DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin privind stabilirea procedurilor pentru efectuarea controalelor fitosanitare, ordin nr. 61/2008[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 103 din 11/02/2008

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Vazand Referatul de aprobare nr. 126.098 din 25 ianuarie 2008 al Agentiei Nationale Fitosanitare din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, in baza prevederilor art. 12 alin. (13) lit. a) si ale art. 7 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind masurile de protectie impotriva introducerii si raspandirii organismelor de carantina daunatoare plantelor sau produselor vegetale in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul Hotararii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale emite prezentul ordin.

Art. 1
Prezentul ordin stabileste procedurile pentru efectuarea controalelor fitosanitare in cadrul importului si circulatiei intracomunitare de plante, produse vegetale sau alte obiecte conexe.

Art. 2
In sensul prezentului ordin, termenii folositi au urmatoarele intelesuri:
a) circulatie intracomunitara - schimburile comerciale de plante, produse vegetale sau alte obiecte prevazute in partea A din anexa nr. V la Hotararea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind masurile de protectie impotriva introducerii si raspandirii organismelor de carantina daunatoare plantelor sau produselor vegetale in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, efectuate pe teritoriul Comunitatii Europene intre statele membre;
b) import - totalitatea operatiunilor prin care se introduc pe teritoriul Romaniei/Comunitatii Europene plantele, produsele vegetale sau alte obiecte prevazute in partea B din anexa nr. V la Hotararea Guvernului nr. 563/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) export - expedierea plantelor, produselor vegetale sau altor obiecte de pe teritoriul Romaniei/Comunitatii Europene catre tarile terte.

Art. 3
Operatorii economici care importa plante, produse vegetale sau alte obiecte din tarile terte sunt obligati:
a) sa comunice inspectoratului de carantina fitosanitara vamala din punctul de trecere a frontierei prin care urmeaza sa se realizeze importul, cu 24 de ore inainte, sosirea transportului, in vederea facilitarii controlului fitosanitar vamal;
b) sa achite tarifele fitosanitare stabilite in anexa nr. VIII la Hotararea Guvernului nr. 563/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) sa comunice unitatii fitosanitare pe a carei raza teritoriala se afla depozitul sau isi au sediul, intr-un interval de 24 de ore, sosirea transportului atunci cand plantele, produsele vegetale sau alte obiecte, prevazute in partea B din anexa nr. V la Hotararea Guvernului nr. 563/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu destinatie finala Romania, au intrat pe teritoriul Comunitatii Europene prin punctele de trecere care se gasesc pe teritoriul altui stat membru.

Art. 4
In cazul circulatiei intracomunitare, operatorii economici care deruleaza schimburi comerciale de plante, produse vegetale sau alte obiecte prevazute in partea A din anexa nr. V la Hotararea Guvernului nr. 563/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, trebuie sa comunice unitatii fitosanitare pe a carei raza teritoriala se afla depozitul sau isi au sediul sosirea marfii in depozitul de la destinatie inainte de punerea pe piata a acestora.

Art. 5
Procedura de prelevare a probelor in cazul inspectiei la import si al circulatiei intracomunitare este stabilita in anexa nr. 1.

Art. 6
Operatorii economici care exporta plante, produse vegetale sau alte obiecte sunt obligati:
a) sa se informeze inainte de inceperea derularii acestor operatiuni asupra exigentelor fitosanitare impuse prin legislatia in vigoare de catre organizatia nationala de protectia plantelor din tara de destinatie;
b) sa solicite unitatii fitosanitare in a carei raza teritoriala isi desfasoara activitatea efectuarea controlului fitosanitar in vederea eliberarii certificatului fitosanitar, in cazul in care organizatia nationala de protectia plantelor din tara de destinatie solicita un certificat fitosanitar care sa ateste ca plantele, produsele vegetale sau alte obiecte ce urmeaza sa fie exportate respecta exigentele fitosanitare impuse de legislatia in vigoare.

Art. 7
In cazul importului, dupa finalizarea inspectiei plantelor, produselor vegetale sau altor obiecte se intocmeste procesul-verbal - fisa de inspectie fitosanitara la import, conform modelului si instructiunilor cuprinse in anexa nr. 2.

Art. 8
Agentia Nationala Fitosanitara, Laboratorul Central pentru Carantina Fitosanitara, unitatile fitosanitare si inspectoratele de carantina fitosanitara vamala vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 9
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 10
Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 205/2004 privind stabilirea Procedurii de prelevare a probelor in cazul inspectiei fitosanitare la import, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 285 din 31 martie 2004, si Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 496/2004 pentru aprobarea formularului de proces-verbal - fisa de inspectie fitosanitara la import, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 727 din 12 august 2004, se abroga.

Art. 11
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA Nr. 1


PROCEDURA de prelevare a probelor in cazul inspectiei la import si al circulatiei intracomunitare


ANEXA Nr. 2
  ___________ 
  Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil. 
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦CADRU LEGISLATIV:        ¦1 - EXPORTATOR: ¦    Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale    ¦    FI     ¦
¦OG 136/2000 - MO 431/2.IX.2000  ¦        ¦ PROCES VERBAL - Fisa de Inspectie Fitosanitara la Import ¦   01-2008   ¦
¦HG 563/2007 - MO 468/12.VII.2007 ¦        +--------------------------------------------------------------------------------¦
¦modificat prin HG 1.135/2007 -  ¦        ¦3 - Cod FI (1)             ¦4 - Cod FI (2)             ¦
¦MO 662/27.IX.2007        ¦        ¦  ICFV (1)              ¦  ICFV/UF (2)            ¦
¦OM 580/2007 - MO 499/25.VII.2007 ¦        ¦  Data (1)              ¦  Data (2)              ¦
¦OM 582/2007 - MO 499/25.VII.2007 +----------------+----------------------------------------+---------------------------------------¦
¦OM 585/2007 - MO 502/26.VII.2007 ¦2 - IMPORTATOR: ¦5 - Biroul vamal (1):          ¦6 - Biroul vamal (2):         ¦
¦OM 685/2007 - MO 620/07.IX.2007 ¦        +--------------------------------------------------------------------------------¦
¦OM 686/2007 - MO 583/24.VIII.2007¦        ¦7 - Origine:      8 - Expedierea marfii:                  ¦
¦OM 257/2002 - MO 627/23.VIII.2002¦        +--------------------------------------------------------------------------------¦
¦modificat prin OM 461/2006 -   ¦        ¦9 - CF Nr.:      Eliberat de: ............. la data de ..../..../.........¦
¦MO 688/2006           ¦        +--------------------------------------------------------------------------------¦
¦OM 583/2007 - MO 497/25.VII.2007 ¦        ¦10 - Identificarea transportului (CMR, scrisoare transport fluvial/maritim/   ¦
¦                 ¦        ¦   aerian, nr. container, nr. auto etc.):                   ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦11 - DECLARANT VAMAL/REPREZENTANT FIRMA ...................................................................................    ¦
¦Subsemnatul ............................................... solicit inspectia plantelor si a produselor vegetale mentionate    ¦
¦in certificatul fitosanitar si ma angajez sa respect prevederile legislatiei fitosanitare in vigoare.               ¦
¦Locul ............................, data ..../..../..........                 Semnatura*):             ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦     12 - CONTROL DOCUMENTAR     ¦    13 - CONTROL DE IDENTITATE    ¦      14 - CONTROL FITOSANITAR      ¦
¦Locul ..............., data .../.../.....¦Locul ................., data .../.../....¦Locul ................., data .../.../........¦
¦                     ¦                     ¦                       ¦
¦Nume, semnatura, stampila        ¦Nume, semnatura, stampila         ¦Nume, semnatura, stampila           ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦  15  ¦        16        ¦ 17  ¦   18    ¦   19    ¦  20  ¦  21   ¦   22   ¦  23   ¦
¦ Marca, ¦    Natura plantelor,    ¦ Cod ¦  Cantitate  ¦  Examinare  ¦Prelevare¦Cantitatea ¦  Decizie  ¦ Pasaport ¦
¦ numarul ¦  produselor vegetale si a   ¦tarifar¦        ¦  vizuala  ¦     ¦ prelevata ¦       ¦fitosanitar¦
¦si natura¦     altor obiecte     ¦ vamal +---------------+---------------+---------¦  (g)  +-------------+-----------¦
¦coletelor¦ (inclusiv denumirea botanica) ¦    ¦Greutate¦ Nr. ¦  ¦Cantitatea¦  ¦  ¦      ¦Liber import ¦   ¦   ¦
¦     ¦                 ¦    ¦ neta ¦ buc. ¦ Da ¦examinata ¦ Da ¦ Nu ¦      +-------------¦ Da ¦ Nu ¦
¦     ¦                 ¦    ¦ (kg) ¦   ¦  ¦ vizual ¦  ¦  ¦      ¦ Da ¦ Nu ¦   ¦   ¦
+---------+---------------------------------+-------+--------+------+----+----------+----+----+-----------+------+------+-----+-----¦
¦     ¦                 ¦    ¦    ¦   ¦  ¦     ¦  ¦  ¦      ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦     ¦                 ¦    ¦    ¦   ¦  ¦     ¦  ¦  ¦      ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦     ¦                 ¦    ¦    ¦   ¦  ¦     ¦  ¦  ¦      ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦     ¦                 ¦    ¦    ¦   ¦  ¦     ¦  ¦  ¦      ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦24 - Control la un punct de interior**): Da Nu¦28 - Observatii                                  ¦
+-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------¦
¦25 - Denumirea punctului de interior:     ¦29 - Nume, semnatura,¦30 - Emis la:         ¦31 - Declarant vamal/     ¦
+-----------------------------------------------¦   data, stampila ¦               ¦   Reprezentant firma:   ¦
¦26 - Informarea punctului de interior**): Da Nu¦           ¦Locul .......................,¦Locul .......................,¦
+-----------------------------------------------¦           ¦data ...../...../.............¦data ...../...../.............¦
¦27 - Notificare interceptie**):      Da Nu¦           ¦               ¦Nume, semnatura, stampila   ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
  *) Se va mentiona numele reprezentantului imputernicit.
  **) Se va bifa mentiunea corespunzatoare.
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦1 - EXPORTATOR:        ¦              Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale              ¦
¦               ¦         ANEXA - PROCES-VERBAL - FISA DE INSPECTIE FITOSANITARA LA IMPORT         ¦
¦               +----------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦               ¦3 - Cod FI (1)              ¦4 - Cod FI (2)                      ¦
¦               ¦  ICFV (1)               ¦  ICFV/UF (2)                     ¦
¦               ¦  Data (1)               ¦  Data (2)                       ¦
+------------------------------+------------------------------------------+---------------------------------------------------------¦
¦2 - IMPORTATOR:        ¦5 - Biroul vamal (1):           ¦6 - Biroul vamal (2):                  ¦
¦               +----------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦               ¦7 - Origine:                8 - Expedierea marfii:                  ¦
¦               +----------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦               ¦9 - CF Nr.:                Eliberat de: ................. la data de .../.../.......¦
¦               +----------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦               ¦10 - Identificarea transportului (CMR, scrisoare transport fluvial/maritim/aerian, nr. container,  ¦
¦               ¦   nr. auto etc.):                                        ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦  15  ¦        16        ¦ 17  ¦   18    ¦   19    ¦  20  ¦  21   ¦   22   ¦  23   ¦
¦ Marca, ¦    Natura plantelor,    ¦ Cod ¦  Cantitate  ¦  Examinare  ¦Prelevare¦Cantitatea ¦  Decizie  ¦ Pasaport ¦
¦ numarul ¦  produselor vegetale si a   ¦tarifar¦        ¦  vizuala  ¦     ¦ prelevata ¦       ¦fitosanitar¦
¦si natura¦     altor obiecte     ¦ vamal +---------------+---------------+---------¦  (g)  +-------------+-----------¦
¦coletelor¦ (inclusiv denumirea botanica) ¦    ¦Greutate¦ Nr. ¦  ¦Cantitatea¦  ¦  ¦      ¦Liber import ¦   ¦   ¦
¦     ¦                 ¦    ¦ neta ¦ buc. ¦ Da ¦examinata ¦ Da ¦ Nu ¦      +-------------¦ Da ¦ Nu ¦
¦     ¦                 ¦    ¦ (kg) ¦   ¦  ¦ vizual ¦  ¦  ¦      ¦ Da ¦ Nu ¦   ¦   ¦
+---------+---------------------------------+-------+--------+------+----+----------+----+----+-----------+------+------+-----+-----¦
¦     ¦                 ¦    ¦    ¦   ¦  ¦     ¦  ¦  ¦      ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦     ¦                 ¦    ¦    ¦   ¦  ¦     ¦  ¦  ¦      ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦     ¦                 ¦    ¦    ¦   ¦  ¦     ¦  ¦  ¦      ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦     ¦                 ¦    ¦    ¦   ¦  ¦     ¦  ¦  ¦      ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦28 - Observatii                                                          ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+


Instructiuni privind modul de completare a procesului-verbal - fisa de inspectie fitosanitara la import (FI)

1. Expeditor - se vor indica numele, adresa si tara exportatorului.
2. Importator - se vor indica numele, adresa, numarul de telefon, de fax si numarul de inregistrare ale importatorului.
3. Cod FI (1) - se vor indica codul procesului-verbal - fisa de inspectie fitosanitara la import, conform procedurii prevazute in anexa nr. II, numele ICFV si denumirea punctului de lucru.
Data completarii procesului-verbal - fisa de inspectie fitosanitara la import/data eliberarii procesului-verbal - fisa de inspectie fitosanitara la import, in functie de caz.
4. Cod FI (2) - se vor indica codul procesului-verbal - fisa de inspectie fitosanitara la import, conform procedurii prevazute in anexa nr. II, numele ICFV/UF, denumirea punctului de lucru interior si destinatia.
Data eliberarii procesului-verbal - fisa de inspectie fitosanitara la import.
5. Biroul vamal (1) - se va indica numele biroului vamal corespondent punctului de intrare.
6. Biroul vamal (2) - se va indica numele biroului vamal corespondent punctului de destinatie interior.
7. Origine - se vor indica tara de origine a marfii si originea reala a marfii.
8. Expedierea marfii - se va indica data expedierii marfii.
9. CF Nr

se vor indica seria si numarul certificatului fitosanitar ce insoteste marfa si data eliberarii acestuia.
10. Identificarea transportului - se va specifica identitatea mijlocului de transport, dupa caz: CMR, scrisoare transport fluvial/maritim/aerian, nr. container, nr. auto etc.
11. Declarant vamal/Reprezentant firma - se va completa de catre declarantul vamal sau de reprezentantul firmei din punctul de vamuire final, specificandu-se numele, locul si data.
12. Controlul documentar - se vor specifica locul si data unde s-a efectuat controlul documentelor: certificat fitosanitar si alte documente. Se va completa lizibil cu numele celui care a efectuat acest control, semnatura si stampila.
13. Controlul de identitate - consta in confruntarea informatiilor din documente, certificat fitosanitar si identitatea fizica a produselor importate. Se vor specifica locul si data unde s-a efectuat acest control. Se va completa lizibil cu numele celui care a efectuat acest control, semnatura si stampila.
14. Controlul fitosanitar - consta in inspectia propriu-zisa a transportului in scopul depistarii eventualelor organisme de carantina si poate conduce la prelevari de probe, conform instructiunilor nationale. Se vor specifica locul si data unde s-a efectuat acest control. Se va completa lizibil cu numele celui care a efectuat acest control, semnatura si stampila.
15. Marca, numarul si natura coletelor - se vor indica marca/nr. coletului, de exemplu, marca tarii de origine sau a firmei exportatoare, si numarul si natura coletelor, de exemplu, 15 pliculete.
16. Natura plantelor, produselor vegetale si a altor obiecte - se vor specifica tipul marfii, denumirea botanica si, dupa caz, tara de origine a produsului, de exemplu, seminte tomate - Lycopersicon lycopersicum- Tolstoi- F1- lot 4507Ungaria.
17. Cod tarifar vamal - se va mentiona codul tarifar din declaratia vamala sau din Codul vamal al Romaniei, care se poate solicita de la lucratorii vamali.
18. Cantitate - se vor mentiona greutatea neta si/sau numarul de bucati, dupa caz, de exemplu, flori taiate - 300 kg/2.000 de fire.
19. Examinare vizuala - se va bifa prima rubrica si se va indica cantitatea examinata vizual.
20. Prelevare - se va bifa mentiunea corespunzatoare, daca inspectia a facut sau nu a facut obiectul unei prelevari pentru analize de laborator.
21. Cantitatea prelevata - se va indica cantitatea prelevata pentru analize de laborator.
22. Decizie - aceasta rubrica este completata numai atunci cand inspectia fitosanitara este finalizata si inainte de incheierea declaratiei vamale; se va bifa mentiunea corespunzatoare si se va elibera pasaportul fitosanitar, daca este cazul.
23. Pasaport fitosanitar - se va bifa mentiunea corespunzatoare.
24. Control la un punct de interior - se va bifa mentiunea corespunzatoare, de exemplu, un import la care s-a facut cel putin controlul documentar la punctul de intrare se va mentiona Da, iar daca vamuirea s-a facut in frontiera se bifeaza Nu.
25. Denumirea punctului de interior - se va mentiona numele unitatii fitosanitare unde va avea loc finalizarea formalitatilor fitosanitare.
26. Informarea punctului de interior - se va bifa mentiunea corespunzatoare. In cazul nefinalizarii inspectiei in punctul de intrare, inspectorul fitosanitar trebuie sa transmita prin fax procesul-verbal - fisa de inspectie fitosanitara la import catre punctul de interior si sa pastreze atasat la copie confirmarea de trimitere a faxului.
27. Notificare interceptie - se va bifa mentiunea corespunzatoare.
28. Observatii - se vor mentiona orice alte informatii pe care le considerati utile din punctul de vedere fitosanitar si care nu au putut fi completate in alte rubrici. Tratamentele decise de serviciul fitosanitar trebuie sa fie precizate in aceasta rubrica. In cazul semintelor si materialului semincer se va face mentiunea "marfa nu poate fi folosita sau comercializata inainte de primirea rezultatelor analizelor de laborator", acolo unde este cazul.
Daca la rubricile 15-22 spatiul nu este suficient, se va mentiona existenta unei fise-anexa, precizandu-se numarul de pagini suplimentare.
29. Nume, semnatura, data, stampila - se va completa cu numele inspectorului care a completat rubricile 23-25, data, semnatura si stampila, indicandu-se in acest fel ca toate informatiile sunt conforme.
30. Emis la - se vor mentiona locul si data eliberarii prezentului proces-verbal - fisa de inspectie fitosanitara la import.
31. Declarant vamal/Reprezentant firma - se va completa cu numele, semnatura si stampila reprezentantului firmei sau ale declarantului vamal in momentul finalizarii inspectiei fitosanitare.
Procesul-verbal - fisa de inspectie fitosanitara la import se completeaza in 3 exemplare, cate unul pentru: inspectoratul de carantina fitosanitara vamala, organele vamale si reprezentantul firmei.


Procedura de codificare a procesului-verbal - fisa de inspectie fitosanitara la import

Cod FI:
ZZ/XX/08/Af/001
ZZ - corespunde naturii documentului, in cazul de fata este FI
XX - codul judetului (codul automobilistic)
08 - anul de eliberare a FI
Af - codul tipului de serviciu fitosanitar V - vama, T - unitatea fitosanitara
001 - numarul de ordine cronologica a procesului-verbal - fisa de inspectie fitosanitara la import
Exemplu:
FI/TM/08/V/001
FI - proces-verbal - fisa de inspectie fitosanitara la import
TM - Timisoara
V - vama
08 - anul de eliberare a FI
001 - numarul de ordine cronologica a procesului-verbal - fisa de inspectie fitosanitara la import.


Poate fi de interes si:
Norma de aplicare a programelor de restructurare/reconversie a plantatiilor viticole, pentru campaniile 2006-2007 si 2007-2008, derulate cu sprijin comunitar
Legea 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor. Lege nr. 24/2007
Legea privind privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope, legea nr 339/2005
Ordonanta pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor, precum si pentru modificarea si abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar, ordonanta nr. 41/2007
Procedura de prelevare a probelor in cazul inspectiei la import si al circulatiei intracomunitare din 30/01/2008
Hotarare nr. 344/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata si/sau de punere in functiune a dispozitivelor medicale implantabile active
Hotarare nr. 402/2008 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 344/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata si/sau de punere in functiune a dispozitivelor medicale implantabile active
Legea pomiculturii, legea nr. 348/2003, republicata 2008
Legea nr. 491/2003, legea plantelor medicinale si aromatice
Ordin nr. 609/2008 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea si inregistrarea soiurilor de legume
Legea nr. 28/2009 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor, precum si pentru modificarea si abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar
Legea 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si testarea si inregistrarea soiurilor de plante. Lege nr. 266/2002 republicata 2014
Legea 214/2011 pentru organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor
Legea 180/2012 privind modificarea OG 41/2007 pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor, precum si pentru modificarea si abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar
Ordin 27/2013 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 163/2012 privind aprobarea Normelor tehnice pentru producerea vinurilor cu indicatie geografica
HG 570/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2013 privind infiintarea si acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor in agricultura si acordarea de compen
Legea 2/2014 pentru aprobarea OUG 64/2013 privind infiintarea si acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor in agricultura si acordarea de compensatii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor,
Legea 131/2015 pentru modificarea si completarea Legii pomiculturii nr. 348/2003. Lege nr. 131/2015


-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
80 useri online

Useri autentificati: