DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 55/2007 privind infiintarea Oficiului Roman pentru Imigrari prin reorganizarea Autoritatii pentru straini si a Oficiului National pentru Refugiati, precum si modificarea si completarea unor acte normative, legea nr. 347/2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 424 din 26/06/2007

 • Aprobat si modificat prin Legea nr. 347/2007

  Art. 1
  (1) Se infiinteaza Oficiul Roman pentru Imigrari, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, prin reorganizarea Autoritatii pentru straini si a Oficiului National pentru Refugiati, care se desfiinteaza.
  (2) Oficiul Roman pentru Imigrari preia toate drepturile si este tinut de toate obligatiile Oficiului pentru Migratia Fortei de Munca in domeniul eliberarii documentului care atesta dreptul la munca al strainilor.
  (3) Oficiul Roman pentru Imigrari isi exercita atributiile ce ii sunt date prin lege pentru implementarea politicilor Romaniei in domeniile migratiei, azilului, al integrarii strainilor si a legislatiei relevante in aceste domenii.
  (4) Personalul Oficiului Roman pentru Imigrari este constituit din politisti, functionari publici si personal contractual.
  (5) Sediul Oficiului Roman pentru Imigrari se stabileste prin hotarare a Guvernului.

  Art. 2
  (1) Activitatea Oficiului Roman pentru Imigrari constituie serviciu public si se desfasoara in interesul persoanei si al comunitatii, in sprijinul institutiilor statului, exclusiv pe baza si in executarea legii.
  (2) In exercitarea atributiilor ce ii revin, Oficiul Roman pentru Imigrari coopereaza cu alte structuri din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative si cu alte institutii ale statului care au atributii in asigurarea ordinii de drept, colaboreaza in acest sens cu cetatenii si poate incheia acorduri cu institutii similare din strainatate, precum si cu organizatii internationale, in conditiile legii.

  Art. 3
  (1) Finantarea cheltuielilor Oficiului Roman pentru Imigrari se asigura din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Internelor si Reformei Administrative, precum si din alte surse, in conditiile legii.
  (2) Oficiul Roman pentru Imigrari poate utiliza, in conditiile legii, fonduri banesti sau bunuri materiale provenite din donatii si sponsorizari ori obtinute in baza unor acorduri interne sau internationale.

  Art. 4
  (1) Personalul Autoritatii pentru straini si al Oficiului National pentru Refugiati se transfera in interesul serviciului sau, dupa caz, se preia si se numeste in functii la Oficiul Roman pentru Imigrari, potrivit prevederilor legale in vigoare.
  (2) Posturile din cadrul Oficiului pentru Migratia Fortei de Munca cu atributii pe linia eliberarii permiselor de munca se preiau, in conditiile legii, de catre Oficiul Roman pentru Imigrari.
  (3) Personalul din cadrul Oficiului pentru Migratia Fortei de Munca cu atributii pe linia eliberarii permiselor de munca se transfera sau, dupa caz, se preia de catre Oficiul Roman pentru Imigrari si se numeste in functii, in conditiile legii.
  (4) Patrimoniul Oficiului Roman pentru Imigrari se compune din cel al Autoritatii pentru straini si al Oficiului National pentru Refugiati.
  (5) Oficiul Roman pentru Imigrari preia drepturile si obligatiile Autoritatii pentru straini si ale Oficiului National pentru Refugiati, precum si ale structurilor teritoriale ale acestora si continua litigiile in curs.
  (6) Oficiul Roman pentru Imigrari preia de la Oficiul pentru Migratia Fortei de Munca baza de date referitoare la eliberarea permiselor de munca pentru straini, precum si echipamentele, aplicatiile informatice si arhiva aferente acesteia.
  (7) Se autorizeaza Ministerul Economiei si Finantelor sa introduca modificarile corespunzatoare in structura bugetului de stat, in bugetele ordonatorilor principali de credite pe anul 2007 si in anexele la acestea, corespunzator prevederilor prezentei ordonante de urgenta, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza de protocol de predare-preluare.

  Art. 5
  Structura organizatorica si atributiile Oficiului Roman pentru Imigrari se stabilesc prin hotarare a Guvernului, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

  Art. 6
  La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, urmatoarele acte normative se modifica dupa cum urmeaza:

  I. Legea nr. 122/2006 privind azilul in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 428 din 18 mai 2006, se modifica dupa cum urmeaza:
  1. Alineatul (1) al articolului 3 se abroga.
  2. Alineatul (2) al articolului 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(2) Pentru aplicarea dispozitiilor prezentei legi se pot infiinta in subordinea Oficiului Roman pentru Imigrari, prin ordin al ministrului internelor si reformei administrative, centre regionale de proceduri si cazare a solicitantilor de azil si a celor carora le-a fost acordata o forma de protectie in Romania."
  3. Litera m) a alineatului (1) al articolului 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "m) dreptul de a primi gratuit asistenta medicala primara si tratament corespunzator, asistenta medicala spitaliceasca de urgenta, precum si asistenta medicala si tratament gratuit in cazurile de boli acute sau cronice care ii pun viata in pericol iminent, prin sistemul national de asistenta medicala de urgenta si de prim ajutor calificat.
  Aceste servicii se asigura, dupa caz, prin serviciul medical al centrelor de cazare sau/si prin alte unitati sanitare acreditate si autorizate conform legii;".
  4. Articolul 35 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

  "ARTICOLUL 35
  Competenta primirii cererilor de azil

  Autoritatile competente sa primeasca o cerere de azil sunt urmatoarele:
  a) structurile Oficiului Roman pentru Imigrari;
  b) structurile Politiei de Frontiera Romane;
  c) struturile Politiei Romane;
  d) structurile Administratiei Nationale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justitiei."
  5. Alineatul (5) al articolului 38 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(5) Cererile de azil depuse intr-un punct de control pentru trecerea frontierei si cele depuse la organele Administratiei Nationale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justitiei se inregistreaza in registre speciale."
  6. Alineatul (3) al articolului 70 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(3) In cazul in care, din motive obiective, strainul nu poate parasi teritoriul Romaniei in termenul prevazut la art. 53 alin. (3) sau, dupa caz, la art. 51 alin. (6), Oficiul Roman pentru Imigrari acorda acestuia permisiunea de a ramane pe teritoriul Romaniei, in conditiile prevazute de reglementarile legale privind regimul strainilor in Romania."
  7. Articolul 118 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

  "ARTICOLUL 118
  Obligatia de informare

  Dupa inregistrarea cererii de azil, solicitantul va fi informat, in scris, de catre functionarul desemnat al autoritatii la care a fost depusa cererea, cu privire la faptul ca informatii referitoare la cererea si persoana sa, inclusiv amprentele papilare prelevate, pot face obiectul schimbului de informatii intre statele membre ale Uniunii Europene ori alte state care au convenit printr-un acord special participarea la acest mecanism, cu scopul exclusiv de a stabili statul membru responsabil cu analizarea unei cereri de azil."
  8. Articolul 122 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

  "ARTICOLUL 122
  Procedura de determinare a statului responsabil
  in cazul cetatenilor straini

  (1) Cetatenii straini cu sedere ilegala vor fi informati, in scris, de catre functionarii desemnati din cadrul Oficiului Roman pentru Imigrari, cu privire la faptul ca informatii referitoare la cererea si persoana acestora, inclusiv amprentele papilare luate, pot face obiectul schimbului de informatii intre statele membre ale Uniunii Europene ori alte state care au convenit printr-un acord special participarea la acest mecanism, cu scopul exclusiv de a stabili statul membru responsabil cu analizarea cererii de azil.
  (2) Oficiul Roman pentru Imigrari intreprinde demersurile necesare pentru a verifica daca un strain descoperit cu sedere ilegala pe teritoriul Romaniei a depus anterior o solicitare de azil pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene ori al altui stat care a convenit printr-un acord special participarea la acest mecanism, cu scopul exclusiv de a stabili statul membru responsabil cu analizarea cererii de azil.
  (3) In cazul in care, in urma verificarii amprentelor papilare, cetateanul strain a fost identificat intr-un alt stat membru ori exista dovezi sau argumente circumstantiale care conduc la stabilirea responsabilitatii altui stat, structura responsabila din cadrul Oficiului Roman pentru Imigrari initiaza procedura prevazuta de conventiile sau actele direct aplicabile ale Uniunii Europene.
  (4) Conditiile pentru verificarea amprentelor papilare ale unui cetatean strain cu privire la depunerea anterioara a unei solicitari de azil pe teritoriul unui alt stat membru sunt indeplinite daca:
  a) strainul declara ca a depus solicitare de azil fara sa indice statul membru respectiv;
  b) strainul nu solicita azil, dar se opune returnarii in tara de origine, sustinand ca se afla in pericol;
  c) strainul incearca sa impiedice indepartarea sa, refuzand ca coopereze in stabilirea identitatii sale, in special prezentand documente de identitate false sau neprezentand niciun document.
  (5) In urma analizei dovezilor si a argumentelor circumstantiale aflate la dosar si a raspunsului primit din partea statului solicitat, functionarii anume desemnati potrivit prevederilor art. 120 alin. (1) pot decide transferul in statul membru responsabil cu analizarea cererii de azil, prin hotarare motivata.
  (6) Hotararea prevazuta la alin. (5) se comunica de indata cetateanului strain, in scris, prin comunicare directa de catre reprezentantii Oficiului Roman pentru Imigrari ori prin trimitere postala la ultima resedinta declarata a acestuia.
  (7) Hotararea prevazuta la alin. (5) este executorie.
  (8) In situatia in care statul sesizat nu isi recunoaste responsabilitatea ori dovezile sau argumentele circumstantiale nu indica responsabilitatea unui alt stat, Oficiul Roman pentru Imigrari intreprinde masurile legale ce se impun potrivit prevederilor legale privind regimul juridic al strainilor in Romania."
  9. In cuprinsul alineatului (1) al articolului 123 si alineatului (2) al articolului 125, sintagma "art. 122 alin. (6)" se inlocuieste cu sintagma "art. 122 alin. (5)".
  10. In cuprinsul articolului 129 sintagma "art. 122 alin. (9)" se inlocuieste cu sintagma "art. 122 alin. (6)".
  11. La articolul 133 alineatul (1), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "e) dreptul de a primi gratuit asistenta medicala primara si tratament corespunzator, asistenta medicala spitaliceasca de urgenta, precum si asistenta medicala si tratament gratuit in cazurile de boli acute sau cronice care ii pun viata in pericol iminent, prin sistemul national de asistenta medicala de urgenta si de prim ajutor calificat. Aceste servicii se asigura, dupa caz, prin serviciul medical al centrelor de cazare sau/si prin alte unitati sanitare acreditate si autorizate conform legii;".
  12. La articolul 38 alineatele (1)-(3), articolul 56 alineatul (1), articolul 64 alineatul (1), articolul 71 alineatul (2), articolul 80 alineatul (2), articolul 88 alineatul (4), articolul 89 alineatul (3), articolul 103 alineatul (1), articolul 109 alineatul (1), articolul 111 alineatul (1) si articolul 123 alineatul (2), sintagma "Oficiul National pentru Refugiati" si, dupa caz, sintagma "Oficiul National pentru Refugiati sau, dupa caz, structurile teritoriale ale acestuia" se inlocuieste cu sintagma "structura specializata pe probleme de azil a Oficiului Roman pentru Imigrari."

  II. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 201 din 8 martie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
  1. La articolul 2, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "a) strain - persoana care nu are cetatenia romana sau cetatenia unui alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European;".
  2. La articolul 2, litera c) se abroga.
  3. La articolul 2, dupa litera g) se introduce o noua litera, litera g1), cu urmatorul cuprins:
  "g1) permis de sedere in scop de munca - documentul de identitate care se elibereaza strainului de catre Oficiul Roman pentru Imigrari, in conditiile legii, si atesta dreptul de sedere si de munca pe teritoriul Romaniei;".
  4. La articolul 2, dupa litera j) se introduce o noua litera, litera k), cu urmatorul cuprins:
  "k) cercetator - strainul, titular al unei diplome de absolvire a unor studii superioare de natura sa ii permita accesul la programe de doctorat si care este acceptat de o unitate de cercetare-dezvoltare sa desfasoare activitati de cercetare stiintifica in cadrul unui proiect."
  5. La articolul 5 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "a) numarul autorizatiilor de munca ce pot fi eliberate strainilor, conform prevederilor legislatiei speciale privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei;".
  6. La articolul 20, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "d) viza de lunga sedere, identificata prin unul dintre urmatoarele simboluri, in functie de activitatea pe care urmeaza sa o desfasoare in Romania strainul caruia i-a fost acordata:
  (i) desfasurarea de activitati economice, identificata prin simbolul D/AE;
  (ii) desfasurarea de activitati profesionale, identificata prin simbolul D/AP;
  (iii) desfasurarea de activitati comerciale, identificata prin simbolul D/AC;
  (iv) angajare in munca, identificata prin simbolul D/AM;
  (v) studii, identificata prin simbolul D/SD;
  (vi) reintregirea familiei, identificata prin simbolul D/VF;
  (vii) activitati religioase sau umanitare, identificata prin simbolul D/RU;
  (viii) activitati de cercetare stiintifica, identificata prin simbolul D/CS;
  (ix) viza diplomatica si viza de serviciu, identificata prin simbolul DS;
  (x) alte scopuri, identificata prin simbolul D/AS;".
  7. Articolul 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

  "ARTICOLUL 21
  Viza de tranzit aeroportuar

  Viza de tranzit aeroportuar este obligatorie pentru cetatenii statelor cuprinse in lista stabilita in anexa nr. 3 la Instructiunile consulare comune adoptate prin decizie a Consiliului Uniunii Europene sau in baza deciziilor Consiliului Uniunii Europene. Acelasi regim se aplica si strainilor care, fara a fi cetateni ai acestor state, sunt in posesia unui document de trecere a frotierei de stat, eliberat de autoritatile statelor respective."
  8. Articolul 22 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

  "ARTICOLUL 22
  Viza de tranzit

  Viza de tranzit este viza care permite unui strain sa tranziteze teritoriul Romaniei. Viza de tranzit poate fi eliberata pentru unul, doua sau mai multe tranzituri, fara ca durata fiecarui tranzit sa depaseasca 5 zile."
  9. La articolul 24 alineatul (1), dupa litera h) se introduce o noua litera, litera h1), cu urmatorul cuprins:
  "h1) activitati de cercetare stiintifica - strainilor care urmeaza sa intre in Romania pentru desfasurarea de activitati de cercetare stiintifica."
  10. Alineatul (4) al articolului 26 se abroga.
  11. Alineatul (1) al articolului 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(1) Valabilitatea documentului de calatorie in care urmeaza sa fie aplicata viza trebuie sa depaseasca valabilitatea vizei solicitate cu cel putin 3 luni."
  12. Alineatele (2) si (3) ale articolului 30 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "(2) Lista statelor ai caror cetateni au nevoie de viza pentru a intra pe teritoriul Romaniei este cea prevazuta in anexa nr. I la Regulamentul Consiliului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei tarilor terte ai caror resortisanti trebuie sa detina viza pentru trecerea frontierelor externe si a listei tarilor terte ai caror resortisanti sunt exonerati de aceasta obligatie, publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene seria L nr. 81 din 21 martie 2001.
  (3) Viza de scurta sedere se acorda de catre misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei, astfel:
  a) fara aprobarea prealabila a Centrului National de Vize, pentru strainii care provin din statele prevazute in lista mentionata la alin. (2), pentru care nu este necesara procedura invitatiei;
  b) cu aprobarea prealabila a Centrului National de Vize, pentru strainii care provin din statele mentionate in lista prevazuta la art. 36 alin. (2)."
  13. Articolul 31 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

  "ARTICOLUL 31
  Acordarea vizei romane de catre organele politiei de frontiera

  Vizele de scurta sedere si de tranzit se pot acorda, cu titlu de exceptie, si de catre organele politiei de frontiera, in punctele de trecere a frontierei de stat, in conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 415/2003 privind eliberarea vizelor la frontiera, inclusiv marinarilor in tranzit, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 64 din 7 martie 2003, si ale Regulamentului (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind crearea unui cod comunitar asupra regulilor ce stau la baza liberei circulatii a persoanelor peste frontiere (Codul Frontierelor Schengen), publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 105 din 13 aprilie 2006."
  14. Articolul 36 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

  "ARTICOLUL 36
  Domeniul de aplicare

  (1) Acordarea vizelor de scurta sedere strainilor proveniti din statele mentionate in lista prevazuta la art. 30 alin. (2) pentru care este stabilita procedura invitatiei se face potrivit prevederilor art. 27-29, cu respectarea conditiilor speciale din prezenta sectiune.
  (2) Lista statelor pentru ai caror cetateni sunt aplicabile aceste prevederi se stabileste de catre Ministerul Afacerilor Externe, cu avizul Ministerului Internelor si Reformei Administrative." 15. Articolul 44 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

  "ARTICOLUL 44
  Viza de lunga sedere pentru angajare in munca

  (1) Viza de lunga sedere pentru angajare in munca se acorda strainilor pe baza autorizatiei de munca eliberate de Oficiul Roman pentru Imigrari.
  (2) Autorizatia de munca se elibereaza, la solicitarea angajatorului, daca se constata indeplinirea urmatoarelor conditii:
  a) angajatorul face dovada faptului ca desfasoara o activitate legala in Romania, ca nu are datorii si ca a facut o selectie legala, cu prezentarea dovezilor care sa ateste acestea, potrivit prevederilor legislatiei speciale privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei;
  b) strainul indeplineste conditiile speciale de pregatire profesionala, experienta in activitate si autorizare, este apt din punct de vedere medical sa desfasoare activitatea respectiva, nu are antecedente penale, se incadreaza in contingentul anual aprobat prin hotarare a Guvernului, potrivit prevederilor legislatiei speciale privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei, precum si a celor prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a), e) e1), e2) si f), art. 8 alin. (1) lit. b)-d), art. 27 alin. (2) lit. b1) si b3).
  (3) Autorizatia de munca nu se acorda strainilor care in ultimii 2 ani au avut un drept de sedere pentru desfasurarea de activitati comerciale si nu au respectat planul de afaceri prevazut la art. 43 alin. (2) lit. a).
  (4) Oficiul Roman pentru Imigrari emite autorizatia in termen de 30 de zile de la data primirii solicitarii din partea angajatorului. In cazurile in care pentru constatarea indeplinirii conditiilor de obtinere a autorizatiei sunt necesare verificari suplimentare, termenul de solutionare a cererii poate fi prelungit cu cel mult 15 zile.
  (5) Solicitarea de viza trebuie sa fie insotita de urmatoarele documente:
  a) autorizatia de munca, eliberata de Oficiul Roman pentru Imigrari;
  b) dovada mijloacelor de intretinere la nivelul salariului minim garantat in plata pentru intreaga perioada inscrisa in viza;
  c) certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridica, eliberat de autoritatile din tara de domiciliu sau de resedinta;
  d) asigurarea medicala pe perioada valabilitatii vizei.
  (6) Strainul poate solicita viza de lunga sedere pentru angajare in munca in termen de 30 de zile de la eliberarea autorizatiei. Viza se aproba de Centrul National de Vize, fara a mai fi necesara si obtinerea avizului prevazut la art. 30 alin. (7)."
  16. Dupa alineatul (5) al articolului 46 se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu urmatorul cuprins:
  "(51) Strainii prevazuti la alin. (1), titulari ai unui drept de sedere pentru desfasurarea de activitati de cercetare stiintifica, pot solicita reintregirea familiei, chiar daca valabilitatea permisului de sedere este mai mica de un an."
  17. Dupa articolul 47 se introduce un nou articol, articolul 471, cu urmatorul cuprins:

  "ARTICOLUL 471
  Viza de lunga sedere pentru desfasurarea de activitati
  de cercetare stiintifica

  (1) Viza de lunga sedere pentru desfasurarea de activitati de cercetare stiintifica se acorda strainilor in baza avizului Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica si al Oficiului Roman pentru Imigrari.
  (2) Avizul Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica se elibereaza la solicitarea unitatilor si institutiilor de cercetare-dezvoltare, cu indeplinirea urmatoarelor conditii:
  a) unitatile de cercetare-dezvoltare sa fie atestate in conditiile legii;
  b) sa existe un acord de primire intre unitatile prevazute la lit. a) si cercetatorul care a fost acceptat sa desfasoare activitati in cadrul unui proiect de cercetare stiintifica. Forma si conditiile in care se incheie acordul de primire vor fi stabilite prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului.
  (3) Solicitarea de viza trebuie sa fie insotita de urmatoarele documente:
  a) acordul de primire avizat de Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica;
  b) certificatul de cazier judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridica, eliberat de autoritatile din tara de domiciliu sau de resedinta;
  c) asigurarea medicala valabila pe perioada valabilitatii vizei."
  18. La articolul 48 alineatul (1) litera b1), punctul iv) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "iv) societatea comerciala in cauza a realizat un aport de capital sau transfer de tehnologie de cel putin 50.000 euro."
  19. La articolul 50 alineatul (2), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "d) solicita acordarea sau prelungirea dreptului de sedere pentru acelasi scop pentru care i s-a acordat viza sau i s-a prelungit dreptul de sedere in baza caruia se afla pe teritoriul Romaniei, cu exceptia membrilor de familie ai cetateanului roman, daca solicita prelungirea dreptului de sedere temporara pentru reintregirea familiei;".
  20. La alineatul (2) al articolului 50, dupa litera g) se introduce o noua litera, litera g1), cu urmatorul cuprins:
  "g1) prezinta dovada achitarii taxelor aferente prelungirii dreptului de sedere si a costului documentului ce se emite in acest scop;".
  21. Alineatul (2) al articolului 51 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(2) Cererea va fi insotita de documentul de trecere a frontierei de stat, in original si in copie, de un certificat medical eliberat de o institutie sanitara publica sau privata, din care sa rezulte ca nu sufera de boli care pot pune in pericol sanatatea publica, de dovada detinerii legale a spatiului de locuit la adresa la care declara ca are resedinta pe teritoriul Romaniei, de dovada asigurarii sociale de sanatate, a mijloacelor de intretinere si a taxelor aferente prelungirii dreptului de sedere si costului documentului ce se emite in acest scop, precum si de celelalte acte prevazute in prezentul capitol, in functie de scopul pentru care solicita aprobarea sederii in Romania."
  22. La articolul 55 alineatul (2), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "e) investitia este concretizata fie in aport de capital sau tehnologie in valoare de 70.000 euro, in cazul actionarului, sau 50.000 euro, in cazul asociatului, fie, alternativ, in crearea a cel putin 15 locuri de munca, in cazul actionarului, si 10 in cazul asociatului. In cazul crearii de locuri de munca, acestea trebuie sa fie incadrate cu persoane angajate cu norma intreaga de munca, in conditiile legii;".
  23. La articolul 55 alineatul (3), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "e) certificatul cuprinzand principalii indicatori economico-financiari emis de institutia competenta, care sa cuprinda, conform bilantului anual, date referitoare la active imobilizate total, cifra de afaceri, profitul net sau pierderi;".
  24. Alineatul (5) al articolului 55 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(5) Dreptul de sedere temporara in acest scop se prelungeste succesiv pentru perioade de un an, iar in cazul strainilor care fac dovada ca au efectuat investitii de minimum 500.000 de euro sau ca au creat peste 50 de locuri de munca cu norma intreaga, dreptul de sedere se prelungeste pe perioade de 3 ani."
  25. La articolul 55, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
  "(6) Cuantumul investitiei si numarul locurilor de munca se calculeaza in functie de cota de participare a asociatului sau actionarului la societatea comerciala."
  26. Articolul 56 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

  "ARTICOLUL 56
  Prelungirea dreptului de sedere temporara in scop de munca

  (1) Strainilor intrati in Romania in scopul angajarii in munca li se prelungeste dreptul de sedere temporara, daca:
  a) sunt titulari ai unei autorizatii de munca valabile;
  b) prezinta contractul individual de munca vizat de inspectoratul teritorial de munca in a carui raza isi are sediul angajatorul sau o conventie civila incheiata cu o structura sportiva, in conditiile legii, daca strainii desfasoara activitati in calitate de sportiv profesionist;
  c) salariul inscris in contractul individual de munca este cel putin la nivelul salariului minim garantat in plata;
  d) actul medical de atestare a starii de sanatate, din care sa rezulte ca strainul este apt pentru a fi incadrat in munca;
  e) certificatul de atestare fiscala emis de administratia finantelor publice in a carei raza teritoriala isi are sediul angajatorul privind achitarea la zi a obligatiilor catre bugetul public national, doar la prelungirile ulterioare sau daca intre data inregistrarii solicitarii pentru eliberarea autorizatiei si data inregistrarii cererii pentru eliberarea permisului de sedere au trecut mai mult de 60 de zile;
  f) copia actului de identitate si, dupa caz, a autorizatiei sau a altui document legal care atesta exercitarea unei activitati ori profesii independente, daca angajatorul este persoana fizica.
  (2) Prelungirile ulterioare ale dreptului de sedere temporara in scop de munca se acorda daca strainul prezinta documentele prevazute la alin. (1) lit. b), c) si e), precum si daca indeplineste conditiile pentru prelungirea autorizatiei de munca.
  (3) Cererea pentru prelungirea dreptului de sedere temporara se depune de catre strain cel tarziu la data incetarii dreptului de sedere.
  (4) Dreptul de sedere temporara se prelungeste pentru o perioada egala cu perioada de valabilitate a autorizatiei de munca sau, dupa caz, cu perioada pentru care valabilitatea acesteia se prelungeste.
  (5) Strainilor care pot fi incadrati in munca la persoane fizice sau juridice din Romania, fara autorizatie de munca, in conditiile legii, li se poate prelungi dreptul de sedere fara indeplinirea conditiei prevazute la alin. (1) lit. a)."
  27. Articolul 59 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

  "ARTICOLUL 59
  Schimbarea profilului de studiu

  (1) Strainul caruia i s-a acordat sau, dupa caz, i s-a prelungit dreptul de sedere in scop de studii in Romania poate schimba profilul de studiu sau al specializarii profesionale, in conformitate cu legislatia in vigoare, cu conditia ca durata totala a sederii prevazuta pentru studiile initiale sa nu fie depasita.
  (2) In situatia in care, prin schimbarea profilului de studiu sau a specializarii profesionale, se depaseste durata totala a sederii prevazuta pentru studiile initiale, este necesara obtinerea unei noi vize de lunga sedere in scop de studii."
  28. La articolul 62 alineatul (3), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(3) Strainilor membri de familie ai unui cetatean roman li se poate prelungi dreptul de sedere, daca cetateanul roman, potrivit legii, are domiciliul sau resedinta in Romania, astfel:".
  29. Alineatul (2) al articolului 66 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(2) Autorizatia de munca sau, dupa caz, autorizatia de desfasurare a activitatii se elibereaza in conditiile legii, pe baza dreptului de sedere."
  30. Dupa articolul 67 se introduce un nou articol, articolul 671, cu urmatorul cuprins:

  "ARTICOLUL 671
  Prelungirea dreptului de sedere temporara pentru desfasurarea
  de activitati de cercetare stiintifica

  (1) Strainilor intrati in Romania in scopul desfasurarii de activitati de cercetare stiintifica li se prelungeste dreptul de sedere temporara daca prezinta acordul de primire avizat de Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica.
  (2) Dreptul de sedere in acest scop se prelungeste pentru o perioada egala cu durata prevazuta in acordul de primire, dar nu mai mult de 5 ani consecutiv.
  (3) Cercetatorul, posesor al unui permis de sedere in acest scop eliberat de un alt stat membru, aflat pe teritoriul Romaniei, poate depune cerere pentru prelungirea dreptului de sedere temporara in scopul desfasurarii de activitati de cercetare stiintifica fara a mai fi necesara obtinerea in prealabil a unei vize de lunga sedere in acest scop. Permisul de sedere se acorda in baza avizului Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica, prevazut la art. 471 alin. (2), in conditiile alin. (2)."
  31. Dupa articolul 671 se introduce un nou articol, articolul 672, cu urmatorul cuprins:

  "ARTICOLUL 672
  Activitatea didactica

  Strainii titulari ai unui drept de sedere pentru desfasurarea de activitati de cercetare stiintifica pot desfasura activitati didactice in conditiile legii."
  32. La articolul 68 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "a) strainii detasati - cu prezentarea autorizatiei de munca eliberate in conditiile legii. Dreptul de sedere pentru acest scop poate fi prelungit pentru intreaga perioada de valabilitate a autorizatiei de munca, pentru prelungirile ulterioare fiind aplicabile dispozitiile legale privind prelungirea dreptului de sedere a strainilor angajati in munca;".
  33. La alineatul (1) al articolului 68, dupa litera a) se introduce o noua litera, litera a1), cu urmatorul cuprins:
  "a1) strainii angajati ai persoanelor juridice cu sediul intr-unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau intr-unul dintre statele semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European detasati in Romania - cu prezentarea urmatoarelor documente:
  (i) copia actului de detasare tradus si apostilat in conditiile legii;
  (ii) permisul de sedere eliberat de statul in care isi are sediul angajatorul, in original si in copie."
  34. La articolul 68 alineatul (1) litera b1), punctul iv) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(iv) societatea comerciala in cauza a realizat un aport de capital sau transfer de tehnologie de cel putin 50.000 euro. La prelungirile ulterioare trebuie sa faca dovada ca aportul de capital s-a concretizat in realizarea sau achizitionarea de constructii destinate desfasurarii activitatilor prevazute de Nomenclatorul Clasificarii Activitatilor din Economia Nationala sau in transfer de tehnologie."
  35. Alineatul (4) al articolului 68 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(4) Strainii prevazuti la alin. (1) lit. d) sunt exceptati de la obligatia prezentarii dovezii mijloacelor de intretinere si sunt scutiti de la plata taxelor consulare. Dreptul de sedere pentru aceasta categorie se prelungeste pe perioade de 4 ani."
  36. Alineatul (1) al articolului 79 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(1) Impotriva strainilor care au intrat ilegal, a caror sedere pe teritoriul Romaniei a devenit ilegala, a caror viza sau drept de sedere a fost anulat sau revocat, a acelora carora li s-a refuzat prelungirea dreptului de sedere temporara, a acelora carora le-a incetat dreptul de sedere permanenta, precum si a fostilor solicitanti de azil Oficiul Roman pentru Imigrari poate dispune masura returnarii de pe teritoriul Romaniei."
  37. La articolul 80 alineatul (3), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "c) in termen de 90 de zile, pentru:
  (i) strainul caruia i-a fost anulat sau revocat dreptul de sedere temporara pentru desfasurarea de activitati comerciale ori i-a fost refuzata prelungirea acestui drept, precum si membrii de familie ai acestuia care au beneficiat de un drept de sedere pentru reintregirea familiei;
  (ii) strainul caruia i-a incetat dreptul de sedere permanenta, daca nu indeplineste conditiile de prelungire a dreptului de sedere temporara pentru unul din scopurile prevazute in prezenta ordonanta."
  38. Alineatul (5) al articolului 80 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(5) Strainilor care au trecut ilegal frontiera de stat, precum si celor cu sedere ilegala a caror identitate nu a putut fi stabilita li se emite decizie de returnare sub escorta, care va fi insotita de luarea in custodie publica, in conditiile prevazute la art. 93."
  39. Alineatele (2) si (3) ale articolului 82 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "(2) In cazul strainilor prevazuti la art. 80 alin. (5), decizia de returnare sub escorta poate fi contestata la curtea de apel competenta teritorial pe raza careia se afla centrul de cazare, in termen de 3 zile de la data comunicarii. Instanta se pronunta in termen de 5 zile, hotararea fiind definitiva si irevocabila.
  (3) Contestatia prevazuta la alin. (1) si (2) suspenda executarea masurii de indepartare."
  40. Alineatul (2) al articolului 89 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(2) Persoanelor prevazute la alin. (1) li se poate acorda sau, dupa caz, prelungi dreptul de sedere in Romania de catre Oficiul Roman pentru Imigrari, pentru unul dintre scopurile si in conditiile prevazute la capitolul IV, fara a mai fi necesara obtinerea in prealabil a unei vize de lunga sedere."
  41. Alineatele (4) si (5) ale articolului 93 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "(4) Luarea in custodie publica a strainilor declarati indezirabili se dispune de instanta de judecata care a dispus masura declararii ca indezirabil prin hotararea prevazuta la art. 83 alin. (5). Custodia publica a strainilor declarati indezirabili inceteaza la data punerii in executare a hotararii instantei de judecata, in conditiile prevazute la art. 83 alin. (8).
  (5) Prelungirea duratei de luare in custodie publica a strainilor prevazuti la alin. (2) care nu au putut fi indepartati de pe teritoriul Romaniei in termen de 30 de zile se dispune de catre curtea de apel in a carei raza de competenta teritoriala se afla locul de cazare, la solicitarea motivata a Oficiului Roman pentru Imigrari. Instanta trebuie sa se pronunte inainte de expirarea termenului luarii in custodie publica dispuse anterior, iar hotararea instantei este irevocabila."
  42. Alineatul (8) al articolului 100 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(8) In situatia nerespectarii obligatiilor prevazute la alin. (6) sau (7) poate fi dispusa masura luarii in custodie publica a strainului."
  43. Alineatul (4) al articolului 102 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(4) Impotriva strainilor care au trecut ilegal ori au incercat sa treaca fraudulos frontiera de stat, durata interdictiei va fi de 5 ani."
  44. La articolul 103 alineatul (1), dupa litera a) se introduce o noua litera, litera a1), cu urmatorul cuprins:
  "a1) permisul de sedere in scop de munca strainului caruia i s-a acordat sau, dupa caz, i s-a prelungit dreptul de sedere temporara si dreptul de munca;".
  45. Dupa alineatul (1) al articolului 103 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
  "(2) Prevederile referitoare la permisul de sedere temporara se aplica in mod corespunzator si permisului de sedere in scop de munca."
  46. Articolul 120 se abroga.
  47. La articolul 124, punctul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "9. nerespectarea obligatiei ce revine strainului cu privire la permisul de sedere, prevazuta la art. 104 alin. (2), respectiv cu privire la cartea de rezidenta, prevazuta la art. 1093 alin. (4), precum si neprezentarea documentelor de calatorie, in cazul strainilor aflati in Romania in baza unei vize sau in temeiul unor conventii internationale sau acte normative prin care se desfiinteaza unilateral regimul de vize;".
  48. Alineatul (2) al articolului 127 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(2) In cazul contraventiilor prevazute la art. 124 pct. 4, 9 si 14, contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la art. 125, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal."
  49. Alineatele (1)-(3) si (5) ale articolului 131 se abroga.
  50. La articolul 131 alineatul (4), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(4) In aplicarea prevederilor prezentei ordonantei de urgenta, politistii din cadrul Oficiului Roman pentru Imigrari sunt abilitati:".
  51. La articolul 132, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu urmatorul cuprins:
  "(31) Unitatea de cercetare-dezvoltare este obligata sa suporte cheltuielile de indepartare a strainului care a fost acceptat de catre aceasta sa desfasoare activitati de cercetare stiintifica in cadrul unui proiect, in cazul in care acesta ramane pe teritoriul Romaniei dupa incetarea dreptului de sedere. Raspunderea unitatii de cercetaredezvoltare privind suportarea cheltuielilor inceteaza dupa 6 luni de la incetarea valabilitatii acordului de acceptare."
  52. Alineatul (2) al articolului 1341 se abroga.

  Art. 7
  Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 201 din 8 martie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica, dandu-se textelor o noua numerotare.

  Art. 8
  In cuprinsul actelor normative in vigoare, sintagmele "Autoritatea pentru Straini" si "Oficiul National pentru Refugiati" se inlocuiesc, in mod corespunzator, cu sintagma "Oficiul Roman pentru Imigrari".
  *
  Prezenta ordonanta de urgenta transpune Directiva Consiliului 2005/71/CE privind o procedura speciala de admisie a resortisantilor tarilor terte in scopul desfasurarii unei activitati de cercetare stiintifica, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 289 din 3 noiembrie 2005.


  Poate fi de interes si:
  Servicii Avocat Romania
  Divortul in Romania
  Certificat de conformitate
  Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2004 privind unele masuri pentru asigurarea protectiei victimelor infractiunilor, oug nr. 113/2007
  Legea privind dobandirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor de catre cetatenii straini si apatrizi, precum si de catre persoanele juridice straine, legea nr 312/2005
  Legea 291/2007 privind intrarea, stationarea, desfasurarea de operatiuni sau tranzitul fortelor armate straine pe teritoriul Romaniei, republicata 2014. Lege nr. 291/2007 republicata 2014
  Ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, oug nr. 126/2007
  Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, legea 56/2007
  OUG nr. 56/2007, ordonanta de urgenta privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei
  Legea privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, legea nr. 248/2005
  Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi banesti ale personalului din administratia centrala a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele cul
  Acord din 20/10/2006 intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind calatoriile reciproce ale cetatenilor
  Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 55/2007 privind infiintarea Oficiului Roman pentru Imigrari prin reorganizarea Autoritatii pentru straini si a Oficiului National pentru Refugiati, precum si modificarea si completarea unor
  Ordonanta de urgenta 96/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, oug nr. 96/2006
  Ordin privind procedura de inregistrare a contractelor incheiate intre persoane juridice romane si persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente, ordin nr. 2310/2007
  Hotarare pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun in circulatie pasapoartele electronice, precum si a formei si continutului acestora si pentru modificarea art. 21 alin. (3)
  Regulament pentru autorizarea consultantilor fiscali persoane straine, 2008 si hotarare de aprobare nr. 9/2008
  Hotarare privind stabilirea numarului de autorizatii de munca ce pot fi eliberate strainilor in anul 2008, hotarare nr. 150/2008
  Hotarare privind aprobarea Planului de masuri pentru revenirea in tara a cetatenilor romani care lucreaza in strainatate, hotarare nr. 187/2008
  OUG nr. 194/2002, ordonanta de urgenta privind regimul strainilor in Romania, republicata in 2008


  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  74 useri online

  Useri autentificati: