DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordonanta privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2008 personalului din invatamant, ordonanta nr. 15/2008[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 82 din 01/02/2008

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. V.1 din Legea nr. 373/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

Art. 1
(1) In cursul anului 2008 salariile de baza ale personalului didactic din invatamant, stabilite potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 68/2004 privind unele masuri in domeniul invatamantului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 6/2005, cu modificarile ulterioare, se majoreaza dupa cum urmeaza:
a) pentru functia de profesor universitar prevazuta in anexa nr. 1.1 valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 va fi:
- 1 ianuarie-31 martie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 230,247 lei;
- 1 aprilie-30 septembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 244,061 lei, respectiv o crestere de 6%;
- 1 octombrie-31 decembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 258,704 lei, respectiv o crestere cu inca 6%. Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 pentru aceasta perioada poate deveni 266,026 lei, in conditiile realizarii principalilor indicatori economici pe care este construit bugetul de stat pe anul 2008, respectiv cresterea produsului intern brut, tinta de inflatie, precum si nivelul productivitatii muncii;
b) coeficientii de multiplicare prevazuti pentru functiile didactice de predare cu gradul didactic II, definitiv, debutant, cele cu studii de nivel liceal fara pregatire de specialitate si pentru functiile didactice auxiliare sunt majorati cu 10%, incepand cu 1 ianuarie 2008, fata de nivelul din 31 decembrie 2007;
c) pentru functiile didactice prevazute in anexele nr. 1.2, 2 si 3 valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 va fi:
- 1 ianuarie-31 martie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 259,593 lei;
- 1 aprilie-30 septembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 275,168 lei, respectiv o crestere de 6%;
- 1 octombrie-31 decembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 291,678 lei, respectiv o crestere cu inca 6%. Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 pentru aceasta perioada poate deveni 299,933 lei, in conditiile realizarii principalilor indicatori economici pe care este construit bugetul de stat pe anul 2008, respectiv cresterea produsului intern brut, tinta de inflatie, precum si nivelul productivitatii muncii.
(2) Indemnizatiile pentru persoanele care ocupa functii de conducere specifice, precum si indemnizatiile pentru indeplinirea unor activitati specifice invatamantului sunt prevazute in anexele nr. 4 si 5.

Art. 2
(1) Sporul de stabilitate prevazut la art. 50 alin. (11) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru personalul didactic de predare incadrat pe functiile prevazute in anexele nr. 1.1, 1.2 si 2, este cuprins in coeficientii de multiplicare prevazuti la transele de vechime recunoscuta de peste 10 ani in invatamant.
(2) Pentru personalul didactic de predare incadrat pe functii didactice cu transe de vechime recunoscuta de peste 10 ani in invatamant, care nu indeplineste conditia prevazuta la art. 50 alin. (11) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru acordarea sporului de stabilitate pana la implinirea vechimii neintrerupte in invatamant de peste 10 ani, salariile de baza se vor stabili pe baza coeficientilor de multiplicare micsorati prin impartire la 1,15. Daca prin impartirea la 1,15 personalului didactic de predare trecut la o transa de vechime recunoscuta in invatamant de peste 10 ani nu i se poate asigura salariul de baza avut, acesta va fi mentinut cu acelasi salariu de baza in noua transa pana cand i se poate asigura o crestere a salariului de baza.

Art. 3
(1) Sporul pentru suprasolicitare neuropsihica, stabilit in conformitate cu prevederile art. 50 alin. (13) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru personalul didactic de predare incadrat pe functiile prevazute in anexele nr. 1.1, 1.2 si 2, este cuprins in coeficientii de multiplicare, corespunzator tuturor transelor de vechime recunoscute in invatamant.
(2) Pentru personalul didactic auxiliar, coeficientii de multiplicare prevazuti in anexa nr. 3 cuprind sporul pentru suprasolicitare neuropsihica, corespunzator fiecarui grad/fiecarei trepte profesionale, in conformitate cu prevederile art. 50 alin. (13) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru functiile didactice auxiliare se aplica in continuare prevederile art. 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 123/2003 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 164/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 4
(1) De prevederile art. 50 alin. (11) si (13) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza si personalul din Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului si din organele de specialitate ale acestuia, altul decat cel didactic.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica personalului care beneficiaza de majorarea salariului de baza in conformitate cu Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare, cu modificarile ulterioare.

Art. 5
(1) In coeficientii de multiplicare de nivel minim din anexele nr. 1.1 si 1.2, prevazuti la ultimele doua transe de vechime recunoscuta de 35-40 de ani si peste 40 de ani in invatamant, sunt cuprinse si cresterile de 1/20 din coeficientul de multiplicare corespunzator transei anterioare de vechime, prevazute de art. 90 alin. (3) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) In coeficientii de multiplicare din anexa nr. 2, prevazuti la ultimele trei transe de vechime recunoscuta de 30-35 de ani, 35-40 de ani si peste 40 de ani in invatamant, sunt cuprinse si cresterile de 1/25 din coeficientul de multiplicare corespunzator transei anterioare de vechime, prevazute de art. 50 alin. (2) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 6
La institutiile publice si unitatile bugetare la care cheltuielile de personal se asigura din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale ori integral din venituri proprii, constituite potrivit legii, cresterile salariale stabilite potrivit prevederilor art. 1 se pot acorda in limita sumelor stabilite si la date ulterioare, corelat cu realizarea resurselor necesare pentru acoperirea cresterilor, cu avizul ordonatorului principal de credite bugetare.

Art. 7
(1) Evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului din invatamant, salarizat intre limitele corespunzatoare functiei, si acordarea salariilor de baza conform evaluarii se vor realiza pana la finele lunii mai 2008.
(2) Promovarea personalului din invatamant incadrat pe functia de debutant, precum si a personalului didactic auxiliar care a absolvit studii de nivel superior in domeniul in care isi desfasoara activitatea se face prin transformarea postului pe care acesta este incadrat intr-un post de nivel superior. Absolventii invatamantului superior de lunga sau de scurta durata, care la data trecerii pe functia corespunzatoare studiilor absolvite erau incadrati pe functii cu nivel de studii inferior, specifice domeniului in care au absolvit studiile universitare, se incadreaza la gradul profesional corespunzator studiilor absolvite, la care se asigura o crestere de pana la 20% a salariului de baza avut.
(3) Promovarea personalului din invatamant si stabilirea salariului de baza in urma evaluarii performantelor profesionale individuale se vor face cu incadrarea in nivelul alocatiilor bugetare pentru cheltuielile cu salariile aprobate pe anul 2008.

Art. 8
Cheltuielile privind finantarea centrelor judetene si al municipiului Bucuresti de resurse si asistenta educationala, infiintate potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.251/2005 privind unele masuri de imbunatatire a activitatii de invatare, instruire, compensare, recuperare si protectie speciala a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinte educative speciale din cadrul sistemului de invatamant special si special integrat, se asigura din bugetele proprii ale judetelor si ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

Art. 9
Anexele nr. 1.1*), 1.2*), 2*, 3*), 4 si 5 fac parte integranta din prezenta ordonanta.
___________
*) Anexele nr. 1.1, 1.2, 2 si 3 sunt reproduse in facsimil.

Art. 10
Prevederile prezentei ordonante se aplica incepand cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2008.


ANEXA Nr. 1.1
Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000       ianuarie-martie 2008 = 230,247 lei
Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000     aprilie-septembrie 2008 = 244,061 lei
Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000     octombrie-decembrie 2008 = 258,704 lei

 Coeficientii de multiplicare pentru personalul didactic din invatamantul universitar
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦  ¦      ¦     ¦                        Vechime in invatamant                        ¦
¦Nr. ¦      ¦ Nivelul +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦crt.¦ Functia*) ¦studiilor/¦pana la 3 ani  3-6 ani  6-10 ani  10-15 ani 15-20 ani 20-25 ani 25-30 ani 30-35 ani 35-40 ani peste 40 ani¦
¦  ¦      ¦ Moneda +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦  ¦      ¦     ¦ min./max.  min./max. min./max. min./max. min./max. min./max. min./max. min./max. min./max.  min./max. ¦
+----+-----------+----------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦ 1 ¦ Profesor ¦  S   ¦   -      -     -    10,965   11,678   12,311   13,073   14,066   15,127    16,257  ¦
¦  ¦universitar¦     ¦                                                          ¦
¦  ¦      ¦     ¦   -      -     -    21,607   22,366   23,436   24,427   26,284   28,267    30,379  ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

  *) Functiile se ocupa potrivit prevederilor Statutului personalului didactic. ANEXA Nr. 1.2
Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000       ianuarie-martie 2008 = 259,593 lei
Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000     aprilie-septembrie 2008 = 275,168 lei
Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000     octombrie-decembrie 2008 = 291,678 lei

 Coeficientii de multiplicare pentru personalul didactic din invatamantul universitar
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦  ¦      ¦     ¦                       Vechime in invatamant                        ¦
¦Nr. ¦      ¦ Nivelul +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦crt.¦ Functia*) ¦studiilor/¦pana la 3 ani  3-6 ani  6-10 ani 10-15 ani 15-20 ani 20-25 ani 25-30 ani 30-35 ani 35-40 ani peste 40 ani¦
¦  ¦      ¦ Moneda +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦  ¦      ¦     ¦ min./max   min./max. min./max min./max. min./max. min./max. min./max. min./max. min./max.  min./max. ¦
+----+------------+----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦ 1 ¦Conferentiar¦  S   ¦   -      -    5,591   6,753   7,253   7,529   7,945   8,193   8,691    8,857  ¦
¦  ¦universitar ¦     ¦                                                         ¦
¦  ¦      ¦     ¦   -      -    9,717   11,471   11,501   11,611   11,718   12,125   12,555    13,004  ¦
+----+------------+----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦ 2 ¦Sef lucrari ¦  S   ¦   -     5,203   5,286   5,868   5,978   6,034   6,161   6,576   6,854        ¦
¦  ¦ (lector  ¦     ¦                                                         ¦
¦  ¦universitar)¦     ¦   -     7,848   7,992   8,92    9,017   9,047   9,086   9,494   9,966     -   ¦
+----+------------+----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦ 3 ¦ Asistent ¦  S   ¦  4,716    4,788   4,871   5,453   5,480   5,507   5,536   5,563   5,591        ¦
¦  ¦universitar ¦     ¦                                                         ¦
¦  ¦      ¦     ¦  6,185    6,231   6,24    6,954   7,047   7,088   7,179   7,477   7,792     -   ¦
+----+------------+----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦ 4 ¦ Preparator ¦  S   ¦  4,328   4,405**)  4,483**)   -     -     -     -     -     -      -   ¦
¦  ¦universitar ¦     ¦                                                         ¦
¦  ¦      ¦     ¦  6,085   6,190**)  6,243**)   -     -     -     -     -     -      -   ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 

  *) Functiile se ocupa potrivit prevederilor Statutului personalului didactic. 
  **) Pentru preparatorii din domeniul medical. 
ANEXA Nr. 2
Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000       ianuarie-martie 2008 = 259,593 lei
Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000     aprilie-septembrie 2008 = 275,168 lei
Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000     octombrie-decembrie 2008 = 291,678 lei

 Coeficientii de multiplicare pentru personalul didactic din invatamantul preuniversitar
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦  ¦              ¦     ¦              Vechimea in invatamant              ¦
¦Nr. ¦     FUNCTIA*)     ¦ Nivelul +------------------------------------------------------------------------------¦
¦crt.¦              ¦studiilor¦pana la  2-6  6-10  10-14 14-18 18-22 22-25 25-30 30-35 35-40 peste ¦
¦  ¦              ¦     ¦ 2 ani  ani  ani  ani  ani  ani  ani  ani  ani  ani  40 ani¦
+----+----------------------------+---------+------------------------------------------------------------------------------¦
¦ 1 ¦Profesor          ¦  S  ¦                                       ¦
¦  ¦- cu grad didactic I    ¦     ¦  -    -  4,722 5,373 5,593 5,718 6,031 6,308 6,620 6,965 7,315 ¦
¦  +----------------------------¦     +------------------------------------------------------------------------------¦
¦  ¦- cu grad didactic II    ¦     ¦  -   3,965 4,043 4,610 4,703 4,891 5,146 5,407 5,601 5,852 6,097 ¦
¦  +----------------------------¦     +------------------------------------------------------------------------------¦
¦  ¦- definitiv         ¦     ¦  -   3,808 3,855 4,374 4,437 4,562 4,912 5,057 5,314 5,553 5,789 ¦
¦  +----------------------------¦     +------------------------------------------------------------------------------¦
¦  ¦- debutant         ¦     ¦ 3,782   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  ¦
+----+----------------------------+---------+------------------------------------------------------------------------------¦
¦ 2 ¦Profesor          ¦  SSD  ¦                                       ¦
¦  ¦- cu grad didactic I    ¦     ¦  -    -  4,043 4,510 4,682 4,808 5,063 5,376 5,595 5,877 6,190 ¦
¦  +----------------------------¦     +------------------------------------------------------------------------------¦
¦  ¦- cu grad didactic II    ¦     ¦  -   3,636 3,709 4,173 4,361 4,456 4,758 4,985 5,238 5,489 5,716 ¦
¦  +----------------------------¦     +------------------------------------------------------------------------------¦
¦  ¦- definitiv         ¦     ¦  -   3,625 3,652 4,017 4,079 4,173 4,298 4,466 4,659 4,857 5,170 ¦
¦  +----------------------------¦     +------------------------------------------------------------------------------¦
¦  ¦- debutant         ¦     ¦ 3,600   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  ¦
+----+----------------------------+---------+------------------------------------------------------------------------------¦
¦ 3 ¦Institutor I        ¦  S  ¦                                       ¦
¦  ¦- cu grad didactic I    ¦     ¦  -    -  3,965 4,431 4,604 4,730 4,985 5,298 5,517 5,799 6,112 ¦
¦  +----------------------------¦     +------------------------------------------------------------------------------¦
¦  ¦- cu grad didactic II    ¦     ¦  -   3,568 3,604 4,064 4,127 4,315 4,502 4,732 4,956 5,207 5,431 ¦
¦  +----------------------------¦     +------------------------------------------------------------------------------¦
¦  ¦- definitiv         ¦     ¦  -   3,401 3,443 3,939 4,001 4,095 4,315 4,387 4,568 4,813 5,063 ¦
¦  +----------------------------¦     +------------------------------------------------------------------------------¦
¦  ¦- debutant         ¦     ¦ 3,338   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  ¦
+----+----------------------------+---------+------------------------------------------------------------------------------¦
¦ 4 ¦Institutor II        ¦  SSD  ¦                                       ¦
¦  ¦- cu grad didactic I    ¦     ¦  -    -  3,840 4,291 4,416 4,578 4,859 5,141 5,424 5,643 5,955 ¦
¦  +----------------------------¦     +------------------------------------------------------------------------------¦
¦  ¦- cu grad didactic II    ¦     ¦  -   3,459 3,526 3,939 4,001 4,127 4,315 4,544 4,732 5,019 5,243 ¦
¦  +----------------------------¦     +------------------------------------------------------------------------------¦
¦  ¦- definitiv         ¦     ¦  -   3,355 3,380 3,876 3,939 4,001 4,220 4,262 4,456 4,654 4,873 ¦
¦  +----------------------------¦     +------------------------------------------------------------------------------¦
¦  ¦- debutant         ¦     ¦ 3,235   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  ¦
+----+----------------------------+---------+------------------------------------------------------------------------------¦
¦ 5 ¦Invatator, educatoare,   ¦  M  ¦                                       ¦
¦  ¦educator, maistru-instructor¦     ¦                                       ¦
¦  ¦- cu grad didactic I    ¦     ¦  -    -  3,714 4,103 4,291 4,385 4,688 4,954 5,236 5,485 5,705 ¦
¦  +----------------------------¦     +------------------------------------------------------------------------------¦
¦  ¦- cu grad didactic II    ¦     ¦  -   3,396 3,505 3,891 3,939 4,022 4,127 4,382 4,565 4,783 5,055 ¦
¦  +----------------------------¦     +------------------------------------------------------------------------------¦
¦  ¦- definitiv         ¦     ¦  -   3,281 3,307 3,782 3,829 3,923 4,064 4,121 4,287 4,528 4,743 ¦
¦  +----------------------------¦     +------------------------------------------------------------------------------¦
¦  ¦- debutant         ¦     ¦ 3,229   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  ¦
+----+----------------------------+---------+------------------------------------------------------------------------------¦
¦ 6 ¦Profesor, invatator,    ¦  M  ¦ 2,242  2,321 2,373 2,817 2,869 2,921 2,973 3,026 3,078 3,182 3,350 ¦
¦  ¦maistru-instructor; cu   ¦     ¦                                       ¦
¦  ¦studii de nivel liceal, fara¦     ¦                                       ¦
¦  ¦pregatire de specialitate*) ¦     ¦                                       ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 
  *) Functiile se ocupa potrivit prevederilor Statutului personalului didactic. 
ANEXA Nr. 3
Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000       ianuarie-martie 2008 = 259,593 lei
Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000     aprilie-septembrie 2008 = 275,168 lei
Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000     octombrie-decembrie 2008 = 291,678 lei


Coeficienti de multiplicare pentru functiile didactice auxiliare din invatamant*)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr.                       Functia                      ¦ Nivelul  ¦ minim ¦ maxim
crt.                                                ¦studiilor**)+-------+---------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Functii de executie pe grade si trepte profesionale
  1 Bibliotecar, documentari si redactor gradul I A***)                        S    3,621  5,327
  2 Bibliotecar, documentari si redactor gradul I                           S    3,249  5,172
  3 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II                           S    2,695  4,967
  4 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul III                          S    2,571  3,820
  5 Bibliotecar, documentarist, redactor debutant                           S    2,368
  6 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I                           SSD    3,054  4,488
  7 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II                          SSD    2,624  4,029
  8 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul III                          SSD    2,568  3,533
  9 Bibliotecar, documentarist, redactor debutant                           SSD    2,332
 10 Informatician gradul IA                                      S    3,823  5,467
 11 Informatician gradul I                                       S    3,440  5,310
 12 Informatician gradul II                                      S    3,004  5,058
 13 Informatician gradul III                                      S    2,531  3,928
 14 Informatician gradul IV                                      S    2,415  3,557
 15 Informatician debutant                                       S    2,368
 16 Informatician gradul I                                      SSD    2,902  4,488
 17 Informatician gradul II                                      SSD    2,692  4,029
 18 Informatician gradul III                                     SSD    2,405  3,533
 19 Informatician debutant                                      SSD    2,332
 20 Instructor-animator gradul I                                    S    2,772  3,780
 21 Instructor-animator gradul II                                   S    2,487  3,275
 22 Instructor-animator gradul III                                   S    2,415  2,995
 23 Instructor-animator debutant                                    S    2,368
 24 Instructor-animator gradul I                                   SSD    2,601  3,478
 25 Instructor-animator gradul II                                   SSD    2,431  3,025
 26 Instructor-animator gradul III                                  SSD    2,378  2,644
 27 Instructor-animator debutant                                   SSD    2,332
 28 Asistent social gradul I                                      S    3,023  4,082
 29 Asistent social gradul II                                     S    2,521  3,427
 30 Asistent social gradul III                                     S    2,415  3,043
 31 Asistent social debutant                                      S    2,368
 32 Asistent social gradul I                                     SSD    2,523  3,416
 33 Asistent social gradul II                                     SSD    2,337  2,955
 34 Asistent social debutant                                     SSD    2,322
 35 Corepetitor gradul I                                        S    2,772  3,780
 36 Corepetitor gradul II                                       S    2,487  3,275
 37 Corepetitor gradul III                                       S    2,415  2,995
 38 Corepetitor debutant                                        S    2,368
 39 Corepetitor gradul I                                       SSD    2,601  3,478
 40 Corepetitor gradul II                                       SSD    2,431  3,025
 41 Corepetitor gradul III                                      SSD    2,378  2,762
 42 Corepetitor debutant                                       SSD    2,332
 43 Secretar IA****)                                          S    3,716  5,467
 44 Secretar I******)                                         S    3,337  5,310
 45 Secretar II******)                                         S    2,849  5,058
 46 Secretar III******)                                        S    2,531  3,928
 47 Secretar IV******)                                         S    2,415  3,557
 48 Secretar debutant******)                                      S    2,368
 49 Secretar I ******)                                        SSD    2,637  4,609
 50 Secretar II******)                                        SSD    2,495  4,121
 51 Secretar III******)                                        SSD    2,414  3,601
 52 Secretar IV******)                                        SSD    2,368  2,938
 51 Secretar debutant******)                                     SSD    2,322
 54 Secretar IA******)                                         M    2,388  3,954
 55 Secretar I******)                                         M    2,347  3,603
 56 Secretar II******)                                         M    2,305  3,192
 57 Secretar III******)                                        M    2,262  2,860
 58 Secretar debutant******)                                      M    2,217
 59 Bibliotecar, documentarist, redactor IA                              PL/M   2,325  3,851
 60 Bibliotecar, documentarist, redactor I                              PL/M   2,283  3,506
 61 Bibliotecar, documentarist, redactor II                              PL/M   2,241  3,105
 62 Bibliotecar, documentarist, redactor debutant                           PL/M   2,217
 63 Informatician IA                                         PL/M   2,388  3,954
 64 Informatician I                                          PL/M   2,347  3,603
 65 Informatician II                                         PL/M   2,305  3,192
 66 Informatician III                                         EL/M   2,262  2,860
 67 Informatician debutant                                      PL/M   2,217
 68 Instructor-animator IA                                       M    2,325  2,996
 69 Instructor-animator I                                       M    2,283  2,599
 70 Instructor-animator II                                       M    2,241  2,358
 71 Instructor-animator debutant                                    M    2,217  0,000
 72 Instructor de educatie extrascolara IA                               M    2,388  3,077
 73 Instructor de educatie extrascolara I                               M    2,347  2,822
 74 Instructor de educatie extrascolara II                               M    2,305  2,475
 75 Instructor de educatie extrascolara III                              M    2,262  2,351
 76 Instructor de educatie extrascolara debutant                            M    2,217
 77 Asistent social I                                         PL/M   2,545  3,445
 78 Asistent social II                                        PL/M   2,283  2,943
 79 Asistent social III                                        PL/M   2,241  2,504
 80 Asistent social debutant                                     PL/M   2,217
 81 Corepetitor I                                           M    2,325  2,645
 82 Corepetitor II                                           M    2,283  2,402
 83 Corepetitor III                                          M    2,241  2,329
 84 Corepetitor debutant                                        M    2,217
 85 Tehnician IA*****)                                         M    2,388  3,628
 86 Tehnician I*****)                                         M    2,347  3,463
 87 Tehnician II*****)                                         M    2,305  3,144
 88 Tehnician III*****)                                        M    2,262  2,927
 89 Tehnician debutant*****)                                      M    2,217
 90 Laborant IA                                            S    3,465  4,704
 91 Laborant I                                             S    3,104  4,235
 92 Laborant II                                            S    2,592  3,522
 93 Laborant I                                            SSD    2,349  4,166
 94 Laborant II                                            SSD    2,337  3,834
 95 Laborant III                                           SSD    2,322  3,395
 96 Laborant I                                            PL/M   2,262  3,235
 97 Laborant II                                            PL/M   2,220  2,871
 98 Laborant debutant                                         PL/M   2,197
 99 Pedagog scolar IA                                         S    3,465  4,704
 100 Pedagog scolar I                                          S    3,104  4,235
 101 Pedagog scolar II                                         S    2,592  3,522
 102 Pedagog scolar I                                         SSD    2,349  4,166
 103 Pedagog scolar II                                         SSD    2,337  3,834
 104 Pedagog scolar III                                        SSD    2,322  3,395
 105 Pedagog scolar IA                                         M    2,262  3,028
 106 Pedagog scolar I                                          M    2,220  2,711
 107 Pedagog scolar II                                         M    2,197
 108 Analist, programator, inginer sistem; IA                              S    3,126  5,959
 109 Analist, programator, inginer sistem; I                              S    2,820  5,644
 110 Analist, programator, inginer sistem: II                              S    2,555  4,940
 111 Analist, programator, inginer sistem; III                             S    2,483  4,247
 112 Analist, programator, inginer sistem: IV                              S    2,415  3,779
 113 Analist, programator, inginer sistem; deb.                             S    2,368
 114 Analist (programator) ajutor: IA                                  M    2,388  3,954
 115 Analist (programator) ajutor: I                                  M    2,347  3,603
 116 Analist (programator) ajutor; II                                  M    2,305  3,192
 117 Analist (programator) ajutor; III                                 M    2,262  2,860
 118 Analist (programator) ajutor; debutant                               M    2,217
 119 Operator, controlor date: I                                    M    2,388  3,666
 120 Operator, controlor date: II                                    M    2,347  3,250
 121 Operator, controlor date: III                                   M    2,305  2,913
 122 Operator, controlor date; IV                                    M    2,262  2,589
 123 Operator, controlor date; debutant                                 M    2,217
 124 Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. cor; I                          S    3,026  6,053
 125 Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. cor; II                          S    2,522  5,043
 126 Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. cor; III                         S    2,368  4,284
 127 Comandant                                             S    2,439  5,661
 128 Sef mecanic                                            S    2,316  4,576
 129 Ofiter punte, ofiter mecanic, ofiter electrician                          S    2,316  3,644
 130 Capitan                                              M    2,168  3,394
 131 Sef mecanic                                            M    2,168  3,320
 132 Ofiter punte                                            M    2,168  3,094
 133 Ofiter mecanic, ofiter electrician                                 M    2,168  3,017
 134 Sef echipaj                                            M    2,168  3,169
 135 Conducator salupa, sef timonier, ajutor ofiter mecanic                       M    2,168  2,205
 136 Inginer gradul IA                                         S    2,552  4,934
 137 Inginer gradul I                                          S    2,495  4,628
 138 Inginer gradul II                                         S    2,461  4,243
 139 Inginer gradul III                                         S    2,415  3,848
 140 Inginer gradul debutant                                      S    2,368
 141 Subinginer gradul I                                        SSD    2,403  4,241
 142 Subinginer gradul II                                       SSD    2,392  3,924
 143 Subinginer gradul III                                       SSD    2,368  3,463
 144 Subinginer debutant                                        SSD    2,322
 145 Medic primar                                            S    3,080  6,163
 146 Medic specialist                                          S    2,967  5,657
 147 Medic                                               S    2,659  5,320
 148 Medic stagiar                                           S    2,368
 149 Farmacist primar                                          S    3,080  6,163
 150 Farmacist specialist                                        S    2,686  5,374
 151 Farmacist                                             S    2,415  4,480
 152 Farmacist stagiar                                         S    2,368
 153 Dentist principal                                         SSD    2,349  4,166
 154 Dentist                                              SSD    2,337  3,834
 155 Dentist debutant                                         SSD    2,322
 156 Tehnician dentar principal                                     M    2,262  3,746
 157 Tehnician dentar                                          M    2,220  3,410
 158 Tehnician dentar debutant                                     M    2,197
 159 Biolog, biochimist, chimist, fizician principal                          S    3,080  6,163
 160 Biolog, biochimist, chimist, fizician specialist                          S    2,686  5,374
 161 Biolog, biochimist, chimist, fizician                               S    2,415  4,480
 162 Biolog, biochimist, chimist, fizician, debutant                          S    2,368
 163 Psiholog, sociolog principal                                    S    2,637  5,277
 164 Psiholog, sociolog                                         S    2,428  4,695
 165 Psiholog, sociolog debutant                                    S    2,368
 166 Cercetator stiintific principal I                                 S    3,080  6,163
 167 Cercetator stiintific principal II                                 S    2,967  5,657
 168 Cercetator stiintific principal III                                S    2,659  5,320
 169 Cercetator stiintific                                       S    2,413  4,665
 170 Asistent de cercetare stiintifica                                 S    2,372  4,401
 171 Asistent de cercetare stiintifica stagiar                             S    2,326
 172 Asistent I                                             M    2,325  3,851
 173 Asistent II                                            M    2,283  3,506
 174 Asistent III                                            M    2,241  3,105
 175 Asistent stagiar                                          M    2,217
 176 Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic I                S    3,245  6,493
 177 Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic II               S    3,117  5,942
 178 Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic III               S    2,759  5,522
 179 Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic IV               S    2,531  4,893
 180 Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic V                S    2,415  4,129
 181 Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic debutant            S    2,368
 182 Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine sunet I        S    3,047  5,808
 183 Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet II       S    2,747  5,496
 184 Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet III      S    2,509  4,851
 185 Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet IV       S    2,415  4,129
 186 Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet debutant    S    2,368
 187 Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de studii balet; I                        2,207  3,319
 188 Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de studii balet; II                       2,186  2,872
 189 Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de studii balet; III                       2,165  2,554
 190 Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de studii balet; debutant                    2,054
 191 Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine I               S    2,580  5,162
 192 Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine II               S    2,439  4,414
 193 Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine III              S    2,415  4,129
 194 Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine debutant            S    2,368
 195 Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine I                    2,325  3,851
 196 Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine II                   2,283  3,506
 197 Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine III                   2,241  3,105
 198 Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine debutant                2,217
 199 Secretar tehnic de redactie, traducator, tehnoredactor, corector, desenator artistic I       S    2,580  5,162
 200 Secretar tehnic de redactie, traducator, tehnoredactor, corector, desenator artistic II      S    2,439  4,525
 201 Secretar tehnic de redactie, traducator, tehnoredactor, corector, desenator artistic III      S    2,415  4,371
 202 Secretar tehnic de redactie, traducator, tehnoredactor, corector, desenator artistic debutant   S    2,368
 203 Muzeograf, bibliograf I                                      SSD    2,403  4,241
 204 Muzeograf, bibliograf II                                     SSD    2,392  3,924
 205 Muzeograf, bibliograf III                                     SSD    2,368  3,463
 206 Muzeograf, bibliograf debutant                                  SSD    2,322
 207 Secretar de redactie, tehnoredactor IA                               M    2,325  3,851
 208 Secretar de redactie, tehnoredactor I                               M    2,283  3,506
 209 Secretar de redactie, tehnoredactor II                               M    2,241  3,105
 210 Secretar de redactie, tehnoredactor debutant                            M    2,217
 211 Regizor scena (culise) I                                      M    2,325  3,851
 212 Regizor scena (culise) II                                     M    2,283  3,506
 213 Regizor scena (culise) III                                     M    2,241  3,105
 214 Regizor scena (culise) debutant                                  M    2,217
 215 Capitan secund, sef electrician, sef mecanic secund                        S    2,372  4,293
 216 Ofiter aspirant                                          S    2,326
 217 Sef statie RTG                                           M    2,168  3,590
 218 Ofiter RTG I                                            M    2,290  3,133
 219 Ofiter RTG II                                       	 M    2,262  2,860
 220 Ofiter punte, ofiter mecanic, ofiter, dragor aspirant                       M    2,168
 221 Medic veterinar I                                         S    2,966  5,656
 222 Medic veterinar II                                         S    2,487  4,808
 223 Medic veterinar III                                        S    2,415  4,129
 224 Medic veterinar debutant                                      S    2,368
 225 Inginer agronom, zootehnist, pedolog I                               S    2,486  4,805
 226 Inginer agronom, zootehnist, pedolog II                              S    2,439  4,205
 227 Inginer agronom, zootehnist, pedolog III                              S    2,415  4,129
 228 Inginer agronom, zootehnist, pedolog debutant                           S    2,368
 229 Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf IA                         S    3,080  6,163
 230 Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf I                         S    2,487  4,821
 231 Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf II                         S    2,415  4,371
 232 Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf debutant                      S    2,368
 233 Conservator, restaurator I                                    SSD    2,418  4,241
 234 Conservator, restaurator II                                    SSD    2,392  3,924
 235 Conservator, restaurator III                                   SSD    2,368  3,463
 236 Conservator, restaurator debutant                                 SSD    2,322
 237 Conservator, restaurator, custode sala I                              M    2,325  3,851
 238 Conservator, restaurator, custode sala II                             M    2,283  3,506
 239 Conservator, restaurator, custode sala III                             M    2,241  3,105
 240 Conservator, restaurator, custode sala debutant                          M    2,217
 241 Manuitor carte                                          M/G    2,168  2,422
 242 Administrator financiar (patrimoniu) grad I*******)                        S    2,730  5,387
 243 Administrator financiar grad I - director gen. adm. al univ.                    S    5,460  10,775
 244 Administrator financiar (patrimoniu) grad II*******)                        S    2,682  4,310
 245 Administrator financiar (patrimoniu) grad III*******)                       S    2,607  3,966
 246 Administrator financiar (patrimoniu) debutant*******)                       S    2,368
 247 Administrator financiar (patrimoniu) grad I*******)                        SSD    2,418  4,241
 248 Administrator financiar (patrimoniu) grad II*******)                       SSD    2,392  3,924
 249 Administrator financiar (patrimoniu) grad III *******)                      SSD    2,368  3,463
 250 Administrator financiar (patrimoniu) debutant*******)                       SSD    2,322
 251 Administrator financiar (patrimoniu) treapta I*******)                       M    2,609  3,628
 252 Administrator financiar (patrimoniu) treapta II*******)                      M    2,515  3,463
 253 Administrator financiar (patrimoniu) treapta III*******)                      M    2,425  2,862
 254 Administrator financiar (patrimoniu) debutant*******)                       M    2,217
 255 Antrenor categoria I                                            2,695  5,388
 256 Antrenor categoria II                                            2,410  4,532
 257 Antrenor categoria III                                           2,368  4,281
 258 Antrenor categoria IV                                            2,326  3,889
 259 Antrenor categoria V                                            2,282  3,402
 260 Antrenor debutant                                              2,238
 261 Sef atelier-scoala I                                        M    2,477  2,871
 262 Sef atelier-scoala II                                       M    2,442  2,767
 263 Sef atelier-scoala III                                       M    2,432  2,582
 264 Instructori                                            M    2,476  2,688
 265 Instructor II                                           M    2,454  2,550
 266 Model I                                              M    2,476  2,582
 267 Model II                                              M    2,454  2,550
 268 Supraveghetor noapte                                        G    2,374  2,467
 269 Medic primar           invatamant special                        S    3,600  7,096
 270 Medic specialist         invatamant special                        S    2,967  5,657
 271 Medic               invatamant special                        S    2,659  5,320
 272 Medic stagiar           invatamant special                        S    2,368
 273 Asistent medical principal    invatamant special                       SSD    2,523  4,127
 274 Asistent medical         invatamant special                       SSD    2,337  3,694
 275 Asistent medical debutant     invatamant special                       SSD    2,322
 276 Asistent medical I        invatamant special                       PL/M   2,545  4,070
 277 Asistent medical II        invatamant special                       PL/M   2,283  3,636
 278 Asistent medical debutant     invatamant special                       PL/M   2,217
 279 Infirmiera            invatamant special                        G    2,168  2,422
 280 Mediator scolar I                                         M/G    2,241  2,422
 281 Mediator scolar II                                        M/G    2,217  2,351
 282 Mediator scolar debutant                                     M/G    2,168 *) Ministerul Educatiei Cercetarii si Tineretului, in colaborare cu Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, este autorizat ca in functie de dinamica invatamantului sa stabileasca noi functii didactice auxiliare.
**) Alte cerinte pentru ocuparea functiilor didactice auxiliare din invatamantul preuniversitar sunt cele prevazute la art. 8 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare.
***) Se poate utiliza numai la bibliotecile universitare
****) Se utilizeaza numai pentru secretar sef de universitate
*****) Se poate utiliza in cadrul laboratoarelor si al atelierelor - scoala.
******) Se utilizeaza si pentru functia de secretar prevazuta in H.G. nr. 1251/2005
*******) Se utilizeaza si pentru functiile: ec., ing., referent tehnician, merceolog, contabil, administrator si functionar prevazute in H.G. nr. 1251/2005

Nota: Sporul de stabilitate nu este cuprins in coeficientii de multiplicare, acesta urmand a se acorda la salariul de baza personalului din prezenta anexa.


ANEXA Nr. 4 - Indemnizatii de conducere specifice
1. Functiile didactice din invatamantul superior*) ------------------------------------------------------------------------------------ Indemnizatia de conducere in Nr. procente din salariul de baza crt. Functia - % - ----------------------------- minim maxim ------------------------------------------------------------------------------------ 1. Rector 35 45 2. Prorector 25 30 3. Director general administrativ al universitatii 25 30 4. Decan 20 30 5. Secretar stiintific al senatului universitar 20 25 6. Prodecan 15 20 7. Administrator-sef al facultatii 15 20 8. Secretar stiintific al consiliului facultati 10 15 9. Director de departament 20 25 10. Sef de catedra 20 25 ------------------------------------------------------------------------------------ *) Indemnizatia se calculeaza conform art. 91 alin. (1) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare. 2. Functiile didactice din invatamantul gimnazial, profesional, liceal, de maistri si alte unitati*) ------------------------------------------------------------------------------------ Indemnizatia de conducere in Nr. procente din salariul de baza crt. Functia - % - ----------------------------- minim maxim ------------------------------------------------------------------------------------ 1. Director de scoala sau de liceu 25 35 2. Director adjunct de scoala sau de liceu 20 25 3. Director (educatoare, invatator sau institutor) 15 25 4. Directorul Casei Corpului Didactic**) 25 35 ------------------------------------------------------------------------------------ *) Se calculeaza la salariul de baza al functiei didactice. **) Se calculeaza la salariul de baza al functiei didactice si se aplica inclusiv la judetele-pilot. 3. Functiile didactice din unitatile de invatamant ale judetelor-pilot*) ---------------------------------------------------------------------------------- Indemnizatia de conducere in Nr. procente din salariul de baza**) crt. Functia - % - -------------------------------- maxim ---------------------------------------------------------------------------------- 1. Director al unitatii de invatamant pana la 50 2. Director adjunct al unitatii de invatamant pana la 40 ---------------------------------------------------------------------------------- *) Indemnizatia se calculeaza conform prevederilor art. 51 alin. (11) si (2) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare. **) Salariul de baza stabilit conform art. 51 alin. (1) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare. 4. Alte functii specifice din institutiile de invatamant ------------------------------------------------------------------------------------ Indemnizatia de conducere in Nr. procente din salariul de baza crt. Functia - % - ----------------------------- limita maxima ------------------------------------------------------------------------------------ 1. Secretar-sef institutie invatamant superior 30 2. Secretar-sef facultate 25 3. Secretar-sef*) 20 ------------------------------------------------------------------------------------ *) Se utilizeaza la centre bugetare, grupuri scolare sau la unitatile scolare stabilite de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului.


ANEXA Nr. 5 - Indemnizatii si sporuri pentru indeplinirea unor activitati specifice invatamantului
1. Indemnizatii pentru indeplinirea unor sarcini, activitati si responsabilitati suplimentare
 functiei de baza didactice de predare, care fac parte din salariul de baza, stabilite potrivit
 art. 51 alin. (4) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, 
cu modificarile si completarile ulterioare.   Invatamantul gimnazial, profesional, liceal si de maistri 

-------------------------------------------------------------------------------------
                            Indemnizatia de conducere in
Nr.                           procente din salariul de baza
crt.           Functia                  - % -
                            -----------------------------
                                limita maxima
-------------------------------------------------------------------------------------
 1.  Diriginte, invatator, institutor si educatoare*)  10% din salariul de baza al
                             functiei didactice detinute
------------------------------------------------------------------------------------- 

 *) Cu exceptia situatiilor prevazute la art. 45 alin. (2) si (3) din Legea nr. 128/1997,
 cu modificarile si completarile ulterioare. 2. Indemnizatii si sporuri pentru activitati prestate in afara obligatiilor functiei de baza
 si care nu fac parte din salariul de baza 

-------------------------------------------------------------------------------------
1. Indemnizatiile pentru activitatea presedintilor comisiilor de bacalaureat se
  stabilesc prin ordin al ministrului, fara a depasi salariul de baza al functiei
  didactice (grila).
  Presedintele comisiei de bacalaureat poate fi: cadru didactic universitar care
  detine titlul stiintific de doctor, inspector scolar, director de liceu, cu gradul
  didactic I
2. Personalul didactic desemnat sa conduca un spor de 10-25% din salariul de baza
  si sa realizeze practica pedagogica   lunar al functiei didactice in care este
                      incadrat, calculat in raport cu numarul
                      elevilor sau al studentilor practicanti
------------------------------------------------------------------------------------- Poate fi de interes si:
Regulament privind regimul actelor de studii in sistemul de invatamant superior, 2007
Lege privind cresterea sigurantei in unitatile de invatamant, Legea nr 35/2007
Ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii invatamantului nr. 84/1995, oug nr. 128/2007
Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/2006 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, legea nr. 240/2007
Lege nr. 2/2008 privind modificarea Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata
Regulament privind actele de studii si documentele scolare in invatamantul preuniversitar, 2005
Legea nr. 123/2008 pentru o alimentatie sanatoasa in unitatile de invatamant preuniversitar
OG nr. 5/2009 privind infiintarea Agentiei de Credite pentru Studentii din Institutiile de invatamant Superior de Stat si Particular Acreditate. Ordonanta 5/2009
Hotarare nr. 635/2008 privind structurile institutiilor de invatamant superior si specializarile/ programele de studii universitare de licenta acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu organizate de acestea
OUG nr. 87/2008, ordonanta de urgenta privind dotarea cu calculatoare tip desktop a unitatilor in care se desfasoara invatamant liceal si profesional de stat
Lege nr. 17/2007 privind educatia tinerilor supradotati, capabili de performanta inalta
Lege nr. 143/2008 pentru completarea art. 174 din Legea invatamantului nr. 84/1995
Ordin nr. 4898/2008 pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei si cercetarii nr. 4.839/2004 privind criteriile specifice si metodologia de acordare a sprijinului financiar in cadrul Programului national de protectie sociala Bani de liceu
OUG nr. 95/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-IV din invatamantul de stat, precum si pentru copiii prescolari din g
Ordin nr. 4936/2008 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 4.644/2008 pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 3.628/2008 privind aprobarea programelo
HG nr. 890/2008, hotarare privind denumirile calificarilor si titlurile conferite absolventilor invatamantului universitar de licenta inmatriculati in anul I de studii in anii universitari 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008
Ordin nr. 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate prescolarilor si scolarilor si a principiilor care stau la baza unei alimentatii sanatoase pentru copii si adolescenti
Ordin nr. 4931/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind transferul si recunoasterea rezultatelor invatarii dobandite de elevii din invatamantul profesional si tehnic prin stagiile de pregatire practica
Lege nr. 221/2008 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2008 personalului din invatamant
OUG nr. 136/2008, Ordonanta de urgenta privind stabilirea unor masuri pentru salarizarea personalului din invatamant in anul 2008
Lege nr. 223/2008 privind sustinerea invatamantului prescolar
OUG nr. 141/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 17/2007 privind educatia tinerilor supradotatati capabili de performanta inalta. Ordonanta de urgenta 141/2008
Ordin nr. 5742/2008 privind Calendarul miscarii personalului didactic din invatamantul preuniversitar pentru anul scolar 2009-2010
OUG nr. 151/2008, ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2008 personalului din invatamant
OUG nr. 168/2008, ordonanta de urgenta pentru completarea art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 87/2008 privind dotarea cu calculatoare tip desktop a unitatilor in care se desfasoara invatamant liceal si profesional de stat
Lege nr. 296/2008 pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr. 84/1995 si completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
OUG nr. 167/2008, Ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitoare la normarea activitatilor didactice si de cercetare din invatamantul universitar de masterat si din invatamantul universi
OUG nr. 191/2008, ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr. 84/1995
Legea nr 84/1995, Legea invatamantului, consolidata pana in decembrie 2008
OUG nr. 40/2009 pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr. 84/1995 si a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. Ordonanta de urgenta 40/2009
Legea nr. 119/2009 privind aprobarea OUG nr. 167/2008 pentru modificarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitoare la normarea activitatilor didactice si de cercetare din invatamantul universitar de masterat si din invata
Ordin nr. 3671/2009 privind aprobarea Calendarului sesiunii speciale de bacalaureat 2009 pentru elevii de clasa a XII a participanti la loturile olimpice
Ordin nr. 3765/2009 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 5166/2008 privind aprobarea metodologiei de organizare si desfasurare si a Calendarului admiterii in invatamantul liceal si profesion
Ordin nr. 4042/2009 pentru modificarea si completarea Metodologiei privind miscarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 5743/2008
Lege nr. 189/2009 pentru aprobarea OUG nr. 141/2008 pentru modificarea Legii nr. 17/2007 privind educatia tinerilor supradotati, capabili de performanta inalta
Lege nr. 240/2009 pentru completarea alin. (2) al art. 1 din OUG nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului
Legea nr. 250/2009 privind aprobarea OUG nr. 83/2008 pentru modificarea Legii invatamantului nr. 84/1995
Legea nr. 274/2009 privind infiintarea Universitatii Financiar-Bancare din municipiul Bucuresti
OG nr. 10/2009 privind dreptul studentilor inmatriculati la formele de invatamant la distanta sau cu frecventa redusa de a continua studiile la programe de studii de licenta autorizate sa functioneze provizoriu sau acreditate
Ordin nr. 4595/2009 privind aprobarea criteriilor de performanta pentru evaluarea cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar
HG 943/2009 privind modificarea si completarea HG nr. 749/2009 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor institutiilor de invatamant superior si a specializarilor/programelor de studii universitare de licenta acreditate sau autoriza
HG 972/2009 - modificarea art. 5 alin. (1) din HG 606/2005 privind organizarea programelor de studii universitare in institutiile militare de invatamant superior din subordinea Ministerului Apararii Nationale
OUG 97/2009 pentru modificarea Legii invatamantului nr. 84/1995. Examenul de bacalaureat
Ordin 5202/2009 pentru dreptul studentilor inmatriculati la Universitatea Spiru Haret din Bucuresti in anul I, in perioada 2005-2008, la formele de invatamant la distanta si cu frecventa redusa, de a continua studiile la specializari/programe de stud
HG 1016/2009 modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobate prin HG 1025/2006. Hotararea nr. 1016/2009
Ordin nr. 5356/2009 programele de studii universitare de masterat infiintate prin hotarari ale senatelor institutiilor de invatamant superior in baza Legii invatamantului nr. 84/1995, a Legii nr. 2/2008 privind modificarea Legii invatamantului nr. 84
Ordin nr. 5132/2009 pentru aprobarea Prevederilor metodologice privind organizarea si desfasurarea activitatilor specifice functiei de diriginte
Ordin nr. 5394/2009 pentru modificarea Ordinului nr. 3628/2008 privind aprobarea programelor de studii universitare de master evaluate de Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior
Lege nr. 384/2009 privind aprobarea OUG nr. 97/2009 pentru modificarea Legii invatamantului nr. 84/1995. Legea 384/2009
OUG 114/2009 privind unele masuri financiar-bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 114/2009
HG nr. 1618/2009 privind finantarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, finantate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/prescolar pentru anul 2010. Hotararea nr. 1618/2009
Ordin nr. 14/2010 privind dovedirea absolvirii cursurilor de zi ale invatamantului universitar in vederea recalcularii pensiei
Legea 29/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/2007 privind cresterea sigurantei in unitatile de invatamant
Ordin 85/2010 privind aprobarea Specificatiilor tehnice pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a fructelor in scoli
HG 364/2010 privind aprobarea cifrelor de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar si superior de stat in anul scolar/universitar 2010—2011. Hotarare nr. 364/2010
Ordinul 3855/2010 privind criteriile generale de organizare si desfasurare a admiterii in ciclul de studii universitare de licenta, de masterat si de doctorat pentru anul universitar 2010—2011
Ordinul 4034/2010 privind structura anului scolar 2010—2011
OUG 73/2010 pentru modificarea Legii invatamantului nr. 84/1995. Ordonanta de urgenta 73/2010
Ordinul 4713/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a casei corpului didactic si a Metodologiei de incadrare a personalului didactic si didactic auxiliar in casele corpului didactic
OUG 109/2010 privind unele masuri financiar-bugetare. Ordonanta de urgenta 109/2010
Legea educatiei nationale. Legea nr. 1/2011
HG 414/2011 privind aprobarea cifrelor de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar si superior de stat in anul scolar/universitar 2011—2012. Hotararea nr. 414/2011
HG 343/2011 privind aprobarea Statutului antrenorului. Hotarare nr. 343/2011
Structura anului scolar 2011- 2012. Ordinul nr. 4292/2011 privind structura anului scolar 2011—2012
HG 789/2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare in scopul clasificarii universitatilor si ierarhizarii programelor de studii. Hotararea nr. 789/2011
Ordinul 5220/2011 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2012—2013
Ordin 5262/2011 privind constatarea rezultatelor clasificarii universitatilor. Clasificarea universitatilor
OUG 75/2011 pentru modificarea si completarea OUG 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei. Ordonanta de Urgenta 75/2011
Ordinul 5436/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru vizarea actelor de studii si a anexelor la actele de studii emise de institutiile de invatamant superior din Romania
Legea 166/2011 pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011
Ordin nr. 3064/2012 pentru aprobarea Metodologiei privind cuprinderea copiilor in clasa pregatitoare si in clasa I pentru anul scolar 2012-2013 si a Calendarului inscrierii
Ordin nr. 3283/2012 pentru modificarea si completarea Procedurii de atribuire a denumirilor unitatilor de invatamant din sistemul national de invatamant preuniversitar
Legea 56/2012 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Militare. Lege nr. 56/2012
Ordin nr. 3794/2012 privind structura anului scolar 2012 - 2013. Structura anului scolar 2012 - 2013
Ordin nr. 3879/2012 privind infiintarea Consiliului de Etica si Management Universitar si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a CEMU
OUG 21/2012 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011. Ordonanta de urgenta nr. 21/2012
OUG 20/2012 privind prorogarea termenului prevazut la art. V din OG 6/2011 pentru modificarea si completarea OG 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica
OUG 49/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli
Ordin nr. 5606/2012 privind organizarea si desfasurarea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2012-2013
Ordin nr. 5608/2012 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2013-2014
Ordin privind modificarea anexei nr. 4 la Metodologia privind examinarea starii de sanatate a prescolarilor si elevilor din unitatile de invatamant de stat si particulare autorizate/acreditae, privind acordarea asistentei medicale gratuite si pentru
Ordin nr. 5755/2012 privind aprobarea planurilor-cadru pentru invatamantul primar, ciclul achizitiilor fundamentale – clasa pregatitoare, invatamant special
Ordin nr. 243/2012 privind furnizarea fructelor proaspete in scoli
HG 1062/2012 privind modalitatea de subventionare de catre stat a costurilor pentru elevii care frecventeaza invatamantul profesional. Hotararea nr. 1062/2012
Ordin 257/2012 pentru modificarea si completarea Ghidului carierei politistilor si cadrelor militare din Ministerul Administratiei si Internelor
Ordin 6251/2012 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea, desfasurarea si normarea activitatilor didactice la formele de invatamant la distanta si cu frecventa redusa la nivelul invatamantului superior
Ordin 3155/2013 pentru modificarea si completarea Metodologiei si a criteriilor privind acordarea gradatiei de merit in invatamantul preuniversitar
Ordin 3281/2013 pentru modificarea Metodologiei si a criteriilor privind acordarea gradatiei de merit in invatamantul preuniversitar
Legea 108/2013 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Franceze privind recunoasterea academica a diplomelor si perioadelor de studii din invatamantul superior. Lege nr. 108/2013
HG 268/2013 privind aprobarea cifrelor de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar si superior de stat in anul scolar/universitar 2013-2014. Hotararea nr. 268/2013
Ordin nr. 4959/2013 pentru aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacanteaza pe parcursul anului scolar in unitatile de invatamant preuniversitar de stat
Ordin nr. 5455/2013 pentru aprobarea Metodologiei si a criteriilor privind acordarea gradatiei de merit in invatamantul preuniversitar
Legea 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior. Lege nr. 335/2013
OUG 117/2013 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 si pentru luarea unor masuri in domeniul invatamantului. Ordonanta de urgenta nr. 117/2013
Ordin 5734/2013 privind cadrul general de organizare si desfasurare a admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de doctorat pentru anul universitar 2014-2015
Legea consortiilor universitare nr. 287/2004 republicata 2014
Ordin nr. 3111/2014 privind aprobarea Calendarului si a Metodologiei de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2014-2015
Ordin nr. 146/2014 privind aprobarea Procedurii specifice de evaluare externa periodica a domeniilor de studii universitare de master acreditate
Legea 50/2014 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind schimburile educationale si academice administrate de Comisia Fulbright romano-americana, semnat la Washington la 22 octombrie 2013. L
HG 327/2014 privind aprobarea cifrelor de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar si superior de stat in anul scolar/universitar 2014-2015. Hotarare nr. 327/2014
OG 27/2014 privind finantarea institutiilor de invatamant superior militar, de informatii, de ordine publica si de securitate nationala. Ordonanta 27/2014
Ordin 4542/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea si functionarea invatamantului tertiar nonuniversitar, organizat la nivelul colegiilor din cadrul institutiilor de invatament superior acreditate, in anul scolar 2014-2015
Ordin 4553/2014 pentru aprobarea Calendarului activitatilor prevazute in Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a invatamantului universitar de scurta durata, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de
Ordin 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si functionare a consiliului de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar
Ordin 4435/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de certificare a calificarii profesionale pentru absolventii invatamantului profesional cu durata de 3 ani
Ordin 4802/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului national de definitivare in invatamant
Ordin nr. 1654/960/1356/2014 pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, al ministrului fondurilor europene si al ministrului finantelor publice nr. 336/128/634/2014 pri
Ordin 650/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea si functionarea centrelor de consiliere si orientare in cariera in sistemul de invatamant superior din Romania
Ordin 657/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii in sistemul de invatamant superior
Legea 168/2014 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor masuri bugetare. Legea 168/2014
OUG 94/2014 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011, precum si modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei
Ordin nr. 3171/2015 privind aprobarea Calendarului si a Metodologiei de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2015-2016
Ordin 3165/2015 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de doctorat pentru anul universitar 2015-2016
Legea 142/2015 pentru aprobarea OG 27/2014 privind finantarea institutiilor de invatamant superior militar, de informatii, de ordine publica si de securitate nationala
Legea 220/2015 pentru modificarea si completarea art. 36 din OUG 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice. Lege nr. 220/2015
Ordin 5232/2015 privind aprobarea Metodologiei de organizare a predarii disciplinei Religie in invatamantul preuniversitar
Ordin 5269/2015 privind aprobarea Metodologiei de recunoastere si echivalare a diplomelor si certificatelor obtinute la absolvirea studiilor universitare de nivel licenta, master sau postuniversitare la institutii acreditate de invatamant superior di
Legea 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate. Lege nr. 248/2015
Legea 6/2016 pentru completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011
Ordin 3048/2016 privind inregistrarea institutiilor de invatamant superior acreditate din Romania, a Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti si a inspectoratelor scolare judetene in Sistemul de informare al pietei interne - IMI ca autoritati
Legea 85/2016 privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 – 13 mai 2011
OUG 81/2016 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011. Ordonanta de urgenta nr. 81/2016
OUG 12/2017 pentru modificarea si completarea OUG 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 12/2017
OUG 58/2020 privind luarea unor masuri pentru buna functionare a sistemului de invatamant. Ordonanta de Urgenta 58/2020


-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
60 useri online

Useri autentificati: