DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin referitor la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului national al elevilor nr. 2782/2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 77 din 31/01/2008

In conformitate cu Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul Hotararii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, cu modificarile si completarile ulterioare, si al Ordinului ministrului educatiei si cercetarii nr. 4.925/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, ministrul educatiei, cercetarii si tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1
Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului national al elevilor, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
Directia generala management invatamant preuniversitar, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si unitatile de invatamant vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3
Prezentul ordin se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Regulament de organizare si functionare a Consiliului national al elevilor, 2007

[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 77 din 31/01/2008


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Consiliul national al elevilor din Romania (CNE) este structura consultativa a Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului (MECT) si reprezinta, la nivel national, elevii din invatamantul preuniversitar.

Art. 2
CNE este organizat si functioneaza conform prezentului regulament.

Art. 3
Activitatea CNE se desfasoara pe principiul reprezentativitatii la nivel national si are ca obiect coordonarea consiliilor judetene ale elevilor (CJE).

Art. 4
Prin activitatea desfasurata, CNE contribuie la realizarea unui parteneriat educational viabil in sistemul educational preuniversitar romanesc.


Capitolul II - Organizarea si functionarea CNE


Art. 5
(1) CNE este format din 45 de membri [presedintii CJE/al Consiliului Municipal al Elevilor Bucuresti (CMEB) si cei 3 vicepresedinti ai CMEB, alesi prin vot democratic la nivelul fiecarui judet/al municipiului Bucuresti], al caror mandat expira odata cu incetarea calitatii de elev.
(2) Presedintii CJE/CMEB sunt inlocuiti, in situatii speciale, de vicepresedintii de la nivel judetean, respectiv de presedintii de sector, in cazul municipiului Bucuresti.
(3) Incetarea calitatii de elev sau, dupa caz, demiterea din functia de presedinte/vicepresedinte al CJE atrage demiterea din CNE.

Art. 6
Activitatea CNE se desfasoara prin adunari generale cu caracter ordinar si extraordinar. Acestea sunt intruniri la care sunt convocati de catre Biroul executiv al CNE toti cei 45 de membri de drept ai CNE si care sunt validate numai in conditiile prezentei a jumatate plus unu din numarul membrilor CNE.
a) Adunarile generale ordinare ale CNE se desfasoara bianual.
b) Adunarile generale extraordinare ale CNE se desfasoara ocazional, la convocarea organismelor de specialitate din Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului (MECT) - Directia generala management invatamant preuniversitar (DGMIP) sau a doua treimi din numarul membrilor Biroului executiv al CNE ori a jumatate din numarul membrilor CNE.

Art. 7
(1) CNE emite hotarari valabile cu votul a jumatate plus unu din numarul membrilor CNE prezenti, care devin obligatorii pentru toate CJE si pentru structurile subordonate acestora numai dupa validarea lor de catre MECT - DGMIP.
(2) Orice hotarare comunicata catre CJE fara a fi validata de catre MECT - DGMIP este nula de drept.

Art. 8
CNE isi desfasoara activitatea intr-un spatiu special repartizat in incinta Palatului Copiilor. MECT va pune la dispozitia CNE, din inventarul Palatului Copiilor, logistica necesara desfasurarii activitatii elevilor in conditii optime (computere conectate la internet, copiator, scanner, fax etc.).

Art. 9
Pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin, CNE colaboreaza cu departamentele educativ si management educational de la nivelul inspectoratului scolar judetean, cu directorii si cadrele didactice de la palatele si cluburile elevilor, cu directiile judetene pentru tineret, cu MECT, CJE, cu structurile asociative ale parintilor, cu alte institutii si organisme de specialitate locale, regionale, nationale sau internationale, guvernamentale ori neguvernamentale.

Art. 10
Structura operativa a CNE este Biroul Executiv al CNE, ales prin vot democratic dintre membrii CNE si format din 11 elevi care indeplinesc urmatoarele functii:
a) 1 presedinte;
b) 8 vicepresedinti (corespunzator celor 8 regiuni de dezvoltare economica);
c) 2 secretari (executivi).

Art. 11
Atributiile si responsabilitatile CNE sunt:
a) asigura comunicarea dintre elevi si conducerea MECT, identificand, receptand si propunand spre dezbatere acestuia problemele, ideile, solutiile si aspectele vietii scolare ale elevilor din intreaga tara;
b) elaboreaza, impreuna cu reprezentantii MECT, proiectul-cadru al regulamentului de organizare si functionare al consiliului elevilor de la nivelul judetului/localitatii/unitatii de invatamant si monitorizeaza respectarea acestuia la nivel judetean;
c) desemneaza reprezentati in comisiile de lucru ale MECT, inspectoratul scolar judetean (ISJ) si ale altor institutii care solicita acest lucru;
d) formuleaza propuneri pentru imbunatatirea vietii scolare, a proiectelor scolare si extrascolare;
e) organizeaza seminarii, intalniri, conferinte, schimburi de experienta, competitii, tabere sau cursuri pentru formarea elevilor;
f) prezinta trimestrial MECT raportul de activitate la nivel national si local;
g) efectueaza sondaje de opinie cu privire la diversele aspecte ale vietii scolare;
h) comunica permanent cu CJE;
i) ofera consiliere si asistenta CJE.
j) organizeaza actiuni de caritate, campanii de strangere de fonduri destinate elevilor;
k) elaboreaza proiecte nationale si internationale proprii sau in colaborare cu diverse institutii;
l) are rol consultativ si de observator la activitatile desfasurate de CJE.

Art. 12
Atributiile presedintelui CNE sunt:
a) intermediaza legatura MECT cu CNE;
b) reprezinta CNE la diverse evenimente/manifestari nationale sau internationale;
c) exprima opinii, puncte de vedere, reactii ale CNE;
d) convoaca si sustine, impreuna cu membrii Biroului executiv al CNE, conferinte de presa.
e) elaboreaza sau aproba comunicate de presa;
f) aproba, promoveaza si implementeaza politica de imagine a CNE, pe care o propune spre avizare MECT;
g) conduce intalnirile Biroului executiv al CNE;
h) prezideaza adunarile generale ale CNE;
i) pregateste impreuna cu secretarii si vicepresedintii ordinea de zi a sedintelor;
j) asigura respectarea prezentului regulament de catre toti membrii CNE;
k) asigura desfasurarea discutiilor intr-un spirit de corectitudine, precum si respectarea disciplinei si a libertatii de exprimare a tuturor membrilor CNE;
l) propune spre adoptare hotararile CNE.

Art. 13
Atributiile vicepresedintilor CNE sunt:
a) coordoneaza activitatea CJE din regiunea de responsabilitate;
b) asigura transpunerea in fapt a hotararilor CNE;
c) ofera consiliere si suport CJE din zona, la solicitarea acestora;
d) modereaza forumurile pe probleme specifice elevilor.

Art. 14
Atributiile secretarilor CNE sunt:
a) pregatesc agenda sedintelor CNE si o fac cunoscuta membrilor CNE cu o saptamana inainte;
b) pregatesc materialele necesare intalnirilor si logistica aferenta;
c) elaboreaza hotararile si le comunica, spre aprobare, MECT;
d) redacteaza procesele-verbale ale intalnirilor, le posteaza pe site-ul CNE si le transmit catre toti membrii CNE si reprezentantii MECT responsabili pentru CNE.
e) mentin activa comunicarea dintre membrii CNE, Biroul executiv, MECT, CJE etc.
f) inregistreaza si urmaresc fluxul unor documente ca: procesele-verbale, propunerile de proiecte si alte documente ale CNE;
g) actualizeaza periodic informatia de pe site-ul oficial al MECT, sectiunea "Elevi";
h) actualizeaza periodic informatia de pe site-ul oficial al CNE.

Art. 15
Mandatul membrilor Biroului executiv inceteaza in urmatoarele cazuri:
a) demisie - trebuie anuntata Biroului executiv cu cel putin doua saptamani inainte.
b) imposibilitate de exercitare a mandatului pe o perioada mai mare de 6 luni;
c) transfer la o unitate de invatamant din afara tarii;
d) conform deciziei CNE - pe baza evaluarii activitatii desfasurate;
e) conform deciziei CNE - la incetarea calitatii de elev.

Art. 16
Convocarea CNE se face cu doua saptamani inainte de adunarea generala ordinara si cu cel putin o saptamana inainte de adunarea generala extraordinara. In convocare se vor preciza data, ora, locul si ordinea de zi ale intalnirii.

Art. 17
Adunarea generala a CNE este legal constituita daca sunt prezenti jumatate plus unu din numarul membrilor delegati. Daca la prima convocare nu se intruneste minimul necesar de membri, se va proceda la o convocare in cel mai scurt timp.

Art. 18
Convocarea Biroului executiv se face cu cel putin doua saptamani inainte de intalnire, precizandu-se data, ora, locul si ordinea de zi.

Art. 19
Intalnirea Biroului executiv este legal constituita daca sunt prezenti jumatate plus unu din numarul membrilor.

Art. 20
Ordinea de zi a intalnirilor Biroului executiv se poate schimba doar prin votul majoritatii simple.

Art. 21
In scopul organizarii si validarii adunarilor generale ale CNE, se constituie la nivel national, in coordonarea MECT - DGMIP, Comisia nationala de validare.

Art. 22
Comisia nationala de validare este formata din 8 inspectori responsabili cu activitatea educativa, cate unul pentru fiecare regiune de dezvoltare, 4 directori de la licee care s-au remarcat prin activitatea consiliului elevilor, membrii Biroului executiv al CNE.

Art. 23
Candidaturile pentru Biroul executiv al CNE se depun la Comisia nationala de validare, dupa criterii si in intervale de timp stabilite anual de catre aceasta, in colaborare cu MECT.

Art. 24
Candidatii eligibili pentru Biroul executiv al CNE trebuie sa aiba o experienta de membru in consiliul elevilor din institutia din care provin/au provenit de cel putin un an, atestata printr-o adeverinta semnata de directorii unitatilor scolare respective, sau o experienta de voluntar in organisme neguvernamentale de minimum un an, atestata de catre ONG-ul respectiv, sunt presedinti, vicepresedinti sau secretari ai CJE si nu sunt elevi in clasa a XII-a/a XIII-a.

Art. 25
Dosarele de candidatura trebuie sa contina urmatoarele documente:
- curriculum vitae;
- proiect de plan de activitati pentru CNE;
- formular de candidatura, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezentul regulament;
- adeverinte doveditoare ale activitatii, conform art. 24.
Documentele vor fi prezentate atat in format scris, cat si electronic.

Art. 26
Criteriile de evaluare a candidaturilor se regasesc in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentul regulament.

Art. 27
(1) Candidatii selectati de Comisia nationala de validare a candidaturilor pentru Biroul executiv isi vor sustine candidatura in cadrul adunarii generale, in doua etape:
- etapa 1 - pe sectiuni structurate pe criteriul celor 8 regiuni de dezvoltare: vor fi sustinute candidaturile pentru cei 8 vicepresedinti. La fiecare sectiune va fi ales vicepresedinte elevul cu numarul cel mai mare de voturi din regiunea respectiva;
- etapa a 2-a in plenul adunarii generale: vor fi sustinute candidaturile pentru presedinte si pentru cei 2 secretari executivi. Candidatul care va intruni cel mai mare numar de voturi va fi ales presedinte, urmatorii doi clasati ca numar de voturi exprimate vor fi alesi secretari executivi.
(2) Fiecare judet, cu exceptia municipiului Bucuresti, are un singur drept de vot, exercitat de presedintele CJE, respectiv de vicepresedintele CJE, in cazul absentei motivate a presedintelui CJE.
(3) Municipiul Bucuresti are 4 drepturi de vot, exercitate de catre presedintele Consiliului Municipal al Elevilor Bucuresti, respectiv de cei 3 vicepresedinti.
(4) Dupa prezentarea candidaturilor se voteaza. Timpul de prezentare a candidaturilor este de maximum 15 minute.

Art. 28
Mandatul membrilor Biroului executiv al CNE este de maximum 2 ani.

Art. 29
Biroul executiv se intruneste bisemestrial sau ocazional, la convocarea organismelor de specialitate din MECT-DGMIP ori la cererea a jumatate plus unu din numarul membrilor Biroului executiv.

Art. 30
Schimbarea din functie a presedintelui sau a unui membru al Biroului executiv se poate face la propunerea MECT sau a unei treimi din numarul membrilor CNE, prin hotararea adoptata cu votul a doua treimi din numarul membrilor Biroului executiv.

Art. 31
La intalnirile reprezentantilor CNE, precum si la sedintele Biroului executiv pot participa si reprezentanti ai MECT si ISJ. De asemenea, la aceste intalniri pot participa si reprezentanti ai ONG-urilor sau ai altor institutii care solicita acest lucru, cu acordul Biroului executiv al CNE.

Art. 32
CNE va colabora indeaproape cu CJE, pentru implicarea permanenta in viata scolara si a comunitatilor pe care le reprezinta.

Art. 33
(1) Cheltuielile ocazionate de participarea membrilor CNE la adunarile generale, conferinte, seminarii, intalniri de lucru, constand in transport, cazare si masa, vor fi finantate de MECT, prin inspectoratele scolare judetene.
(2) CNE va avea prioritate in utilizarea in scopuri stiintifice si recreative a patrimoniului taberelor scolare, actualmente centre de recreere si divertisment, aflate in jurisdictia Autoritatii Nationale pentru Tineret (ANT).
Consiliul judetean al elevilor

Art. 34
CJE este structura judeteana reprezentativa a elevilor, subordonata ierarhic CNE, care coordoneaza activitatea tuturor consiliilor elevilor de la nivelul unitatilor de invatamant.

Art. 35
Structurile subordonate CJE sunt consiliul local al elevilor, respectiv consiliul pe scoala al elevilor.

Art. 36
(1) Biroul executiv al CJE va avea urmatoarea componenta obligatorie:
- un presedinte;
- 1-3 vicepresedinti, in functie de marimea judetului;
- un secretar executiv.
(2) Schimbarea din functie a presedintelui CJE sau a unui membru al Biroului executiv se poate face la propunerea ISJ sau a unei treimi din numarul membrilor CJE, prin hotararea adoptata cu votul a doua treimi din numarul membrilor Biroului executiv.

Art. 37
Regulamentul-cadru de organizare si functionare al CJE este elaborat de catre CNE si este avizat de MECT.

Art. 38
CJE elaboreaza, impreuna cu reprezentantii ISJ, proiectul-cadru al Regulamentului de organizare si functionare al consiliului elevilor de la nivelul unitatii de invatamant si il supune aprobarii Consiliului de administratie al ISJ.

Art. 39
CJE monitorizeaza la nivel judetean respectarea Regulamentului de organizare si functionare al consiliului elevilor de la nivelul unitatii de invatamant.

Art. 40
Pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin, CJE colaboreaza cu departamentele educativ si management educational de la nivelul inspectoratului scolar judetean, cu directorii si cadrele didactice de la palatele si cluburile elevilor, cu directiile judetene pentru tineret, consiliile locale ale elevilor/consiliile pe scoala ale elevilor, cu structurile asociative ale parintilor, cu alte institutii si organisme de specialitate locale, regionale, nationale sau internationale, guvernamentale sau neguvernamentale.

Art. 41
CJE functioneaza in Palatul Copiilor din fiecare resedinta de judet. ISJ va pune la dispozitia CJE, in inventarul Palatului Copiilor, logistica necesara desfasurarii activitatii elevilor in conditii optime (computere conectate la internet, copiator, scanner, fax etc.).

Art. 42
In localitatile cu peste 5 unitati de invatamant se pot constitui consilii locale ale elevilor (CLE), cu acordul CJE si cu aprobarea ISJ. Acestea functioneaza dupa regulamentul elaborat de CJE.

Art. 43
(1) In fiecare unitate de invatamant de stat si particular se constituie consiliul elevilor, denumit consiliul pe scoala al elevilor (CSE), format din liderii elevilor de la fiecare clasa.
(2) Consiliul pe scoala al elevilor (CSE) functioneaza in baza unui regulament propriu, elaborat de CJE, avizat de conducerea unitatii de invatamant si aprobat de Consiliul de administratie al ISJ, anexa la regulamentul intern al unitatii de invatamant.
(3) Consiliul pe scoala al elevilor (CSE) isi desemneaza reprezentantii, elevi din clasele a IX-a - a XII-a/a XIII-a sau din invatamantul postliceal, pentru a participa la sedintele consiliului de administratie al unitatii de invatamant.


Capitolul III - Dispozitii finale


Art. 44
(1) Prezentul regulament intra in vigoare de la data aprobarii lui prin ordin al MECT.
(2) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului regulament, CNE va elabora si aproba regulamentul CJE.
(3) In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului regulament, CJE va elabora si aproba regulamentul Consiliului pe scoala al elevilor (CSE).

Art. 45
Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru toti membrii CNE, respectiv CJE/CLE/Consiliului pe scoala al elevilor (CSE).

Art. 46
Modificarile prezentului regulament se fac cu avizul CNE si cu aprobarea MECT, intrand in vigoare in termen de doua saptamani de la aprobare.


ANEXA Nr. 1 la regulament

                        ROMANIA
          MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI

    STEMA
    DIRECTIA GENERALA MANAGEMENT INVATAMANT PREUNIVERSITAR
          DIRECTIA MANAGEMENT SI PROGRAME EDUCATIONALE
                          Functia pentru care candideaza (P, VP, S)*)
                          ...........................................
 

 

  FORMULAR DE CANDIDATURA 
 1. Numele si prenumele .......................................................................
 2. Clasa .....................................................................................
 3. Scoala ....................................................................................
 4. Judetul ...................................................................................
 5. E-mail ....................................................................................
 6. Telefon ...................................................................................
 7. Persoana de contact (referinte) ...........................................................
 8. Activitate in consiliul elevilor/ONG ......................................................
 9. Scurt argument al intentiei de candidatura ................................................
10. Principiul managerial fundamental .........................................................
11. Slogan ....................................................................................___________
*) P, VP, S = presedinte, vicepresedinte, secretar.


ANEXA Nr. 2 la regulament

                        ROMANIA
          MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI

    STEMA
    DIRECTIA GENERALA MANAGEMENT INVATAMANT PREUNIVERSITAR
          DIRECTIA MANAGEMENT SI PROGRAME EDUCATIONALE
 

 

  EVALUAREA SI PUNCTAREA DOCUMENTELOR DE CANDIDATURA 


   40 puncte - Curriculum vitae 
  1. minimum un an experienta in consiliul elevilor/un an ONG - 5 puncte 
  2. performante academice - 5 puncte 
  3. performante coordonare activitati educative, extrascolare - 5 puncte 
  4. competente de organizare de evenimente (la nivel local, judetean, national) - 5 puncte 
  5. participarea in programe, proiecte educationale nationale si internationale 
   in zona de participare la viata scolii si a comunitatii - 10 puncte 
  6. initiator/colaborator/participant la evenimente cu caracter civic - 10 puncte 
  ? 60 puncte - Plan de activitati 
  1. Planificare realista - 20 puncte 
  2. Creativitate - 10 puncte 
  3. Aplicabilitate - 10 puncte 
  4. Claritate - 10 puncte 
  5. Adecvare la obiectivele/rolul CNE - 10 puncte 
Nu este

-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
29 useri online

Useri autentificati: