DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Resursa ta de Drept: Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 761/1999 privind desemnarea, pregatirea si atestarea profesionala a persoanelor care conduc permanent si efectiv activitati de transport rutier, 604/2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Avand in vedere prevederile art. 18 alin. (4) si (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 102/2006, cu modificarile ulterioare, in temeiul prevederilor art. 5 alin. (3) lit. h) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 102/2006, cu modificarile ulterioare, precum si ale art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, ministrul transporturilor emite urmatorul ordin:

Art. I
Ordinul ministrului transporturilor nr. 761/1999 privind desemnarea, pregatirea si atestarea profesionala a persoanelor care conduc permanent si efectiv activitati de transport rutier, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 33 din 28 ianuarie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. In tot cuprinsul ordinului, sintagma "certificat de pregatire profesionala" se inlocuieste cu sintagma "certificat de competenta profesionala".
2. Alineatul (1) al articolului 4 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4 - (1) Pentru inscrierea la examen candidatii trebuie sa faca dovada absolvirii invatamantului obligatoriu prevazut de reglementarile in vigoare si sa fi absolvit un curs de specialitate organizat de un centru de pregatire si perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere, autorizat de Ministerul Transporturilor, sau sa fie titulari ai unei diplome de absolvire a unei institutii de invatamant superior tehnic in specialitatea transporturi rutiere."
3. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6 - (1) Certificatul de competenta profesionala este valabil pe o perioada de 5 ani.
(2) Daca in cursul ultimului an ce precede expirarea certificatului de competenta profesionala titularul a urmat un curs de perfectionare profesionala, acestuia i se va elibera un nou certificat dupa promovarea examenului sustinut in conditiile prevazute la art. 5."
4. Anexa nr. 1 se inlocuieste cu anexa la prezentul ordin.

Art. II
Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin, certificatele de competenta profesionala eliberate persoanelor desemnate sa conduca permanent si efectiv activitati de transport rutier de catre statele membre ale Uniunii Europene in conformitate cu prevederile Directivei Consiliului 96/26 CE din 29 aprilie 1996 privind accesul la ocupatia de transportator rutier de marfa si transportator rutier de calatori si recunoasterea reciproca a diplomelor, certificatelor si altor forme de calificare, pentru a facilita acestor transportatori dreptul la libera stabilire pentru operatiuni de transport national si international, amendata prin Directiva 98/76 din 1 octombrie 1998, se considera echivalente cu certificatul de competenta profesionala care face dovada pregatirii si atestarii profesionale pentru calitatea de persoana desemnata sa conduca permanent si efectiv activitati de transport rutier, eliberat in conformitate cu prevederile prezentului ordin.

Art. III
Directiva generala infrastructura si transport rutier din cadrul Ministerului Transporturilor si Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV
Prezentul ordin transpune prevederile art. 10 alin. (1) si (3) din Directiva Consiliului 96/26 CE din 29 aprilie 1996 privind accesul la ocupatia de transportator rutier de marfa si transportator rutier de calatori si recunoasterea reciproca a diplomelor, certificatelor si altor forme de calificare, pentru a facilita acestor transportatori dreptul la libera stabilire pentru operatiuni de transport national si international, amendata prin Directiva 98/76 din 1 octombrie 1998.

Art. V
Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 761/1999)

  Model de imprimat Format A4 hartie groasa bej 
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
¦                   UNIUNEA EUROPEANA                   ¦
¦                                               ¦
¦   +-------------+                 +--------------------------+      ¦
¦   ¦  RO(1)  ¦                 ¦Ministerul Transporturilor¦      ¦
¦   +-------------+                 +--------------------------+      ¦
¦                                               ¦
¦                     CERTIFICAT                     ¦
¦ de competenta profesionala pentru transportul rutier national si international de persoane ¦
¦                   +---------------+                   ¦
¦                   ¦Nr. .......... ¦                   ¦
¦                   +---------------+                   ¦
¦                                               ¦
¦ Noi(2), ......................................................................, certificam:¦
¦ a) ca(3) .................................................................................,¦
¦   nascut(a) in ........................................ la data de ......................,¦
¦   a promovat examenul sustinut in data de ...................., organizat pentru obtinerea¦
¦   certificatului de competenta profesionala pentru transportul rutier national si     ¦
¦   international de persoane in conformitate cu dispozitiile Ordinului ministrului     ¦
¦   transporturilor nr. 761/1999 privind desemnarea, pregatirea si atestarea profesionala a ¦
¦   persoanelor care conduc permanent si efectiv activitati de transport rutier, cu     ¦
¦   modificarile ulterioare;                                ¦
¦ b) ca persoana mentionata la lit. a) este abilitata sa isi puna in valoare competenta sa  ¦
¦   profesionala intr-o intreprindere de transport rutier de persoane:           ¦
¦ - care efectueaza transporturi nationale in statul membru care a eliberat certificatul;  ¦
¦ - care efectueaza transporturi internationale.                       ¦
¦ +-----------------------------------------------------------------------------------------+ ¦
¦ ¦Prezentul certificat constituie dovada suficienta a competentei profesionale mentionate ¦ ¦
¦ ¦la art. 10 alin. (1) din Directiva Consiliului 96/26 CE din 29 aprilie 1996 privind   ¦ ¦
¦ ¦accesul la ocupatia de transportator rutier de marfa si transportator rutier de calatori ¦ ¦
¦ ¦si recunoasterea reciproca a diplomelor, certificatelor si altor forme de calificare,  ¦ ¦
¦ ¦pentru a facilita acestor transportatori dreptul la libera stabilire pentru operatiuni de¦ ¦
¦ ¦transport national si international, amendata prin Directiva 98/76 din 1 octombrie 1998 ¦ ¦
¦ +-----------------------------------------------------------------------------------------+ ¦
¦                                               ¦
¦ Eliberat la ......................             Data ....................    ¦
¦                                   ....................(4)¦
¦                                               ¦
¦_________                                          ¦
¦ (1) (A) Austria, (B) Belgia, (BG) Bulgaria, (CY) Cipru, (CZ) Republica Ceha, (D) Germania, ¦
¦(DK) Danemarca, (E) Spania, (EST) Estonia, (F) Franta, (FIN) Finlanda, (GR) Grecia, (H)   ¦
¦Ungaria, (I) Italia, (IRL) Irlanda, (L) Luxemburg, (LT) Lituania, (LV) Letonia, (MT) Malta, ¦
¦(NL) Olanda, (P) Portugalia, (PL) Polonia, (RO) Romania, (SE) Suedia, (SK) Slovacia, (SLO)  ¦
¦Slovenia, (UK) Marea Britanie                                ¦
¦ (2) Autoritatea sau organismul desemnat in prealabil in acest scop de catre fiecare stat  ¦
¦membru al Comunitatii Europene pentru a elibera prezentul certificat.            ¦
¦ (3) Numele si prenumele                                  ¦
¦ (4) Stampila si semnatura autoritatii sau a organismului competent care elibereaza     ¦
¦certificatul.                                        ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 

  Model de imprimat Format A4 hartie groasa bej 
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
¦                   UNIUNEA EUROPEANA                   ¦
¦                                               ¦
¦   +-------------+                 +--------------------------+      ¦
¦   ¦  RO(1)  ¦                 ¦Ministerul Transporturilor¦      ¦
¦   +-------------+                 +--------------------------+      ¦
¦                                               ¦
¦                     CERTIFICAT                     ¦
¦  de competenta profesionala pentru transportul rutier national si international de marfa  ¦
¦                   +---------------+                   ¦
¦                   ¦Nr. .......... ¦                   ¦
¦                   +---------------+                   ¦
¦                                               ¦
¦ Noi(2), ......................................................................, certificam:¦
¦ a) ca(3) .................................................................................,¦
¦   nascut(a) in ........................................ la data de ......................,¦
¦   a promovat examenul sustinut in data de ...................., organizat pentru obtinerea¦
¦   certificatului de competenta profesionala pentru transportul rutier national si     ¦
¦   international de marfa in conformitate cu dispozitiile Ordinului ministrului      ¦
¦   transporturilor nr. 761/1999 privind desemnarea, pregatirea si atestarea profesionala a ¦
¦   persoanelor care conduc permanent si efectiv activitati de transport rutier, cu     ¦
¦   modificarile ulterioare;                                ¦
¦ b) ca persoana mentionata la lit. a) este abilitata sa isi puna in valoare competenta sa  ¦
¦   profesionala intr-o intreprindere de transport rutier de marfa:             ¦
¦ - care efectueaza transporturi nationale in statul membru care a eliberat certificatul;  ¦
¦ - care efectueaza transporturi internationale.                       ¦
¦ +-----------------------------------------------------------------------------------------+ ¦
¦ ¦Prezentul certificat constituie dovada suficienta a competentei profesionale mentionate ¦ ¦
¦ ¦la art. 10 alin. (1) din Directiva Consiliului 96/26 CE din 29 aprilie 1996 privind   ¦ ¦
¦ ¦accesul la ocupatia de transportator rutier de marfa si transportator rutier de calatori ¦ ¦
¦ ¦si recunoasterea reciproca a diplomelor, certificatelor si altor forme de calificare,  ¦ ¦
¦ ¦pentru a facilita acestor transportatori dreptul la libera stabilire pentru operatiuni de¦ ¦
¦ ¦transport national si international, amendata prin Directiva 98/76 din 1 octombrie 1998 ¦ ¦
¦ +-----------------------------------------------------------------------------------------+ ¦
¦                                               ¦
¦ Eliberat la ......................             Data ....................    ¦
¦                                   ....................(4)¦
¦                                               ¦
¦_________                                          ¦
¦ (1) (A) Austria, (B) Belgia, (BG) Bulgaria, (CY) Cipru, (CZ) Republica Ceha, (D) Germania, ¦
¦(DK) Danemarca, (E) Spania, (EST) Estonia, (F) Franta, (FIN) Finlanda, (GR) Grecia, (H)   ¦
¦Ungaria, (I) Italia, (IRL) Irlanda, (L) Luxemburg, (LT) Lituania, (LV) Letonia, (MT) Malta, ¦
¦(NL) Olanda, (P) Portugalia, (PL) Polonia, (RO) Romania, (SE) Suedia, (SK) Slovacia, (SLO)  ¦
¦Slovenia, (UK) Marea Britanie                                ¦
¦ (2) Autoritatea sau organismul desemnat in prealabil in acest scop de catre fiecare stat  ¦
¦membru al Comunitatii Europene pentru a elibera prezentul certificat.            ¦
¦ (3) Numele si prenumele                                  ¦
¦ (4) Stampila si semnatura autoritatii sau a organismului competent care elibereaza     ¦
¦certificatul.                                        ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------+ 


-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
73 useri online

Useri autentificati: