DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordonanta pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor, precum si pentru modificarea si abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar, ordonanta nr. 41/2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 592 din 28/08/2007

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. IV.3 din Legea nr. 266/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.


Capitolul I - Comercializarea produselor de protectie a plantelor


Art. 1
(1) Comercializarea pe teritoriul Romaniei a produselor de protectie a plantelor, fabricate in tara sau provenite din import, se poate face numai de catre persoanele inregistrate pe baza unui certificat de inregistrare eliberat de catre unitatea fitosanitara in a carei raza teritoriala isi desfasoara activitatea de comercializare a produselor de protectie a plantelor, conform modelului din anexa nr. 1, denumit in continuare certificat de inregistrare.
(2) Perioada pentru care se emite certificatul de inregistrare este de maximum 5 ani, cu viza anuala. Nesolicitarea vizei anuale, in termen de o luna de la expirarea acesteia, atrage nulitatea certificatului de inregistrare si interzicerea comercializarii produselor de protectie a plantelor. Nulitatea se constata si din oficiu.

Art. 2
(1) Produsele de protectie a plantelor pot fi comercializate in spatii special amenajate, denumite in continuare unitati fitofarmaceutice (fitofarmacii, depozite fitofarmaceutice). Conditiile de organizare si functionare a unitatilor fitofarmaceutice sunt prevazute in anexa nr. 2.
(2) Este interzisa comercializarea in unitatile fitofarmaceutice a produselor de protectie a plantelor care nu sunt omologate pentru a fi utilizate in Romania.
(3) Schimbarea sediului sau incetarea activitatii unitatii fitofarmaceutice se va face obligatoriu cu anuntarea unitatii fitosanitare care a eliberat certificatul de inregistrare, cu 15 zile inainte de data de la care urmeaza schimbarea sediului sau incetarea activitatii.

Art. 3
(1) Pot obtine certificat de inregistrare potrivit prevederilor art. 1:
A. operatorii economici, persoane juridice care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) prin obiectul de activitate precizat in statutul de functionare, au profil specializat in domeniul fabricarii si sau/comercializarii produselor de protectie a plantelor;
b) dispun de personal incadrat, cu pregatire in domeniul agricol/biologic sau silvic de nivel superior si mediu, atestat prin certificat de atestare profesionala, eliberat nominal, in urma examinarii de catre unitatea fitosanitara in a carei raza teritoriala isi desfasoara activitatea comerciala. Modelul de certificat de atestare profesionala pentru activitati de comercializare a produselor de protectie a plantelor este prevazut in anexa nr. 3;
c) indeplinesc conditiile de organizare si functionare pentru unitatile fitofarmaceutice, prevazute in anexa nr. 2;
B. persoanele fizice sau asociatiile familiale care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) sunt autorizate pentru activitatea pe care o desfasoara potrivit prevederilor Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) au pregatire in domeniul agricol/biologic sau silvic, de nivel superior si mediu, si sunt atestate prin certificat de atestare profesionala pentru activitati de comercializare a produselor de protectie a plantelor, eliberat nominal, in urma examinarii de catre unitatea fitosanitara in a carei raza teritoriala isi desfasoara activitatea comerciala, conform modelului din anexa nr. 3;
c) indeplinesc conditiile de organizare si functionare pentru unitatile fitofarmaceutice, prevazute in anexa nr. 2.
(2) Persoanele fizice sau asociatiile familiale pot sa se inregistreze numai pentru comertul cu amanuntul cu produse de protectie a plantelor clasificate ca nocive (Xn), iritante (Xi) sau a celor fara clasificare de periculozitate.

Art. 4
Pentru inregistrarea privind activitatea de comert cu amanuntul cu produse de protectie a plantelor, solicitantii vor depune la unitatea fitosanitara in a carei raza teritoriala isi desfasoara activitatea comerciala urmatoarele documente:
A. operatorii economici, persoane juridice:
a) cerere privind obtinerea certificatului de inregistrare pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor, conform modelului din anexa nr. 4;
b) copii de pe certificatul constatator, certificatul de inregistrare sau certificatul de inscriere de mentiuni, eliberate conform Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) copie de pe certificatul de atestare profesionala pentru activitati de comercializare a produselor de protectie a plantelor pentru personalul incadrat.
B. persoanele fizice sau asociatiile familiale:
a) cerere privind obtinerea certificatului de inregistrare pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor, conform modelului din anexa nr. 4;
b) copie de pe autorizatia eliberata de autoritatile competente potrivit prevederilor Legii nr. 300/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) copii de pe certificatul constatator, certificatul de inregistrare sau certificatul de inscriere de mentiuni, eliberate conform Legii nr. 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) copie de pe certificatul de atestare profesionala pentru activitati de comercializare a produselor de protectie a plantelor.

Art. 5
Pentru inregistrarea privind activitatea de comert cu ridicata a produselor de protectie a plantelor, operatorii economici, persoane juridice, vor depune la unitatea fitosanitara in a carei raza teritoriala isi desfasoara activitatea comerciala urmatoarele documente:
a) cerere privind obtinerea certificatului de inregistrare pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor, conform modelului din anexa nr. 4;
b) copii de pe certificatul constatator, certificatul de inregistrare sau certificatul de inscriere de mentiuni, eliberate conform Legii nr. 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) copie de pe autorizatia de mediu eliberata de autoritatile competente conform Hotararii Guvernului nr. 573/2002 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a functionarii comerciantilor, cu modificarile ulterioare;
d) copie de pe certificatul de atestare profesionala pentru activitati de comercializare a produselor de protectie a plantelor pentru personalul incadrat.

Art. 6
(1) Pot fi inregistrate persoanele fizice sau juridice din alte state membre ale Uniunii Europene care sunt atestate de catre autoritatile competente din statele respective, in conditiile prevazute de directivele Consiliului 74/556/CEE si 74/557/CEE.
(2) Persoanelor fizice sau juridice care sunt inregistrate in conformitate cu prevederile prezentei ordonante si care solicita autoritatilor competente din alte state membre ale Uniunii Europene autorizarea pentru desfasurarea de activitati de comercializare a produselor de protectie a plantelor le sunt eliberate atestate de catre autoritatile competente din Romania in conditiile prevazute de directivele Consiliului 74/556/CEE si 74/557/CEE.
(3) Normele de aplicare a dispozitiilor alin. (1) si (2) se aproba prin hotarare a Guvernului, care va fi promovata in termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei ordonante in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Capitolul II - Modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea si utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, daunatorilor si buruienilor in agricultura si silvicultura


Art. 7
Ordonanta Guvernului nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea si utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, daunatorilor si buruienilor in agricultura si silvicultura, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 18 din 30 ianuarie 1995, aprobata cu modificari prin Legea nr. 85/1995, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza, dupa cum urmeaza:
1. Articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 15 Produsele de protectie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) si toxice (T) au regimul produselor reglementate cu strictete, in care scop:
a) pentru fabricarea, comercializarea, importul, distribuirea si utilizarea lor vor fi inregistrate/autorizate numai persoanele juridice care dispun de personal calificat, confirmat prin certificatul de atestare profesionala, cu pregatire in domeniul agricol/biologic sau silvic, de nivel superior si mediu, precum si de mijloacele necesare depozitarii, manipularii si utilizarii in siguranta a acestor produse, pentru eliminarea riscurilor de intoxicare a oamenilor, a animalelor si de poluare a mediului inconjurator, precum si pentru protejarea albinelor;
b) fabricantii, importatorii, comerciantii, distribuitorii si utilizatorii autorizati sa desfasoare activitati cu produse de protectie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) si toxice (T) se vor inregistra, in mod obligatoriu, la serviciile de specialitate ale inspectoratelor judetene de politie in a caror raza teritoriala acestia urmeaza sa-si desfasoare activitatea;
c) sunt interzise comercializarea, distribuirea si utilizarea produselor de protectie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) si toxice (T) de catre persoane fizice, precum si de catre persoane juridice neinregistrate/neautorizate;
d) utilizatorii autorizati pentru folosirea produselor de protectie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) si toxice (T) se vor inregistra la unitatile fitosanitare, inspectoratele judetene pentru protectia muncii, agentiile judetene pentru protectia mediului si la inspectoratele judetene de politie in a caror raza teritoriala acestia urmeaza sa-si desfasoare activitatea;
e) la distribuirea produselor de protectie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) si toxice (T), fabricantii, importatorii si distribuitorii inregistrati au obligatia sa ceara cumparatorului certificatul de inregistrare (pentru comercianti si distribuitori), iar utilizatorului autorizatia de utilizare, sa le verifice valabilitatea si sa le inregistreze intr-un registru special de evidenta a distribuirii acestor produse, potrivit autorizatiilor eliberate. Registrele de evidenta se sigileaza si paginile se numeroteaza de catre unitatile fitosanitare."
2. Articolele 16 si 17 se abroga.
3. Articolul 31 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 31 Constituie contraventii la normele privind fabricarea, comercializarea si utilizarea produselor de protectie a plantelor urmatoarele fapte si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
1. cu amenda de la 100 de lei la 2.000 de lei:
a) nerespectarea obligatiilor ce revin detinatorilor de terenuri agricole pentru mentinerea culturilor agricole intr-o stare fitosanitara corespunzatoare;
b) nereturnarea ambalajelor de la produsele de protectie a plantelor de catre producatorii agricoli si prestatorii de servicii fitosanitare la furnizorii produselor si neefectuarea operatiei de clatire de trei ori a ambalajului dupa utilizarea produsului;
c) ridicarea de la furnizori cu buna stiinta a unor produse de protectie a plantelor necorespunzatoare sub aspectul calitatii si al ambalarii;
d) efectuarea tratamentelor fitosanitare fara respectarea instructiunilor tehnice privind utilizarea produselor, a echipamentelor si conditiile de efectuare a tratamentelor;
e) refuzul de a permite accesul autoritatilor in locurile in care se efectueaza controlul, precum si refuzul pentru ridicarea probelor de analiza;
2. cu amenda de la 1.500 de lei la 4.500 de lei:
a) refuzul de a permite efectuarea actiunilor de prevenire si combatere a unor boli, daunatori si buruieni care constituie obiecte de carantina fitosanitara sau care, prin potentialul de daunare, constituie agenti deosebit de periculosi, de catre unitatile fitosanitare;
b) publicitatea pentru produse de protectie a plantelor care nu sunt omologate pentru utilizare pe teritoriul Romaniei;
c) prestarea de servicii cu produse de protectie a plantelor fara autorizatie pentru prestari de servicii;
d) utilizarea produselor de protectie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) si toxice (T) fara autorizatie de utilizare;
e) tratarea si comercializarea de samanta tratata cu produse clasificate ca foarte toxice (T+) si toxice (T) de catre/si la persoane fizice sau persoane juridice neautorizate/ neinregistrate, precum si detinerea si utilizarea de astfel de samanta de catre persoane fizice sau juridice neautorizate;
f) refuzul din partea operatorilor economici care desfasoara activitati cu produse de protectie a plantelor - fabricanti, importatori, comercianti, distribuitori si utilizatori - de a transmite informatiile solicitate de catre unitatea fitosanitara;
g) comercializarea de produse de protectie a plantelor fara etichete, cu etichete necorespunzatoare sau in ambalaje neautorizate;
h) neprezentarea operatorilor economici inregistrati/autorizati pentru comercializarea, utilizarea sau prestarea de servicii cu produse de protectie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) si toxice (T) in vederea inregistrarii la inspectoratele judetene de politie, precum si la inspectoratele judetene pentru protectia muncii;
i) netinerea evidentei operatiunilor cu produse de protectie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) si toxice (T) intr-un registru special si necompletarea datelor necesare pentru identificarea beneficiarilor de catre fabricanti, importatori si comercianti inregistrati;
3. cu amenda de la 3.000 de lei la 7.000 de lei si confiscarea marfii:
a) punerea in vanzare a produselor agricole recoltate inainte de expirarea timpului de pauza de la aplicarea ultimului tratament;
b) comercializarea produselor de protectie a plantelor cu termen de garantie expirat sau in afara parametrilor omologati. Cheltuielile rezultate in urma efectuarii analizelor de laborator se suporta de catre comercianti;
c) utilizarea in agricultura si in silvicultura a produselor de protectie a plantelor neomologate;
d) punerea in consumul animalelor sau al populatiei a semintelor tratate cu produse de protectie a plantelor sau a subproduselor obtinute prin prelucrarea acestor seminte;
e) utilizarea ambalajelor de produse de protectie a plantelor in alte scopuri decat cele pentru care au fost destinate;
4. cu amenda de la 4.000 de lei la 8.000 de lei:
a) comercializarea produselor de protectie a plantelor fara certificat de inregistrare;
b) vanzarea produselor de protectie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) si toxice (T) la persoane fizice sau la persoane juridice neautorizate;
c) depozitarea produselor de protectie a plantelor, precum si a materialului semincer tratat in spatii neautorizate sau cu nerespectarea conditiilor de depozitare;
d) nerecuperarea ambalajelor de la produsele de protectie a plantelor de catre fabricanti, importatori, comercianti si distribuitori;
e) crearea de stocuri de produse de protectie a plantelor peste nevoile de utilizare;
f) aplicarea cu mijloace avio a produselor de protectie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) si toxice (T) si a celor pentru care exista reglementari nominale privind interzicerea utilizarii cu mijloace avio;
g) aplicarea tratamentelor la plantele melifere, precum si la cele care isi realizeaza polenizarea cu ajutorul albinelor, cu produse toxice pentru albine, in perioada infloritului, fara aprobare;
h) efectuarea de tratamente fitosanitare cu produse interzise in zonele de protectie a apelor, de protectie sanitara si ecologica, precum si in alte zone protejate;
i) utilizarea produselor de protectie a plantelor in alte scopuri decat cele pentru care au fost omologate, inclusiv sub forma de momeli toxice sau pentru braconaj;
j) deversarea pe sol sau in ape a solutiilor de produse de protectie a plantelor ramase neutilizate, precum si a apelor de spalare a utilajelor, echipamentelor si a ambalajelor de produse de protectie a plantelor."
4. Alineatul (3) al articolului 32 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Contraventiilor prevazute la art. 31 le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare."
5. Dupa alineatul (3) al articolului 32 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia jumatate din minimul amenzii prevazute in actul normativ, agentul constatator facand mentiunea despre aceasta posibilitate in procesul-verbal."
6. Articolul 33 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 33 Anularea sau suspendarea pe o perioada cuprinsa intre 1 si 6 luni a certificatului de inregistrare, a autorizatiei de utilizare si a autorizatiei de prestari de servicii cu produse de protectie a plantelor se face de catre emitent in urmatoarele situatii:
a) cand aceasta este ceruta de catre personalul imputernicit cu atributii de control din partea unitatii fitosanitare, agentiei judetene pentru protectia mediului, inspectoratului judetean de politie, inspectoratului judetean pentru protectia muncii si a altor unitati competente;
b) in cazul savarsirii repetate, in decurs de 2 ani, a uneia dintre contraventiile prevazute la art. 31;
c) cand certificatul de inregistrare, autorizatia de utilizare si autorizatia de prestari de servicii cu produse de protectie a plantelor au fost obtinute pe baza unor informatii false care au indus in eroare;
d) cand detinatorul certificatului de inregistrare, autorizatiei de utilizare si al autorizatiei de prestari de servicii cu produse de protectie a plantelor nu anunta emitentul, in termenul prevazut, ca in documentatia depusa la inregistrare/autorizare au intervenit modificari.".
7. La articolul 38 alineatul (1), literele e), h) si i) se abroga.
8. In cuprinsul ordonantei sintagma "de uz fitosanitar" si sintagma "fitosanitare" se inlocuiesc cu sintagma "de protectie a plantelor", sintagma "din grupele I si a II-a de toxicitate" se inlocuieste cu sintagma "clasificate ca foarte toxice (T+) si toxice (T)", sintagma "din grupele a III-a si a IV-a de toxicitate" se inlocuieste cu sintagma "clasificate ca nocive (Xn), iritante (Xi) sau fara clasificare de periculozitate" iar sintagma "inspectoratul judetean pentru protectia plantelor si carantina fitosanitara" se inlocuieste cu sintagma "unitatea fitosanitara".


Capitolul III - Dispozitii finale


Art. 8
Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezenta ordonanta.

Art. 9
Prezenta ordonanta intra in vigoare la 10 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 10
La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga Legea nr. 5/1982 privind protectia plantelor cultivate si a padurilor si regimul pesticidelor, publicata in Buletinul Oficial, nr. 105 din 20 noiembrie 1982, cu modificarile ulterioare.


ANEXA Nr. 1


MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA
Unitatea Fitosanitara ................................

CERTIFICAT DE INREGISTRARE
pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor
nr. .............. din .............................

Se inregistreaza ......................., cu sediul in localitatea ................, str. ................. nr. ....., judetul ................., inmatriculat la registrul comertului cu nr. ................ din ......................., pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor clasificate ca:
- foarte toxice (T+) si toxice (T)*): DA NU
- nocive (Xn), iritante (Xi) sau fara clasificare
de periculozitate*): DA NU
Prezentul certificat de inregistrare nu scuteste pe detinator de raspunderile care ii revin potrivit legislatiei in vigoare.
Solicitantul inregistrarii are obligatia sa anunte emitentul prezentului certificat de inregistrare despre orice modificare intervenita in documentatia depusa pentru inregistrare, in termen de 15 zile de la producerea modificarii. Director executiv adjunct, ............................................. Avizul inspectoratului Avizul inspectoratului judetean de politie judetean pentru protectia munciiNr. ........ din ................. Nr. .......... din ................ Semnatura si stampila Semnatura si stampila.................................. ...................................

NOTA: Prezentul certificat de inregistrare este valabil 5 ani de la data eliberarii cu viza anuala.
    Vize anuale 
+-----------------------------------------------------------------------------------------+
地nul ............地nul ............地nul ............地nul ............地nul ............
+-----------------------------------------------------------------------------------------+ 


*) Se bareaza clasificarea produselor pentru care nu se elibereaza certificatul de inregistrare.

Avizul inspectoratului judetean de politie si cel al inspectoratului judetean pentru protectia muncii se solicita numai pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) si toxice (T).
Avizul eliberat de politie pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) si toxice (T) se obtine de la Serviciul arme, explozivi si substante toxice din cadrul inspectoratului judetean de politie.


ANEXA Nr. 2


CONDITIILE
de organizare si functionare a unitatilor fitofarmaceutice

1. Fitofarmacia
1. In fitofarmacii isi desfasoara activitatea comerciantii inregistrati pe baza certificatului de inregistrare si care au ca domeniu principal de activitate comertul cu amanuntul cu produse de protectie a plantelor clasificate ca nocive (Xn), iritante (Xi) sau a celor fara clasificare de periculozitate.
2. Localul fitofarmaciei trebuie sa fie situat in spatii adecvate, la parterul cladirilor, si sa aiba o suprafata utila suficienta si adecvata pentru desfasurarea activitatii.
3. Este interzisa amplasarea fitofarmaciei in spatii improvizate, in baraci de lemn, de aluminiu sau in garaje.
4. Incaperile fitofarmaciei vor fi legate functional intre ele, nefiind permisa dispersarea acestora in interiorul aceleiasi cladiri.
5. In cazul amplasarii fitofarmaciei la parterul cladirilor, accesul se face direct din strada.
6. In cazul in care fitofarmacia este situata la parterul unui bloc de locuinte, este obligatoriu ca intrarea in aceasta sa fie diferita de intrarea pentru locatari.
7. Fitofarmacia va fi racordata in mod obligatoriu la instalatia de apa curenta sau o sursa de apa, canalizare sau fosa septica, dupa caz, sursa de curent electric si grup sanitar si va fi prevazuta cu pardoseala din ciment sau gresie.
8. Fitofarmacia trebuie sa aiba urmatoarele incaperi:
a) o incapere in care are acces publicul si in care se comercializeaza produsele, cu o suprafata corespunzatoare pentru desfasurarea activitatiilor pentru care are aprobare;
b) o incapere destinata depozitarii si pastrarii produselor de protectie a plantelor. Produsele se depoziteaza in ambalajul original, sigilat in incaperi uscate, destinate produselor de protectie a plantelor, fara actiunea directa a razelor solare si a caldurii;
c) grup sanitar.
9. La sediului fitofarmaciei trebuie sa existe urmatoarele documente:
a) acte care sa ateste provenienta si calitatea produselor, facturi sau note de transfer, buletine de analiza si certificate de conformitate;
b) lista furnizorilor;
c) documente care atesta efectuarea receptiei calitative a produselor;
d) registrul unic de control.
Documentele se vor arhiva si se vor pastra in fitofarmacie intr-un spatiu special amenajat, pe perioada prevazuta de legislatia in vigoare.
10. Personalul fitofarmaciei poate fi compus din:
a) personal cu pregatire de specialitate corespunzatoare, atestat prin certificat de atestare profesionala pentru activitati de comercializare a produselor de protectie a plantelor eliberat de unitatea fitosanitara a judetului in raza caruia isi desfasoara activitatea.
b) personal administrativ.
2. Depozitul fitofarmaceutic
1. In depozitele fitofarmaceutice isi desfasoara activitatea comerciantii inregistrati pe baza certificatului de inregistrare si care au ca obiect de activitate comertul cu ridicata al produselor de protectie a plantelor, incluzand achizitia, stocarea, asigurarea calitatii acestora si distributia produselor de protectie a plantelor.
2. Spatiul in care functioneaza depozitul fitofarmaceutic trebuie sa aiba o suprafata utila suficienta si adecvata pentru desfasurarea activitatii. Pentru depozitarea produselor de protectie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) si toxice (T) se va amenaja un spatiu special astfel incat aceste produse sa fie separate de celelalte produse.
3. Depozitul fitofarmaceutic va fi racordat in mod obligatoriu la instalatie de apa curenta sau la o sursa de apa, canalizare sau fosa septica, dupa caz, sursa de curent electric si grup sanitar si va fi prevazut cu pardoseala din ciment sau gresie.
4. Depozitul fitofarmaceutic va fi organizat pe diviziuni, in numar suficient, in functie de complexitatea activitatii, care sa asigure receptia/livrarea produselor, depozitarea corespunzatoare, stocarea produselor expirate, retrase sau returnate din diferite motive.
5. Depozitul fitofarmaceutic trebuie dotat cu:
a) rafturi metalice si paleti;
b) sistem pentru asigurarea conditiilor optime de climatizare;
c) sisteme de protectie impotriva rozatoarelor si insectelor;
d) sisteme de prevenire si stingere a incendiilor si sisteme antiefractie.
6. La sediului depozitului fitofarmaceutic trebuie sa existe urmatoarele documente:
a) acte care sa ateste provenienta si calitatea produselor, facturi sau note de transfer, buletine de analiza si certificate de conformitate.
b) registru special de evidenta a distribuirii pentru produsele de protectie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) si toxice (T);
c) lista furnizorilor;
d) documente care atesta efectuarea receptiei calitative a produselor;
e) registrul unic de control.
Documentele se vor arhiva si se vor pastra in depozitul fitofarmaceutic intr-un spatiu special amenajat, pe perioada prevazuta de legislatia in vigoare.ANEXA Nr. 3


CERTIFICAT DE ATESTARE PROFESIONALA
pentru activitati de comercializare a produselor de protectie a plantelor
nr. ............ din..................
Subsemnatii ........................................, desemnati pentru verificarea profesionala aspecialistului prezentat in fisa de prezentare depusa la dosarul Cererii nr. ................... din................ pentru obtinerea certificatului de inregistrare, am procedat astazi, .............,la atestarea profesionala a domnului/doamnei .......................................................
(numele si prenumele)domiciliat(a) in ............................................................, posesor al B. I./C.I.
(domiciliul stabil)seria ..................... nr. ......................, eliberat(a) de ..................... la datade ...................., si apreciem ca are competenta si experienta necesare pentru desfasurareaactivitatii de comercializare a produselor de protectie a plantelor. NOTA: Se admite la atestare profesionala numai personalul cu studii medii si superioare, absolventi aiinstitutiilor de invatamant cu profil agricol/biologic sau silvic.


ANEXA Nr. 4


CERERE
privind obtinerea certificatului de inregistrare pentru
comercializarea produselor de protectie a plantelor

Solicitantul ...................., cu sediul in localitatea ................, str................ nr. ....., judetul ..............., inmatriculat la registru comertului cu nr. ......... din .........., reprezentat prin .................., avand functia de ................................ (numele si prenumele persoanei imputernicite), solicit eliberarea certificatului de inregistrare pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor clasificate ca:
- foarte toxice (T+) si toxice (T)*): DA NU
- nocive (Xn), iritante (Xi) sau fara clasificare de periculozitate*): DA NU
Declar pe propia raspundere ca nu am suferit sanctiuni in legatura cu activitatea pentru care solicitam inregistrarea si ne-am insusit dispozitiile legale cu privire la normele generale de comert, precum si dispozitiile speciale referitoare la comercializarea produselor de protectie a plantelor.

Semnatura solicitantului
.......................................

Data........................
NOTA:
1. Certificatul de inregistrare se solicita si se elibereaza pentru fiecare unitate fitofarmaceutica.
2. Cererile se verifica obligatoriu pe teren si se solutioneaza in termen de 30 de zile de la inregistrare, daca documentatia depusa si situatia din teren sunt conforme cu dispozitiile legale.
3. Cererea va fi insotita de documentele prevazute la art. 4 sau 5 din Ordonanta Guvernului nr. 41/2007.
___________
*) Se bareaza clasificarea produselor pentru care nu se elibereaza certificatul de inregistrare.


Poate fi de interes si:
Norma de aplicare a programelor de restructurare/reconversie a plantatiilor viticole, pentru campaniile 2006-2007 si 2007-2008, derulate cu sprijin comunitar
Legea 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor. Lege nr. 24/2007
Legea privind privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope, legea nr 339/2005
Ordin privind stabilirea procedurilor pentru efectuarea controalelor fitosanitare, ordin nr. 61/2008
Procedura de prelevare a probelor in cazul inspectiei la import si al circulatiei intracomunitare din 30/01/2008
Hotarare nr. 344/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata si/sau de punere in functiune a dispozitivelor medicale implantabile active
Hotarare nr. 402/2008 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 344/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata si/sau de punere in functiune a dispozitivelor medicale implantabile active
Legea pomiculturii, legea nr. 348/2003, republicata 2008
Legea nr. 491/2003, legea plantelor medicinale si aromatice
Ordin nr. 609/2008 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea si inregistrarea soiurilor de legume
Legea nr. 28/2009 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor, precum si pentru modificarea si abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar
Legea 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si testarea si inregistrarea soiurilor de plante. Lege nr. 266/2002 republicata 2014
Legea 214/2011 pentru organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor
Legea 180/2012 privind modificarea OG 41/2007 pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor, precum si pentru modificarea si abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar
Ordin 27/2013 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 163/2012 privind aprobarea Normelor tehnice pentru producerea vinurilor cu indicatie geografica
HG 570/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2013 privind infiintarea si acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor in agricultura si acordarea de compen
Legea 2/2014 pentru aprobarea OUG 64/2013 privind infiintarea si acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor in agricultura si acordarea de compensatii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor,
Legea 131/2015 pentru modificarea si completarea Legii pomiculturii nr. 348/2003. Lege nr. 131/2015


-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
86 useri online

Useri autentificati: