DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei nationale in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati (CONES), ordin nr. 157/2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 113 din 13/02/2008

Agentia Nationala pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati

In temeiul art. 27 alin. (6) si al art. 31 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata, presedintele Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati emite urmatorul ordin:

Art. 1
(1) Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei nationale in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati (CONES), prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
(2) Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 2
La data publicarii prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, se abroga Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati nr. 40/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei nationale in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati (CONES), publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 970 din 1 noiembrie 2005.
Regulament de organizare si functionare a Comisiei nationale in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati (CONES), 2007Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 113 din 13/02/2008

Agentia Nationala pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati

Art. 1
(1) Comisia nationala in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati, denumita in continuare CONES, este infiintata in baza art. 31 alin. (1) din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata, si are rol consultativ.
(2) Coordonarea activitatii CONES este asigurata de presedintele Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati (ANES).
(3) Presedintele CONES este presedintele ANES si are drept de vot.

Art. 2
(1) CONES este alcatuita din reprezentanti ai ministerelor si ai altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale din subordinea Guvernului sau ai autoritatilor administrative autonome, ai organizatiilor sindicale si ai asociatiilor patronale reprezentative la nivel national, precum si din reprezentanti ai organizatiilor neguvernamentale cu activitate recunoscuta in domeniu, numiti sau desemnati prin consens de acestea.
(2) Componenta CONES este aprobata prin decizie a primului-ministru, la propunerea presedintelui ANES, conform art. 31 alin. (4) din Legea nr. 202/2002, republicata.
(3) Membrii CONES au un mandat de 4 ani, care poate fi reinnoit.

Art. 3
(1) CONES indeplineste, in principal, urmatoarele atributii:
a) promovarea abordarii integrate a principiului egalitatii de sanse intre femei si barbati, in scopul eliminarii inegalitatilor de gen si a discriminarilor pe criterii de sex;
b) includerea principiului egalitatii de sanse intre femei si barbati in elaborarea si in aplicarea politicilor sectoriale, prin intermediul institutiilor reprezentate in CONES;
c) evaluarea stadiului aplicarii si respectarii legislatiei in domeniu la nivel central;
d) elaborarea de recomandari pentru autoritatile administratiei publice centrale, in vederea aplicarii politicilor si programelor specifice de promovare a principiului egalitatii de sanse intre femei si barbati;
e) promovarea schimbului de experienta si de informatii privind actiunile desfasurate in domeniu;
f) acordarea avizului consultativ Strategiei nationale in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati;
g) asigurarea liberului acces la orice informatie referitoare la activitatea CONES;
h) evaluarea stadiului implementarii Strategiei si Planului general de actiuni in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati;
i) elaborarea de rapoarte privind modul concret de aplicare in diferite sectoare de activitate a politicii egalitatii de sanse intre femei si barbati.
(2) In realizarea atributiilor sale, CONES furnizeaza informatii si colaboreaza cu institutiile si structurile asociative care alcatuiesc componenta CONES.
(3) Fiecare institutie membra a CONES adopta planul anual de masuri pentru promovarea egalitatii de sanse intre femei si barbati in domeniul sectorial de activitate si raporteaza anual ANES modul de indeplinire a obiectivelor propuse.

Art. 4
Presedintele are, in principal, urmatoarele atributii:
a) asigura convocarea membrilor CONES;
b) stabileste ordinea de zi a reuniunii pe baza consultarii membrilor;
c) asigura conducerea lucrarilor CONES;
d) reprezinta CONES in relatiile cu tertii;
e) informeaza membrii CONES despre activitatea ANES;
f) propune, conform art. 31 alin. (4) din Legea nr. 202/2002, republicata, componenta CONES si intreprinde demersurile necesare pentru modificarea si completarea componentei CONES, atunci cand este cazul.

Art. 5
(1) Activitatea executiva si de secretariat a CONES este asigurata de Directia CONES/COJES din cadrul ANES.
(2) Secretariatul tehnic are, in principal, urmatoarele atributii:
a) asigura activitatile de registratura si de corespondenta;
b) pregateste documentele necesare desfasurarii reuniunilor si le transmite membrilor cu cel putin 5 zile inainte;
c) intocmeste procesele-verbale ale reuniunilor, pe care le transmite membrilor CONES;
d) alte atributii stabilite de membrii CONES;
e) aduce la cunostinta membrilor si a presedintelui CONES orice modificari intervenite in componenta CONES.

Art. 6
(1) Fiecare membru informeaza institutia pe care o reprezinta asupra activitatii desfasurate in cadrul CONES.
(2) Activitatea fiecarui membru al CONES poate fi asigurata de catre un membru supleant desemnat.

Art. 7
Membrii CONES participa la indeplinirea atributiilor acesteia, inclusiv la alcatuirea si diseminarea documentatiilor de informare, precum si la elaborarea rapoartelor de activitate.

Art. 8
(1) Calitatea de membru al CONES inceteaza in urmatoarele situatii:
a) expirarea mandatului de membru;
b) incetarea raporturilor de serviciu in conditiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, sau prin incetarea contractului individual de munca;
c) revocarea;
d) decesul;
e) a savarsit fapte penale pentru care a suferit condamnari definitive;
f) la solicitarea institutiilor, autoritatilor, asociatiilor sau organizatiilor care l-au desemnat;
g) pentru inregistrarea a mai mult de doua absente consecutive de la sedintele CONES, in cazul in care absenta nu este justificata sau in cazul in care nu este inlocuit de membrul supleant.
(2) Autoritatile publice, organizatiile si asociatiile au obligatia sa comunice secretariatului tehnic al CONES situatiile prevazute la alin. (1) lit. b), d) si e).
(3) CONES stabileste prin vot propunerea de revocare a membrilor care nu indeplinesc atributiile prevazute la art. 7.
(4) In cazul in care unul dintre membrii CONES pierde aceasta calitate, in conditiile prevazute la alin. (1), este numit sau desemnat, potrivit dispozitiilor art. 2, un nou membru care sa faca parte din CONES.
(5) Nu pot fi membri ai CONES persoanele care:
a) au savarsit fapte penale pentru care au suferit condamnari definitive;
b) au fost revocate din calitatea de membru al CONES, la propunerea presedintelui, cu majoritatea simpla din numarul total al membrilor prezenti.
(6) Persoana propusa pentru revocare nu are drept de vot.

Art. 9
(1) CONES asigura coordonarea activitatii comisiilor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati.
(2) CONES primeste si analizeaza rapoartele trimise periodic de catre comisiile judetene si a municipiului Bucuresti (COJES) in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati.
(3) Activitatea CONES este adusa la cunostinta de catre presedintele ANES ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse.

Art. 10
(1) Reuniunile CONES se desfasoara, de regula, la sediul ANES, trimestrial sau ori de cate ori este necesar.
(2) Cvorumul legal al reuniunilor este de cel putin jumatate plus unu din numarul total al membrilor, in caz contrar sedinta reprogramandu-se la un interval de maximum 5 zile lucratoare.
(3) Hotararile CONES se adopta prin vot deschis, cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.
(4) Desfasurarea lucrarilor plenului se consemneaza in procesul-verbal al reuniunii.

Art. 11
Convocarea membrilor CONES se realizeaza, in scris, de presedintele acesteia sau la initiativa a cel putin doua treimi din numarul membrilor, prin secretariatul tehnic.


Nu este

-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
41 useri online

Useri autentificati: