DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Regulament privind organizarea si functionarea Comisiei pentru Securitate Biologica[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 100 din 08/02/2008

Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile


Capitolul I - Rolul si componenta Comisiei pentru Securitate Biologica


Sectiunea 1 - Rolul Comisiei pentru Securitate Biologica


Art. 1
Prezentul regulament stabileste modul de organizare si functionare a Comisiei pentru Securitate Biologica, denumita in continuare Comisia.

Art. 2
(1) Comisia este un organism stiintific interdisciplinar, fara personalitate juridica, cu rol consultativ in procesul de luare a deciziilor de catre autoritatea competenta.
(2) Atributiile Comisiei sunt cele prevazute la art. 11 alin. (7) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2007 si la art. 6 alin. (8) lit. a)-g) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2007, aprobata cu modificari prin Legea nr. 3/2008.
(3) Comisia este independenta in desfasurarea activitatii sale stiintifice.

Art. 3
(1) Comisia evalueaza anual continutul Regulamentului privind organizarea si functionarea Comisiei pentru Securitate Biologica, denumit in continuare regulament, si eficacitatea prevederilor sale si poate propune autoritatii competente revizuirea acestuia.
(2) Autoritatea competenta elaboreaza proiectul de ordin pentru modificarea regulamentului si il supune aprobarii conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.

Sectiunea 2 - Structura Comisiei


Art. 4
(1) Membrii Comisiei se constituie in doua subcomisii, fiecare formata din minimum 8 membri:
a) subcomisia privind introducerea deliberata in mediu, in orice alte scopuri decat introducerea pe piata, precum si introducerea pe piata a organismelor modificate genetic;
b) subcomisia privind utilizarea in conditii de izolare a microorganismelor modificate genetic.
(2) Un membru al Comisiei poate face parte din ambele subcomisii.
(3) Un membru supleant poate inlocui un membru titular al Comisiei, cu conditia sa aiba competente in aceleasi domenii cu membrul pe care il inlocuieste.

Art. 5
Fiecare membru al Comisiei, titular si supleant, trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:
a) sa aiba cetatenie romana si domiciliul stabil in Romania;
b) sa fie absolvent cu diploma de licenta al unei institutii de invatamant superior;
c) sa aiba exercitiul drepturilor civile si politice;
d) sa se bucure de o buna reputatie profesionala si morala;
e) sa nu fi fost condamnat pentru savarsirea vreunei infractiuni;
f) sa aiba recunoastere profesionala la nivel national/international.

Sectiunea 3 - Numirea si revocarea membrilor Comisiei


Art. 6
(1) Membrii titulari ai Comisiei, precum si membrii supleanti sunt numiti pe baza nominalizarilor transmise de catre urmatoarele institutii/organizatii:
a) Academia Romana si/sau institutiile aflate in coordonarea acesteia;
b) Academia de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" si/sau institutiile aflate in coordonarea acesteia;
c) Academia de Stiinte Medicale si/sau din institutiile aflate in subordinea ori coordonarea acesteia;
d) universitati si institute de cercetare cu profil biologic, agricol, medical, protectia mediului si alte profiluri conexe domeniului;
e) organizatii neguvernamentale.
(2) Nominalizarile prevazute la alin. (1) sunt transmise autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, impreuna cu un curriculum vitae si o scrisoare de intentie, in original, semnate de catre persoanele nominalizate.

Art. 7
(1) Persoanele nominalizate trebuie sa fie personalitati stiintifice cu competenta in genetica, ecologie, biologie, biologie moleculara, microbiologie, biochimie, biotehnologie, chimie, conservarea naturii, medicina, imunologie, toxicologie, alergologie, agricultura, medicina veterinara si alte domenii conexe.
(2) In functie de dosarele care se solutioneaza, Comisia poate lua in considerare si alte competente decat cele prevazute la alin. (1) si asigura corelarea cu competentele persoanelor incluse in lista expertilor prevazuta la art. 27 alin. (2).
(3) Un dosar reprezinta orice activitate desfasurata in cadrul Comisiei sau al unei subcomisii ori al grupurilor de lucru pentru care Comisia emite un aviz, face o evaluare, exprima un punct de vedere, in baza atributiilor sale prevazute prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2007 si Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2007, aprobata cu modificarii prin Legea nr. 3/2008, si in conformitate cu prezentul regulament.

Art. 8
(1) Membrii Comisiei, titulari si supleanti, sunt numiti pentru o durata de maximum 4 ani. Mandatul lor se poate prelungi, la solicitarea acestora, printr-un nou ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, pe baza unei noi nominalizari si a unui curriculum vitae actualizat. In acest sens, cu 3 luni inainte de incheierea mandatului in curs sau la propunerea autoritatii competente, atunci cand este necesara ocuparea unui post vacant, autoritatea publica centrala pentru protectia mediului initiaza procedura de obtinere a nominalizarilor pentru un nou mandat al membrilor/respectivului membru al Comisiei.
(2) Membrii supleanti pot fi numiti pentru ocuparea unui post de membru titular, cand acesta devine vacant, cu conditia sa aiba specializari similare. Numirea se face prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) din ordin.
(3) Conducatorul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului numeste, dintre membrii Comisiei, un presedinte si un vicepresedinte.

Art. 9
(1) Un membru al Comisiei isi pierde aceasta calitate in urmatoarele situatii:
a) nu mai este angajat al institutiei/organizatiei care l-a nominalizat;
b) absenteaza nemotivat la mai mult de doua intruniri consecutive ale Comisiei;
c) se stabileste ca nu a declarat o situatie de conflict de interese;
d) se stabileste ca nu a pastrat confidentialitatea privind documentele, dezbaterile, avizele, in conformitate cu prevederile prezentului regulament;
e) demisioneaza;
f) este revocat din functie de catre conducatorul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, pentru motivele prevazute la art. 10 alin. (2);
g) in caz de deces.
(2) Numirea unui nou membru se face pentru perioada ramasa pana la terminarea mandatului, in conditiile stabilite la art. 6-8.

Art. 10
(1) Membrii titulari si membrii supleanti ai Comisiei sunt revocati in conformitate cu art. 2 alin. (1) din ordin.
(2) Conducatorul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului poate revoca un membru al Comisiei, inclusiv presedintele si vicepresedintele, atunci cand:
a) constata ca nu corespunde cerintelor activitatii;
b) a incalcat grav regulamentul, aducand prejudicii unei institutii sau autoritatilor statului;
c) constata ca este in imposibilitate sa isi desfasoare activitatea, din motive de boala sau din alte motive;
d) nu mai indeplineste una dintre conditiile prevazute la art. 5.


Capitolul II - Organizarea si functionarea Comisiei


Sectiunea 1 - Presedintele/vicepresedintele Comisiei


Art. 11
(1) Activitatea Comisiei este condusa de presedinte. In absenta presedintelui sau atunci cand acesta este in imposibilitate de a-si exercita functia, atributiile si competentele acestuia sunt preluate de vicepresedinte.
(2) In cazul in care presedintele/vicepresedintele este indisponibil, atributiile acestuia sunt indeplinite de un membru al Comisiei, desemnat de presedinte/vicepresedinte, dar numai pentru o singura intrunire a Comisiei.
(3) Functia de presedinte/vicepresedinte nu poate fi ocupata decat pentru cel mult un mandat. In situatia in care acestia sunt revocati din functie inainte de terminarea mandatului, numirea unui nou presedinte sau vicepresedinte se face pentru perioada ramasa pana la terminarea mandatului, in conditiile stabilite la art. 6-8.

Sectiunea 2 - Atributiile presedintelui Comisiei


Art. 12
(1) Presedintele conduce activitatea Comisiei, pentru aplicarea corecta a prevederilor legislatiei in vigoare, nationale, comunitare si internationale, precum si ale prezentului regulament.
(2) Atributiile presedintelui Comisiei sunt urmatoarele:
a) stabileste calendarul intrunirilor si activitatii Comisiei, cu aprobarea membrilor acesteia sau la cererea autoritatii competente/a autoritatii publice centrale pentru protectia mediului;
b) organizeaza intrunirile Comisiei, prin intermediul Secretariatului acesteia; in acest sens, convoaca membrii Comisiei, desemneaza membrii supleanti care inlocuiesc membrii titulari, convoaca eventuali invitati, precizeaza rolul acestora, precum si momentul interventiilor lor pe parcursul reuniunii. Intrunirea Comisiei se poate face si la cererea a cel putin 2 membri ai Comisiei, insotita de o motivare transmisa presedintelui, prin intermediul Secretariatului Comisiei. Comunicarea se face in scris, prin fax sau prin posta electronica;
c) deschide si inchide intrunirile, coordoneaza dezbaterile;
d) inainte de inceperea fiecarei intruniri reaminteste celor prezenti prevederile referitoare la conflictul de interese;
e) primeste declaratiile referitoare la regulile in domeniul deontologiei profesionale;
f) acorda, pe baza de solicitare scrisa, altor persoane decat membrii Comisiei, o autorizatie de consultare a arhivei Comisiei, cu exceptia documentelor confidentiale si a dosarelor personalului propriu;
g) semneaza documentele oficiale ale Comisiei (avizele, procesele-verbale etc.).

Sectiunea 3 - Drepturile si obligatiile membrilor Comisiei


Art. 13
Membrii Comisiei au urmatoarele drepturi:
a) sa participe la activitatile desfasurate de Comisie, la nivel national, regional si international;
b) sa participe la dezbaterile in legatura cu emiterea avizelor;
c) sa participe la deliberarile pe aspecte deontologice, cu exceptia celor care ii privesc personal;
d) sa se apere, in scris sau oral, in privinta aspectelor deontologice care ii privesc personal;
e) sa poata propune introducerea unor puncte pe ordinea de zi;
f) sa poata introduce puncte pe ordinea de zi chiar in timpul intrunirilor, in cazul unei situatii de urgenta; solicitarea se motiveaza in scris. In aceasta situatie, Comisia poate decide sa nu emita un aviz in respectiva intrunire;
g) sa propuna, motivat, participarea la sedintele sau la activitatile Comisiei a altor experti sau invitati;
h) sa li se ramburseze cheltuielile legate de deplasarile la intrunirile Comisiei, in conditiile stabilite pentru functionarii publici de conducere si pe baza documentelor justificative;
i) sa li se asigure participarea la cursuri de perfectionare sau reuniuni stiintifice;
j) sa fie remunerati pentru activitatea prestata.

Art. 14
(1) Pe durata mandatului si inca 5 ani dupa incetarea activitatii, membrii Comisiei, titulari si supleanti, sunt obligati sa respecte confidentialitatea informatiilor si a datelor stabilite ca avand acest regim, la care au sau au avut acces.
(2) Membrii Comisiei, titulari si supleanti, nu trebuie sa aiba interese de afaceri sau financiare in legatura cu notificatorii ori cu dosarele pe care le solutioneaza in cadrul Comisiei.

Art. 15
(1) Cu ocazia primei intruniri a Comisiei ori atunci cand incep un nou mandat sau oricand este cazul, membrii Comisiei trebuie sa completeze personal si sa semneze urmatoarele documente, care se transmit Secretariatului Comisiei:
a) angajamentul;
b) declaratia de interese;
c) declaratia de confidentialitate.
(2) Prin documentele prevazute la alin. (1), fiecare membru al Comisiei:
a) se angajeaza sa actioneze in interesul public;
b) certifica faptul ca toate informatiile pe care le furnizeaza sunt adevarate si exacte;
c) se angajeaza sa semnaleze orice modificare privind locul sau de munca sau alte activitati pe care le desfasoara, care au legatura cu activitatea sa in cadrul Comisiei;
d) se angajeaza sa respecte prevederile prezentului regulament;
e) se angajeaza sa asigure confidentialitatea in legatura cu documentele si dezbaterile din cadrul Comisiei;
f) se angajeaza, fara a aduce atingere altor prevederi legale, sa pastreze confidentialitatea avizelor atat timp cat acestea nu au fost inca aprobate de Comisie sau transmise solicitantului ori facute publice;
g) se angajeaza sa anunte Comisia despre orice situatie, cand este direct interesat de un punct al ordinii de zi, fie personal, fie printr-o ruda pana la gradul al doilea inclusiv, care il poate situa intr-un conflict de interese, si sa nu participe la dezbateri si la vot in acest caz.
(3) Formularele documentelor prevazute la alin. (1) sunt prevazute in anexa nr. 1 la prezentul regulament.
(4) Documentele prevazute la alin. (1), completate si semnate, se pastreaza de catre Secretariatul Comisiei o perioada de 5 ani dupa ce un membru al Comisiei isi pierde calitatea de membru.

Sectiunea 4 - Regulile privind deontologia profesionala


Art. 16
(1) Membrii Comisiei trebuie sa respecte regulile privind deontologia profesionala:
a) sa nu furnizeze catre persoane neautorizate informatii despre dosare si dezbaterile din cadrul Comisiei;
b) sa nu faca publice ori sa nu faca mentiuni despre avize sau orice document aflat in curs de elaborare, inaintea publicarii lor de catre Comisie, conform prevederilor prezentului regulament;
c) sa nu aduca critici in mod public colegilor si modului de functionare a Comisiei.
(2) Persoanele care au un interes particular intr-un anumit dosar sau care sunt supuse unei presiuni exterioare sunt obligate sa declare, inainte de inceperea unei dezbateri, care este/sunt interesul/interesele sau presiunile exercitate. Comisia trebuie sa decida in ce masura aceste persoane pot participa la dezbateri. In aceasta situatie decizia se ia prin consensul membrilor prezenti la intrunirea legal constituita.
(3) Plangerile privind deontologia profesionala sunt adresate presedintelui Comisiei, iar solutionarea acestora este realizata in cadrul Comisiei, care poate decide emiterea unor recomandari sau chiar sa propuna demiterea persoanei in cauza, de catre conducatorul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, cu instiintarea institutiei/organizatiei care l-a nominalizat.
(4) Aspectele deontologiei profesionale se pot dezvolta de catre Comisie, care actualizeaza regulile, cu aprobarea autoritatii competente.

Sectiunea 5 - Secretariatul Comisiei


Art. 17
(1) Functionarea Comisiei este asigurata de un secretariat format din doua persoane cu pregatire multidisciplinara, corespunzatoare domeniilor de activitate ale Comisiei.
(2) Membrii Secretariatului Comisiei pot fi angajati in cadrul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului. Atunci cand se constata ca activitatea lor nu este corespunzatoare, acestia pot fi revocati din functie de catre conducatorul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, din proprie initiativa sau la propunerea presedintelui Comisiei.
(3) Membrii Secretariatului Comisiei trebuie sa respecte aceleasi prevederi privind confidentialitatea si deontologia profesionala ca si membrii Comisiei si expertii angajati de aceasta.

Art. 18
(1) Toata corespondenta legata de activitatea Comisiei si a expertilor este adresata Secretariatului Comisiei si se deruleaza prin intermediul acestuia.
(2) In cazuri de urgenta, Secretariatul Comisiei poate introduce subiecte pe ordinea de zi chiar in timpul intrunirilor Comisiei, cu acordul presedintelui si cu aprobarea a doua treimi din numarul membrilor Comisiei prezenti la intrunire.

Art. 19
Pentru buna functionare a Secretariatului Comisiei acesta dispune de un sistem electronic intern pe care se publica documentele Comisiei, pentru a fi consultate de catre membrii acesteia si de catre expertii implicati.

Sectiunea 6 - Convocarea intrunirilor


Art. 20
(1) Convocarea membrilor Comisiei se face de catre presedinte/vicepresedinte, prin intermediul Secretariatului acesteia, in scris, prin fax sau posta electronica, cu minimum 7 zile lucratoare inaintea intrunirii. Membrii Comisiei primesc odata cu convocarea ordinea de zi si referiri la documentele care urmeaza sa fie discutate.
(2) Comisia se intruneste ori de cate ori este necesar, la sediul stabilit/sediul Secretariatului Comisiei. Calendarul reuniunilor se publica pe adresa proprie de internet.
(3) Comisia se poate intruni si la solicitarea scrisa a conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului sau a autoritatii competente, in situatii de urgenta sau in legatura cu obligatii la nivel national si/sau comunitar.
(4) Sediul si logistica necesare pentru activitatea Comisiei si a Secretariatului acesteia sunt asigurate de catre autoritatea competenta, in conformitate cu prevederile art. 11 alin. (7) lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2007.

Sectiunea 7 - Participarea la intrunirile Comisiei


Art. 21
(1) Prezenta membrilor Comisiei la locul, data si ora stabilite este obligatorie.
(2) Orice absenta a unui membru titular al Comisiei trebuie anuntata Secretariatului acesteia cu minimum 48 de ore inaintea intrunirii. Situatiile care determina imposibilitatea de a participa obliga membrul in cauza sa instiinteze presedintele, care desemneaza membrul supleant care il va inlocui.
(3) Un membru supleant poate participa la orice intrunire a Comisiei, dar fara a avea drept de interventie.

Sectiunea 8 - Invitatii (cu statut de observator)


Art. 22
(1) Intrunirile Comisiei destinate exclusiv emiterii avizului stiintific, cu privire la evaluarea riscului asupra sanatatii umane si a mediului, pentru organisme modificate genetic aflate in procedura de autorizare, sunt publice.
(2) La intrunirile Comisiei prevazute la alin. (1) pot participa, in afara membrilor sai, cate un reprezentant al autoritatilor implicate si maximum 6 reprezentanti ai publicului si/sau ai unor organizatii neguvernamentale.
(3) Persoanele prevazute la alin. (2) sunt considerate invitati cu statut de observator. Acestia nu participa la dezbateri si nu au drept de vot.
(4) Participarea la intrunire a persoanelor prevazute la alin. (2) se face numai pe baza unei solicitari scrise, transmisa Secretariatului Comisiei prin fax sau posta electronica, adresate presedintelui Comisiei cu minimum 7 zile lucratoare inainte de data respectivei intruniri a acesteia.
(5) In cadrul intrunirilor prevazute la alin. (1) nu sunt discutate informatiile stabilite ca fiind confidentiale in conformitate cu prevederile art. 43 al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/2007 si ale art. 21 al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2007, aprobata cu modificari prin Legea nr. 3/2008.

Sectiunea 9 - Desfasurarea intrunirilor


Art. 23
Intrunirile Comisiei sunt prezidate de presedinte/vicepresedinte, iar in lipsa acestora, de catre un membru al Comisiei desemnat de catre presedinte/vicepresedinte.

Art. 24
In cazul in care apar anumite situatii care nu sunt prevazute prin prezentul regulament, dar care necesita o rezolvare in cursul unei anumite reuniuni, legal intrunita, Comisia decide in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (4) din ordin.

Art. 25
(1) Ordinea de zi a unei intruniri include cel putin urmatoarele:
- stabilirea prezentei membrilor si a cvorumului necesar;
- aprobarea ordinii de zi de catre membrii prezenti;
- aprobarea procesului-verbal al intrunirii anterioare;
- declararea eventualelor situatii de conflict de interese;
- examinarea documentelor elaborate de grupurile de experti implicati in emiterea unui aviz;
- eventuale puncte inscrise la solicitarea unor membri ai Comisiei;
- diverse.
(2) Capitolul "diverse" poate include aspecte legate de numirea unor noi membri, revocari de membri, reuniuni ale grupurilor de lucru, coordonarea acestora, aspecte legate de activitatea Comisiei Europene, a Autoritatii Europene pentru Siguranta Alimentelor etc.
(3) Fiecare punct al ordinii de zi trebuie sa faca obiectul unei note redactate de catre Secretariatul Comisiei sau de catre persoana care a solicitat introducerea punctului respectiv.

Sectiunea 10 - Avizele Comisiei


Art. 26
(1) Comisia elaboreaza un aviz stiintific pentru fiecare dosar legal constituit si gestionat in conformitate cu prevederile legale.
(2) Avizul reprezinta decizia Comisiei si se emite cu respectarea legislatiei specifice, nationala si comunitara, si a legislatiei internationale, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (4) din ordin.
(3) Avizele eliberate de Comisie se semneaza de catre presedinte/vicepresedinte/persoana care il inlocuieste, dupa caz, se contrasemneaza de secretarul Comisiei si se stampileaza. Avizele se redacteaza in limbile romana si/sau engleza, dupa caz, si se publica pe adresa de internet a Comisiei.
(4) Secretariatul Comisiei intocmeste un proces-verbal cu ocazia fiecarei intruniri, in care consemneaza si eventuale opinii separate.

Sectiunea 11 - Expertii


Art. 27
(1) Pentru buna desfasurare a activitatii sale Comisia poate consulta experti, pe o perioada determinata, in vederea solutionarii aspectelor de evaluare a riscurilor, pentru elaborarea unor opinii, puncte de vedere solicitate de autoritatea competenta, autoritatile implicate, autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si de autoritatile comunitare, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/2007 si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2007, aprobata cu modificari prin Legea nr. 3/2008.
(2) Comisia decide lista expertilor, care se actualizeaza periodic si se publica pe adresa proprie de internet.

Art. 28
(1) Expertii trebuie sa presteze o activitate de inalta calitate si calificare si sa fie impartiali in activitatea pe care o desfasoara.
(2) Expertii activeaza independent, neputand reprezenta interesele unei anumite institutii/organizatii. Ei trebuie sa informeze Secretariatul Comisiei despre orice modificare cu privire la interesele lor, care le-ar putea afecta independenta.

Art. 29
(1) Un expert este retras de pe lista expertilor prevazuta la art. 27 alin. (2), in urmatoarele situatii:
a) la cererea sa, adresata presedintelui Comisiei;
b) daca a primit o instiintare din partea presedintelui Comisiei, care stabileste ca a incalcat regulile deontologice stabilite prin prezentul regulament;
c) in caz de deces.
(2) Situatiile prevazute la alin. (1) se aduc la cunostinta membrilor Comisiei de catre presedinte/vicepresedinte.

Art. 30
In vederea colaborarii cu Comisia, expertii cuprinsi in lista expertilor sunt contactati in scris, prin posta, fax, posta electronica, de Secretariatul Comisiei, cu aprobarea presedintelui/vicepresedintelui. Acestia incheie un contract de colaborare cu Comisia, prin intermediul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului.

Art. 31
In situatia in care accepta sa colaboreze cu Comisia, fiecare expert din lista expertilor prevazuta la art. 27 alin. (2) trebuie sa semneze, pentru fiecare dosar in care este implicat, o declaratie de confidentialitate si o declaratie de interese, conform modelului prevazut in anexa nr. 2 la prezentul regulament.

Art. 32
(1) Un expert este considerat a avea un interes direct fata de un proiect sau o notificare, daca:
a) este sau a fost recent (minimum 6 luni) angajat ori sprijinit financiar de catre notificator; sau
b) a fost implicat in elaborarea notificarii; sau
c) este inrudit cu notificatorul ori cu un angajat al companiei notificatoare, pana la gradul al IV-lea, inclusiv.
(2) Un expert este considerat a avea o legatura indirecta cu un proiect sau o notificare, daca:
a) este angajat la o institutie/organizatie care are legaturi contractuale cu o institutie/organizatie care activeaza in domeniul acoperit de proiect/notificare; sau
b) are orice legatura directa ori lucreaza pentru o institutie/organizatie concurenta.

Art. 33
(1) In cazul in care Comisia stabileste ca proiectele sau notificarile sunt publicate pe sistemul electronic intern sau trimise electronic la experti, acestia sunt responsabili pentru pastrarea confidentialitatii oricaror documente sau a fisierelor electronice transmise, precum si de stergerea sau distrugerea unor documente inainte de finalizarea evaluarii.
(2) Toate discutiile si contactele cu alte persoane, in legatura cu activitatea pe care o indeplinesc expertii, trebuie sa respecte regulile generale privind confidentialitatea si impartialitatea.

Sectiunea 12 - Constituirea grupurilor de lucru


Art. 34
(1) Pentru fiecare dosar nou, transmis la Comisie, in functie de tipul de dosar si de competentele personalului, presedintele stabileste un grup de lucru, care include membri ai subcomisiilor si experti, dupa caz. Un grup de lucru contine minimum 8 persoane.
(2) Prin decizie a Comisiei se desemneaza coordonatorul grupului de lucru, dintre membrii acestuia. La randul sau, coordonatorul desemneaza un coordonator adjunct, fie dintre membrii respectivului grup, fie dintre ceilalti membri ai Comisiei. Coordonatorul este responsabil pentru:
a) respectarea prezentului regulament;
b) buna desfasurare a activitatii grupului de lucru;
c) pregatirea unor chestionare specifice, referitoare la evaluarea riscului;
d) colectarea avizelor de la membrii grupului de lucru;
e) pregatirea unui proiect de raport;
f) organizarea intrunirilor expertilor;
g) organizarea unor eventuale intruniri comune ale expertilor cu ceilalti membri ai Comisiei, in vederea armonizarii punctelor de vedere;
h) semnarea rapoartelor grupurilor de lucru;
i) informarea membrilor grupului de lucru in legatura cu publicarea avizelor si rapoartelor Comisiei.
(3) In absenta coordonatorului sau in situatia in care acesta nu isi poate exercita atributiile, din motive intemeiate, sarcinile si competentele sunt preluate de coordonatorul adjunct, dupa informarea presedintelui Comisiei.
(4) Deciziile legate de formarea si activitatea grupurilor de lucru se iau cu aprobarea a doua treimi din numarul membrilor prezenti la reuniunea legal intrunita.

Sectiunea 13 - Raportul grupurilor de lucru


Art. 35
(1) Grupul de lucru elaboreaza un raport scris, preliminar, pe care il supune dezbaterii Comisiei. Raportul contine doua parti:
a) o sinteza referitoare la evaluarea riscurilor, pe baza prevederilor legale, specifice introducerii deliberate in mediu a organismelor modificate genetic, respectiv utilizarii in conditii de izolare a microorganismelor modificate genetic;
b) o sinteza a tuturor punctelor de vedere ale membrilor Comisiei si expertilor implicati in evaluarea respectiva.
(2) Grupul de lucru trebuie sa confirme in scris, in raportul sau, ca este competent pentru solutionarea dosarului respectiv.
(3) Grupul de lucru ia in considerare concluziile rezultate din dezbaterea raportului preliminar prevazut la alin. (1), precum si orice recomandari considerate ca pertinente si elaboreaza un raport final, care sta la baza avizului/punctului de vedere al Comisiei.


Capitolul III - Dispozitii comune si finale


Sectiunea 1 - Coordonarea


Art. 36
(1) Comisia coordoneaza lucrarile subcomisiilor, ale grupurilor de lucru, propune metodologii si elaboreaza ghiduri privind evaluarea riscului asupra sanatatii umane si a mediului.
(2) Comisia analizeaza aspectele multidisciplinare, comune mai multor subcomisii, si poate propune autoritatii competente infiintarea unor noi subcomisii, cu o noua componenta, sau unificarea subcomisiilor existente, in functie de necesitati. In aceasta situatie, autoritatea competenta elaboreaza proiectul de ordin pentru modificarea regulamentului si il supune aprobarii conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.

Sectiunea 2 - Rapoartele Comisiei


Art. 37
(1) Comisia transmite un raport anual de activitate catre autoritatea competenta si catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, pana la sfarsitul primului trimestru al fiecarui an, pentru activitatea din anul anterior. Raportul se publica pe adresa proprie de internet.
(2) Comisia prezinta rapoarte specifice, cu ocazia intrunirilor sale, cu privire la fiecare subiect dezbatut in cadrul subcomisiilor. In textul raportului se includ si opiniile separate ale membrilor sau expertilor.

Sectiunea 3 - Aspectele financiare


Art. 38
Membrii Comisiei, expertii angajati de aceasta, precum si personalul din cadrul Secretariatului Comisiei sunt remunerati pentru activitatea lor. Costurile respective, impreuna cu costurile activitatilor tehnico-administrative legate de functionarea Comisiei, se asigura de catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, in conformitate cu prevederile art. 11 alin. (3) lit. b) si ale art. 11 alin. (7) lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2007.

Art. 39
(1) Comisia este responsabila de buna gestionare a fondurilor si evalueaza anual fondurile bugetare de care dispune si utilizarea lor.
(2) Secretariatul Comisiei face anual un raport bugetar pentru Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, in conditiile legii. Raportul nu are caracter confidential. Secretariatul Comisiei face anual propuneri privind bugetul pentru anul urmator.

Sectiunea 4 - Arhivarea documentelor


Art. 40
(1) Secretariatul Comisiei asigura arhivarea documentelor primite, a copiilor convocarilor de intrunire, a rapoartelor provizorii si finale ale Comisiei, a rapoartelor grupurilor de experti, a avizelor Comisiei, a altor documente importante, precum si a informatiilor personale transmise de membrii Comisiei si de experti.
(2) Documentele stabilite ca fiind confidentiale sunt arhivate separat, intr-un singur exemplar, de catre autoritatea competenta. Consultarea acestora este permisa numai la sediul arhivei si numai persoanelor stabilite conform prezentului regulament, respectiv membrilor Comisiei si expertilor angajati de aceasta si care au semnat un contract de confidentialitate.
(3) Au acces la documentele confidentiale si reprezentantii autorizati ai autoritatii competente, ai autoritatii publice pentru protectia mediului si ai autoritatilor implicate, la sediul arhivei.

Sectiunea 5 - Colaborari


Art. 41
(1) Comisia poate participa la activitati organizate de organisme similare din alte state sau institutii si organizatii internationale, in limitele bugetului de care dispune si cu aprobarea conducatorului autoritatii competente. Membrii Comisiei care desfasoara astfel de activitati intocmesc un raport al deplasarii/activitatii, pe care il supun aprobarii presedintelui Comisiei si conducatorului autoritatii competente, in termen de 5 zile calendaristice de la data revenirii in tara.
(2) La solicitarea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, Comisia participa la elaborarea unor proiecte de acte normative, strategii, programe, standarde, in domeniul de competenta al membrilor Comisiei, aceasta activitate fiind asimilata activitatii curente a Comisiei.
(3) Comisia intreprinde masuri de informare a publicului privind domeniul biotehnologiei, biosecuritatii, evaluarea riscurilor, managementul si comunicarea riscului, managementul organismelor modificate genetic, legislatia comunitara etc. De asemenea, informeaza despre activitatea proprie, inclusiv despre schimbul de experienta cu alte institutii.

Art. 42
(1) Comisia poate colabora cu consilii stiintifice, comisii de specialitate, care functioneaza pe langa alte autoritati publice, unitati de invatamant/cercetare/dezvoltare.
(2) Un membru al Comisiei nu poate face parte din alta comisie stiintifica, la nivel national sau international, aflata in situatia de a emite un aviz in legatura cu acelasi subiect.


ANEXA Nr. 1 la regulament


Modelul formularelor privind angajamentul, declaratia de interese si declaratia de confidentialitate, care se semneaza de catre membrii Comisiei pentru Securitate Biologica

1.1. Angajamentul
  COMISIA PENTRU SECURITATE BIOLOGICA
Antet 
+----+
¦LOGO¦
+----+
                       ANGAJAMENT
                  
(pentru membrii Comisiei) +---------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Numele ............................. prenumele ....................................................¦ ¦C.I./B.I. nr. ........ seria ..., eliberata/eliberat de ................ la data de ...............¦ ¦Adresa pentru corespondenta .......................................................................¦ ¦CNP ................................, telefon/fax/e-mail ..........................................¦ ¦Locul de munca ....................................................................................¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------------+ Declar prin prezenta ca ma angajez sa particip activ la reuniunile Comisiei pentru Securitate Biologica si sa respect prevederile legislatiei nationale si comunitare in vigoare. Ma angajez sa respect Regulamentul privind organizarea si functionarea Comisiei pentru Securitate Biologica, sa actionez in spirit de corectitudine si independenta, in serviciul interesului public. Declar ca am primit o copie a acestui regulament. Data ........................ Semnatura ...................


1.2. Declaratia de interese
  COMISIA PENTRU SECURITATE BIOLOGICA
Antet 
+----+
¦LOGO¦
+----+                    DECLARATIE DE INTERESE
                  
(pentru membrii Comisiei) +---------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Numele ................................................ prenumele .................................¦ ¦C.I./B.I. nr. ....... seria ....., eliberata/eliberat de ................... la data de ...........¦ ¦Adresa pentru corespondenta .......................................................................¦ ¦CNP ............................., telefon/fax/e-mail .............................................¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------------+ Informatii privind interesul direct sau indirect, raportat la atributiile Comisiei
(1) Interese directe Interese cu titlu de avantaj personal pentru membrul Comisiei, la momentul intocmirii declaratiei, susceptibile de a influenta sau care par sa influenteze comportamentul sau +---------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------------+
(2) Interese indirecte Alte interese susceptibile de a influenta comportamentul membrului Comisiei +---------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------------+
(3) Interese decurgand din activitatile profesionale ale membrului Comisiei sau ale apropiatilor acestuia +---------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------------+
(4) Alte interese sau fapte pe care subsemnata/subsemnatul le considera relevante +---------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------------+ Subsemnata/subsemnatul declar ca informatiile de mai sus sunt exacte si complete. Data ................................ Semnatura ...........................
NOTA Declaratia se semneaza de catre membrii Comisiei, titulari si supleanti. Acestia au obligatia de a actualiza anual declaratia si ori de cate ori intervin modificari in cadrul acesteia. Pe versoul declaratiei se tiparesc Instructiuni privind "interesele". Instructiuni privind "interesele"
 • Prin interes se intelege orice asociere, orice aspect sau avantaj financiar, adica detinerea de actiuni sau obligatiuni, detinerea de titluri diferite, de exemplu, titluri de participatie, sau detinerea unei proprietati la o societate comerciala, companie, grup de interes economic, national sau international, public ori privat, sau detinerea calitatii de membru la o asociatie, fundatie, organizatie neguvernamentala, care are legaturi cu activitatea si responsabilitatile Comisiei. De asemenea, se intelege detinerea de interese financiare in raport cu un plan de investitii contractate inainte de a deveni membru al Comisiei si/sau interese privind fonduri de plasament comune, nenominative.
 • Se prezinta experienta profesionala in cursul ultimilor 5 ani, intr-un domeniu relevant pentru activitatea Comisiei. Aceasta include toate tipurile de activitati, indiferent daca au fost remunerate in mod regulat sau ocazional (membru in organele de conducere, in consiliul de administratie, post de director executiv, angajat, consilier, interese contractuale, stagii etc. in societatea comerciala, compania, grupul de interes economic, asociatia, fundatia, organizatia neguvernamentala etc.). Se vor prezenta clar si precis rolul si functia ocupate.
 • Membrul Comisiei este obligat sa declare interesele pe care le-a putut avea in trecut sau procedurile juridice in care este susceptibil sa se angajeze, in raport cu activitatea Comisiei, precizand implicatiile.
 • Trebuie declarata asistenta sau sustinerea obtinuta si care este sau nu asociata cu avantaje banesti sau materiale, directe sau indirecte. Acestea includ burse de studii sau de cercetare, calatorii de studii etc.
 • Trebuie declarata participarea in grupuri de interes public, societati profesionale, cluburi si organizatii, ale caror programe sunt susceptibile de a interfera cu activitatea Comisiei. Trebuie descrise cu claritate si precizie rolul si functiile ocupate.
 • Prin apropiati ai unui membru al Comisiei se intelege sotul/sotia, finii si afinii, precum si rudele pana la gradul al IV-lea, inclusiv. 1.3. Declaratia de confidentialitate
    COMISIA PENTRU SECURITATE BIOLOGICA
  Antet 
  
  +----+
  ¦LOGO¦
  +----+
                    DECLARATIE DE CONFIDENTIALITATE
                    
  (pentru membrii Comisiei) +---------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Numele ........................................... prenumele ......................................¦ ¦C.I./B.I. nr. ......... seria ....., eliberata/eliberat de ................. la data de ...........¦ ¦Adresa pentru corespondenta .......................................................................¦ ¦CNP ..................................., telefon/fax/e-mail .......................................¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------------+ In sensul prezentei declaratii, confidentialitatea se refera la: - orice informatie stabilita ca atare (de detinatorul datelor si/sau de autoritatea competenta), in legatura cu un dosar privind autorizarea organismelor modificate genetic, in intelesul art. 25 si al art. 12 din Directiva 2001/18/CE, respectiv al art. 43 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2007 si al art. 21 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2007, aprobata cu modificari prin Legea nr. 3/2008; - orice document pregatitor sau final, opiniile si propunerile personale sau orice informatie carea pare pe sistemul electronic intern al Comisiei sau prin corespondenta secretariatului acestuia, si care nu au facut obiectul unei aprobari prealabile din partea Comisiei pentru a fi facute publice. Declar prin prezenta ca am inteles obligatiile ce imi revin, in sensul celor prezentate mai sus. Ma angajez: 1. sa pastrez confidentialitatea/sa respect restrictiile privind orice informatie la care am acces pe parcursul activitatii mele ca membru al Comisiei; 2. sa nu divulg unor terti sau sa pun la dispozitia unor terti informatiile de care as putea lua cunostinta in legatura cu activitatea Comisiei sau prin relatia cu Secretariatul Comisiei ori cu autoritatea competenta sau cu alte autoritati ori prin sistemul electronic intern al Comisiei, daca aceste informatii au caracter confidential; 3. sa respect caracterul confidential al opiniilor si propunerilor exprimate de ceilalti membri ai Comisiei, de invitati, de experti si de Secretariatul Comisiei, in cadrul activitatilor Comisiei; 4. sa nu folosesc nicio informatie in beneficiu personal sau al unei terte parti; 5. sa nu pun la dispozitia publicului nicio informatie, chiar si dupa incheierea contractului meu, pentru o perioada de 5 ani. Data ............................ Semnatura .......................  ANEXA Nr. 2 la regulament


  Modelul formularelor privind declaratia de interese si declaratia de confidentialitate, care se semneaza de catre expertii angajati de catre Comisia pentru Securitate Biologica

  2.1. Declaratia de interese
    COMISIA PENTRU SECURITATE BIOLOGICA
  Antet 
  +----+
  ¦LOGO¦
  +----+
                      DECLARATIE DE INTERESE
                      
  (pentru experti) Dosar nr. ..................... +---------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Numele ......................................... prenumele ........................................¦ ¦C.I./B.I. nr. ....... seria ....., eliberata/eliberat de ................. la data de .............¦ ¦Adresa pentru corespondenta .......................................................................¦ ¦CNP ..................................., telefon/fax/e-mail .......................................¦ ¦Locul de munca ....................................................................................¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------------+ +---------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ In conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea si functionarea Comisiei ¦ ¦pentru Securitate Biologica, declar prin prezenta ca nu am/am1) interese financiare si ¦ ¦nefinanciare, directe si indirecte, care pot afecta activitatea mea ca expert in cadrul Comisiei, ¦ ¦subcomisia ........................................................................................¦ ¦Declar urmatoarele interese: ¦ ¦...................................................................................................¦ ¦...................................................................................................¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------------+ +---------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Informez Comisia ca nu am niciun interes care ar putea fi considerat ca afectand independenta mea ¦ ¦ca expert in cadrul Comisiei, subcomisia .........................................................,¦ ¦si ma angajez ca in situatia in care, pe parcursul activitatii mele in cadrul Comisiei, ar putea ¦ ¦aparea un potential conflict de interese voi informa Comisia fara intarziere, pentru a decide in ¦ ¦consecinta. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------------+ ++---------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Informez Comisia ca am un interes care ar putea fi considerat ca afectand independenta mea ca ¦ ¦expert in cadrul Comisiei, subcomisia ............................................................,¦ ¦acesta fiind: ¦ ¦...................................................................................................¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------------+ Sunt de acord ca informatia de mai sus sa fie facuta publica si comunicata sau facuta accesibila unor terte parti. Data ...................... Semnatura .................


  NOTA
  Declaratia se semneaza de catre experti. Acestia au obligatia de a actualiza anual declaratia si ori de cate ori intervin modificari in cadrul acesteia.
  Pe versoul declaratiei se tiparesc Instructiuni privind "interesele".
  ___________
  1) Se completeaza toate interesele.

  Instructiuni privind "interesele"
 • Prin interes se intelege orice asociere, orice aspect sau avantaj financiar, adica detinerea de actiuni sau obligatiuni, detinerea de titluri diferite, de exemplu, titluri de participatie, sau detinerea unei proprietati la o societate comerciala, companie, grup de interes economic, national sau international, public sau privat, sau detinerea calitatii de membru la o asociatie, fundatie, organizatie neguvernamentala, care are legaturi cu activitatea si responsabilitatile Comisiei. De asemenea, detinerea de interese financiare in raport cu un plan de investitii contractate inainte de a deveni expert desemnat de Comisie si/sau interese privind fonduri de plasament comune, nenominative.
 • Se prezinta experienta profesionala in cursul ultimilor 5 ani, intr-un domeniu relevant pentru activitatea Comisiei. Aceasta include toate tipurile de activitati, indiferent daca au fost remunerate in mod regulat sau ocazional (membru in organele de conducere, in consiliul de administratie, post de director executiv, angajat, consilier, interese contractuale, stagii etc. in societatea comerciala, compania, grupul de interes economic, asociatia, fundatia, organizatia neguvernamentala etc.). Se vor prezenta clar si precis rolul si functia ocupate.
 • Expertul este obligat sa declare interesele pe care le-a putut avea in trecut sau procedurile juridice in care este susceptibil sa se angajeze, in raport cu activitatea Comisiei, precizand implicatiile.
 • Trebuie declarata asistenta sau sustinerea obtinuta si care este ori nu asociata cu avantaje banesti sau materiale, directe ori indirecte. Acestea includ burse de studii sau de cercetare, calatorii de studii etc.
 • Trebuie declarata participarea in grupuri de interes public, societati profesionale, cluburi si organizatii, ale caror programe sunt susceptibile de a interfera cu activitatea Comisiei. Trebuie descrise cu claritate si precizie rolul si functiile ocupate.
 • Prin apropiati ai unui expert se intelege sotul/sotia, finii si afinii, precum si rudele pana la gradul al IV-lea inclusiv.

  2.2. Declaratia de confidentialitate
    COMISIA PENTRU SECURITATE BIOLOGICA
  Antet 
  
  
  +----+
  ¦LOGO¦
  +----+                 DECLARATIE DE CONFIDENTIALITATE
                      
  (pentru experti) Dosar nr. ..................... +--------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Numele .......................................... prenumele ......................................¦ ¦C.I./B.I. nr. ........... seria ....., eliberata/eliberat de ................ la data de .........¦ ¦Adresa pentru corespondenta ......................................................................¦ ¦CNP ........................................, telefon/fax/e-mail .................................¦ +--------------------------------------------------------------------------------------------------+ Declar prin prezenta ca am luat cunostinta despre faptul ca trebuie sa respect confidentialitatea, in conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea si functionarea Comisiei pentru Securitate Biologica. Cunosc ca am obligatia sa nu divulg nicio informatie la care am acces prin activitatea mea ca expert, daca aceasta informatie face obiectul unei solicitari privind pastrarea confidentialitatii. Ma angajez: 1. sa pastrez confidentialitatea/sa respect restrictiile privind orice informatie la care am acces pe parcursul activitatii mele ca expert; 2. sa nu divulg unor terti sau sa pun la dispozitia unor terti informatiile de care as putea lua cunostinta in legatura cu activitatea Comisiei sau prin relatia cu Secretariatul Comisiei ori cu autoritatea competenta sau cu alte autoritati ori prin sistemul electronic intern al Comisiei, daca aceste informatii au caracter confidential; 3. sa respect caracterul confidential al opiniilor si propunerilor exprimate de membrii Comisiei, de invitatii lor, de experti si de Secretariatul Comisiei, in cadrul activitatilor Comisiei; 4. sa nu folosesc nicio informatie in beneficiu personal sau al unei terte parti; 5. sa nu pun la dispozitia publicului nicio informatie, chiar si dupa incheierea contractului meu, pentru o perioada de 5 ani. Data ...................... Semnatura .................


  Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Comisiei pentru Securitate Biologica, ordin nr. 98/2008  [Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

  Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 100 din 08/02/2008

  In temeiul art. 11 alin. (7) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberata in mediu si introducerea pe piata a organismelor modificate genetic, al art. 6 alin. (8) lit. h) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2007 privind utilizarea in conditii de izolare a microorganismelor modificate genetic, aprobata cu modificari prin Legea nr. 3/2008, si al art. 5 alin. (7) din Hotararea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile, cu completarile ulterioare, ministrul mediului si dezvoltarii durabile emite urmatorul ordin:

  Art. 1
  Se aproba Regulamentul privind organizarea si functionarea Comisiei pentru Securitate Biologica, denumit in continuare regulament, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

  Art. 2
  (1) Comisia pentru Securitate Biologica, denumita in continuare Comisia, este compusa din 12 membri titulari si 4 membri supleanti, numiti prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.
  (2) Membrii supleanti preiau atributiile membrilor titulari atunci cand acestia nu pot participa la activitatea si intrunirile Comisiei.
  (3) Ordinul de numire, precum si cel de revocare a membrilor Comisiei se publica pe adresa de internet a autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si a Comisiei.
  (4) Comisia se intruneste legal in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai. Deciziile se adopta cu minimum doua treimi din voturile membrilor sai.

  Art. 3
  (1) Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, in calitate de autoritate competenta, asigura functionarea Secretariatului Comisiei, in conformitate cu prevederile art. 11 alin. (3) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberata in mediu si introducerea pe piata a organismelor modificate genetic.
  (2) Functionarea Secretariatului Comisiei se asigura in maximum 15 zile calendaristice de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin.

  Art. 4
  (1) Prin decizie a Comisiei, cu prilejul primei intruniri a acesteia, se stabilesc:
  a) modelul avizului stiintific emis de Comisie;
  b) modelul stampilei;
  c) modelul rapoartelor anuale;
  d) procedurile detaliate de functionare a Comisiei, care includ conditiile specifice validarii diferitelor etape in elaborarea avizului stiintific, convocarea membrilor, aprobarea si arhivarea documentelor, activitatea Secretariatului acesteia, angajarea unor experti, comunicarea externa si alte activitati curente.
  (2) Modelele si procedurile prevazute la alin. (1) se aproba de catre autoritatea competenta, in 15 zile calendaristice de la solicitarea scrisa a Comisiei.
  (3) Deciziile Comisiei, prevazute la alin. (1) se adopta in conditiile stabilite la art. 2 alin. (4).

  Art. 5
  Modelul formularelor privind angajamentul, declaratia de interese si declaratia de confidentialitate, care se semneaza de membrii Comisiei, si modelul formularelor privind declaratia de interese si declaratia de confidentialitate, care se semneaza de expertii angajati de Comisie, sunt prevazute in anexa nr. 1, respectiv in anexa nr. 2 la regulament.

  Art. 6
  Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 684/2002 privind aprobarea componentei Comisiei pentru Securitate Biologica si a regulamentului de organizare si functionare a acesteia, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 793 din 31 octombrie 2002.

  Art. 7
  Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, prin Directia generala implementare politici de mediu si Directia buget, finante, administrativ asigura aplicarea prevederilor prezentului ordin.

  Art. 8
  Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

  Nu este

  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica

 • Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  38 useri online

  Useri autentificati: