DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordonanta privind modificarea si completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun, ordonanta nr. 5/2008

[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 78 din 31/01/2008

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. III. 3 din Legea nr. 373/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

Art. I
Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 435 din 21 iunie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 2, litera n) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"n) spatii inchise de la locul de munca se intelege toate spatiile din imobilele constructii, precum halele industriale, spatiile de depozitare, salile de sedinta, salile de consiliu, holurile, coridoarele, toaletele, lifturile, birourile si camerele;".
2. La articolul 3, alineatele (2)-(4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) In spatiile publice inchise, fumatul este permis numai in camere special amenajate pentru fumat, cu respectarea urmatoarelor conditii obligatorii:
a) sa serveasca exclusiv fumatului;
b) sa nu fie spatiu de tranzit sau de acces in spatiul public inchis;
c) sa fie dotate cu sisteme de ventilatie functionale care sa asigure eliminarea fumului de tutun;
d) sa fie dotate cu scrumiere si extinctoare si sa fie amenajate in conformitate cu prevederile legale in vigoare privind prevenirea si stingerea incendiilor;
e) sa fie marcate, la loc vizibil, cu unul dintre urmatoarele indicatoare prin care sa se indice: «Camera pentru fumat», «Incapere in care este permis fumatul» sau «Loc pentru fumat», astfel incat orice persoana sa poata fi avizata asupra faptului ca numai in acel spatiu se poate fuma.
(3) Fumatul este permis in baruri, discoteci, restaurante si alte spatii publice cu destinatie similara, numai in spatii special amenajate pentru fumat, cu respectarea urmatoarelor conditii obligatorii:
a) sa reprezinte cel mult 50% din suprafata spatiului public inchis destinat clientilor;
b) sa fie delimitate de restul spatiului public inchis, astfel incat sa se asigure izolarea completa de acesta;
c) sa nu fie spatiu de tranzit sau de acces in spatiul public inchis;
d) sa fie dotate cu sisteme de ventilatie functionale care sa asigure eliminarea fumului de tutun;
e) sa fie dotate cu scrumiere si cu extinctoare si sa fie amenajate in conformitate cu prevederile legale in vigoare privind prevenirea si stingerea incendiilor;
f) sa fie marcate la loc vizibil cu unul dintre urmatoarele indicatoare: «Loc pentru fumat», «Spatiu pentru fumat», «Incapere in care este permis fumatul».
(4) Prevederile alin. (2) si (3) nu se aplica spatiilor publice inchise al caror proprietar, manager sau conducator al institutiei stabileste si afiseaza avertismentul: «In aceasta cladire fumatul este complet interzis», «In aceasta institutie fumatul este complet interzis», «In aceasta unitate fumatul este complet interzis.»"
3. La articolul 3, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (41) si (42), cu urmatorul cuprins:
"(41) Prevederile alin. (3) nu se aplica barurilor, discotecilor, restaurantelor si altor spatii publice cu destinatie similara, a caror suprafata a intregului spatiu public inchis destinat clientilor este mai mica de 100 m2, daca proprietarul sau managerul acestora stabileste si afiseaza avertismentul: «In aceasta unitate fumatul este permis».
(42) Interzicerea totala a fumatului in toate spatiile publice inchise se va decide de catre Guvernul Romaniei, in deplin acord cu politicile si strategiile Uniunii Europene in domeniu."
4. La articolul 3, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Se interzice vanzarea la bucata a tigaretelor."
5. La articolul 3, dupa alineatul (51) se introduce un nou alineat, alineatul (52), cu urmatorul cuprins:
"(52) Se interzice comercializarea pachetelor de tigarete care contin mai putin de 20 de bucati."
6. La articolul 3, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu urmatorul cuprins:
"(61) Se interzice vanzarea produselor din tutun tinerilor cu varsta sub 18 ani."
7. La articolul 3, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu urmatorul cuprins:
"(71) Se interzice comercializarea produselor din tutun in unitatile economice situate in incinta si la o distanta mai mica de 50 metri fata de orice punct de acces in spitale si unitati de invatamant, cu exceptia unitatilor de invatamant superior. Distanta se va masura pe lungimea drumului public."
8. La articolul 3, alineatul (9) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(9) Sunt interzise productia si importul destinate pietei interne, precum si punerea pe piata a oricarui produs din tutun care nu este inscriptionat cu avertismentele prevazute de legislatia in domeniu."
9. La articolul 32, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Masurarea continutului de gudron, nicotina si monoxid de carbon al tigaretelor se realizeaza in laboratoare agreate si monitorizate de Ministerul Sanatatii Publice sau in laboratoare acreditate si monitorizate de autoritatile competente ale altor state membre ale Uniunii Europene.
(4) Ministerul Sanatatii Publice va face publica lista laboratoarelor agreate si monitorizate de Ministerul Sanatatii Publice, specificand criteriile utilizate la agreare si metodele de monitorizare aplicate, precum si lista laboratoarelor acreditate si monitorizate de autoritatile competente ale altor state membre ale Uniunii Europene."
10. La articolul 32, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu urmatorul cuprins:
"(61) Testele suplimentare solicitate conform alin. (6) vor fi efectuate in laboratoarele agreate sau acreditate conform alin. (3)."
11. La articolul 34 alineatul (1), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins:
"d) continutul de gudron, nicotina si monoxid de carbon, in cazul tigaretelor."
12. La articolul 34, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Dosarul intocmit in conformitate cu prevederile alin. (1) se depune anual, pana la data de 1 septembrie, de catre producator sau importator, pentru notificare, la autoritatea competenta desemnata de Ministerul Sanatatii Publice."
13. La articolul 34, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
"(5) Normele pentru aplicarea prevederilor alin. (1)-(4) se stabilesc conform reglementarilor comunitare in domeniu, prin ordin al ministrului sanatatii publice."
14. La articolul 6 alineatul (2), literele b), h) si i) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"b) avertismentul general se tipareste pe cea mai vizibila suprafata a pachetului si a oricarui ambalaj exterior, cu exceptia foliei exterioare transparente aditionale, folosita in vanzarea cu amanuntul a produsului;
.....................................................................................................................
h) avertismentul combinat consta in textul unui avertisment aditional si o fotografie color sau alta ilustratie care ilustreaza consecintele fumatului asupra sanatatii si se tipareste incepand cu data de 1 iulie 2008 pe pachetele de tigarete si pe ambalajele lor exterioare si, respectiv, cu data de 1 ianuarie 2009 pe pachetele si pe ambalajele exterioare ale celorlalte produse din tutun destinate fumatului, cu exceptia trabucurilor ambalate la bucata. Normele tehnice de tiparire, precum si selectia elementelor grafice sunt stabilite prin ordin al ministrului sanatatii publice, conform reglementarilor comunitare in vigoare;
i) pentru pachetele cu produse din tutun, altele decat tigaretele, la care cea mai vizibila suprafata depaseste 75 cm2, avertismentele prevazute de prezenta lege acopera o arie de cel putin 22,5 cm2 pe fiecare suprafata."
15. La articolul 6, alineatul (21) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(21) Produsele din tutun care nu se fumeaza se inscriptioneaza in limba romana cu urmatorul avertisment: «Acest produs din tutun poate sa dauneze sanatatii tale si provoaca dependenta.»"
16. La articolul 6, alineatul (22) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(22) Textul avertismentului prevazut la alin. (21) se tipareste pe cea mai vizibila suprafata a pachetului si a oricarui ambalaj exterior, cu exceptia foliei exterioare transparente aditionale, folosita in vanzarea cu amanuntul a produsului din tutun, si acopera cel putin 30% din aria externa a suprafetei pe care este tiparit."
17. La articolul 6 alineatul (3), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"d) incadrat de un chenar negru cu grosimea de minimum 3 mm si maximum 4 mm, care nu interfereaza in niciun mod cu elementele de text sau grafice ale avertismentului ori cu informatia oferita, cu exceptia produselor din tutun care nu se fumeaza;".
18. La articolul 6, alineatul (31) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(31) Chenarul prevazut la alin. (3) lit. d) este pozitionat centrat, paralel cu marginea pachetului sau ambalajului exterior, iar in exteriorul lui, deasupra avertismentelor de sanatate, se va tipari centrat inscriptia: «Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2001/37/CE», dimensiunea textului, culoarea si tipul fonturilor folosite ramanand la latitudinea producatorului. Acest chenar nu va fi inclus in suprafata alocata textului pe care il incadreaza, suprafata care va fi de 10%, 30%, respectiv 40% din aria externa a suprafetei vizibile a pachetului, in functie de tipul avertismentului."
19. La articolul 7, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7. - (1) Operatorii economici care produc si importa pentru piata interna, precum si cei care comercializeaza produse din tutun iau masurile necesare aplicarii prevederilor art. 3 alin. (5), (52), (6), (61), (71), (8), (9), (10) si ale art. 6."
20. Dupa articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 81, cu urmatorul cuprins:
"Art. 81. - (1) Ministerul Sanatatii Publice va infiinta Centrul National pentru Controlul Tutunului, structura fara personalitate juridica, in vederea implementarii prevederilor Conventiei-cadru WHO pentru controlul tutunului, ratificata prin Legea nr. 332/2005.
(2) Regulamentul de organizare si functionare, precum si atributiile Centrului National pentru Controlul Tutunului vor fi aprobate prin ordin al ministrului sanatatii publice."
21. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10. - Urmatoarele fapte constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1) si (11) se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 100 la 500 lei sau cu efectuarea a 20 de ore de munca in folosul comunitatii, in cazul elevilor sau studentilor contravenienti, in conditiile legii;
b) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (2), (21), (3), (41), (5), (52), (6), (61) si (71) si ale art. 4 alin. (2) se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 2.500 la 5.000 lei;
c) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (8), (9), (10), ale art. 32 alin. (1), (3), (61), (7), (9), ale art. 33, ale art. 34 alin. (1) si (2) si ale art. 6 se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 10.000 la 50.000 lei;
d) nerespectarea de catre producatori sau importatori a solicitarilor Ministerului Sanatatii Publice prevazute la art. 32 alin. (6) si (7) se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 10.000 la 50.000 lei."
22. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 11. - Sanctiunile prevazute la art. 10 lit. a) se aplica persoanelor fizice; sanctiunile prevazute la art. 10 lit. b) si c) se aplica atat persoanelor fizice, cat si persoanelor juridice, dupa caz; sanctiunile prevazute la art. 10 lit. d) se aplica persoanelor juridice."
23. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 12. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (52), (6), (8), (9), (10), ale art. 32 alin. (1), ale art. 33, ale art. 34 alin. (1) si (2), ale art. 4 alin. (2) si ale art. 6 se sanctioneaza cu retragerea de pe piata a produsului in cauza, in vederea distrugerii, conform legii, de catre organele competente.
(2) Nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (2), (21) si (3) se sanctioneaza cu suspendarea temporara a activitatii, pana la remedierea situatiei care a dus la suspendarea activitatii."
24. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 14. - Prevederile referitoare la stabilirea si sanctionarea contraventiilor din prezenta lege se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare."
25. Articolul 141 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 141. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoanele imputernicite in acest sens de catre Ministerul Sanatatii Publice si de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor."

Art. II
(1) Normele prevazute la art. 34 alin. (5) din Legea nr. 349/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezentul act normativ, vor fi elaborate si publicate in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.
(2) Regulamentul prevazut la art. 81 alin. (2) din Legea nr. 349/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezentul act normativ va fi aprobat in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante.

Art. III
Stocul de produse din tutun aflat in circuitul comercial si care nu indeplineste conditiile legii va fi lichidat pana la data de 1 iulie 2009.

Art. IV
Prevederile prezentei ordonante intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia celor de la pct. 14, 15, 16, 17 si 18 ale art. I, care intra in vigoare la data de 1 iulie 2008, si, respectiv, a celor de la pct. 1, 2, 3, 7 ale art. I, care intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2009


Poate fi de interes si:
Ordonanta pentru modificarea si completarea Legii nr. 457/2004 privind publicitatea si sponsorizarea pentru produsele din tutun, ordonanta nr. 6/2008
HG nr. 1101/2008, hotarare privind aprobarea Programului de interes national de prevenire a consumului de tutun, alcool si droguri - 2009-2012
Lege nr. 225/2008 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 6/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 457/2004 privind publicitatea si sponsorizarea pentru produsele din tutun
Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun. Versiune consolidata pana la 31.10.2008
Ordin nr. 614/2009 privind nivelul accizei minime pentru tigarete. Acciza tigari
Ordin nr. 2524/2009 privind nivelul accizei minime pentru tigarete. Acciza tigari
Ordin 1907/2010 privind nivelul accizei minime pentru tigarete
Legea 15/2016 privind modificarea si completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun


-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
51 useri online

Useri autentificati: