DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordonanta privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, ordonanta nr. 20/1994, republicata in 2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 834 din 05/12/2007


Art. 1
Reducerea riscului seismic al constructiilor constituie o actiune complexa, de interes national, in contextul atenuarii efectelor unui potential dezastru provocat de cutremure si cuprinde masuri de interventie la constructiile existente care prezinta niveluri insuficiente de protectie la actiuni seismice, degradari sau avarieri in urma unor actiuni seismice.

Art. 2
(1) Proprietarii constructiilor, persoane fizice sau juridice, si asociatiile de proprietari, precum si persoanele juridice care au in administrare constructii vor actiona pentru:
a) identificarea constructiilor din proprietate sau din administrare, descrise la art. 1;
b) expertizarea tehnica a constructiilor de catre experti tehnici atestati, in conformitate cu reglementarile tehnice;
c) aprobarea deciziei de interventie si continuarea actiunilor definite la alin. (4), in functie de concluziile fundamentale din raportul de expertiza tehnica.
(2) Proprietarii si, dupa caz, administratorii spatiilor publice cu alta destinatie, situate la parterul si, dupa caz, la subsolul si/sau la alte niveluri ale cladirilor de locuit multietajate, cu peste P+3 etaje, construite inainte de anul 1978, au obligatia sa actioneze proportional, in solidar cu proprietarii locuintelor si cu asociatia de proprietari, pentru expertizarea tehnica a structurii de rezistenta a intregii cladiri, in termen de 2 ani de la data primirii notificarii prevazute la art. 4 alin. (4) lit. b).
(3) In cazul prezentei ordonante, prin sintagma spatii publice cu alta destinatie se intelege spatiile realizate in scopul desfasurarii de activitati care implica aglomerari de persoane, precum: sali de spectacol, de expozitii, de lectura, spatii pentru comert, structuri turistice de cazare si alimentatie publica si prestari de servicii, asistenta sociala si medicala, administratie publica si altele asemenea, indiferent daca aceste spatii sunt rezultatul conceptiei initiale a constructiei ori, dupa caz, al unor amenajari ulterioare.
(4) Pentru constructiile expertizate tehnic si incadrate prin raportul de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic, proprietarii constructiilor, persoane fizice sau juridice, si asociatiile de proprietari, precum si persoanele juridice care au in administrare constructii sunt obligate sa procedeze la:
a) realizarea proiectarii lucrarilor de interventie de catre persoane fizice sau juridice autorizate si verificarea proiectelor de catre verificatori tehnici atestati, in termen de 2 ani de la data primirii notificarii incadrarii in clasa I de risc seismic a cladirii expertizate;
b) executia lucrarilor de interventie de catre persoane juridice autorizate care au responsabili tehnici cu executia atestati, inclusiv urmarirea, verificarea si receptia executiei lucrarilor de interventie prin diriginti de santier autorizati, in termen de 2 ani de la data finalizarii proiectului de consolidare.
(5) In vederea stabilirii de catre primarie a obligatiei de plata, in raport cu cotele-parti indivize din proprietatea comuna aferente fiecarei proprietati individuale, proprietarii si asociatiile de proprietari sunt obligati sa procedeze la intocmirea documentatiilor cadastrale si sa le puna la dispozitia autoritatilor administratiei publice locale, la solicitarea acestora.
(6) In vederea avertizarii populatiei din zonele expuse riscului la cutremure proprietarii si, dupa caz, administratorii spatiilor publice cu alta destinatie situate la parterul si, dupa caz, la subsolul si/sau la alte niveluri ale cladirilor expertizate tehnic si incadrate in clasa I de risc seismic au obligatia de realizare si amplasare a unor panouri de instiintare in dreptul intrarilor in spatiile respective in termen de 60 de zile de la data primirii raportului de expertiza tehnica.

Art. 3
Masurile de interventie pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente se stabilesc prin reglementari tehnice si se vor realiza cu respectarea cerintelor de calitate si a celorlalte obligatii impuse prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 24 ianuarie 1995, cu modificarile ulterioare, precum si a conditiilor tehnice prevazute de Normativul de proiectare antiseismica.

Art. 4
(1) Coordonarea din punct de vedere tehnic a activitatii in domeniul reducerii riscului seismic al constructiilor existente se realizeaza de catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor prin:
a) organizarea elaborarii, avizarea si aprobarea reglementarilor tehnice in domeniul protectiei antiseismice;
b) avizarea din punct de vedere tehnic a solutiilor de interventie pentru constructiile de importanta vitala pentru societate, a caror functionalitate, in timpul cutremurului si imediat dupa cutremur, trebuie sa fie asigurata integral. In acest scop, in cadrul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor se organizeaza Comisia tehnica pentru reducerea riscului seismic al constructiilor, formata din personalitati in domeniu.
(2) Comisiile judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, de aparare impotriva dezastrelor vor actiona, in aria lor de autoritate, pentru:
a) elaborarea programelor si monitorizarea actiunilor de interventie pentru reducerea riscului seismic al constructiilor;
b) educarea antiseismica a populatiei.
(3) Consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, si consiliile municipiilor, oraselor si comunelor vor actiona, in aria lor de autoritate, pentru:
a) stabilirea si aplicarea restrictiilor din punct de vedere al riscului seismic datorita conditiilor locale de amplasament impuse prin documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate potrivit prevederilor legale;
b) identificarea si inventarierea constructiilor cu destinatia de locuinta, descrise la art. 1, proprietate privata a persoanelor fizice ori aflate in proprietatea sau in administrarea unitatilor administrativ-teritoriale, a institutiilor publice si a operatorilor economici, si monitorizarea actiunilor de interventie privind reducerea riscului seismic al acestora, cuprinzând expertizarea tehnica, proiectarea si executia lucrarilor de interventie;
c) fundamentarea, verificarea si avizarea documentatiilor privind actiunile de interventie finantate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupa caz. Consiliile municipiilor, oraselor si comunelor vor asigura locuintele de necesitate, pentru cazarea temporara a persoanelor si a familiilor, pe perioada executarii interventiilor care nu se pot efectua in cladiri ocupate. Consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pentru constructiile cu destinatia de locuinta, expertizate tehnic si incadrate prin raportul de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic, vor notifica in scris proprietarilor, persoane fizice sau juridice, si asociatiilor de proprietari, precum si persoanelor juridice care au in administrare aceste constructii, obligatiile ce le revin, potrivit prevederilor legale, pentru reducerea riscului seismic al constructiilor, precum si faptul ca isi asuma riscul si raspunderea pentru efectele potentiale ale seismelor in situatia in care nu se conformeaza obligatiilor legale;
d) realizarea si amplasarea panourilor de instiintare in dreptul intrarilor principale in cladirile de locuit expertizate tehnic si incadrate in clasa I de risc seismic in termen de 60 de zile de la data primirii raportului de expertiza tehnica in vederea avertizarii populatiei din zonele expuse riscului la cutremure.
(4) Primarii municipiilor, oraselor si comunelor, respectiv primarul general al municipiului Bucuresti, vor actiona, in aria lor de competenta, pentru:
a) identificarea si inventarierea cladirilor prevazute la art. 2 alin. (2);
b) notificarea proprietarilor, persoane fizice sau juridice, si a asociatiilor de proprietari, precum si, dupa caz, a persoanelor juridice care au in administrare cladiri/parti din cladirile prevazute la art. 2 alin. (2), cu privire la obligatia ce le revine de a actiona, in solidar, pentru expertizarea tehnica a structurii de rezistenta a intregii cladiri;
c) renotificarea proprietarilor/asociatiilor de proprietari notificati/notificate potrivit alin. (3) lit. c);
d) aprobarea prin dispozitie de primar a deciziei de interventie privind expertizarea tehnica/proiectarea si executia lucrarilor de consolidare la constructiile expertizate tehnic si incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic, in cazul in care proprietarii/asociatiile de proprietari notificati/notificate/renotificati/renotificate potrivit alin. (3) lit. c) si alin. (4) lit. b) si c) nu au procedat la aprobarea deciziei prin hotarârea asociatiei, fiindu-le aplicabile prevederile prezentei ordonante.
(5) Inspectoratul de Stat in Constructii - ISC din subordinea Guvernului si in coordonarea Cancelariei Primului Ministru, prin inspectoratele teritoriale in constructii din subordinea acestuia, vor aviza din punct de vedere tehnic listele cuprinzând prioritatile, pe categorii de constructii, privind expertizarea tehnica, proiectarea si executia lucrarilor de interventie finantate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupa caz, pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente.
(6) La expirarea termenelor stabilite de prezenta ordonanta pentru proiectarea si executia lucrarilor de consolidare, daca nu s-a procedat la realizarea proiectarii, respectiv la inceperea executiei lucrarilor de consolidare, precum si la intocmirea documentatiilor cadastrale, aceste situatii vor fi constatate prin proces-verbal, intocmit de reprezentantul primarilor municipiilor si oraselor si, respectiv, al primarului general al municipiului Bucuresti.
(7) Autoritatile prevazute la alin. (6) vor constata prin proces-verbal orice impiedicare in desfasurarea ori continuarea lucrarilor de expertizare, de proiectare sau de executie.
(8) In temeiul proceselor-verbale prevazute la alin. (6) si (7), autoritatile administratiei publice locale vor proceda de indata la sanctionarea persoanelor vinovate de incalcarea obligatiilor stabilite de prezenta ordonanta cu amenda, luarea oricarei alte masuri prevazute de aceasta, inclusiv sesizarea instantelor de judecata, in vederea restrângerii folosintei spatiului locativ ori pentru evacuarea celor in cauza din imobilul supus lucrarilor de consolidare.
(9) In cazul cladirilor de locuit incluse in programele anuale de actiuni privind proiectarea si executia lucrarilor de consolidare, in procesul-verbal prevazut la alin. (6) se vor inscrie si cotele-parti indivize din proprietatea comuna care revin fiecarei proprietati individuale, masurile de realizare efectiva a lucrarilor, precum si orice alte actiuni necesare indeplinirii acestora. In temeiul acestui proces-verbal, primarii municipiilor si oraselor, respectiv primarul general al municipiului Bucuresti, in conditiile prezentei ordonante, vor putea proceda la efectuarea expertizarii, precum si la contractarea proiectarii si executiei lucrarilor de consolidare.

Art. 5
(1) In vederea prevenirii unui potential dezastru provocat de cutremure, proprietarii si detinatorii cu orice titlu ai constructiilor supuse reglementarilor prezentei ordonante au obligatia de a permite intrarea in imobilele pe care le detin, pentru desfasurarea activitatilor de expertizare, proiectare sau de executie a lucrarilor de consolidare a cladirilor sau a altor asemenea lucrari. In acest scop, persoanele respective vor fi instiintate cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de inceperea lucrarilor.
(2) In caz de refuz, intrarea in orice incapere a constructiilor supuse lucrarilor necesare de expertizare, proiectare, executie sau altor asemenea lucrari se va face cu autorizarea instantei judecatoresti, prin ordonanta presedintiala, potrivit dispozitiilor din Codul de procedura civila, data cu citarea partilor. Potrivit acelorasi dispozitii, daca este necesar, instanta judecatoreasca va putea dispune restrângerea folosintei incaperilor din constructiile supuse lucrarilor respective sau evacuarea, pe timpul desfasurarii lucrarilor de consolidare a constructiilor in cauza, a persoanelor care nu au eliberat in termen spatiul detinut in constructiile supuse consolidarii. In cazul in care instanta dispune evacuarea, prevederile art. 4 alin. (3) lit. c) teza a doua sunt aplicabile.
(3) In cazurile prevazute la alin. (2), la cererea primarilor municipiilor si oraselor si, respectiv, a primarului general al municipiului Bucuresti sau a executorului judecatoresc, dupa caz, organele de politie, jandarmeria ori alti agenti ai fortei publice sunt obligati sa acorde sprijinul necesar pentru realizarea efectiva si fara intârziere a lucrarilor de expertizare, de proiectare si/sau de executie, precum si pentru punerea in executare a ordonantei presedintiale.

Art. 6
(1) Fondurile necesare pentru finantarea cheltuielilor privind expertizarea tehnica, proiectarea si executia lucrarilor de consolidare la constructiile existente se vor asigura dupa cum urmeaza:
a) la constructiile existente, aflate in proprietatea sau in administrarea institutiilor publice:
(i) din bugetul de stat sau din bugetele locale, pe baza programelor de investitii ale ordonatorilor principali de credite, fonduri ce se cuprind la pozitia globala "Alte cheltuieli de investitii";
(ii) din veniturile proprii ale institutiilor publice finantate din venituri extrabugetare;
b) la constructiile existente, aflate in proprietatea sau in administrarea operatorilor economici, din fondurile proprii ale operatorilor economici.
(2) Pentru locuintele proprietate privata a persoanelor fizice fondurile necesare privind finantarea cheltuielilor pentru expertizarea tehnica, proiectarea si executia lucrarilor de consolidare se vor asigura astfel:
a) din transferuri de la bugetul de stat, in limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor pentru expertizarea tehnica;
b) din sursele proprii ale proprietarilor, din despagubiri acordate de societatile de asigurare si/sau din credite, pentru proiectarea si executia lucrarilor de consolidare.

Art. 7
(1) Cladirile de locuit multietajate, incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public, se includ in programe anuale de actiuni privind proiectarea si executia lucrarilor de consolidare pentru reducerea riscului seismic, denumite in continuare programe anuale.
(2) Cladirile mentionate la alin. (1) prezinta pericol public in situatiile in care, dupa caz:
a) cuprind spatii publice cu alta destinatie decât aceea de locuinta, ocupate temporar/permanent de un numar mare de persoane;
b) sunt amplasate in zone dens circulate si/sau cu aglomerari de persoane;
c) adapostesc valori materiale si/sau de patrimoniu cultural.
(3) Programele anuale se elaboreaza de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor impreuna cu Ministerul Internelor si Reformei Administrative, in baza prioritatilor stabilite pe criterii tehnice de Consiliul General al Municipiului Bucuresti si de consiliile judetene si avizate de Comisia tehnica pentru reducerea riscului seismic al constructiilor, si se aproba prin hotarâre a Guvernului, in limita prevederilor bugetare anuale aprobate cu aceasta destinatie.
(4) Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile judetene, impreuna cu consiliile municipiilor si oraselor care beneficiaza de sume alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru finantarea programelor anuale, sunt obligate sa puna la dispozitie Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor toate documentele justificative solicitate, raspunzând pentru necesitatea si oportunitatea sumelor solicitate, precum si pentru realitatea, exactitatea si legalitatea sumelor cheltuite in scopul pentru care au fost alocate.

Art. 8
(1) Fondurile necesare pentru finantarea cheltuielilor privind proiectarea si executia lucrarilor de consolidare la cladirile incluse in programele anuale se vor asigura astfel:
a) din transferuri de la bugetul de stat si/sau din credite, in limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, pentru locuintele proprietate privata a persoanelor fizice, prin exceptie de la prevederile art. 6 alin. (2) lit. b);
b) din bugetele locale, pentru locuintele si spatiile cu alta destinatie decât cea de locuinta, aflate in proprietatea sau in administrarea unitatilor administrativ-teritoriale;
c) din bugetul de stat, din bugetele locale sau din venituri extrabugetare, dupa caz, in limita fondurilor stabilite anual cu aceasta destinatie pentru locuintele si spatiile cu alta destinatie decât cea de locuinta, existente in proprietatea sau in administrarea celorlalte institutii publice, in functie de subordonarea institutiilor respective;
d) din fondurile proprii ale operatorilor economici, pentru locuintele si spatiile cu alta destinatie decât cea de locuinta, aflate in proprietatea sau in administrarea acestora;
e) din sursele proprii ale proprietarilor, persoane fizice si/sau juridice, dupa caz, ai spatiilor cu alta destinatie decât aceea de locuinta.
(2) Institutiile publice si operatorii economici care detin locuinte sau spatii cu alta destinatie decât cea de locuinta in cladirile incluse in programele anuale sunt obligati sa asigure finantarea proiectarii si executiei lucrarilor de consolidare, proportional cu cota-parte indiviza pe care o detin din proprietatea comuna.

Art. 9
(1) Proprietarii locuintelor, persoane fizice, din cladirile incluse in programele anuale vor actiona potrivit prevederilor art. 2 alin. (4) si vor beneficia de finantare din transferuri de la bugetul de stat pentru proiectarea si executia lucrarilor de consolidare, in urmatoarele conditii:
a) existenta hotarârii asociatiei de proprietari, adoptata cu acordul majoritatii proprietarilor cladirilor prevazute la art. 7 alin. (1), privind aprobarea deciziei de interventie pentru proiectarea si executia lucrarilor de consolidare, precum si a documentatiilor cadastrale in vederea stabilirii cotei-parti indivize din proprietatea comuna care revine fiecarei proprietati individuale;
b) instituirea ipotecii legale a statului asupra locuintei;
c) restituirea, la terminarea lucrarilor de consolidare, a sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru executia lucrarilor de consolidare, in rate lunare egale fara dobânda, cu o durata de rambursare de pâna la 25 de ani de la data receptiei terminarii lucrarilor de consolidare; in cazul intârzierii la plata a ratelor cu mai mult de 30 de zile se calculeaza majorari de intârziere la ratele scadente, aplicându-se cota de majorare, stabilita in conditiile legii, pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare.
(2) Pentru cazurile de insolvabilitate privind rambursarea costurilor lucrarilor de consolidare, consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, la cererea proprietarului, il poate despagubi cu valoarea locuintei, asigurându-i totodata calitatea de chirias in spatiul detinut.
(3) Radierea ipotecii se face numai cu dovada privind achitarea integrala a cheltuielilor efectuate din transferuri de la bugetul de stat pentru executia lucrarilor de consolidare.
(4) Instituirea si radierea ipotecii sunt scutite de plata taxei de timbru.

Art. 10
Proprietarii locuintelor, persoane fizice, care realizeaza venituri medii nete lunare pe membru de familie sub câstigul salarial mediu net lunar pe economie, pe perioadele in care realizeaza aceste venituri sunt scutiti de la plata ratelor lunare, prin exceptie de la prevederile art. 9 alin. (1) lit. c); obligatia de a restitui sumele alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru executia lucrarilor de consolidare se diminueaza cu sumele aferente perioadelor de scutire la plata a ratelor lunare.

Art. 11
(1) Pentru cladirile incluse in programele anuale primarii municipiilor si oraselor, respectiv primarul general al municipiului Bucuresti, vor lua masurile necesare pentru:
a) contractarea proiectarii lucrarilor de consolidare si aprobarea studiilor de fezabilitate;
b) contractarea executiei lucrarilor de consolidare;
c) instituirea ipotecii legale a statului asupra locuintelor proprietate privata a persoanelor fizice, la care urmeaza sa se execute lucrari de consolidare finantate din transferuri de la bugetul de stat;
d) asigurarea dirigintilor de santier autorizati;
e) verificarea si decontarea documentatiei de proiectare, precum si a situatiilor de lucrari executate, conform solutiei de interventie din documentatia aprobata care cuprinde, dupa caz:
(i) consolidarea sistemului structural al cladirii existente sau a unor elemente structurale ale acesteia;
(ii) introducerea unor elemente structurale suplimentare si/sau repararea elementelor nestructurale ale cladirii existente;
(iii) imbunatatirea terenului de fundare, termoizolarea si/sau hidroizolarea cladirii si/sau a instalatiilor aferente in zona de interventie;
(iv) desfacerea si refacerea finisajelor in zona de interventie;
(v) desfacerea si refacerea instalatiilor si/sau a echipamentelor in zona de interventie si, dupa caz, inlocuirea acestora sau a unor elemente componente;
(vi) alte lucrari strict necesare in zona de interventie, justificate din punct de vedere tehnic prin solutia de interventie adoptata si reglementarile tehnice in vigoare;
f) organizarea receptiei la terminarea lucrarilor de consolidare;
g) stabilirea situatiei valorice a decontarilor pe categorii de lucrari real executate si repartizarea pe fiecare proprietar a cheltuielilor efectuate pentru executia lucrarilor de consolidare, proportional cu cota-parte de proprietate indiviza din proprietatea comuna care revine fiecarui proprietar;
h) incheierea contractelor pentru restituirea sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat privind executia lucrarilor de consolidare, evidenta, calcularea si incasarea ratelor lunare si urmarirea, potrivit legii, a debitorilor restanti;
i) intocmirea unui proces-verbal de constatare a refuzului privind incheierea contractului prevazut la lit. h). Prin acelasi proces-verbal se vor stabili si cuantumul sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru executia lucrarilor, precum si modalitatile de restituire a acestor sume.
(2) Contractul si procesul-verbal prevazute la alin. (1) lit. h) si i) au valoare de inscris autentic si constituie titluri executorii. Ipoteca legala prevazuta la alin. (1) lit. c), contractul, precum si procesul-verbal prevazute la alin. (1) lit. h) si i), insotite de documentatia cadastrala, vor fi inscrise in cartea funciara, cu notarea interdictiei de instrainare a constructiei inainte de rambursarea integrala a ratelor neachitate in conditiile prevazute la art. 12.
(3) Creantele fiscale generate de titlurile executorii prevazute la alin. (2) se executa silit de catre organele competente, in conditiile stabilite de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Pentru realizarea in conditii de siguranta a lucrarilor de consolidare si asigurarea continuitatii acestora, activitatile comerciale si nonprofit desfasurate in spatiile existente din cladirile nominalizate in programele anuale se suspenda de drept pe durata executiei lucrarilor de consolidare.
(5) Furnizorii de utilitati sunt obligati sa realizeze in regim de urgenta, pe baza contractelor incheiate in conditiile legii, lucrarile de specialitate determinate de solutiile de consolidare adoptate si cu respectarea reglementarilor tehnice in vigoare, care sa asigure functionalitatea cladirii.

Art. 12
(1) Instrainarea, in decurs de 25 de ani de la receptia terminarii lucrarilor de consolidare, a locuintelor proprietate privata a persoanelor fizice din cladirile incluse in programele anuale si la care s-au executat lucrari de consolidare finantate prin transferuri de la bugetul de stat este conditionata de rambursarea integrala a ratelor neachitate, conform evidentei consiliului local, actualizate la data instrainarii.
(2) Actualizarea se efectueaza in functie de indicele preturilor de consum total al populatiei, publicat lunar de Institutul National de Statistica in Buletinul statistic de preturi, pentru intervalul cuprins intre luna de referinta a receptiei la terminarea lucrarilor de consolidare si luna actualizarii ratelor neachitate.

Art. 13
Sumele incasate din ratele lunare, precum si cele aferente ratelor ramase de achitat si actualizate la data instrainarii se vireaza in contul de venituri cu destinatie speciala al unitatii administrativ-teritoriale, deschis la Trezoreria Statului, pentru finantarea in continuare a actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatia de locuinta.

Art. 14
Actele juridice de instrainare incheiate cu incalcarea prevederilor art. 12 sunt lovite de nulitate absoluta. Nicio persoana care incheie astfel de acte nu poate invoca buna-credinta in asemenea cazuri.

Art. 15
Apartamentele proprietate privata a persoanelor fizice din imobilele cu destinatia de locuinte incadrate in clasa I de risc seismic prin raport de expertiza tehnica, dobândite in conditiile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului, cu modificarile ulterioare, incluse in programele anuale si la care se finanteaza, din transferuri de la bugetul de stat, proiectarea si executia lucrarilor de consolidare, se vor ipoteca odata cu dobândirea dreptului de proprietate, prin exceptie de la prevederile art. 9 alin. (1) lit. b).

Art. 16
Proprietarii, persoane fizice, beneficiaza, prin exceptarea de la prevederile legale, de scutirea de taxa privind eliberarea autorizatiei de construire pentru executia lucrarilor de consolidare a constructiilor cu destinatia de locuinta din proprietate, precum si de taxa privind timbrul arhitecturii.

Art. 17
Oficiile de cadastru si publicitate imobiliara, alte institutii implicate, precum si orice alte persoane, in conditiile legii, au obligatia sa dea autoritatilor administratiei publice locale concursul, precum si informatiile necesare indeplinirii activitatilor prevazute de prezenta ordonanta.

Art. 18
Autoritatile administratiei publice locale sunt scutite de orice taxe de timbru, tarife, comisioane sau cautiuni pentru cererile si actiunile adresate justitiei in temeiul prevederilor prezentei ordonante, pentru executarea lucrarilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente, precum si de tarifele pentru intabularea dreptului de ipoteca sau privilegiu in favoarea autoritatilor administratiei publice locale, inclusiv radierea drepturilor reale de garantie.

Art. 19
(1) Transferurile de la bugetul de stat pentru finantarea cheltuielilor prevazute la art. 6 alin. (2) lit. a) si la art. 8 alin. (1) lit. a) se fundamenteaza distinct de catre consiliile locale cu ocazia elaborarii bugetului de stat si se transmit consiliului judetean, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
(2) Consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti analizeaza, verifica si centralizeaza situatiile primite, stabilesc prioritatile la nivel de judet, respectiv municipiul Bucuresti, si transmit Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor valoarea cheltuielilor necesare.
(3) In executia bugetului de stat transferurile se repartizeaza de catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor consiliilor judetene si Consiliului General al Municipiului Bucuresti si se acorda consiliilor locale beneficiare, potrivit normelor metodologice.
(4) Consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, si consiliile municipiilor, oraselor si comunelor raspund, potrivit legii, de utilizarea creditelor bugetare si de folosirea cu eficienta a sumelor primite ca transferuri de la bugetul de stat.

Art. 20
Contractarea expertizarii tehnice, proiectarii si executiei lucrarilor de consolidare finantate din fonduri publice se face cu respectarea prevederilor legale in vigoare privind achizitiile publice.

Art. 21
In termen de 30 de zile de la data aprobarii prezentei ordonante, Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor si Ministerul Economiei si Finantelor vor elabora norme metodologice de aplicare a prezentei ordonante*).
___________
*) In anul 2001, Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei si Ministerul Finantelor Publice au elaborat Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 1.364/2001, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 din 5 februarie 2002.

Art. 22
La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga prevederile Hotarârii Guvernului nr. 709/1991, precum si orice alte dispozitii contrare.

Art. 23
Obligatiile si raspunderile proprietarilor constructiilor, persoane fizice sau juridice, si asociatiilor de proprietari, precum si ale persoanelor juridice care au in administrare constructii, se completeaza cu dispozitiile legislatiei civile.

Art. 24
(1) Constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) nerespectarea, in termen de 2 ani de la notificare, a obligatiei prevazute la art. 2 alin. (2) privind expertizarea tehnica:
b) nerespectarea obligatiei de a proceda la proiectarea lucrarilor de consolidare, in termen de 2 ani de la notificarea incadrarii in clasa I de risc seismic a cladirii expertizate;
c) neinceperea executiei lucrarilor de consolidare in termen de 2 ani de la data finalizarii proiectului de consolidare;
d) nerespectarea obligatiei de a depune documentatia pe baza careia primaria poate sa stabileasca obligatia de plata, in raport cu cotele-parti indivize din proprietatea comuna aferenta fiecarei proprietati individuale, in termen de 60 de zile de la solicitarea acesteia de catre autoritatile administratiei publice locale;
e) nerespectarea obligatiei de realizare si amplasare a panourilor de instiintare in termen de 60 de zile de la data primirii raportului de expertiza tehnica;
f) nerespectarea prevederilor privind inventarierea cladirilor prevazute la art. 2 alin. (2) si notificarea in scris a proprietarilor/asociatiilor de proprietari a obligatiilor ce le revin privind expertizarea/proiectarea lucrarilor de consolidare;
g) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (1) lit. a) si b) privind contractarea proiectarii/executiei lucrarilor de consolidare in termen de 2 ani de la notificarea incadrarii in clasa I de risc seismic a cladirii, respectiv de la data finalizarii proiectului de consolidare.
(2) Savârsirea contraventiilor prevazute la alin. (1) se sanctioneaza astfel:
a) nerespectarea prevederilor lit. a), cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei;
b) nerespectarea prevederilor lit. b), cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei;
c) nerespectarea prevederilor lit. c), cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei;
d) nerespectarea prevederilor lit. d), cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei;
e) nerespectarea prevederilor lit. e), cu amenda de la 5.000 lei la 7.000 lei;
f) nerespectarea prevederilor lit. f), cu amenda de la 7.000 lei la 10.000 lei;
g) nerespectarea prevederilor lit. g), cu amenda de la 10.000 lei la 15.000 lei.
(3) Contraventiile se aplica proprietarilor, administratorilor sau autoritatilor administratiei publice locale, dupa caz.
(4) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre organele cu atributii de control ale primariilor municipiilor, oraselor si comunelor, respectiv ale Primariei Municipiului Bucuresti, in cazul proprietarilor sau administratorilor, si de catre prefect, in cazul autoritatilor administratiei publice locale.

Art. 25
Contraventiilor prevazute in art. 24 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

NOTA:
Reproducem mai jos prevederile art. II din Legea nr. 460/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente si ale art. II si III din Ordonanta Guvernului nr. 14/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994, cu modificarile aduse prin Legea nr. 128/2006 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994, texte care nu sunt incorporate in forma republicata a Ordonantei Guvernului nr. 20/1994.
- Art. II din Legea nr. 460/2001:
"Art. II - Proprietarii locuintelor, persoane fizice, din cladirile de locuit incadrate prin raportul de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic, care, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, beneficiaza de proiecte de consolidare finantate din transferuri de la bugetul de stat, finalizate sau contractate si aflate in curs de elaborare, vor continua executia lucrarilor de consolidare in conditiile prezentei legi."
- Art. II si III din Ordonanta Guvernului nr. 14/2006:
"Art. II - (1) In termen de 9 luni de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante, primarii municipiilor, oraselor si comunelor, respectiv primarul general al municipiului Bucuresti, vor duce la indeplinire prevederile alin. (31) al art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Pentru proprietarii si asociatiile de proprietari prevazuti la art. 4 alin. (31) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, termenele de 2 ani prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a) si b) din acelasi act normativ incep sa curga din momentul primirii renotificarii.

Art. III
Prefectii judetelor si prefectul municipiului Bucuresti, in calitate de presedinti ai comitetelor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, pentru situatii de urgenta, vor urmari realizarea masurilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente."


Poate fi de interes si:
Hotarare privind aprobarea Programului de actiuni pe anul 2007 pentru proiectarea si executia lucrarilor de consolidare la cladiri de locuit multietajate, incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol
Metodologie privind finantarea de la bugetul de stat a hartilor de risc natural pentru cutremure si alunecari de teren, 2007
Legea 217/2012 privind aprobarea OG 16/2011 pentru modificarea si completarea OG 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente. Lege 217/2012
HG 465/2014 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a OG 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.364/2001
Legea 84/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente. Lege nr. 84/2015
Legea 282/2015 pentru modificarea si completarea OG 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente
OG 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata 2012, actualizata. Ordonanta nr 20/1994 republicata


-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
76 useri online

Useri autentificati: