DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Norma metodologica de aplicare a prevederilor Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila din Romania, 2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 726 din 26/10/2007Articolul 1
(1) Prezentele Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila din Romania, denumita in continuare Lege, se aplica tuturor persoanelor care detin sau au detinut calitatea de personal aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila din Romania, denumit in continuare personal aeronavigant.
(2) Perioada in care o persoana are calitatea de personal aeronavigant este perioada in care este angajata cu contract de munca de catre o persoana fizica sau juridica romana si este remunerata pentru prestarea activitatilor aeronautice civile de zbor executate in baza documentelor nominale individuale de certificare, autorizare, licenta, atestat, brevet si altele asemenea, emise sau recunoscute de catre Regia Autonoma "Autoritatea Aeronautica Civila Romana", denumita in continuare AACR, sau, inainte de infiintarea acesteia prin Hotararea Guvernului nr. 405/1993, de catre institutia care avea atributii de autoritate de stat in domeniul aviatiei civile in Romania, conform legislatiei in vigoare.
(3) Prin angajator, in sensul prezentelor norme metodologice, se intelege orice persoana fizica sau juridica romana, indiferent de forma de organizare, care are sau a avut personal aeronavigant angajat cu contract de munca pentru prestarea activitatilor aeronautice civile de zbor executate in baza documentelor prevazute la alin. (2).

Articolul 2
In documentele pe care le emit in temeiul Legii, toti angajatorii au obligatia de a mentiona categoria de personal aeronavigant din care face sau a facut parte fiecare persoana, asa cum este denumita la art. 4 din Lege, precum si calificarea/calificarile si functia/functiile la bordul aeronavelor civile, conform licentei detinute.

Articolul 3
(1) Atributiile AACR, prevazute de Lege, sunt exercitate de catre aceasta in mod direct ori prin persoane fizice sau juridice autorizate in acest scop, conform legilor si reglementarilor specifice in vigoare.
(2) Revocarea prevazuta la art. 33 lit. b) din Lege reprezinta retragerea documentelor nominale individuale de certificare si licentiere ale personalului aeronavigant, exclusiv pentru actiunile sau inactiunile sale in executarea sarcinilor de serviciu, care au determinat ori pot determina producerea de accidente.

Articolul 4
Cuantumul drepturilor cuvenite personalului aeronavigant, prevazute la art. 17, 42 si 55 din Lege, se acorda:
a) prin negociere intre angajator si reprezentantii personalului aeronavigant prin contractele colective si/sau individuale de munca, pentru societatile comerciale/regiile autonome;
b) prin acte normative specifice, pentru unitatile bugetare.

Articolul 5
(1) Prin salariu, in sensul prezentelor norme, se intelege salariul de incadrare lunar/salariul tarifar lunar/salariul de baza lunar/salariul de baza negociat sau altfel denumit, asa cum este definit si stabilit prin contractele colective si/sau individuale de munca, pentru societatile comerciale/regiile autonome, respectiv prin acte normative, pentru unitatile bugetare.
(2) Prin salarizare speciala, cu incadrare intr-o grupa distincta de salarizare, in sensul prezentelor norme, se intelege salariul prevazut la alin. (1) la care se adauga sporurile specifice, sporul de vechime si, dupa caz, indemnizatiile prevazute la alin. (5) si (6).
(3) Sporurile specifice care se acorda tuturor categoriilor de personal aeronavigant de catre angajatori, indiferent de forma de organizare juridica a acestora, sunt: spor de aviatie, spor pentru conditii speciale de munca, spor pentru conditii grele de munca, spor de periculozitate si spor de stres.
(4) Sporurile specifice care se acorda diferentiat personalului aeronavigant sunt: spor de radiatii, pentru pilotii care isi desfasoara activitatea la bordul aeronavelor civile de transport; spor de radiatii cosmice, pentru personalul care efectueaza zboruri la altitudini de peste 8.000 m; spor de casca radio, pentru piloti; spor de conditii nocive, pentru personalul care efectueaza zboruri la orice altitudine, avand la bord substante nocive/toxice, si pentru personalul care efectueaza zboruri la altitudini de peste 3000 m; spor de ecran, pentru pilotii care executa zboruri pe aeronave civile care sunt dotate cu aparatura de bord cu ecran cu afisaj electronic al datelor si parametrilor de zbor; spor pentru zborul la joasa inaltime, pentru pilotii care executa zboruri la joasa inaltime, conform reglementarilor aeronautice specifice; spor de tratamente aviochimice, pentru personalul care executa zboruri de tratamente aviochimice; spor de acrobatie, pentru pilotii care executa zboruri acrobatice; spor pentru conditii deosebite de munca, pentru categoriile de personal stabilite prin contractele colective si/sau individuale de munca.
(5) Indemnizatia orara de zbor cuprinde drepturile banesti privind plata fiecarei ore de zbor efectuate cu aeronavele civile, fiecarui start efectuat cu planorul si fiecarui salt efectuat cu parasuta. Timpul privind plata orelor de zbor reprezinta timpul scurs din momentul in care o aeronava civila incepe procedura de pornire a motorului/motoarelor in scopul executarii unui zbor sau se pune in miscare pentru prima data in vederea decolarii si pana in momentul in care aceasta se opreste in pozitia desemnata pentru parcare si are toate motoarele oprite.
(6) Indemnizatia pe ora de serviciu pentru zbor cuprinde drepturile banesti privind plata fiecarei ore de serviciu efectuate in perioadele de timp in care personalul aeronavigant, in calitate de membru de echipaj, este solicitat sa execute o misiune/misiuni de zbor care contine/contin unul sau mai multe zboruri. O perioada de timp pentru executarea unei misiuni de zbor incepe din momentul in care membrul de echipaj se prezinta la locul stabilit de angajator, in vederea inceperii unui serviciu care cuprinde unul sau mai multe zboruri, si se termina la sfarsitul ultimului zbor, dupa efectuarea tuturor activitatilor si procedurilor necesare incheierii misiunii de zbor. Aceasta perioada de timp cuprinde: timpul necesar pregatirii zborului/zborurilor; timpul necesar executarii zborului/zborurilor; timpul cuprins intre zboruri, daca acesta nu reprezinta timp de odihna conform reglementarilor specifice aplicabile; timpul de dupa ultimul zbor, alocat efectuarii tuturor activitatilor si procedurilor necesare incheierii misiunii de zbor.
(7) Sporurile specifice prevazute la alin. (3) si (4) se aplica la salariul prevazut la alin. (1) si pot fi evidentiate separat sau pot fi incluse in acesta, fapt stabilit prin negociere intre angajator si reprezentantii personalului aeronavigant, pentru societatile comerciale/regiile autonome, respectiv prin acte normative specifice, pentru unitatile bugetare.

Articolul 6
(1) Cheltuielile aferente concediului de odihna suplimentar, prevazut la art. 42 lit. d) din Lege, necesar pentru refacerea capacitatii de zbor si pentru prevenirea imbolnavirilor profesionale ca urmare a activitatii de zbor, respectiv plata concediului de odihna suplimentar, transportul, tratamentul, cazarea si masa, se suporta integral de angajator.
(2) Concediul de odihna suplimentar se efectueaza in statiuni balneoclimaterice care sa asigure tratamentul necesar pentru refacerea capacitatii de zbor si prevenirea imbolnavirilor profesionale ca urmare a activitatii de zbor.
(3) Statiunile balneoclimaterice de tratament se stabilesc de angajator cu consultarea reprezentantilor personalului aeronavigant.

Articolul 7
(1) Costurile aferente incheierii asigurarilor prevazute la art. 42 lit. f) si art. 55 din Lege se suporta de angajator.
(2) Compensatia baneasca acordata in urma decesului unei persoane care detine calitatea de personal aeronavigant se acorda beneficiarului politei de asigurare, in conformitate cu prevederile legale in domeniu.

Articolul 8
(1) Alimentatia de intarire si protectie a organismului, necesara desfasurarii activitatilor aeronautice civile in mediul aerian, se asigura de catre angajator, la nivelul caloric zilnic prevazut de Lege, prin masa/mese servita/servite la bordul aeronavei sau intr-o locatie stabilita de angajator, la locul de munca.
(2) In situatia in care masa/mesele nu poate/pot fi asigurata/asigurate in locatiile prevazute la alin. (1) sau nivelul caloric al acesteia/acestora nu acopera nivelul caloric zilnic prevazut de Lege, angajatorul va acorda alimente care sa asigure nivelul caloric zilnic prevazut de Lege sau care sa asigure completarea pana la nivelul caloric zilnic prevazut de Lege.
(3) Continutul caloric al alimentatiei acordate se stabileste, prin grija angajatorului, de catre nutritionisti specializati in domeniu, iar alimentele se stabilesc cu acordul personalului aeronavigant.
(4) Angajatorul poate acorda contravaloarea in tichete de masa a alimentelor prevazute la alin. (1), (2) si (3), cu acordul reprezentantilor personalului aeronavigant, situatie in care responsabilitatea procurarii alimentelor necesare si corespunzatoare desfasurarii activitatilor aeronautice civile in mediul aerian revine personalului aeronavigant.

Articolul 9
(1) Diurna prevazuta la art. 42 lit. h) din Lege se acorda pentru fiecare zi calendaristica si pentru fiecare misiune. In cazul misiunilor de zbor a caror durata nu insumeaza 12 ore, diurna se calculeaza si se acorda conform reglementarilor specifice in vigoare.
(2) Diurna prevazuta la alin. (1) se acorda in mod diferentiat, pe categorii de personal aeronavigant, iar cuantumul acesteia pentru fiecare categorie se stabileste:
a) prin negociere intre angajator si reprezentantii personalului aeronavigant, pentru societatile comerciale/regiile autonome;
b) prin acte normative, pentru unitatile bugetare.

Articolul 10
Angajatorii vor intocmi bugetul anual de venituri si cheltuieli tinand seama de sumele necesare acordarii tuturor drepturilor cuvenite personalului aeronavigant prevazute de Lege.

Articolul 11
In sensul Legii, beneficiaza de pensie de serviciu urmatoarele categorii de persoane, daca au desfasurat activitate ca personal aeronavigant:
a) pilotii, insotitorii de bord, parasutistii si personalul de inspectie in zbor, care au varsta de minimum 50 de ani si au realizat o vechime de cel putin 20 de ani;
b) navigatorii, mecanicii si/sau inginerii de bord naviganti, operatorii radionaviganti, inginerii de receptie si control aeronave si inginerii de receptie si control mijloace PNA-TC, care au varsta de minimum 52 de ani si au realizat o vechime de cel putin 25 de ani de activitate;
c) persoanele care indeplinesc conditiile prevazute la lit. a) sau b), dupa caz, si care la data solicitarii pensiei de serviciu nu mai detin calitatea de personal aeronavigant;
d) personalul aeronavigant care, dupa data intrarii in vigoare a Legii, isi pierde total capacitatea de munca din cauza unui incident sau accident de aviatie, a unei boli profesionale sau a unei afectiuni medicale dobandite ca urmare a activitatii de zbor, fara conditie de varsta sau vechime;
e) personalul aeronavigant care, inainte de data intrarii in vigoare a Legii, si-a pierdut total capacitatea de munca din cauza unui incident sau accident de aviatie, a unei boli profesionale sau a unei afectiuni medicale dobandite ca urmare a activitatii de zbor, fara conditie de varsta sau vechime;
f) persoanele care au realizat o vechime de cel putin 10 ani de activitate ca personal aeronavigant, care la data solicitarii pensiei de serviciu detin aceasta calitate si indeplinesc conditiile de varsta prevazute la art. 43 alin. (1) lit. a) sau b) din Lege, dupa caz;
g) persoanele care au realizat o vechime de cel putin 10 ani de activitate ca personal aeronavigant, care la data solicitarii pensiei de serviciu nu mai detin aceasta calitate, dar indeplinesc conditiile de varsta prevazute la art. 43 alin. (1) lit. a) sau b) din Lege, dupa caz;
h) personalul aeronavigant care la data intrarii in vigoare a Legii este pensionar pentru limita de varsta in sistemul public de pensii sau conform prevederilor Legii nr. 89/2004 privind unele masuri de protectie sociala acordate, ca urmare a restructurarii Societatii Comerciale "Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane - TAROM" - S.A., personalului aeronautic civil ori pensionar pentru pierderea totala a capacitatii de munca, respectiv pensionar de invaliditate incadrat in gradul I sau II in sistemul public de pensii si care indeplineste conditiile prevazute de Lege;
i) personalul aeronavigant din cadrul aviatiei civile de transport aerian, prevazut la art. 4 lit. b) din Lege, a carui functie nu mai exista la data intrarii in vigoare a Legii, datorita evolutiei tehnicii aeronautice si a conceptiei de exploatare la sol si in zbor a aeronavelor civile, care a realizat o vechime de cel putin 10 ani de activitate ca personal aeronavigant si indeplineste conditiile de varsta prevazute la lit. b).

Articolul 12
(1) Pensia de serviciu se acorda la cererea persoanei indreptatite, a mandatarului desemnat de acesta prin procura speciala, a tutorelui, a reprezentantului legal sau a curatorului acesteia.
(2) Cererea de inscriere la pensia de serviciu, insotita de documentatia necesara, se depune la casa teritoriala de pensii in a carei raza isi are domiciliul persoana indreptatita sau, dupa caz, mandatarul, tutorele, curatorul sau reprezentantul legal.
(3) In vederea stabilirii pensiei de serviciu, dosarul de pensie trebuie sa cuprinda urmatoarele documente:
a) cererea de acordare a pensiei de serviciu, intocmita conform modelului prevazut in anexa nr. 1;
b) actele necesare stabilirii pensiei conform prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazute in normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, sau, dupa caz, copia ultimei decizii de pensionare ori talonul de pensie;
c) adeverinta-tip cu elementele necesare stabilirii pensiei de serviciu, respectiv vechimea totala in activitate in calitate de personal aeronavigant si baza de calcul, intocmita conform modelului prevazut in anexa nr. 2;
d) comunicarea emisa de AACR privind angajatorul indicat sa emita adeverinta-tip cu elementele necesare stabilirii pensiei de serviciu, intocmita conform modelului prevazut in anexa nr. 3, dupa caz;
e) decizia asupra capacitatii de munca, care sa certifice cauzele care au determinat pierderea totala a capacitatii de munca, eliberata de medicul expert al asigurarilor sociale, dupa caz;
f) alte documente necesare stabilirii pensiei.

Articolul 13
(1) Adeverinta-tip, prevazuta la art. 12 alin. (3) lit. c), cu elementele necesare stabilirii pensiei de serviciu, respectiv vechimea totala in activitate in calitate de personal aeronavigant si baza de calcul privind media lunara a veniturilor totale brute realizate pe ultimele 3 luni, emisa si calculata de angajator conform Legii, se solicita, de persoana indreptatita, astfel:
a) ultimului angajator la care detine sau a detinut calitatea de personal aeronavigant;
b) in cazul in care ultimul angajator nu mai exista sau nu mai desfasoara activitati aeronautice civile de zbor, solicitarea pentru emiterea adeverintei-tip se adreseaza unui alt angajator care are in exploatare un tip de aeronava civila cu greutatea maxima la decolare cea mai apropiata de aeronava civila pe care persoana in cauza a detinut ultima calificare si licenta si are angajat personal aeronavigant.
(2) Pentru obtinerea adeverintei-tip de la un alt angajator, in conformitate cu alin. (1) lit. b), persoana in cauza va solicita AACR, in scris, anexand documente cu privire la ultima functie la bord si tipul/clasa de aeronava civila pe care a detinut ultima calificare si licenta, emiterea unei comunicari care va cuprinde lista angajatorilor care pot elibera astfel de adeverinte, precum si functia la bord si tipul/clasa de aeronava civila care vor sta la baza emiterii adeverintei-tip. AACR va emite comunicarea in maximum 5 zile lucratoare de la solicitare, dupa verificarea datelor cuprinse in documentele depuse.
(3) In termen de 10 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice, AACR va solicita tuturor angajatorilor care desfasoara activitati aeronautice civile de zbor cu sediul sau filiale in Romania datele necesare privind tipurile/clasele de aeronave civile detinute in exploatare si functiile la bordul aeronavelor civile detinute de personalul aeronavigant aflat in activitate, in vederea intocmirii bazei de date necesare eliberarii comunicarii prevazute la alin. (2). Toti angajatorii vor transmite la AACR datele in termen de 10 zile lucratoare de la data primirii solicitarii si ulterior in termen de 3 zile de la data aparitiei unei modificari a datelor respective.
(4) In situatia in care, la data solicitarii adeverintei-tip, persoana in cauza nu este salariat la angajatorul caruia i s-a adresat solicitarea, aceasta va depune la angajatorul respectiv toate actele necesare determinarii vechimii totale in activitate in calitate de personal aeronavigant.

Articolul 14
Angajatorii sunt obligati sa elibereze documentele necesare acordarii pensiei de serviciu, astfel:
a) in termen de 20 de zile calendaristice de la data solicitarii, in situatia emiterii tuturor actelor necesare stabilirii pensiei din sistemul public de pensii si a adeverintei-tip necesare stabilirii pensiei de serviciu;
b) in termen de 5 zile calendaristice de la solicitare, in situatia emiterii numai a adeverintei-tip necesare stabilirii pensiei de serviciu.

Articolul 15
(1) Vechimea in activitate in calitate de personal aeronavigant, care se are in vedere la calculul pensiei de serviciu, reprezinta vechimea totala in activitate in aceasta calitate, la un angajator persoana juridica sau fizica romana, indiferent daca aceasta reprezinta vechime intrerupta sau neintrerupta. Vechimea totala in activitate se determina prin insumarea tuturor anilor, lunilor si zilelor lucrate in calitate de personal aeronavigant, inclusiv perioada de studii si pregatire necesare obtinerii primei calificari si licente in profesia de pilot, conform diplomei sau oricarui alt document care certifica absolvirea unei scoli de specialitate.
(2) Vechimea totala in activitate ca personal aeronavigant se determina pe baza oricaruia dintre urmatoarele documente:
a) carnetul de munca, in care sunt mentionate perioadele in care persoana in cauza a fost angajata si remunerata pentru prestarea activitatilor aeronautice civile de zbor, potrivit art. 1 alin. (2);
b) inregistrarile intocmite de angajatori privind evidenta activitatii de zbor;
c) carnetul individual de zbor;
d) orice alte documente legale care fac dovada vechimii in activitate in calitate de personal aeronavigant, prezentate de persoana care solicita acordarea pensiei de serviciu.
(3) In cazul in care vechimea totala nu este mentionata in mod explicit in totalitate intr-un singur document, angajatorul va cumula documentele prevazute la alin. (2) in vederea calcularii vechimii totale in activitate ca personal aeronavigant.
(4) In cazul in care angajatorul nu detine suficiente documente justificative necesare stabilirii vechimii totale in activitate ca personal aeronavigant, acesta va solicita de la angajatorii anteriori ai persoanei in cauza sau de la AACR orice inscrisuri relevante care sa conduca la stabilirea vechimii in activitate pentru perioadele respective.

Articolul 16
Vechimea totala in activitate in calitate de personal aeronavigant, determinata conform art. 15 alin. (1) de catre angajatorul prevazut la art.13, necesara deschiderii dreptului la pensia de serviciu prevazuta de Lege, se constituie din ani intregi, iar fractiunea de an se neglijeaza.

Articolul 17
(1) Baza de calcul necesara pentru determinarea cuantumului pensiei de serviciu reprezinta:
a) media veniturilor totale brute realizate in ultimele 3 luni de activitate anterioare lunii in care s-a solicitat acordarea pensiei de serviciu, de catre persoanele care detin calitatea de personal aeronavigant la data solicitarii pensiei de serviciu;
b) media veniturilor totale brute realizate in ultimele 3 luni anterioare lunii in care s-a solicitat acordarea pensiei de serviciu, de catre tot personalul aeronavigant aflat in activitate, corespunzator ultimei functii la bord detinute de persoana in cauza pe tipul respectiv de aeronava civila, in cazul persoanelor care nu mai detin calitatea de personal aeronavigant la data solicitarii pensiei de serviciu. In cazul in care tipul respectiv de aeronava civila nu se mai afla in exploatare, se va lua in calcul un alt tip de aeronava civila aflata in exploatare, cu greutatea maxima la decolare cea mai apropiata de aeronava civila pe care persoana in cauza a detinut ultima calificare si licenta.
c) media veniturilor totale brute realizate in ultimele 3 luni anterioare lunii in care s-a solicitat acordarea pensiei de serviciu, calculata pentru pilotul comandant, in aceleasi conditii de varsta si vechime, corespunzator tipului de aeronava civila aflata in exploatare, cu greutatea maxima la decolare cea mai apropiata de aeronava civila pe care persoana in cauza a detinut ultima calificare si licenta, in cazul personalului aeronavigant din cadrul aviatiei civile de transport aerian prevazut la art. 4 lit. b) din Lege, a carui functie nu mai exista la data intrarii in vigoare a Legii, datorita evolutiei tehnicii aeronautice si a conceptiei de exploatare la sol si in zbor a aeronavelor civile.
(2) Venitul total brut lunar realizat utilizat la stabilirea bazei de calcul a pensiei de serviciu reprezinta suma veniturilor prevazute la art. 5 alin. (2).

Articolul 18
(1) Cuantumul pensiei de serviciu se calculeaza prin aplicarea procentului de 80% asupra bazei de calcul determinate conform prevederilor art. 17.
(2) Pentru fiecare an complet in plus peste vechimea in activitate prevazuta la art. 43 alin. (1) din Lege, respectiv 20 de ani sau, dupa caz, 25 de ani, cuantumul pensiei de serviciu se majoreaza cu 1%.
(3) Cuantumul pensiei de serviciu se diminueaza cu 2% pentru fiecare an complet in minus fata de vechimea in activitate prevazuta la art. 43 alin. (1) din Lege.
(4) In situatia persoanelor prevazute la art. 49 lit. a) si b) din Lege, pensia de serviciu reprezinta 80% din baza de calcul determinata conform prevederilor art. 17, indiferent daca vechimea realizata ca personal aeronavigant este mai mica sau egala cu cea prevazuta la art. 43 alin. (1) din Lege.
(5) Majorarea prevazuta la art. 44 alin. (3) din Lege se aplica si pensiei de serviciu calculate in conditiile alin. (4), daca vechimea realizata in calitate de personal aeronavigant este mai mare de 20 de ani, sau, dupa caz, de 25 de ani.
(6) In situatia persoanelor prevazute la art. 51 din Lege, cuantumul pensiei de serviciu reprezinta 50% din cuantumul pensiei de serviciu calculate pentru pilotul comandant, in aceleasi conditii de varsta si vechime, corespunzator tipului de aeronava civila aflata in exploatare, cu greutatea maxima la decolare cea mai apropiata de aeronava civila pe care persoanele in cauza au detinut ultima calificare si licenta.

Articolul 19
(1) Pentru personalul aeronavigant prevazut la art. 49 lit. a) si b) din Lege, odata cu pensia de serviciu se stabileste pensia de invaliditate, sau, dupa caz, pensia pentru limita de varsta din sistemul public, daca sunt indeplinite conditiile prevazute de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) In situatia persoanelor de la alin. (1) care nu indeplinesc conditiile de acordare a pensiei de invaliditate sau, dupa caz, a pensiei pentru limita de varsta din sistemul public, pensia de serviciu se suporta integral din bugetul de stat.

Articolul 20
Drepturile de pensie de serviciu stabilite conform dipozitiilor Legii se acorda si se platesc avand in vedere termenele reglementate de aceasta, coroborate cu cele prevazute de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:
a) de la data solicitarii mentionata in cererea de acordare a pensiei de serviciu, daca cererea a fost depusa in termen de 90 de zile, calculat de la data indeplinirii conditiilor de acordare a pensiei de serviciu prevazute de Lege;
b) de la data depunerii cererii, daca cererea a fost depusa cu depasirea termenului prevazut la lit. a);
c) de la data pierderii capacitatii de munca, in cazul persoanelor care si-au pierdut total capacitatea de munca dupa data intrarii in vigoare a Legii, daca cererea a fost depusa in termen de 60 de zile, calculat de la data emiterii deciziei asupra capacitatii de munca;
d) de la data depunerii cererii, daca cererea a fost depusa cu depasirea termenului prevazut la lit. c);
e) de la data intrarii in vigoare a Legii, in cazul persoanelor care si-au pierdut total capacitatea de munca inainte de data intrarii in vigoare a Legii, daca cererea a fost depusa in termen de 60 de zile, calculat la data emiterii deciziei asupra capacitatii de munca;
f) de la data depunerii cererii, daca cererea a fost depusa cu depasirea termenului prevazut la lit. e);
g) de la data solicitarii, mentionata in cererea de acordare a pensiei de serviciu, in cazul persoanelor care anterior datei intrarii in vigoare a Legii indeplineau conditiile pentru acordarea pensiei de serviciu sau erau pensionare pentru limita de varsta, daca cererea a fost depusa in termen de 90 de zile, calculat de la data intrarii in vigoare a Legii;
h) de la data depunerii cererii, daca cererea a fost depusa cu depasirea termenului prevazut la lit. g).

Articolul 21
Drepturile de pensie de urmas stabilite ca urmare a optiunii de trecere de la pensia proprie din sistemul public de pensii la pensia de urmas stabilita din pensia de serviciu a titularului se cuvin si se platesc incepand cu luna urmatoare depunerii cererii.

Articolul 22
(1) Personalul aeronavigant care se pensioneaza din cauza pierderii totale a capacitatii de munca si care necesita ingrijire sau supraveghere permanenta din partea altei persoane beneficiaza, pe langa pensia de serviciu, de o singura indemnizatie de insotitor, in cuantumul prevazut de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) In situatia persoanelor prevazute la alin. (1) care nu indeplinesc si conditiile pentru acordarea pensiei de invaliditate gradul I din sistemul public de pensii, indemnizatia de insotitor se suporta integral din bugetul de stat.

Articolul 23
(1) Odata cu stabilirea pensiei de serviciu se stabileste si pensia pentru limita de varsta din sistemul public de pensii, conform Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, considerandu-se indeplinite conditiile necesare deschiderii dreptului la pensie.
(2) La determinarea punctajului mediu anual se are in vedere stagiul complet de cotizare corespunzator anului, respectiv lunii, in care se deschide dreptul de pensie, prevazut in anexa nr. 3 la Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Prevederile alin. (1) si (2) nu se aplica persoanelor pensionate pentru limita de varsta anterior datei intrarii in vigoare a Legii.
(4) In cazul in care cuantumul pensiei de serviciu este mai mic decat cel al pensiei din sistemul public de pensii, se acorda cuantumul cel mai avantajos.
(5) Partea din pensia de serviciu care depaseste nivelul pensiei din sistemul public de pensii se suporta din bugetul de stat.

Articolul 24
Stabilirea, actualizarea si plata pensiilor de serviciu se efectueaza de catre casele teritoriale de pensii, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Articolul 25
Reglementarile prevazute de legislatia privind pensiile din sistemul public de pensii, referitoare la modalitatile si termenele de stabilire si plata, precum si cele referitoare la modificarea, suspendarea, reluarea, incetarea, expertizarea, revizuirea, recuperarea sumelor incasate necuvenit si jurisdictia, se aplica si pensiei de serviciu prevazute de Lege.

Articolul 26
Raspunderea pentru corectitudinea datelor cuprinse in documentele care stau la baza intocmirii dosarului de pensionare, a calculului pensiei de serviciu, precum si pentru legalitatea tuturor documentelor emise revine in exclusivitate emitentilor.

Articolul 27
(1) Prin incident sau accident de aviatie, in sensul aplicarii prevederilor Legii, se intelege acel eveniment definit ca atare de Codul aerian civil si care are ca rezultat o actiune asupra corpului uman care determina decesul sau pierderea totala a capacitatii de munca a unei persoane. Pierderea totala a capacitatii de munca se dovedeste prin documentele emise de institutii abilitate in acest sens, conform legislatiei muncii si legislatiei asigurarilor sociale.
(2) Bolile profesionale sau afectiunile medicale dobandite ca urmare a activitatii de zbor sau ca urmare a exercitarii functiei care determina pierderea totala a capacitatii de munca, in sensul prezentelor norme metodologice, sunt acele boli sau afectiuni medicale dobandite de o persoana, care determina pierderea totala a capacitatii de munca a acesteia si care apar ca efect al activitatii de zbor asupra corpului uman sau ca efect al unor actiuni externe asupra corpului uman pe durata programului de lucru ori pe durata deplasarii de la domiciliu, respectiv de la locul de cazare la locul de munca si retur, astfel cum sunt definite de legislatia muncii si de legislatia asigurarilor sociale sau de alte reglementari in domeniu.
(3) In termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentelor norme metodologice, AACR va intreprinde toate demersurile necesare pentru ca bolile profesionale si afectiunile medicale prevazute la alin. (2) sa fie stabilite conform reglementarilor in vigoare.

Articolul 28
(1) Concediul de recuperare prevazut la art. 17 din Lege reprezinta perioada de timp necesara recuperarii capacitatii/aptitudinii medicale de zbor, in cazul pierderii temporare a acesteia in conformitate cu art. 53 din Lege. Concediul de recuperare si drepturile prevazute de Lege pe perioada recuperarii se acorda de angajator la solicitarea persoanei in cauza, pe baza documentului care face dovada pierderii capacitatii/aptitudinii medicale de zbor, emis de Institutul National de Medicina Aeronautica si Spatiala sau de alte institutii medicale abilitate in acest sens.
(2) Recuperarea si tratamentul necesar se efectueaza in locatiile recomandate de medicul specialist.
(3) Prin pierderea definitiva a capacitatii/aptitudinii medicale de zbor, prevazuta la art. 53 lit. b) din Lege, se intelege acea pierdere a capacitatii/aptitudinii medicale de zbor care este stabilita si certificata ca fiind definitiva de catre institutiile abilitate in acest sens, in perioada maxima de 2 ani prevazuta de Lege pentru recuperarea capacitatii de zbor.
(4) Compensatia baneasca acordata in cazul pierderii definitive a capacitatii/aptitudinii medicale de zbor, prevazuta la art. 53 lit. b) din Lege, se suporta de angajatorul unde persoana in cauza este salariata in momentul pierderii definitive a capacitatii/aptitudinii medicale de zbor.
(5) Prin venitul lunar obtinut ca urmare a imposibilitatii continuarii activitatii de zbor, prevazut la art. 53 lit. b) din Lege, se intelege venitul lunar obtinut in baza unui contract de munca pentru desfasurarea unei activitati, alta decat activitatea de zbor, venitul din activitati efectuate ca persoana fizica autorizata, venitul din ajutorul de somaj sau alte venituri din asigurari sociale.

Articolul 29
(1) Inaptitudinea psihomedicala temporara de zbor prevazuta de Lege este acea inaptitudine temporara de zbor, fizica si psihica, constatata de catre institutiile medicale abilitate in acest sens sau declarata pe propria raspundere de persoana in cauza.
(2) Inaptitudinea temporara de zbor declarata pe propria raspundere de o persoana nu poate depasi 48 de ore, in caz contrar fiind obligatorie confirmarea de catre institutiile medicale abilitate in acest sens.
(3) Angajatorul nu poate lua nicio masura de sanctionare impotriva persoanei care nu executa o misiune de zbor din cauza incapacitatii temporare de zbor constatate sau declarate.

Articolul 30
Dupa intrarea in vigoare a prezentelor norme metodologice operatorii aerieni, persoane juridice romane, care desfasoara activitati de transport public de pasageri cu aeronave civile, in trafic intern si/sau international, vor adopta procedurile interne de acordare a calatoriilor gratuite prevazute la art. 60 din Lege pentru personalul aeronavigant.

Articolul 31
Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.


ANEXA Nr. 1 la normele metodologice - CERERE de acordare a pensiei de serviciu conform Legii nr. 223/2007

  Nr. ........... din .................... 

    Catre
  CASA TERITORIALA/LOCALA DE PENSII .......................................................

  Subsemnatul(a), .............................., domiciliat(a) in localitatea ...................,
str. ............................. nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ..., ap. ....., sectorul ....,
judetul .................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ........ nr. .......................,
eliberat(a) de ......................................, la data de .................................,
CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, nascut(a) la data de .................................
in localitatea ............................................., judetul .............................,
fiul (fiica) lui ............................ si al (a) ................................., pensionar
pentru*) ............................., prin Decizia nr. ......................., solicit inscrierea
la pensie de serviciu, conform Legii nr. 223/2007, in calitate de titular/urmas, incepand cu data
de .............................................

  In acest scop, depun urmatoarele acte**):
  - Adeverinta-tip nr. .................. din .................., cu elementele necesare stabilirii
pensiei de serviciu, eliberata de angajator in aplicarea prevederilor Legii nr. 223/2007***);
  - Comunicarea nr. ............ din ............................, emisa de Autoritatea Aeronautica
Civila Romana privind angajatorul/angajatorii indicat/indicati sa emita adeverinta-tip****);
  - Decizia nr. .................. din ........................., care certifica pierderea totala a
capacitatii de munca si care atesta cauzele care au determinat pierderea totala a capacitatii de
munca, prevazute de Legea nr. 223/2007;
  - Decizia de pensie nr. ................. din ............................ sau talonul de pensie;
  - alte acte necesare stabilirii pensiei.
  Intre pensia din sistemul public de pensii si pensia de serviciu prevazuta de Legea nr. 223/2007
optez pentru pensia cea mai avantajoasa.

  Data .......................                   Semnatura ...................
 


___________
*) Se completeaza numai de catre persoanele care la data solicitarii pensiei de serviciu sunt pensionare pentru limita de varsta sau de invaliditate in sistemul public de pensii.
**) Se completeaza si se depun dupa caz.
***) Adeverinta-tip intocmita conform modelului din anexa nr. 2.
****) Comunicarea intocmita conform modelului din anexa nr. 3.


ANEXA Nr. 2 la normele metodologice

  Denumirea unitatii ..................................................... 
  CUI .............., nr. ordine registrul comertului .................... 
  Sediul: localitatea .................................................... 
  str. ..................................................... nr. ......... 
  Judetul/Sectorul ....................................................... 
  Telefon/Fax ............................................................ 
  Nr. .................................../................................ 


  ADEVERINTA-TIP
pentru stabilirea pensiei de serviciu a personalului aeronavigant,
conform Legii nr. 223/2007 privind statutul personalului aeronautic
civil navigant profesionist din aviatia civila din Romania 


  Adeverim prin prezenta ca domnul/doamna .........................................., domiciliat(a)
in localitatea ......................, str. ...................... nr. ......, bl. ......, sc. ....,
et. ...., ap. ....., sectorul ..................., judetul .......................................,
posesor/posesoare al/a actului de identitate BI/CI seria ............ nr. .........................,
CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, detine/a detinut calitatea de personal aeronautic
civil navigant profesionist in categoria de*) ...................................., se incadreaza la
art. 43 alin. (1) lit.**) ......... din Legea nr. 223/2007 si solicita acordarea pensiei de
serviciu, in calitate de titular/urmas.
  Ultima functie la bord detinuta .............................................. pe aeronava civila
(tip/clasa) ..........................., cu greutatea maxima la decolare de ........................
  Varsta la data solicitarii pensiei de serviciu (ani, luni) ......................................
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦  Vechimea in activitate in calitate de personal aeronautic civil navigant   ¦        ¦
¦profesionist (ani) la data de ...............................................  ¦        ¦
+---------------------------------------------------------------------------------+----------------¦
¦  Media veniturilor totale brute utilizata la stabilirea pensiei de serviciu,  ¦        ¦
¦conform Legii 223/2007, (lei)                          ¦        ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
 
 Certificam corectitudinea si legalitatea datelor inscrise in prezenta adeverinta.
     Conducatorul unitatii,                Directia (serviciul) cu atributii
  ...................................               de salarizare-personal
                                  Director (Sef serviciu),
                                .................................
  Subsemnatul, .........................., sunt de acord cu inregistrarile din prezenta adeverinta,
care corespund realitatii.
  Semnatura ....................                  Data ........................ 


___________
*) Se completeaza cu denumirea ultimei categorii din care face/a facut parte persoana in cauza, conform art. 4 din Legea nr. 223/2007.
**) Se completeaza cu lit. a) sau b), dupa caz, in functie de categoria de personal aeronautic civil navigant profesionist din care face/a facut parte persoana in cauza.


ANEXA Nr. 3 la normele metodologice

  Autoritatea Aeronautica Civila Romana 
  CUI ..............., nr. ordine registrul comertului ................... 
  Sediul: localitatea .................................................... 
  str. ..................................................... nr. ......... 
  Judetul/Sectorul ....................................................... 
  Telefon/Fax ............................................................ 
  Nr. ...................................../.............................. 


  COMUNICARE
privind angajatorul/angajatorii indicat/indicati sa emita
adeverinta-tip prevazuta in anexa nr. 2 
    Catre  
Domnul/doamna............................., domiciliat(a) in localitatea .......................,
str. .................. nr. ....., bl. ......, sc. ......, et. ......., ap. ......., sectorul .....,
judetul .............., posesor/posesoare al/a actului de identitate BI/CI seria .... nr. .........,
CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|.  
La solicitarea dvs. privind angajatorii care au in exploatare aeronave civile de tipul/clasa........
.................., cu greutate maxima la decolare de ................., pe care ati detinut
ultima functie la bord de ............................. conform ultimei licente obtinute, certificam
faptul ca angajatorul/angajatorii ..................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
  detine/detin in exploatare aeronave civile de tipul/clasa ......................................,
cu greutatea maxima la decolare de ................., fiind aeronava cu greutatea maxima la decolare
cea mai apropiata de aeronava civila pe care dvs. ati detinut ultima calificare si licenta.
  Va rugam sa va adresati angajatorului/unui angajator mai sus mentionat care va elibera
adeverinta-tip prevazuta in anexa nr. 2, care cuprinde elementele necesare stabilirii pensiei de
serviciu, conform Legii nr. 223/2007.
  Certificam corectitudinea si legalitatea datelor inscrise in prezenta comunicare.
      Conducatorul unitatii,
  ........................................

Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila din Romania, ordin nr. 1064/2007


[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 726 din 26/10/2007

In temeiul prevederilor art. 64 din Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila din Romania, ale art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 405/1993 privind infiintarea Autoritatii Aeronautice Civile Romane, cu modificarile ulterioare, si ale art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificarile ulterioare, ministrul transporturilor emite urmatorul ordin:

Art. 1
Se aproba Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila din Romania, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
Prezentul ordin se aplica de catre persoanele fizice si juridice carora le revin drepturi si obligatii care decurg din Legea nr. 223/2007 si din normele metodologice mentionate la art. 1.

Art. 3
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Nu este

-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
41 useri online

Useri autentificati: