DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordonanta 17/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizatiPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 84 din 02/02/2007

Text preluat din Indaco Lege
-------------------
Link util
Lege nr. 269/2007 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati
-------------------

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. I.8 din Legea nr. 502/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

Art. I
Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 243 din 30 august 1994, aprobata cu completari prin Legea nr. 42/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1
La articolul 2, alineatele (1) si (4) vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 2

(1) Expertul contabil este persoana care a dobandit aceasta calitate in conditiile prezentei ordonante si are competenta profesionala de a organiza si conduce contabilitatea, de a supraveghea gestiunea societatilor comerciale, de a intocmi situatiile financiare si de a efectua expertize contabile.
.....................................................................................................................
(4) Contabilul autorizat este persoana care a dobandit aceasta calitate in conditiile prezentei ordonante si are competenta de a tine contabilitatea si de a pregati lucrarile in vederea intocmirii situatiilor financiare."

2
La articolul 2, alineatul (3) se abroga.

3
La articolul 4, alineatul (1) litera b) va avea urmatorul cuprins:
"b) are studii economice superioare cu diploma recunoscuta de Ministerul Educatiei si Cercetarii;".

4
La articolul 5, litera b) va avea urmatorul cuprins:
"b) are studii medii cu diploma recunoscuta de Ministerul Educatiei si Cercetarii;".

5
La articolul 6, litera a) va avea urmatorul cuprins:
"a) tine sau supravegheaza contabilitatea si intocmeste sau verifica si semneaza situatiile financiare;".

6
La articolul 6, dupa litera f) se introduc doua noi litere, literele g) si h), cu urmatorul cuprins:
"g) acorda asistenta de specialitate necesara pentru infiintarea si reorganizarea societatilor comerciale;
h) efectueaza pentru persoane fizice si juridice servicii profesionale care presupun cunostinte de contabilitate."

7
Dupa articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 61, cu urmatorul cuprins:
"Art. 61 - Persoanele fizice si juridice care au calitatea de expert contabil pot efectua activitatile de audit financiar si consultanta fiscala, cu respectarea reglementarilor specifice acestor activitati."

8
La articolul 9, litera b) va avea urmatorul cuprins:
"b) pregateste lucrarile in vederea elaborarii situatiilor financiare;"

9
La articolul 9, litera c) se abroga.

10
Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10 - Contabilii autorizati pot sa-si exercite profesia individual ori in societati comerciale."

11
La articolul 11, alineatul (3) se abroga.

12
La articolul 11, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:
"(4) Activitatea de cenzor poate fi desfasurata, potrivit legii, de catre expertii contabili, persoanele cu studii economice superioare cu diploma recunoscuta de Ministerul Educatiei si Cercetarii si experienta in activitatea financiar-contabila de cel putin 5 ani, precum si de catre societatile comerciale membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania."

13
Dupa alineatul (1) al articolului 15 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) Limitele raspunderii civile a expertilor contabili si contabililor autorizati se stabilesc prin contractele de prestari de servicii, in functie de uzantele interne si internationale ale profesiei contabile."

14
La articolul 19, literele a), e) si f) vor avea urmatorul cuprins:
"a) organizeaza examenul de admitere, efectuarea stagiului si sustinerea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil si de contabil autorizat, in conformitate cu prevederile art. 3. Programele de examen, in vederea accesului la profesia de expert contabil si de contabil autorizat, reglementarile privind stagiul si examenul de aptitudini se elaboreaza de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania si se avizeaza de Ministerul Finantelor Publice, urmarindu-se armonizarea cu prevederile directivelor europene in domeniu;
.....................................................................................................................
e) asigura pentru expertii contabili buna desfasurare a activitatii de evaluare pe baza Standardelor Internationale de Evaluare;
f) sprijina formarea si dezvoltarea profesionala continua a membrilor prin programe de formare si dezvoltare profesionala adecvata;".

15
Articolul 23 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 23 - Societatile comerciale de expertiza contabila si societatile comerciale de contabilitate, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, au obligatia sa comunice filialelor acestuia toate modificarile intervenite in componenta asociatilor sau actionarilor lor."

16
Dupa alineatul (1) al articolului 27 se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
"(11) De asemenea, activitatea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania si a filialelor sale este supusa controlului privind respectarea prevederilor legale, de catre organele abilitate ale statului."

17
La articolul 30, literele b) si c) vor avea urmatorul cuprins:
"b) aproba Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, modificarile si completarile acestuia, avizate de Ministerul Finantelor Publice si de Ministerul Justitiei, precum si Codul etic al profesionistilor contabili, care vor fi transmise de catre Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;
c) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si situatiile financiare anuale ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania;".

18
La articolul 31, alineatele (2) si (3) vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Presedintele Consiliului superior, membrii titulari si membrii supleanti sunt alesi prin vot secret, pentru un mandat de 4 ani. Pentru asigurarea continuitatii, mandatele a jumatate din membrii alesi inceteaza dupa 2 ani. Membrii carora le inceteaza mandatul sunt nominalizati prin vot secret. Celorlalti membri, dupa 4 ani, le inceteaza mandatul si nu mai sunt inscrisi in listele de candidati. Presedintele si membrii carora le inceteaza mandatul pot fi realesi dupa cel putin o perioada egala cu cea a mandatului indeplinit.
(3) Presedintele Consiliului superior poate fi ales pentru o perioada de cel mult doua mandate."

19
Dupa alineatul (4) al articolului 31 se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu urmatorul cuprins:
"(41) Presedintele Consiliului superior nu poate avea atributii referitoare la conducerea executiva a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania."

20
La articolul 32, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 32 - (1) Pe langa Consiliul superior functioneaza Comisia superioara de disciplina, compusa din 7 membri titulari si 7 supleanti, astfel:
a) presedintele si 2 membri experti contabili alesi de Conferinta nationala pentru un mandat de 4 ani dintre expertii inscrisi in evidenta Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, care se bucura de autoritate profesionala si morala deosebita;
b) 2 membri desemnati de ministrul finantelor publice;
c) 2 membri desemnati de ministrul justitiei."

21
La articolul 35 alineatul (1), litera a) va avea urmatorul cuprins:
"a) presedintele si 4 membri alesi de Adunarea generala pentru un mandat de 4 ani dintre membrii experti contabili care se bucura de autoritate profesionala si morala deosebita;".

22
La articolul 35, litera c) se abroga.

23
Titlul capitolului IV va avea urmatorul cuprins:

"CAPITOLUL IV - Supravegherea publica"

24
Articolul 37 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 37 - (1) Activitatea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania se desfasoara sub supravegherea autoritatii de stat, reprezentata de Ministerul Finantelor Publice.
(2) In realizarea atributiilor de supraveghere publica in domeniu, Ministerul Finantelor Publice poate delega atributiile sale unui alt organism, in conditiile legii."

25
Articolul 38 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 38 - Persoanele desemnate de Ministerul Finantelor Publice sa efectueze supravegherea publica a activitatii Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania au urmatoarele indatoriri:
a) participa la Conferinta nationala si la sedintele Consiliului superior, fara drept de vot;
b) sesizeaza ministrul finantelor publice ori de cate ori hotararile Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania contravin reglementarilor legale. Hotararile respective devin aplicabile numai dupa pronuntarea acestuia."

26
Dupa articolul 38 se introduce un nou articol, articolul 381, cu urmatorul cuprins:
"Art. 381 - (1) Pentru a-si putea exercita atributia prevazuta la art. 38 lit. b), Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania va pune la dispozitie persoanelor desemnate de Ministerul Finantelor Publice o copie de pe hotararile si deciziile luate, precum si toate materialele care au fost supuse aprobarii in Consiliul superior, Biroul permanent si Conferinta nationala in termen de 7 zile de la adoptarea acestora.
(2) Hotararile si deciziile luate in baza materialelor care nu au fost transmise persoanelor desemnate de Ministerul Finantelor Publice, in termenul prevazut la alin. (1), sunt nule de drept."

27
Articolul 39 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 39 - Persoanele desemnate de Ministerul Finantelor Publice sa supravegheze activitatea publica a consiliului filialei au urmatoarele atributii:
a) participa la lucrarile adunarii generale, ale consiliului filialei, ale Biroului permanent si ale comisiei de disciplina, fara drept de vot;
b) sesizeaza Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania cu privire la aprobarea sau refuzul de inscriere in evidenta acestuia de catre consiliile filialelor, pe care le considera nelegale;
c) sesizeaza Comisia superioara de disciplina cu privire la hotararile comisiei de disciplina a filialei pe care le considera nelegale;
d) sesizeaza persoanele desemnate de Ministerul Finantelor Publice sa efectueze supravegherea publica a activitatii Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania asupra hotararilor consiliului filialei, care contravin reglementarilor legale, precum si cu privire la cazurile prevazute la lit. b) si c)."

28
Articolul 391 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 391 - (1) Pentru exercitarea indatoririlor si atributiilor prevazute la art. 38 si 39, materialele supuse dezbaterii organelor respective se transmit persoanelor desemnate de Ministerul Finantelor Publice cu cel putin 7 zile inainte.
(2) In cazul netransmiterii catre persoanele desemnate de Ministerul Finantelor Publice a materialelor supuse dezbaterii organelor respective, hotararile si deciziile luate in ceea ce priveste aceste materiale sunt nule de drept."

29
Dupa articolul 392 se introduce un nou articol, articolul 393, cu urmatorul cuprins:
"Art. 393 - Hotararile si deciziile adoptate de Consiliul superior, Biroul permanent si Conferinta nationala se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen de 30 de zile de la adoptare."

Art. II
Toate hotararile si deciziile adoptate pana in prezent de Consiliul superior, Biroul permanent si Conferinta nationala, care se refera la activitatea expertilor contabili si a contabililor autorizati, vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.

Art. III
In cuprinsul Ordonantei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 243 din 30 august 1994, aprobata cu completari prin Legea nr. 42/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, denumirea "Ministerul Finantelor" se inlocuieste cu denumirea "Ministerul Finantelor Publice", iar denumirea "Ministerul Educatiei Nationale" se inlocuieste cu denumirea "Ministerul Educatiei si Cercetarii".

Art. IV
Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 243 din 30 august 1994, aprobata cu completari prin Legea nr. 42/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, pecum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta, dupa aprobarea prin lege a acesteia, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Art. V
Prezenta ordonanta intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
55 useri online

Useri autentificati: