DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordonanta de urgenta privind procedura speciala de inregistrare fiscala si de plata a contributiilor sociale, oug nr. 76/2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 444 din 29/06/2007

Tinand cont de faptul ca, in calitatea sa de stat membru cu drepturi depline, Romaniei ii revine sarcina de a asigura cadrul administrativ necesar punerii in practica a prevederilor Regulamentului Consiliului nr. 1.408/71/CEE privind aplicarea regimurilor de securitate sociala lucratorilor salariati, lucratorilor independenti si membrilor familiilor lor care se deplaseaza in interiorul Comunitatii Europene, publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene seria L nr. 149 din 5 iulie 1971, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea stabilirii procedurii de inregistrare fiscala si de plata a contributiilor sociale datorate in baza regulamentelor comunitare de contribuabilii nerezidenti, ca urmare a angajarii de lucratori romani, pentru a crea cadrul juridic necesar asigurarii din punct de vedere social a lucratorilor sezonieri romani care lucreaza in strainatate, astfel incat acestia sa beneficieze de toate drepturile ce rezulta din calitatea lor de salariati, tinand cont ca aceasta categorie de salariati reprezinta un segment important de lucratori migranti, intrucat aceste elemente vizeaza interesul public si reprezinta situatii extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 1
In intelesul prezentului act normativ, contribuabil nerezident inseamna persoana fizica sau juridica ce nu are un sediu sau domiciliu in Romania si care, conform regulamentelor comunitare, datoreaza in Romania contributiile catre bugetul asigurarilor sociale de stat, inclusiv pentru accidente de munca si boli profesionale, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, denumite in continuare contributii sociale, pentru salariatii lor care sunt supusi legislatiei de asigurari sociale din Romania.

Art. 2
Contribuabilul nerezident se poate inregistra direct la organul fiscal competent, potrivit reglementarilor legale in domeniu.

Art. 3
(1) Contribuabilul nerezident, in calitate de angajator, va calcula, retine si plati intr-un cont unic contributiile sociale datorate in baza regulamentelor comunitare pentru salariatii sai lucratori sezonieri supusi legislatiei de asigurari sociale din Romania, in termenele prevazute de reglementarile legale in materie.
(2) Sumele platite de contribuabilul nerezident in contul unic vor fi distribuite si virate bugetelor si fondurilor prevazute la art. 1, proportional cotelor de contributii datorate, potrivit legii, fiecarui buget sau fond.
(3) Virarea sumelor din contul prevazut la alin. (2) in conturile corespunzatoare ale bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor pentru somaj, bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate se efectueaza in 3 zile lucratoare de la incasarea acestora.
(4) In termen de 30 de zile lucratoare de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prin ordin al ministrului economiei si finantelor, se vor aproba normele metodologice pentru aplicarea prevederilor alin. (3).

Art. 4
(1) Contribuabilul nerezident care are salariati lucratori sezonieri supusi legislatiei de asigurari sociale din Romania transmite, la termenele prevazute de legile speciale, organului fiscal competent "Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat", iar institutiei responsabile din subordinea Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca si Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, o declaratie speciala care cuprinde evidenta nominala a asiguratilor.
(2) Modelul declaratiei speciale se aproba prin ordin comun al ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse si al ministrului sanatatii publice, cu consultarea presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Art. 5
Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate vor desemna, fiecare, cate o institutie din subordine responsabila, la nivel national, pentru evidenta persoanelor care fac obiectul prezentei ordonante de urgenta. Desemnarea acestor institutii va fi facuta publica, in conditiile legii.

Art. 6
(1) Sumele datorate cu titlu de contributii sociale in conditiile prezentei ordonante de urgenta se declara si se platesc in lei, plata efectuandu-se in contul unic deschis la Trezoreria Statului.
(2) In cazul in care salariile au fost platite in alte monede decat lei se va folosi rata de schimb a Bancii Centrale Europene in vigoare in ultima zi a perioadei de raportare.

Art. 7
Prin derogare de la prevederile art. 110 alin. (2) si alin. (3) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, momentul platii creantelor fiscale reprezentand contributii sociale datorate de contribuabilii nerezidenti este data creditarii contului general al Trezoreriei Statului.

Art. 8
(1) Contribuabilul nerezident care are salariati lucratori sezonieri supusi legislatiei de asigurari sociale din Romania este obligat sa tina o evidenta detaliata a obligatiilor de plata a contributiilor sociale, pentru a permite organului fiscal competent sau organelor fiscale din statele membre de domiciliu sa constate corectitudinea declaratiilor prevazute la art. 4.
(2) Aceste evidente se pun la dispozitie la solicitarea organului fiscal competent, precum si a organelor fiscale din statele membre de domiciliu.
(3) Contribuabilul nerezident va pastra aceste evidente pe o perioada de 50 de ani de la incheierea anului in care s-au datorat si platit contributiile.

Art. 9
Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la data de intai a lunii urmatoare publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Poate fi de interes si:
Ordonanta de urgenta nr. 102/2007 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991
Legea nr 83/1991 republicata in 2005, legea contabilitatii
Lege nr. 259/2007 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991
Hotarare privind sustinerea examenului pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal - sesiunea decembrie 2007, hotarare nr. 6/2007
Ordonanta de urgenta nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, oug 196/2005
Ordonanta privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, ordonanta nr. 65/1994, republicata in 2008
Reglementare contabila conforma cu directivele europene, aplicabila institutiilor de credit
Lege nr. 86/2008 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/2007 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991
Ordin nr. 529/2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin O
Hotarare nr. 90/2008 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
Ordin nr. 2219/2008 privind stabilirea personalului imputernicit sa constate contraventii si sa aplice amenzile prevazute de Legea contabilitatii nr. 82/1991
Legea nr. 163/2009 privind aprobarea OUG nr. 39/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin
Ordin nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene
Hotarare nr. 9/180/2009 pentru modificarea Regulamentului privind auditul de calitate in domeniul serviciilor contabile
Ordinul 1990/2010 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2219/2008 privind stabilirea personalului imputernicit sa constate contraventii si sa aplice amenzile prevazute de Legea contabilitatii nr. 82/1991
OUG 37/2011 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991 si pentru modificarea altor acte normative incidente. Ordonanta de urgenta 37/2011
Ordin 2239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate. Sistemul simplificat de contabilitate
OUG 12/2012 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operatiunilor cu produse cu dubla utilizare
OG 15/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Ordonanta nr. 15/2012
Ordin 512/2013 privind aprobarea Procedurii de compensare conform art. VI din OUG 12/2013 pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale si prorogarea unor termene


-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
90 useri online

Useri autentificati: