DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Regulament cadru de acordare a autorizatiilor de transport in domeniul serviciilor de transport public local, ordin nr. 207/2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 756 din 07/11/2007

Autorit. Nat. de Reglementare ptr. Serv. Comunitare de Utilitati Publice


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Prezentul regulament este elaborat in conformitate cu prevederile art. 20 alin. (5) lit. b) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007.

Art. 2
(1) Acordarea, modificarea, prelungirea, suspendarea si retragerea autorizatiilor de transport pentru serviciile de transport public local prestate in comune, orase, municipii si judete se fac de catre autoritatea de autorizare organizata la nivelul fiecarei autoritati a administratiei publice locale.
(2) Autoritatile de autorizare au dreptul sa acorde, sa modifice, sa prelungeasca, sa suspende si sa retraga autorizatii de transport pentru urmatoarele servicii de transport public local:
a) de persoane efectuat cu troleibuze;
b) de persoane efectuat cu tramvaie;
c) de persoane efectuat cu metroul;
d) de persoane in regim de taxi;
e) de marfuri in regim de taxi;
f) de persoane in regim de inchiriere;
g) de marfuri in regim contractual;
h) de marfuri cu tractoare cu remorci sau semiremorci;
i) de persoane pe cablu;
j) efectuat cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare;
k) alte servicii de transport public local, definite conform legii.

Art. 3
(1) Prezentul regulament se aplica persoanelor juridice, structurilor din aparatul de specialitate al primarului/presedintelui consiliului judetean fara personalitate juridica, persoanelor fizice sau asociatiilor familiale autorizate sa presteze in mod independent un serviciu de transport public, care solicita acordarea, modificarea, prelungirea sau retragerea unei autorizatii de transport.
(2) Prezentul regulament stabileste:
a) cazurile in care nu se acorda autorizatii de transport;
b) procedura de solicitare si acordare a autorizatiilor de transport;
c) procedura de solicitare si modificare a autorizatiilor de transport;
d) procedura de solicitare si prelungire a autorizatiilor de transport;
e) procedura de suspendare si retragere a autorizatiilor de transport.

Art. 4
In sensul prevederilor prezentului regulament, abrevierile, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) autoritate de autorizare - serviciu sau compartiment in cadrul autoritatii administratiei publice locale care evalueaza indeplinirea cerintelor in vederea acordarii/respingerii, modificarii, prelungirii, suspendarii sau retragerii autorizatiilor de transport;
b) autorizatie de transport - document eliberat de autoritatea de autorizare, prin care se atesta ca transportatorul indeplineste conditiile de acces pentru efectuarea unui serviciu de transport public local;
c) autovehicul - orice vehicul rutier care se deplaseaza prin propulsie proprie, cu exceptia vehiculelor care circula pe sine si a autovehiculelor cu doua sau 3 roti;
d) certificat de competenta profesionala - document care atesta pregatirea profesionala a unei persoane desemnate in domeniul transporturilor rutiere;
e) conditii asociate autorizatiei - anexa la autorizatie si parte integranta din aceasta, prin care se stabilesc drepturile, obligatiile, restrictiile si sanctiunile titularului de autorizatie;
f) copie conforma a autorizatiei de transport - document eliberat de autoritatea de autorizare, avand calitatea de copie a autorizatiei de transport atribuita pentru fiecare dintre autovehiculele sau ansamblurile de vehicule detinute in proprietate ori in baza unui contract de leasing de catre transportatorul autorizat, in conditiile indeplinirii unor criterii stabilite;
g) modificare a autorizatiei de transport - dispozitie a primarului/primarului general al municipiului Bucuresti sau a presedintelui consiliului judetean, dupa caz, prin care autorizatia acordata se modifica in conditiile prezentului regulament;
h) normalizare - activitate prin care se elimina cauzele care au condus la nerespectarea de catre titularul autorizatiei a prevederilor legale;
i) parte interesata - persoana sau grup de persoane care sunt afectate de serviciile furnizate/prestate de titularii de autorizatie;
j) procedura - specificatie detaliata prin care se instituie reguli precise de efectuare a unei activitati sau a unui proces;
k) retragere a autorizatiei de transport - dispozitie a primarului/primarului general al municipiului Bucuresti sau a presedintelui consiliului judetean, dupa caz, prin care unui titular de autorizatie i se retrage dreptul de a presta/furniza serviciul de transport public local pentru care a fost autorizat;
l) suspendare a autorizatiei de transport - dispozitie a primarului/primarului general al municipiului Bucuresti sau a presedintelui consiliului judetean, dupa caz, prin care unui titular de autorizatie i se suspenda, partial sau total, drepturile conferite prin documentul respectiv, pentru un interval de timp determinat;
m) titular de autorizatie - persoana juridica, structura din aparatul de specialitate al primarului/primarului general al municipiului Bucuresti sau al presedintelui consiliului judetean fara personalitate juridica, asociatie familiala sau persoana fizica detinatoare a unei autorizatii de transport eliberate de autoritatea de autorizare;
n) tractor - vehicul rutier care, prin conceptie si constructie, este destinat exclusiv sau in principal tractarii de remorci/semiremorci ori utilaje;
o) vehicul rutier - sistem mecanic destinat circulatiei pe drumurile publice, cu sau fara mijloace de autopropulsare, si care se utilizeaza in mod normal pentru transportul de persoane si/sau de marfuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrari.


Capitolul II - Cazurile in care nu se acorda autorizatii de transport


Art. 5
Autoritatea de autorizare nu elibereaza autorizatii de transport daca solicitantul se afla in una dintre urmatoarele situatii:
a) nu are in obiectul de activitate serviciul de transport respectiv;
b) face obiectul unei proceduri de reorganizare judiciara, lichidare sau faliment;
c) documentatia prezentata pentru acordarea autorizatiei de transport este incompleta;
d) persoana desemnata a savarsit fapte penale privind infractiuni de natura comerciala, de nerespectare a conditiilor de plata si angajare a personalului, precum si de incalcare a prevederilor legale privind efectuarea transporturilor;
e) mijloacele de transport cu care doreste sa presteze serviciul de transport public local nu sunt sau nu vor fi detinute in proprietate ori in baza unui contract de leasing;
f) nu detine baza materiala in proprietate sau in baza unui contract de inchiriere, care sa asigure parcarea tuturor vehiculelor cu care se executa serviciul respectiv;
g) furnizeaza informatii neconforme cu realitatea in documentele prezentate pentru acordarea autorizatiei.


Capitolul III - Procedura de solicitare si acordare a autorizatiilor de transport


SECTIUNEA 1 - Solicitarea autorizatiilor de transport


Art. 6
(1) Pentru acordarea unei autorizatii de transport, persoanele juridice, structurile din aparatul de specialitate al primarului/primarului general al municipiului Bucuresti sau al presedintelui consiliului judetean fara personalitate juridica, persoanele fizice sau asociatiile familiale autorizate sa presteze in mod independent un serviciu de transport public vor depune la registratura autoritatii administratiei publice locale o documentatie care va cuprinde:
a) cerere-tip, conform anexei nr. 1;
b) copie a certificatului de inmatriculare si a certificatului constatator emise de oficiul registrului comertului;
c) declaratie pe propria raspundere, in original, semnata de persoana desemnata, privind perioadele in care a mai executat transport public local, mentionandu-se cazurile de interdictie sau de suspendare a efectuarii serviciului respectiv;
d) cazierul judiciar al persoanei desemnate, in original, din care sa reiasa ca nu a savarsit fapte penale privind infractiuni de natura comerciala, de nerespectare a conditiilor de plata si angajare a personalului, precum si de incalcare a prevederilor legale privind efectuarea transporturilor;
e) declaratie pe propria raspundere, in original, semnata de persoana desemnata, prin care se mentioneaza mijloacele de transport pe care doreste sa le utilizeze in executarea serviciului de transport public local si daca acestea sunt sau vor fi detinute in proprietate sau in baza unui contract de leasing;
f) declaratie pe propria raspundere, in original, semnata de persoana desemnata, privind baza materiala pe care o detine in proprietate sau in baza unui contract de inchiriere, care sa asigure parcarea tuturor vehiculelor cu care se executa serviciul respectiv;
g) declaratie pe propria raspundere pentru persoanele juridice, in original, semnata de conducatorul unitatii si stampilata, din care sa rezulte ca solicitantul nu face obiectul unei proceduri de reorganizare judiciara, lichidare sau faliment, emisa cu cel mult 5 zile inainte de data depunerii documentatiei;
h) scrisoare de bonitate financiara emisa de banca solicitantului, cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii documentatiei;
i) copie a certificatului de competenta profesionala a persoanei desemnate.

Art. 7
Pentru serviciile de transport in regim de taxi si in regim de inchiriere, acordarea autorizatiilor de transport se face in conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 8
Operatorilor de transport detinatori ai unei licente de transport corespunzatoare, care doresc sa execute si alte servicii de transport public local cu autovehicule, cu exceptia celui efectuat cu autobuze, li se elibereaza, la cerere, autorizatii de transport pe baza unei documentatii care va cuprinde:
a) cerere-tip, conform anexei nr. 1;
b) copie a licentei de transport;
c) declaratie pe propria raspundere, in original, prin care se mentioneaza mijloacele de transport pe care doresc sa le utilizeze in executarea serviciului de transport public local si daca sunt detinute in proprietate sau in baza unui contract de leasing.

SECTIUNEA 2 - Analiza documentelor prezentate de solicitantul autorizatiei de transport


Art. 9
(1) Autoritatea administratiei publice locale, prin autoritatea de autorizare, analizeaza documentele depuse de solicitant in vederea acordarii autorizatiei de transport si, daca este necesar, transmite solicitantului o adresa prin care i se aduce la cunostinta obligatia de a face completari, corecturi sau clarificari, cu referire la cererea si documentele depuse, in termen de maximum 10 zile de la inregistrarea documentatiei.
(2) In cazul in care in termen de 10 zile de la data adresei de solicitare a completarilor solicitantul nu transmite toata documentatia corespunzatoare prevazuta de prezentul regulament, inclusiv completarile solicitate, autoritatea de autorizare va radia solicitarea respectiva din procedura de acordare a autorizatiei de transport si va comunica aceasta decizie solicitantului.

Art. 10
In functie de modul de prezentare si de complexitatea informatiilor continute in documentatia depusa de solicitant, autoritatea de autorizare poate decide in intervalul de timp prevazut la art. 9 alin. (2):
a) convocarea la sediul autoritatii de autorizare a persoanei desemnate, pentru a clarifica anumite aspecte care rezulta/ nu rezulta din documentele puse la dispozitie;
b) verificarea la fata locului a realitatii datelor din documentatia transmisa de solicitant.

Art. 11
Autoritatea de autorizare intocmeste un raport de specialitate care include propunerea justificata de acordare/respingere a autorizatiei, pe care il inainteaza primarului/primarului general al municipiului Bucuresti sau presedintelui consiliului judetean, dupa caz, in termen de maximum 10 zile de la data:
a) inregistrarii documentatiei, daca aceasta este completa;
b) primirii completarilor solicitate conform prevederilor la art. 9 alin. (2), daca documentatia este corespunzatoare;
c) finalizarii procedurii prevazute la art. 10.

SECTIUNEA 3 - Acordarea autorizatiilor de transport


Art. 12
Primarul/Primarul general al municipiului Bucuresti sau presedintele consiliului judetean, dupa caz, emite dispozitia corespunzatoare de acordare/respingere a autorizatiei de transport, in termen de maximum 10 zile de la primirea raportului de specialitate.

Art. 13
Dispozitia primarului/primarului general al municipiului Bucuresti sau a presedintelui consiliului judetean, dupa caz, privind acordarea autorizatiei de transport se transmite solicitantului in maximum 5 zile de la data emiterii, insotita de:
a) autorizatia de transport, al carei model este prevazut in anexa nr. 5;
b) conditiile asociate autorizatiei, care constituie parte integranta a acesteia.

Art. 14
(1) In cazul in care autoritatea de autorizare propune respingerea acordarii autorizatiei de transport, se transmit solicitantului:
a) dispozitia primarului/primarului general al municipiului Bucuresti sau a presedintelui consiliului judetean, dupa caz, privind respingerea cererii de acordare a autorizatiei de transport;
b) motivele refuzului de acordare a autorizatiei de transport.
(2) In cazul refuzului de acordare a autorizatiei de transport, solicitantul poate depune o noua documentatie de autorizare, dupa 6 luni de la data emiterii dispozitiei prin care s-a respins acordarea autorizatiei de transport.

Art. 15
Dispozitia primarului/primarului general al municipiului Bucuresti sau a presedintelui consiliului judetean, dupa caz, prin care se acorda sau se respinge acordarea autorizatiei de transport poate fi atacata de persoanele interesate la instanta competenta, in conditiile prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 16
(1) Conditiile asociate autorizatiei pentru titularii de autorizatie trebuie sa contina cel putin:
a) denumirea titularului autorizatiei de transport;
b) obiectul autorizatiei de transport, respectiv serviciul de transport public local pentru care se acorda autorizatia;
c) perioada de valabilitate a autorizatiei de transport;
d) drepturile titularului de autorizatie;
e) obligatiile titularului de autorizatie;
f) obligatia de a transmite la solicitarea autoritatii de autorizare date reale si complete privind serviciul autorizat;
g) conditii privind suspendarea autorizatiei de transport;
h) conditii privind retragerea autorizatiei de transport;
i) cazurile in care autoritatea de autorizare este indreptatita sa aplice sanctiuni titularului de autorizatie.
(2) Prevederile alin. (1) lit. d), e) si i) se preiau din Regulamentul serviciilor de transport public local, aprobat de consiliul local, de consiliul judetean sau de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, ori din Regulamentul-cadru al serviciilor de transport public local elaborat de autoritatea de reglementare competenta.

Art. 17
Conditiile asociate autorizatiei fac parte integranta din autorizatie si sunt anexa la aceasta.

Art. 18
(1) Autorizatiile de transport se inregistreaza intr-un registru unic in care inscrierea se face in ordinea emiterii lor.
(2) Numarul autorizatiei de transport este numarul de ordine din acest registru.
(3) Autorizatia de transport se elibereaza in doua exemplare, dintre care un exemplar este transmis titularului, iar celalalt se pastreaza la autoritatea de autorizare.

Art. 19
Autoritatea de autorizare va elibera, la cerere, cate o copie conforma a autorizatiei de transport pentru fiecare vehicul utilizat pentru prestarea serviciului respectiv, in conformitate cu normele elaborate de Ministerul Internelor si Reformei Administrative.

Art. 20
(1) Durata de valabilitate a autorizatiei de transport este de 5 ani.
(2) Autorizatiile de transport intra in vigoare de la data eliberarii lor.

Art. 21
La expirarea valabilitatii autorizatiei de transport titularul poate solicita prelungirea acesteia, in conformitate cu prevederile prezentului regulament.


Capitolul IV - Procedura de solicitare si modificare a autorizatiei de transport


Art. 22
(1) La cererea titularului, autoritatea de autorizare propune modificarea autorizatiei de transport in cazul modificarii datelor de identificare, respectiv a denumirii si/sau a sediului titularului de autorizatie.
(2) In situatia prevazuta la alin. (1), cererea de modificare a autorizatiei de transport, conform modelului prevazut in anexa nr. 2, va fi insotita de copiile certificatului constatator si certificatului de inmatriculare emise de oficiul registrului comertului.

Art. 23
(1) Autoritatea de autorizare poate propune modificarea autorizatiilor de transport in cazul in care intra in vigoare acte normative care modifica cadrul legislativ pentru domeniul reglementat.
(2) Pentru situatia prevazuta la alin. (1), modificarea autorizatiilor de transport se face din initiativa autoritatii de autorizare, care va comunica in scris titularilor de autorizatie modificarile survenite, eliberand acestora autorizatii de transport cu un continut modificat, cu respectarea egalitatii de tratament a titularilor.

Art. 24
Modificarea autorizatiilor de transport se realizeaza conform prevederilor aplicabile ale art. 11, 12, 13 si ale art. 14 alin. (1).

Art. 25
Dispozitia de modificare a autorizatiei de transport emisa de primar/primarul general al municipiului Bucuresti sau de presedintele consiliului judetean, dupa caz, insotita de autorizatia de transport cu continut modificat si copiile conforme ale acesteia, se transmite titularului de autorizatie in maximum 5 zile de la data emiterii.

Art. 26
Dispozitia primarului/primarului general al municipiului Bucuresti sau a presedintelui consiliului judetean, dupa caz, de modificare a autorizatiei de transport poate fi atacata la instanta competenta, in conditiile prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.


Capitolul V - Procedura de solicitare si prelungire a valabilitatii autorizatiei de transport


Art. 27
(1) Transportatorii autorizati care doresc prelungirea valabilitatii autorizatiei de transport vor depune la registratura autoritatii administratiei publice locale, cu 60 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate, o cerere de prelungire conform modelului prevazut in anexa nr. 3, insotita de o declaratie pe propria raspundere privind modificarea/nemodificarea conditiilor initiale de acordare a autorizatiei de transport.
(2) In vederea verificarii modificarii/nemodificarii conditiilor initiale de emitere a autorizatiei de transport, autoritatea de autorizare poate solicita precizari, completari sau prezentarea integrala a unuia ori a mai multor documente.

Art. 28
Prelungirea autorizatiilor de transport se realizeaza conform prevederilor aplicabile ale art. 11, 12, 13 si ale art. 14 alin. (1).

Art. 29
Dispozitia de prelungire a autorizatiei de transport emisa de primar/primarul general al municipiului Bucuresti sau de presedintele consiliului judetean, dupa caz, insotita de autorizatia de transport si copiile conforme ale acesteia, se transmite titularului de autorizatie in maximum 5 zile de la data emiterii.

Art. 30
Dispozitia primarului/primarului general al municipiului Bucuresti sau a presedintelui consiliului judetean, dupa caz, de prelungire a autorizatiei de transport poate fi atacata la instanta competenta, in conditiile prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.


Capitolul VI - Procedura de suspendare si retragere a autorizatiilor


SECTIUNEA 1 - Suspendarea autorizatiei


Art. 31
Autoritatea de autorizare propune suspendarea autorizatiei de transport in baza constatarilor efectuate din proprie initiativa sau ca urmare a unor sesizari facute de parti interesate, in cazurile specificate in conditiile asociate autorizatiei.

Art. 32
Suspendarea autorizatiei de transport se face pe o perioada de maximum 30 de zile si intra in vigoare de la data emiterii dispozitiei primarului/primarului general al municipiului Bucuresti sau a presedintelui consiliului judetean, dupa caz, de suspendare a autorizatiei de transport.

Art. 33
Suspendarea autorizatiilor de transport se realizeaza conform prevederilor aplicabile ale art. 11, 12 si ale art. 14 alin. (1).

Art. 34
Dispozitia de suspendare a autorizatiei de transport emisa de primar/primarul general al municipiului Bucuresti sau de presedintele consiliului judetean, dupa caz, se transmite titularului de autorizatie in maximum 5 zile de la data emiterii.

Art. 35
Dispozitia primarului/primarului general al municipiului Bucuresti sau a presedintelui consiliului judetean, dupa caz, de suspendare a autorizatiei de transport poate fi atacata la instanta competenta, in conditiile prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

SECTIUNEA 2 - Retragerea autorizatiei


Art. 36
(1) Autoritatea de autorizare propune, la cererea titularului de autorizatie, retragerea autorizatiei de transport in urmatoarele situatii:
a) in cazul inceperii procedurii de reorganizare judiciara sau a falimentului;
b) in cazul cand titularul autorizatiei intentioneaza sa inceteze prestarea/furnizarea serviciului.
(2) Cererea pentru retragerea autorizatiei de transport, conform modelului din anexa nr. 4, va fi insotita de motivele care au stat la baza acestei solicitari.

Art. 37
Autoritatea de autorizare propune retragerea autorizatiei de transport in baza constatarilor efectuate din proprie initiativa sau ca urmare a unor sesizari facute de parti interesate, in urmatoarele situatii:
a) in cazurile specificate in conditiile asociate autorizatiei;
b) in cazul cand titularul autorizatiei nu mai indeplineste una dintre conditiile care au stat la baza acordarii acesteia;
c) in cazul cand titularul autorizatiei a furnizat documente continand informatii eronate cu ocazia solicitarii de acordare a autorizatiei de transport;
d) in cazul unor abateri care au afectat grav viata si sanatatea publica, siguranta circulatiei sau protectia mediului;
e) la expirarea termenului de suspendare a autorizatiei de transport, daca situatia creata nu s-a normalizat;
f) in cazul nerespectarii unor masuri de conformare dispuse de autoritatea de autorizare in perioada de suspendare;
g) in cazul refuzului titularului de autorizatie de a se supune controlului sau de a pune la dispozitia autoritatii de autorizare datele si informatiile solicitate in timpul desfasurarii actiunii de control;
h) in cazul reorganizarii judiciare sau al falimentului;
i) in alte cazuri prevazute in prezentul regulament.

Art. 38
Retragerea autorizatiilor de transport se realizeaza conform prevederilor aplicabile ale art. 11, 12 si ale art. 14 alin. (1).

Art. 39
(1) Dispozitia de retragere a autorizatiei de transport emisa de primar/primarul general al municipiului Bucuresti sau de presedintele consiliului judetean, dupa caz, se transmite titularului de autorizatie in maximum 5 zile de la data emiterii.
(2) Copiile conforme ale autorizatiei de transport au acelasi regim cu aceasta.

Art. 40
Dispozitia primarului/primarului general al municipiului Bucuresti sau a presedintelui consiliului judetean, dupa caz, de retragere a autorizatiei de transport poate fi atacata la instanta competenta, in conditiile prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.


Capitolul VII - Dispozitii finale si tranzitorii


Art. 41
Autorizatiile de transport nu pot fi transferate; orice transfer efectuat este nul de drept si determina retragerea imediata a autorizatiei.

Art. 42
Tarifele percepute de autoritatea de autorizare pentru acordarea autorizatiilor de transport se stabilesc prin hotarare a consiliului local, consiliului judetean sau a Consililui General al Municipiului Bucuresti, dupa caz.

Art. 43
Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezentul regulament.


ANEXA Nr. 1 la regulament


CERERE pentru acordarea autorizatiei de transport

Catre
Primaria/Consiliul Judetean ........................................
Subsemnatul .............................................., (nume si prenume) in calitate de ............................. (persoana desemnata etc.) la ................................................, (denumirea persoanei juridice, asociatiei familiale etc.) cu sediul/domiciliul in tara ......................., localitatea .........................., str. ..................... nr. ........, bl. ......., sc. ......, et. ......, ap. ....., sectorul/judetul .............., telefon ........................, fax ................., avand CUI/CIF/ etc. .............................., cont .................................., deschis la Banca .............................., Sucursala ............................, va solicit acordarea autorizatiei pentru .......................................
............................................................................... (se mentioneaza serviciul de transport public local)
Data ................. Numele si prenumele ............................. Semnatura si stampila .............................


ANEXA Nr. 2 la regulament


CERERE
pentru modificarea autorizatiei de transport

Catre
Primaria/Consiliul Judetean .......................

Subsemnatul .............................................., (nume si prenume) in calitate de ............................... (persoana desemnata etc.) la ....................................., (denumirea persoanei juridice, asociatiei familiale etc.) cu sediul/domiciliul in tara .................................., localitatea ..................., str. ..........., nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ....., ap. ....., sectorul/judetul ............., telefon ................., fax ............., avand CUI ..........................., va solicit modificarea Autorizatiei nr. ........ din ............. si a copiilor conforme ale acesteia, acordata .......................................................................
............................................................................. . (denumirea titularului de autorizatie)
Data ................ Numele si prenumele .............................. Semnatura si stampila ..............................


ANEXA Nr. 3 la regulament


CERERE
pentru prelungirea autorizatiei de transport

Catre
Primaria/Consiliul Judetean .............................

Subsemnatul ................................., (nume si prenume) in calitate de ................................. (persoana desemnata etc.) la ................................................, (denumirea persoanei juridice, asociatiei familiale etc.) cu sediul/domiciliul in tara ......................., localitatea ..........................., str. ....................... nr. ...., bl. ....., sc. ......, et. ...., ap. ...., sectorul/judetul ..................., telefon .................., fax ..............., avand CUI ...................., va solicit prelungirea Autorizatiei nr. ....... din .............. si a copiilor conforme ale acesteia, al carei termen de valabilitate expira la data de .............................. .
Data ................. Numele si prenumele ........................... Semnatura si stampila ...........................


ANEXA Nr. 4 la regulament


CERERE
pentru retragerea autorizatiei de transport

Catre
Primaria/Consiliul Judetean ...............................

Subsemnatul ................................., (nume si prenume) in calitate de ................................ (persoana desemnata etc.) la ....................................., (denumirea persoanei juridice, asociatiei familiale etc.) cu sediul/domiciliul in tara .................................., localitatea ......................, str. .................. nr. ...., bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ..., sectorul/judetul ................................, telefon .................., fax ..................., avand CUI ................, va solicit retragerea Autorizatiei nr. ............. din ..................... .
Data ................ Numele si prenumele ............................... Semnatura si stampila ...............................


ANEXA Nr. 5 la regulament


Continutul-cadru al autorizatiei de transport

Antet primarie/consiliu judetean
Se acorda, in conformitate cu prevederile Legii serviciului de transport public local nr. 92/2007,

AUTORIZATIA DE TRANSPORT
Nr. ........ din ..............

pentru efectuarea serviciului de transport public local ..................... (tipul serviciului) de catre ......................................., (denumirea solicitantului) cu sediul/domiciliul in ........................................ .............................................................................. . (adresa completa a solicitantului)

Prezenta autorizatie este valabila pana la ................................ .

Primar/Presedinte,
...............................
(semnatura si stampila)


------------------------------------------------------------Ordin nr. 207/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de acordare a autorizatiilor de transport in domeniul serviciilor de transport public local
Autorit. Nat. de Reglementare ptr. Serv. Comunitare de Utilitati Publice

Avand in vedere prevederile art. 20 alin. (5) lit. b) si ale art. 36 alin. (1) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, in temeiul art. 4 alin. (4) din anexa la Hotararea Guvernului nr. 671/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice si al art. 22 alin. (2) din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006,

presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice emite urmatorul ordin:

Art. 1
Se aproba Regulamentul-cadru de acordare a autorizatiilor de transport in domeniul serviciilor de transport public local, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
Autoritatile administratiei publice locale, prin autoritatile de autorizare, vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3
Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Nu este

-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
27 useri online

Useri autentificati: