DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii gazelor nr. 351/2004, oug nr. 122/2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 756 din 07/11/2007

Avand in vedere statutul Romaniei de importator si de producator de gaze naturale si, totodata, tinand cont ca pretul gazelor naturale din productia interna este semnificativ mai scazut decat pretul de achizitie al gazelor naturale din import, pentru a se asigura caracterul nediscriminatoriu in alimentarea cu gaze naturale a tuturor consumatorilor, se impune ca acestia sa fie alimentati in continuare cu gaze naturale in aceeasi structura intern/import a surselor, pana la momentul convergentei pretului gazelor naturale din productia interna cu cel al gazelor naturale din import. Avand in vedere inasprirea regimului sanctionator pentru disciplinarea sectorului si pietei in beneficiul consumatorilor de gaze naturale, precum si necesitatea diversificarii surselor de alimentare cu gaze naturale, prin crearea conditiilor de natura tehnico-economica de transport al acestora, prin raportare la dreptul consumatorilor de a fi alimentati cu gaze naturale, tinand seama de faptul ca neadoptarea unor masuri imediate, prin ordonanta de urgenta, ar conduce la majorarea substantiala a pretului gazelor naturale la consumatorii casnici, cu implicatii negative imediate asupra suportabilitatii preturilor, situatie extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Articol unic
Legea gazelor nr. 351/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 679 din 28 iulie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1 La articolul 3, punctul 52 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"52. Sistem de transport/sistem national de transport (SNT) - retea de transport al gazelor naturale, respectiv ansamblul de conducte magistrale, precum si instalatiile, echipamentele si dotarile aferente acestora, care functioneaza la presiune mai mare de 6 bari, prin care se asigura preluarea gazelor naturale extrase din perimetrele de exploatare sau a celor provenite din import si transportul acestora in vederea livrarii catre distribuitori, consumatorii directi, la inmagazinare, la export si catre beneficiarii din terte tari;".
2 La articolul 3, punctul 54 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"54. transportul gazelor naturale - activitatea organizata pentru vehicularea gazelor naturale prin SNT sau prin alte sisteme de transport;".
3 La articolul 8, litera k se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"k) aproba regulamentele de programare, functionare si dispecerizare ale SNT, ale altor sisteme de transport si ale depozitelor de inmagazinare a gazelor naturale, la propunerea operatorilor din sector;".
4 La articolul 17, litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"g) sa ia toate masurile necesare in vederea trecerii la masurarea cantitatilor de gaze naturale in unitati de energie, astfel incat, de la data de 1 iulie 2008, facturarea cantitatilor de gaze naturale sa se faca in baza energiei continute de acestea."
5 La articolul 23, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 23. - (1) Punctele de delimitare ale SNT/sistemelor de transport sunt de la robinetul de la iesirea din statia de reglare-masurare-predare apartinand producatorilor sau operatorilor sistemelor de inmagazinare, respectiv punctul de trecere a frontierei in cazul conductelor de interconectare la sistemele de transport din tarile vecine, pana la robinetul de la iesirea din statia de reglare-masurare-predare apartinand operatorului de transport, respectiv punctul de trecere a frontierei in cazul conductelor de interconectare la sistemele de transport din tarile vecine."
6 Articolul 24 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 24. - Operatorul de transport nu se va angaja, in mod direct sau indirect, in operatiuni de exploatare, extractie, distributie si furnizare a gazelor naturale la consumatori, inclusiv prin detinerea de actiuni sau pachete de actiuni ori printr-un contract de administrare in care sunt implicate persoanele juridice care desfasoara astfel de activitati."
7 Dupa articolul 26 se introduce un nou articol, articolul 261, cu urmatorul cuprins:
"Art. 261. - Obligatiile si drepturile prevazute la art. 25 si 26 se aplica tuturor operatorilor de transport pentru sistemele de transport pe care le opereaza."
8 La articolul 33, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
"(11) Pentru consumatorul sau consumatorii de gaze naturale care se afla in alte zone decat cele prevazute la alin. (1), concedentul va stabili prin ordin emis de ministrul de resort conditiile alimentarii cu gaze naturale a acestora."
9 La articolul 51, literele b) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"b) conducte de transport al gazelor naturale si statii de comprimare aferente sistemelor de transport/SNT;
c) racorduri de inalta presiune si statii de reglare-masurare aferente sistemelor de transport/SNT;".
10 La articolul 80, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 80. - (1) Concesionarea serviciilor de distributie a gazelor naturale este exclusiva cu privire la zonele delimitate pentru care s-a acordat, daca nu exista consumatori de natura celor prevazuti la art. 33 alin. (11)."
11 La articolul 100, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(6) Prevederile alin. (5) se aplica pana la convergenta pretului gazelor naturale din productia interna cu cel al gazelor naturale din import."
12 La articolul 109, dupa punctul 37 se introduce un nou punct, punctul 38, cu urmatorul cuprins:
"38. nerespectarea prevederilor art. 17 lit. g)."
13Articolul 110 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 110. - (1) Contraventiile prevazute la art. 109, in cazul in care au fost savarsite de catre persoane fizice, se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) cu amenda de la 1.500 lei la 4.500 lei, cele de la pct. 2, 9, 20, 21, 22, 25, 28, 29 si 32;
b) cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei, cele de la pct. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10 si 23;
c) cu amenda de la 4.000 lei la 10.000 lei, cele de la pct. 13, 18, 19, 26, 31, 33, 34 si 35.
(2) Contraventiile prevazute la art. 109, in cazul in care au fost savarsite de catre persoane juridice, se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei, cele de la pct. 8 si 11;
b) cu amenda de la 6.000 lei la 12.000 lei, cele de la pct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 21 si 29;
c) cu amenda de la 10.000 lei la 25.000 lei, cele de la pct. 7, 14, 20, 22, 28 si 32;
d) cu amenda de la 25.000 lei la 50.000 lei, cele de la pct. 9, 10, 13, 15, 17, 18, 25, 26, 31 si 36;
e) cu amenda de la 50.000 lei la 80.000 lei, cele de la pct. 12, 16, 19 si 37;
f) cu amenda de 100.000 lei, cele de la pct. 24, 27, 30 si 38.
(3) Pentru contraventiile prevazute la pct. 12, 16, 19, 24, 27, 30, 37 si 38 ale art. 109, savarsite in mod repetat de catre persoane juridice, autoritatea de reglementare poate aplica o amenda de 5% din cifra de afaceri a persoanei contraveniente, realizata in anul financiar anterior sanctionarii faptei."


Poate fi de interes si:
Ordonanta de urgenta privind modificarea si completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 si Legii gazelor nr. 351/2004, oug nr. 33/2007
Metodologie privind schimbarea furnizorului de catre consumatorii casnici de gaze naturale, ordin nr. 47/2007
Lege privind masuri pentru asigurarea sigurantei în aprovizionarea cu gaze naturale, legea nr. 346/2007
Ordin nr. 56/2008 privind aprobarea Metodologiei pentru trecerea de la facturarea cantitatilor de gaze naturale in unitati volumetrice la facturarea in unitati de energie
Hotarare nr. 636/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de coordonare a masurilor pentru asigurarea sigurantei in aprovizionarea cu gaze naturale
Decizie nr. 1228/2008 privind scutirea tronsonului romanesc al gazoductului Nabucco de la prevederile legislatiei referitoare la accesul tertilor la sistemele de transport al gazelor naturale si de la metodologiile de tarifare
Conditii generale de contractare a serviciilor de distributie a gazelor naturale din 2005, republicate 2008
Ordin nr. 122/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a consumatorilor casnici de energie electrica si gaze naturale
OUG nr. 164/2008, ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului
Legea 332/2009 pentru aprobarea OUG nr. 54/2009 privind stabilirea unor masuri temporare in domeniul gazelor naturale. Lege nr. 332/2009
Legea de ratificare a Acordului privind Proiectul Nabucco. Legea nr. 57/2010
Legea 12/2012 pentru modificarea art. 3 din Legea gazelor nr. 351/2004. Lege nr. 12/2012
OG 7/2013 privind instituirea impozitulul asupra veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale. Ordonanta 7/2013
OG 6/2013 privind instituirea unor masuri speciale pentru impozitarea exploatarii resurselor naturale, altele decat gazele naturale. Ordonanta 6/2013
OG 5/2013 privind stabilirea unor masuri speciale de impozitare a activitatilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice si al gazului natural. Ordonanta nr. 5/2013
HG 811/2013 pentru modificarea si completarea HG 831/2010 privind aprobarea strategiei de privatizare prin oferta publica a Societatii Nationale de Gaze Naturale Romgaz – S.A. Medias si a mandatului institutiei publice implicate in derularea acestui
OUG 6/2014 privind exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor ce decurg din calitatea de actionar al statului la Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica ? S.A. si la Societatea Nationala de Transport Gaze Natura
Ordin 54/2014 privind unele masuri pentru dezvoltarea pietei gazelor naturale
Legea 127/2014 pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012 si a Legii petrolului nr. 238/2004. Lege nr. 127/2014
HG 816/2014 pentru modificarea anexei la HG 511/2014 privind stabilirea pretului de achizitie a gazelor naturale din productia interna pentru piata reglementata de gaze naturale. Hotararea 816/2014


-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
78 useri online

Useri autentificati: