DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Metodologie privind schimbarea furnizorului de catre consumatorii casnici de gaze naturale, 2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 796 din 22/11/2007
Capitolul I - Dispozitii generale


Sectiunea 1 - Scop


Art. 1
Metodologia privind schimbarea furnizorului de catre consumatorii casnici de gaze naturale are scopul de a stabili etapele si responsabilitatile partilor implicate in cadrul acestui proces.

Sectiunea 2 - Terminologie


Art. 2
(1) In sensul prezentei metodologii, termenii de mai jos au urmatorul inteles:
a) capacitatea urmeaza consumatorul - principiu aplicat in cazul consumatorului care schimba furnizorul, conform caruia capacitatea rezervata pentru consumator in Sistemul national de transport sau in alte sisteme de transport si, dupa caz, in sistemul de distributie este cedata de furnizorul actual si preluata de catre noul furnizor;
b) furnizor actual de gaze naturale - furnizorul de gaze naturale cu care consumatorul are incheiat contract de furnizare reglementata/furnizare negociata a gazelor naturale;
c) furnizor nou de gaze naturale - furnizorul de gaze naturale cu care consumatorul de gaze naturale doreste sa incheie contract de furnizare reglementata/furnizare negociata a gazelor naturale;
d) furnizare reglementata - comercializarea gazelor naturale catre consumatorul de gaze naturale, in baza contractului de furnizare reglementata incheiat in conformitate cu prevederile contractului-cadru si la pret reglementat;
e) furnizare negociata - comercializarea gazelor naturale catre consumatorul de gaze naturale, in conditii concurentiale.
(2) Termenii definiti la alin. (1) se completeaza cu termenii definiti la art. 3 din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sectiunea 3 - Domeniul de aplicare


Art. 3
(1) Prevederile prezentei metodologii se aplica consumatorilor casnici care doresc sa isi schimbe furnizorul de gaze naturale, precum si titularilor de licente emise de autoritatea de reglementare, care sunt implicati in procesul de schimbare a furnizorului.
(2) Schimbarea furnizorului se poate realiza in una dintre urmatoarele situatii:
a) prin trecerea de la furnizare reglementata la furnizare negociata;
b) prin schimbarea furnizorului in conditii de furnizare negociata;
c) prin trecerea de la furnizare negociata la furnizare reglementata.


Capitolul II - Etapele procesului de schimbare a furnizorului de catre consumatorii casnici de gaze naturale


Sectiunea 1 - Alegerea furnizorului nou de gaze naturale


Art. 4
(1) Consumatorul casnic de gaze naturale are dreptul de a alege tipul de contract de furnizare si, in functie de acesta, furnizorul de gaze naturale pentru fiecare loc de consum.
(2) In situatia in care consumatorul casnic opteaza pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale, acesta se va adresa exclusiv furnizorului care, potrivit licentei, deruleaza contracte de furnizare reglementata a gazelor naturale in aria unitatii administrativ-teritoriale unde se afla locul de consum al consumatorului.
(3) Operatorii de distributie au obligatia sa afiseze la sediile lor lista furnizorilor licentiati de gaze naturale.
(4) In situatia in care consumatorul casnic opteaza pentru furnizarea negociata a gazelor naturale, acesta va consulta lista afisata la sediul operatorului de distributie a gazelor naturale sau lista afisata pe site-ul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei.

Sectiunea 2 - Incheierea contractului de furnizare cu furnizorul nou si rezilierea contractului de furnizare cu furnizorul actual


Art. 5
(1) Consumatorul casnic de gaze naturale si furnizorul nou de gaze naturale incheie contractul de furnizare, cu luarea in considerare a termenului necesar denuntarii unilaterale, in vederea rezilierii contractului incheiat cu furnizorul actual.
(2) Consumatorul de gaze naturale nu are dreptul sa deruleze simultan un contract de furnizare reglementata si un contract de furnizare negociata pentru acelasi loc de consum.

Art. 6
(1) In situatia prevazuta la art. 3 alin. (2) lit. a) consumatorul casnic solicita furnizorului actual rezilierea contractului de furnizare reglementata incheiat cu acesta, cu un preaviz de 30 de zile.
(2) Denuntarea unilaterala a contractelor de furnizare reglementata din initiativa consumatorului casnic de gaze naturale devine efectiva sub conditia achitarii tuturor obligatiilor de plata, mai putin a celor care fac obiectul unor litigii aflate pe rolul instantelor de judecata.

Art. 7
In situatia prevazuta la art. 3 alin. (2) lit. b) si c), consumatorul casnic notifica furnizorului actual intentia de reziliere a contractului de furnizare negociata incheiat cu acesta, cu respectarea termenului si conditiilor de denuntare unilaterala, prevazute in contractul de furnizare negociata.

Art. 8
(1) In situatia prevazuta la art. 3 alin. (2) lit. c), consumatorul casnic de gaze naturale solicita furnizorului care, potrivit licentei, deruleaza contracte de furnizare reglementata a gazelor naturale in aria unitatii administrativ-teritoriale unde se afla locul de consum al consumatorului, incheierea unui astfel de contract.
(2) Solicitarea prevazuta la alin. (1) se inainteaza furnizorului cu cel putin 45 de zile inaintea datei la care consumatorul de gaze naturale doreste ca noul furnizor sa inceapa livrarea gazelor naturale.
(3) Furnizorul care, potrivit prevederilor alin. (1), a primit o solicitare de incheiere a unui contract de furnizare reglementata a gazelor naturale are obligatia de a da curs solicitarii adresate, cu exceptia cazului in care incheierea contractului de furnizare reglementata afecteaza semnificativ indeplinirea obligatiilor asumate prin contractele de furnizare reglementata aflate in derulare.
(4) Orice refuz privind incheierea unui contract de furnizare reglementata in conditiile alin. (3) trebuie justificat consumatorului in cel mult 15 zile de la inregistrarea solicitarii. In acelasi termen, furnizorul are obligatia sa transmita Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei o notificare a refuzului impreuna cu justificarea transmisa consumatorului care a solicitat incheierea contractului.

Sectiunea 3 - Notificarea distribuitorului/transportatorului si transferul capacitatii rezervate


Art. 9
(1) Furnizorul nou notifica distribuitorului/transportatorului faptul ca acesta va deveni furnizorul consumatorului casnic incepand cu data convenita de cele doua parti.
(2) Notificarea va fi transmisa cu cel putin 5 zile calendaristice inainte de data la care noul furnizor incepe sa livreze gaze naturale consumatorului.

Art. 10
(1) Pentru consumatorul casnic de gaze naturale care schimba furnizorul se aplica principiul "capacitatea urmeaza consumatorul".
(2) Furnizorul actual si furnizorul nou notifica distribuitorului/transportatorului capacitatea predata/preluata, aferenta consumatorului casnic de gaze naturale care schimba furnizorul.
(3) In cazul in care exista divergente intre furnizorul actual si furnizorul nou in privinta capacitatii predate/preluate, aferenta consumatorului casnic care isi schimba furnizorul, distribuitorul/transportatorul procedeaza la transferul obligatoriu al respectivei capacitati.
(4) Incadrarea consumatorului casnic intr-o anumita categorie de consumatori nu se modifica ca efect al schimbarii furnizorului de gaze naturale.

Sectiunea 4 - Determinarea indexului contorului consumatorului de gaze naturale


Art. 11
Distribuitorul/transportatorul convine si consemneaza impreuna cu furnizorul actual, respectiv cu noul furnizor, indexul contorului consumatorului de gaze naturale din ziua in care furnizorul nou incepe sa vanda gaze naturale consumatorului.

Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind schimbarea furnizorului de catre consumatorii casnici de gaze naturale, ordin nr. 47/2007


Avand in vedere prevederile art. 8 alin. (1) lit. i) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul prevederilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 410/2007, presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei emite urmatorul ordin:

Art. 1
Se aproba Metodologia privind schimbarea furnizorului de catre consumatorii casnici de gaze naturale, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
Titularilor de licente de furnizare a gazelor naturale le este interzisa inserarea in contractele de furnizare a oricaror prevederi de natura anticoncurentiala, care sa impiedice sub orice forma posibilitatea consumatorilor casnici de a schimba furnizorul de gaze naturale, inclusiv stipularea si perceperea unor taxe, penalitati sau daune-interese pentru exercitarea acestui drept.

Art. 3
Compartimentele de resort din cadrul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei si operatorii licentiati din sectorul gazelor naturale vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Nu este

-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
33 useri online

Useri autentificati: