu vechimea efectiva in functia auxiliara de specialitate, calculat la salariul de baza, dupa cum urmeaza:
- de la 5 la 10 ani - 5%;
- de la 10 la 15 ani - 10%;
- de la 15 la 20 de ani - 15%;
- peste 20 de ani - 20%.
(2) Sporul prevazut la alin. (1) se plateste de la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a implinit vechimea in functia auxiliara de specialitate.
(3) Sporul de fidelitate se ia in calcul la stabilirea pensiilor de serviciu si a celorlalte drepturi de asigurari sociale, potrivit legii.

Art. 17
In cazul in care ordonatorul principal de credite sau, dupa caz, procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie realizeaza economii la cheltuielile de personal, se pot acorda premii, in cursul anului, in limita a 5% din fondul de salarii prevazut in buget, personalului care asigura realizarea activitatii ce revenea posturilor din care au provenit economiile.

Art. 18
Ministerul Justitiei, Inalta Curte de Casatie si Justitie, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Directia Nationala Anticoruptie pot constitui, pentru personalul prevazut la art. 1 si 2, un fond de premiere lunar, prin aplicarea unei cote de pana la 2% asupra fondului de salarii prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli al fiecarei unitati. Din acest fond pot fi acordate premii in cursul anului personalului care a realizat sau a participat direct la obtinerea unor rezultate in activitate, apreciate ca valoroase.

Art. 19
(1) Salariul de baza pentru personalul cu functii de conducere este cel corespunzator functiei de executie, gradului sau treptei profesionale in care cei in cauza sunt incadrati, la care se adauga o indemnizatie de conducere stabilita in procente din salariul de baza, diferentiata in raport cu complexitatea si raspunderea ce revin functiei de conducere. Indemnizatia de conducere face parte din salariul de baza.
(2) Indemnizatia de conducere se stabileste la numirea in functie, de catre ordonatorul de credite, in raport cu complexitatea activitatii desfasurate in cadrul functiei de conducere.
(3) Indemnizatia de conducere poate fi reevaluata anual, in raport cu rezultatele obtinute de structura condusa in realizarea atributiilor, obiectivelor, programelor si proiectelor, dupa aprobarea bugetului anual.
(4) Indemnizatia de conducere se acorda si persoanelor prevazute la alin. (1), care conduc sau coordoneaza programe/proiecte, pe perioada de derulare a acestora, prevazute in programul de activitate al institutiei.

Art. 20
Persoanele numite temporar intr-o functie de conducere, in cazul in care titularul acesteia lipseste din institutie o perioada mai mare de 30 de zile calendaristice si nu beneficiaza de salariu sau indemnizatie pe perioada respectiva, primesc, pe langa salariul de baza al functiei, gradului sau treptei in care sunt incadrate, indemnizatia corespunzatoare functiei de conducere pe care o preiau.

Art. 21
(1) Personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, in activitate sau pensionari, beneficiaza in mod gratuit de asistenta medicala, medicamente si proteze, in conditiile respectarii dispozitiilor legale privind plata contributiei la asigurarile sociale de sanatate.
(2) Conditiile de acordare in mod gratuit a asistentei medicale, a medicamentelor si protezelor sunt stabilite prin hotarare a Guvernului.

Art. 22
(1) Pentru conditii deosebite de munca, grele, vatamatoare sau periculoase, personalul salarizat potrivit prezentei ordonante beneficiaza de un spor de 15% din salariul de baza, proportional cu timpul efectiv lucrat in aceste conditii.
(2) Locurile de munca si categoriile de personal care beneficiaza de acest spor se aproba prin ordin al ministrului justitiei, al presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie, al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sau, dupa caz, al procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie, in functie de conditiile deosebite, grele, vatamatoare si periculoase stabilite, potrivit legii.

Art. 23
(1) La plecarea in concediul de odihna, personalul salarizat potrivit prezentei ordonante are dreptul, in conditiile legii, pe langa indemnizatia de concediu, si la o prima egala cu salariul de baza din luna anterioara plecarii in concediu. Indemnizatia de concediu si prima se platesc cumulat, cu cel mult 5 zile inaintea datei plecarii in concediu. In cazul in care concediul de odihna se efectueaza fractionat, prima de concediu si salariul de baza se acorda o singura data.
(2) In perioada concediului de odihna, personalul auxiliar de specialitate din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea beneficiaza, o singura data pe an, de transport gratuit dus-intors intre localitatea de domiciliu si localitatea din tara in care isi petrece concediul de odihna sau de decontarea valorii a 7,5 litri carburant la suta de kilometri, in cazul in care deplasarea intre localitatea de domiciliu si localitatea din tara unde isi petrece concediul se face cu autoturismul.


Capitolul VI - Dispozitii tranzitorii si finale


Art. 24
Personalul salarizat potrivit prezentei ordonante, aflat in activitate la data intrarii in vigoare a acesteia, se considera ca indeplineste conditiile legale pentru functia pe care este incadrat la aceasta data.

Art. 25
(1) Salarizarea si celelalte drepturi ale personalului auxiliar de specialitate militar si civil de la instantele judecatoresti si parchetele militare se asigura de Ministerul Apararii, potrivit prevederilor prezentei ordonante si reglementarilor referitoare la drepturile materiale si banesti specifice calitatii de militar activ, respectiv de salariat civil al Ministerului Apararii.
(2) Salarizarea si celelalte drepturi ale personalului civil al Ministerului Apararii, din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie, se asigura de aceasta, potrivit prevederilor prezentei ordonante si reglementarilor referitoare la drepturile materiale si banesti specifice calitatii de personal civil al Ministerului Apararii.

Art. 26
Statele de personal si statele de functii se intocmesc in limita numarului de posturi legal aprobat.

Art. 27
Drepturile de salarizare prevazute de prezenta ordonanta sunt brute si impozabile. Acestea vor fi actualizate prin aplicarea majorarilor acordate in conformitate cu prevederile legale.

Art. 28
Anexele nr. 1a-3a, 1b-3b si 1c-3c*) fac parte integranta din prezenta ordonanta.
___________
*) Anexele nr. 1a-3a, 1b-3b si 1c-3c sunt reproduse in facsimil.

Art. 29
Salariile de baza individuale lunare, calculate pentru cele 3 etape de majorare, potrivit prevederilor prezentei ordonante, vor fi rotunjite din 1 leu in 1 leu in favoarea salariatilor.

Art. 30
La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga:
a) Legea nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritatii judecatoresti, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 563 din 18 noiembrie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) dispozitiile privind salarizarea si alte drepturi ale personalului auxiliar de specialitate din cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, cuprinse in Legea nr. 56/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale judecatorilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie, ale magistratilor-asistenti si ale celorlalte categorii de personal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 139 din 4 iulie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) orice alte dispozitii contrare.

Art. 31
Prezenta ordonanta intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA Nr. 1a (pentru perioada ianuarie - 31 martie 2007) - Coeficientii de multiplicare pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul judecatoriilor si parchetelor de pe langa acestea
Valoarea de referinta sectoriala: 280,64 lei 


 A. Functii de executie: 
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. ¦        Functia         ¦Studii¦   Gradul/Treapta   ¦Coeficient de¦
¦crt.¦                    ¦   ¦             ¦multiplicare ¦
+----+----------------------------------------+------+--------------------------+-------------¦
¦ 1. ¦Grefier, grefier-informatician, grefier-¦ S  ¦ Gr. I (6 ani vechime in ¦  5,250  ¦
¦  ¦statistician, grefier-documentarist   ¦   ¦   specialitate)    ¦       ¦
+----+----------------------------------------+------+--------------------------+-------------¦
¦ 2. ¦Grefier, grefier-informatician, grefier-¦ S  ¦ Gr. II (3 ani vechime in ¦  4,935  ¦
¦  ¦statistician, grefier-documentarist   ¦   ¦   specialitate)    ¦       ¦
+----+----------------------------------------+------+--------------------------+-------------¦
¦ 3. ¦Grefier, grefier-informatician, grefier-¦ S  ¦Gr. III (6 luni vechime in¦  4,725  ¦
¦  ¦statistician, grefier-documentarist   ¦   ¦   specialitate)    ¦       ¦
+----+----------------------------------------+------+--------------------------+-------------¦
¦ 4. ¦Grefier, grefier-informatician, grefier-¦ S  ¦     Debutant     ¦  2,100  ¦
¦  ¦statistician, grefier-documentarist   ¦   ¦             ¦       ¦
+----+----------------------------------------+------+--------------------------+-------------¦
¦ 5. ¦Grefier, grefier-statistician, grefier- ¦ M  ¦ Tr. I (6 ani vechime in ¦  4,725  ¦
¦  ¦documentarist              ¦   ¦   specialitate)    ¦       ¦
+----+----------------------------------------+------+--------------------------+-------------¦
¦ 6. ¦Grefier, grefier-statistician, grefier- ¦ M  ¦ Tr. II (3 ani vechime in ¦  4,515  ¦
¦  ¦documentarist              ¦   ¦   specialitate)    ¦       ¦
+----+----------------------------------------+------+--------------------------+-------------¦
¦ 7. ¦Grefier, grefier-statistician, grefier- ¦ M  ¦Tr. III (6 luni vechime in¦  4,200  ¦
¦  ¦documentarist              ¦   ¦   specialitate)    ¦       ¦
+----+----------------------------------------+------+--------------------------+-------------¦
¦ 8. ¦Grefier, grefier-statistician, grefier- ¦ M  ¦     Debutant     ¦  2,047  ¦
¦  ¦documentarist              ¦   ¦             ¦       ¦
+----+----------------------------------------+------+--------------------------+-------------¦
¦ 9. ¦Grefier-arhivar, grefier-registrator  ¦ M  ¦ Tr. I (6 ani vechime in ¦  2,887  ¦
¦  ¦                    ¦   ¦   specialitate)    ¦       ¦
+----+----------------------------------------+------+--------------------------+-------------¦
¦10. ¦Grefier-arhivar, grefier-registrator  ¦ M  ¦ Tr. II (3 ani vechime in ¦  2,625  ¦
¦  ¦                    ¦   ¦   specialitate)    ¦       ¦
+----+----------------------------------------+------+--------------------------+-------------¦
¦11. ¦Grefier-arhivar, grefier-registrator  ¦ M  ¦Tr. III (6 luni vechime in¦  2,310  ¦
¦  ¦                    ¦   ¦   specialitate)    ¦       ¦
+----+----------------------------------------+------+--------------------------+-------------¦
¦12. ¦Grefier-arhivar, grefier-registrator  ¦ M  ¦     Debutant     ¦  1,575  ¦
+----+----------------------------------------+------+--------------------------+-------------¦
¦13. ¦Sofer                  ¦ M  ¦      -       ¦  2,583  ¦
+----+----------------------------------------+------+--------------------------+-------------¦
¦14. ¦Agent procedural            ¦ M  ¦      -       ¦  2,205  ¦
+----+----------------------------------------+------+--------------------------+-------------¦
¦15. ¦Aprod                  ¦ M  ¦      -       ¦  1,890  ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------+ NOTA:
1. Pentru ocuparea functiei de grefier, prevazuta la nr. crt. 1-4, sunt necesare studii superioare juridice sau studii superioare de specialitate corespunzatoare functiei.
2. Pentru personalul prevazut la nr. crt. 1-4, care a ocupat functii medii de specialitate, in calculul vechimii in specialitate se poate lua in considerare si cel mult jumatate din timpul cat a lucrat in functiile respective.
3. Salariile functiilor de grefier sunt mai mari cu 15% pentru persoanele care utilizeaza in interesul serviciului cel putin o limba straina, in medie 50% din timpul de lucru, si pentru care poseda atestat.
4. Grefierii care au atestat de stenodactilograf si stenografiaza in medie cel putin 30% din timpul de lucru beneficiaza de un spor la salariul de baza de 10%.
5. Pentru functiile de grefier-informatician constituie vechime in specialitate si perioadele lucrate in acelasi domeniu la instantele judecatoresti, parchetele de pe langa acestea si Ministerul Justitiei.

B. Indemnizatii de conducere pentru personalul auxiliar de specialitate cu functii de conducere la instantele judecatoresti si parchete de pe langa acestea
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. ¦                 Functia                 ¦Indemnizatia¦
¦crt.¦                                      ¦de conducere¦
+----+---------------------------------------------------------------------------+------------¦
¦ 1. ¦Prim grefier, grefier-sef sectie, grefier-informatician sef la Inalta Curte¦  25%   ¦
¦  ¦de Casatie si Justitie, la Parchetul de pe langa aceasta, la Directia   ¦      ¦
¦  ¦Nationala Anticoruptie si la Directia de Investigare a Infractiunilor de  ¦      ¦
¦  ¦Criminalitate Organizata si Terorism                    ¦      ¦
¦  ¦Grefier Sef cabinet la Directia Nationala Anticoruptie           ¦      ¦
+----+---------------------------------------------------------------------------+------------¦
¦ 2. ¦Grefier sef serviciu la Inalta Curte de Casatie si Justitie, la Parchetul ¦  20%   ¦
¦  ¦de pe langa aceasta, la Directia Nationala Anticoruptie si la Directia de ¦      ¦
¦  ¦Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism    ¦      ¦
+----+---------------------------------------------------------------------------+------------¦
¦ 3. ¦Prim-grefier, grefier-informatician sef la curtea de apel si parchetul de ¦  20%   ¦
¦  ¦pe langa aceasta                              ¦      ¦
+----+---------------------------------------------------------------------------+------------¦
¦ 4. ¦Grefier sef sectie la curtea de apel si parchetul pe langa curtea de apel ¦  18%   ¦
+----+---------------------------------------------------------------------------+------------¦
¦ 5. ¦Prim-grefier, grefier-informatician sef la tribunal, la parchetul de pe  ¦  18%   ¦
¦  ¦langa tribunal, la tribunal specializat si la parchetul de pe langa    ¦      ¦
¦  ¦tribunalul specializat                           ¦      ¦
+----+---------------------------------------------------------------------------+------------¦
¦ 6. ¦Grefier sef sectie la tribunal si parchetul de pe langa tribunal      ¦  15%   ¦
+----+---------------------------------------------------------------------------+------------¦
¦ 7. ¦Grefier sef judecatorie si parchetul de pe langa judecatorie        ¦  15%   ¦
+----+---------------------------------------------------------------------------+------------¦
¦ 8. ¦Grefier sef sectie, grefier-informatician sef la judecatorie si parchetul ¦  15%   ¦
¦  ¦de pe langa judecatorie                          ¦      ¦
+----+---------------------------------------------------------------------------+------------¦
¦ 9. ¦Grefier-arhivar sef                            ¦  10%   ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------+ NOTA:
Indemnizatiile de conducere pentru instantele judecatoresti si parchetele de pe langa acestea din municipiul Bucuresti sunt mai mari cu 10%.

ANEXA Nr. 1b (pentru perioada 1 aprilie - 30 septembrie 2007) - Coeficientii de multiplicare pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul judecatoriilor si parchetelor de pe langa acestea
  Valoarea de referinta sectoriala:
280,64 lei 


  A. Functii de executie: 
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. ¦        Functia         ¦Studii¦   Gradul/Treapta   ¦Coeficient de¦
¦crt.¦                    ¦   ¦             ¦multiplicare ¦
+----+----------------------------------------+------+--------------------------+-------------¦
¦ 1. ¦Grefier, grefier-informatician, grefier-¦ S  ¦ Gr. I (6 ani vechime in ¦  5,355  ¦
¦  ¦statistician, grefier-documentarist   ¦   ¦   specialitate)    ¦       ¦
+----+----------------------------------------+------+--------------------------+-------------¦
¦ 2. ¦Grefier, grefier-informatician, grefier-¦ S  ¦ Gr. II (3 ani vechime in ¦  5,033  ¦
¦  ¦statistician, grefier-documentarist   ¦   ¦   specialitate)    ¦       ¦
+----+----------------------------------------+------+--------------------------+-------------¦
¦ 3. ¦Grefier, grefier-informatician, grefier-¦ S  ¦Gr. III (6 luni vechime in¦  4,819  ¦
¦  ¦statistician, grefier-documentarist   ¦   ¦   specialitate)    ¦       ¦
+----+----------------------------------------+------+--------------------------+-------------¦
¦ 4. ¦Grefier, grefier-informatician, grefier-¦ S  ¦     Debutant     ¦  2,142  ¦
¦  ¦statistician, grefier-documentarist   ¦   ¦             ¦       ¦
+----+----------------------------------------+------+--------------------------+-------------¦
¦ 5. ¦Grefier, grefier-statistician, grefier- ¦ M  ¦ Tr. I (6 ani vechime in ¦  4,819  ¦
¦  ¦documentarist              ¦   ¦   specialitate)    ¦       ¦
+----+----------------------------------------+------+--------------------------+-------------¦
¦ 6. ¦Grefier, grefier-statistician, grefier- ¦ M  ¦ Tr. II (3 ani vechime in ¦  4,605  ¦
¦  ¦documentarist              ¦   ¦   specialitate)    ¦       ¦
+----+----------------------------------------+------+--------------------------+-------------¦
¦ 7. ¦Grefier, grefier-statistician, grefier- ¦ M  ¦Tr. III (6 luni vechime in¦  4,284  ¦
¦  ¦documentarist              ¦   ¦   specialitate)    ¦       ¦
+----+----------------------------------------+------+--------------------------+-------------¦
¦ 8. ¦Grefier, grefier-statistician, grefier- ¦ M  ¦     Debutant     ¦  2,087  ¦
¦  ¦documentarist              ¦   ¦             ¦       ¦
+----+----------------------------------------+------+--------------------------+-------------¦
¦ 9. ¦Grefier-arhivar, grefier-registrator  ¦ M  ¦ Tr. I (6 ani vechime in ¦  2,944  ¦
¦  ¦                    ¦   ¦   specialitate)    ¦       ¦
+----+----------------------------------------+------+--------------------------+-------------¦
¦10. ¦Grefier-arhivar, grefier-registrator  ¦ M  ¦ Tr. II (3 ani vechime in ¦  2,677  ¦
¦  ¦                    ¦   ¦   specialitate)    ¦       ¦
+----+----------------------------------------+------+--------------------------+-------------¦
¦11. ¦Grefier-arhivar, grefier-registrator  ¦ M  ¦Tr. III (6 luni vechime in¦  2,356  ¦
¦  ¦                    ¦   ¦   specialitate)    ¦       ¦
+----+----------------------------------------+------+--------------------------+-------------¦
¦12. ¦Grefier-arhivar, grefier-registrator  ¦ M  ¦     Debutant     ¦  1,606  ¦
+----+----------------------------------------+------+--------------------------+-------------¦
¦13. ¦Sofer                  ¦ M  ¦      -       ¦  2,634  ¦
+----+----------------------------------------+------+--------------------------+-------------¦
¦14. ¦Agent procedural            ¦ M  ¦      -       ¦  2,249  ¦
+----+----------------------------------------+------+--------------------------+-------------¦
¦15. ¦Aprod                  ¦ M  ¦      -       ¦  1,927  ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------+ NOTA:
1. Pentru ocuparea functiei de grefier, prevazuta la nr. crt. 1-4, sunt necesare studii superioare juridice sau studii superioare de specialitate corespunzatoare functiei.
2. Pentru personalul prevazut la nr. crt. 1-4, care a ocupat functii medii de specialitate, in calculul vechimii in specialitate se poate lua in considerare si cel mult jumatate din timpul cat a lucrat in functiile respective.
3. Salariile functiilor de grefier sunt mai mari cu 15% pentru persoanele care utilizeaza in interesul serviciului cel putin o limba straina, in medie 50% din timpul de lucru, si pentru care poseda atestat.
4. Grefierii care au atestat de stenodactilograf si stenografiaza in medie cel putin 30% din timpul de lucru beneficiaza de un spor la salariul de baza de 10%.
5. Pentru functiile de grefier-informatician constituie vechime in specialitate si perioadele lucrate in acelasi domeniu la instantele judecatoresti, parchetele de pe langa acestea si Ministerul Justitiei.

B. Indemnizatii de conducere pentru personalul auxiliar de specialitate cu functii de conducere la instantele judecatoresti si parchete de pe langa acestea
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. ¦                 Functia                  ¦Indemnizatia¦
¦crt.¦                                      ¦de conducere¦
+----+---------------------------------------------------------------------------+------------¦
¦ 1. ¦Prim grefier, grefier-sef sectie, grefier-informatician sef la Inalta Curte¦  25%   ¦
¦  ¦de Casatie si Justitie, la Parchetul de pe langa aceasta, la Directia   ¦      ¦
¦  ¦Nationala Anticoruptie si la Directia de Investigare a Infractiunilor de  ¦      ¦
¦  ¦Criminalitate Organizata si Terorism                    ¦      ¦
¦  ¦Grefier Sef cabinet la Directia Nationala Anticoruptie           ¦      ¦
+----+---------------------------------------------------------------------------+------------¦
¦ 2. ¦Grefier sef serviciu la Inalta Curte de Casatie si Justitie, la Parchetul ¦  20%   ¦
¦  ¦de pe langa aceasta, la Directia Nationala Anticoruptie si la Directia de ¦      ¦
¦  ¦Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism    ¦      ¦
+----+---------------------------------------------------------------------------+------------¦
¦ 3. ¦Prim-grefier, grefier-informatician sef la curtea de apel si parchetul de ¦  20%   ¦
¦  ¦pe langa aceasta                              ¦      ¦
+----+---------------------------------------------------------------------------+------------¦
¦ 4. ¦Grefier sef sectie la curtea de apel si parchetul pe langa curtea de apel ¦  18%   ¦
+----+---------------------------------------------------------------------------+------------¦
¦ 5. ¦Prim-grefier, grefier-informatician sef la tribunal, la parchetul de pe  ¦  18%   ¦
¦  ¦langa tribunal, la tribunal specializat si la parchetul de pe langa    ¦      ¦
¦  ¦tribunalul specializat                           ¦      ¦
+----+---------------------------------------------------------------------------+------------¦
¦ 6. ¦Grefier sef sectie la tribunal si parchetul de pe langa tribunal      ¦  15%   ¦
+----+---------------------------------------------------------------------------+------------¦
¦ 7. ¦Grefier sef judecatorie si parchetul de pe langa judecatorie        ¦  15%   ¦
+----+---------------------------------------------------------------------------+------------¦
¦ 8. ¦Grefier sef sectie, grefier-informatician sef la judecatorie si parchetul ¦  15%   ¦
¦  ¦de pe langa judecatorie                          ¦      ¦
+----+---------------------------------------------------------------------------+------------¦
¦ 9. ¦Grefier-arhivar sef                            ¦  10%   ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------+ NOTA:
Indemnizatiile de conducere pentru instantele judecatoresti si parchetele de pe langa acestea din municipiul Bucuresti sunt mai mari cu 10%.

ANEXA Nr. 1c (de la 1 octombrie 2007) Coeficientii de multiplicare pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul judecatoriilor si parchetelor de pe langa acestea

  Valoarea de referinta sectoriala:
280,64 lei 


  A. Functii de executie: 
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. ¦        Functia         ¦Studii¦   Gradul/Treapta   ¦Coeficient de¦
¦crt.¦                    ¦   ¦             ¦multiplicare ¦
+----+----------------------------------------+------+--------------------------+-------------¦
¦ 1. ¦Grefier, grefier-informatician, grefier-¦ S  ¦ Gr. I (6 ani vechime in ¦  5,997  ¦
¦  ¦statistician, grefier-documentarist   ¦   ¦   specialitate)    ¦       ¦
+----+----------------------------------------+------+--------------------------+-------------¦
¦ 2. ¦Grefier, grefier-informatician, grefier-¦ S  ¦ Gr. II (3 ani vechime in ¦  5,636  ¦
¦  ¦statistician, grefier-documentarist   ¦   ¦   specialitate)    ¦       ¦
+----+----------------------------------------+------+--------------------------+-------------¦
¦ 3. ¦Grefier, grefier-informatician, grefier-¦ S  ¦Gr. III (6 luni vechime in¦  5,397  ¦
¦  ¦statistician, grefier-documentarist   ¦   ¦   specialitate)    ¦       ¦
+----+----------------------------------------+------+--------------------------+-------------¦
¦ 4. ¦Grefier, grefier-informatician, grefier-¦ S  ¦     Debutant     ¦  2,399  ¦
¦  ¦statistician, grefier-documentarist   ¦   ¦             ¦       ¦
+----+----------------------------------------+------+--------------------------+-------------¦
¦ 5. ¦Grefier, grefier-statistician, grefier- ¦ M  ¦ Tr. I (6 ani vechime in ¦  5,397  ¦
¦  ¦documentarist              ¦   ¦   specialitate)    ¦       ¦
+----+----------------------------------------+------+--------------------------+-------------¦
¦ 6. ¦Grefier, grefier-statistician, grefier- ¦ M  ¦ Tr. II (3 ani vechime in ¦  5,157  ¦
¦  ¦documentarist              ¦   ¦   specialitate)    ¦       ¦
+----+----------------------------------------+------+--------------------------+-------------¦
¦ 7. ¦Grefier, grefier-statistician, grefier- ¦ M  ¦Tr. III (6 luni vechime in¦  4,798  ¦
¦  ¦documentarist              ¦   ¦   specialitate)    ¦       ¦
+----+----------------------------------------+------+--------------------------+-------------¦
¦ 8. ¦Grefier, grefier-statistician, grefier- ¦ M  ¦     Debutant     ¦  2,337  ¦
¦  ¦documentarist              ¦   ¦             ¦       ¦
+----+----------------------------------------+------+--------------------------+-------------¦
¦ 9. ¦Grefier-arhivar, grefier-registrator  ¦ M  ¦ Tr. I (6 ani vechime in ¦  3,297  ¦
¦  ¦                    ¦   ¦   specialitate)    ¦       ¦
+----+----------------------------------------+------+--------------------------+-------------¦
¦10. ¦Grefier-arhivar, grefier-registrator  ¦ M  ¦ Tr. II (3 ani vechime in ¦  2,998  ¦
¦  ¦                    ¦   ¦   specialitate)    ¦       ¦
+----+----------------------------------------+------+--------------------------+-------------¦
¦11. ¦Grefier-arhivar, grefier-registrator  ¦ M  ¦Tr. III (6 luni vechime in¦  2,638  ¦
¦  ¦                    ¦   ¦   specialitate)    ¦       ¦
+----+----------------------------------------+------+--------------------------+-------------¦
¦12. ¦Grefier-arhivar, grefier-registrator  ¦ M  ¦     Debutant     ¦  1,798  ¦
+----+----------------------------------------+------+--------------------------+-------------¦
¦13. ¦Sofer                  ¦ M  ¦      -       ¦  2,950  ¦
+----+----------------------------------------+------+--------------------------+-------------¦
¦14. ¦Agent procedural            ¦ M  ¦      -       ¦  2,518  ¦
+----+----------------------------------------+------+--------------------------+-------------¦
¦15. ¦Aprod                  ¦ M  ¦      -       ¦  2,158  ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------+ NOTA:
1. Pentru ocuparea functiei de grefier, prevazuta la nr. crt. 1-4, sunt necesare studii superioare juridice sau studii superioare de specialitate corespunzatoare functiei.
2. Pentru personalul prevazut la nr. crt. 1-4, care a ocupat functii medii de specialitate, in calculul vechimii in specialitate se poate lua in considerare si cel mult jumatate din timpul cat a lucrat in functiile respective.
3. Salariile functiilor de grefier sunt mai mari cu 15% pentru persoanele care utilizeaza in interesul serviciului cel putin o limba straina, in medie 50% din timpul de lucru, si pentru care poseda atestat.
4. Grefierii care au atestat de stenodactilograf si stenografiaza in medie cel putin 30% din timpul de lucru beneficiaza de un spor la salariul de baza de 10%.
5. Pentru functiile de grefier-informatician constituie vechime in specialitate si perioadele lucrate in acelasi domeniu la instantele judecatoresti, parchetele de pe langa acestea si Ministerul Justitiei.

B. Indemnizatii de conducere pentru personalul auxiliar de specialitate cu functii de conducere la instantele judecatoresti si parchetele de pe langa acestea

+---------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. ¦                 Functia                 ¦Indemnizatia¦
¦crt.¦                                      ¦de conducere¦
+----+---------------------------------------------------------------------------+------------¦
¦ 1. ¦Prim grefier, grefier-sef sectie, grefier-informatician sef la Inalta   ¦  25%   ¦
¦  ¦Curte de Casatie si Justitie, la Parchetul de pe langa aceasta, la Directia¦      ¦
¦  ¦Nationala Anticoruptie si la Directia de Investigare a Infractiunilor de  ¦      ¦
¦  ¦Criminalitate Organizata si Terorism                    ¦      ¦
¦  ¦Grefier Sef cabinet la Directia Nationala Anticoruptie           ¦      ¦
+----+---------------------------------------------------------------------------+------------¦
¦ 2. ¦Grefier sef serviciu la Inalta Curte de Casatie si Justitie, la Parchetul ¦  20%   ¦
¦  ¦de pe langa aceasta, la Directia Nationala Anticoruptie si la Directia de ¦      ¦
¦  ¦Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism    ¦      ¦
+----+---------------------------------------------------------------------------+------------¦
¦ 3. ¦Prim-grefier, grefier-informatician sef la curtea de apel si parchetul de ¦  20%   ¦
¦  ¦pe langa aceasta                              ¦      ¦
+----+---------------------------------------------------------------------------+------------¦
¦ 4. ¦Grefier sef sectie la curtea de apel si parchetul pe langa curtea de apel ¦  18%   ¦
+----+---------------------------------------------------------------------------+------------¦
¦ 5. ¦Prim-grefier, grefier-informatician sef la tribunal, la parchetul de pe  ¦  18%   ¦
¦  ¦langa tribunal, la tribunal specializat si la parchetul de pe langa    ¦      ¦
¦  ¦tribunalul specializat                           ¦      ¦
+----+---------------------------------------------------------------------------+------------¦
¦ 6. ¦Grefier sef sectie la tribunal si parchetul de pe langa tribunal      ¦  15%   ¦
+----+---------------------------------------------------------------------------+------------¦
¦ 7. ¦Grefier sef judecatorie si parchetul de pe langa judecatorie        ¦  15%   ¦
+----+---------------------------------------------------------------------------+------------¦
¦ 8. ¦Grefier sef sectie, grefier-informatician sef la judecatorie si parchetul ¦  15%   ¦
¦  ¦de pe langa judecatorie                          ¦      ¦
+----+---------------------------------------------------------------------------+------------¦
¦ 9. ¦Grefier-arhivar sef                            ¦  10%   ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------+ 
NOTA:
Indemnizatiile de conducere pentru instantele judecatoresti si parchetele de pe langa acestea din municipiul Bucuresti sunt mai mari cu 10%.

ANEXA Nr. 2a (pentru perioada ianuarie - 31 martie 2007) - Coeficientii de multiplicare pentru personalul de specialitate criminalistica si functiile auxiliare de specialitate criminalistica din cadrul Institutului National de Expertize Criminalistice si al laboratoarelor de expertize criminalistice

  Valoarea de referinta sectoriala:
280,64 lei 


  A. Functii de executie: 
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. ¦        Functia        ¦Studii¦    Gradul/Treapta    ¦Coeficient de¦
¦crt.¦                   ¦   ¦               ¦multiplicare ¦
+----+-------------------------------------+------+-----------------------------+-------------¦
¦ 1. ¦Expert criminalist          ¦ S  ¦       I       ¦  10,290  ¦
¦  ¦                   ¦   ¦   (10 ani vechime in   ¦       ¦
¦  ¦                   ¦   ¦    specialitate)    ¦       ¦
+----+-------------------------------------+------+-----------------------------+-------------¦
¦ 2. ¦Expert criminalist          ¦ S  ¦       II       ¦  9,450  ¦
¦  ¦                   ¦   ¦  
(7 ani vechime in ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ specialitate) ¦ ¦ +----+-------------------------------------+------+-----------------------------+-------------¦ ¦ 3. ¦Expert criminalist ¦ S ¦ III ¦ 8,400 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
(4 ani vechime in ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ specialitate) ¦ ¦ +----+-------------------------------------+------+-----------------------------+-------------¦ ¦ 4. ¦Asistent criminalist ¦ S ¦
(1 an vechime in ¦ 7,350 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ specialitate) ¦ ¦ +----+-------------------------------------+------+-----------------------------+-------------¦ ¦ 5. ¦Asistent criminalist debutant ¦ S ¦ ¦ 4,200 ¦ +----+-------------------------------------+------+-----------------------------+-------------¦ ¦ 6. ¦Tehnician criminalist ¦ M ¦ I ¦ 4,725 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (7 ani vechime in functii ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ tehnice criminalistice) ¦ ¦ +----+-------------------------------------+------+-----------------------------+-------------¦ ¦ 7. ¦Tehnician criminalist ¦ M ¦ II ¦ 4,515 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (4 ani vechime in functii ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ tehnice criminalistice) ¦ ¦ +----+-------------------------------------+------+-----------------------------+-------------¦ ¦ 8. ¦Tehnician criminalist ¦ M ¦ III ¦ 4,200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (1 an vechime in functii ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ tehnice criminalistice) ¦ ¦ +----+-------------------------------------+------+-----------------------------+-------------¦ ¦ 9. ¦Tehnician criminalist ¦ M ¦ debutant ¦ 2,047 ¦ +----+-------------------------------------+------+-----------------------------+-------------¦ ¦10. ¦Secretar - dactilograf laborator ¦ M ¦ I ¦ 3,360 ¦ ¦ ¦expertize criminalistice ¦ ¦ (7 ani vechime in functii ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦auxiliare juridice, economice¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ sau administrative) ¦ ¦ +----+-------------------------------------+------+-----------------------------+-------------¦ ¦11. ¦Secretar - dactilograf laborator ¦ M ¦ II ¦ 2,887 ¦ ¦ ¦expertize criminalistice ¦ ¦ (4 ani vechime in functii ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦auxiliare juridice, economice¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ sau administrative) ¦ ¦ +----+-------------------------------------+------+-----------------------------+-------------¦ ¦12. ¦Secretar - dactilograf laborator ¦ M ¦ III ¦ 2,625 ¦ ¦ ¦expertize criminalistice ¦ ¦ (1 an vechime in functii ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦auxiliare juridice, economice¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ sau administrative) ¦ ¦ +----+-------------------------------------+------+-----------------------------+-------------¦ ¦13. ¦Secretar - dactilograf laborator ¦ M ¦ debutant ¦ 1,312 ¦ ¦ ¦expertize criminalistice ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ B. Functii de conducere: +---------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Nr. ¦ Functia ¦ Indemnizatia de ¦ ¦crt.¦ ¦ conducere ¦ +----+-------------------------------------------------------------------+--------------------¦ ¦ 1. ¦Director Institutul National de Expertize Criminalistice ¦ 40% ¦ +----+-------------------------------------------------------------------+--------------------¦ ¦ 2. ¦Director adjunct Institutul National de Expertize Criminalistice ¦ 35% ¦ +----+-------------------------------------------------------------------+--------------------¦ ¦ 3. ¦Sef laborator interjudetean expertize criminalistice ¦ 30% ¦ +----+-------------------------------------------------------------------+--------------------¦ ¦ 4. ¦Sef sector ¦ 25% ¦ +----+-------------------------------------------------------------------+--------------------¦ ¦ 5. ¦Sef sectie ¦ 20% ¦ +----+-------------------------------------------------------------------+--------------------¦ ¦ 6. ¦Sef serviciu ¦ 15% ¦ +----+-------------------------------------------------------------------+--------------------¦ ¦ 7. ¦Sef birou ¦ 15% ¦ +----+-------------------------------------------------------------------+--------------------¦ ¦ 8. ¦Sef laborator tehnic ¦ 15% ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------+


NOTA:
1. Personalul prevazut in prezenta anexa poate fi utilizat si la parchete.
2. La Institutul National de Expertize Criminalistice si la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie salariile de baza pentru personalul de specialitate sunt mai mari cu 0,200.
3. La numirea in functia de tehnician criminalist si la stabilirea treptei profesionale pot fi luate in considerare si perioadele lucrate in functii de tehnician in alte sectoare de activitate; in acest caz vechimea in specialitate prevazuta in anexa se majoreaza cu 3 ani.
4. Tehnicienii criminalisti incadrati la parchetele de pe langa instantele judecatoresti beneficiaza de prevederile art. 3 alin. (5)-(7).

ANEXA Nr. 2b (pentru perioada 1 aprilie - 30 septembrie 2007) - Coeficientii de multiplicare pentru personalul de specialitate criminalistica si functiile auxiliare de specialitate criminalistica din cadrul institutului National de Expertize Criminalistice si al laboratoarelor de expertize criminalistice

  Valoarea de referinta sectoriala:
280,64 lei 


  A. Functii de executie: 
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. ¦        Functia        ¦Studii¦    Gradul/Treapta    ¦Coeficient de¦
¦crt.¦                   ¦   ¦               ¦multiplicare ¦
+----+-------------------------------------+------+-----------------------------+-------------¦
¦ 1. ¦Expert criminalist          ¦ S  ¦       I       ¦  10,495  ¦
¦  ¦                   ¦   ¦   (10 ani vechime in   ¦       ¦
¦  ¦                   ¦   ¦    specialitate)    ¦       ¦
+----+-------------------------------------+------+-----------------------------+-------------¦
¦ 2. ¦Expert criminalist          ¦ S  ¦       II       ¦  9,639  ¦
¦  ¦                   ¦   ¦  
(7 ani vechime in ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ specialitate) ¦ ¦ +----+-------------------------------------+------+-----------------------------+-------------¦ ¦ 3 ¦Expert criminalist ¦ S ¦ III ¦ 8,568 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
(4 ani vechime in ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ specialitate) ¦ ¦ +----+-------------------------------------+------+-----------------------------+-------------¦ ¦ 4. ¦Asistent criminalist ¦ S ¦
(1 an vechime in ¦ 7,497 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ specialitate) ¦ ¦ +----+-------------------------------------+------+-----------------------------+-------------¦ ¦ 5. ¦Asistent criminalist debutant ¦ S ¦ ¦ 4,284 ¦ +----+-------------------------------------+------+-----------------------------+-------------¦ ¦ 6. ¦Tehnician criminalist ¦ M ¦ I ¦ 4,819 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (7 ani vechime in functii ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ tehnice criminalistice) ¦ ¦ +----+-------------------------------------+------+-----------------------------+-------------¦ ¦ 7. ¦Tehnician criminalist ¦ M ¦ II ¦ 4,605 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (4 ani vechime in functii ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ tehnice criminalistice) ¦ ¦ +----+-------------------------------------+------+-----------------------------+-------------¦ ¦ 8. ¦Tehnician criminalist ¦ M ¦ III ¦ 4,284 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (1 an vechime in functii ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ tehnice criminalistice) ¦ ¦ +----+-------------------------------------+------+-----------------------------+-------------¦ ¦ 9. ¦Tehnician criminalist ¦ M ¦ debutant ¦ 2,087 ¦ +----+-------------------------------------+------+-----------------------------+-------------¦ ¦10. ¦Secretar - dactilograf laborator ¦ M ¦ I ¦ 3,427 ¦ ¦ ¦expertize criminalistice ¦ ¦ (7 ani vechime in functii ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦auxiliare juridice, economice¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ sau administrative) ¦ ¦ +----+-------------------------------------+------+-----------------------------+-------------¦ ¦11. ¦Secretar - dactilograf laborator ¦ M ¦ II ¦ 2,944 ¦ ¦ ¦expertize criminalistice ¦ ¦ (4 ani vechime in functii ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦auxiliare juridice, economice¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ sau administrative) ¦ ¦ +----+-------------------------------------+------+-----------------------------+-------------¦ ¦12. ¦Secretar - dactilograf laborator ¦ M ¦ III ¦ 2,677 ¦ ¦ ¦expertize criminalistice ¦ ¦ (1 an vechime in functii ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦auxiliare juridice, economice¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ sau administrative) ¦ ¦ +----+-------------------------------------+------+-----------------------------+-------------¦ ¦13. ¦Secretar - dactilograf laborator ¦ M ¦ debutant ¦ 1,338 ¦ ¦ ¦expertize criminalistice ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ B. Functii de conducere: +---------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Nr. ¦ Functia ¦ Indemnizatia de ¦ ¦crt.¦ ¦ conducere ¦ +----+-------------------------------------------------------------------+--------------------¦ ¦ 1. ¦Director Institutul National de Expertize Criminalistice ¦ 40% ¦ +----+-------------------------------------------------------------------+--------------------¦ ¦ 2. ¦Director adjunct institutul National de Expertize Criminalistice ¦ 35% ¦ +----+-------------------------------------------------------------------+--------------------¦ ¦ 3. ¦Sef laborator interjudetean expertize criminalistice ¦ 30% ¦ +----+-------------------------------------------------------------------+--------------------¦ ¦ 4. ¦Sef sector ¦ 25% ¦ +----+-------------------------------------------------------------------+--------------------¦ ¦ 5. ¦Sef sectie ¦ 20% ¦ +----+-------------------------------------------------------------------+--------------------¦ ¦ 6. ¦Sef serviciu ¦ 15% ¦ +----+-------------------------------------------------------------------+--------------------¦ ¦ 7. ¦Sef birou ¦ 15% ¦ +----+-------------------------------------------------------------------+--------------------¦ ¦ 8. ¦Sef laborator tehnic ¦ 15% ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------+


NOTA:
1. Personalul prevazut in prezenta anexa poate fi utilizat si la parchete.
2. La Institutul National de Expertize Criminalistice si la Parchetul de pe langa inalta Curte de Casatie si Justitie salariile de baza pentru personalul de specialitate sunt mai mari cu 0,200.
3. La numirea in functia de tehnician criminalist si la stabilirea treptei profesionale pot fi luate in considerare si perioadele lucrate in functii de tehnician in alte sectoare de activitate; in acest caz vechimea in specialitate prevazuta in anexa se majoreaza cu 3 ani.
4. Tehnicienii criminalisti incadrati la parchetele de pe langa instantele judecatoresti beneficiaza de prevederile art. 3 alin. (5)-(7).

ANEXA Nr. 2c (de la 1 octombrie 2007) - Coeficientii de multiplicare pentru personalul de specialitate criminalistica si functiile auxiliare de specialitate criminalistica din cadrul Institutului National de Expertize Criminalistice si al laboratoarelor de expertize criminalistice

  Valoarea de referinta sectoriala:
280,64 lei 


  A. Functii de executie: 
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. ¦      Functia         ¦Studii¦    Gradul/Treapta    ¦Coeficient de¦
¦crt.¦                   ¦   ¦               ¦multiplicare ¦
+----+-------------------------------------+------+-----------------------------+-------------¦
¦ 1. ¦Expert criminalist          ¦ S  ¦       I       ¦  11,754  ¦
¦  ¦                   ¦   ¦   (10 ani vechime in   ¦       ¦
¦  ¦                   ¦   ¦    specialitate)    ¦       ¦
+----+-------------------------------------+------+-----------------------------+-------------¦
¦ 2. ¦Expert criminalist          ¦ S  ¦       II       ¦  10,795  ¦
¦  ¦                   ¦   ¦  
(7 ani vechime in ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ specialitate) ¦ ¦ +----+-------------------------------------+------+-----------------------------+-------------¦ ¦ 3 ¦Expert criminalist ¦ S ¦ III ¦ 9,596 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
(4 ani vechime in ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ specialitate) ¦ ¦ +----+-------------------------------------+------+-----------------------------+-------------¦ ¦ 4. ¦Asistent criminalist ¦ S ¦
(1 an vechime in ¦ 8,396 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ specialitate) ¦ ¦ +----+-------------------------------------+------+-----------------------------+-------------¦ ¦ 5. ¦Asistent criminalist debutant ¦ S ¦ ¦ 4,798 ¦ +----+-------------------------------------+------+-----------------------------+-------------¦ ¦ 6. ¦Tehnician criminalist ¦ M ¦ I ¦ 5,397 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (7 ani vechime in functii ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ tehnice criminalistice) ¦ ¦ +----+-------------------------------------+------+-----------------------------+-------------¦ ¦ 7. ¦Tehnician criminalist ¦ M ¦ II ¦ 5,157 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (4 ani vechime in functii ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ tehnice criminalistice) ¦ ¦ +----+-------------------------------------+------+-----------------------------+-------------¦ ¦ 8. ¦Tehnician criminalist ¦ M ¦ III ¦ 4,798 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (1 an vechime in functii ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ tehnice criminalistice) ¦ ¦ +----+-------------------------------------+------+-----------------------------+-------------¦ ¦ 9. ¦Tehnician criminalist ¦ M ¦ debutant ¦ 2,337 ¦ +----+-------------------------------------+------+-----------------------------+-------------¦ ¦10. ¦Secretar - dactilograf laborator ¦ M ¦ I ¦ 3,838 ¦ ¦ ¦expertize criminalistice ¦ ¦ (7 ani vechime in functii ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦auxiliare juridice, economice¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ sau administrative) ¦ ¦ +----+-------------------------------------+------+-----------------------------+-------------¦ ¦11. ¦Secretar - dactilograf laborator ¦ M ¦ II ¦ 3,297 ¦ ¦ ¦expertize criminalistice ¦ ¦ (4 ani vechime in functii ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦auxiliare juridice, economice¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ sau administrative) ¦ ¦ +----+-------------------------------------+------+-----------------------------+-------------¦ ¦12. ¦Secretar - dactilograf laborator ¦ M ¦ III ¦ 2,998 ¦ ¦ ¦expertize criminalistice ¦ ¦ (1 an vechime in functii ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦auxiliare juridice, economice¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ sau administrative) ¦ ¦ +----+-------------------------------------+------+-----------------------------+-------------¦ ¦13. ¦Secretar - dactilograf laborator ¦ M ¦ debutant ¦ 1,498 ¦ ¦ ¦expertize criminalistice ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ B. Functii de conducere: +---------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Nr. ¦ Functia ¦ Indemnizatia de ¦ ¦crt.¦ ¦ conducere ¦ +----+-------------------------------------------------------------------+--------------------¦ ¦ 1. ¦Director institutul National de Expertize Criminalistice ¦ 40% ¦ +----+-------------------------------------------------------------------+--------------------¦ ¦ 2. ¦Director adjunct Institutul National de Expertize Criminalistice ¦ 35% ¦ +----+-------------------------------------------------------------------+--------------------¦ ¦ 3. ¦Sef laborator interjudetean expertize criminalistice ¦ 30% ¦ +----+-------------------------------------------------------------------+--------------------¦ ¦ 4. ¦Sef sector ¦ 25% ¦ +----+-------------------------------------------------------------------+--------------------¦ ¦ 5. ¦Sef sectie ¦ 20% ¦ +----+-------------------------------------------------------------------+--------------------¦ ¦ 6. ¦Sef serviciu ¦ 15% ¦ +----+-------------------------------------------------------------------+--------------------¦ ¦ 7. ¦Sef birou ¦ 15% ¦ +----+-------------------------------------------------------------------+--------------------¦ ¦ 8. ¦Sef laborator tehnic ¦ 15% ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------+


NOTA:
1. Personalul prevazut in prezenta anexa poate fi utilizat si la parchete.
2. La Institutul National de Expertize Criminalistice si la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie salariile de baza pentru personalul de specialitate sunt mai mari cu 0,200.
3. La numirea in functia de tehnician criminalist si la stabilirea treptei profesionale pot fi luate in considerare si perioadele lucrate in functii de tehnician in alte sectoare de activitate; in acest caz vechimea in specialitate prevazuta in anexa se majoreaza cu 3 ani.
4. Tehnicienii criminalisti incadrati la parchetele de pe langa instantele judecatoresti beneficiaza de prevederile art. 3 alin. (5)-(7).

ANEXA Nr. 3a (pentru perioada ianuarie - 31 martie 2007) - Coeficienti de multiplicare pentru personalul de instruire fara specialitate juridica si pentru functiile auxiliare din cadrul Institutului National al Magistraturii si Scolii Nationale de Grefieri
  Valoarea de referinta sectoriala:
280,64 lei 


  A. Functii de instruire 
+------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. ¦   Functia   ¦  Studii   ¦ Gradul  ¦   Coeficient de   ¦
¦crt.¦          ¦        ¦      ¦   multiplicare    ¦
+----+-------------------+---------------+-----------+-------------------------¦
¦ 1. ¦   Profesor   ¦    S    ¦   I   ¦     8,820     ¦
+----+-------------------+---------------+-----------+-------------------------¦
¦ 2. ¦   Profesor   ¦    S    ¦  II   ¦     8,295     ¦
+----+-------------------+---------------+-----------+-------------------------¦
¦ 3. ¦   Expert    ¦    S    ¦   I   ¦     5,250     ¦
+------------------------------------------------------------------------------+ 

 

  B. Functii auxiliare 
+------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. ¦   Functia   ¦  Studii   ¦ Gradul  ¦   Coeficient de   ¦
¦crt.¦          ¦        ¦      ¦   multiplicare    ¦
+----+-------------------+---------------+-----------+-------------------------¦
¦ 1. ¦   Secretar   ¦    S    ¦   I   ¦     3,045     ¦
+------------------------------------------------------------------------------+ Nota:
In functiile de profesor gradul I si gradul II pot fi numite numai cadre didactice care au titlul de profesor universitar si, respectiv, de conferentiar universitar.

ANEXA Nr. 3b (pentru perioada 1 aprilie - 30 septembrie 2007) - Coeficienti de multiplicare pentru personalul de instruire fara specialitate juridica si pentru functiile auxiliare din cadrul Institutului National al Magistraturii si Scolii Nationale de Grefieri

  Valoarea de referinta sectoriala:
280,64 lei 


  A. Functii de instruire 
+------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. ¦   Functia   ¦  Studii   ¦ Gradul  ¦   Coeficient de   ¦
¦crt.¦          ¦        ¦      ¦   multiplicare    ¦
+----+-------------------+---------------+-----------+-------------------------¦
¦ 1. ¦   Profesor   ¦    S    ¦   I   ¦     8,996     ¦
+----+-------------------+---------------+-----------+-------------------------¦
¦ 2. ¦   Profesor   ¦    S    ¦  II   ¦     8,460     ¦
+----+-------------------+---------------+-----------+-------------------------¦
¦ 3. ¦   Expert    ¦    S    ¦   I   ¦     5,355     ¦
+------------------------------------------------------------------------------+ 

 

  B. Functii auxiliare 
+------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. ¦   Functia   ¦  Studii   ¦ Gradul  ¦   Coeficient de   ¦
¦crt.¦          ¦        ¦      ¦   multiplicare    ¦
+----+-------------------+---------------+-----------+-------------------------¦
¦ 1. ¦   Secretar   ¦    S    ¦   I   ¦     3,105     ¦
+------------------------------------------------------------------------------+ Nota:
In functiile de profesor gradul I si gradul II pot fi numite numai cadre didactice care au titlul de profesor universitar si, respectiv, de conferentiar universitar.

ANEXA Nr. 3c (de la 1 octombrie 2007) - Coeficienti de multiplicare pentru personalul de instruire fara specialitate juridica si pentru functiile auxiliare din cadrul Institutului National al Magistraturii si Scolii Nationale de Grefieri
  Valoarea de referinta sectoriala:
280,64 lei 


  A. Functii de instruire 
+------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. ¦  Functia   ¦  Studii  ¦  Gradul   ¦   Coeficient de   ¦
¦crt.¦        ¦       ¦        ¦   multiplicare    ¦
+----+----------------+--------------+---------------+-------------------------¦
¦ 1. ¦  Profesor  ¦   S    ¦    I    ¦     10,075     ¦
+----+----------------+--------------+---------------+-------------------------¦
¦ 2. ¦  Profesor  ¦   S    ¦   II    ¦     9,475     ¦
+----+----------------+--------------+---------------+-------------------------¦
¦ 3. ¦   Expert   ¦   S    ¦    I    ¦     5,997     ¦
+------------------------------------------------------------------------------+ 

 

  B. Functii auxiliare 
+------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. ¦  Functia   ¦  Studii  ¦  Gradul   ¦   Coeficient de   ¦
¦crt.¦        ¦       ¦        ¦   multiplicare    ¦
+----+----------------+--------------+---------------+-------------------------¦
¦ 1. ¦  Secretar  ¦   S    ¦    I    ¦     3,477     ¦
+------------------------------------------------------------------------------+ 

 


Nota:
In functiile de profesor gradul I si gradul II pot fi numite numai cadre didactice care au titlul de profesor universitar si, respectiv, de conferentiar universitar.


Poate fi de interes si:
Ordonanta de urgenta pentru completarea titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, oug nr. 118/2007
Planul de Actiune privind reforma sistemului judiciar si lupta impotriva coruptiei - Ministerul Justitiei
Legea privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente 247/2005 - partea 4
Legea privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente 247/2005 - partea 1
Legea privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente 247/2005 - partea 3
Legea privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente 247/2005 - partea 2
Ordonanta privind cresterile salariale aplicabile judecatorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei pentru anul 2008, ordonanta nr. 13/2008
Legea pentru stabilirea unor masuri privind actiunile si cererile in justitie formulate de cultele religioase recunoscute din Romania, legea nr. 455/2006
Hotararea Guvernului privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, hotarare nr. 83/2005
Acord privind cooperarea intre Romania si Eurojust, 2005
Ordonanta de urgenta 100/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul justitiei, OUG 100/2007
Regulament de organizare si functionare al Scolii Nationale de Grefieri, regulament SNG din 2007
Tabloul executorilor judecatoresti pe anul 2008
Lege nr. 97/2008 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 100/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul justitiei
Judecatorii, adrese utile
OUG nr. 46/2008, ordonanta de urgenta pentru modificarea art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor
Curti de Apel, adrese utile
Codul penal
Constitutia Romaniei din 2003
Statut al Corpului executorilor pentru organizatiile cooperatiste de credit, 2004


-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
84 useri online

Useri autentificati: