DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin pentru modificarea si completarea Normelor de autorizare a regimurilor vamale economice, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 7.789/2007, ordin nr. 349/2008[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 122 din 15/02/2008

Agentia Nationala de Administrare Fiscala

In aplicarea Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/1992 din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar si a Regulamentului Comisiei (CEE) nr. 2.454/1993 din 2 iulie 1993 de instituire a dispozitiilor de aplicare a Codului vamal comunitar, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul art. 5 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 532/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale a Vamilor, cu modificarile si completarile ulterioare, vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

Art.I
Normele de autorizare a regimurilor vamale economice, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 7.789/2007, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 623 din 10 septembrie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5

(1) Cererea de autorizare se face folosind modelul si normele prevazute in anexa 67 la Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/1993.
(2) Cererea de autorizare se completeaza utilizand aplicatia «Regimuri vamale economice si destinatie finala», aflata pe website-ul Autoritatii Nationale a Vamilor www.customs.ro, sectiunea «Agenti economici/Utilizarea sistemului informatic vamal». Cererea inregistrata in aplicatia informatica se tipareste si se depune, semnata si stampilata de catre solicitant, la directia regionala pentru accize si operatiuni vamale competenta, impreuna cu documentele necesare pentru obtinerea autorizatiei."
2. Articolul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 17

(1) Autorizatia de utilizare a regimului vamal economic poate fi modificata sau reinnoita prin folosirea formularului prevazut in anexa 67 la Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/1993.
(2) Prevederile art. 5 alin. (2) se aplica in mod corespunzator cererii de modificare/reinnoire a autorizatiei."
3. La articolul 24 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) Prevederile art. 5 alin. (2) se aplica in mod corespunzator cererii de autorizare unica."
4. La articolul 25, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
"(6) Prevederile art. 5 alin. (2) se aplica in mod corespunzator cererii de autorizare cu efect retroactiv."
5. La articolul 27 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) Directia regionala pentru accize si operatiuni vamale inregistreaza autorizatia in aplicatia informatica «Regimuri vamale economice si destinatie finala»."
6. Articolul 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 28
Numarul de inregistrare a autorizatiilor este codul de tara urmat de codul directiei regionale pentru accize si operatiuni vamale si seria reprezentand numarul de ordine al autorizatiei de cinci caractere, acordate automat de aplicatia informatica «Regimuri vamale economice si destinatie finala».
Exemplu: ROCT00003"
7. La articolul 30, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Autorizatiile in procedura simplificata prevazute la alin. (1) sunt generate de birourile vamale in aplicatia «Regimuri vamale economice si destinatie finala», pe baza informatiilor cuprinse in declaratiile vamale si a celor cuprinse in documentul prevazut la art. 16, in termen de 5 zile de la data emiterii acestora."
8. Articolul 32 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 32
Reinnoirea autorizatiei pentru operatiuni identice cu cele deja autorizate si marfuri de acelasi fel sau modificarea unei autorizatii se face de catre autoritatea vamala emitenta a acesteia cu respectarea prevederilor art. 27 alin (2)."
9. La articolul 44 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) Autoritatea Nationala a Vamilor inregistreaza autorizatia in aplicatia informatica «Regimuri vamale economice si destinatie finala»."
10. La articolul 64 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) Autoritatea vamala emitenta a autorizatiei revoca sau anuleaza, dupa caz, autorizatia in aplicatia informatica «Regimuri vamale economice si destinatie finala»."
11. Articolul 67 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 67
In cazul regimului de perfectionare activa, operatorul economic utilizeaza in justificarea cererii unul dintre codurile prevazute in anexa 70 la Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/1993, dupa cum urmeaza:
a) codul 01: Marfuri de import vizate, nementionate in anexa 73 si cod 30 neaplicabil;
b) codul 10 - cand marfurile comunitare similare cu marfurile importate pentru a efectua operatiunile de perfectionare in cauza sunt indisponibile; indisponibilitatea se refera la absenta totala a productiei comunitare, insuficienta cantitatilor existente sau la imposibilitatea de a pune aceste marfuri la dispozitie in termenul necesar pentru a efectua operatiunea comerciala vizata, cand o solicitare in acest sens a fost facuta in timp util;
c) codul 11 - cand pretul marfurilor comunitare similare este mai mare decat cel al marfurilor provenite din tarile terte; in acest caz, pretul produsului compensator compromite vanzarea sa pe pietele terte, avandu-se in vedere:
(i) pe de o parte, pretul marfurilor nevamuite, destinate a suferi operatiuni de perfectionare, si pretul fara taxe al marfurilor similare produse in Comunitate, tinand cont de eventuale restituiri si de alte sume instituite in cadrul politicii agricole comune, precum si de conditiile de vanzare si, in mod special, de conditiile de plata, si conditiile de livrare vizate pentru marfurile comunitare;
(ii) pe de alta parte, pretul ce poate fi obtinut pentru produsul compensator pe o piata terta, in baza corespondentei comerciale sau a altor elemente;
d) codul 12 - din motive contractuale; acesta este cazul cand marfurile comunitare similare nu sunt conforme exigentelor exprimate de cumparatorul produselor compensatoare in tara terta sau cand respectarea dispozitiilor legate de apararea dreptului de proprietate industriala si comerciala impune utilizarea marfurilor care nu exista in Uniunea Europeana pentru a fabrica produsul compensator;
e) codul 30 - cand perfectionarea se refera la operatiuni pentru care conditiile economice se considera a fi indeplinite;
f) codul 31 - cand, in conformitate cu art. 11 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 3.448/93, este vorba de marfuri de import mentionate in partea A din anexa 73 si cand solicitantul prezinta un document eliberat de o autoritate competenta care permite plasarea sub regim a acestor marfuri pana la limita unei cantitati determinate pe baza bilantului previzional;
g) codul 99 - cand solicitantul estimeaza ca sunt indeplinite conditiile economice din alte motive care sunt detaliate in cerere."

Art.II
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Poate fi de interes si:
Codul Vamal al Romaniei, legea nr. 86/2006
Norma tehnica privind aplicarea uniforma a reglementarilor vamale in zonele libere si antrepozitele libere, 2007
Norma de autorizare a regimurilor vamale economice, ordinul nr. 7789/2007
OUG nr. 33/2009 pentru completarea art. 270 din Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal al Romaniei. Ordonanta de urgenta nr. 270/2009
Ordin nr. 847/2009 pentru modificarea Normelor privind procedurile simplificate de vamuire, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 5465/2007
HG nr. 110/2009 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale a Vamilor. Hotarare privind Autoritatea Nationala a Vamilor
HG 218/2010 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova cu privire la punctele de trecere a frontierei de stat dintre Romania si Republica Moldova, semnat la Bucuresti a 13 noiembrie 2009. Hotarare nr. 218/2010
Legea 217/2010 pentru aderarea Romaniei la Conventia privind vamuirea centralizata, referitoare la distribuirea costurilor de colectare nationale care sunt retinute atunci cand resursele proprii traditionale sunt puse la dispozitia bugetului Uniunii
OUG 49/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si a altor prevederi financiar-fiscale. Ordonanta de urgenta nr. 49/2011
HG 564/2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea ANAF. Hotararea nr. 564/2011c
Ordin nr. 2286/2011 pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul nr. 2.400/2010 privind Procedura de aplicare a dispozitiilor art. 61—65 si ale art. 74—80 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire
OUG 74/2013 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 74/2013
Ordin 1421/2014 privind aprobarea Normelor tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit comunitar/comun
Ordin 2781/2014 pentru aprobarea utilizarii semnaturii electronice extinse la derularea formalitatilor vamale pentru marfurile introduse in si scoase din Uniunea Europeana prin birouri vamale din Romania
Ordin 163/2015 pentru aprobarea Normelor privind procedurile simplificate de vamuire


-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
41 useri online

Useri autentificati: